DinGeo — i hele Danmark

Brovej 7, 9510 Arden

Stuehuset på Brovej 7 i Arden er opført i 1957 og indeholder 5 værelser, et køkken og to badeværelser fordelt på 170 m2.

Ejendommen ligger i Mariagerfjord Kommune og tilhører skoledistriktet Arden Skole. De nærmeste naboer er typisk familier med aktivt landbrug. Den årlige risiko for indbrud er relativ lav, 0.83 procent i området. Generer openAI beskrivelse

Beregn friværdi
kr.
kr.

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside
» Hvad kan jeg købe bolig for? - Beregn her
Matrikelkort Brovej 7

Luftfoto af Brovej 7, 9510 Arden. Matriklen er markeret med den grønne polygon.

Se flere fotos


Bemærk: Dingeo boligrapporten består udelukkende af offentligt tilgængelig geodata - læs mere om DinGeo og vores datakilder her.Sundhed — Brovej 7, 9510 Arden

Radon

Baseret på den overordnede radonklassificering, lokale geologiske forhold og bygningsdata vurderes radonrisiko på Brovej 7, 9510 Arden at være medium.

Meget lavRadonrisiko Lav Radonrisiko Mellem Radonrisiko Høj Radonrisiko Meget højRadonrisiko
!Radonklassificering

Brovej 7, 9510 Arden ligger i den gamle Arden kommune, der er klassificeret som Radonklasse 1 den næstlaveste klassificering. Det betyder at 0,3%-1% af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på 200 Bq/m3 eller mere (WHO anbefaler at koncentrationen ikke overstiger den øvre grænseværdi på 100 Bq/m3). Som udgangspunkt er risiko for Radon i boligen derfor lav.

Radonklasse 1 klassificeringen stammer fra den landsdækkende radonundersøgelse fra 2001. Undersøgelsen inkluderede 7 målinger i den gamle Arden kommune. Af de 7 målinger var den højeste radonkoncentration 100 Bq/m3 og middelkoncentationen var 50 Bq/m3.

!Geologi

Det geologiske underlag på Brovej 7, 9510 Arden er Morænesand og grus (Se Geologi og Geoteknik), der frigiver Radon og dermed øger risiko for Radon i boligen.

!Byggeår

Ejendommen Brovej 7, 9510 Arden er opført i 1957 (Se Boligoplysninger) og sandsynligvis ikke radonsikret mod undergrunden (først med bygningsreglementet i 1998 blev der stillet krav om, at nybyggeri skal radonsikres).

Bygningen

Brovej 7, 9510 Arden har en kælder på 98 m2. Kældere er generelt mere udsatte i forhold til radonforurening, men hvis ventileret kan en kælder være en god beskyttelse af resten af bygningen ifht radonindsivning.

Radon i danske boliger
Der er middelhøj risiko for Radon på Brovej 7, 9510 Arden.

Mere info om Radon:

Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart, der dannes i jord -og bjergarter, som indeholder thorium og uran. Radon trænger ind i boliger fra undergrunden. Gasarten kan hverken ses, lugtes eller smages.

DinGeo angiver risiko for Radon, og inkluderer ikke egentlige målinger indefra boligen...
Læs mere om Radon her »

Se radonkort

Datakilder:
Risø, Statens Institut for Strålehygiejne, GEUS


Risiko for asbest, tungmetaller og PCB i indeklimaet

Risiko for sundhedsskadelige stoffer i bygning
Brovej 7

Asbest PCB TM
Facade
Fuger
Gulve
Isolering
Maling
Tag

Tabelforklaring:
Grøn markerer lille risiko ( ) og rød stor risiko ( ) for sundhedsskadelige stoffer (Asbest, PCB og tungmetaller) i de forskellige bygningsdele. Størrelsen angiver sandsynligheden for at den kunstige intelligens har ret (vurderet ud fra de mange tusinde træningsdata). Risikovurderingen er baseret på en statistisk model og vi understreger, at der er tale om en risikovurdering med streg under risiko.

Asbest

Ifølge Machine Learning- algoritmen har stuehuset på Brovej 7 ingen risiko for Asbest.

!PCB

PCB er en af verdens farligste miljøgifte. Nu om dage er det totalt forbudt at producere, importere og anvende byggematerialer, der indholder PCB. Forbuddet mod PCB har desværre ikke altid været gældende.

Stuehuset på Brovej 7 har risiko for PCB i følgende byggematerialer (sandsynlighed angivet i efterfølgende parentes): Maling (83.0%), Isolering (77.5%), Gulve (72.5%), Fuge (70.5%), Tagmateriale (61.4%), Facade (54.9%).

!Tungmetaller

Tungmetaller har været anvendt i byggeriet i århundreder som kemisk tilsætning i bl.a. maling, grunder samt i metallisk form. Tungmetalholdige byggematerialer medfører ikke nødvendigvis indeklimaforurening, så længe stofferne er fast bundet, fx i blyskørter eller i malingsoverflader

Stuehuset på Brovej 7 har risiko for tungmetaller i følgende byggematerialer (sandsynlighed angivet i efterfølgende parentes): Maling (94.4%), Gulve (89.3%), Fuge (63.8%).

Risikovurderingerne er baseret på BBR data - sidst opdateret den 20 maj, 2023
Se adressens BBR data


Mere info om Sundhedsskadelige stoffer i byggematerialer:

Baseret på data fra flere årtiers bygningskemiske undersøgelser har Niras udviklet en Machine Learning-algoritme, der kan forudsige risiko for miljø- og sundhedsskadelige stoffer i danske bygninger. Den kunstige intelligens forudser risici baseret på byggematerialer, byggeår og andre BBR data. Der er tale om et professionelt værktøj som Niras har brugt internt med stor success og som nu stilles offentlig tilgængeligt via DinGeo.

De Miljø- og sundhedsskadelig stoffer i bygningsdelene kan være afgørende for et godt indeklima og din sundhed. Det er en risikofaktor som alle boligejere og boligkøbere bør tage aldeles alvorligt.

Læs mere her »

Datakilder:
Niras og BBR

Jordforurening

Ingen registreret jordforurening på grunden

Der er ikke registreret jordforurening på ejendommen Brovej 7, 9510 Arden.

Ingen olietank på grunden

I følge BBR er der ikke olietank på stuehusets grund.

!Jordforurening i nærområdet

Selvom der ikke er registreret jordforurening på stuehusets grund, så er det stadig værd at bide mærke i, at der indenfor en radius på ca. 500 meter fra adressen er en jordforureninger. Det er et trods alt begrænset antal. Blandt det totale antal jordforureninger er ingen egentlige jordforureninger (type V2), mens en er mulige forureninger der ikke endnu er undersøgt (type V1).

Jordforureningskort på Brovej 7, 9510 ArdenKortet ovenfor viser jordforurening i området omkring matriklen 2a-Hesselholt Huse, St. Arden, der hører til Brovej 7, 9510 Arden. De røde omrader er egentlige jordforureninger (V2) og blå områder er mulige forureninger, der ikke endnu er undersøgt (V1). - Åbn stort kort

Jordforureningsattest

Download en officiel jordforureningsattest for Brovej 7, 9510 Arden. Tryk på knappen og en PDF-fil vil blive dannet via Danmarks Miljøportal.

Download Jordforureningsattest

Mere info om jordforurening:

Forurenet jord truer grundvandet, naturen og menneskers sundhed. Spredt ud over Danmark er der mere end 15.000 grunde, der er forurenede af industri, affald og tankanlæg. Dertil kommer et tilsvarende antal grunde der muligvis er forurenede. Desuden er der i Danmark omkring 200.000 sløjfede olietanke, der udgør en væsentlig risiko for uregistreret jordforurening af specielt parcelhusgrunde.

Ved boligkøb skal du altid tjekke jordforurening og olietank. Olietank bør være registreret i BBR.

Læs mere om jordforurening her »
Læs mere om olietanke her »

Se Jordforureningskort

Datakilder:
Danmarks Miljøportal

Mulige jordforureninger (V1) tæt på Brovej 7, Arden
LokalitetsnummerAfstand (meter)Mere info
Mosevænget 4, 9510 Arden
lok. nr. 846-00277
320

Tabellen viser potentielle jordforureninger, der endnu ikke er undersøgt i detaljer (typen V1), som ligger i området omkring Brovej 7, 9510 Arden.
Afstand angiver afstanden i meter fra Brovej 7 til den pågældende jordforurening.
Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

Adressens jordforureningsdata er sidst opdateret 17 april, 2023. - opdater

Jordforureningsdata indsamles, opdateres og adminstreres af regionerne. Hvis du vil vide mere om jordforurening omkring Brovej 7, 9510 Arden bør du kontakte den ansvarlige myndighed hos Region Nordjylland

Luftforurening

Udendørs luftkvalitet på Brovej 7, 9510 Arden er gennemgående god.

NO2

Luftkoncentrationen af kvælstofdioxid (NO2) er 7.0 µg/m3, hvilket er under gennemsnittet i Danmark og langt under EU's grænseværdi på 40 µg/m3. NO2 dannes i forbrændingsprocesser i biler, lastbiler, kraftværker, o.s.v. og høje koncentrationer af NO2 indikerer derfor dårlig luftkvalitet.

PM2.5

Luftkoncentrationen af PM2.5 partikler er 8.9 µg/m3, hvilket er under WHO's grænseværdi på 10 µg/m3. Hovedparten af de fine PM2.5 partikler er dannet udenfor Danmark og transporteret hertil med vinden. Hele Sjælland, Fyn og Sønderjylland har værdier over WHO's grænseværdi - Se de landsdækkende PM2.5 variationer på kort »

PM10

Luftkoncentrationen af PM10 partikler er 16.1 µg/m3, hvilket er under EU's og WHO's grænseværdi på henholdsvis 40 og 20 µg/m3. PM10 partikler er oftere fra lokalområdet og koncentrationerne har større geografisk variation end PM2.5 - Se de landsdækkende PM10 variationer på kort »

Black carbon

Luftkoncentrationen af Black carbon (eller sod) partikler er 0.3 µg/m3. Det er en relativ lav koncentration. Black carbon er ultrafine sod-partikler fra forbrændingskilder (f.eks. vejtrafik, brændeovne, kraftværker). Forhøjede koncentrationer forekommer i og omkring de større byer.

Partikelantal

Der er estimeret 6200 partikler per cm3 luft. Det er en relativ lav koncentration. Partikelantal er tilnærmelsesvis det samme som ultrafine partikler.

Brændeovne og pejse

Der er en lav koncentration af brændeovne og pejse i Mariagerfjord med i gennemsnit 10.3 enheder per km² - Se de landsdækkende variationer på kort »


Bemærk: De modellerede luftkvalitetsdata er beregnede årsmiddelkoncentrationer i 2 meters højde for året 2019. De modellerede data har udelukkende vejledende karakter og repræsenterer ikke egentlige målinger. Læs mere her »

Mere info om Luftforurening:

Luftforurening menes at være skyld i ca. 6.000 for tidlige dødsfald årligt i Danmark. Det svarer til, at den forventede levetid for befolkningen som helhed er reduceret med 6-9 måneder. Hertil kommer astma og andre følgesygdomme af luftforurening, der nedsætter livskvalitet.

Læs mere om Luftforurening her »

Se Luftforureningskort

Datakilder:
DCE - Nationalt center for Miljø og Energi - Luften på din vej

Trafikstøj

Der er ikke registreret trafikstøj på adressen Brovej 7, 9510 Arden

Støjmålinger (dB)


55-60
55-60 dB
60-65 dB
60-65 dB
65-70 dB
65-70 dB
70-75 dB
70-75 dB
Over 75 dB
Over 75 db

Trafikstøjkort på Brovej 7, 9510 ArdenKortet viser trafikstøj i området omkring Brovej 7, 9510 Arden. - Åbn stort kort


Støjdata stammer fra Miljøstyrelsens kortlægning af støjbelastede boliger i 2017 og er vejledende. Data er indsamlet og behandlet af kommunerne i hovedstadsområdet, Odense, Aalborg og Aarhus kommune samt Vejdirektoratet og Banedanmark. Der er primært indsamlet data for veje og jernbaner. Støjbelastningen er beregnet som et gennemsnit af den samlede mængde støj, der er indsamlet i løbet af et døgn på baggrund af trafiktællinger og vejrforhold.

Nedenstående tabel viser trafikstøj i 1.5 meters højde på Brovej 7, 9510 Arden om dagen:

StøjtypeLydstyrke
Større veje ingen registreret støj (*)
Veje i byingen registreret støj (*)
Større jernbaneringen registreret støj (*)
Jernbane i byingen registreret støj (*)
Større lufthavningen registreret støj (*)
(*) "ingen registreret støj" kan skyldes manglende målinger.

Den samlede støjkortlægning vises på Miljøstyrelsens Støj-Danmarkskort og inkluderer også estimater for støj i 4 meters højde og om natten.

Mere info om Trafikstøj:

Det vurderes at flere tusinde danskere hvert år indlægges med forhøjet blodtryk eller hjertesygdom på grund af den ekstra risiko som trafikstøj giver. Vejstøj menes årligt at være årsag til 200-500 for tidlige dødsfald.
Læs mere om Trafikstøj her »

Se Støjkort

Datakilder:
Miljøstyrelsen

Hårdhed af drikkevand

Drikkevand på adressen Brovej 7, 9510 Arden har hårdhed: 8 - 12. Det betyder at vandet er klassificeret som middelhårdt. Hårdhedsgraden er baseret på et gennemsnit for kommunen. Vi anbefaler derfor, at du undersøger hårdhedsgraden hos dit lokale vandværk.
Vandets Hårdhed, dH
dH <4 dH 4-8 dH 8-12 dH 12-18 dH 18-24 dH 24-30 dH >30

Mere info om hårdhed af drikkevand:

Hårdt drikkevand medfører tilkalkning af elkedler, vaskemaskiner og toiletter og øget forbrug af vaske- og rengøringsmidler. Hårdt vand har ingen kendt skadelig effekt på helbredet. Læs mere om drikkevandets hårdhed her »

Se Hårdhedskort

Datakilder:
GEUSRisiko for oversvømmelse — Brovej 7, 9510 Arden

Ekstrem regn

Der er lav risiko for oversvømmelse ved kraftig regn og/eller regulære skybrud på adressen Brovej 7, 9510 Arden.

Ejendommen ligger ikke i en lavning og overfladevand har mulighed for at sive ned i jorden da befæstelsesgraden er lav og den hydrauliske ledningsevne er nogenlunde god.

Lavninger

Brovej 7, 9510 Arden ligger ikke i en lavning og som udgangspunkt er risikoen for at regnvand samler sig på adressen under skybrud derfor lav.

Kortet nedenfor viser afløbsløse lavninger i landskabet. Nedløbsriste der kan lede overfladevandet i kloak er vist med sorte firkanter.

Ekstrem regn på Brovej 7, 9510 ArdenRisiko for oversvømmelse ved ekstrem regn afhænger i høj grad af terrænet. Kortet ovenfor viser lavninger (markeret med blå) omkring Brovej 7, 9510 Arden. De blå områder viser den potentielle maksimale udbredelse af skybrudsrelateret oversvømmelse hvis alle lavninger bliver helt fyldt med vand. - Åbn stort kort
Lav befæstelsesgrad
Den gennemsnitlige befæstelsesgrad i området omkring Brovej 7, 9510 Arden er 10 procent. Det betyder, at kun ca. 10 procent af overfladen er bebygget eller belagt med asfalt, fliser, brosten mv., der hindrer regn- og overfladevand at sive ned i jorden.
!Hydraulisk ledningsevne
I perioder med kraftig nedbør vil det øverste jordlag have en middellav hydraulisk ledningsevne på 325 - 375 mm/dag i området omkring Brovej 7, 9510 Arden. Selv i ubebyggede områder vil regnvand derfor blive på overfladen og kun relativt langsomt trænge ned i jorden.

Mere info om risiko for oversvømmelse ved skybrud:

Skybrud er meget voldsomme regnbyger, der forårsager oversvømmelse af kloakker og tagrender. Risiko for oversvømmelser kan have indflydelse på huspriser, forsikringspræmier og kloakafledningsafgifter. Inden et boligkøb er det derfor en god ide, at overveje risikoen for oversvømmelse ifm skybrud. Læs mere om skybrud her »
Lavningskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Grundvand

Brovej 7 ligger i et område hvor grundvand ikke ser ud til at udgøre en risiko ifm oversvømmelse.
Historiske grundvandsdybder 1991-2020

Den modellerede gennemsnitlige grundvandsdybde er 3 meter på adressen. Dybden er baseret på data fra hele perioden 1991-2020 i vinterhalvåret. Medtages usikkerhed/datavariation ligger den gennemsnitlige grundvandsdybde i intervallet 1 - 5.1 meter. Det ret store usikkerhedsinterval afspejler bl.a. (1) usikkerhed på den nummeriske model, (2) naturlige nedbørsvariationer og (3) usikkerhed på de målte grundvandssdybder i de geologisk boringer.

Baseret på de historiske observationer og den nummeriske grundvandsmodel er der ikke tegn på at Brovej 7 har problemer med højtliggende grundvand, for nuværende.

Historiske grundvandsdybder (1991-2020)
Brovej 7, 9510 Arden


Ekstrem regn på Brovej 7Kortet viser den modellerede dybde til grundvandet omkring Brovej 7. Kortudsnittet måler 1.600 x 800 meter og adressen er markeret med markør . Dybderne er baseret på historiske (1991-2020) målinger i vinterhalvåret (i geologisektionen længere nede på siden kan du få mere detaljeret information om de geologiske boringer tæt på adressen, hvorfra grundvandsdata stammer). Modelberegningerne er nedskaleret fra 100 m grid til 10 m grid med brug af maskinlæring. Områder med højt grundvand er markeret med blå farver, mens gule og orange farver svarer til et dybere grundvandsspejl. - Åbn stort kort
Fremtidige grundvandsstigninger i perioden 2041-2070

Der sker sandsynligvis ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen over de næste 40-50 år. I følge en modelberegning med et højt CO₂-niveau, så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (2 centimeter) i perioden 2041-2070.

Se 2041-70 ændringer på stort kort ».

Perioden 2071-2100

Der sker sandsynligvis heller ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen når vi kigger længere ud i fremtiden. I følge en modelberegning (igen med et højt fremtidigt atmosfærisk CO₂-niveau), så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (3.7 centimeter) i perioden 2071-2100.

Se 2071-2100 ændringer på stort kort ».Mere info om stigende grundvand:

Grundvandsspejlet er udtryk for et niveau i jorden - Under grundvandsspejlet er alle mellemrum i jorden mættet og fyldt med vand, og over grundvandsspejlet er jorden umættet med vand. Flere steder i Danmark ligger grundvandsspejlet tæt på overfladen. Med forventede klimaændringer og øget nedbør, vil grundvandet uværgeligt stige og områder hvor grundvandsspejlet når op til overfladen vil blive omdannet til sump. Eksperter mener, at affekten af grundvandsstigninger kan blive langt større for Danmark end effekten af havniveaustigninger i takt med, at klimaet ændrer sig. Læs mere om stigende grundvand her »

Grundvandskort »

Datakilde:
HIP

Vandløbsoversvømmelse

Brovej 7, 9510 Arden er ikke i umiddelbar risiko for oversvømmelse ifm forhøjet vandstand i nærmeste vandløb.

Vandløbsstigning

Kortet nedenfor viser områder der vil blive oversvømmet ved 1 meter vandstandsstining i nærmeste vandløb.

Oversvømmelsesrisiko fra vandløb på Brovej 7, 9510 ArdenKortet ovenfor viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 100 cm over det normale niveau i nærmeste vandløb. Push-pin markøren angiver adressen Brovej 7, 9510 Arden. Data er stillet til rådighed af Klimatilpasning.dk. Se nærmere på det interaktive Vandløbsflodskort - Åbn vandløbskort

Mere info om risiko for oversvømmelse fra vandløb:

Ved massive vandløbsstigninger kan åer og vandløb gå over deres bredder og give oversvømmelser. Læs mere om oversvømmelse fra vandløb her »

Vandløbskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk
GeoMatic

Havvand

Brovej 7, 9510 Arden ligger i en højde på 68.9 meter over havets overflade.

