DinGeo — i hele Danmark

Kingosgade 5, 3. tv, 1623 København V

DinGeo har samlet informationer på Kingosgade 5, 3. tv i én detaljeret boligrapport.

Ejendommen ligger i Københavns Kommune og tilhører skoledistriktet Vesterbro Ny Skole. De nærmeste naboer er typisk veluddannede i andelslejligheder. Den årlige risiko for indbrud er relativ lav, 1.12 procent i området. Generer openAI beskrivelse

Matrikelkort Kingosgade 5, 3. tv

Luftfoto af Kingosgade 5, 3. tv, 1623 København V. Matriklen er markeret med den grønne polygon.

Se flere fotos


Bemærk: Dingeo boligrapporten består udelukkende af offentligt tilgængelig geodata - læs mere om DinGeo og vores datakilder her.

Sundhed — Kingosgade 5, 3. tv, 1623 København V

Radon

Kingosgade 5, 3. tv, 1623 København V er en lejlighed og dermed langt mindre udsat for radonforurening end enfamiliehuse i samme område. Radonrisikoen er derfor medium.

Meget lavRadonrisiko Lav Radonrisiko Mellem Radonrisiko Høj Radonrisiko Meget højRadonrisiko
!Radonklassificering

Kingosgade 5, 3. tv, 1623 København V ligger i den gamle København kommune, der er klassificeret som Radonklasse 2. Det betyder at 1-3% af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på 200 Bq/m3 eller mere (WHO anbefaler at koncentrationen ikke overstiger den øvre grænseværdi på 100 Bq/m3). Som udgangspunkt er risiko for Radon i boligen derfor middelhøj.

Radonklasse 2 klassificeringen stammer fra den landsdækkende radonundersøgelse fra 2001. Undersøgelsen inkluderede 17 målinger i den gamle København kommune. Af de 17 målinger var den højeste radonkoncentration 290 Bq/m3 og middelkoncentationen var 47 Bq/m3.

!Geologi

Det geologiske underlag på Kingosgade 5, 3. tv, 1623 København V er Moræneler (Se Geologi og Geoteknik), der frigiver Radon og dermed øger risiko for Radon i boligen.

BBR data om byggeår kunne desværre ikke findes

Bygningen
Kingosgade 5, 3. tv, 1623 København V er en lejlighed og dermed med gennemsnitligt radonniveau på kun ca. 25 procent af niveauet i enfamiliehuse i området
Radon i danske boliger
Der er middelhøj risiko for Radon på Kingosgade 5, 3. tv, 1623 København V.

Mere info om Radon:

Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart, der dannes i jord -og bjergarter, som indeholder thorium og uran. Radon trænger ind i boliger fra undergrunden. Gasarten kan hverken ses, lugtes eller smages.

DinGeo angiver risiko for Radon, og inkluderer ikke egentlige målinger indefra boligen...
Læs mere om Radon her »

Se radonkort

Datakilder:
Risø, Statens Institut for Strålehygiejne, GEUS


Jordforurening

Ingen registreret jordforurening på grunden

Der er ikke registreret jordforurening på ejendommen Kingosgade 5, 3. tv, 1623 København V.

xManglende oplysninger om olietank

Vi mangler BBR oplysninger om olietanke på ejendommens grund.

!Jordforurening i nærområdet

Selvom der ikke er registreret jordforurening på ejendommens grund, så er det stadig værd at bide mærke i, at der indenfor en radius på ca. 500 meter fra adressen er 79 jordforureninger. Det er et meget højt antal. Blandt det totale antal jordforureninger er 62 egentlige jordforureninger (type V2), mens 17 er mulige forureninger der ikke endnu er undersøgt (type V1).

Jordforureningskort på Kingosgade 5, 3. tv, 1623 København VKortet ovenfor viser jordforurening i området omkring matriklen 516-Udenbys Vester Kvarter, København, der hører til Kingosgade 5, 3. tv, 1623 København V. De røde omrader er egentlige jordforureninger (V2) og blå områder er mulige forureninger, der ikke endnu er undersøgt (V1). - Åbn stort kort

Jordforureningsattest

Download en officiel jordforureningsattest for Kingosgade 5, 3. tv, 1623 København V. Tryk på knappen og en PDF-fil vil blive dannet via Danmarks Miljøportal.

Download Jordforureningsattest

Mere info om jordforurening:

Forurenet jord truer grundvandet, naturen og menneskers sundhed. Spredt ud over Danmark er der mere end 15.000 grunde, der er forurenede af industri, affald og tankanlæg. Dertil kommer et tilsvarende antal grunde der muligvis er forurenede. Desuden er der i Danmark omkring 200.000 sløjfede olietanke, der udgør en væsentlig risiko for uregistreret jordforurening af specielt parcelhusgrunde.

Ved boligkøb skal du altid tjekke jordforurening og olietank. Olietank bør være registreret i BBR.

Læs mere om jordforurening her »
Læs mere om olietanke her »

Se Jordforureningskort

Datakilder:
Danmarks Miljøportal

Jordforureninger (V2) tæt på Kingosgade 5, 3. tv, København V
LokalitetAfstand (meter)NuanceringStofferMere info
Brorsonsgade 1, 1624 København V
lok. nr. 101-00622
32? -
Carl Bernhards Vej 13B, 1817 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00313
34! F1 -
Boyesgade 10, 1822 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00153
47? -
Vesterbrogade 112, 1620 København V
lok. nr. 101-03080
54? -
Vesterbrogade 114, 1620 København V
lok. nr. 101-02862
65? -
Boyesgade 11, 1622 København V
lok. nr. 101-30510
80! F2 -
Vesterbrogade 102, 1620 København V
lok. nr. 101-30087
80! F2 -
Frederiksberg Alle 15, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00154
98? -
Sundevedsgade 5, 1751 København V
lok. nr. 101-00894
114? -
Boyesgade 1, 1622 København V
lok. nr. 101-02831
127? -
Sundevedsgade 17, 1751 København V
lok. nr. 101-04690
147? -
Enghavevej 10, 1674 København V
lok. nr. 101-00500
159? -
Valdemarsgade 12, 1665 København V
lok. nr. 101-03082
175? -
Frederiksberg Alle 31, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00397
205 F0 -
Enghavevej 18A, 1674 København V
lok. nr. 101-00504
207? -
Tøndergade 14, 1752 København V
lok. nr. 101-04670
215? -
Hauchsvej 3, 1825 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30064
224! F2 -
Frederiksberg Alle 22A, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00182
228? -
Frederiksberg Alle 24, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30197
243 F0 -
Frederiksstadsgade 8, 1667 København V
lok. nr. 101-00798
251? -
Valdemarsgade 19A, 1665 København V
lok. nr. 101-02854
263 F0 -
Hauchsvej 12, 1825 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31088
276 F0 -
Enghavevej 28A, 1674 København V
lok. nr. 101-00510
293? -
Amerikavej 15, 1756 København V
lok. nr. 101-00694
298? -
Amerikavej 11, 1756 København V
lok. nr. 101-02202
302? -
Matthæusgade 12A, 1666 København V
lok. nr. 101-03540
307? -
Værnedamsvej 7, 1819 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30226
321! F2 -
Værnedamsvej 13B
lok. nr. 147-00404
329? Dichlorethylen, Benzen, Olie-benzin, Bly m.fl.
Platanvej 11, 1810 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00137
329 F0 -
Renseri, Farveri og autoværksteder, Amerikavej 12
lok. nr. 101-00083
337 F0 Aromater mono/bicyk, Terpentin, Benz[a]pyren, Polyc.arom.kulbr.PAH m.fl.
Gammel Kongevej 101, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30310
346 F0 -
Gammel Kongevej 89, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00156
346? -
Saxogade 11, 1662 København V
lok. nr. 101-02100
351? -
Vesterbrogade 137, 1620 København V
lok. nr. 101-01749
353? -
Vesterbrogade 72A, 1620 København V
lok. nr. 101-03083
364? -
Vesterbrogade 69, 1620 København V
lok. nr. 101-02855
368? -
Vesterbrogade 139, 1620 København V
lok. nr. 101-02821
370 F0 -
Mysundegade 3
lok. nr. 101-03405
380! F1 Bly, Benz[a]pyren, BTEXer og lignende, Olie m.fl.
Martensens Alle 8, 1828 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31034
383 F0 -
Vesterbrogade 141, 1620 København V
lok. nr. 101-00503
385 F0 -
Gammel Kongevej 92, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00077
386? -
Gammel Kongevej 47, 1610 København V
lok. nr. 101-02842
389? -
Vesterfælledvej 3A, 1750 København V
lok. nr. 101-04677
391 F0 -
Gammel Kongevej 115, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30957
392! F2 -
Vesterfælledvej 7, 1750 København V
lok. nr. 101-04958
393 F0 -
Vesterfælledvej 5, 1750 København V
lok. nr. 101-04957
396 F0 -
Forhåbningsholms Allé 2/Svanholms Vej 1
lok. nr. 147-00160
408? Benz[a]pyren, Bly, PAH (sum af 9 PAH), BTEXer og lignende m.fl.
Westend 1-3/Vesterbrogade 65
lok. nr. 101-00502
412? Bly, Polyc.arom.kulbr.PAH, Benzin, Tetrachlorethylen m.fl.
Flensborggade 20, 1669 København V
lok. nr. 101-01608
414? -
Vesterbrogade 147, 1620 København V
lok. nr. 101-00140
420? -
Gammel Kongevej 80, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00136
426 F0 -
Frederiksberg Alle 58, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30045
448 F0 -
Frederiksberg Alle 49, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30963
451! F2 -
Stilladsfirma m. tankanlæg, Kochsvej 3, Frederiksberg
lok. nr. 147-30826
459! F1 Benzin, BTEX (sum), Benzen
Flensborggade 23, 1669 København V
lok. nr. 101-03543
460 F0 -
Gammel Kongevej 39A, 1610 København V
lok. nr. 101-02839
460? -
Enghave Plads 6, 1670 København V
lok. nr. 101-02502
474? -
Gammel Kongevej 112, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31004
477! F2 -
Enghave Plads 10, 1670 København V
lok. nr. 101-02499
478? -
Ejderstedgade 10, 1761 København V
lok. nr. 101-00217
487! F2 -
Gammel Kongevej 74B, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30046
488? -
Schønbergsgade 7, 1906 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00084
499? -

Tabellen viser de 62 kortlagte jordforureninger (af typen V2), der ligger indenfor en ca. 500 meter radius af Kingosgade 5, 3. tv, 1623 København V.
Afstand angiver afstanden i meter fra Kingosgade 5, 3. tv til den pågældende jordforurening.
Nuancering angiver forureningskategori. F0 er den mindst alvorlige kategori, der angiver, at forureningen ikke umiddelbart udgør en sundhedsrisiko ift. brug af hus og have. Forureningskategori ! F1 betyder, at der er en forurening, der antageligvis ligger et stykke nede i jorden. Hvis du følger simple råd, så kan du uden sundhedsmæssig betydning bruge hus og have. Forureningskategori ! F2 er den højeste kategori. Det kan være en kraftig forurening, der kan have betydning for brugen af hus og have og desuden påvirke boligens indeklima. ? angiver at jordforureningen ikke endnu er kategoriseret.
Stoffer angiver hvilket helbredsskadelige stoffer, der er knyttet til den pågældende jordforurening.
Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

Mulige jordforureninger (V1) tæt på Kingosgade 5, 3. tv, København V
LokalitetsnummerAfstand (meter)Mere info
Vesterbrogade 95
lok. nr. 101-00665
117
Vesterbrogade 124
lok. nr. 101-03416
139
Enghavevej 19-23, København V
lok. nr. 101-00575
157
Frederiksberg Alle 18, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30811
234
Frederiksberg Alle 12, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30809
240
Carit Etlars Vej 2, 1814 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30109
300
Platanvej 5, 1810 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31083
301
Gammel Kongevej 95 og Sankt Thomas Alle 10-14, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30810
331
Mynstersvej 7A, 1827 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30912
343
Gammel Kongevej 117, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30910
403
Frederiksberg Allé 47 / Henrik Ibsens Vej 2-6
lok. nr. 147-00409
425
Gammel Kongevej 102, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31006
444
Frederiksberg Alle 62, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31071
455
Stilladsfirma m. tankanlæg, Kochsvej 3, Frederiksberg
lok. nr. 147-30826
459
Nyvej 4, 1851 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30988
465
Renseri, Gammel Kongevej 112, Frederiksberg
lok. nr. 147-31004
489
Gammel Kongevej 74B, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30046
499

Tabellen viser potentielle jordforureninger, der endnu ikke er undersøgt i detaljer (typen V1), som ligger i området omkring Kingosgade 5, 3. tv, 1623 København V.
Afstand angiver afstanden i meter fra Kingosgade 5, 3. tv til den pågældende jordforurening.
Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

Adressens jordforureningsdata er sidst opdateret 03 april, 2024. - opdater

Jordforureningsdata indsamles, opdateres og adminstreres af regionerne. Hvis du vil vide mere om jordforurening omkring Kingosgade 5, 3. tv, 1623 København V bør du kontakte den ansvarlige myndighed hos Region HovedstadenLuftforurening

Der er høj luftforurening på Kingosgade 5, 3. tv, 1623 København V.

!NO2

Luftkoncentrationen af kvælstofdioxid (NO2) er 29.0 µg/m3, hvilket er langt over gennemsnittet i Danmark men dog under EU's grænseværdi på 40 µg/m3. NO2 dannes i forbrændingsprocesser i biler, lastbiler, kraftværker, o.s.v. og høje koncentrationer af NO2 indikerer derfor dårlig luftkvalitet.

!PM2.5

Luftkoncentrationen af PM2.5 partikler er 11.9 µg/m3, hvilket er under EU's grænseværdi på 25 µg/m3, men over WHO's grænseværdi på 10 µg/m3. Hovedparten af de fine PM2.5 partikler er dannet udenfor Danmark og transporteret hertil med vinden. Hele Sjælland, Fyn og Sønderjylland har værdier over WHO's grænseværdi - Se de landsdækkende PM2.5 variationer på kort »

!PM10

Luftkoncentrationen af PM10 partikler er 20.3 µg/m3, hvilket er under EU's grænseværdi på 40 µg/m3, men over WHO's grænseværdi på 20 µg/m3. PM10 partikler er oftere fra lokalområdet og koncentrationerne har større geografisk variation end PM2.5 - Se de landsdækkende PM10 variationer på kort »

!Black carbon

Luftkoncentrationen af Black carbon (eller sod) partikler er 0.7 µg/m3. Det er desværre en relativ høj koncentration. Black carbon er ultrafine sod-partikler fra forbrændingskilder (f.eks. vejtrafik, brændeovne, kraftværker). Forhøjede koncentrationer forekommer i og omkring de større byer.

!Partikelantal

Der er estimeret 9600 partikler per cm3 luft. Det er desværre en relativ høj koncentration. Partikelantal er tilnærmelsesvis det samme som ultrafine partikler.

!Brændeovne og pejse

Der er en høj koncentration af brændeovne og pejse i København med i gennemsnit 185.4 enheder per km² - Se de landsdækkende variationer på kort »


Bemærk: De modellerede luftkvalitetsdata er beregnede årsmiddelkoncentrationer i 2 meters højde for året 2019. De modellerede data har udelukkende vejledende karakter og repræsenterer ikke egentlige målinger. Læs mere her »

Mere info om Luftforurening:

Luftforurening menes at være skyld i ca. 6.000 for tidlige dødsfald årligt i Danmark. Det svarer til, at den forventede levetid for befolkningen som helhed er reduceret med 6-9 måneder. Hertil kommer astma og andre følgesygdomme af luftforurening, der nedsætter livskvalitet.

Læs mere om Luftforurening her »

Se Luftforureningskort

Datakilder:
DCE - Nationalt center for Miljø og Energi - Luften på din vej

Trafikstøj

Der er trafikstøj på adressen Kingosgade 5, 3. tv, 1623 København V. Støjen er vurderet at være 65-70 dB. Det er et støjniveau, der svarer til støjen fra en emhætte

Støjmålinger (dB)


55-60
55-60 dB
60-65 dB
60-65 dB
65-70 dB
65-70 dB
70-75 dB
70-75 dB
Over 75 dB
Over 75 db

Trafikstøjkort på Kingosgade 5, 3. tv, 1623 København VKortet viser trafikstøj i området omkring Kingosgade 5, 3. tv, 1623 København V. - Åbn stort kort


Støjdata stammer fra Miljøstyrelsens kortlægning af støjbelastede boliger i 2017 og er vejledende. Data er indsamlet og behandlet af kommunerne i hovedstadsområdet, Odense, Aalborg og Aarhus kommune samt Vejdirektoratet og Banedanmark. Der er primært indsamlet data for veje og jernbaner. Støjbelastningen er beregnet som et gennemsnit af den samlede mængde støj, der er indsamlet i løbet af et døgn på baggrund af trafiktællinger og vejrforhold.

Nedenstående tabel viser trafikstøj i 1.5 meters højde på Kingosgade 5, 3. tv, 1623 København V om dagen:

StøjtypeLydstyrke
Større veje ingen registreret støj (*)
! Veje i by65-70 dB
Større jernbaneringen registreret støj (*)
Jernbane i byingen registreret støj (*)
Større lufthavningen registreret støj (*)
(*) "ingen registreret støj" kan skyldes manglende målinger.

Den samlede støjkortlægning vises på Miljøstyrelsens Støj-Danmarkskort og inkluderer også estimater for støj i 4 meters højde og om natten.

Mere info om Trafikstøj:

Det vurderes at flere tusinde danskere hvert år indlægges med forhøjet blodtryk eller hjertesygdom på grund af den ekstra risiko som trafikstøj giver. Vejstøj menes årligt at være årsag til 200-500 for tidlige dødsfald.
Læs mere om Trafikstøj her »

Se Støjkort

Datakilder:
Miljøstyrelsen

Hårdhed af drikkevand

Drikkevand på adressen Kingosgade 5, 3. tv, 1623 København V har hårdhed: 18 - 24. Det betyder at vandet er klassificeret som hårdt. Hårdhedsgraden er baseret på et gennemsnit for kommunen. Vi anbefaler derfor, at du undersøger hårdhedsgraden hos dit lokale vandværk.
Vandets Hårdhed, dH
dH <4 dH 4-8 dH 8-12 dH 12-18 dH 18-24 dH 24-30 dH >30

Mere info om hårdhed af drikkevand:

Hårdt drikkevand medfører tilkalkning af elkedler, vaskemaskiner og toiletter og øget forbrug af vaske- og rengøringsmidler. Hårdt vand har ingen kendt skadelig effekt på helbredet. Læs mere om drikkevandets hårdhed her »

Se Hårdhedskort

Datakilder:
GEUSRisiko for oversvømmelse — Kingosgade 5, 3. tv, 1623 København V

Ekstrem regn

Der kan være risiko for oversvømmelse ved kraftig regn og/eller regulære skybrud på adressen Kingosgade 5, 3. tv, 1623 København V.

Ejendommen ligger ikke i en lavning, men overfladevand har svært ved at sive ned i jorden da befæstelsesgraden er høj og den hydrauliske ledningsevne er dårlig.

Lavninger

Kingosgade 5, 3. tv, 1623 København V ligger ikke i en lavning og som udgangspunkt er risikoen for at regnvand samler sig på adressen under skybrud derfor lav.

Kortet nedenfor viser afløbsløse lavninger i landskabet. Nedløbsriste der kan lede overfladevandet i kloak er vist med sorte firkanter.

Ekstrem regn på Kingosgade 5, 3. tv, 1623 København VRisiko for oversvømmelse ved ekstrem regn afhænger i høj grad af terrænet. Kortet ovenfor viser lavninger (markeret med blå) omkring Kingosgade 5, 3. tv, 1623 København V. De blå områder viser den potentielle maksimale udbredelse af skybrudsrelateret oversvømmelse hvis alle lavninger bliver helt fyldt med vand. - Åbn stort kort
!Høj befæstelsesgrad
Den gennemsnitlige befæstelsesgrad i området omkring Kingosgade 5, 3. tv, 1623 København V er 80 procent. Det betyder, at ca. 80 procent af overfladen er bebygget eller belagt med asfalt, fliser, brosten mv., der hindrer regn- og overfladevand at sive ned i jorden.
!Hydraulisk ledningsevne
I perioder med kraftig nedbør vil det øverste jordlag have en lav hydraulisk ledningsevne på 50 - 100 mm/dag i området omkring Kingosgade 5, 3. tv, 1623 København V. Selv i ubebyggede områder vil regnvand derfor blive på overfladen og kun meget langsomt trænge ned i jorden.

Mere info om risiko for oversvømmelse ved skybrud:

Skybrud er meget voldsomme regnbyger, der forårsager oversvømmelse af kloakker og tagrender. Risiko for oversvømmelser kan have indflydelse på huspriser, forsikringspræmier og kloakafledningsafgifter. Inden et boligkøb er det derfor en god ide, at overveje risikoen for oversvømmelse ifm skybrud. Læs mere om skybrud her »
Lavningskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Grundvand

Kingosgade 5, 3. tv ligger i et område hvor højt og/eller stigende grundvand kan udgøre et problem.
!Historiske grundvandsdybder 1991-2020

Den modellerede gennemsnitlige grundvandsdybde er 1.4 meter på adressen. Dybden er baseret på data fra hele perioden 1991-2020 i vinterhalvåret. Medtages usikkerhed/datavariation ligger den gennemsnitlige grundvandsdybde i intervallet 0.6 - 2.2 meter. Det ret store usikkerhedsinterval afspejler bl.a. (1) usikkerhed på den nummeriske model, (2) naturlige nedbørsvariationer og (3) usikkerhed på de målte grundvandssdybder i de geologisk boringer.

Selvom grundvandsspejlet sandsynligvis ligger 1.4 meter under terræn, så kan det ikke afvises at den sande dybde kun er 0.6 meter. For perioder med meget nedbør kan grundvandsspejlet derfor, muligvis, gøre det svært/umuligt for overfladevand at trænge ned i den allerede vandmættede jord.

Historiske grundvandsdybder (1991-2020)
Kingosgade 5, 3. tv, 1623 København V


Ekstrem regn på Kingosgade 5, 3. tvKortet viser den modellerede dybde til grundvandet omkring Kingosgade 5, 3. tv. Kortudsnittet måler 1.600 x 800 meter og adressen er markeret med markør . Dybderne er baseret på historiske (1991-2020) målinger i vinterhalvåret (i geologisektionen længere nede på siden kan du få mere detaljeret information om de geologiske boringer tæt på adressen, hvorfra grundvandsdata stammer). Modelberegningerne er nedskaleret fra 100 m grid til 10 m grid med brug af maskinlæring. Områder med højt grundvand er markeret med blå farver, mens gule og orange farver svarer til et dybere grundvandsspejl. - Åbn stort kort
Fremtidige grundvandsstigninger i perioden 2041-2070

Der sker sandsynligvis ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen over de næste 40-50 år. I følge en modelberegning med et højt CO₂-niveau, så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (3.3 centimeter) i perioden 2041-2070.

Se 2041-70 ændringer på stort kort ».

Perioden 2071-2100

Der sker sandsynligvis heller ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen når vi kigger længere ud i fremtiden. I følge en modelberegning (igen med et højt fremtidigt atmosfærisk CO₂-niveau), så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (4.6 centimeter) i perioden 2071-2100.

Se 2071-2100 ændringer på stort kort ».Mere info om stigende grundvand:

Grundvandsspejlet er udtryk for et niveau i jorden - Under grundvandsspejlet er alle mellemrum i jorden mættet og fyldt med vand, og over grundvandsspejlet er jorden umættet med vand. Flere steder i Danmark ligger grundvandsspejlet tæt på overfladen. Med forventede klimaændringer og øget nedbør, vil grundvandet uværgeligt stige og områder hvor grundvandsspejlet når op til overfladen vil blive omdannet til sump. Eksperter mener, at affekten af grundvandsstigninger kan blive langt større for Danmark end effekten af havniveaustigninger i takt med, at klimaet ændrer sig. Læs mere om stigende grundvand her »

Grundvandskort »

Datakilde:
HIP

Vandløbsoversvømmelse

Kingosgade 5, 3. tv, 1623 København V er ikke i umiddelbar risiko for oversvømmelse ifm forhøjet vandstand i nærmeste vandløb.

Vandløbsstigning

Kortet nedenfor viser områder der vil blive oversvømmet ved 1 meter vandstandsstining i nærmeste vandløb.

Oversvømmelsesrisiko fra vandløb på Kingosgade 5, 3. tv, 1623 København VKortet ovenfor viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 100 cm over det normale niveau i nærmeste vandløb. Push-pin markøren angiver adressen Kingosgade 5, 3. tv, 1623 København V. Data er stillet til rådighed af Klimatilpasning.dk. Se nærmere på det interaktive Vandløbsflodskort - Åbn vandløbskort

Mere info om risiko for oversvømmelse fra vandløb:

Ved massive vandløbsstigninger kan åer og vandløb gå over deres bredder og give oversvømmelser. Læs mere om oversvømmelse fra vandløb her »

Vandløbskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk
GeoMaticHavvand

Kingosgade 5, 3. tv, 1623 København V ligger i en højde på 5.1 meter over havets overflade.

Havvand på Land

Med en placering på mere end 3 meter over havets overflade, er adressen ikke i umiddelbar risiko for oversvømmelse ved stormflod. Kortet nedenfor viser en ekstrem vandstand på 510 centimeter over normalen.

Stomflod og havvand på Kingosgade 5, 3. tv, 1623 København VKortet viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 510 cm over det nuværende gennemsnitlige havniveau. Push-pin markøren angiver adressen Kingosgade 5, 3. tv, 1623 København V. Med det interaktive stormflodskort kan du vurdere andre områder og vandstandsstigninger - Åbn stormflodskort

Mere info om risiko for oversvømmelse ved stormflod:

Stormflod er oversvømmelser, som skyldes ekstrem vandstand i havet. En stormflod kan finde sted når kraftig vind presser store vandmasser fra havet ind over land. Risiko for oversvømmelse ved stormflod er størst i lave marskområder som Vadehavet og i fjorde, hvor vinden kan presse vandet ind, uden at det har mulighed for at komme ud igen. Stormflodsoversvømmelser er næsten årlige tilbagevendende fænomener i udsatte områder Læs mere om oversvømmelse fra stormflod her »

Stormflodskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Oversvømmelsesdirektivet - Risikoområder

Plantrin 1

Kingosgade 5, 3. tv, 1623 København V befinder sig ikke i et område, der er udpeget som højrisiko for havvands- eller vandløbsoversvømmelse under plantrin 1.

Se kort »

Plantrin 2

Adressen er heller ikke udpeget som højrisiko under plantrin 2.

Se plantrin 2 kort »

Mere info om oversvømmelsesdirektivet:

I forbindelse med EU's oversvømmelsesdirektiv har kystdirektoratet udpeget 14 afgrænsede risikoområder, hvor en større oversvømmelse fra havet, fjorde eller vandløb må anses som sandsynlig.

Læs mere om oversvømmelsesdirektivet »

Datakilder:
KystdirektoratetBoligfakta og Økonomi — Kingosgade 5, 3. tv, 1623 København V

BBR oplysninger

Vi kunne ikke finde BBR oplysninger på Kingosgade 5, 3. tv, 1623 København V.

BBR meddelelse

Hent den officielle BBR meddelelse for Kingosgade 5, 3. tv, 1623 København V. Tryk på knappen for at hente PDF-filen via bbr.dk.

Hent BBR-Meddelelse

Du kan finde mange flere officielle dokumenter blandt ejendommens dokumenter.

Mere info om BBR:

Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register, der indeholder grunddata om bygnings- og boligforhold for samtlige bygninger i Danmark.

BBR-oplysningerne danner grundlag for beregningen af bl.a. ejendomsværdiskat og afgifter til vand, varme og renovation. Som boligejer er du ansvarlig for, at BBR-oplysningerne er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Hvis der er fejl i BBR oplysningerne, er det boligejerens ansvar, at sørge for, at de bliver rettet. Læs mere her » Urigtige oplysninger kan resultere i en bøde på op til 5.000 kr.

Læs mere om BBR data her »

Datakilder:
ois.dk

Energimærke

Det tidligere energimærke på Kingosgade 5, 3. tv, 1623 København V havde en gyldighedsperiode, der udløb 9. marts 2021. Energimærket er derfor ikke længere gyldigt.

Tjek det elektroniske energimærke »

Energimærkedata stammer fra den elektroniske energimærkerapport. Download rapporten her »
Sidst opdateret den 15 april, 2020 - opdater


Mere info om Energimærket:

De fleste bygninger, der anvendes til beboelse eller erhverv, skal energimærkes ved salg eller udleje. Energimærkningen giver først og fremmest et overblik over, hvor dyr en bolig vil være i varme og el. Det har betydning for salgsprisen. Besparelsesforslagene viser, hvilke energimæssige forbedringer det kan betale sig at gennemføre. Læs mere om Energimærket her »

Datakilder:
SparEnergi.dk

Boligopvarmning

!Varmeforbrug iflg energimærkerapport

Ejendommen på Kingosgade 5, 3. tv, 1623 København V havde et energimærke D , der ikke længere er gyldigt (det udløb 09-03-2021).

Energimærkerapporten indeholder ikke oplysninger om beregnet energiforbrug og -varmeomkostninger

Fjernvarme

Kingosgade 5, 3. tv, 1623 København V ligger i et område hvor der er mulighed for fjernvarmeforsyning fra HOFOR Fjernvarme P/S. BBR-oplysningerne viser dog ikke om boligopvarmningen rent faktisk også er fjernvarme.

Du kan beregne den faktiske pris på baggrund af det konkrete forbrug samt varmeforsynings takstblad, som typisk er tilgængeligt på forsyningens hjemmeside. Hjemmesiden for HOFOR Fjernvarme P/S finder du her: http://www.hofor.dk/.

Mere info om Boligopvarmning

Boligopvarmning er en betydelig post på boligbudgettet, som varierer meget, både over tid, opvarmningsform og så sandelig også geografisk fra den ene varmeforsyning til den næste.

I disse år har fjernvarmen vokseværk og flere og flere boliger tilsluttes. Det er en god udvikling - Fjernvarme er den miljømæssigt reneste opvarmningsform og i mange tilfælde også den billigste. DinGeo har samlet forsyningsområderne for alle 400+ danske fjernvarmeværker og sammenkoblet disse med flere andre fjernvarmedata-registre, inklusiv fjernvarmepriser.

Læs mere om data og datakilder her »
Læs mere om HOFOR Fjernvarme P/S her »


Fejl ved opslag af Frededede og Bevaringsværdige Bygninger

Vi kunne desværre ikke finde data på ejendommen.

Mere info om fredede og bevaringsværdige bygninger:

Registeret over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB) indeholder ca. 355.000 bevaringsværdige bygninger og ca. 9.000 fredede bygninger.
Hvis en bygning er fredet og/eller bevaringsværdig kan der være restriktioner omkring renovering og ombygning. På den anden side kan der også være økonomiske fordele ved at eje et fredet eller bevaringsværdigt hus. Læs mere her »

Datakilder:
Kulturministeriet, Fredede og bevaringsværdige bygningerLokalområdet — Kingosgade 5, 3. tv, 1623 København V

Naboerne
veluddannede i andelslejligheder

Den mest almindelige husstandstype i og omkring Kingosgade 5, 3. tv, 1623 København V er veluddannede i andelslejligheder , d.v.s. conzoom®-typen Ung Andel.

Ung Andel

Ung Andel
veluddannede i andelslejligheder

 • Unge andelshavere i storbyen
 • Enten studerende eller nyuddannet
 • Lav købekraft
 • Højt kulturforbrug
 • Benytter kollektiv trafik og cykler
 • Økologi
 • Spirende forbrug af luksusvarer
 • Motionerer ofte

Geodemografi

Halvdelen af Ung andel er under 35 år, langt de fleste er singler og meget få har børn. Uddannelsesniveauet er over gennemsnittet, idet rigtig mange har en mellemlang videregående uddannelse eller mere – og flere er på vej. De, der er færdiguddannede, sidder i gode jobs og enkelte er selvstændige. Indkomsten er endnu oftest i den nedre halvdel af skalaen, men der bliver den næppe

Formuen er ofte negativ. Dette er nu ikke hele sandheden, for bag den store, men unge gæld, gemmer der sig et andelsbevis som SKAT eller andre instanser desværre ikke kender værdien af. Er der styr på belåningen i andelsforeningen, kan værdien af deres andel vise sig at være langt større end den stiftede gæld og formuen derfor ganske positiv

De tilhører i øjeblikket middelklassen, men sandsynligvis ikke for evigt, da mange i Ung andel først lige er kommet i gang og nu arbejder på at fremme karrieren

Andelslejligheden er typisk under eller omkring 80 m² og beliggende i en ældre etageejendom i primært København, men de findes også i Aarhus og ganske få andre provinsbyer

En lille håndfuld Ung andel har CVR-nummer på hjemmeadressen, hvoraf de fleste er håndværkere, efterfulgt af dagplejemødre og behandlere inden for sundhed og velvære

 

Adfærd, livsstil og holdninger

Efter mange år på SU, er Ung andel nu endelig ved at få gang i karrieren. De nyder samtidig at være blevet lidt ældre, men stadig være familieuafhængige, så der bliver brugt både tid og penge på at realisere egne behov og ønsker. Wellness, kosmetik, hi-fi, nyeste smartphones, kameraer og andre luksusprodukter indkøbes – gerne før vennerne – og kulturtilbud nydes. De går ud, men ikke så ofte på barer og diskoteker som hos City-singler. I stedet er middagsselskaber blevet hyppigere, hvor menuen ofte er sund og økologisk

Selvom forbruget er højt hos Ung andel, er det fortsat cyklen eller den kollektive trafik, der bringer dem rundt. Derfor har blot hver fjerde bil. Det er også både økonomisk og miljøvenligt og cyklen er et godt supplement til den træning, som to tredjedele kommer afsted til hver uge. Når Ung andel skal redegøre for, hvilken sport de dyrker, svarer flere ski, men her tænker de nok tilbage på sidste års ferie. Ellers er topscoreren fodbold og som hos så mange i storbyerne er yoga, fitnesshold eller styrketræning det store hit Der er naturligvis også dem, der hellere løber en tur i byens grønne områder

Ung andel er meget digitale. Nettet er en del af deres hverdag som et naturligt redskab, der anvendes fra både computer, tablet og smartphone. De bruger det til både job, uddannelse og underholdning. De ser serier og film on-demand, læser om deres interesser og følger med i politik, kultur og andre nyheder. Tre fjerdedele er på Facebook og det bruges flittigt ligesom alle andre sociale medier. Hver tiende prøver også lykken med en online datingprofil

Når de selv skal ud, måske på date eller med vennerne, finder de gerne inspiration til dette i Where2go eller Soundvenue. Ellers følger de også med i magasiner som GAFFA og Cover

Få bladrer MetroXpress igennem, men aviser på print abonnerer de ikke på. Udsynet fylder til gengæld i bevidstheden hos Ung andel og de ser ikke globaliseringen som noget skræmmende. Tværtimod støtter de Danmarks engagement i udfordrede områder og synes godt, at vi kunne gøre mere for de flygtninge og indvandrere, der kommer til landet. Selv støtter en stor del ved at være medlem af en humanitær organisation

Også miljøet er en global udfordring og Ung andel mener, at det må være vigtigere at beskytte det end at industrien kan vokse. Derfor vælger mange også miljøvenlige produkter og forsøger at undgå kunstige tilsætningsstoffer i maden og andre kemikalier

Ferie i Danmark har været, hvad hver tredje oplevede det seneste år. Omvendt har en anden tredjedel været på ferie i udlandet. Dette kunne være en rygsæksrejse til Østen eller andre steder i verden, som mange har været på. Mange har også været på togrejser, hvor det er nærliggende at tænke Interrail. En stor del har også været på skiferie tidligere med måske forældrene eller en hel flok venner

I Gallup Kompasset er der flest Moderne-fællesskabsorienterede i Ung andel

Ung andel er glade for velfærdsstaten og mener ikke, at skattelettelser eller privatiseringer vil styrke samfundet. Til gengæld så de gerne, at flere offentlige midler gik til kulturen

Ved det seneste valg var det partierne på venstrefløjen og Radikale Venstre, der havde opbakning fra Ung andel. Lige over 15 % fik dog ikke stemt denne gang
Mere info

Conzoom® er et databaseret segmenteringsværktøj, der opdeler de danske husstande i 36 forskellige typer. Med et DinGeo-adresseopslag får du gratis adgang til Conzoom® og et indblik i den gennemsnitlige husstand i området: Forbrugeradfærd, livsstil, holdninger, alder, antal af børn, indkomst, formue, osv.. Læs mere om Conzoom® »

Conzoom®-typen på en given adresse ændres løbende. Det skyldes dels den generelle almindelige udvikling i Danmark, men også lokalområdets til- og fraflytning. DinGeo opdaterer løbende Conzoom® - På Kingosgade 5, 3. tv er data sidst opdateret 3 april, 2024.

Datakilde: Geomatic

Sådan stemmer naboerne

Kingosgade 5, 3. tv hører til afstemningsområdet 9. Vest hvor der er 5.975 stemmeberettigede borgere.

Valgdeltagelse

Der var 5.246 i 9. Vest, der afgav deres stemme. Det svarer til en flot valgdeltagelse på hele 87.8 procent, hvilket er over landsgennemsnittet på 84.5 procent.

Folketingsvalget 2019
Ved folketingsvalget i 2019 var Enhedslisten det største parti i afstemningsområdet 9. Vest med 1.167 stemmer. Det svarer til 22.2 procent af de afgivne stemmer.

Grafen nedenfor viser valgresultatet for 9. Vest (venstre søjle) i forhold til landsresultatet (højre søjle).

Højdespringer

Enhedslisten fik relativt set mange stemmer i afstemningsområdet 9. Vest, med et indeks på 322 i forhold til landsgennemsnittet.

Underperformer

Kristendemokraterne klarede sig relativt set dårligst i afstemningsområdet 9. Vest, med et indeks på 22 i forhold til landsgennemsnittet.

Mere info om Valgdata:

Afstemningsområder er den mindste administrative inddeling i Danmark. Valgdata fra det lokale afstemningsområder giver et godt indblik i lokalområdet.

Læs mere om data her »

Datakilder:
Den danske valgdatabase

Risiko for indbrud

Baseret på Rigspolitiets statistiske opgørelser vurderes indbrudsrisiko på Kingosgade 5, 3. tv, 1623 København V at være lav.

Meget lav0.0-0.5 percent Lav 0.5-1.5 percent Mellem 1.5-3.0 percent Høj 3.0-6.0 percent Meget høj >6.0 percent

I perioden fra første kvartal 2016 og frem til og med andet kvartal 2018 er der anmeldt 304 indbrud i et område på en kvadratkilometer omkring Kingosgade 5, 3. tv. Indenfor 1km2-kvadratcellen er der 10872 adresser. Omregnet betyder det at der i perioden årligt har været hvad der svarer til 11.18 indbrud per 1000 adresser. Det giver en estimeret indbrudsrisiko på 1.12 pct.


Grafen nedenfor viser den tidslige fordeling af indbrud.

Relativ høj opklaringsprocent i 1500-1799 København V

Opklaringsprocenten i 1500-1799 København V er relativ høj. I perioden 2011-2018 blev 10.0 procent af alle indbrud opklaret. Det er langt bedre en landsgennemsnittet på fem procent.


Mere info om Indbrudsrisiko:

Danmark har en trist rekord - Vi er det land i EU, der har flest indbrud pr. indbygger. Der er god grund til at 56 procent af danskerne er bekymret eller meget bekymret for at få indbrud i deres bolig. DinGeo viser landets mest detaljerede indbrudsrisiko, baseret på et detaljeret geodatasæt med en historisk oversigt over antallet af indbrud indenfor kvadratkilometerceller.

Kun fem procent af alle indbrud i Danmark bliver opklaret. Men der er store geografiske forskelle på, hvor mange indbrud der bliver opklaret. DinGeo viser chancen for at politiet opklarer indbrud i din by. Læs mere om Indbrudsrisiko her »

Indbrudsrisiko på kort

Datakilder:
Rigspolitiet: Statistik
Danmarks Radio: Se, hvor få indbrud politiet opklarer i din by

Skoledistrikt VESTERBRO/KONGENS ENGHAVE (Vesterbro Ny Skole)

Kingosgade 5, 3. tv hører under skoledistriktet VESTERBRO/KONGENS ENGHAVE (Vesterbro Ny Skole). I skoledistriktet er der én folkeskole, nemlig Vesterbro Ny Skole.

Vesterbro Ny Skole

Vesterbro Ny SkoleVesterbro Ny Skole, Slesvigsgade 6 i Københavns Kommune.
Ældste klasse:
10. klasse
Gns trivsel:
3.66
Undervisningseffekt:
0.0
Forældre indkomst:
340.879 kr.
Afstand:
785 meter
Info om Vesterbro Ny Skole

Mere info om Skoler:

Skolevalget er af de vigtigste valg forældre tager på vegne af deres børn. Skoledata kan være et godt værktøj til at få indsigt og viden inden man vælger skole. DinGeo har samlet og kombineret en lang række skoledata (og skoledistriktsdata) således, at du på alle adresser kan få basal information om den lokale folkeskole. De enkelte tal er markeret med en pil op når de er højere/bedre end landsgennemsnittet, en rund gul skive når de rammer tæt på gennemsnittet og en rød pil ned når tallet er under gennemsnittet. Læs mere her »

Se skoledistrikt VESTERBRO/KONGENS ENGHAVE (Vesterbro Ny Skole) på kort

Bredbåndsmuligheder

Lynhurtigt Fastforbundet Internet

Der er gode bredbåndsmuligheder på Kingosgade 5, 3. tv, 1623 København V.

 • Fibernet: Én udbyder, der tilbyder hastigheder op til 1000 / 1000 Mbit/s
 • COAX bredbånd (kabel-TV): Én udbyder med hastighed op til 300 / 60 Mbit/s
 • xDSL bredbånd (telefonstik): 10 forskellige udbydere med hastighed op til 50 / 10 Mbit/s *

Se fibernet dækningsgrad omkring Kingosgade 5, 3. tvGod mobildækning

Der er god 4G mobildækning på Kingosgade 5, 3. tv med vejledende downloadhastighed op til 100 - 200 Mbit/s. I Danmark findes der tre store mobilnetværk, der håndterer mobiltelefoni og mobilt bredbånd. På Kingosgade 5, 3. tv er dækningen for de tre netværk:

 • TDC: 100 - 200 Mbit/s
 • Tre: 20 - 30 Mbit/s
 • Telia-Telenor: 100 - 200 Mbit/s

Se 4G-dækningskort på Kingosgade 5, 3. tv


Data sidst opdateret 30 november, 2021

Du kan finde meget mere information og de bedste adresserelevante tilbud på siden
Internet og Mobildækning Kingosgade 5, 3. tv, København V
Se data direkte på tjekditnet.dkMere info om Bredbånd:

For moderne familier er digital infrastruktur efterhånden en nødvendighed på linje med drikkevand, elektricitet, offentlig transport o.s.v. De fleste boligkøbere inddrager bredbåndsmuligheder i deres boligsøgning og udenlandske undersøgelser har vist en målbar indflydelse på salgspriserne. Læs mere her »

Se fibernetdækning på kort

Se 4G-dækning på kort

Geologi

Jordarten under Kingosgade 5, 3. tv, 1623 København V er Moræneler.

Moræneler er den mest almindelig jordart i Danmark og dækker 39 procent af Danmarks kortlagte arealer. Moræneleret er specielt dominerende på Fyn, Sjælland og øerne. Det er aflejret under en af de mange Pleistocæne istider, der har dækket Danmark over de sidste par millioner af år. Moræneler er sandet og siltet ler og med spredte sten og blokke fra det sydlige Norge og Sverige samt i østersøområdet.

Moræneler
Typisk moræneler med spredte store sten og blokke (Foto P.R. Jakobsen, GEUS).

Moræneler kan være følsomt overfor udtørring, hvorved jorden kan sætte sig og bygninger kan få sætningsskader. Det er specielt et problem under tørre og varme somre (f.eks. 2018).

Moræneler er ofte næsten uigennemtrængelig for vand og ved kraftig regn vil nedbøren derfor kun i meget lille omfang synke ned i jorden, men derimod strømme på overfladen, hvilket øger risiko for oversvømmelser.

Moræneler indeholder ofte små koncentrationer af uran og thorium, som under henfald frigiver Radon. Moræneler under boligen øger derfor risiko for Radon i indeluften.

Mere info om Geologi:

Danmarks Jordartskort viser hvilke jordarter der ligger under pløje- og kulturlaget, typisk i ca. 1 meters dybde. De forskellige jordarter har forskellige egenskaber, der er vigtige i forhold til f.eks. risiko for sætningsskader, hydraulisk konduktivitet og risiko for oversvømmelse ved kraftig nedbør, og radonforurening af boligens indeluft.

Husk at du kan finde yderligere geologisk information fra de omkringliggende boringer (se nedenfor).

Se på kort

Læs mere om jordarter her »

Datakilder:
GEUS

Mere info om Boringer:

Der er udført mere end 300.000 undergrundsboringer i Danmark. DinGeo viser de boringer, der ligger tættest på opslagsadressen, med basale boringsoplysninger samt link til detaljerede borerapporter. Borerapporterne indeholder ofte nyttig og relevant informationer om geologi og grundvandsdybder. Læs mere om boringer her »

Datakilder:
GEUS

Geologiske boringer i nærheden af Kingosgade 5, 3. tv

Den nærmeste overfladenære boring ligger 40 meter væk. Boringens lokalitet er navngivet Vesterbrogade 110-120. Boringen blev afsluttet 30 november, 2004. Brøndborer var Karl Sørensen & Søn,Frederikshavn. Formålet med boringen var Forureningsbor./miljøundersøg./lossepl./affaldsdep./lov 214 og anvendelse er angivet som Forureningsbor./miljøundersøg./lossepl./affal. Boringen nåede en dybde på 9.0 meter. Du kan finde mere information i borerapporten 201. 9183 ».

Tabellen nedenfor lister de 10 nærmeste boringer sorteret efter afstand fra Kingosgade 5, 3. tv.

Afstand, m Formål Dybde, m Borerapport
40 Forureningsbor. 9.0 201. 9183 »
58 Forureningsbor. 16.0 201. 9200 »
61 Forureningsbor. 8.5 201. 9182 »
63 Forureningsbor. 8.5 201. 9188 »
63 Forureningsbor. 7.5 201. 9179 »
66 Forureningsbor. 16.0 201. 9191 »
71 Forureningsbor. 8.0 201. 9187 »
74 Forureningsbor. 17.0 201. 9197 »
76 Forureningsbor. 14.0 201. 9196 »
76 Forureningsbor. 8.0 201. 9181 »

Hvor langt er der fra Kingosgade 5, 3. tv
til nærmeste

Risikovirksomhed

Kødbyens Maskincentral
Kolonne 2


Afstand: 1,17 km


Kort Læs mere

Vindmølle

Højde: 30 m
Kapacitet: 225 kW


Afstand: 4,00 km


Kort Læs mere

Mobilmast

Vesterbrogade 124B
1620 København V


Afstand: 147 meter


Kort Læs mere

Apotek

Gl. Kongevej Apotek


Afstand: 484 meter


Læs mere

Dagligvare

føtex food 1411 Dagligvarer


Afstand: 214 m


Læs mere

Renseanlæg

Damhusåen renseanlæg


Afstand: 4,30 km


Læs mere

Daginstitution

Barndommens Gade


Afstand: 214 m


Læs mereDinGeo oversigter

Info om Postnummer: 1623 København V
Info om vej: Kingosgade
Stamoplysninger for Kingosgade 5, 3. tv, 1623 København V
Geografiske koordinater 55.67192105°N, 12.54516443°Ø
Højde over havets overflade 5,1 m.o.h.
Sogn Vesterbro Sogn »
Politikreds Københavns Politi
Adressens Id 0a3f509f-265c-32b8-e044-0003ba298018
Adgangsadresse Id 0a3f507a-a665-32b8-e044-0003ba298018
BFE nummer 6024242

Stamoplysninger:

Vi har samlet diverse stamoplysninger på Kingosgade 5, 3. tv, 1623 København V.