DinGeo — i hele Danmark

Sydskolen, afdeling Grevinge
Folkeskole i Odsherred Kommune


Ældste klassetrin
6. klasse
Mere Info 
Udgift per elev
79.601 kr
Mere Info 
Boligpris (kr/m2)
13.794
Mere Info 
Boliger til salg
106
Mere Info 

Sydskolen, afdeling Grevinge

Sydskolen, afdeling Grevinge
Sydskolen, afdeling Grevinge i Odsherred Kommune.

Adresse:
Sydskolen, afdeling Grevinge
Herrestrup, Vestergade 10 C,
4571 Grevinge

Institutionsnummer:
305005

Skoleleder:
Karian Lindahl Kent

Telefon:
5966 6900

Email:
Sydskolen@odsherred.dk

Webside:
http://www.sydskolen.odsherred.dk

Læs mere om skoledata »

Sydskolen, afdeling Grevinge

Sydskolen, afdeling Grevinge er en folkeskole i Odsherred Kommune, der hører til skoledistriktet Sydskolen - afdeling Asnæs. Der er 1 andre skoler i distriktet:

Der går i alt ca. 1350 elever fordelt på Sydskolens 4 afdelinger i hhv. Asnæs, Fårevejle, Hørve og Vig.

- Du kan finde mere information på skolens egen hjemmeside: Sydskolen, afdeling Grevinge

Sydskolen, afdeling Grevinge og det tilhørende skoledistrikt  : Sydskolen - afdeling Asnæs. Du kan se alle Odsherred Kommunes skoler og skoledistrikter på dette oversigtskort.

Datakilde: FKGElevfravær på Sydskolen, afdeling Grevinge

! Fravær 2020/21

Der er ikke angivet tal for skolens gennemsnitlige elevfravær i skoleåret 2020-2021. I de foregående år har fraværet været under landsgennemsnittet.

! Stigende fravær

Fraværsprocenten har varieret en del over de sidste 11 år, men samlet set er trenden desværre stigende.

Figur: Gennemsnitligt elevfravær på Sydskolen, afdeling Grevinge i perioden 2010 - 2021. For skoleårene 2019/20 og 2020/21 kan COVID-19 have haft betydning for såvel registrering af elevfravær såvel som faktisk elevfravær. Elevfraværet for disse perioder bør derfor tolkes med forbehold herfor.

Datakilde: Excelvisning af fravær for skoler og skoletrin

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 23 grundskoler i Odsherred Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Over de sidste 8 år er der sket en svag stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

! Faldende Elevtal

Der er 0 elever på Sydskolen, afdeling Grevinge. Elevtallet har gennemsnitlig set over de sidste 8 år oplevet årlige fald på ca. 11 procent. Faldet kan skyldes skoledistriktets demografi, men kunne måske også indikere at nogle forældre fravælger skolen.

Elevtal opdelt efter herkomst på Sydskolen, afdeling Grevinge i perioden 2009 - 2016.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 23 grundskoler i Odsherred Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Sydskolen, afdeling Grevinge er en folkeskole med 0 elever, der underviser elever til og med 6. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Sydskolen, afdeling Grevinge ligger i Odsherred Kommune, der årligt investerer 79,601 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 26. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Odsherred Kommune har forhold for børn og unge der er under gennemsnittet Læs mere her »


? Forældrenes Medianindkomst

Vi har desværre ikke data på forældrenes indkomst.

Forældrebetaling

Sydskolen, afdeling Grevinge er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 23 grundskoler i Odsherred Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Boliger til salg i Sydskolen - afdeling Asnæs skoledistrikt

Udbudspriser

Skoledistriktet til Sydskolen, afdeling Grevinge har fornuftige udbudspriser (under landsgennemsnittet). Kvadratmeterpriserne på de 32 villaer, der p.t. er til salg varierer fra 3.886 til 35.176 kr/m2, med et gennemsnit på 13.794 kr/m2 (median 12.107 kr/m2).

Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 32 villaer, der p.t. er til salg i skoledsitrktet.


106 boliger til salg

Med 106 boliger til salg (18. april 2024) i skoledistrikt Sydskolen - afdeling Asnæs er der et vist udbud at vælge i mellem. Vi har samlet smagsprøver fra skoledistriktet, der desuden sorterer boligerne på andre DinGeo-unikke kriterier som f.eks arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v.

Skoledistrikter og boligmarkedet

Skolevalg er et af de vigtigste valg som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn ofte tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn. DinGeo er eneste danske website hvor du kan søge boliger til salg i skoledistrikter.

Se alle boliger til salg i Sydskolen - afdeling Asnæs her »

Grundskoler i Odsherred Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Nr. Asmindrup Friskole - 0.0 | -
Nykøbing Skole 3.660 | 0.0 | 418,611 kr. Se på kort
10. klasse Erhverv Fårevejle - - - Se på kort
Skolerne i Egebjerg, Nykøbing og Odden - - - Se på kort
Skolerne i Asnæs, Fårevejle og Hørve - - - Se på kort
GYM-10 Odsherred Gymnasium - - - Se på kort
Uddannelsescenter Odsherred/Kompetenceforløbet - - - Se på kort
10. klasse Odsherred, GYM10 - - - Se på kort
Asnæs Skole 3.396 | 0.0 | 449,506 kr. Se på kort
Fårevejle Skole 3.552 | 0.0 | 387,150 kr. Se på kort
  Sydskolen, afdeling Grevinge - - - Se på kort
Hørve Skole 3.424 | - 400,249 kr. Se på kort
Fårevejle Fri- og Efterskole - 0.0 | -
Høve Friskole
ikke aktiv
- - -
Vallekilde-Hørve Friskole - 0.0 | -
Friskolen i Starreklinte - 0.0 | -
Grundtvigsskolen
ikke aktiv
- - -
Rørvig Friskole - 0.0 | -
Nordgårdsskolen
ikke aktiv
- - -
Egebjerg Skole - - - Se på kort
Højby Skole - 0.0 | - Se på kort
Odden Skole 3.346 | - 354,434 kr. Se på kort
Vig Skole 3.479 | - 391,481 kr. Se på kort

Kommunens 23 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »