DinGeo — i hele Danmark

Strandlodsvej 67G, 2300 København S

DinGeo har samlet informationer på Strandlodsvej 67G i én detaljeret boligrapport.

Ejendommen ligger i Københavns Kommune og tilhører skoledistriktet Lergravsparkens Skole. De nærmeste naboer er typisk enlige seniorer i lejligheder. Den årlige risiko for indbrud er relativ lav, 0.72 procent i området. Generer openAI beskrivelse

Matrikelkort Strandlodsvej 67G

Luftfoto af Strandlodsvej 67G, 2300 København S. Matriklen er markeret med den grønne polygon.

Se flere fotos


Bemærk: Dingeo boligrapporten består udelukkende af offentligt tilgængelig geodata - læs mere om DinGeo og vores datakilder her.Sundhed — Strandlodsvej 67G, 2300 København S

Radon

Baseret på den overordnede radonklassificering og lokale geologiske forhold vurderes radonrisiko på Strandlodsvej 67G, 2300 København S at være lav.

Meget lavRadonrisiko Lav Radonrisiko Mellem Radonrisiko Høj Radonrisiko Meget højRadonrisiko
!Radonklassificering

Strandlodsvej 67G, 2300 København S ligger i den gamle København kommune, der er klassificeret som Radonklasse 2. Det betyder at 1-3% af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på 200 Bq/m3 eller mere (WHO anbefaler at koncentrationen ikke overstiger den øvre grænseværdi på 100 Bq/m3). Som udgangspunkt er risiko for Radon i boligen derfor middelhøj.

Radonklasse 2 klassificeringen stammer fra den landsdækkende radonundersøgelse fra 2001. Undersøgelsen inkluderede 17 målinger i den gamle København kommune. Af de 17 målinger var den højeste radonkoncentration 290 Bq/m3 og middelkoncentationen var 47 Bq/m3.

Geologi

Det geologiske underlag på Strandlodsvej 67G, 2300 København S er Marint sand og ler (Se Geologi og Geoteknik), der ikke øger risikoen for Radon.

BBR data om byggeår kunne desværre ikke findes

BBR data om bygningens kælderforhold kunne desværre ikke findes

Radon i danske boliger
Der er relativt lav risiko for Radon på Strandlodsvej 67G, 2300 København S.

Mere info om Radon:

Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart, der dannes i jord -og bjergarter, som indeholder thorium og uran. Radon trænger ind i boliger fra undergrunden. Gasarten kan hverken ses, lugtes eller smages.

DinGeo angiver risiko for Radon, og inkluderer ikke egentlige målinger indefra boligen...
Læs mere om Radon her »

Se radonkort

Datakilder:
Risø, Statens Institut for Strålehygiejne, GEUS

Jordforurening

!Jordforurening på grunden

Der er registreret jordforureningstype V2 på Strandlodsvej 67G, 2300 København S. Det betyder at grunden er undersøgt og ifølge de senest tilgængelige oplysninger fra Miljøstyrelsen og Region Hovedstaden er grunden forurenet.

Jordforureningen er den letteste kategori F0. Det betyder at forureningen ikke er vurderet til at udgøre en umiddelbar sundhedsrisiko ift. brug af hus og have. Det drejer sig om Metro, Strandlodsvej 67, der har arbejdet med Benzin og olie, aktiviteter vedr.;Benzin og olie, aktiviteter vedr.;Kemikalier, anvendelse af;Aktiviteter vedr. metaller;Forurenet fyldjord, tilført;Træ, overfladebehandling af (maling o.lign.). Jordforureningen indeholder følgende stoffer: Dichlorethan, Bly, Kobber, 1,1,1-trichlorethan m.fl.

Hvis du vil vide mere eller sikre dig ajourførte data, så kontakt den ansvarlige region: Region Hovedstaden. Jordforureningen er registreret med lokalitetsnummer: 101-00240.

xManglende oplysninger om olietank

Vi mangler BBR oplysninger om olietanke på ejendommens grund.

!Jordforurening i nærområdet

Udover at selve grunden er forurenet, så er det værd at bemærke, at der indenfor en radius på ca. 500 meter fra adressen er 63 jordforureninger. Det er et meget højt antal. Blandt det totale antal jordforureninger er 38 egentlige jordforureninger (type V2), mens 25 er mulige forureninger der ikke endnu er undersøgt (type V1).

Jordforureningskort på Strandlodsvej 67G, 2300 København SKortet ovenfor viser jordforurening i området omkring matriklen 1041a-Sundbyøster, København, der hører til Strandlodsvej 67G, 2300 København S. De røde omrader er egentlige jordforureninger (V2) og blå områder er mulige forureninger, der ikke endnu er undersøgt (V1). - Åbn stort kort

Jordforureningsattest

Download en officiel jordforureningsattest for Strandlodsvej 67G, 2300 København S. Tryk på knappen og en PDF-fil vil blive dannet via Danmarks Miljøportal.

Download Jordforureningsattest

Mere info om jordforurening:

Forurenet jord truer grundvandet, naturen og menneskers sundhed. Spredt ud over Danmark er der mere end 15.000 grunde, der er forurenede af industri, affald og tankanlæg. Dertil kommer et tilsvarende antal grunde der muligvis er forurenede. Desuden er der i Danmark omkring 200.000 sløjfede olietanke, der udgør en væsentlig risiko for uregistreret jordforurening af specielt parcelhusgrunde.

Ved boligkøb skal du altid tjekke jordforurening og olietank. Olietank bør være registreret i BBR.