Havvand på Land

På grund af den høje placering er adressen ikke i risiko for oversvømmelse ved stormflod. Kortet nedenfor viser et ekstremt havniveau på 7 meter over normalen.

Stomflod og havvand på Brovej 7, 9510 ArdenKortet viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 600 cm over det nuværende gennemsnitlige havniveau. Push-pin markøren angiver adressen Brovej 7, 9510 Arden. Med det interaktive stormflodskort kan du vurdere andre områder og vandstandsstigninger - Åbn stormflodskort

Mere info om risiko for oversvømmelse ved stormflod:

Stormflod er oversvømmelser, som skyldes ekstrem vandstand i havet. En stormflod kan finde sted når kraftig vind presser store vandmasser fra havet ind over land. Risiko for oversvømmelse ved stormflod er størst i lave marskområder som Vadehavet og i fjorde, hvor vinden kan presse vandet ind, uden at det har mulighed for at komme ud igen. Stormflodsoversvømmelser er næsten årlige tilbagevendende fænomener i udsatte områder Læs mere om oversvømmelse fra stormflod her »

Stormflodskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Oversvømmelsesdirektivet - Risikoområder

Plantrin 1

Brovej 7, 9510 Arden befinder sig ikke i et område, der er udpeget som højrisiko for havvands- eller vandløbsoversvømmelse under plantrin 1.

Se kort »

Plantrin 2

Adressen er heller ikke udpeget som højrisiko under plantrin 2.

Se plantrin 2 kort »

Mere info om oversvømmelsesdirektivet:

I forbindelse med EU's oversvømmelsesdirektiv har kystdirektoratet udpeget 14 afgrænsede risikoområder, hvor en større oversvømmelse fra havet, fjorde eller vandløb må anses som sandsynlig.

Læs mere om oversvømmelsesdirektivet »

Datakilder:
KystdirektoratetBoligfakta og Økonomi — Brovej 7, 9510 Arden

BBR oplysninger

Stuehuset på Brovej 7 i Arden er opført i 1957 og indeholder 5 værelser, et køkken og to badeværelser fordelt på 170 m2. Disse og mange andre ejendomsoplysninger er samlet i Bygnings- og Boligregistret (BBR). På DinGeo bruger vi BBR bredt og i kombination med andre geodata, f.eks. når vi vurderer risiko for oversvømmelse, radonforurening osv., samt ved computerberegnede ejendomsvurderinger. Vi har samlet nogle af de vigtigste BBR data nedenfor.

Brovej 7
Foto af Stuehuset på Brovej 7 hentet fra Boligas arkiv. Boligen blev sidst set annonceret til salg online den 15. sep. 2020.
Generelle BBR informationer
Anvendelse Stuehus til landbrugsejendom
Boligtype Egentlig beboelseslejlighed
Opførselsesår 1957
Ombygningsår 1995
Fredning -
Ejerforhold Forening, legat eller selvejende institution
Køkkenforhold Eget køkken med afløb
Antal Etager 1
Antal toiletter 2
Antal badeværelser 2
Antal værelser 5

BBR materialer og installationer
Ydervægsmateriale Mursten
Tagmateriale Tegl
Varmeinstallation Varmepumpe
Opvarmningsmiddel Elektricitet
Supplerende varme -
Vandforsyning Privat vandforsyningsanlæg
Afløbsforhold Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg med tilladelse

BBR arealer (Bygning nr. 1)
Bygning, Samlet areal 98 m2
Boligstørrelse 170 m2
Kælder 98 m2
Vægtet Areal 209 m2

!Andre udvalgte BBR data

BBR databasen indeholder desuden følgende informationer om ejendommen.

Mere end én bygning

Der er registreret tre andre bygninger på adressen:

 • Bygning nr. 4: Tiloversbleven landbrugsbygning opført i 1999 | areal: 171 m²
 • Bygning nr. 3: Maskinhus, garage mv. opført i 1996 | areal: 74 m²
 • Bygning nr. 2: Stald til kvæg, får mv. opført i 1951 | areal: 306 m²
Det kan være svært at tage højde for de tilhørende bygninger f.eks. ifm. stuehusets computerberegnede ejendomsvurdering.

BBR Noter

Udover de numeriske data er der følgende noter registreret i BBR:

 • GARAGE I KÆLDERENBBR-oplysningerne er sidst opdateret den 20 maj, 2023 - opdater

Du kan rette BBR oplysningerne online hvis du ejer ejendommen (kræver NemId):
Ret BBR-oplysninger


BBR meddelelse

Hent den officielle BBR meddelelse for Brovej 7, 9510 Arden. Tryk på knappen for at hente PDF-filen via boligejer.dk.

Download BBR-Meddelelse

Du kan finde mange flere officielle dokumenter blandt ejendommens dokumenter.

Mere info om BBR:

Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register, der indeholder grunddata om bygnings- og boligforhold for samtlige bygninger i Danmark.

BBR-oplysningerne danner grundlag for beregningen af bl.a. ejendomsværdiskat og afgifter til vand, varme og renovation. Som boligejer er du ansvarlig for, at BBR-oplysningerne er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Hvis der er fejl i BBR oplysningerne, er det boligejerens ansvar, at sørge for, at de bliver rettet. Læs mere her » Urigtige oplysninger kan resultere i en bøde på op til 5.000 kr.

Læs mere om BBR data her »

Datakilder:
ois.dk

Energimærke

Stuehuset på Brovej 7 har energimærke F.

Det nuværende energimærke

A 2020A2015A2010BCDEF fill-opacity="0.7"G

Energimærket er gyldigt fra 4. maj 2018 til 4. maj 2028.

Ifølge BBR er bygningen opført i 1957 og med den foreløbig seneste større ombygning i 1995. Selvom et F-energimærke hører til i den absolut dårligste ende, så er det ikke ualmindeligt for en bygning opført i 1957. Bygninger fra tidsperioden 1951-1960 har typisk energimærke D, E, F eller G (se figur nedenfor).

Typiske energimærker opdelt efter byggeperioder


Sammenligning af energimærket F for stuehuset på Brovej 7 (byggeår: 1957) med bygninger fra samme byggeperiode () og periode for sidste ombygning (1995, ).


!Energiforbedringer

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2015, så et energimærke F efterlader plads til forbedring. Med hele tolv forslag til energiforbedringer er der faktisk gode muligheder for at forbedre bygningens energieffektivitet. Energiforbedringerne fokuserer på etageadskillelse, kedler, loft, solceller, solvarme, varmefordelingspumper, varmepumpe, varmerør, varmtvandsrør og vinduer.

Forbedringsforslag - Oversigt

ForslagÅrlig besparelseInvesteringRentabel
Solceller: Montage af nye solceller7.800 kr63.000 kr
Kedler: Installation af ny pillekedel4.100 kr60.000 kr
Solvarme: Installation af nyt solvarmeanlæg til brugsvandsproduktion og Installation af ny solvarmebeholder2.100 kr37.000 kr
Etageadskillelse: Efterisolering af gulv mod uopvarmet kælder med 100 mm isolering2.100 kr39.800 kr
Varmerør: Isolering af varmerør under loft i kælder op til 60 mm400 kr7.800 kr
Varmefordelingspumper: Ny varmefordelingspumpe300 kr5.000 kr
Loft: Udskiftning af uisoleret skunklem80 kr3.000 kr
Vinduer: Udskiftning af vinduer og fordør med termorude.1.800 kr74.100 kr
Loft: Efterisolering af hanebåndsloft med 100 mm isolering200 kr12.300 kr
Loft: Efterisolering af vandret skunk med 100 mm isolering90 kr4.600 kr
Varmtvandsrør: Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 50 mm20 kr700 kr
Varmepumpe: Installation af ny on/off styret luft/luft varmepumpe-18.000 kr

Forklaring til kolonnerne:
Årlig besparelse angiver hvor stor en økonomisk besparelse i varmeudgifter, der vurderes at kunne realiseres med den givne forbedring. Investering er den estimerede engangsudgift forbundet med forbedringen. Rentabelt er er markeret hvis de årlige besparelser kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen.

Energimærkerapporten indeholder desuden fem andre forslag, der bør overvejes; I det mindste i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse. Hvis alle energibesparelser gennemføres kan bygningen opnå energimærke C.

Energimærke efter forbedringer

A 2020A2015A2010BCDEF fill-opacity="0.7"G

Det nuværende energimærke () kan forbedres3 trin via rentable forbedringer () og 3 trin med alle forbedringerne ().

Grønne investeringer i stuehuset på Brovej

De tolv forbedringsforslag listet i oversigten repræsenterer grønne investeringer, der reducerer energiforbruget, hjælper miljøet, mindsker CO₂ udledningen og giver årlige besparelser på boligopvarmning:

 • CO₂ udledning: Energiforbedringer kan reducere bygningens CO₂ udledning med 254 procent. Med sit nuværende energimærke udledes 0,46 ton CO₂ årligt. De foreslåede energiforbedringer kan hjælpe med at reducere denne udledning - Hvis alle tolv energiforbedringer implementeres, så kan udledningen reduceres med 1,18 ton.
  Læs mere om CO₂ reduktion
 • Indeklima: Energiforbedringer har oftest den positive bivirkning, at du får en sundere bolig med et bedre indeklima. F.eks. er varmepumpe-forslaget Installation af ny on/off styret luft/luft varmepumpe, en god mulighed for et bedre ventileret og mindre fugtigt hjem samtidig med, at der spares økonomisk og klimamæssigt.
  Læs mere om indeklima her
 • Varmeregning: Med de rentable energiforbedringer kan der årligt spares 12.000 kr. på varmeregningen. Hvis alle 12 energiforbedringer implementeres kan der spares hele 13.200 kr
  Læs mere om boligopvarmning
 • Værdiforøgelse: Med alle de foreslåede energiforbedringer og et nyt C-energimærke, vurderer vi, at stuehuset vil opleve en værdiforøgelse på 248.200 kr. Hvis kun de rentable energiforbedringer udføres vil det nye energimærke C give en værdiforøgelse på 248.200 kr.
  Læs mere om udregningerne
 • Offentlige tilskud: Sparenergi.dk har samlet information Muligheder for offentlige tilskud til energirenovering af Brovej 7.
 • Lånemuligheder: Hvis du skal låne penge til energirenoveringer, så er pengeinstitutter stort set altid positivt indstillede fordi det simpelthen er gode investeringer, der giver vedvarende besparelser på varmeregningen. Brovej 7 er endda i den specielle situation at 7 renoveringer er markeret som rentable.
 • Teknologisk fremskridt: Den foreslåede investering i solceller har i energirapporten en anslået pris på 63.000 kr. Prisen på solceller falder løbende samtidig med at deres effektivitet stiger. Det betyder samlet set at prisen på solcelleenergi i dag er nede på ca. en tredjedel af hvad den kostede for 10 år siden.
Boliginvestering, der (1) med offentlige tilskud giver (2) et bedre indeklima, (3) højere boligværdi, (4) økonomiske besparelser på varmeregningen og (5) en klimamæssig gevinst er i vores optik win-win-win-win-win.

Energimærkedata stammer fra den elektroniske energimærkerapport. Download rapporten her »
Sidst opdateret den 8 februar, 2020 - opdater


Brovej 7, 9510 Arden
Ejendomsfoto fra 2018 - Billedet stammer fra det elektroniske energimærke »

Mere info om Energimærket

Energimærket er en form for varedeklaration, der synliggør en bygnings energiforbrug. Energimærket udarbejdes normalt som en hjælp til boligkøber eller -lejer når en bygning eller lejlighed skal sælges eller udlejes.

Boligkøber kan bruge energimærket til at
 1. Sammenligne energimærket med andre bygninger fra samme byggeperiode. Energimærket er en god proxy for bygningskvalitet og -vedligehold.
 2. Få en realistisk ide om varmeomkostningerne i den nye bolig.
 3. Kigge på de rentable forbedringer, der ofte er lavthængende frugter til en øjeblikkelig forbedring af boligen. Udskudte og manglende energiforbedringer kan evt. også bruges ift afslag i pris.

Boligejer bør specielt fokusere på forbedringsforslag, der kan nedsætte varmeregning og CO₂ udledning samt give bedre indeklima og højere boligværdi. DinGeo hjælper med, at holde dig ajour med mulighederne for tilskudsordninger og tilbud på energivenlige boliginvesteringer.

Læs mere om data og datakilder her »

Datakilder:
SparEnergi.dk

Energisparelån
kr.
kr.
Kreditbeløb til udbetaling
Hovedstol
Etableringsomkostninger
Samlet tilbagebetaling
Samlede omkostninger
Rente (variabel)
ÅOP
kr 150.670
kr 153.000
kr 2.330
kr 177.234
kr 24.964
2,95 %
3,31 %

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside

Boligopvarmning

Den primære opvarmningskilde på Brovej 7, 9510 Arden er varmepumpe. Der er ikke registreret supplerende varmeinstallationer.

!Varmeforbrug iflg energimærkerapport

Stuehuset på Brovej 7, 9510 Arden er med det nuværende energimærke F relaltiv dyr at opvarme (se energimærkedata).

Baseret på opvarmningsareal (170 m2), energimærke (F), opvarmningskilde (WoodChips) og et gennemsnitlig energiforbrug er der i energimærkerapporten beregnet et årligt energiforbrug på 36,9 MWh/år svarende til en varmeudgift på 17.700 kr/år.

Beregnet årlig varmeomkostning
17.700 kr/år

Note: Der er tale om et estimat. Den faktiske varmeregning afhænger af beboernes energivaner. Estimatet stammer fra 2018 og tager ikke højde for eventuelle ændrede energipriser siden da.

!Fjernvarme

Der er desværre ikke endnu mulighed for fjernvarme på Brovej 7. Den nærmeste fjernvarmeforsyning er Arden Varmeværk - Se forsyningsområde og anden information om Arden Varmeværk her ».

Eventuelle udvidelsesplaner for Arden Varmeværk, der kan give fjernvarme til stuehuset på Brovej 7 kan muligvis findes ved at kigge nærmere på:

.Mere info om Boligopvarmning

Boligopvarmning er en betydelig post på boligbudgettet, som varierer meget, både over tid, opvarmningsform og så sandelig også geografisk fra den ene varmeforsyning til den næste.

I disse år har fjernvarmen vokseværk og flere og flere boliger tilsluttes. Det er en god udvikling - Fjernvarme er den miljømæssigt reneste opvarmningsform og i mange tilfælde også den billigste. DinGeo har samlet forsyningsområderne for alle 400+ danske fjernvarmeværker og sammenkoblet disse med flere andre fjernvarmedata-registre, inklusiv fjernvarmepriser.

Læs mere om data og datakilder her »

Hæftelser

Ejendommen Brovej 7, 9510 Arden har en enkelt hæftelse på 1.000.000 DKK.

Udover de egentlige pantebreve, er der desuden 1 afgiftspantebreve.

