DinGeo — i hele Danmark

Themstrupvej 32, 4690 Haslev

Villaen på Themstrupvej 32 i Haslev er opført i 1964 og indeholder 6 værelser, et køkken og et badeværelse fordelt på 278 m2.

Ejendommen ligger i Faxe Kommune, opvarmes med fjernvarme fra Haslev Fjernvarme A.m.b.a. og tilhører skoledistriktet Skoledistrikt Midt med tre folkeskoler, af hvilke Midtskolen, Sofiendalskolen er den nærmeste. De nærmeste naboer er typisk ældre og pensionister, der er relativ højt uddannet Den årlige risiko for indbrud er relativ lav, 1.21 procent i området.

Beregn friværdi
kr.
kr.

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside
» Hvad kan jeg købe bolig for? - Beregn her

Luftfoto af Themstrupvej 32, 4690 Haslev fra foråret 2020. Matriklen er markeret med den grønne polygon og adressens koordinater (55.3279°N, 11.9694°E) er den lille grønne cirkel.

Se flere fotos


Bemærk: Dingeo boligrapporten består udelukkende af offentligt tilgængelig geodata - læs mere om DinGeo og vores datakilder her.Sundhed — Themstrupvej 32, 4690 Haslev

Radon

Baseret på den overordnede radonklassificering, lokale geologiske forhold og bygningsdata vurderes radonrisiko på Themstrupvej 32, 4690 Haslev at være høj.

Meget lavRadonrisiko Lav Radonrisiko Mellem Radonrisiko Høj Radonrisiko Meget højRadonrisiko
!Radonklassificering

Themstrupvej 32, 4690 Haslev ligger i den gamle Haslev kommune, der er klassificeret som Radonklasse 3. Det betyder at 3-10% af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på 200 Bq/m3 eller mere (WHO anbefaler at koncentrationen ikke overstiger den øvre grænseværdi på 100 Bq/m3). Som udgangspunkt er risiko for Radon i boligen derfor høj.

Radonklasse 3 klassificeringen stammer fra den landsdækkende radonundersøgelse fra 2001. Undersøgelsen inkluderede 10 målinger i den gamle Haslev kommune. Af de 10 målinger var den højeste radonkoncentration 130 Bq/m3 og middelkoncentationen var 79 Bq/m3.

!Geologi

Det geologiske underlag på Themstrupvej 32, 4690 Haslev er Moræneler (Se Geologi og Geoteknik), der frigiver Radon og dermed øger risiko for Radon i boligen.

!Byggeår

Ejendommen Themstrupvej 32, 4690 Haslev er opført i 1964 (Se Boligoplysninger) og sandsynligvis ikke radonsikret mod undergrunden (først med bygningsreglementet i 1998 blev der stillet krav om, at nybyggeri skal radonsikres).

Bygningen

Themstrupvej 32, 4690 Haslev har en kælder på 98 m2. Kældere er generelt mere udsatte i forhold til radonforurening, men hvis ventileret kan en kælder være en god beskyttelse af resten af bygningen ifht radonindsivning.

Radon i danske boliger
Der er relativ høj radonrisiko på Themstrupvej 32, 4690 Haslev.

Mere info om Radon:

Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart, der dannes i jord -og bjergarter, som indeholder thorium og uran. Radon trænger ind i boliger fra undergrunden. Gasarten kan hverken ses, lugtes eller smages.

DinGeo angiver risiko for Radon, og inkluderer ikke egentlige målinger indefra boligen...
Læs mere om Radon her »

Se radonkort

Datakilder:
Risø, Statens Institut for Strålehygiejne, GEUS


Risiko for asbest, tungmetaller og PCB i indeklimaet

Risiko for sundhedsskadelige stoffer i bygning
Themstrupvej 32

Asbest PCB TM
Facade
Fuger
Gulve
Isolering
Maling
Tag

Tabelforklaring:
Grøn markerer lille risiko ( ) og rød stor risiko ( ) for sundhedsskadelige stoffer (Asbest, PCB og tungmetaller) i de forskellige bygningsdele. Størrelsen angiver sandsynligheden for at den kunstige intelligens har ret (vurderet ud fra de mange tusinde træningsdata). Risikovurderingen er baseret på en statistisk model og vi understreger, at der er tale om en risikovurdering med streg under risiko.

!Asbest

Asbest er en fællesbetegnelse for en gruppe mineraler velegnet til isolering og brandsikring. Fibre fra asbestholdige materialer er særdeles sundhedsskadelige på grund af fibrenes beskedne størrelse, men så længe de asbestholdige byggematerialer ikke afgiver fibre til luften, er asbest i bygningen ikke nødvendigvis farlig.

Villaen på Themstrupvej 32 har risiko for Asbest i følgende byggematerialer (sandsynlighed angivet i efterfølgende parentes): Tagmateriale (60.5%)

!PCB

PCB er en af verdens farligste miljøgifte. Nu om dage er det totalt forbudt at producere, importere og anvende byggematerialer, der indholder PCB. Forbuddet mod PCB har desværre ikke altid været gældende.

Villaen på Themstrupvej 32 har risiko for PCB i følgende byggematerialer (sandsynlighed angivet i efterfølgende parentes): Maling (94.1%), Isolering (89.5%), Gulve (84.3%), Tagmateriale (81.7%), Fuge (80.4%), Facade (64.7%).

!Tungmetaller

Tungmetaller har været anvendt i byggeriet i århundreder som kemisk tilsætning i bl.a. maling, grunder samt i metallisk form. Tungmetalholdige byggematerialer medfører ikke nødvendigvis indeklimaforurening, så længe stofferne er fast bundet, fx i blyskørter eller i malingsoverflader

Villaen på Themstrupvej 32 har risiko for tungmetaller i følgende byggematerialer (sandsynlighed angivet i efterfølgende parentes): Maling (98.7%), Gulve (91.8%), Fuge (77.3%), Tagmateriale (65.9%), Isolering (64.1%).

Risikovurderingerne er baseret på BBR data - sidst opdateret den 18 maj, 2022
Se adressens BBR data


Mere info om Sundhedsskadelige stoffer i byggematerialer:

Baseret på data fra flere årtiers bygningskemiske undersøgelser har Niras udviklet en Machine Learning-algoritme, der kan forudsige risiko for miljø- og sundhedsskadelige stoffer i danske bygninger. Den kunstige intelligens forudser risici baseret på byggematerialer, byggeår og andre BBR data. Der er tale om et professionelt værktøj som Niras har brugt internt med stor success og som nu stilles offentlig tilgængeligt via DinGeo.

De Miljø- og sundhedsskadelig stoffer i bygningsdelene kan være afgørende for et godt indeklima og din sundhed. Det er en risikofaktor som alle boligejere og boligkøbere bør tage aldeles alvorligt.

Læs mere her »

Datakilder:
Niras og BBR

Jordforurening

Ingen registreret jordforurening på grunden

Der er ikke registreret jordforurening på ejendommen Themstrupvej 32, 4690 Haslev.

