DinGeo — i hele Danmark

Hovedgaden 158, 3630 Jægerspris Boligen er til salg


Villaen på Hovedgaden 158 er til salg.Udbudspris:
3.395.000 kr.
Type:
Villa
Værelser:
3
Boligareal:
125 m2
Grund:
731 m2
Byggeår:
1990
Energimærke:
Mobilnet.:
20 MBit
Grundskyld:
32.5 ‰
Liggetid:
109 dage

Slå boligen op på eksterne links:

Det digitale energimærke
Ejendomsmægler
Boliga.dk


Køberrådgivning

Overvejer du boligkøb, så anbefaler vi, at du bruger en køberrådgiver. DinGeo samarbejder med Danmarks førende uafhængige køberrådgivere Købersmægler, som årligt hjælper mere end 1.500 boligkøbere med fremragende anmeldelser. Købersmægler kan bl.a. hjælpe dig med besigtigelse af boligen, prisforhandling, gennemgang af handlens dokumenter, skøde/tinglysning m.m.

Ja tak, jeg vil gerne kontaktes
Få hjælp til at købe Hovedgaden 158, 3630 Jægerspris

Villaen på Hovedgaden 158 i Jægerspris er opført i 1990 og indeholder 4 værelser, et køkken og et badeværelse fordelt på 125 m2. Villaens her-og-nu værdi er anslået til 3,29 mio. kr.

Ejendommen ligger i Frederikssund Kommune. De nærmeste naboer er oftest ældre og pensionister, der er højt uddannet ift. resten af deres generation. Desværre er risikoen for indbrud meget høj i området.

Bemærk: Dingeo boligrapporten består udelukkende af offentligt tilgængelig geodata - læs mere om DinGeo og vores datakilder her.

Luftfoto af Hovedgaden 158, 3630 Jægerspris fra foråret 2018. Matriklen er markeret med den grønne polygon og adressens koordinater (55.8548°N, 12.0107°E) er den lille grønne cirkel.

Se flere fotos

Sundhed — Hovedgaden 158, 3630 Jægerspris

Radon

Baseret på den overordnede radonklassificering, lokale geologiske forhold og bygningsdata vurderes radonrisiko på Hovedgaden 158, 3630 Jægerspris at være høj.

Meget lavRadonrisiko Lav Radonrisiko Mellem Radonrisiko Høj Radonrisiko Meget højRadonrisiko
!Radonklassificering

Hovedgaden 158, 3630 Jægerspris ligger i den gamle Jægerspris kommune, der er klassificeret som Radonklasse 2. Det betyder at 1-3% af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på 200 Bq/m3 eller mere (WHO anbefaler at koncentrationen ikke overstiger den øvre grænseværdi på 100 Bq/m3). Som udgangspunkt er risiko for Radon i boligen derfor middelhøj.

Radonklasse 2 klassificeringen stammer fra den landsdækkende radonundersøgelse fra 2001. Undersøgelsen inkluderede 9 målinger i den gamle Jægerspris kommune. Af de 9 målinger var den højeste radonkoncentration 120 Bq/m3 og middelkoncentationen var 71 Bq/m3.

!Geologi

Det geologiske underlag på Hovedgaden 158, 3630 Jægerspris er Smeltevandssand og -grus (Se Geologi og Geoteknik), der frigiver Radon og dermed øger risiko for Radon i boligen.

!Byggeår

Ejendommen Hovedgaden 158, 3630 Jægerspris er opført i 1990 (Se Boligoplysninger) og sandsynligvis ikke radonsikret mod undergrunden (først med bygningsreglementet i 1998 blev der stillet krav om, at nybyggeri skal radonsikres).

!Bygningen

Hovedgaden 158, 3630 Jægerspris er uden registreret kælder. Bygninger uden kælder har øget risiko for radonindsivning direkte i stueplanet.

Radon i danske boliger
Der er relativ høj radonrisiko på Hovedgaden 158, 3630 Jægerspris.

Mere info om Radon:

Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart, der dannes i jord -og bjergarter, som indeholder thorium og uran. Radon trænger ind i boliger fra undergrunden. Gasarten kan hverken ses, lugtes eller smages.

DinGeo angiver risiko for Radon, og inkluderer ikke egentlige målinger indefra boligen...
Læs mere om Radon her »

Se radonkort

Datakilder:
Risø, Statens Institut for Strålehygiejne, GEUS

Jordforurening

Ejendommen

Der er ingen registreret jordforurening på ejendommen Hovedgaden 158, 3630 Jægerspris.

Området

Der er heller ikke registreret jordforureninger i en omkreds af 500 meter fra Hovedgaden 158, 3630 Jægerspris.

Kortet ovenfor viser jordforureningerne i området omkring matriklen 9x-Neder Dråby By, Dråby, der hører til Hovedgaden 158, 3630 Jægerspris (matriklen er markeret med med grøn). De røde omrader er egentlige jordforureninger (V2) og blå områder er mulige forureninger, der ikke endnu er undersøgt (V1). - Åbn stort kort

Jordforureningsattest

Download en officiel jordforureningsattest for Hovedgaden 158, 3630 Jægerspris. Tryk på knappen og en PDF-fil vil blive dannet via Danmarks Miljøportal.

Download Jordforureningsattest

Mere info om Jordforurening:

Forurenet jord truer grundvandet, naturen og menneskers sundhed. Spredt ud over Danmark er der mere end 15.000 grunde, der er forurenede af industri, affald og tankanlæg. Dertil kommer et tilsvarende antal grunde der muligvis er forurenede. Ved boligsalg har ejendomsmægleren pligt til at indhente oplysninger om, hvorvidt en ejendom er kortlagt som forurenet.
Læs mere om Jordforurening her »

Se Jordforureningskort

Datakilder:
Danmarks MiljøportalLuftforurening

Udendørs luftkvalitet på Hovedgaden 158, 3630 Jægerspris er gennemgående god.

NO2

Luftkoncentrationen af kvælstofdioxid (NO2) er 12.4 µg/m3, hvilket er relativt lavt ift EU's grænseværdi på 40 µg/m3. NO2 dannes i forbrændingsprocesser i biler, lastbiler, kræftværker, o.s.v. og høje koncentrationer af NO2 indikerer derfor dårlig luftkvalitet.

PM2.5

Luftkoncentrationen af PM2.5 partikler er 9.8 µg/m3, hvilket er under WHO's grænseværdi på 10 µg/m3. Hovedparten af de fine PM2.5 partikler er dannet udenfor Danmark og transporteret hertil med vinden. Hele Sjælland, Fyn og Sønderjylland har værdier over WHO's grænseværdi - Se de landsdækkende PM2.5 variationer på kort »

PM10

Luftkoncentrationen af PM10 partikler er 12.8 µg/m3, hvilket er under EU's og WHO's grænseværdi på henholdsvis 40 og 20 µg/m3. PM10 partikler er oftere fra lokalområdet og koncentrationerne har større geografisk variation end PM2.5 - Se de landsdækkende PM10 variationer på kort »

Bemærk: De modellerede luftkvalitetsdata angiver den gennemsnitlige luftforurening i 2 meters højde for året 2012. De modellerede data har udelukkende vejledende karakter og repræsenterer ikke egentlige målinger. Læs mere her »

Mere info om Luftforurening:

Luftforurening menes at være skyld i ca. 4.000 for tidlige dødsfald årligt i Danmark. Det svarer til, at den forventede levetid for befolkningen som helhed er reduceret med omkring 6-9 måneder. Hertil kommer astma og andre sygdomme der nedsætter livskvalitet.
Læs mere om Luftforurening her »

Se Luftforureningskort

Datakilder:
DCE - Nationalt center for Miljø og Energi - Luften på din vej

Trafikstøj

Der er ikke registreret trafikstøj på adressen Hovedgaden 158, 3630 Jægerspris

Støjmålinger (dB)


55-60
55-60 dB
60-65 dB
60-65 dB
65-70 dB
65-70 dB
70-75 dB
70-75 dB
Over 75 dB
Over 75 db

- Se støjkort på Hovedgaden 158, 3630 Jægerspris -

Kortet viser trafikstøj i området omkring Hovedgaden 158, 3630 Jægerspris. - Åbn stort kort


Støjdata stammer fra Miljøstyrelsens kortlægning af støjbelastede boliger i 2017 og er vejledende. Data er indsamlet og behandlet af kommunerne i hovedstadsområdet, Odense, Aalborg og Aarhus kommune samt Vejdirektoratet og Banedanmark. Der er primært indsamlet data for veje og jernbaner. Støjbelastningen er beregnet som et gennemsnit af den samlede mængde støj, der er indsamlet i løbet af et døgn på baggrund af trafiktællinger og vejrforhold.

Nedenstående tabel viser trafikstøj i 1.5 meters højde på Hovedgaden 158, 3630 Jægerspris om dagen:

StøjtypeLydstyrke
Større veje ingen registreret støj (*)
Veje i byingen registreret støj (*)
Større jernbaneringen registreret støj (*)
Jernbane i byingen registreret støj (*)
Større lufthavningen registreret støj (*)
(*) "ingen registreret støj" kan skyldes manglende målinger.

Den samlede støjkortlægning vises på Miljøstyrelsens Støj-Danmarkskort og inkluderer også estimater for støj i 4 meters højde og om natten.

Mere info om Trafikstøj:

Det vurderes at flere tusinde danskere hvert år indlægges med forhøjet blodtryk eller hjertesygdom på grund af den ekstra risiko som trafikstøj giver. Vejstøj menes årligt at være årsag til 200-500 for tidlige dødsfald.
Læs mere om Trafikstøj her »

Se Støjkort

Datakilder:
Miljøstyrelsen

PCB

Med et opførselsesår i 1990 er Villaen på Hovedgaden 158, 3630 Jægerspris ikke udsat i forhold til PCB forurening.


Risiko for PCB i bygningen

Hovedgaden 158, 3630 Jægerspris er bygget efter 1986, og der er derfor ikke anvendt PCB i byggematerialerne.


Risiko for PCB i indeluft

Da der ikke er anvendt PCB i byggematerialerne er der derfor ingen risiko for PCB i indeluften.

Find mere information om PCB i en- og tofamiliehuse fra 1990: PCB-guiden

Mere info om PCB:

Poly-Chlorede Biphenyler (PCB) er en miljøgift, der er hormonforstyrrende, kræftfremkaldende, og pårvirker immunforsvaret. PCB er til stede i op mod hvert fjerde danske parcelhus fra 1950-1977. Det vurderes at op mod 62.000 danske boliger på grund af forurenede byggematerialer har for meget PCB i indeluften. De helbredsmæssige konsekvenser er ikke endnu fuldt ud kendte...

Læs mere om PCB i danske boliger her »

Datakilder:
PCB-Guiden
Bolius

Hårdhed af drikkevand

Drikkevand på adressen Hovedgaden 158, 3630 Jægerspris har hårdhed: 18 - 24. Det betyder at vandet er klassificeret som hårdt. Hårdhedsgraden er baseret på et gennemsnit for kommunen. Vi anbefaler derfor, at du undersøger hårdhedsgraden hos dit lokale vandværk.

Vandets Hårdhed, dH


dH <4
dH <4
dH 4-8
dH 4-8
dH 8-12
dH 8-12
dH 12-18
dH 12-18
dH 18-24
dH 18-24
dH 24-30
dH 24-30
dH > 30
dH > 30

Mere info om hårdhed af drikkevand:

Hårdt drikkevand medfører tilkalkning af elkedler, vaskemaskiner og toiletter og øget forbrug af vaske- og rengøringsmidler. Hårdt vand har ingen kendt skadelig effekt på helbredet. Læs mere om drikkevandets hårdhed her »

Se Hårdhedskort

Datakilder:
GEUSRisiko for oversvømmelse — Hovedgaden 158, 3630 Jægerspris

Risiko for oversvømmelse ved skybrud

Der kan være risiko for oversvømmelse ved kraftig regn og/eller regulære skybrud på adressen Hovedgaden 158, 3630 Jægerspris.

Ejendommen ligger ikke i en lavning, men overfladevand har svært ved at sive ned i jorden da befæstelsesgraden er høj.

Lavninger

Hovedgaden 158, 3630 Jægerspris ligger ikke i en lavning og som udgangspunkt er risikoen for at regnvand samler sig på adressen under skybrud derfor lav.

Kortet nedenfor viser afløbsløse lavninger i landskabet. Nedløbsriste der kan lede overfladevandet i kloak er vist med sorte trekanter.

Risikoen for oversvømmelse ved skybrud afhænger i høj grad af en boligs placering i terrænet. Kortet ovenfor viser lavninger (markeret med blå) udregnet fra Danmarks Højdemodel. Sorte trekanter er nedløbsriste. Matriklen der hører til Hovedgaden 158, 3630 Jægerspris er markeret med med grøn. De Blå områder viser den potentielle maksimale udbredelse af skybrudsrelateret oversvømmelse hvis alle lavninger bliver helt fyldt med vand. - Åbn stort kort
!Høj befæstelsesgrad
Den gennemsnitlige befæstelsesgrad i området omkring Hovedgaden 158, 3630 Jægerspris er 50 procent. Det betyder, at ca. 50 procent af overfladen er bebygget eller belagt med asfalt, fliser, brosten mv., der hindrer regn- og overfladevand at sive ned i jorden.
!Hydraulisk ledningsevne
I perioder med kraftig nedbør vil det øverste jordlag have en middellav hydraulisk ledningsevne på 375 - 425 mm/dag i området omkring Hovedgaden 158, 3630 Jægerspris. Selv i ubebyggede områder vil regnvand derfor blive på overfladen og kun relativt langsomt trænge ned i jorden.

Mere info om risiko for oversvømmelse ved skybrud:

Skybrud er meget voldsomme regnbyger, der forårsager oversvømmelse af kloakker og tagrender. Risiko for oversvømmelser kan have indflydelse på huspriser, forsikringspræmier og kloakafledningsafgifter. Inden et boligkøb er det derfor en god ide, at overveje risikoen for oversvømmelse ifm skybrud. Læs mere om skybrud her »
Lavningskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Grundvand

Der skete en fejl ved opslag af grundsvandsdybder. Grundvandsdybderne i området er muligvis ikke kortlagt

Mere info om stigende grundvand:

Grundvandsspejlet er udtryk for et niveau i jorden - Under grundvandsspejlet er alle mellemrum i jorden mættet og fyldt med vand, og over grundvandsspejlet er jorden umættet med vand. Flere steder i Danmark ligger grundvandsspejlet tæt på overfladen. Med forventede klimaændringer og øget nedbør, vil grundvandet uværgeligt stige og områder hvor grundvandsspejlet når op til overfladen vil blive omdannet til sump. Eksperter mener, at affekten af grundvandsstigninger kan blive langt større for Danmark end effekten af havniveaustigninger i takt med, at klimaet ændrer sig. Læs mere om stigende grundvand her »

Grundvandskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen, GEUS og Klimatilpasning.dk

Risiko for oversvømmelse fra vandløb

Hovedgaden 158, 3630 Jægerspris er ikke i umiddelbar risiko for oversvømmelse ifm forhøjet vandstand i nærmeste vandløb.

Vandløbsstigning

Kortet nedenfor viser områder der vil blive oversvømmet ved 1 meter vandstandsstining i nærmeste vandløb.

Kortet ovenfor viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 100 cm over det normale niveau i nærmeste vandløb. Push-pin markøren angiver adressen Hovedgaden 158, 3630 Jægerspris. Data er stillet til rådighed af Klimatilpasning.dk. Se nærmere på det interaktive Vandløbsflodskort - Åbn vandløbskort

Mere info om risiko for oversvømmelse fra vandløb:

Ved massive vandløbsstigninger kan åer og vandløb gå over deres bredder og give oversvømmelser. Læs mere om oversvømmelse fra vandløb her »

Vandløbskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk
GeoMatic

Risiko for oversvømmelse ved stormflod

Hovedgaden 158, 3630 Jægerspris ligger i en højde på 10.1 meter over havets overflade.

Havvand på Land

På grund af den høje placering er adressen ikke i risiko for oversvømmelse ved stormflod. Kortet nedenfor viser et ekstremt havniveau på 7 meter over normalen.

Kortet ovenfor viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 700 cm over det nuværende gennemsnitlige havniveau. Push-pin markøren angiver adressen Hovedgaden 158, 3630 Jægerspris. Data er stillet til rådighed af Klimatilpasning.dk. På det interaktive stormflodskort kan du vurdere andre områder og vandstandsstigninger - Åbn stormflodskort

Mere info om risiko for oversvømmelse ved stormflod:

Stormflod er oversvømmelser, som skyldes ekstrem vandstand i havet. En stormflod kan finde sted når kraftig vind presser store vandmasser fra havet ind over land. Risiko for oversvømmelse ved stormflod er størst i lave marskområder som Vadehavet og i fjorde, hvor vinden kan presse vandet ind, uden at det har mulighed for at komme ud igen. Stormflodsoversvømmelser er næsten årlige tilbagevendende fænomener i udsatte områder Læs mere om oversvømmelse fra stormflod her »

Stormflodskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dkBoligfakta og Økonomi — Hovedgaden 158, 3630 Jægerspris

BBR oplysninger

Nedenfor er vist de vigtigste BBR informationer om Hovedgaden 158, 3630 Jægerspris.

Enkelte felter har yderligere information markeret med . Tryk på ikonet for at få en uddybende forklaring af BBR oplysningnen.

Generelle BBR informationer om Hovedgaden 158, 3630 Jægerspris
Anvendelse Fritliggende enfamilieshus (parcelhus)
Boligtype Egentlig beboelseslejlighed (Boligenhed med eget køkken)
Opførselsesår 1990
Ombygningsår 2003
Fredning -
Ejerforhold Ejerbolig
Udlejningsforhold Boligen er benyttet af ejeren
Køkkenforhold Eget køkken med afløb og kogeinstallation
Antal Etager 1
Antal toiletter 1
Antal badeværelser 1
Antal værelser 4

BBR materialer og installationer for Hovedgaden 158, 3630 Jægerspris
Ydervægsmateriale Træbeklædning
Tagmateriale Tagpap
Tagmateriale (udvidet liste) Tagpap (med taghældning)
Varmeinstallation Elovne, elpaneler
Opvarmningsmiddel Elektricitet
Supplerende varme Brændeovn
Vandforsyning Alment vandforsyningsanlæg
Afløbsforhold Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg

BBR arealer for Hovedgaden 158, 3630 Jægerspris (Bygning nr. 1)
Bygning, Samlet areal 125 m2
Boligstørrelse 125 m2
Bebygget areal 125 m2
Vægtet Areal 125 m2

Sidst opdateret 02 maj, 2019.

Hent og download en officiel BBR-meddelelse blandt ejendommens dokumenter.


Mere info om BBR:

Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register, der indeholder grunddata om bygnings- og boligforhold for samtlige bygninger i Danmark.

BBR-oplysningerne danner grundlag for beregningen af bl.a. ejendomsværdiskat og afgifter til vand, varme og renovation. Som boligejer er du ansvarlig for, at BBR-oplysningerne er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Hvis der er fejl i BBR oplysningerne, er det boligejerens ansvar, at sørge for, at de bliver rettet. Læs mere her » Urigtige oplysninger kan resultere i en bøde på op til 5.000 kr.

Læs mere om BBR data her »

Datakilder:
ois.dk

Energimærke

Villaen på Hovedgaden 158, 3630 Jægerspris har energimærke E.

A 2020A2015A2010BCDEFG

Et energimærke E er tegn på en bolig, der energimæssigt kan forbedres.

Du kan slå ejendommens elektroniske energimærke op direkte på Energistyrelsen: SparEnergi.dk »


Mere info om Energimærket:

Energimærkning er et dokument, der fortæller om en boligs energiforbrug og synliggør dens energieffektivitet. Læs mere om Energimærket her »

Datakilder:
SparEnergi.dk

Boligopvarmning

Hovedgaden 158, 3630 Jægerspris har elektrisk opvarmning. Der er desuden Brændeovn på adressen.Mere info om Boligopvarmning:

DinGeo har samlet forsyningsområderne for alle de mere end 400 danske fjernvarmeværker og sammenkoblet disse med flere andre fjernvarmedata-registre, inklusiv fjernvarmepriser. Læs mere om data og datakilder her »

Hæftelser

Ejendommen Hovedgaden 158, 3630 Jægerspris har en enkelt hæftelse på 1.920.000 DKK.

Realkreditpantebrev
Dato28. Jun, 2018
Prioritet6
TypeRealkreditpantebrev
Hovedstol1.920.000 kr.
Rentesats0.5 %
Rentetypevariabel
KreditorerJyske Realkredit A/S
noteDen tinglyste rente er fornuftig.


Sidst opdateret 01 juni, 2019.

Slå boligen op direkte på tinglysning.dk her: https://www.tinglysning.dk/m/ejendom/28c55913-85f7-45cc-a24e-72cc2a0be24c »


Mere info om Hæftelser:

Siden maj 2014 har der været åben for gratis og fri adgang til hæftelser på tinglysning.dk. Hæftelse er det juridiske term for en økonomisk forpligtelse eller et krav i ejendom. Hæftelser er typisk tinglyste pantebreve, ejerpantebreve og realkreditpantebrev der er i ejendommen. Læs mere om Hæftelser her »

Datakilder:
Tinglysning.dk

Bygningen er ikke fredet eller bevaringsværdig

Hovedbygningen på Hovedgaden 158, 3630 Jægerspris er ikke fredet eller tildelt bevaringsværdi.

Du kan kontakte Frederikssund Kommune for mere information.

Bevaringsværdien af Hovedgaden 158

Ikke-vurderet bygningSAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdiBevaringsværdi 9Bevaringsværdi 8Bevaringsværdi 7Bevaringsværdi 6Bevaringsværdi 5Bevaringsværdi 4Bevaringsværdi 3Bevaringsværdi 2Bevaringsværdi 1Bevaringsværdig bygningFredet bygning
< lav...              Bevaringsværdi               ...høj >

Manglende bevaringsværdi indikerer naturligvis ikke noget om husets brugsværdi. Den manglende bevaringsværdi kan desuden skyldes at kommunen kun i mindre omfang har registreret bygningers bevaringsværdi.


Du kan finde mere information om bygningen direkte i FBB databasenMere info om fredede og bevaringsværdige bygninger:

Registeret over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB) indeholder ca. 355.000 bevaringsværdige bygninger og ca. 9.000 fredede bygninger.
Hvis en bygning er fredet og/eller bevaringsværdig kan der være restriktioner omkring renovering og ombygning. På den anden side kan der også være økonomiske fordele ved at eje et fredet eller bevaringsværdigt hus. Læs mere her »

Datakilder:
Kulturministeriet, Fredede og bevaringsværdige bygningerLokalområdet — Hovedgaden 158, 3630 Jægerspris

Naboerne - Vise Veteraner

Beboerne i området omkring Hovedgaden 158, 3630 Jægerspris er af typen Vise Veteraner

Vise veteraner
Vise veteraner (Conzoom type).


Vise Veteraner

Geodemografi

Aldersmæssigt ligger de Vise veteraner på 60 år og opefter. Tæt på en tredjedel er par, de fleste uden hjemmeboende børn, men hos ganske få bor et enkelt barn fortsat hjemme.

Uddannelsesniveauet er højt for generationen, da godt en tredjedel har en videregående uddannelse eller mere og mange har en erhvervsfaglig uddannelse.

Langt de fleste er pensionister og modtager efterløn eller pension. Andre er, trods deres høje alder, forsat i arbejde, hvoraf få endda har højere stillinger. Typens snitløn er under landsgennemsnittet, men de Vise veteraner har formået at opbygge en formue, der er det dobbelte af, hvad vi danskere normalt har. De tilhører overvejende mellemklassen.

Deres enfamiliehuse er opført fra efterkrigsårene til starten af 80'erne, ofte ganske rummelige. Vi finder både typiske murermestervillaer og bungalows, og langt de fleste er både købt og betalt. Hver tiende har desuden et sommerhus og mere end halvdelen har en bil, så de kan komme frem til sommerhuset. Hver fjerde har endda to biler i indkørslen.

De bor typisk i provins- og landsbyer, som først og fremmest findes ude i regionerne.

Flere har registreret et CVR-nummer på hjemmeadressen, som ofte er et holdingselskab, en konsulentvirksomhed eller fordi de repræsenterer en forening, måske som bestyrer eller kasserer.

Adfærd, livsstil og holdninger

Lige meget hvor Vise veteranerne er, så bliver de ikke overrendt af gæster og er også selv sjældnere gæster hos venner og familie end gennemsnitsdanskeren. Når de får lagt håndarbejdet ned, tager de til gengæld gerne bilen hen til en kunstudstilling og hvis de virkelig skal forkæle sig selv, så bliver det til en ballet- eller operaforestilling.

Om søndagen kan du møde mange af dem i den lokale kirke, i hvert fald en gang om måneden. Ikke kun fordi religionen fylder meget i deres bevidsthed, men fordi det er en dejlig tradition, der giver lidt ro i en verden, der ændrer sig alt for hurtigt.

Efter kirkebesøget, holder de også sig selv i gang med en tur i haven eller ved at få færdiggjort det projekt, som de er startet på inden døre. Sådan et hus skal jo holdes og det er jo også rart at kunne selv stadigvæk. Kroppen holdes også i gang med motion, som for Vise veteraner betyder en tur til gymnastikforeningen, i svømmehallen, eller måske en tur på golfbanen. Ellers er sport noget, de hellere ser i tv, særligt motorsport.

Når alt den fysiske energi er brugt, må de Vise veteraner tilegne sig viden om politik og samfund, herunder især lokale spørgsmål i lokalavisen, hvilket sker på daglig basis over kaffen. Når det er læst, så må de på biblioteket, hvor de henter nyt læsestof, hvis der da ikke lige er leveret en ny titel fra bogklubben. Desuden læser rundt regnet hver tredje de populære gratismedier: Samvirke, Helse, Idenyt og Søndagsavisen. Mange er medlem af ældre Sagen og læser derfor deres blad, men det mest populære ugeblad er Familie Journalen og det mest populære dagblad er Jyllands-Posten eller andre af de store regionale dagblade, men også Kristeligt Dagblad finder en stor del af deres læsere blandt Vise veteraner.

Når bogstaverne begynder at hoppe, tænder de i stedet for radioen på P4, P1 eller lokalradioen for at følge med.

EDB og internet interesserer dem ikke. De synes ikke, at det er en fordel med moderne teknologi, det er snarere skræmmende og flere frygter, at det kan tage magten fra os mennesker. Nogle har derfor slet ikke adgang til internettet. De, der har, anvender computeren til at følge med i deres investeringer, se vejrudsigten eller finde information om rejser. Af og til klikker de også forbi et socialt medie, men det sker ikke hver uge. Alligevel har to tredjedele en profil på Facebook og hver fjerde er på Google+, eller de har i hvert fald prøvet at google.

De Vise veteraner er vilde med at holde ferien i Danmark, gerne en campingtur. Alligevel har hver tredje været sydpå med fly indenfor det seneste år. Langt flere end blandt gennemsnittet har også været på krydstogt, en af de store ferieoplevelser, de fortsat ser tilbage på med begejstring.

Værdimæssigt er de oftest Traditionelle. Mange i kombination med at være Individ- eller Fællesskabsorienterede, med flest i førstnævnte.

Ved det seneste valg stemte de Vise veteraner især på Socialdemokraterne, Venstre, det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti. Ved næste folketingsvalg regner de, der har besluttet sig igen med at sætte kryds ved et af de fire partier, omend noget tyder på, at præferencerne har ændret sig lidt i Dansk Folkepartis favør.

Holdningsmæssigt slår det igennem, at de mener, at Danmark i højere grad burde passe sig selv. De synes, at globaliseringen er skræmmende og frygter, at de traditionelle familieværdier helt vil forsvinde.

Ganske få af de Vise veteraner er på Robinsonlisten, nemlig kun 11 %. Lidt flere, 13,5 %, siger Nej tak til reklamer. Der kan derfor være tale om en overset og ganske attraktiv målgruppe for særligt direct mail.

vis mere »


Sidst opdateret 20 april, 2019.

Mere info om Conzoom:

Naboerne er defineret via conzoom® geodemografisk klassificering, der opdeler og beskriver den danske befolkning i 9 grupper og 36 typer. Med et opslag på Dingeo kan du se hvilken gruppe og type, der er overrepræsenteret omkring opslagsadressen. Læs mere om Conzoom data her »

Datakilder:
Geomatic

Sådan stemmer naboerne

Hovedgaden 158 hører til afstemningsområdet Jægerspris hvor der er 6.621 stemmeberettigede borgere.

!Valgdeltagelse

Der var 5.484 i Jægerspris, der afgav deres stemme. Det svarer til en flot valgdeltagelse på 82.8 under landsgennemsnittet på 84.5 procent.

Folketingsvalget 2019
Ved folketingsvalget i 2019 var Socialdemokratiet det største parti i afstemningsområdet Jægerspris med 1.566 stemmer. Det svarer til 28.6 procent af de afgivne stemmer.

Grafen nedenfor viser valgresultatet for Jægerspris (venstre søjle) i forhold til landsresultatet (højre søjle).

Højdespringer

Nye Borgerlige fik relativt set mange stemmer i afstemningsområdet Jægerspris, med et indeks på 165 i forhold til landsgennemsnittet.

Underperformer

Kristendemokraterne klarede sig relativt set dårligst i afstemningsområdet Jægerspris, med et indeks på 45 i forhold til landsgennemsnittet.

Mere info om Valgdata:

Afstemningsområder er den mindste administrative inddeling i Danmark. Valgdata fra det lokale afstemningsområder giver et godt indblik i lokalområdet.

Læs mere om data her »

Datakilder:
Den danske valgdatabase

Risiko for indbrud

Baseret på Rigspolitiets statistiske opgørelser vurderes indbrudsrisiko på Hovedgaden 158, 3630 Jægerspris at være meget høj

Meget lav0.0-0.5 percent Lav 0.5-1.5 percent Mellem 1.5-3.0 percent Høj 3.0-6.0 percent Meget høj >6.0 percent

I perioden fra første kvartal 2016 og frem til og med andet kvartal 2018 er der anmeldt 3 indbrud i et område på en kvadratkilometer omkring Hovedgaden 158. Indenfor 1km2-kvadratcellen er der 17 adresser. Omregnet betyder det at der i perioden årligt har været hvad der svarer til 70.59 indbrud per 1000 adresser. Det giver en estimeret indbrudsrisiko på 7.06 pct.


Grafen nedenfor viser den tidslige fordeling af indbrud.

!Lav opklaringsprocent i 3630 Jægerspris

Opklaringsprocenten i 3630 Jægerspris er meget lav. I perioden 2011-2018 blev kun 3-4% af alle indbrud opklaret. Det er endnu lavere end landsgennemsnittet på fem procent.


Mere info om Indbrudsrisiko:

Danmark har en trist rekord - Vi er det land i EU, der har flest indbrud pr. indbygger. Der er god grund til at 56 procent af danskerne er bekymret eller meget bekymret for at få indbrud i deres bolig. DinGeo viser landets mest detaljerede indbrudsrisiko, baseret på et detaljeret geodatasæt med en historisk oversigt over antallet af indbrud indenfor kvadratkilometerceller.

Kun fem procent af alle indbrud i Danmark bliver opklaret. Men der er store geografiske forskelle på, hvor mange indbrud der bliver opklaret. DinGeo viser chancen for at politiet opklarer indbrud i din by. Læs mere om Indbrudsrisiko her »

Indbrudsrisiko på kort

Datakilder:
Rigspolitiet: Statistik
Danmarks Radio: Se, hvor få indbrud politiet opklarer i din by

Skoledistrikt Jægerspris Skole

Hovedgaden 158 hører under skoledistriktet Jægerspris Skole. I skoledistriktet er der én folkeskole, nemlig Jægerspris Skole.

Jægerspris Skole

Jægerspris SkoleJægerspris Skole, Møllevej 100 i Frederikssund Kommune.
Elevantal:
680
Ældste klasse:
9. klasse
Gns trivsel:
3.575
Undervisningseffekt:
0.1
Info om Jægerspris Skole

Mere info om Skoler:

Skolevalget er af de vigtigste valg forældre tager på vegne af deres børn. Skoledata kan være et godt værktøj til at få indsigt og viden inden man vælger skole. DinGeo har samlet og kombineret en lang række skoledata (og skoledistriktsdata) således, at du på alle adresser kan få basal information om den lokale folkeskole. De enkelte tal er markeret med en pil op når de er højere/bedre end landsgennemsnittet, en rund gul skive når de rammer tæt på gennemsnittet og en rød pil ned når tallet er under gennemsnittet. Læs mere her »

Se skoledistrikt Jægerspris Skole på kort

Bredbåndsmuligheder

Gode bredbåndsmuligheder med COAX

Der er gode bredbåndsmuligheder på Hovedgaden 158, 3630 Jægerspris.

  • Fibernet: ikke endnu tilgængeligt
  • COAX bredbånd (kabel-TV): 1 forskellige udbydere med hastighed op til 300 / 60 Mbit/s
  • xDSL bredbånd (telefonstik): 13 forskellige udbydere med hastighed op til 5 / 1 Mbit/s

Se fibernet dækningsgrad omkring Hovedgaden 158God mobildækning

Der er god 4G mobildækning på Hovedgaden 158 med vejledende downloadhastighed op til 50 - 100 Mbit/s. I Danmark findes der tre store mobilnetværk, der håndterer mobiltelefoni og mobilt bredbånd. På Hovedgaden 158 er dækningen for de tre netværk:

  • TDC: 10 - 20 Mbit/s
  • Tre: 30 - 50 Mbit/s
  • Telia-Telenor: 50 - 100 Mbit/s

Se 4G-dækningskort på Hovedgaden 158

Sidst opdateret 17 juni, 2019.
Se data direkte på tjekditnet.dkMere info om Bredbånd:

For moderne familier er digital infrastruktur efterhånden en nødvendighed på linje med drikkevand, elektricitet, offentlig transport o.s.v. De fleste boligkøbere inddrager bredbåndsmuligheder i deres boligsøgning og udenlandske undersøgelser har vist en målbar indflydelse på salgspriserne. Læs mere her »

DinGeo indsamler og viser detaljerede oplysninger om bredbånd og mobildækning på alle adresser i hele Danmark. Vi sammensætter desuden de uafhængige geodata med daglig opdaterede tilbud, så du kan overvåge bredbåndstilbud og sikre den bedste og billigste internetløsning på netop din adresse. Læs mere her »

Se fibernetdækning på kort

Se 4G-dækning på kort

Datakilder: Erhverstyrelsens Tjekditnet.dk, heylink.com, Trustpilot.dk

Geologi

Jordarten under Hovedgaden 158, 3630 Jægerspris er Smeltevandssand og -grus.

Smeltevandssand og -grus aflejredes under en af de Pleistocæne istider.

Smeltevandssand og -grus består af dårligt sorteret sand og grus afsat af smeltevandsfloder. Sandet er lagdelt og krydslejret, og kan stedvis være stærkt forstyrret af senere isoverskridelser. Grusforekomsterne kan optræde som åse og i forbindelse med israndsstrøg, såvel i det yngre som det ældre istidslandskab (bakkeøerne). Smeltevandssand- og grus dominerer i Himmerland, og findes som israndsstrøg bl.a. på Fur, den nordlige del af Mors og ved Hundborg i Thy, Mols Bjerge, de Fynske Alper og Vejrhøjbuerne.

Smeltevandssand
Typisk Smeltevandssand aflejret under istid (Foto H.J. Granat).

Mere info om Jordarter:

Danmarks Jordartskort viser hvilke jordarter der ligger under pløje- og kulturlaget, typisk i 1 meters dybde. Jordarternes egenskaber i forbindelse med geotekniske forhold har betydning ved bygning og konstruktion. Jordarternes bæreevne og frostbestandighed afhænger af kornsammensætning, indhold af organisk materiale og strukturforhold.

Se på kort

Læs mere om jordarter her »

Datakilder:
GEUS

Mere info om Boringer:

Der er udført mere end 300.000 undergrundsboringer i Danmark. Med DinGeo kan du finde de boringer der ligger tættest på opslagsadressen. DinGeo viser de basale oplysninger samt link til detaljerede borerapporter. Borerapporterne indeholder ofte nyttig og relevant informationer såsom geologi og grundvandsdybder. Læs mere om boringer her »

Datakilder:
GEUS

Geologiske boringer i nærheden af Hovedgaden 158

Den nærmeste overfladenære boring ligger 559 meter væk. Boringens lokalitet er navngivet NEDER DRÅBY V.V.. Boringen blev afsluttet 02 november, 1939. Brøndborer er ikke angivet. Boringens formålet er ikke angivet og anvendelse er ikke angivet. Boringen nåede en dybde på 35.0 meter. Du kan finde mere information i borerapporten 192. 55 ».

Tabellen nedenfor lister de 10 nærmeste boringer sorteret efter afstand fra Hovedgaden 158.

Afstand, m Formål Dybde, m Borerapport
559 35.0 192. 55 »
596 40.0 192. 753 »
642 34.5 192. 811 »
714 Geoteknisk boring 13.2 192. 1088 »
967 Markvanding 79.0 192. 282 »
1108 65.0 192. 680 »
1195 46.3 192. 333 »
1200 52.0 192. 911 »
1246 Råstofboring f.eks. efter ler 3.2 551205. 8 »
1306 Vandforsyningsboring 51.0 192. 56 »

Hvor langt er der fra Hovedgaden 158
til nærmeste

Risikovirksomhed

Haldor Topsøe A/S
Kolonne 3


Afstand: 2,90 km


Kort Læs mere

Vindmølle

Højde: 22 m
Kapacitet: 55 kW


Afstand: 3,00 km


Kort Læs mere

Mobilmast

Hybenvej 31
3630 Jægerspris


Afstand: 1,00 km


Kort Læs mere

Apotek

Jægerspris Apoteksudsalg


Afstand: 1,60 km


Læs mere

Dagligvare

Fakta


Afstand: 1,63 km


Læs mere

Renseanlæg

Tolv Ege, spejderlejr renseanlæg


Afstand: 1,60 km


Læs mereKøb en detaljeret rapport om boligen og dens opland, så du er klædt på til bolighandlen