Læs mere om jordforurening her »
Læs mere om olietanke her »

Se Jordforureningskort

Datakilder:
Danmarks Miljøportal

Jordforureninger (V2) tæt på Strandlodsvej 67G, København S
LokalitetAfstand (meter)NuanceringStofferMere info
Strandlodsvej 63C, 2300 København S
lok. nr. 101-00240
3 F0 -
Øresundsvej , 2300 København S
lok. nr. 101-00022
76? -
Øresundsvej 145 / Amager Strandvej
lok. nr. 101-01737
131 F0 Olieprodukter, Cadmium, Zink, Bly m.fl.
Lergravsvej 47, 2300 København S
lok. nr. 101-00124
132? -
Lergravsvej 45, 2300 København S
lok. nr. 101-04079
152? -
Øresundsvej 141, 2300 København S
lok. nr. 101-00036
160? -
Strandlodsvej 44, 2300 København S
lok. nr. 101-00052
187? -
Øresundsvej 140S, 2300 København S
lok. nr. 101-00035
196? -
NKT Valseværk
lok. nr. 101-00034
219? Chlorerede opl.midl., Olie-benzin, Tungmetaller
Strandlodsvej 15, 2300 København S
lok. nr. 101-02789
220 F0 -
Strandlodsvej 38, 2300 København S
lok. nr. 101-00132
243? -
Øresund Parkvej 14, 2300 København S
lok. nr. 101-00037
243? -
Jenagade 22, 2300 København S
lok. nr. 101-04038
253? -
Amager Strandvej 60-64
lok. nr. 101-00490
266? Trichlorethylen, Nikkel, Zink, Olieprodukter m.fl.
Øresundsvej 144A, 2300 København S
lok. nr. 101-00247
288? -
Ved Amagerbanen 37, 2300 København S
lok. nr. 101-04091
293? -
Benzinanlæg mm, Strandlodsvej 13
lok. nr. 101-04071
298 F0 Olieprodukter, Chlorerede opl.midl., Tungmetaller, Benzen m.fl.
Kvintus Allé 5, 2300 København S
lok. nr. 101-00114
327? -
Strandlodsvej 11B, 2300 København S
lok. nr. 101-00053
353? -
Ved Amagerbanen 27
lok. nr. 101-04088
362? Olie, Trichlorethylen, Nikkel, Vinylchlorid m.fl.
Krimsvej 5A, 2300 København S
lok. nr. 101-00187
367 F0 -
Ved Amagerbanen 29, 2300 København S
lok. nr. 101-30091
375? -
Amager Strandvej 30D, 2300 København S
lok. nr. 101-04087
394? -
Øresundsvej 152, 2300 København S
lok. nr. 101-00069
396 F0 -
Kvintus Allé 12, 2300 København S
lok. nr. 101-00117
407 F0 -
Krimsvej 11A, 2300 København S
lok. nr. 101-00009
407 F0 -
Jenagade 27, 2300 København S
lok. nr. 101-04074
427! F2 -
Amager Strandvej 11, 2300 København S
lok. nr. 101-00156
446? -
Krimsvej 13K, 2300 København S
lok. nr. 101-01372
449 F0 -
Holmbladsgade 122
lok. nr. 101-04033
451? Chlorerede opl.midl., C2-Phenoler, Olie
Amager Strandvej 108, 2300 København S
lok. nr. 101-00836
456? -
Amager Strandvej 11C, 2300 København S
lok. nr. 101-02181
461? -
Strandlodsvej 9A, 2300 København S
lok. nr. 101-04083
468 F0 -
Lindgreens Allé 10, 2300 København S
lok. nr. 101-04061
468? -
Nedlagt Servicestation
lok. nr. 101-00118
479? Olie-benzin, Tungmetaller, Bly
Krimsvej 17B, 2300 København S
lok. nr. 101-00134
495 F0 -
Lindgreens Allé 4, 2300 København S
lok. nr. 101-30569
496! F2 -
Lergravsvej 2, 2300 København S
lok. nr. 101-02612
497? -

Tabellen viser de 38 kortlagte jordforureninger (af typen V2), der ligger indenfor en ca. 500 meter radius af Strandlodsvej 67G, 2300 København S.
Afstand angiver afstanden i meter fra Strandlodsvej 67G til den pågældende jordforurening.
Nuancering angiver forureningskategori. F0 er den mindst alvorlige kategori, der angiver, at forureningen ikke umiddelbart udgør en sundhedsrisiko ift. brug af hus og have. Forureningskategori ! F1 betyder, at der er en forurening, der antageligvis ligger et stykke nede i jorden. Hvis du følger simple råd, så kan du uden sundhedsmæssig betydning bruge hus og have. Forureningskategori ! F2 er den højeste kategori. Det kan være en kraftig forurening, der kan have betydning for brugen af hus og have og desuden påvirke boligens indeklima. ? angiver at jordforureningen ikke endnu er kategoriseret.
Stoffer angiver hvilket helbredsskadelige stoffer, der er knyttet til den pågældende jordforurening.
Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

Mulige jordforureninger (V1) tæt på Strandlodsvej 67G, København S
LokalitetsnummerAfstand (meter)Mere info
Øresundsvej 129 - tidl. Strandlodsvej 71
lok. nr. 101-00323
18
Strandlodsvej 17, 2300 København S
lok. nr. 101-04073
165
Strandlodsvej 17, 2300 København S
lok. nr. 101-04075
166
Strandlodsvej 17, 2300 København S
lok. nr. 101-04072
175
Lergravsvej 57, 2300 København S
lok. nr. 101-04055
179
Lergravsvej 60, 2300 København S
lok. nr. 101-04052
188
Lergravsvej 59, 2300 København S
lok. nr. 101-04053
206
Strandlodsvej 42, 2300 København S
lok. nr. 101-04078
223
Øresundsvej 100 / Messinavej 2-4
lok. nr. 101-04102
288
Kvintus Allé 7, 2300 København S
lok. nr. 101-04051
309
Øresundsvej 148-150
lok. nr. 101-04103
342
Nyrnberggade 31, 2300 København S
lok. nr. 101-04068
343
Amager Strandvej 58
lok. nr. 101-04090
358
Nyrnberggade 23, 2300 København S
lok. nr. 101-04067
389
Sølvvarefabrik, Ved Amagerbanen 31, Amager Strandvej 50-54
lok. nr. 101-04089
400
Amager Strandvej, Haveforeninger
lok. nr. 101-00156
416
Nyrnberggade 21, 2300 København S
lok. nr. 101-04066
454
Nyrnberggade 19, 2300 København S
lok. nr. 101-04065
469
Holmbladsgade 122
lok. nr. 101-04033
479
Lindgreens Allé 16, 2300 København S
lok. nr. 101-04057
481
Amager Strandvej 116A, 2300 København S
lok. nr. 101-04047
482
Amager Strandvej 22, 2300 København S
lok. nr. 101-04085
495
Lindgreens Allé 8, 2300 København S
lok. nr. 101-04064
495
Lindgreens Allé 4, 2300 København S
lok. nr. 101-30569
495
Strandlodsvej 7, 2300 København S
lok. nr. 101-04060
497

Tabellen viser potentielle jordforureninger, der endnu ikke er undersøgt i detaljer (typen V1), som ligger i området omkring Strandlodsvej 67G, 2300 København S.
Afstand angiver afstanden i meter fra Strandlodsvej 67G til den pågældende jordforurening.
Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

Adressens jordforureningsdata er sidst opdateret 23 maj, 2023. - opdater

Jordforureningsdata indsamles, opdateres og adminstreres af regionerne. Hvis du vil vide mere om jordforurening omkring Strandlodsvej 67G, 2300 København S bør du kontakte den ansvarlige myndighed hos Region Hovedstaden

Luftforurening

Der kan være problemer med luftforurening på Strandlodsvej 67G, 2300 København S.

!NO2

Luftkoncentrationen af kvælstofdioxid (NO2) er 18.0 µg/m3, hvilket er højere end gennemsnittet i Danmark men dog under EU's grænseværdi på 40 µg/m3. NO2 dannes i forbrændingsprocesser i biler, lastbiler, kraftværker, o.s.v. og høje koncentrationer af NO2 indikerer derfor dårlig luftkvalitet.

!PM2.5

Luftkoncentrationen af PM2.5 partikler er 10.6 µg/m3, hvilket er under EU's grænseværdi på 25 µg/m3, men over WHO's grænseværdi på 10 µg/m3. Hovedparten af de fine PM2.5 partikler er dannet udenfor Danmark og transporteret hertil med vinden. Hele Sjælland, Fyn og Sønderjylland har værdier over WHO's grænseværdi - Se de landsdækkende PM2.5 variationer på kort »

PM10

Luftkoncentrationen af PM10 partikler er 17.4 µg/m3, hvilket er under EU's og WHO's grænseværdi på henholdsvis 40 og 20 µg/m3. PM10 partikler er oftere fra lokalområdet og koncentrationerne har større geografisk variation end PM2.5 - Se de landsdækkende PM10 variationer på kort »

!Black carbon

Luftkoncentrationen af Black carbon (eller sod) partikler er 0.5 µg/m3. Det er en svagt forhøjet koncentration. Black carbon er ultrafine sod-partikler fra forbrændingskilder (f.eks. vejtrafik, brændeovne, kraftværker). Forhøjede koncentrationer forekommer i og omkring de større byer.

!Partikelantal

Der er estimeret 8700 partikler per cm3 luft. Det er en svagt forhøjet koncentration. Partikelantal er tilnærmelsesvis det samme som ultrafine partikler.

!Brændeovne og pejse

Der er en høj koncentration af brændeovne og pejse i København med i gennemsnit 185.4 enheder per km² - Se de landsdækkende variationer på kort »


Bemærk: De modellerede luftkvalitetsdata er beregnede årsmiddelkoncentrationer i 2 meters højde for året 2019. De modellerede data har udelukkende vejledende karakter og repræsenterer ikke egentlige målinger. Læs mere her »

Mere info om Luftforurening:

Luftforurening menes at være skyld i ca. 6.000 for tidlige dødsfald årligt i Danmark. Det svarer til, at den forventede levetid for befolkningen som helhed er reduceret med 6-9 måneder. Hertil kommer astma og andre følgesygdomme af luftforurening, der nedsætter livskvalitet.

Læs mere om Luftforurening her »

Se Luftforureningskort

Datakilder:
DCE - Nationalt center for Miljø og Energi - Luften på din vej

Trafikstøj

Der er trafikstøj på adressen Strandlodsvej 67G, 2300 København S. Støjen er vurderet at være 55-60 dB. Det er et støjniveau, der svarer til støjen fra en vaskemaskine.

Støjmålinger (dB)


55-60
55-60 dB
60-65 dB
60-65 dB
65-70 dB
65-70 dB
70-75 dB
70-75 dB
Over 75 dB
Over 75 db

Trafikstøjkort på Strandlodsvej 67G, 2300 København SKortet viser trafikstøj i området omkring Strandlodsvej 67G, 2300 København S. - Åbn stort kort


Støjdata stammer fra Miljøstyrelsens kortlægning af støjbelastede boliger i 2017 og er vejledende. Data er indsamlet og behandlet af kommunerne i hovedstadsområdet, Odense, Aalborg og Aarhus kommune samt Vejdirektoratet og Banedanmark. Der er primært indsamlet data for veje og jernbaner. Støjbelastningen er beregnet som et gennemsnit af den samlede mængde støj, der er indsamlet i løbet af et døgn på baggrund af trafiktællinger og vejrforhold.

Nedenstående tabel viser trafikstøj i 1.5 meters højde på Strandlodsvej 67G, 2300 København S om dagen:

StøjtypeLydstyrke
Større veje ingen registreret støj (*)
! Veje i by55-60 dB
Større jernbaneringen registreret støj (*)
Jernbane i byingen registreret støj (*)
Større lufthavningen registreret støj (*)
(*) "ingen registreret støj" kan skyldes manglende målinger.

Den samlede støjkortlægning vises på Miljøstyrelsens Støj-Danmarkskort og inkluderer også estimater for støj i 4 meters højde og om natten.

Mere info om Trafikstøj:

Det vurderes at flere tusinde danskere hvert år indlægges med forhøjet blodtryk eller hjertesygdom på grund af den ekstra risiko som trafikstøj giver. Vejstøj menes årligt at være årsag til 200-500 for tidlige dødsfald.
Læs mere om Trafikstøj her »

Se Støjkort

Datakilder:
Miljøstyrelsen

Hårdhed af drikkevand

Drikkevand på adressen Strandlodsvej 67G, 2300 København S har hårdhed: 18 - 24. Det betyder at vandet er klassificeret som hårdt. Hårdhedsgraden er baseret på et gennemsnit for kommunen. Vi anbefaler derfor, at du undersøger hårdhedsgraden hos dit lokale vandværk.
Vandets Hårdhed, dH
dH <4 dH 4-8 dH 8-12 dH 12-18 dH 18-24 dH 24-30 dH >30

Mere info om hårdhed af drikkevand:

Hårdt drikkevand medfører tilkalkning af elkedler, vaskemaskiner og toiletter og øget forbrug af vaske- og rengøringsmidler. Hårdt vand har ingen kendt skadelig effekt på helbredet. Læs mere om drikkevandets hårdhed her »

Se Hårdhedskort

Datakilder:
GEUSRisiko for oversvømmelse — Strandlodsvej 67G, 2300 København S

Ekstrem regn

Der kan være risiko for oversvømmelse ved kraftig regn og/eller regulære skybrud på adressen Strandlodsvej 67G, 2300 København S.

Ejendommen ligger ikke i en lavning, men overfladevand har svært ved at sive ned i jorden da befæstelsesgraden er høj.

Lavninger

Strandlodsvej 67G, 2300 København S ligger ikke i en lavning og som udgangspunkt er risikoen for at regnvand samler sig på adressen under skybrud derfor lav.

Kortet nedenfor viser afløbsløse lavninger i landskabet. Nedløbsriste der kan lede overfladevandet i kloak er vist med sorte firkanter.

Ekstrem regn på Strandlodsvej 67G, 2300 København SRisiko for oversvømmelse ved ekstrem regn afhænger i høj grad af terrænet. Kortet ovenfor viser lavninger (markeret med blå) omkring Strandlodsvej 67G, 2300 København S. De blå områder viser den potentielle maksimale udbredelse af skybrudsrelateret oversvømmelse hvis alle lavninger bliver helt fyldt med vand. - Åbn stort kort
!Høj befæstelsesgrad
Den gennemsnitlige befæstelsesgrad i området omkring Strandlodsvej 67G, 2300 København S er 50 procent. Det betyder, at ca. 50 procent af overfladen er bebygget eller belagt med asfalt, fliser, brosten mv., der hindrer regn- og overfladevand at sive ned i jorden.
!Hydraulisk ledningsevne
I perioder med kraftig nedbør vil det øverste jordlag have en middellav hydraulisk ledningsevne på 200 - 250 mm/dag i området omkring Strandlodsvej 67G, 2300 København S. Selv i ubebyggede områder vil regnvand derfor blive på overfladen og kun relativt langsomt trænge ned i jorden.

Mere info om risiko for oversvømmelse ved skybrud:

Skybrud er meget voldsomme regnbyger, der forårsager oversvømmelse af kloakker og tagrender. Risiko for oversvømmelser kan have indflydelse på huspriser, forsikringspræmier og kloakafledningsafgifter. Inden et boligkøb er det derfor en god ide, at overveje risikoen for oversvømmelse ifm skybrud. Læs mere om skybrud her »
Lavningskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Grundvand

Strandlodsvej 67G ligger i et område hvor grundvand ikke ser ud til at udgøre en risiko ifm oversvømmelse.
Historiske grundvandsdybder 1991-2020

Den modellerede gennemsnitlige grundvandsdybde er 3.5 meter på adressen. Dybden er baseret på data fra hele perioden 1991-2020 i vinterhalvåret. Medtages usikkerhed/datavariation ligger den gennemsnitlige grundvandsdybde i intervallet 0.9 - 3.3 meter. Det ret store usikkerhedsinterval afspejler bl.a. (1) usikkerhed på den nummeriske model, (2) naturlige nedbørsvariationer og (3) usikkerhed på de målte grundvandssdybder i de geologisk boringer.

Baseret på de historiske observationer og den nummeriske grundvandsmodel er der ikke tegn på at Strandlodsvej 67G har problemer med højtliggende grundvand, for nuværende.

Historiske grundvandsdybder (1991-2020)
Strandlodsvej 67G, 2300 København S


Ekstrem regn på Strandlodsvej 67GKortet viser den modellerede dybde til grundvandet omkring Strandlodsvej 67G. Kortudsnittet måler 1.600 x 800 meter og adressen er markeret med markør . Dybderne er baseret på historiske (1991-2020) målinger i vinterhalvåret (i geologisektionen længere nede på siden kan du få mere detaljeret information om de geologiske boringer tæt på adressen, hvorfra grundvandsdata stammer). Modelberegningerne er nedskaleret fra 100 m grid til 10 m grid med brug af maskinlæring. Områder med højt grundvand er markeret med blå farver, mens gule og orange farver svarer til et dybere grundvandsspejl. - Åbn stort kort
Fremtidige grundvandsstigninger i perioden 2041-2070

Der sker sandsynligvis ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen over de næste 40-50 år. I følge en modelberegning med et højt CO₂-niveau, så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (1.3 centimeter) i perioden 2041-2070.

Se 2041-70 ændringer på stort kort ».

Perioden 2071-2100

Der sker sandsynligvis heller ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen når vi kigger længere ud i fremtiden. I følge en modelberegning (igen med et højt fremtidigt atmosfærisk CO₂-niveau), så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (3 centimeter) i perioden 2071-2100.

Se 2071-2100 ændringer på stort kort ».Mere info om stigende grundvand:

Grundvandsspejlet er udtryk for et niveau i jorden - Under grundvandsspejlet er alle mellemrum i jorden mættet og fyldt med vand, og over grundvandsspejlet er jorden umættet med vand. Flere steder i Danmark ligger grundvandsspejlet tæt på overfladen. Med forventede klimaændringer og øget nedbør, vil grundvandet uværgeligt stige og områder hvor grundvandsspejlet når op til overfladen vil blive omdannet til sump. Eksperter mener, at affekten af grundvandsstigninger kan blive langt større for Danmark end effekten af havniveaustigninger i takt med, at klimaet ændrer sig. Læs mere om stigende grundvand her »

Grundvandskort »

Datakilde:
HIP

Vandløbsoversvømmelse

Strandlodsvej 67G, 2300 København S er ikke i umiddelbar risiko for oversvømmelse ifm forhøjet vandstand i nærmeste vandløb.

Vandløbsstigning

Kortet nedenfor viser områder der vil blive oversvømmet ved 1 meter vandstandsstining i nærmeste vandløb.

Oversvømmelsesrisiko fra vandløb på Strandlodsvej 67G, 2300 København SKortet ovenfor viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 100 cm over det normale niveau i nærmeste vandløb. Push-pin markøren angiver adressen Strandlodsvej 67G, 2300 København S. Data er stillet til rådighed af Klimatilpasning.dk. Se nærmere på det interaktive Vandløbsflodskort - Åbn vandløbskort

Mere info om risiko for oversvømmelse fra vandløb:

Ved massive vandløbsstigninger kan åer og vandløb gå over deres bredder og give oversvømmelser. Læs mere om oversvømmelse fra vandløb her »

Vandløbskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk
GeoMatic

Havvand

Strandlodsvej 67G, 2300 København S ligger i en højde på 2.4 meter over havets overflade.

!Havvand på Land

Ved ekstrem stormflod og/eller klimarelaterede havniveaustigninger, der overstiger 240 centimeter, er der risiko for oversvømmelse på adressen.


Stomflod og havvand på Strandlodsvej 67G, 2300 København SKortet viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 240 cm over det nuværende gennemsnitlige havniveau. Push-pin markøren angiver adressen Strandlodsvej 67G, 2300 København S. Med det interaktive stormflodskort kan du vurdere andre områder og vandstandsstigninger - Åbn stormflodskort

Mere info om risiko for oversvømmelse ved stormflod:

Stormflod er oversvømmelser, som skyldes ekstrem vandstand i havet. En stormflod kan finde sted når kraftig vind presser store vandmasser fra havet ind over land. Risiko for oversvømmelse ved stormflod er størst i lave marskområder som Vadehavet og i fjorde, hvor vinden kan presse vandet ind, uden at det har mulighed for at komme ud igen. Stormflodsoversvømmelser er næsten årlige tilbagevendende fænomener i udsatte områder Læs mere om oversvømmelse fra stormflod her »

Stormflodskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Oversvømmelsesdirektivet - Risikoområder

Plantrin 1

Strandlodsvej 67G, 2300 København S befinder sig ikke i et område, der er udpeget som højrisiko for havvands- eller vandløbsoversvømmelse under plantrin 1.

Se kort »

!Plantrin 2

Adressen er til gengæld udpeget som højrisiko under den mere præcise plantrin 2 kortlægning.

Se plantrin 2 kort »

Adressen befinder sig indenfor risikoområdet Køge Bugt – København. Læs mere om hvorfor området er udpeget som høj risiko for oversvømmelse - Risikoområde Køge Bugt – København »Mere info om oversvømmelsesdirektivet:

I forbindelse med EU's oversvømmelsesdirektiv har kystdirektoratet udpeget 14 afgrænsede risikoområder, hvor en større oversvømmelse fra havet, fjorde eller vandløb må anses som sandsynlig.

Læs mere om oversvømmelsesdirektivet »

Datakilder:
KystdirektoratetBoligfakta og Økonomi — Strandlodsvej 67G, 2300 København S

BBR oplysninger

Vi kunne ikke finde BBR oplysninger på Strandlodsvej 67G, 2300 København S.

BBR meddelelse

Hent den officielle BBR meddelelse for Strandlodsvej 67G, 2300 København S. Tryk på knappen for at hente PDF-filen via boligejer.dk.

Download BBR-Meddelelse

Du kan finde mange flere officielle dokumenter blandt ejendommens dokumenter.

Mere info om BBR:

Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register, der indeholder grunddata om bygnings- og boligforhold for samtlige bygninger i Danmark.

BBR-oplysningerne danner grundlag for beregningen af bl.a. ejendomsværdiskat og afgifter til vand, varme og renovation. Som boligejer er du ansvarlig for, at BBR-oplysningerne er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Hvis der er fejl i BBR oplysningerne, er det boligejerens ansvar, at sørge for, at de bliver rettet. Læs mere her » Urigtige oplysninger kan resultere i en bøde på op til 5.000 kr.

Læs mere om BBR data her »

Datakilder:
ois.dk

Energimærke

Vi kunne ikke finde et energimærke på Strandlodsvej 67G, 2300 København S sidst vi kiggede (28. februar 2020). Det kan skyldes at bygningen ikke endnu er energimærket, eller, at det tidligere energimærke ikke længere er gyldigt.

Tjek det elektroniske energimærke »

Energimærkedata stammer fra den elektroniske energimærkerapport. Download rapporten her »
Sidst opdateret den 28 februar, 2020 - opdater


Mere info om Energimærket:

De fleste bygninger, der anvendes til beboelse eller erhverv, skal energimærkes ved salg eller udleje. Energimærkningen giver først og fremmest et overblik over, hvor dyr en bolig vil være i varme og el. Det har betydning for salgsprisen. Besparelsesforslagene viser, hvilke energimæssige forbedringer det kan betale sig at gennemføre. Læs mere om Energimærket her »

Datakilder:
SparEnergi.dk

Boligopvarmning

Fjernvarme

Strandlodsvej 67G, 2300 København S ligger i et område hvor der er mulighed for fjernvarmeforsyning fra HOFOR Fjernvarme P/S. BBR-oplysningerne viser dog ikke om boligopvarmningen rent faktisk også er fjernvarme.

Du kan beregne den faktiske pris på baggrund af det konkrete forbrug samt varmeforsynings takstblad, som typisk er tilgængeligt på forsyningens hjemmeside. Hjemmesiden for HOFOR Fjernvarme P/S finder du her: http://www.hofor.dk/.

Mere info om Boligopvarmning

Boligopvarmning er en betydelig post på boligbudgettet, som varierer meget, både over tid, opvarmningsform og så sandelig også geografisk fra den ene varmeforsyning til den næste.

I disse år har fjernvarmen vokseværk og flere og flere boliger tilsluttes. Det er en god udvikling - Fjernvarme er den miljømæssigt reneste opvarmningsform og i mange tilfælde også den billigste. DinGeo har samlet forsyningsområderne for alle 400+ danske fjernvarmeværker og sammenkoblet disse med flere andre fjernvarmedata-registre, inklusiv fjernvarmepriser.

Læs mere om data og datakilder her »
Læs mere om HOFOR Fjernvarme P/S her »

Fejl ved opslag af Frededede og Bevaringsværdige Bygninger

Vi kunne desværre ikke finde data på ejendommen.

Mere info om fredede og bevaringsværdige bygninger:

Registeret over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB) indeholder ca. 355.000 bevaringsværdige bygninger og ca. 9.000 fredede bygninger.
Hvis en bygning er fredet og/eller bevaringsværdig kan der være restriktioner omkring renovering og ombygning. På den anden side kan der også være økonomiske fordele ved at eje et fredet eller bevaringsværdigt hus. Læs mere her »

Datakilder:
Kulturministeriet, Fredede og bevaringsværdige bygningerLokalområdet — Strandlodsvej 67G, 2300 København S

Naboerne
enlige seniorer i lejligheder

Den mest almindelige husstandstype i og omkring Strandlodsvej 67G, 2300 København S er enlige seniorer i lejligheder , d.v.s. conzoom®-typen Velfærdsbyggerne.

Velfærdsbyggerne

Velfærdsbyggerne
enlige seniorer i lejligheder

 • Pensionerede håndværkere
 • Bor i lejlighed i de mellemstore provinsbyer
 • Lav købekraft
 • Utryg ved digitalisering
 • Læser avis og lytter til P1
 • Ryger

Geodemografi

Velfærdsbyggerne er over 65 år og de fleste er enlige. Børnene er for længst flyttet hjemmefra og det har givet ro og et fornyet overskud til at nyde sit otium

De har i deres arbejdsliv bidraget til opbygningen af vores velfærdsstat, og det gjorde de som oftest med et eksamensbevis fra grundskolen eller en erhvervsuddannelse. Nu har størsteparten forladt arbejdsmarkedet og modtager i stedet efterløn eller folkepension. Indkomsten er derfor ikke så høj, men man har en lille formue at leve af. Velfærdsbyggerne er placeret i middel- og arbejderklassen

Boligen er typisk en lejlighed på 60 til 90 m², hvor over halvdelen bor til leje og lidt mere end en tredjedel har ejerlejlighed. For at finde dem, skal man kigge efter etageejendomme, som er blevet opført før midt 60’erne eller er af nyere dato. Kun få har et sommerhus, og det kunne ganske vel være nogle af de, som endnu har bil

Du finder Velfærdsbyggerne overalt i landet, dog flest i omegnen af storbyerne samt i provinsbyerne og forstæderne

 

Adfærd, livsstil og holdninger

Mange har haft et langt og aktivt arbejdsliv, hvor det handlede om at klare dagen og vejen og bidrage til fællesskabet. Nu ser de tilbage på et langt og godt liv. De fleste har været ganske erhvervsaktive og mange har haft et fysisk hårdt arbejde eller arbejdet i langt flere timer end andre kender til i dag. Nu kan de endelig slappe af og nyde deres tilværelse som pensionister. Mange nyder roen og tiden derhjemme, hvor de kan være sig selv. De modtager ikke så tit besøg og besøger heller ikke selv venner og familie så ofte

De holder sig gerne igang med lidt gymnastik i det omfang, kroppen kan følge med. Sundheden følges op med light-produkter, hvor de dog ikke helt undgår kunstige tilsætningsstoffer, som de fleste ellers ønsker. Som Velfærdsbygger tillader de sig desuden at slukke nikotintrangen med smøgerne. Der er flere rygere blandt denne type end blandt befolkningen som helhed og de mener ikke, at staten skal blande sig i, hvor de må ryge

Hjernen holdes aktiv ved at holde sig orienteret omkring indenrigspolitik, kultur og samfund i almindelighed. Også lokal- og egnsspørgsmål interesserer de sig for. Mange læser lokalavisen eller et af de større dagblade. Halvdelen er medlem af Ældre Sagen og udover, at de læser deres blad, læses også Helse, Samvirke og Beboerbladet. Men det hele behøver ikke at gå op i at tilegne sig viden, derfor nyder de også bare en god bog engang imellem eller lytter til P1 og P4 i radioen

På tv-fronten vinder TV2 over DR1 og DR2. Velfærdsbyggerne ser også gerne TV2 Charlie

Du skal stå tidligt op, hvis du vil nå de gode tilbud før Velfærdsbyggerne. Du ser dem ofte ventende foran Netto, Rema 1000 og Fakta, hvor punktlighed omkring åbningstiden er vigtigt for dem. De er heller ikke bange for at give deres holdning til kende over for personalet, for nu er det jo trods alt dem, som er kunderne

Hvis gymnastikken ikke var nok motion, vil de også gerne forbi slagteren, grønthandleren og skomageren. Selvom supermarkederne selvfølgelig er meget praktiske i hverdagen til de daglige indkøb, mener de, at den bedste kvalitet fås hos fagfolkene

Værdimæssigt er Velfærdsbyggerne Traditionelle-fællesskabsorienterede, men en del er også Traditionelle

Orienteret er de om samfundets udvikling, men de bifalder den ikke. De mener, at alting ændre sig for hurtigt, at moderne teknologi er skræmmende og globaliseringen ligeså. De mener derfor, at Danmark skulle passe sig selv i højere grad, så de ikke behøver at frygte, at de traditionelle familieværdier forsvinder. Digitalisering ser de ikke mange fordele ved og en del har end ikke adgang til internettet. De, der har, anvender det kun af og til

Velfærdsbyggerne pointerer, at miljøet må vige for industriens vækstvilkår, alt andet koster jo velfærd og arbejdspladser. I øvrigt mener de, at det burde være obligatorisk at være medlem af en fagforening

Partimæssigt er Velfærdsbyggerne ikke særligt distinkte. Faktisk stemmer de efter samme fordeling som vælgerne generelt.
Mere info

Conzoom® er et databaseret segmenteringsværktøj, der opdeler de danske husstande i 36 forskellige typer. Med et DinGeo-adresseopslag får du gratis adgang til Conzoom® og et indblik i den gennemsnitlige husstand i området: Forbrugeradfærd, livsstil, holdninger, alder, antal af børn, indkomst, formue, osv.. Læs mere om Conzoom® »

Conzoom®-typen på en given adresse ændres løbende. Det skyldes dels den generelle almindelige udvikling i Danmark, men også lokalområdets til- og fraflytning. DinGeo opdaterer løbende Conzoom® - På Strandlodsvej 67G er data sidst opdateret 7 marts, 2023.

Datakilde: Geomatic

Sådan stemmer naboerne

Strandlodsvej 67G hører til afstemningsområdet 4. Sundbyøster hvor der er 9.848 stemmeberettigede borgere.

!Valgdeltagelse

Der var 8.012 i 4. Sundbyøster, der afgav deres stemme. Det svarer til en flot valgdeltagelse på 81.4 under landsgennemsnittet på 84.5 procent.

Folketingsvalget 2019
Ved folketingsvalget i 2019 var Socialdemokratiet det største parti i afstemningsområdet 4. Sundbyøster med 1.486 stemmer. Det svarer til 18.5 procent af de afgivne stemmer.

Grafen nedenfor viser valgresultatet for 4. Sundbyøster (venstre søjle) i forhold til landsresultatet (højre søjle).

Højdespringer

Enhedslisten fik relativt set mange stemmer i afstemningsområdet 4. Sundbyøster, med et indeks på 234 i forhold til landsgennemsnittet.

Underperformer

Kristendemokraterne klarede sig relativt set dårligst i afstemningsområdet 4. Sundbyøster, med et indeks på 28 i forhold til landsgennemsnittet.

Mere info om Valgdata:

Afstemningsområder er den mindste administrative inddeling i Danmark. Valgdata fra det lokale afstemningsområder giver et godt indblik i lokalområdet.

Læs mere om data her »

Datakilder:
Den danske valgdatabase

Risiko for indbrud

Baseret på Rigspolitiets statistiske opgørelser vurderes indbrudsrisiko på Strandlodsvej 67G, 2300 København S at være lav.

Meget lav0.0-0.5 percent Lav 0.5-1.5 percent Mellem 1.5-3.0 percent Høj 3.0-6.0 percent Meget høj >6.0 percent

I perioden fra første kvartal 2016 og frem til og med andet kvartal 2018 er der anmeldt 209 indbrud i et område på en kvadratkilometer omkring Strandlodsvej 67G. Indenfor 1km2-kvadratcellen er der 11621 adresser. Omregnet betyder det at der i perioden årligt har været hvad der svarer til 7.19 indbrud per 1000 adresser. Det giver en estimeret indbrudsrisiko på 0.72 pct.


Grafen nedenfor viser den tidslige fordeling af indbrud.

!Lav opklaringsprocent i 2300 København S

Opklaringsprocenten i 2300 København S er meget lav. I perioden 2011-2018 blev kun 3-4% af alle indbrud opklaret. Det er endnu lavere end landsgennemsnittet på fem procent.


Mere info om Indbrudsrisiko:

Danmark har en trist rekord - Vi er det land i EU, der har flest indbrud pr. indbygger. Der er god grund til at 56 procent af danskerne er bekymret eller meget bekymret for at få indbrud i deres bolig. DinGeo viser landets mest detaljerede indbrudsrisiko, baseret på et detaljeret geodatasæt med en historisk oversigt over antallet af indbrud indenfor kvadratkilometerceller.

Kun fem procent af alle indbrud i Danmark bliver opklaret. Men der er store geografiske forskelle på, hvor mange indbrud der bliver opklaret. DinGeo viser chancen for at politiet opklarer indbrud i din by. Læs mere om Indbrudsrisiko her »

Indbrudsrisiko på kort

Datakilder:
Rigspolitiet: Statistik
Danmarks Radio: Se, hvor få indbrud politiet opklarer i din by

Skoledistrikt AMAGER ØST (Lergravsparkens Skole)

Strandlodsvej 67G hører under skoledistriktet AMAGER ØST (Lergravsparkens Skole). I skoledistriktet er der én folkeskole, nemlig Lergravsparkens Skole.

Lergravsparkens Skole

Lergravsparkens SkoleLergravsparkens Skole, Østrigsgade 14 i Københavns Kommune.
Ældste klasse:
10. klasse
Gns trivsel:
3.54
Undervisningseffekt:
0.2
Forældre indkomst:
380.522 kr.
Afstand:
731 meter
Info om Lergravsparkens Skole

Mere info om Skoler:

Skolevalget er af de vigtigste valg forældre tager på vegne af deres børn. Skoledata kan være et godt værktøj til at få indsigt og viden inden man vælger skole. DinGeo har samlet og kombineret en lang række skoledata (og skoledistriktsdata) således, at du på alle adresser kan få basal information om den lokale folkeskole. De enkelte tal er markeret med en pil op når de er højere/bedre end landsgennemsnittet, en rund gul skive når de rammer tæt på gennemsnittet og en rød pil ned når tallet er under gennemsnittet. Læs mere her »

Se skoledistrikt AMAGER ØST (Lergravsparkens Skole) på kort

Bredbåndsmuligheder

! Begrænsede bredbåndsmuligheder

Der er dårlige bredbåndsmuligheder på Strandlodsvej 67G, 2300 København S. Ifølge erhversstyrelsen er der på adressen ingen internetudbydere til fastnet.
 • Fibernet: ikke endnu tilgængeligt
 • COAX bredbånd (kabel-TV): ikke endnu tilgængeligt
 • xDSL bredbånd (telefonstik): ikke endnu tilgængeligt

Se fibernet dækningsgrad omkring Strandlodsvej 67GGod mobildækning

Der er god 4G mobildækning på Strandlodsvej 67G med vejledende downloadhastighed op til 100 - 200 Mbit/s. I Danmark findes der tre store mobilnetværk, der håndterer mobiltelefoni og mobilt bredbånd. På Strandlodsvej 67G er dækningen for de tre netværk:

 • TDC: 100 - 200 Mbit/s
 • Tre: 100 - 200 Mbit/s
 • Telia-Telenor: 100 - 200 Mbit/s

Se 4G-dækningskort på Strandlodsvej 67G


Data sidst opdateret 17 september, 2021

Du kan finde meget mere information og de bedste adresserelevante tilbud på siden
Internet og Mobildækning Strandlodsvej 67G, København S
Se data direkte på tjekditnet.dkMere info om Bredbånd:

For moderne familier er digital infrastruktur efterhånden en nødvendighed på linje med drikkevand, elektricitet, offentlig transport o.s.v. De fleste boligkøbere inddrager bredbåndsmuligheder i deres boligsøgning og udenlandske undersøgelser har vist en målbar indflydelse på salgspriserne. Læs mere her »

Se fibernetdækning på kort

Se 4G-dækning på kort

Geologi

Jordarten under Strandlodsvej 67G, 2300 København S er Marint sand og ler.

Marint sand og ler er aflejret efter sidste istid (der sluttede for ca. 11.500 år), da isen trak sig tilbage og store dele af Danmark var dækket af hav. Siden er der sket landhævning og stenalderhavets aflejringer af marint sand og ler findes derfor nu i flere meters højde over havniveau.

Marint sand og ler består mest af sand med skaller.

Marint Ler
Eksempel på marint ler med muslingeskaller


Marint sand og ler indeholder ofte blødt organisk materiale der kan få jorden til at sætte sig og bygninger kan få sætningsskader. Sætningsskader kan også ske på grund af udtørring af lermineraler under tørre og varme somre (f.eks. sommeren 2018).

Marint sand og ler kan, afhængig af lerindholdet, være svært gennemtrængelig for vand og ved kraftig regn vil nedbøren derfor i nogle tilfælde have svært ved synke ned i jorden. Vandet kan derfor strømme på overfladen og samle sig i lavninger, hvilket kan øge risiko for oversvømmelser.

Marint sand og ler frigiver normalt ikke Radon og er dermed ikke en jordart, der øger risiko for Radon i indeluften.

Mere info om Geologi:

Danmarks Jordartskort viser hvilke jordarter der ligger under pløje- og kulturlaget, typisk i ca. 1 meters dybde. De forskellige jordarter har forskellige egenskaber, der er vigtige i forhold til f.eks. risiko for sætningsskader, hydraulisk konduktivitet og risiko for oversvømmelse ved kraftig nedbør, og radonforurening af boligens indeluft.

Husk at du kan finde yderligere geologisk information fra de omkringliggende boringer (se nedenfor).

Se på kort

Læs mere om jordarter her »

Datakilder:
GEUS

Mere info om Boringer:

Der er udført mere end 300.000 undergrundsboringer i Danmark. DinGeo viser de boringer, der ligger tættest på opslagsadressen, med basale boringsoplysninger samt link til detaljerede borerapporter. Borerapporterne indeholder ofte nyttig og relevant informationer om geologi og grundvandsdybder. Læs mere om boringer her »

Datakilder:
GEUS

Geologiske boringer i nærheden af Strandlodsvej 67G

Den nærmeste overfladenære boring ligger 4 meter væk. Boringens lokalitet er navngivet Strandlodsvej, København. Boringen blev afsluttet 10 februar, 1999. Brøndborer var Se notatfelt. Formålet med boringen var Geoteknisk boring/midlertidig grundvandssænkning og anvendelse er ikke angivet. Boringen nåede en dybde på 22.0 meter. Du kan finde mere information i borerapporten 201. 5647 ».

Tabellen nedenfor lister de 10 nærmeste boringer sorteret efter afstand fra Strandlodsvej 67G.

Afstand, m Formål Dybde, m Borerapport
4 Geoteknisk boring 22.0 201. 5647 »
15 21.0 201. 6551 »
34 Geoteknisk boring 14.0 201. 5645 »
39 Geoteknisk boring 22.0 201. 5646 »
47 Geoteknisk boring 13.0 201. 5644 »
67 Geoteknisk boring 9.8 201. 5902 »
77 8.3 201. 7050 »
104 Moniteringsboring 11.5 201. 5217 »
104 Geoteknisk boring 20.5 201. 5216 »
104 Geoteknisk boring 20.5 201. 5215 »

Hvor langt er der fra Strandlodsvej 67G
til nærmeste

Risikovirksomhed

AGA A/S
Kolonne 2


Afstand: 1,13 km


Kort Læs mere

Vindmølle

Højde: 67 m
Kapacitet: 2000 kW


Afstand: 1,00 km


Kort Læs mere

Mobilmast

Lergravsvej 53
2300 København S


Afstand: 170 meter


Kort Læs mere

Apotek

Amager Strand Apotek


Afstand: 181 meter


Læs mere

Dagligvare

Kvickly Dagligvare


Afstand: 150 m


Læs mere

Renseanlæg

Tårnby renseanlæg


Afstand: 3,26 km


Læs mere

Daginstitution

Sundpark


Afstand: 99 m


Læs mereDinGeo oversigter

Info om Postnummer: 2300 København S
Info om vej: Strandlodsvej
Stamoplysninger for Strandlodsvej 67G, 2300 København S
Geografiske koordinater 55.6627421°N, 12.62419827°Ø
Højde over havets overflade 2,4 m.o.h.
Sogn Allehelgens Sogn »
Politikreds Københavns Politi
Adressens Id a7640926-5067-48b5-bf43-38087ab7c9c9

Stamoplysninger:

Vi har samlet diverse stamoplysninger på Strandlodsvej 67G, 2300 København S.