Ingen olietank på grunden

I følge BBR er der ikke olietank på villaens grund.

!Jordforurening i nærområdet

Selvom der ikke er registreret jordforurening på villaens grund, så er det stadig værd at bide mærke i, at der indenfor en radius på ca. 500 meter fra adressen er 15 jordforureninger. Det er et højt antal. Blandt det totale antal jordforureninger er ti egentlige jordforureninger (type V2), mens fem er mulige forureninger der ikke endnu er undersøgt (type V1).

Jordforureningskort på Themstrupvej 32, 4690 HaslevKortet ovenfor viser jordforurening i området omkring matriklen 11hk-Haslev By, Haslev, der hører til Themstrupvej 32, 4690 Haslev. De røde omrader er egentlige jordforureninger (V2) og blå områder er mulige forureninger, der ikke endnu er undersøgt (V1). - Åbn stort kort

Jordforureningsattest

Download en officiel jordforureningsattest for Themstrupvej 32, 4690 Haslev. Tryk på knappen og en PDF-fil vil blive dannet via Danmarks Miljøportal.

Download Jordforureningsattest

Mere info om jordforurening:

Forurenet jord truer grundvandet, naturen og menneskers sundhed. Spredt ud over Danmark er der mere end 15.000 grunde, der er forurenede af industri, affald og tankanlæg. Dertil kommer et tilsvarende antal grunde der muligvis er forurenede. Desuden er der i Danmark omkring 200.000 sløjfede olietanke, der udgør en væsentlig risiko for uregistreret jordforurening af specielt parcelhusgrunde.

Ved boligkøb skal du altid tjekke jordforurening og olietank. Olietank bør være registreret i BBR.

Læs mere om jordforurening her »
Læs mere om olietanke her »

Se Jordforureningskort

Datakilder:
Danmarks Miljøportal

Jordforureninger (V2) tæt på Themstrupvej 32, Haslev
LokalitetAfstand (meter)NuanceringStofferMere info
Slagger
lok. nr. 320-20162
107? Tungmetaller
Jordforurening - Sofiendalsparken 13, 4690 Haslev
lok. nr. 320-20700
197 F0 Benzen, Fyringsolie
H.F. Nielsens Maskinfabrik A/S
lok. nr. 313-00031
333? Naphtalen, Benzen, C10-C25 kulbrintefraktion
Carl Ulrichs Korn- og foderstof, Søndre Jernbanevej 10, Stationspladsen 3, 4690 Haslev
lok. nr. 313-00186
352! F2 Kviksølv, PAH (sum af 9 PAH), Petroleum, Tjære m.fl.
Fordgrunden
lok. nr. 313-00108
410? Fyringsolie, Benzen, Toluen, Xylen m.fl.
K. Sørensens Renseri
lok. nr. 313-00199
421! F2 Tetrachlorethylen, Trichlorethylen
SEAS
lok. nr. 313-00088
485? BTEX (sum), Tjære, Tungmetaller, PAH (sum af 9 PAH) m.fl.
Haslev Fjernvarme I
lok. nr. 313-00035
487? Olie
Rekord Rens
lok. nr. 313-00139
488! F2 Chlorerede opl.midl., Vinylchlorid, Trichlorethylen, Dichlorethylen m.fl.
Haslev Gasværk
lok. nr. 313-00169
491? Benzen, Kviksølv, Phenol, Tjære m.fl.

Tabellen viser de ti kortlagte jordforureninger (af typen V2), der ligger indenfor en ca. 500 meter radius af Themstrupvej 32, 4690 Haslev.
Afstand angiver afstanden i meter fra Themstrupvej 32 til den pågældende jordforurening.
Nuancering angiver forureningskategori. F0 er den mindst alvorlige kategori, der angiver, at forureningen ikke umiddelbart udgør en sundhedsrisiko ift. brug af hus og have. Forureningskategori ! F1 betyder, at der er en forurening, der antageligvis ligger et stykke nede i jorden. Hvis du følger simple råd, så kan du uden sundhedsmæssig betydning bruge hus og have. Forureningskategori ! F2 er den højeste kategori. Det kan være en kraftig forurening, der kan have betydning for brugen af hus og have og desuden påvirke boligens indeklima. ? angiver at jordforureningen ikke endnu er kategoriseret.
Stoffer angiver hvilket helbredsskadelige stoffer, der er knyttet til den pågældende jordforurening.
Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

Mulige jordforureninger (V1) tæt på Themstrupvej 32, Haslev
LokalitetsnummerAfstand (meter)Mere info
H.F. Nielsens Maskinfabrik A/S
lok. nr. 313-00031
299
Jernbanegade 16A, 4690 Haslev
lok. nr. 320-00050
388
Stationspladsen 1A, 4690 Haslev
lok. nr. 320-00008
461
Carl Ulrichs Korn- og foderstof, Søndre Jernbanevej 10, Stationspladsen 3, 4690 Haslev
lok. nr. 313-00186
462
Gordon Nielsen
lok. nr. 320-20025
495

Tabellen viser potentielle jordforureninger, der endnu ikke er undersøgt i detaljer (typen V1), som ligger i området omkring Themstrupvej 32, 4690 Haslev.
Afstand angiver afstanden i meter fra Themstrupvej 32 til den pågældende jordforurening.
Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

Adressens jordforureningsdata er sidst opdateret 10 maj, 2022. - opdater

Jordforureningsdata indsamles, opdateres og adminstreres af regionerne. Hvis du vil vide mere om jordforurening omkring Themstrupvej 32, 4690 Haslev bør du kontakte den ansvarlige myndighed hos Region Sjælland

Luftforurening

Der kan være problemer med luftforurening på Themstrupvej 32, 4690 Haslev.

NO2

Luftkoncentrationen af kvælstofdioxid (NO2) er 11.0 µg/m3, hvilket er relativt lavt ift EU's grænseværdi på 40 µg/m3. NO2 dannes i forbrændingsprocesser i biler, lastbiler, kraftværker, o.s.v. og høje koncentrationer af NO2 indikerer derfor dårlig luftkvalitet.

!PM2.5

Luftkoncentrationen af PM2.5 partikler er 10.2 µg/m3, hvilket er under EU's grænseværdi på 25 µg/m3, men over WHO's grænseværdi på 10 µg/m3. Hovedparten af de fine PM2.5 partikler er dannet udenfor Danmark og transporteret hertil med vinden. Hele Sjælland, Fyn og Sønderjylland har værdier over WHO's grænseværdi - Se de landsdækkende PM2.5 variationer på kort »

PM10

Luftkoncentrationen af PM10 partikler er 15.9 µg/m3, hvilket er under EU's og WHO's grænseværdi på henholdsvis 40 og 20 µg/m3. PM10 partikler er oftere fra lokalområdet og koncentrationerne har større geografisk variation end PM2.5 - Se de landsdækkende PM10 variationer på kort »

Black carbon

Luftkoncentrationen af Black carbon (eller sod) partikler er 0.3 µg/m3. Det er en relativ lav koncentration. Black carbon er ultrafine sod-partikler fra forbrændingskilder (f.eks. vejtrafik, brændeovne, kraftværker). Forhøjede koncentrationer forekommer i og omkring de større byer.

!Partikelantal

Der er estimeret 6900 partikler per cm3 luft. Det er en svagt forhøjet koncentration. Partikelantal er tilnærmelsesvis det samme som ultrafine partikler.

Brændeovne og pejse

Der er en lav koncentration af brændeovne og pejse i Faxe med i gennemsnit 15.0 enheder per km² - Se de landsdækkende variationer på kort »


Bemærk: De modellerede luftkvalitetsdata er beregnede årsmiddelkoncentrationer i 2 meters højde for året 2019. De modellerede data har udelukkende vejledende karakter og repræsenterer ikke egentlige målinger. Læs mere her »

Mere info om Luftforurening:

Luftforurening menes at være skyld i ca. 6.000 for tidlige dødsfald årligt i Danmark. Det svarer til, at den forventede levetid for befolkningen som helhed er reduceret med 6-9 måneder. Hertil kommer astma og andre følgesygdomme af luftforurening, der nedsætter livskvalitet.

Læs mere om Luftforurening her »

Se Luftforureningskort

Datakilder:
DCE - Nationalt center for Miljø og Energi - Luften på din vej

Trafikstøj

Der er ikke registreret trafikstøj på adressen Themstrupvej 32, 4690 Haslev

Støjmålinger (dB)


55-60
55-60 dB
60-65 dB
60-65 dB
65-70 dB
65-70 dB
70-75 dB
70-75 dB
Over 75 dB
Over 75 db

Trafikstøjkort på Themstrupvej 32, 4690 HaslevKortet viser trafikstøj i området omkring Themstrupvej 32, 4690 Haslev. - Åbn stort kort


Støjdata stammer fra Miljøstyrelsens kortlægning af støjbelastede boliger i 2017 og er vejledende. Data er indsamlet og behandlet af kommunerne i hovedstadsområdet, Odense, Aalborg og Aarhus kommune samt Vejdirektoratet og Banedanmark. Der er primært indsamlet data for veje og jernbaner. Støjbelastningen er beregnet som et gennemsnit af den samlede mængde støj, der er indsamlet i løbet af et døgn på baggrund af trafiktællinger og vejrforhold.

Nedenstående tabel viser trafikstøj i 1.5 meters højde på Themstrupvej 32, 4690 Haslev om dagen:

StøjtypeLydstyrke
Større veje ingen registreret støj (*)
Veje i byingen registreret støj (*)
Større jernbaneringen registreret støj (*)
Jernbane i byingen registreret støj (*)
Større lufthavningen registreret støj (*)
(*) "ingen registreret støj" kan skyldes manglende målinger.

Den samlede støjkortlægning vises på Miljøstyrelsens Støj-Danmarkskort og inkluderer også estimater for støj i 4 meters højde og om natten.

Mere info om Trafikstøj:

Det vurderes at flere tusinde danskere hvert år indlægges med forhøjet blodtryk eller hjertesygdom på grund af den ekstra risiko som trafikstøj giver. Vejstøj menes årligt at være årsag til 200-500 for tidlige dødsfald.
Læs mere om Trafikstøj her »

Se Støjkort

Datakilder:
Miljøstyrelsen

Hårdhed af drikkevand

Drikkevand på adressen Themstrupvej 32, 4690 Haslev har hårdhed: 12 - 18. Det betyder at vandet er klassificeret som temmeligt hårdt. Hårdhedsgraden er baseret på et gennemsnit for kommunen. Vi anbefaler derfor, at du undersøger hårdhedsgraden hos dit lokale vandværk.
Vandets Hårdhed, dH
dH <4 dH 4-8 dH 8-12 dH 12-18 dH 18-24 dH 24-30 dH >30

Mere info om hårdhed af drikkevand:

Hårdt drikkevand medfører tilkalkning af elkedler, vaskemaskiner og toiletter og øget forbrug af vaske- og rengøringsmidler. Hårdt vand har ingen kendt skadelig effekt på helbredet. Læs mere om drikkevandets hårdhed her »

Se Hårdhedskort

Datakilder:
GEUSRisiko for oversvømmelse — Themstrupvej 32, 4690 Haslev

Ekstrem regn

Der kan være risiko for oversvømmelse ved kraftig regn og/eller regulære skybrud på adressen Themstrupvej 32, 4690 Haslev.

Ejendommen ligger ikke i en lavning, men overfladevand har svært ved at sive ned i jorden da befæstelsesgraden er høj.

Lavninger

Themstrupvej 32, 4690 Haslev ligger ikke i en lavning og som udgangspunkt er risikoen for at regnvand samler sig på adressen under skybrud derfor lav.

Kortet nedenfor viser afløbsløse lavninger i landskabet. Nedløbsriste der kan lede overfladevandet i kloak er vist med sorte firkanter.

Ekstrem regn på Themstrupvej 32, 4690 HaslevRisiko for oversvømmelse ved ekstrem regn afhænger i høj grad af terrænet. Kortet ovenfor viser lavninger (markeret med blå) omkring Themstrupvej 32, 4690 Haslev. De blå områder viser den potentielle maksimale udbredelse af skybrudsrelateret oversvømmelse hvis alle lavninger bliver helt fyldt med vand. - Åbn stort kort
!Høj befæstelsesgrad
Den gennemsnitlige befæstelsesgrad i området omkring Themstrupvej 32, 4690 Haslev er 50 procent. Det betyder, at ca. 50 procent af overfladen er bebygget eller belagt med asfalt, fliser, brosten mv., der hindrer regn- og overfladevand at sive ned i jorden.
!Hydraulisk ledningsevne
I perioder med kraftig nedbør vil det øverste jordlag have en middellav hydraulisk ledningsevne på 100 - 125 mm/dag i området omkring Themstrupvej 32, 4690 Haslev. Selv i ubebyggede områder vil regnvand derfor blive på overfladen og kun relativt langsomt trænge ned i jorden.

Mere info om risiko for oversvømmelse ved skybrud:

Skybrud er meget voldsomme regnbyger, der forårsager oversvømmelse af kloakker og tagrender. Risiko for oversvømmelser kan have indflydelse på huspriser, forsikringspræmier og kloakafledningsafgifter. Inden et boligkøb er det derfor en god ide, at overveje risikoen for oversvømmelse ifm skybrud. Læs mere om skybrud her »
Lavningskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Grundvand

Themstrupvej 32 ligger i et område hvor højt og/eller stigende grundvand kan udgøre et problem.
!Historiske grundvandsdybder 1991-2020

Den modellerede gennemsnitlige grundvandsdybde er 1.3 meter på adressen. Dybden er baseret på data fra hele perioden 1991-2020 i vinterhalvåret. Medtages usikkerhed/datavariation ligger den gennemsnitlige grundvandsdybde i intervallet 0.4 - 1.6 meter. Det ret store usikkerhedsinterval afspejler bl.a. (1) usikkerhed på den nummeriske model, (2) naturlige nedbørsvariationer og (3) usikkerhed på de målte grundvandssdybder i de geologisk boringer.

Selvom grundvandsspejlet sandsynligvis ligger 1.3 meter under terræn, så kan det ikke afvises at den sande dybde kun er 0.4 meter. For perioder med meget nedbør kan grundvandsspejlet derfor, muligvis, gøre det svært/umuligt for overfladevand at trænge ned i den allerede vandmættede jord.

Historiske grundvandsdybder (1991-2020)
Themstrupvej 32, 4690 Haslev


Ekstrem regn på Themstrupvej 32Kortet viser den modellerede dybde til grundvandet omkring Themstrupvej 32. Kortudsnittet måler 1.600 x 800 meter og adressen er markeret med markør . Dybderne er baseret på historiske (1991-2020) målinger i vinterhalvåret (i geologisektionen længere nede på siden kan du få mere detaljeret information om de geologiske boringer tæt på adressen, hvorfra grundvandsdata stammer). Modelberegningerne er nedskaleret fra 100 m grid til 10 m grid med brug af maskinlæring. Områder med højt grundvand er markeret med blå farver, mens gule og orange farver svarer til et dybere grundvandsspejl. - Åbn stort kort
Fremtidige grundvandsstigninger i perioden 2041-2070

Der sker sandsynligvis ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen over de næste 40-50 år. I følge en modelberegning med et højt CO₂-niveau, så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (1.7 centimeter) i perioden 2041-2070.

Se 2041-70 ændringer på stort kort ».

Perioden 2071-2100

Der sker sandsynligvis heller ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen når vi kigger længere ud i fremtiden. I følge en modelberegning (igen med et højt fremtidigt atmosfærisk CO₂-niveau), så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (3.9 centimeter) i perioden 2071-2100.

Se 2071-2100 ændringer på stort kort ».Mere info om stigende grundvand:

Grundvandsspejlet er udtryk for et niveau i jorden - Under grundvandsspejlet er alle mellemrum i jorden mættet og fyldt med vand, og over grundvandsspejlet er jorden umættet med vand. Flere steder i Danmark ligger grundvandsspejlet tæt på overfladen. Med forventede klimaændringer og øget nedbør, vil grundvandet uværgeligt stige og områder hvor grundvandsspejlet når op til overfladen vil blive omdannet til sump. Eksperter mener, at affekten af grundvandsstigninger kan blive langt større for Danmark end effekten af havniveaustigninger i takt med, at klimaet ændrer sig. Læs mere om stigende grundvand her »

Grundvandskort »

Datakilde:
HIP

Vandløbsoversvømmelse

Themstrupvej 32, 4690 Haslev er ikke i umiddelbar risiko for oversvømmelse ifm forhøjet vandstand i nærmeste vandløb.

Vandløbsstigning

Kortet nedenfor viser områder der vil blive oversvømmet ved 1 meter vandstandsstining i nærmeste vandløb.

Oversvømmelsesrisiko fra vandløb på Themstrupvej 32, 4690 HaslevKortet ovenfor viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 100 cm over det normale niveau i nærmeste vandløb. Push-pin markøren angiver adressen Themstrupvej 32, 4690 Haslev. Data er stillet til rådighed af Klimatilpasning.dk. Se nærmere på det interaktive Vandløbsflodskort - Åbn vandløbskort

Mere info om risiko for oversvømmelse fra vandløb:

Ved massive vandløbsstigninger kan åer og vandløb gå over deres bredder og give oversvømmelser. Læs mere om oversvømmelse fra vandløb her »

Vandløbskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk
GeoMatic

Havvand

Themstrupvej 32, 4690 Haslev ligger i en højde på 37.1 meter over havets overflade.

Havvand på Land

På grund af den høje placering er adressen ikke i risiko for oversvømmelse ved stormflod. Kortet nedenfor viser et ekstremt havniveau på 7 meter over normalen.

Stomflod og havvand på Themstrupvej 32, 4690 HaslevKortet viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 600 cm over det nuværende gennemsnitlige havniveau. Push-pin markøren angiver adressen Themstrupvej 32, 4690 Haslev. Med det interaktive stormflodskort kan du vurdere andre områder og vandstandsstigninger - Åbn stormflodskort

Mere info om risiko for oversvømmelse ved stormflod:

Stormflod er oversvømmelser, som skyldes ekstrem vandstand i havet. En stormflod kan finde sted når kraftig vind presser store vandmasser fra havet ind over land. Risiko for oversvømmelse ved stormflod er størst i lave marskområder som Vadehavet og i fjorde, hvor vinden kan presse vandet ind, uden at det har mulighed for at komme ud igen. Stormflodsoversvømmelser er næsten årlige tilbagevendende fænomener i udsatte områder Læs mere om oversvømmelse fra stormflod her »

Stormflodskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Oversvømmelsesdirektivet - Risikoområder

Plantrin 1

Themstrupvej 32, 4690 Haslev befinder sig ikke i et område, der er udpeget som højrisiko for havvands- eller vandløbsoversvømmelse under plantrin 1.

Se kort »

Plantrin 2

Adressen er heller ikke udpeget som højrisiko under plantrin 2.

Se plantrin 2 kort »

Mere info om oversvømmelsesdirektivet:

I forbindelse med EU's oversvømmelsesdirektiv har kystdirektoratet udpeget 14 afgrænsede risikoområder, hvor en større oversvømmelse fra havet, fjorde eller vandløb må anses som sandsynlig.

Læs mere om oversvømmelsesdirektivet »

Datakilder:
KystdirektoratetBoligfakta og Økonomi — Themstrupvej 32, 4690 Haslev

BBR oplysninger

Villaen på Themstrupvej 32 i Haslev er opført i 1964 og indeholder 6 værelser, et køkken og et badeværelse fordelt på 278 m2. Disse og mange andre ejendomsoplysninger er samlet i Bygnings- og Boligregistret (BBR). På DinGeo bruger vi BBR bredt og i kombination med andre geodata, f.eks. når vi vurderer risiko for oversvømmelse, radonforurening osv., samt ved computerberegnede ejendomsvurderinger. Vi har samlet nogle af de vigtigste BBR data nedenfor.

