DinGeo — i hele Danmark

Nykøbing Skole
Folkeskole i Odsherred Kommune


Ældste klassetrin
10. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,0
Mere Info 
Social Trivsel
4,0
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,7
Mere Info 
Ro og Orden
3,8
Mere Info 
Inspiration
3,3
Mere Info 
Elevfravær
7,8%
Mere Info 
Udgift per elev
79.601 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
418.611 kr
Mere Info 
Boligpris (kr/m2)
16.419
Mere Info 
Boliger til salg
142
Mere Info 

Nykøbing Skole

Nykøbing Skole
Nykøbing Skole i Odsherred Kommune.

Adresse:
Nykøbing Skole
Billesvej 44,
4500 Nykøbing Sj

Institutionsnummer:
280200

Skoleleder:
Bettina Hansen Schou

Telefon:
5966 6300

Email:
nykoebingskole@odsherred.dk

Webside:
http://nykoebingskole.aula.dk

Læs mere om skoledata »

Nykøbing Skole

Nykøbing Skole er en folkeskole i Odsherred Kommune, der hører til skoledistriktet Nordskolen - afdeling Nykøbing.

Nykøbing Skole hører under Skolerne i Egebjerg, Nykøbing og Odden. Du kan finde mere information på vores side for Skolerne i Egebjerg, Nykøbing og Odden.

Nordskolen, har med afdelinger i Egebjerg, Højby, Nykøbing og Odden, ca. 1200 elever fordelt på 5 matrikler. Den mindste matrikel har 70 elever, mens den største matrikel har 450 elever. Herudover har afdelingerne i Egebjerg og på Odden også tilknyttet dagtilbud.

- Du kan finde mere information på skolens egen hjemmeside: Nykøbing Skole

Nykøbing Skole og det tilhørende skoledistrikt  : Nordskolen - afdeling Nykøbing. Du kan se alle Odsherred Kommunes skoler og skoledistrikter på dette oversigtskort.

Datakilde: FKGTrivsel på Nykøbing Skole

Trivsel   3.66

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Nykøbing Skole er meget tæt på landsgennemsnittet.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Nykøbing Skole:

Den sociale trivsel på Nykøbing Skole er lidt under gennemsnittet. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.03, hvilket er den 506 højeste blandt de 1323 grundskoler, der deltog i 2022-undersøgelsen. En social trivsel lidt under gennemsnittet viser, at nogle elever kan have problemer ift skolen, klassen og fællesskabet.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Nykøbing Skole har en faglig trivsel 3.66, der er lidt under gennemsnittet. Det er faktisk den 498. højeste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Nykøbing Skole har en score på 3.77, hvilket er lidt under gennemsnittet. Det er den 649. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Nykøbing Skole scorer relativt fint på støtte og inspiration: 3.26, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 414. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Nykøbing Skole deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2022-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 23 grundskoler i Odsherred Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Nykøbing Skole

! Fravær 2020/21

Der er et meget højt fravær blandt eleverne på Nykøbing Skole. I skoleåret 2020-2021 var det gennemsnitlige fravær hele 7,8 procent, hvilket er et godt stykke højere end landsgennemsnittet på 5.1 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Nykøbing Skole hele 15,6 fraværsdage per skoleår.

Et højt fravær kan være et tegn på et dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

! Stigende fravær

Fraværsprocenten har varieret en del over de sidste 11 år, men samlet set er trenden desværre stigende.

Figur: Gennemsnitligt elevfravær på Nykøbing Skole i perioden 2010 - 2021. For skoleårene 2019/20 og 2020/21 kan COVID-19 have haft betydning for såvel registrering af elevfravær såvel som faktisk elevfravær. Elevfraværet for disse perioder bør derfor tolkes med forbehold herfor.

Datakilde: Excelvisning af fravær for skoler og skoletrin

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 23 grundskoler i Odsherred Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Over de sidste 9 år er der sket en relativ markant stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

! Faldende Elevtal

Der er 0 elever på Nykøbing Skole. Elevtallet har gennemsnitlig set over de sidste 9 år oplevet årlige fald på ca. 3,7 procent. Faldet kan skyldes skoledistriktets demografi, men kunne måske også indikere at nogle forældre fravælger skolen.

Elevtal opdelt efter herkomst på Nykøbing Skole i perioden 2012 - 2020.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 23 grundskoler i Odsherred Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Nykøbing Skole er en folkeskole med 536 elever, der underviser elever til og med 10. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Nykøbing Skole ligger i Odsherred Kommune, der årligt investerer 79,601 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 26. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Odsherred Kommune har forhold for børn og unge der er under gennemsnittet Læs mere her »


! Forældrenes Medianindkomst

Skolens forældre har en gennemsnitlig disponibel indkomst 418.611 kr., der er er omkring eller lidt under det danske gennemsnit

Forældrebetaling

Nykøbing Skole er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 23 grundskoler i Odsherred Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Boliger til salg i Nordskolen - afdeling Nykøbing skoledistrikt

Udbudspriser

Skoledistriktet til Nykøbing Skole har udbudspriser over landsgennemsnittet. Kvadratmeterpriserne på de 51 villaer, der p.t. er til salg varierer fra 5.952 til 68.181 kr/m2, med et gennemsnit på 16.419 kr/m2 (median 13.832 kr/m2).

Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 51 villaer, der p.t. er til salg i skoledsitrktet.


142 boliger til salg

Med 142 boliger til salg (18. april 2024) i skoledistrikt Nordskolen - afdeling Nykøbing er der et vist udbud at vælge i mellem. Vi har samlet smagsprøver fra skoledistriktet, der desuden sorterer boligerne på andre DinGeo-unikke kriterier som f.eks arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v.

Skoledistrikter og boligmarkedet

Skolevalg er et af de vigtigste valg som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn ofte tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn. DinGeo er eneste danske website hvor du kan søge boliger til salg i skoledistrikter.

Se alle boliger til salg i Nordskolen - afdeling Nykøbing her »

Grundskoler i Odsherred Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Nr. Asmindrup Friskole - 0.0 | -
  Nykøbing Skole 3.660 | 0.0 | 418,611 kr. Se på kort
10. klasse Erhverv Fårevejle - - - Se på kort
Skolerne i Egebjerg, Nykøbing og Odden - - - Se på kort
Skolerne i Asnæs, Fårevejle og Hørve - - - Se på kort
GYM-10 Odsherred Gymnasium - - - Se på kort
Uddannelsescenter Odsherred/Kompetenceforløbet - - - Se på kort
10. klasse Odsherred, GYM10 - - - Se på kort
Asnæs Skole 3.396 | 0.0 | 449,506 kr. Se på kort
Fårevejle Skole 3.552 | 0.0 | 387,150 kr. Se på kort
Sydskolen, afdeling Grevinge - - - Se på kort
Hørve Skole 3.424 | - 400,249 kr. Se på kort
Fårevejle Fri- og Efterskole - 0.0 | -
Høve Friskole
ikke aktiv
- - -
Vallekilde-Hørve Friskole - 0.0 | -
Friskolen i Starreklinte - 0.0 | -
Grundtvigsskolen
ikke aktiv
- - -
Rørvig Friskole - 0.0 | -
Nordgårdsskolen
ikke aktiv
- - -
Egebjerg Skole - - - Se på kort
Højby Skole - 0.0 | - Se på kort
Odden Skole 3.346 | - 354,434 kr. Se på kort
Vig Skole 3.479 | - 391,481 kr. Se på kort

Kommunens 23 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »