DinGeo — i hele Danmark

Slagelse Kommune

Slagelse Kommune har 78.828 indbyggere, hvilket gør kommunen til landets 16. største. Borgmester er John Dyrby Paulsen fra Socialdemokraterne og det administrative centrum er Slagelse by, hvor næsten halvdelen af kommunens indbyggere bor.

Slagelse Kommune har nøgletal, der samlet set er lidt under middel (se nøgletal nedenfor). Et nøgletal hvor kommunen klarer sig flot er "udgifter til idræt", hvilket er i tråd med kommunens officielle fokus på sport og idræt - Der er blandt andet oprettet idrætsklasser i folkeskolen, sat fokus på stærke idrætspræstationer og givet opbakning til idrætsklubberne igennem etablering af gode faciliteter.

Slagelse Kommune nyder godt af sin centrale placering ved Storebæltsbroen. Staten har også på andre områder været en god vækstgenerator med bl.a. udflytning af statslige arbejdspladser fra bl.a. Miljøstyrelsen, Arbejdstilsynet og Søfartsstyrelsen til Slagelse Kommune. Slagelse Kommune huser desuden Korsør flådestation og Gardehusarregimentet i Slagelse - Dermed står kommunen til at nyde godt af voksende forsvarsinvesteringer.


Kontakt

Adresse:
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11,
4200 Slagelse

Email:
slagelse@slagelse.dk

Webside:
www.slagelse.dk

Nøgletal for Slagelse Kommune

! Dårligt helbred #76/98

I en spørgeskemaundersøgelse vurderer cirka 15 procent af indbyggerne i Slagelse Kommune, at de har et dårligt fysisk helbred. Det er desværre et meget højt tal og også et stykke over landsgennemsnittet.

! Middellevetid #88/98

Middellevetiden i Slagelse Kommune er 79.2 år, hvilket er lavere end det danske gennemsnit på 80.6 år. Blandt de 98 danske kommuner befinder Slagelse Kommune sig på plads nr. 88. Over de sidste fire år er middellevetiden i Slagelse Kommune øget med 1.0 år.

! Alkoholforbrug #49/98

Der er en del i Slagelse Kommune, der har et alkoholforbrug over højrisikogrænsen. I 2013 drak 8.0 procent af indbyggerne mere end den anbefalede højrisikogrænse (*). Det placerer Slagelse Kommune på en 49. plads blandt de 98 danske kommuner.

(*) Højrisikogrænsen er sat ved 21 og 14 genstande om ugen for henholdsvis mænd og kvinder.
! Rygning #84/98

Der er desværre alt for mange rygere i Slagelse Kommune. I 2013 røg 23.8 procent af indbyggerne hver dag eller lejlighedsvist.

! Fysisk Aktivitet #46/98

Fysisk inaktivitet er en sundhedsrisikofaktor på linje med rygning og alkohol. I Slagelse Kommune er det desværre kun 27.4 procent af indbyggerne, som dyrker motionsidræt eller udfører fysisk krævende arbejde mindst 4 timer om ugen.Det placerer Slagelse Kommune på en 46. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Svær Overvægt #65/98

Den globale fedmeepidemi har også ramt Danmark. Slagelse Kommunehar relativt mange svært overvægtige borgere med 16.9 procent af befolkningen på et BMI over 30.Det placerer kommunen på en 65. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Patienter per praktiserende læge #39/98

Manglen på praktiserende læger er et stigende problem for mange kommuner og deres indbyggere. I Slagelse Kommune var der i 2017 i gennemsnit 1588 indbyggere per praktiserende læge. Antallet repræsenterer en lille forbedring siden 2013 hvor der var 1606 indbyggere per læge.

! Borgere med multisygdom #89/98

Multisygdom er betegnelsen for en patient med flere samtidige diagnoser. Hver fjerde dansker lider af mere end én kronisk eller alvorlig sygdom, og kan derfor betegnes som multisyg. Slagelse Kommune har en meget høj andel af borgere med multisygdom, der udgjorde 16.6 procent af befolkningen i 2014.

! Førtidspensionister #71/98

I 2019 var 1.9 per 1000 indbyggere i Slagelse Kommune førtidspensionister.

! Byggesagsbehandling #47/98

Byggesagsbehandlingen er samlet set rangeret som nr. 47 blandt de 98 danske kommuner. I perioden 2014 til 2018 har Slagelse Kommune behandlet 3208 byggesager med 1 klager til følge. For året 2019 er den gennemsnitlige tid det tog, at behandle en byggesag 56 dage. Sagsbehandlingen er gratis i Slagelse Kommune.

Find meget mere information om byggesagsbehandling og sammenlign Slagelse Kommune med andre her »
! Trivsel i folkeskolen #45/98

Blandt Slagelse Kommunes folkeskoleelever trives 31.0 procent af eleverne godt i skolen.Det giver kommunen en midterplacering i skoletrivsel som nummer 45 blandt de 98 danske kommuner.

Triselstallet (31.0 %) angiver antallet af elever i 4. til 9. klasse, der har sat kryds ved den højeste generelle trivsel ved den seneste trivselsundersøgelse i 2017. Der er store forskelle på, hvor godt eleverne i den danske folkeskole trives i forhold til, hvilken kommune de bor i. Data stammer fra Undervisningsministeriets nationale trivselsmåling i folkeskolen for 2017 »
Undervisningeffekt #27/98

Slagelse Kommunes gennemmsnitlige undervisningseffekt er positiv: 0.138. Det betyder at folkeskoleeleverne klarer sig bedre end forventet.Kommunens undervisningseffekt er landets 27. bedste.

Undervisningeffekt viser det gennemsnitslige faglige løft set i forhold til elevernes socioøkonomiske baggrund. Jo højere tallet er over nul, jo bedre er kommunens skoler til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling Læs mere om undervisningseffekt her »
! Karaktergennemsnit #43/98

I 2017 var Slagelse Kommunes karaktergennemsnit for 9. klassernes bundne prøvefag 6.9. Det er lavere end 2017-landsgennemsnittet på 7.0.

Karaktergennemsnittet er udregnet fra alle kommunens folkeskoler. Data stammer fra Undervisningsministeriets Datavarehus »
! Overvægtige Børn #62/96

I 2018 var 3.8 procent af årgang 2004 børn (4.-6. klasse) svært overvægtige i Slagelse Kommune. Det er desværre over landsgennemsnittet og betydelig højere end kommunerne Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal hvor blot 0,7 pct. af eleverne i folkeskolens mellemtrin, der er svært overvægtige

Svær overvægt er af sundhedssyrelsen defineret ud fra kønsspecifikke og aldersstandardiserede BMI-kurver. Data stammer fra Sundhedsstyrelsen »
! Musikskoleelever #78/98

Der er i Slagelse Kommune 49.8 musikskolelever i alderen 0 til 24 år per 1000 indbyggere. Det placerer kommunen på en 78. plads.

! Anbragte Børn #69/98

1.1 procent af børn og unge mellem 0 og 22 år var i 2015 anbragt udenfor hjemmet. Det er relativt set et stort antal og tallet placerer kommunen på en 69. plads ift at undgå anbringelse af børn udenfor hjemmet.

! Valgdeltagelse til kommunalvalg #82/98

Ved kommunalvalget i 2017 var valgdeltagelsen i Slagelse Kommune 69.6 procent.Det placerer kommunen på en kedelig 82. plads blandt de 98 danske kommuner og under landsgennemsnittet på 70.8 procent.

TV2 har sammenfattet 2017-valgresultatet i Slagelse Kommune her »
Udgifter til idræt #21/98

Slagelse Kommune er en idrætsbegejstret kommune. I perioden 2012-2016 brugte Slagelse Kommune i gennemsnit 1075 kr. om året pr. borger på idræt. 770 kr. på drift og 305 kr. på faciliteter.

Der er store forskelle mellem kommunernes udgifter til idræt. De mest idrætsbegejstrede kommuner bruger syv gange så mange penge på idræt som kommunerne, der bruger mindst. Data stammer fra DGI og er beskrevet blandt andet af DR »
! Antal foreninger #62/98

Slagelse Kommune har 15.9 foreninger per 1000 indbyggere.Det placerer kommunen på en 62. plads.

Tallet viser hvor mange foreninger, der er i kommunen, som ikke er bolig- eller arbejdsmarkedsrelaterede foreninger.
! Folkebibliotekernes udlån #82/98

Borgerne i Slagelse Kommune er blandt de kommuner der låner færrest bøger på folkebiblioteket.I løbet af et år bliver der i gennemsnit udlånt 5.1 bøger per indbygger.

Samlet antal udlånte materialer fra folkebibliotekerne pr. indbygger pr. 1. januar. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Ikke-vestlige indvandrere #77/98

I 2018 var andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere der bor i Slagelse Kommune 9.0 procent. Det er over landgennemsnittet på 8.5 procent.

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere bor hovedsageligt i områder omkring de store byer - København, Aarhus og Odense. På Kommuneniveau varierer andelen fra 32.6 procent i Ishøj Kommune til 1.2 procent i Læsø Kommune. Data stammer fra Danmarks Statistik - Indvandrere i Danmark 2018 »
! Voldsforbrydelser #90/98

I 2017 var der i Slagelse Kommune 2.5 politianmeldte voldsforbrydelser mod privatpersoner pr. 1.000 indbyggere.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Tyveri og indbrud #73/98

I 2017 var der i Slagelse Kommune 43.3 politianmeldte tyverier og indbrud pr. 1.000 indbyggere. DinGeo leverer meget mere præcise indbrudsdata på alle adresser - Læs mere her »

Overtrædelserne omfatter indbrud i bank, forretninger, villaer, lejligheder, fritidshuse, garager mv., tyveri fra bil, båd, butikstyverier og andre tyverier, samt tyveri og brugstyveri af indregistrerede køretøjer, knallerter samt cykler. Anmeldte tyverier og indbrud er registreret i den kommune, hvor gerningen har fundet sted. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Beskatningsgrundlag #76/98

Slagelse Kommunes budgetterede udskrivningsgrundlag i 2018 er per indbygger 166,041 kr.Det er den 76. højeste beskatningsgrundlag blandt danske kommuner.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Udgiftsbehov #76/98

Slagelse Kommune har et relativ højt udgiftsbehov per indbygger på 63,006 kr. Det afspejler en kommune med relativt mange udgiftstunge borgere.

Udgiftsbehovet viser de gennemsnitlige udgifter kommunen havde til borgerne i 2017. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal ».
! Forsørgerbyrde #68/98

I Slagelse Kommune er der 2.9 beskæftigede for hver person, der er på offentlig forsørgelse. Det er danmarks 31. højeste forsørgerbyrde.

Forsørgerbyrden angiver hvor mange beskæftigede 16 til 64-årige, der er i kommunen per 16-64 årig på offentlig forsørgelse. SU-modtagere tæller ikke med.
Kommuneskat - Udskrivningsprocent #31/98

I 2018 er den primærkommunale udskrivningsprocent i Slagelse Kommune 25.1 %, hvilket er over landsgennemsnittet (24,91%). Udskrivningsprocenten er den 31 laveste skatteprocent af landets 98 kommuner.

Kommuneskatten er en del af den personlige indkomstskat, der dækker den kommunale service. Der er relativ stor variation i udskrivningsprocenterne, der i 2018 varierer fra 22,5% (Rudersdal) til 27,8% (Langeland). Kommunerne fastsætter selv deres kommuneskat, dog indenfor rammerne forhandlet mellem KL og Finansministeriet.
! Grundskyldspromille #56/98

I 2022 er grundskyldspromillen i Slagelse Kommune 25.3, hvilket er under landsgennemsnittet på 26.120 promille. Grundskyldspromillen er den 56 laveste blandt landets 98 kommuner.

Grundskyld er en skat på jord. Grundskyld opkræves af kommunerne og udgør en promilledel af den estimerede grundværdi (grundskyldspromillen). Der er meget stor variation i grundskyldspromillen kommunerne imellem. Den varierer i 2022 fra 16.000 til 34.0000.
! Gæld #41/98

Slagelse Kommune har en langfristet gæld på 15,016 kr per indbygger.Det er danmarks 41. laveste langfristede gæld.

Tallet viser, hvor meget gæld kommunen har per indbygger, som ikke skal tilbagebetales inden for det næste år.
! Erhvervsfrekvens #80/98

Ved sidste opgørelse i 2015 stod 73.1 procent af kommunens indbyggere i den erhvervsaktive alder til rådighed for arbejdsmarkedet. Det er et relativt lavt antal og det placerer Slagelse Kommune på 80. plads blandt danske kommuner. Ved forrige opgørelse i 2013 var erhvervsfrekvensen 72.7 procent.

Erhvervsfrekvensen angiver hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder (15-66 år), som står til rådighed for arbejdsmarkedet Læs mere om data her »
! Befolkningstilvækst #36/98

Frem mod 2030 forventes befolkningen i Slagelse Kommune at vokse med 4.7 procent.

Befolkningsfremskrivningsdata stammer fra Danmarks Statistik »
! Tomme huse #71/98

I Slagelse Kommune er der relativt mange tomme huse - Ved sidste opgørelse i 2015 var 0.8 procent af kommunens parcel- og stuehuse ikke benyttet.

Antallet af tomme hus i Danmarks landdistrikter er steget med 50 pct. over de seneste 15 år. De tomme huse kan være en barriere for vækst og udvikling i lokalsamfundene, fordi de skræmmer nye beboere væk og fastfryser boligmarkedet. Læs mere her »
! Løn #64/98

Den gennemsnitlige lønindkomst i 2016 for de beskæftigede borgere i Slagelse Kommune var 291,421 kr. Det er en den 64. højeste kommunale gennemsnitsløn.

! Dårlige Betalere #93/98

5.3 procent af befolkningen i Slagelse Kommune er registreret i debitor-registret som dårlige betalere.

Udvikling i arbejdspladser siden 2015 #12/98

Der er jobvækst Slagelse Kommune. Antallet af job i kommunen er vokset 5.3 procent siden 2015.


Info om Nøgletal:

Nøgletallene for Slagelse Kommune viser hvordan den klarer sig i forhold til de 97 andre danske kommuner, på udvalgte parametre; grupperet i 6 hovedgrupper - De enkelte hovedgrupper kan åbnes og lukkes ved tryk på -knappen.

DinGeo gør det let at tjekke og sammenligne nøgletallene for landets kommuner. Brug nøgletallene til at tjekke din egen kommune. Hvis du overvejer at flytte, er nøgletal også vigtigte for at forstå forholdene i den kommune du overvejer at flytte til.

Læs mere om Nøgletal her »

Datakilder:
Social og Indenrigssminsteriet: Kommunale Nøgletal
TV2: Kommune-Radaren
Buhl & Rasmussen: Kend din kommune
Danmarks Statistik: Kommunefakta
Den Store Danske: Danmarks kommuner
Danske Kommuner: danskekommuner.dk
Det Nationale Råd for Folkesundhed: Kommunens handlingsplan for fysisk aktivitet

Boliger i Slagelse Kommune
Der er 667 boliger til salg i Slagelse Kommune

Dags dato (18. april 2024) er der 667 boliger til salg i Slagelse Kommune.

DinGeo opdaterer dagligt databasen med boliger til salg. Salgsdatabasen hentes fra Boliga - Danmarks bedste boligsite, der d.d. har 695 flere boliger til salg end andre boligsites. Hos DinGeo beriger vi boligerne med alle de interessante offentlig tilgængelige geodata som vi kan finde, så vi kan tilbyde en unik og anderledes boligsøgning med datakriterier, der bl.a. inkluderer arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v. Vi har samlet nogle smagsprøver på boliger til salg i Slagelse Kommune:

Se alle boliger til salg i Slagelse Kommune her »

Grundskoler i Slagelse Kommune

Folkeskoler i Slagelse Kommune


Slagelse Kommune er inddelt i 18 skoledistrikter, der bestemmer fordelingen af kommunens folkeskoleelever til de 23 folkeskoler. Du kan tjekke kommunens skoler i tabellen nedenfor, eller på kortet her». Slagelse Kommune placerer sig i midtergruppen når det drejer sig om udgifter på folkeskolerne. Den årlige gennemsnitlige udgift per elev på 63,835 kr., er den 65. højeste blandt de 98 danske kommuner.

Folkeskoler i Slagelse Kommune

Mere info om Grundskoler:

Folkeskolen er et kommunalt kerneområde. DinGeo har samlet data omkring de enkelte folkeskoler og skoledistrikter i Slagelse Kommune.

Læs mere om Grundskoler her » Kort med skoler og distrikter »

Folkeskoler i Slagelse Kommune


Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Elevantal Distrikt
Solskinsskolen - - - -
Dalmose skole | 3.725   0.0 | 448,285 kr. slagelse-dalmose 
Flakkebjerg Skole | 3.524   - 479,791 kr. slagelse-flaggebjerg 
Hashøjskolen | 3.578   - 511,877 kr. slagelse-hashoej 
Hvilebjergskolen | 3.928   - 442,143 kr. slagelse-hvilebjerg 
Broskolen | 3.526   0.0 | 303,498 kr. slagelse-broskolen 
Baggesenskolen | 3.619   0.0 | 329,764 kr. slagelse-baggesen 
Tårnborg Skole | 3.426   0.0 | 407,371 kr. slagelse-taarnborg 
Vemmelev Skole | 3.703   0.0 | 463,259 kr. slagelse-vemmelev 
Agersø Skole - - - -
Boeslunde Skole - - - slagelse-boeslunde 
Eggeslevmagle Skole | 3.877   1.0 | 452,895 kr. slagelse-eggeslevmagle 
Kirkeskovsskolen | 3.692   - 415,224 kr. slagelse-kirkeskov 
Omø Skole | 3.794   - - slagelse-omoe 
Skælskør Skole | 3.488   0.0 | 418,303 kr. slagelse-skaelskoer 
Vestermose Skole - - - -
Marievangsskolen | 3.576   0.0 | 418,528 kr. slagelse-marievang 
Nymarkskolen | 3.592   0.0 | 308,351 kr. slagelse-nymark 
Nørrevangsskolen - 0.0 | - -
Stillinge Skole | 3.614   0.0 | 472,565 kr. slagelse-stillinge 
Søndermarksskolen | 3.664   0.0 | 378,022 kr. slagelse-soendermark 
Antvorskov Skole | 3.709   0.0 | 423,420 kr. slagelse-antvorskov 
Xclass. 10. Klasse-centret i Slagelse - - - -
Klik på enkelte skoler for mere information, eller på skoledistrikt for at se distrikter og skoler på kort. Du kan sortere de enkelte søjler.


Privatskoler i Slagelse Kommune

I Slagelse Kommune er der 8 Privatskoler.

Privatskoler i Slagelse Kommune


Skole Undervisningseffekt Elevantal
Vestermose Natur- og Idrætsfriskole -
Slagelse Privatskole -
Forlev Friskole 0.0 |
Helms Skole 0.0 |
Lille Egede Friskole 0.0 |
Landsgrav Friskole 0.0 |
Dyhrs Skole 1.0 |
Trelleborg Friskole 0.0 |
Klik på enkelte skoler for mere information. Du kan sortere de enkelte søjler.

Ghettoområder i Slagelse Kommune

Der er 2 Ghettoområder i Slagelse Kommune.
Område Kommune Beboerantal Uden arbejde Ikke vestlige Dømte Kun grundskole Gns. indkomst
Motalavej Slagelse 1508 39.2 50.8 2.31 70.6 58.3
Ringparken Slagelse 1647 37.2 57.9 2.24 68.4 56.5