Themstrupvej 32
Foto af Ejendommen på Themstrupvej 32 hentet fra Boligas arkiv. Boligen blev sidst set annonceret til salg online den 12. jan. 2022.
Generelle BBR informationer
Anvendelse Fritliggende enfamiliehus
Boligtype Egentlig beboelseslejlighed
Opførselsesår 1964
Ombygningsår 1974
Fredning -
Ejerforhold Privatpersoner eller interessentskab
Køkkenforhold Eget køkken med afløb
Antal Etager 1
Antal toiletter 3
Antal badeværelser 1
Antal værelser 6

BBR materialer og installationer
Ydervægsmateriale Mursten
Tagmateriale Betontagsten
Varmeinstallation Fjernvarme/blokvarme
Opvarmningsmiddel -
Supplerende varme Pejs
Vandforsyning Alment vandforsyningsanlæg
Afløbsforhold Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg

BBR arealer (Bygning nr. 1)
Bygning, Samlet areal 278 m2
Boligstørrelse 278 m2
Kælder 98 m2
Vægtet Areal 317 m2

!Andre udvalgte BBR data

BBR databasen indeholder desuden følgende informationer om ejendommen.

Mere end én bygning

Der er registreret én anden bygning på adressen:

 • Bygning nr. 2: Garage (med plads til et eller to køretøjer) opført i 1964 | areal: 32 m²
Det kan være svært at tage højde for de tilhørende bygninger f.eks. ifm. villaens computerberegnede ejendomsvurdering.BBR-oplysningerne er sidst opdateret den 18 maj, 2022 - opdater

Du kan rette BBR oplysningerne online hvis du ejer ejendommen (kræver NemId):
Ret BBR-oplysninger


BBR meddelelse

Hent den officielle BBR meddelelse for Themstrupvej 32, 4690 Haslev. Tryk på knappen for at hente PDF-filen via boligejer.dk.

Download BBR-Meddelelse

Du kan finde mange flere officielle dokumenter blandt ejendommens dokumenter.

Mere info om BBR:

Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register, der indeholder grunddata om bygnings- og boligforhold for samtlige bygninger i Danmark.

BBR-oplysningerne danner grundlag for beregningen af bl.a. ejendomsværdiskat og afgifter til vand, varme og renovation. Som boligejer er du ansvarlig for, at BBR-oplysningerne er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Hvis der er fejl i BBR oplysningerne, er det boligejerens ansvar, at sørge for, at de bliver rettet. Læs mere her » Urigtige oplysninger kan resultere i en bøde på op til 5.000 kr.

Læs mere om BBR data her »

Datakilder:
ois.dk

Energimærke

Ejendommen på Themstrupvej 32 har energimærke D.

Det nuværende energimærke

A 2020A2015A2010BCDEF fill-opacity="0.7"G

Energimærket er gyldigt fra 13. august 2021 til 13. august 2031.

Ifølge BBR er bygningen opført i 1964 og med den foreløbig seneste større ombygning i 1974. Et D-energimærke er meget typisk for bygninger fra tidsperioden 1961-1972 (se figur nedenfor).

Typiske energimærker opdelt efter byggeperioder


Sammenligning af energimærket D for ejendommen på Themstrupvej 32 (byggeår: 1964) med bygninger fra samme byggeperiode () og periode for sidste ombygning (1974, ).


Forbedringsforslag

Energimærkerapporten indeholder ingen forslag til energiforbedrelser.Energimærkedata stammer fra den elektroniske energimærkerapport. Download rapporten her »
Sidst opdateret den 6 september, 2021 - opdater


Themstrupvej 32, 4690 Haslev
Ejendomsfoto fra 2021 - Billedet stammer fra det elektroniske energimærke »

Mere info om Energimærket

Energimærket er en form for varedeklaration, der synliggør en bygnings energiforbrug. Energimærket udarbejdes normalt som en hjælp til boligkøber eller -lejer når en bygning eller lejlighed skal sælges eller udlejes.

Boligkøber kan bruge energimærket til at
 1. Sammenligne energimærket med andre bygninger fra samme byggeperiode. Energimærket er en god proxy for bygningskvalitet og -vedligehold.
 2. Få en realistisk ide om varmeomkostningerne i den nye bolig.
 3. Kigge på de rentable forbedringer, der ofte er lavthængende frugter til en øjeblikkelig forbedring af boligen. Udskudte og manglende energiforbedringer kan evt. også bruges ift afslag i pris.

Boligejer bør specielt fokusere på forbedringsforslag, der kan nedsætte varmeregning og CO₂ udledning samt give bedre indeklima og højere boligværdi. DinGeo hjælper med, at holde dig ajour med mulighederne for tilskudsordninger og tilbud på energivenlige boliginvesteringer.

Læs mere om data og datakilder her »

Datakilder:
SparEnergi.dk

Energisparelån
kr.
kr.
Kreditbeløb til udbetaling
Hovedstol
Etableringsomkostninger
Samlet tilbagebetaling
Samlede omkostninger
Rente (variabel)
ÅOP
kr 25.930
kr 27.000
kr 1.070
kr 31.276
kr 3.746
2,95 %
3,84 %

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside

Boligopvarmning

Den primære opvarmningskilde på Themstrupvej 32, 4690 Haslev er fjernvarme. Der er desuden Pejs på adressen.

!Varmeforbrug iflg energimærkerapport

Villaen på Themstrupvej 32, 4690 Haslev er med det nuværende energimærke D relaltiv dyr at opvarme (se energimærkedata).

Baseret på opvarmningsareal (317 m2), energimærke (D), opvarmningskilde (fjernvarme) og et gennemsnitlig energiforbrug er der i energimærkerapporten beregnet et årligt energiforbrug på 51,2 MWh/år svarende til en varmeudgift på 43.500 kr/år.

Beregnet årlig varmeomkostning
43.500 kr/år

Note: Der er tale om et estimat. Den faktiske varmeregning afhænger af beboernes energivaner. Estimatet stammer fra 2021 og tager ikke højde for eventuelle ændrede energipriser siden da.

Fjernvarme

Villaen på Themstrupvej 32 modtager fjernvarme fra Haslev Fjernvarme A.m.b.a.. Fjernvarme er stort set altid en fordel. Haslev Fjernvarme A.m.b.a. hører dog til blandt danmarks dyreste fjernvarmeforsyninger med en pris 22 procent over gennemsnittet - Deres pris for at opvarme et standard enfamiliehus på 130 m2 og et varmeforbrug 18,1 MWh er 17.059 kr. Find mere info om Haslev Fjernvarme A.m.b.a. her ».

Themstrupvej 32 har et vægtet areal på 317 m2, der er større end standardboligen. Et estimat, der tager højde for det større areal lyder:

Beregnet årlig varmeomkostning
41.597 kr/år

Note: Der er tale om et estimat baseret på en forsimplet udregning. Den faktiske varmeregning vil naturligvis også afhænge af beboernes energivaner. Boligens energimærke D er relativ dårligt og estimatet er derfor muligvis lav sat.

Du kan beregne den faktiske pris på baggrund af det konkrete forbrug samt varmeforsynings takstblad, som typisk er tilgængeligt på forsyningens hjemmeside. Hjemmesiden for Haslev Fjernvarme A.m.b.a. finder du her: http://www.haslev-fjernvarme.dk/.

Mere info om Boligopvarmning

Boligopvarmning er en betydelig post på boligbudgettet, som varierer meget, både over tid, opvarmningsform og så sandelig også geografisk fra den ene varmeforsyning til den næste.

I disse år har fjernvarmen vokseværk og flere og flere boliger tilsluttes. Det er en god udvikling - Fjernvarme er den miljømæssigt reneste opvarmningsform og i mange tilfælde også den billigste. DinGeo har samlet forsyningsområderne for alle 400+ danske fjernvarmeværker og sammenkoblet disse med flere andre fjernvarmedata-registre, inklusiv fjernvarmepriser.

Læs mere om data og datakilder her »
Læs mere om Haslev Fjernvarme A.m.b.a. her »

Spar på varmeregningen

Villaen på Themstrupvej 32 opvarmes iflg BBR med Fjernvarme/blokvarme. Det koster forventeligt ca. 43.500,- pr år. at opvarme de 278 kvm. Se hvordan Amalo kan hjælpe med lavere varmeregning, mindre CO2 udledning og bedre indeklima.


Grøn varme på Themstrupvej 32

Hæftelser

Ejendommen Themstrupvej 32, 4690 Haslev har en enkelt hæftelse på 694.000 DKK.

Realkreditpantebrev
Dato16. Feb, 2015
Prioritet3
Typerealkreditpantebrev
Hovedstol694.000 kr.
Rentesats2.0 %
Rentetypefast
KreditorerREALKREDIT DANMARK A/S
noteDen tinglyste rente er fornuftig.


Adressens tinglysningsdata er sidst opdateret 6 februar, 2022  -  opdater

Du kan finde mere info, inklusiv ejeroplysninger, med et opslag direkte på tinglysning.dk »


Mere info om Hæftelser:

En hæftelse er en økonomisk forpligtelse eller et krav i ejendom. Nogle hæftelser er helt eller delvist afdragede og repræsenterer derfor ikke nødvendigvis boligejernes låneforpligtelser. Hæftelser er typisk tinglyste pantebreve, ejerpantebreve og realkreditpantebrev. Læs mere om Hæftelser her »

Datakilder:
Tinglysning.dk

Bygningen er ikke fredet eller tildelt bevaringsværdi

Faxe Kommune har ikke fredet villaen på Themstrupvej 32, 4690 Haslev eller tildelt den bevaringsværdi.

Bevaringsværdi af Themstrupvej 32

Ikke-vurderet bygningSAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdiBevaringsværdi 9Bevaringsværdi 8Bevaringsværdi 7Bevaringsværdi 6Bevaringsværdi 5Bevaringsværdi 4Bevaringsværdi 3Bevaringsværdi 2Bevaringsværdi 1Bevaringsværdig bygningFredet bygning
< lav...              Bevaringsværdi               ...høj >

Du kan kontakte Faxe Kommune for mere information.


Du kan finde mere information om bygningen direkte i FBB databasenMere info om fredede og bevaringsværdige bygninger:

Registeret over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB) indeholder ca. 355.000 bevaringsværdige bygninger og ca. 9.000 fredede bygninger.
Hvis en bygning er fredet og/eller bevaringsværdig kan der være restriktioner omkring renovering og ombygning. På den anden side kan der også være økonomiske fordele ved at eje et fredet eller bevaringsværdigt hus. Læs mere her »

Datakilder:
Kulturministeriet, Fredede og bevaringsværdige bygningerLokalområdet — Themstrupvej 32, 4690 Haslev

Naboerne
ældre og pensionister, der er relativ højt uddannet

Den mest almindelige husstandstype i og omkring Themstrupvej 32, 4690 Haslev er ældre og pensionister, der er relativ højt uddannet , d.v.s. conzoom®-typen Vise Veteraner.

Vise Veteraner

Vise Veteraner
ældre og pensionister, der er relativ højt uddannet

 • Veluddannede pensionister
 • Bor i hus i mindre byer
 • Middel købekraft
 • Sociale
 • Glade for havearbejde og gør-det-selv
 • Læser gratismedier
 • Interesserede i lokal- og egnsforhold
 • Aktive

Geodemografi

Aldersmæssigt ligger de Vise veteraner på 60 år og opefter. Tæt på en tredjedel er par, de fleste uden hjemmeboende børn

Uddannelsesniveauet er højt for generationen, da godt en tredjedel har en videregående uddannelse eller mere, og mange har en erhvervsfaglig uddannelse

Indkomstfordelingen afspejler, at langt de fleste er pensionister og modtager efterløn eller pension. Andre er, trods deres alder, forsat i arbejde, hvoraf få har høje stillinger. De Vise veteraner har formået at opbygge en formue, der er det dobbelte af landsgennensnittet. De tilhører overvejende middelklassen

Deres enfamiliehuse er opført fra efterkrigsårene til starten af 80’erne, og de er ofte ganske rummelige. Vi finder typiske murermestervillaer, såvel som bungalows, og langt de fleste er både købt og betalt. Hver tiende har desuden et sommerhus og de fleste har bil, så de kan komme frem til sommerhuset

De bor typisk i provins- og landsbyer, som først og fremmest findes ude i regionerne

Flere har registreret et CVR-nummer på hjemmeadressen, som ofte er et holdingselskab, en konsulentvirksomhed eller fordi de repræsenterer en forening, måske som bestyrer eller kasserer

 

Adfærd, livsstil og holdninger

Lige meget hvor Vise veteranerne er, bliver de ikke overrendt af gæster og er også selv sjældent gæster hos venner og familie. Når de får lagt håndarbejdet ned, tager de til gengæld gerne bilen hen til en kunstudstilling, og hvis de virkelig skal forkæle sig selv, bliver det til en ballet- eller operaforestilling

Om søndagen kan du møde mange af dem i den lokale kirke, i hvert fald en gang om måneden. Ikke kun fordi religionen fylder meget i deres bevidsthed, men fordi det er en dejlig tradition, der giver lidt ro i en verden, der ændrer sig alt for hurtigt

Efter kirkebesøget, holder de også sig selv i gang med en tur i haven eller ved at få færdiggjort det gør-det-selv-projekt, som de er startet på inden døre. Sådan et hus skal jo holdes og det er jo også rart at kunne selv stadigvæk. Kroppen holdes ligeledes i gang med motion, som for Vise veteraner betyder en tur til gymnastikforeningen, i svømmehallen, eller måske en tur på golfbanen. Ellers er sport noget, de hellere ser i tv, særligt motorsport

Via fjernsynet holder Vise veteraner sig også opdateret om politik og samfund. Særligt lokale spørgsmål interesserer dem og de følger også opmærksomt med i lokalavisen. Når kaffen er drukket og avisen læst, må de på biblioteket, hvor de henter nyt læsestof, hvis der da ikke lige er leveret en ny titel fra bogklubben. Desuden læser de gerne gratismedier: Samvirke, Helse, Idényt og Søndagsavisen. Mange er medlem af Ældre Sagen og læser derfor deres blad, men det mest populære ugeblad er Familie Journalen og det mest populære dagblad er Jyllands-Posten eller andre af de store regionale dagblade. Kristeligt Dagblad finder en stor del af deres læsere blandt Vise veteraner

Når bogstaverne begynder at hoppe, tænder de i stedet for radioen på P4, P1 eller lokalradioen for at følge med

EDB og internet interesserer dem ikke. De synes ikke, at det er en fordel med moderne teknologi; det er snarere skræmmende og flere frygter, at det kan tage magten fra os mennesker. Nogle har derfor slet ikke adgang til internettet. De, der har, anvender computeren til at følge med i deres investeringer, se vejrudsigten eller finde information om rejser. Af og til klikker de også forbi et socialt medie, men det sker ikke hver uge. Alligevel har mange en profil på Facebook og flere er også på Google+. De har i hvert fald prøvet at google

De Vise veteraner er vilde med at holde ferien i Danmark, gerne en campingtur. Alligevel har hver tredje været sydpå med fly inden for det seneste år. Langt flere end blandt gennemsnittet har også været på krydstogt, en af de store ferieoplevelser, de fortsat ser tilbage på med begejstring

Værdimæssigt er de oftest Traditionelle. Mange i kombination med at være Individ- eller Fællesskabsorienterede, med flest i førstnævnte

Ved det seneste valg stemte de Vise veteraner især på Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Venstre

Holdningsmæssigt slår det igennem, at de mener, at Danmark i højere grad burde passe sig selv. De synes, at globaliseringen er skræmmende og frygter, at de traditionelle familieværdier helt vil forsvinde
Mere info

Conzoom® er et databaseret segmenteringsværktøj, der opdeler de danske husstande i 36 forskellige typer. Med et DinGeo-adresseopslag får du gratis adgang til Conzoom® og et indblik i den gennemsnitlige husstand i området: Forbrugeradfærd, livsstil, holdninger, alder, antal af børn, indkomst, formue, osv.. Læs mere om Conzoom® »

Conzoom®-typen på en given adresse ændres løbende. Det skyldes dels den generelle almindelige udvikling i Danmark, men også lokalområdets til- og fraflytning. DinGeo opdaterer løbende Conzoom® - På Themstrupvej 32 er data sidst opdateret 12 maj, 2022.

Datakilde: Geomatic

Sådan stemmer naboerne

Themstrupvej 32 hører til afstemningsområdet Haslev 02 hvor der er 6.280 stemmeberettigede borgere.

!Valgdeltagelse

Der var 5.046 i Haslev 02, der afgav deres stemme. Det svarer til en flot valgdeltagelse på 80.4 under landsgennemsnittet på 84.5 procent.

Folketingsvalget 2019
Ved folketingsvalget i 2019 var Socialdemokratiet det største parti i afstemningsområdet Haslev 02 med 1.332 stemmer. Det svarer til 26.4 procent af de afgivne stemmer.

Grafen nedenfor viser valgresultatet for Haslev 02 (venstre søjle) i forhold til landsresultatet (højre søjle).

Højdespringer

Stram Kurs fik relativt set mange stemmer i afstemningsområdet Haslev 02, med et indeks på 227 i forhold til landsgennemsnittet.

Underperformer

Alternativet klarede sig relativt set dårligst i afstemningsområdet Haslev 02, med et indeks på 53 i forhold til landsgennemsnittet.

Mere info om Valgdata:

Afstemningsområder er den mindste administrative inddeling i Danmark. Valgdata fra det lokale afstemningsområder giver et godt indblik i lokalområdet.

Læs mere om data her »

Datakilder:
Den danske valgdatabase

Risiko for indbrud

Baseret på Rigspolitiets statistiske opgørelser vurderes indbrudsrisiko på Themstrupvej 32, 4690 Haslev at være lav.

Meget lav0.0-0.5 percent Lav 0.5-1.5 percent Mellem 1.5-3.0 percent Høj 3.0-6.0 percent Meget høj >6.0 percent

I perioden fra første kvartal 2016 og frem til og med andet kvartal 2018 er der anmeldt 25 indbrud i et område på en kvadratkilometer omkring Themstrupvej 32. Indenfor 1km2-kvadratcellen er der 825 adresser. Omregnet betyder det at der i perioden årligt har været hvad der svarer til 12.12 indbrud per 1000 adresser. Det giver en estimeret indbrudsrisiko på 1.21 pct.


Grafen nedenfor viser den tidslige fordeling af indbrud.

!Lav opklaringsprocent i 4690 Haslev

Opklaringsprocenten i 4690 Haslev er meget lav. I perioden 2011-2018 blev kun 3-4% af alle indbrud opklaret. Det er endnu lavere end landsgennemsnittet på fem procent.


Mere info om Indbrudsrisiko:

Danmark har en trist rekord - Vi er det land i EU, der har flest indbrud pr. indbygger. Der er god grund til at 56 procent af danskerne er bekymret eller meget bekymret for at få indbrud i deres bolig. DinGeo viser landets mest detaljerede indbrudsrisiko, baseret på et detaljeret geodatasæt med en historisk oversigt over antallet af indbrud indenfor kvadratkilometerceller.

Kun fem procent af alle indbrud i Danmark bliver opklaret. Men der er store geografiske forskelle på, hvor mange indbrud der bliver opklaret. DinGeo viser chancen for at politiet opklarer indbrud i din by. Læs mere om Indbrudsrisiko her »

Indbrudsrisiko på kort

Datakilder:
Rigspolitiet: Statistik
Danmarks Radio: Se, hvor få indbrud politiet opklarer i din by

Skoledistrikt Skoledistrikt Midt

Themstrupvej 32 hører under skoledistriktet Skoledistrikt Midt. I skoledistriktet er der 3 folkeskoler, nemlig

Midtskolen, Sofiendalskolen

Midtskolen, SofiendalskolenMidtskolen, Sofiendalskolen, Sofiendalsvej 42 A i Faxe Kommune.
Ældste klasse:
9. klasse
Gns trivsel:
3.44
Forældre indkomst:
416.151 kr.
Afstand:
315 meter
Info om Midtskolen, Sofiendalskolen

Midtskolen, Bavneskolen

Midtskolen, BavneskolenMidtskolen, Bavneskolen, Bavnestræde 36, Dalby i Faxe Kommune.
Ældste klasse:
9. klasse
Gns trivsel:
3.47
Forældre indkomst:
462.138 kr.
Afstand:
6,00 km
Info om Midtskolen, Bavneskolen

Midtskolen, Møllevangsskolen

Midtskolen, MøllevangsskolenMidtskolen, Møllevangsskolen, Eskilstrupvej 3, Kongsted i Faxe Kommune.
Ældste klasse:
9. klasse
Gns trivsel:
3.48
Forældre indkomst:
456.206 kr.
Afstand:
10,00 km
Info om Midtskolen, Møllevangsskolen

Mere info om Skoler:

Skolevalget er af de vigtigste valg forældre tager på vegne af deres børn. Skoledata kan være et godt værktøj til at få indsigt og viden inden man vælger skole. DinGeo har samlet og kombineret en lang række skoledata (og skoledistriktsdata) således, at du på alle adresser kan få basal information om den lokale folkeskole. De enkelte tal er markeret med en pil op når de er højere/bedre end landsgennemsnittet, en rund gul skive når de rammer tæt på gennemsnittet og en rød pil ned når tallet er under gennemsnittet. Læs mere her »

Se skoledistrikt Skoledistrikt Midt på kort

Bredbåndsmuligheder

Lynhurtigt Fastforbundet Internet

Der er gode bredbåndsmuligheder på Themstrupvej 32, 4690 Haslev.

 • Fibernet: 4 forskellige udbydere med hastigheder op til 1000 / 1000 Mbit/s
 • COAX bredbånd (kabel-TV): 2 forskellige udbydere med hastighed op til 300 / 60 Mbit/s
 • xDSL bredbånd (telefonstik): 10 forskellige udbydere med hastighed op til 35 / 5 Mbit/s *

Se fibernet dækningsgrad omkring Themstrupvej 32God mobildækning

Der er god 4G mobildækning på Themstrupvej 32 med vejledende downloadhastighed op til 100 - 200 Mbit/s. I Danmark findes der tre store mobilnetværk, der håndterer mobiltelefoni og mobilt bredbånd. På Themstrupvej 32 er dækningen for de tre netværk:

 • TDC: 100 - 200 Mbit/s
 • Tre: 100 - 200 Mbit/s
 • Telia-Telenor: 100 - 200 Mbit/s

Se 4G-dækningskort på Themstrupvej 32


Data sidst opdateret 18 februar, 2022

Du kan finde meget mere information og de bedste adresserelevante tilbud på siden
Internet og Mobildækning Themstrupvej 32, Haslev
Se data direkte på tjekditnet.dkMere info om Bredbånd:

For moderne familier er digital infrastruktur efterhånden en nødvendighed på linje med drikkevand, elektricitet, offentlig transport o.s.v. De fleste boligkøbere inddrager bredbåndsmuligheder i deres boligsøgning og udenlandske undersøgelser har vist en målbar indflydelse på salgspriserne. Læs mere her »

Se fibernetdækning på kort

Se 4G-dækning på kort

Geologi

Jordarten under Themstrupvej 32, 4690 Haslev er Moræneler.

Moræneler er den mest almindelig jordart i Danmark og dækker 39 procent af Danmarks kortlagte arealer. Moræneleret er specielt dominerende på Fyn, Sjælland og øerne. Det er aflejret under en af de mange Pleistocæne istider, der har dækket Danmark over de sidste par millioner af år. Moræneler er sandet og siltet ler og med spredte sten og blokke fra det sydlige Norge og Sverige samt i østersøområdet.

Moræneler
Typisk moræneler med spredte store sten og blokke (Foto P.R. Jakobsen, GEUS).

Moræneler kan være følsomt overfor udtørring, hvorved jorden kan sætte sig og bygninger kan få sætningsskader. Det er specielt et problem under tørre og varme somre (f.eks. 2018).

Moræneler er ofte næsten uigennemtrængelig for vand og ved kraftig regn vil nedbøren derfor kun i meget lille omfang synke ned i jorden, men derimod strømme på overfladen, hvilket øger risiko for oversvømmelser.

Moræneler indeholder ofte små koncentrationer af uran og thorium, som under henfald frigiver Radon. Moræneler under boligen øger derfor risiko for Radon i indeluften.

Mere info om Geologi:

Danmarks Jordartskort viser hvilke jordarter der ligger under pløje- og kulturlaget, typisk i ca. 1 meters dybde. De forskellige jordarter har forskellige egenskaber, der er vigtige i forhold til f.eks. risiko for sætningsskader, hydraulisk konduktivitet og risiko for oversvømmelse ved kraftig nedbør, og radonforurening af boligens indeluft.

Husk at du kan finde yderligere geologisk information fra de omkringliggende boringer (se nedenfor).

Se på kort

Læs mere om jordarter her »

Datakilder:
GEUS

Mere info om Boringer:

Der er udført mere end 300.000 undergrundsboringer i Danmark. DinGeo viser de boringer, der ligger tættest på opslagsadressen, med basale boringsoplysninger samt link til detaljerede borerapporter. Borerapporterne indeholder ofte nyttig og relevant informationer om geologi og grundvandsdybder. Læs mere om boringer her »

Datakilder:
GEUS

Geologiske boringer i nærheden af Themstrupvej 32

Den nærmeste overfladenære boring ligger 326 meter væk. Boringens lokalitet er navngivet Sofiedalsvej 8. Boringens dato er ikke angivet. Brøndborer var Brøndboreren er ukendt. Boringens formålet er ikke angivet og anvendelse er angivet som Pejleboring. Boringens dybde er ikke angivet. Du kan finde mere information i borerapporten 217. 824 ».

Tabellen nedenfor lister de 10 nærmeste boringer sorteret efter afstand fra Themstrupvej 32.

Afstand, m Formål Dybde, m Borerapport
326 217. 824 »
399 14.5 217. 1236 »
402 20.0 217. 1078 »
404 18.0 217. 237 »
404 Vandforsyningsboring 36.0 217. 560 »
419 Forureningsbor. 9.0 217. 1224 »
420 23.0 217. 1226 »
422 Forureningsbor. 10.0 217. 1223 »
422 Forureningsbor. 18.0 217. 1225 »
423 22.0 217. 134 »

Hvor langt er der fra Themstrupvej 32
til nærmeste

Risikovirksomhed

Brenntag Nordic A/S
Kolonne 2


Afstand: 4,70 km


Kort Læs mere

Vindmølle

Højde: 18 m
Kapacitet: 11 kW


Afstand: 2,00 km


Kort Læs mere

Mobilmast

Nygade 68
4690 Haslev


Afstand: 488 meter


Kort Læs mere

Apotek

Haslev Apotek


Afstand: 385 meter


Læs mere

Dagligvare

MENY


Afstand: 547 m


Læs mere

Renseanlæg

HASLEV C. renseanlæg


Afstand: 4,29 km


Læs mere

Daginstitution

Frøen 0-6 år


Afstand: 258 m


Læs mereDinGeo oversigter

Info om Postnummer: 4690 Haslev
Info om vej: Themstrupvej
Stamoplysninger for Themstrupvej 32, 4690 Haslev
Geografiske koordinater 55.32794319°N, 11.96936811°Ø
Højde over havets overflade 37,1 m.o.h.
Sogn Haslev Sogn »
Politikreds Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi
Adressens Id 0a3f50ad-21d2-32b8-e044-0003ba298018
BFE nummer 2493103

Stamoplysninger:

Vi har samlet diverse stamoplysninger på Themstrupvej 32, 4690 Haslev.