DinGeo — i hele Danmark

Amager Strandvej 142D, 2. th, 2300 København S

DinGeo har samlet informationer på Amager Strandvej 142D, 2. th i én detaljeret boligrapport. Adressen er nedlagt.

Ejendommen ligger i Københavns Kommune og tilhører skoledistriktet Lergravsparkens Skole. Den årlige risiko for indbrud er relativ lav, 1.35 procent i området. Generer openAI beskrivelse

Matrikelkort Amager Strandvej 142D, 2. th

Luftfoto af Amager Strandvej 142D, 2. th, 2300 København S. Matriklen er markeret med den grønne polygon.

Se flere fotos


Bemærk: Dingeo boligrapporten består udelukkende af offentligt tilgængelig geodata - læs mere om DinGeo og vores datakilder her.Sundhed — Amager Strandvej 142D, 2. th, 2300 København S

Radon

Amager Strandvej 142D, 2. th, 2300 København S er en lejlighed og dermed langt mindre udsat for radonforurening end enfamiliehuse i samme område. Radonrisikoen er derfor lav.

Meget lavRadonrisiko Lav Radonrisiko Mellem Radonrisiko Høj Radonrisiko Meget højRadonrisiko
!Radonklassificering

Amager Strandvej 142D, 2. th, 2300 København S ligger i den gamle København kommune, der er klassificeret som Radonklasse 2. Det betyder at 1-3% af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på 200 Bq/m3 eller mere (WHO anbefaler at koncentrationen ikke overstiger den øvre grænseværdi på 100 Bq/m3). Som udgangspunkt er risiko for Radon i boligen derfor middelhøj.

Radonklasse 2 klassificeringen stammer fra den landsdækkende radonundersøgelse fra 2001. Undersøgelsen inkluderede 17 målinger i den gamle København kommune. Af de 17 målinger var den højeste radonkoncentration 290 Bq/m3 og middelkoncentationen var 47 Bq/m3.

Geologi

Det geologiske underlag på Amager Strandvej 142D, 2. th, 2300 København S er (Se Geologi og Geoteknik), der ikke øger risikoen for Radon.

BBR data om byggeår kunne desværre ikke findes

Bygningen
Amager Strandvej 142D, 2. th, 2300 København S er en lejlighed og dermed med gennemsnitligt radonniveau på kun ca. 25 procent af niveauet i enfamiliehuse i området
Radon i danske boliger
Der er relativt lav risiko for Radon på Amager Strandvej 142D, 2. th, 2300 København S.

Mere info om Radon:

Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart, der dannes i jord -og bjergarter, som indeholder thorium og uran. Radon trænger ind i boliger fra undergrunden. Gasarten kan hverken ses, lugtes eller smages.

DinGeo angiver risiko for Radon, og inkluderer ikke egentlige målinger indefra boligen...
Læs mere om Radon her »

Se radonkort

Datakilder:
Risø, Statens Institut for Strålehygiejne, GEUS

Jordforurening

Ingen registreret jordforurening på grunden

Der er ikke registreret jordforurening på ejendommen Amager Strandvej 142D, 2. th, 2300 København S.

xManglende oplysninger om olietank

Vi mangler BBR oplysninger om olietanke på ejendommens grund.

!Jordforurening i nærområdet

Selvom der ikke er registreret jordforurening på ejendommens grund, så er det stadig værd at bide mærke i, at der indenfor en radius på ca. 500 meter fra adressen er 22 jordforureninger. Det er et højt antal. Blandt det totale antal jordforureninger er 18 egentlige jordforureninger (type V2), mens fire er mulige forureninger der ikke endnu er undersøgt (type V1).

Jordforureningskort på Amager Strandvej 142D, 2. th, 2300 København SKortet ovenfor viser jordforurening i området omkring matriklen 643a-Sundbyøster, København, der hører til Amager Strandvej 142D, 2. th, 2300 København S. De røde omrader er egentlige jordforureninger (V2) og blå områder er mulige forureninger, der ikke endnu er undersøgt (V1). - Åbn stort kort

Jordforureningsattest

Download en officiel jordforureningsattest for Amager Strandvej 142D, 2. th, 2300 København S. Tryk på knappen og en PDF-fil vil blive dannet via Danmarks Miljøportal.

Download Jordforureningsattest

Mere info om jordforurening:

Forurenet jord truer grundvandet, naturen og menneskers sundhed. Spredt ud over Danmark er der mere end 15.000 grunde, der er forurenede af industri, affald og tankanlæg. Dertil kommer et tilsvarende antal grunde der muligvis er forurenede. Desuden er der i Danmark omkring 200.000 sløjfede olietanke, der udgør en væsentlig risiko for uregistreret jordforurening af specielt parcelhusgrunde.

Ved boligkøb skal du altid tjekke jordforurening og olietank. Olietank bør være registreret i BBR.

Læs mere om jordforurening her »
Læs mere om olietanke her »

Se Jordforureningskort

Datakilder:
Danmarks Miljøportal

Jordforureninger (V2) tæt på Amager Strandvej 142D, 2. th, København S
LokalitetAfstand (meter)NuanceringStofferMere info
Amager Strandvej 162
lok. nr. 101-04021
63 F0 Olieprodukter, Benzen
Krimsvej 29
lok. nr. 101-04049
121? Olieprodukter
Krimsvej 21A, 2300 København S
lok. nr. 101-04950
129? -
Amager Strandvej 154, 2300 København S
lok. nr. 101-04050
134 F0 -
Amager Strandvej 122
lok. nr. 101-04018
135 F0 Olie, Tetrachlorethylen, Nikkel, Polyc.arom.kulbr.PAH m.fl.
Amager Strandvej 112
lok. nr. 101-01396
170 F0 Olie-benzin, Chlorerede opl.midl.
Krimsvej 21A, 2300 København S
lok. nr. 101-04048
176 F0 -
Engvej 13A, 2300 København S
lok. nr. 101-00034
250? -
Krimsvej 17
lok. nr. 101-00134
256 F0 Olieprodukter, Tungmetaller, Benzen, Zink m.fl.
Krimsvej 13K, 2300 København S
lok. nr. 101-01372
262 F0 -
Amager Strandvej 110A, 2300 København S
lok. nr. 101-03579
282 F0 -
Krimsvej 11A, 2300 København S
lok. nr. 101-00009
295 F0 -
Amager Strandvej 108
lok. nr. 101-00836
362? Bly, Benz[a]pyren, Olieprodukter
Øresundsvej 152, 2300 København S
lok. nr. 101-00069
372 F0 -
Øresundsvej 144A, 2300 København S
lok. nr. 101-00247
416? -
Skandinavisk Farvefabrik, Krimsvej 3, 5, 7 og 9
lok. nr. 101-00187
416 F0 Trichlorethylen, Olie, Bly, Tungmetaller m.fl.
Amager Strandvej 11, 2300 København S
lok. nr. 101-00156
457? -
Øresund Parkvej 14, 2300 København S
lok. nr. 101-00037
468? -

Tabellen viser de 18 kortlagte jordforureninger (af typen V2), der ligger indenfor en ca. 500 meter radius af Amager Strandvej 142D, 2. th, 2300 København S.
Afstand angiver afstanden i meter fra Amager Strandvej 142D, 2. th til den pågældende jordforurening.
Nuancering angiver forureningskategori. F0 er den mindst alvorlige kategori, der angiver, at forureningen ikke umiddelbart udgør en sundhedsrisiko ift. brug af hus og have. Forureningskategori ! F1 betyder, at der er en forurening, der antageligvis ligger et stykke nede i jorden. Hvis du følger simple råd, så kan du uden sundhedsmæssig betydning bruge hus og have. Forureningskategori ! F2 er den højeste kategori. Det kan være en kraftig forurening, der kan have betydning for brugen af hus og have og desuden påvirke boligens indeklima. ? angiver at jordforureningen ikke endnu er kategoriseret.
Stoffer angiver hvilket helbredsskadelige stoffer, der er knyttet til den pågældende jordforurening.
Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

Mulige jordforureninger (V1) tæt på Amager Strandvej 142D, 2. th, København S
LokalitetsnummerAfstand (meter)Mere info
Amager Strandvej 130
lok. nr. 101-04020
33
Amager Strandvej 124, 2300 København S
lok. nr. 101-04019
79
Amager Strandvej 116A, 2300 København S
lok. nr. 101-04047
293
Øresundsvej 148-150
lok. nr. 101-04103
446

Tabellen viser potentielle jordforureninger, der endnu ikke er undersøgt i detaljer (typen V1), som ligger i området omkring Amager Strandvej 142D, 2. th, 2300 København S.
Afstand angiver afstanden i meter fra Amager Strandvej 142D, 2. th til den pågældende jordforurening.
Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

Adressens jordforureningsdata er sidst opdateret 12 marts, 2023. - opdater

Jordforureningsdata indsamles, opdateres og adminstreres af regionerne. Hvis du vil vide mere om jordforurening omkring Amager Strandvej 142D, 2. th, 2300 København S bør du kontakte den ansvarlige myndighed hos Region Hovedstaden

Luftforurening

Vi mangler desværre at indsamle luftforurening på adressen.

Mere info om Luftforurening:

Luftforurening menes at være skyld i ca. 6.000 for tidlige dødsfald årligt i Danmark. Det svarer til, at den forventede levetid for befolkningen som helhed er reduceret med 6-9 måneder. Hertil kommer astma og andre følgesygdomme af luftforurening, der nedsætter livskvalitet.

Læs mere om Luftforurening her »

Se Luftforureningskort

Datakilder:
DCE - Nationalt center for Miljø og Energi - Luften på din vej

Trafikstøj

Der skete en fejl ved læsning af Trafikstøj

Mere info om Trafikstøj:

Det vurderes at flere tusinde danskere hvert år indlægges med forhøjet blodtryk eller hjertesygdom på grund af den ekstra risiko som trafikstøj giver. Vejstøj menes årligt at være årsag til 200-500 for tidlige dødsfald.
Læs mere om Trafikstøj her »

Se Støjkort

Datakilder:
Miljøstyrelsen

Hårdhed af drikkevand

Drikkevand på adressen Amager Strandvej 142D, 2. th, 2300 København S har hårdhed: 18 - 24. Det betyder at vandet er klassificeret som hårdt. Hårdhedsgraden er baseret på et gennemsnit for kommunen. Vi anbefaler derfor, at du undersøger hårdhedsgraden hos dit lokale vandværk.
Vandets Hårdhed, dH
dH <4 dH 4-8 dH 8-12 dH 12-18 dH 18-24 dH 24-30 dH >30

Mere info om hårdhed af drikkevand:

Hårdt drikkevand medfører tilkalkning af elkedler, vaskemaskiner og toiletter og øget forbrug af vaske- og rengøringsmidler. Hårdt vand har ingen kendt skadelig effekt på helbredet. Læs mere om drikkevandets hårdhed her »

Se Hårdhedskort

Datakilder:
GEUSRisiko for oversvømmelse — Amager Strandvej 142D, 2. th, 2300 København S

Ekstrem regn

Der skete en fejl ved læsning af dataMere info om risiko for oversvømmelse ved skybrud:

Skybrud er meget voldsomme regnbyger, der forårsager oversvømmelse af kloakker og tagrender. Risiko for oversvømmelser kan have indflydelse på huspriser, forsikringspræmier og kloakafledningsafgifter. Inden et boligkøb er det derfor en god ide, at overveje risikoen for oversvømmelse ifm skybrud. Læs mere om skybrud her »
Lavningskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

GrundvandMere info om stigende grundvand:

Grundvandsspejlet er udtryk for et niveau i jorden - Under grundvandsspejlet er alle mellemrum i jorden mættet og fyldt med vand, og over grundvandsspejlet er jorden umættet med vand. Flere steder i Danmark ligger grundvandsspejlet tæt på overfladen. Med forventede klimaændringer og øget nedbør, vil grundvandet uværgeligt stige og områder hvor grundvandsspejlet når op til overfladen vil blive omdannet til sump. Eksperter mener, at affekten af grundvandsstigninger kan blive langt større for Danmark end effekten af havniveaustigninger i takt med, at klimaet ændrer sig. Læs mere om stigende grundvand her »

Grundvandskort »

Datakilde:
HIP

Vandløbsoversvømmelse

Der skete desværre en fejl ved læsning af vandløbsdata...

Mere info om risiko for oversvømmelse fra vandløb:

Ved massive vandløbsstigninger kan åer og vandløb gå over deres bredder og give oversvømmelser. Læs mere om oversvømmelse fra vandløb her »

Vandløbskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk
GeoMatic

Havvand

Der skete desværre en fejl ved læsning af stormflodsdata...

Mere info om risiko for oversvømmelse ved stormflod:

Stormflod er oversvømmelser, som skyldes ekstrem vandstand i havet. En stormflod kan finde sted når kraftig vind presser store vandmasser fra havet ind over land. Risiko for oversvømmelse ved stormflod er størst i lave marskområder som Vadehavet og i fjorde, hvor vinden kan presse vandet ind, uden at det har mulighed for at komme ud igen. Stormflodsoversvømmelser er næsten årlige tilbagevendende fænomener i udsatte områder Læs mere om oversvømmelse fra stormflod her »

Stormflodskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Oversvømmelsesdirektivet - Risikoområder

Der skete desværre en fejl ved læsning af data...

Mere info om oversvømmelsesdirektivet:

I forbindelse med EU's oversvømmelsesdirektiv har kystdirektoratet udpeget 14 afgrænsede risikoområder, hvor en større oversvømmelse fra havet, fjorde eller vandløb må anses som sandsynlig.

Læs mere om oversvømmelsesdirektivet »

Datakilder:
KystdirektoratetBoligfakta og Økonomi — Amager Strandvej 142D, 2. th, 2300 København S

BBR oplysninger

Vi kunne ikke finde BBR oplysninger på Amager Strandvej 142D, 2. th, 2300 København S.

BBR meddelelse

Hent den officielle BBR meddelelse for Amager Strandvej 142D, 2. th, 2300 København S. Tryk på knappen for at hente PDF-filen via boligejer.dk.

Download BBR-Meddelelse

Du kan finde mange flere officielle dokumenter blandt ejendommens dokumenter.

Mere info om BBR:

Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register, der indeholder grunddata om bygnings- og boligforhold for samtlige bygninger i Danmark.

BBR-oplysningerne danner grundlag for beregningen af bl.a. ejendomsværdiskat og afgifter til vand, varme og renovation. Som boligejer er du ansvarlig for, at BBR-oplysningerne er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Hvis der er fejl i BBR oplysningerne, er det boligejerens ansvar, at sørge for, at de bliver rettet. Læs mere her » Urigtige oplysninger kan resultere i en bøde på op til 5.000 kr.

Læs mere om BBR data her »

Datakilder:
ois.dk

Energimærke

Ejendommen på Amager Strandvej 142D, 2. th har energimærke A2015.
Bemærk: Energimærket omfatter flere boligenheder.

Det nuværende energimærke

A 2020A2015A2010BCDEF fill-opacity="0.7"G

Energimærket er gyldigt fra 13. juli 2015 til 13. juli 2025.


Forbedringsforslag

Energimærkerapporten indeholder ingen forslag til energiforbedrelser.Energimærkedata stammer fra den elektroniske energimærkerapport. Download rapporten her »
Sidst opdateret den 14 oktober, 2022 - opdater


Amager Strandvej 142D, 2. th, 2300 København S
Ejendomsfoto fra 2015 - Billedet stammer fra det elektroniske energimærke »

Mere info om Energimærket

Energimærket er en form for varedeklaration, der synliggør en bygnings energiforbrug. Energimærket udarbejdes normalt som en hjælp til boligkøber eller -lejer når en bygning eller lejlighed skal sælges eller udlejes.

Boligkøber kan bruge energimærket til at
  1. Sammenligne energimærket med andre bygninger fra samme byggeperiode. Energimærket er en god proxy for bygningskvalitet og -vedligehold.
  2. Få en realistisk ide om varmeomkostningerne i den nye bolig.
  3. Kigge på de rentable forbedringer, der ofte er lavthængende frugter til en øjeblikkelig forbedring af boligen. Udskudte og manglende energiforbedringer kan evt. også bruges ift afslag i pris.

Boligejer bør specielt fokusere på forbedringsforslag, der kan nedsætte varmeregning og CO₂ udledning samt give bedre indeklima og højere boligværdi. DinGeo hjælper med, at holde dig ajour med mulighederne for tilskudsordninger og tilbud på energivenlige boliginvesteringer.

Læs mere om data og datakilder her »

Datakilder:
SparEnergi.dk

Energisparelån
kr.
kr.
Kreditbeløb til udbetaling
Hovedstol
Etableringsomkostninger
Samlet tilbagebetaling
Samlede omkostninger
Rente (variabel)
ÅOP
kr 25.930
kr 27.000
kr 1.070
kr 31.276
kr 3.746
2,95 %
3,84 %

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside

Boligopvarmning

Varmeforbrug iflg energimærkerapport

Ejendommen på Amager Strandvej 142D, 2. th, 2300 København S er med det fine energimærke A2015 relativ billig at opvarme (se energimærkedata).

Energimærkerapporten angiver et opvarmningsareal på -999 m2 for hele bygningen og et estimeret samlet årligt energiforbrug på 142,1 MWh/år. I energimærkerapporten er energiforbruget omregnet til en samlet estimeret varmeudgift på 1.587.000 kr/år, baseret på en energipris på 735,35 kr. per MWh.

Beregnet årlig varmeomkostning
1.587.000 kr/år

Note: Der er tale om et estimat. Den faktiske varmeregning afhænger af beboernes energivaner. Estimatet stammer fra 2015 og tager ikke højde for eventuelle ændrede energipriser siden da.

Fjernvarme

Amager Strandvej 142D, 2. th, 2300 København S ligger i et område hvor der er mulighed for fjernvarmeforsyning fra HOFOR Fjernvarme P/S. BBR-oplysningerne viser dog ikke om boligopvarmningen rent faktisk også er fjernvarme.

Du kan beregne den faktiske pris på baggrund af det konkrete forbrug samt varmeforsynings takstblad, som typisk er tilgængeligt på forsyningens hjemmeside. Hjemmesiden for HOFOR Fjernvarme P/S finder du her: http://www.hofor.dk/.

Mere info om Boligopvarmning

Boligopvarmning er en betydelig post på boligbudgettet, som varierer meget, både over tid, opvarmningsform og så sandelig også geografisk fra den ene varmeforsyning til den næste.

I disse år har fjernvarmen vokseværk og flere og flere boliger tilsluttes. Det er en god udvikling - Fjernvarme er den miljømæssigt reneste opvarmningsform og i mange tilfælde også den billigste. DinGeo har samlet forsyningsområderne for alle 400+ danske fjernvarmeværker og sammenkoblet disse med flere andre fjernvarmedata-registre, inklusiv fjernvarmepriser.

Læs mere om data og datakilder her »
Læs mere om HOFOR Fjernvarme P/S her »

Fejl ved opslag af Frededede og Bevaringsværdige Bygninger

Vi kunne desværre ikke finde data på ejendommen.

Mere info om fredede og bevaringsværdige bygninger:

Registeret over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB) indeholder ca. 355.000 bevaringsværdige bygninger og ca. 9.000 fredede bygninger.
Hvis en bygning er fredet og/eller bevaringsværdig kan der være restriktioner omkring renovering og ombygning. På den anden side kan der også være økonomiske fordele ved at eje et fredet eller bevaringsværdigt hus. Læs mere her »

Datakilder:
Kulturministeriet, Fredede og bevaringsværdige bygningerLokalområdet — Amager Strandvej 142D, 2. th, 2300 København S

Naboerne

Den mest almindelige husstandstype i og omkring Amager Strandvej 142D, 2. th, 2300 København S er , d.v.s. conzoom®-typen Der er ingen information om conzoom på adressen.

Der er ingen information om conzoom typen på adressen


Mere info

Conzoom® er et databaseret segmenteringsværktøj, der opdeler de danske husstande i 36 forskellige typer. Med et DinGeo-adresseopslag får du gratis adgang til Conzoom® og et indblik i den gennemsnitlige husstand i området: Forbrugeradfærd, livsstil, holdninger, alder, antal af børn, indkomst, formue, osv.. Læs mere om Conzoom® »

Conzoom®-typen på en given adresse ændres løbende. Det skyldes dels den generelle almindelige udvikling i Danmark, men også lokalområdets til- og fraflytning. DinGeo opdaterer løbende Conzoom® - På Amager Strandvej 142D, 2. th er data sidst opdateret 26 februar, 2022.

Datakilde: Geomatic

Sådan stemmer naboerne

Amager Strandvej 142D, 2. th hører til afstemningsområdet 4. Øst hvor der er 8.909 stemmeberettigede borgere.

Valgdeltagelse

Der var 7.584 i 4. Øst, der afgav deres stemme. Det svarer til en flot valgdeltagelse på hele 85.1 procent, hvilket er over landsgennemsnittet på 84.5 procent.

Folketingsvalget 2019
Ved folketingsvalget i 2019 var Socialdemokratiet det største parti i afstemningsområdet 4. Øst med 1.510 stemmer. Det svarer til 19.9 procent af de afgivne stemmer.

Grafen nedenfor viser valgresultatet for 4. Øst (venstre søjle) i forhold til landsresultatet (højre søjle).

Højdespringer

Alternativet fik relativt set mange stemmer i afstemningsområdet 4. Øst, med et indeks på 187 i forhold til landsgennemsnittet.

Underperformer

Nye Borgerlige klarede sig relativt set dårligst i afstemningsområdet 4. Øst, med et indeks på 53 i forhold til landsgennemsnittet.

Mere info om Valgdata:

Afstemningsområder er den mindste administrative inddeling i Danmark. Valgdata fra det lokale afstemningsområder giver et godt indblik i lokalområdet.

Læs mere om data her »

Datakilder:
Den danske valgdatabase

Risiko for indbrud

Baseret på Rigspolitiets statistiske opgørelser vurderes indbrudsrisiko på Amager Strandvej 142D, 2. th, 2300 København S at være lav.

Meget lav0.0-0.5 percent Lav 0.5-1.5 percent Mellem 1.5-3.0 percent Høj 3.0-6.0 percent Meget høj >6.0 percent

I perioden fra første kvartal 2016 og frem til og med andet kvartal 2018 er der anmeldt 91 indbrud i et område på en kvadratkilometer omkring Amager Strandvej 142D, 2. th. Indenfor 1km2-kvadratcellen er der 2693 adresser. Omregnet betyder det at der i perioden årligt har været hvad der svarer til 13.52 indbrud per 1000 adresser. Det giver en estimeret indbrudsrisiko på 1.35 pct.


Grafen nedenfor viser den tidslige fordeling af indbrud.

!Lav opklaringsprocent i 2300 København S

Opklaringsprocenten i 2300 København S er meget lav. I perioden 2011-2018 blev kun 3-4% af alle indbrud opklaret. Det er endnu lavere end landsgennemsnittet på fem procent.


Mere info om Indbrudsrisiko:

Danmark har en trist rekord - Vi er det land i EU, der har flest indbrud pr. indbygger. Der er god grund til at 56 procent af danskerne er bekymret eller meget bekymret for at få indbrud i deres bolig. DinGeo viser landets mest detaljerede indbrudsrisiko, baseret på et detaljeret geodatasæt med en historisk oversigt over antallet af indbrud indenfor kvadratkilometerceller.

Kun fem procent af alle indbrud i Danmark bliver opklaret. Men der er store geografiske forskelle på, hvor mange indbrud der bliver opklaret. DinGeo viser chancen for at politiet opklarer indbrud i din by. Læs mere om Indbrudsrisiko her »

Indbrudsrisiko på kort

Datakilder:
Rigspolitiet: Statistik
Danmarks Radio: Se, hvor få indbrud politiet opklarer i din by

Skoledistrikt AMAGER ØST (Lergravsparkens Skole)

Amager Strandvej 142D, 2. th hører under skoledistriktet AMAGER ØST (Lergravsparkens Skole). I skoledistriktet er der én folkeskole, nemlig Lergravsparkens Skole.

Lergravsparkens Skole

Lergravsparkens SkoleLergravsparkens Skole, Østrigsgade 14 i Københavns Kommune.
Ældste klasse:
10. klasse
Gns trivsel:
3.54
Undervisningseffekt:
0.2
Forældre indkomst:
380.522 kr.
Afstand:
1,00 km
Info om Lergravsparkens Skole

Mere info om Skoler:

Skolevalget er af de vigtigste valg forældre tager på vegne af deres børn. Skoledata kan være et godt værktøj til at få indsigt og viden inden man vælger skole. DinGeo har samlet og kombineret en lang række skoledata (og skoledistriktsdata) således, at du på alle adresser kan få basal information om den lokale folkeskole. De enkelte tal er markeret med en pil op når de er højere/bedre end landsgennemsnittet, en rund gul skive når de rammer tæt på gennemsnittet og en rød pil ned når tallet er under gennemsnittet. Læs mere her »

Se skoledistrikt AMAGER ØST (Lergravsparkens Skole) på kort

Bredbåndsmuligheder

Lynhurtigt Fastforbundet Internet

Der er gode bredbåndsmuligheder på Amager Strandvej 142D, 2. th, 2300 København S.

  • Fibernet: 14 forskellige udbydere med hastigheder op til 1000 / 1000 Mbit/s
  • COAX bredbånd (kabel-TV): 7 forskellige udbydere med hastighed op til 1000 / 100 Mbit/s
  • xDSL bredbånd (telefonstik): ikke muligt på adressen

Se fibernet dækningsgrad omkring Amager Strandvej 142D, 2. thGod mobildækning

Der er god 4G mobildækning på Amager Strandvej 142D, 2. th med vejledende downloadhastighed op til 100 - 200 Mbit/s. I Danmark findes der tre store mobilnetværk, der håndterer mobiltelefoni og mobilt bredbånd. På Amager Strandvej 142D, 2. th er dækningen for de tre netværk:

  • TDC: 30 - 50 Mbit/s
  • Tre: 50 - 100 Mbit/s
  • Telia-Telenor: 100 - 200 Mbit/s

Se 4G-dækningskort på Amager Strandvej 142D, 2. th


Data sidst opdateret 14 december, 2021

Du kan finde meget mere information og de bedste adresserelevante tilbud på siden
Internet og Mobildækning Amager Strandvej 142D, 2. th, København S
Se data direkte på tjekditnet.dkMere info om Bredbånd:

For moderne familier er digital infrastruktur efterhånden en nødvendighed på linje med drikkevand, elektricitet, offentlig transport o.s.v. De fleste boligkøbere inddrager bredbåndsmuligheder i deres boligsøgning og udenlandske undersøgelser har vist en målbar indflydelse på salgspriserne. Læs mere her »

Se fibernetdækning på kort

Se 4G-dækning på kort

Geologi

Mere info om Geologi:

Danmarks Jordartskort viser hvilke jordarter der ligger under pløje- og kulturlaget, typisk i ca. 1 meters dybde. De forskellige jordarter har forskellige egenskaber, der er vigtige i forhold til f.eks. risiko for sætningsskader, hydraulisk konduktivitet og risiko for oversvømmelse ved kraftig nedbør, og radonforurening af boligens indeluft.

Husk at du kan finde yderligere geologisk information fra de omkringliggende boringer (se nedenfor).

Se på kort

Læs mere om jordarter her »

Datakilder:
GEUS

Mere info om Boringer:

Der er udført mere end 300.000 undergrundsboringer i Danmark. DinGeo viser de boringer, der ligger tættest på opslagsadressen, med basale boringsoplysninger samt link til detaljerede borerapporter. Borerapporterne indeholder ofte nyttig og relevant informationer om geologi og grundvandsdybder. Læs mere om boringer her »

Datakilder:
GEUS

Geologiske boringer i nærheden af Amager Strandvej 142D, 2. th

Den nærmeste overfladenære boring ligger 12 meter væk. Boringens lokalitet er navngivet Amager Strandvej/Elselillevej. Boringen blev afsluttet 9 juli, 1957. Brøndborer var Geoteknisk Institut. Formålet med boringen var Geoteknisk boring/midlertidig grundvandssænkning og anvendelse er angivet som Sløjfet/opgivet/opfyldt boring. Boringen nåede en dybde på 4.1 meter. Du kan finde mere information i borerapporten 201. 867 ».

Tabellen nedenfor lister de 10 nærmeste boringer sorteret efter afstand fra Amager Strandvej 142D, 2. th.

Afstand, m Formål Dybde, m Borerapport
12 Geoteknisk boring 4.1 201. 867 »
19 Forureningsbor. 5.0 201.10923 »
25 Geoteknisk boring 3.8 201. 3886 »
33 Geoteknisk boring 3.5 201. 3885 »
35 Geoteknisk boring 3.8 201. 3572 »
38 Geoteknisk boring 3.3 201. 3887 »
41 Geoteknisk boring 3.3 201. 3888 »
45 Geoteknisk boring 3.6 201. 3889 »
57 Geoteknisk boring 2.5 201. 5078 »
58 Geoteknisk boring 2.7 201. 5077 »

Hvor langt er der fra Amager Strandvej 142D, 2. th
til nærmeste

Risikovirksomhed

AGA A/S
Kolonne 2


Afstand: 1,95 km


Kort Læs mere

Vindmølle

Højde: 67 m
Kapacitet: 2000 kW


Afstand: 1,00 km


Kort Læs mere

Mobilmast

Italiensvej 92
2300 København S


Afstand: 206 meter


Kort Læs mere

Apotek

Amager Strand Apotek


Afstand: 979 meter


Læs mere

Dagligvare

LIDL


Afstand: 390 m


Læs mere

Renseanlæg

Tårnby renseanlæg


Afstand: 2,52 km


Læs mere

Daginstitution

Havkatten


Afstand: 246 m


Læs mereDinGeo oversigter

Info om Postnummer: 2300 København S
Info om vej: Amager Strandvej
Stamoplysninger for Amager Strandvej 142D, 2. th, 2300 København S
Geografiske koordinater 55.65844457°N, 12.63452949°Ø
Højde over havets overflade -1,5 m.o.h.
Sogn Sundkirkens Sogn »
Politikreds Københavns Politi
Adressens Id 7d39129e-1e2c-4ae9-be5e-b235402ab778
BFE nummer 6014761

Stamoplysninger:

Vi har samlet diverse stamoplysninger på Amager Strandvej 142D, 2. th, 2300 København S.