Ejerpantebrev
Dato16. Sep, 2021
Prioritet8
Typeejerpantebrev
Hovedstol1.000.000 kr.
Rentesats3.0 %
Rentetypefast
Kreditorer Skjult
noteDen tinglyste rente (3.0 procent) er fornuftig.
Afgiftpantebrev
Dato15. Jan, 2009
Prioritet9
TypeTillægstekst
Hovedstol1.880.000 kr.
Rentesatsikke opgivet
KreditorerDanske Bank A/S


Adressens tinglysningsdata er sidst opdateret 28 april, 2023  -  opdater

Du kan finde mere info, inklusiv ejeroplysninger, med et opslag direkte på tinglysning.dk »


Mere info om Hæftelser:

En hæftelse er en økonomisk forpligtelse eller et krav i ejendom. Nogle hæftelser er helt eller delvist afdragede og repræsenterer derfor ikke nødvendigvis boligejernes låneforpligtelser. Hæftelser er typisk tinglyste pantebreve, ejerpantebreve og realkreditpantebrev. Læs mere om Hæftelser her »

Datakilder:
Tinglysning.dk

Bygningen er ikke fredet eller tildelt bevaringsværdi

Mariagerfjord Kommune har ikke fredet stuehuset på Brovej 7, 9510 Arden eller tildelt den bevaringsværdi.

Bevaringsværdi af Brovej 7

Ikke-vurderet bygningSAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdiBevaringsværdi 9Bevaringsværdi 8Bevaringsværdi 7Bevaringsværdi 6Bevaringsværdi 5Bevaringsværdi 4Bevaringsværdi 3Bevaringsværdi 2Bevaringsværdi 1Bevaringsværdig bygningFredet bygning
< lav...              Bevaringsværdi               ...høj >

Du kan kontakte Mariagerfjord Kommune for mere information.


Du kan finde mere information om bygningen direkte i FBB databasenMere info om fredede og bevaringsværdige bygninger:

Registeret over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB) indeholder ca. 355.000 bevaringsværdige bygninger og ca. 9.000 fredede bygninger.
Hvis en bygning er fredet og/eller bevaringsværdig kan der være restriktioner omkring renovering og ombygning. På den anden side kan der også være økonomiske fordele ved at eje et fredet eller bevaringsværdigt hus. Læs mere her »

Datakilder:
Kulturministeriet, Fredede og bevaringsværdige bygningerLokalområdet — Brovej 7, 9510 Arden

Naboerne
familier med aktivt landbrug

Den mest almindelige husstandstype i og omkring Brovej 7, 9510 Arden er familier med aktivt landbrug , d.v.s. conzoom®-typen Landbrugere.

Landbrugere

Landbrugere
familier med aktivt landbrug

 • Familier med og uden børn
 • Bor i store, ældre huse
 • Middel købekraft
 • Bilister
 • Mange har husdyr
 • Læser Jyllands-Posten og lytter til lokalradio
 • Traditionelle og går i kirke

Geodemografi

Hos Landbrugerne finder vi aktive, professionelle landmænd og -kvinder. Størstedelen af dem er par i alderen 40 til 60 år, men der er også en stor andel aktive landmænd, som er op mod 75 år. I hjem med børn, kan man gå ud fra, at børnene arbejder sammen med deres forældre mod målet om et generationsskifte

En del har enten en erhvervsfaglig eller mellemlang videregående uddannelse. For at drive landbrug, vil den ofte være i en landbrugsfaglig retning

Landbrugere finder vi i alle socialklasser, dog er de overrepræsenterede i den øvre middelklasse. Det skyldes dels, at indtægterne svinger meget; ikke bare for den enkelte landmand, afhængig af årets produktion og prisudvikling, men også fra landmand til landmand, afhængig af det produkt, der produceres

Landbrugere dækker over alle former for produktion, fra korn og slagtedyr til jordbær og juletræer. De bedst stillede har store formuer og ligger tæt på D-gruppen med Velhavere. Til det kan siges, at en del af landets mest velhavende faktisk er Landbrugere og bor på store og dyre landbrugsejendomme. Ikke alle er direkte involverede som professionelle landmænd, de bor bare i samme område

Landbrugere bor i ældre stuehuse til landbrug, men mange bor også i nyere enfamiliehuse, der har erstattet de tidligere traditionelle stuehuse. De ældste boliger er i bindingsværk, men uanset hvor gamle de er, så er de fleste blevet moderniseret flere gange i årenes løb. Driftsbygningerne til landbrug med dyr er ofte meget nyere end selve stuehusene

Landmænd tænker ikke alene på bedriften, da næsten alle har enten aktier eller obligationer. Lidt mere end hver tiende Landbruger har også et lille sommerhus

Foruden alle maskinerne til produktion, har de fleste Landbrugere også en bil. Hver fjerde har to biler. De bor overalt i Danmark i både det åbne land og landsbyer

 

Adfærd, livsstil og holdninger

Landbrugernes hverv skinner tydeligt igennem i deres livsstil. De er handy, nyder at gå i haven og er gerne ude i fritiden, hvor de ynder at gå på jagt, lystfiske eller ride. Decideret motion får kun cirka halvdelen dyrket i løbet af en uge, men de er jo også fysisk aktive i deres hverv, som for de fleste er langt over 50 timer ugentligt

Gården kræver konstant opmærksomhed og derfor besøger de sjældnere venner og familie end gennemsnittet. Det er heller ikke ligetil med rejser. Hvis de holder ferie, gør mange det hjemme i lille Danmark, måske i sommerhuset

I stedet holder man traditionerne i hævd: Maden er gammeldags dansk af klassiske råvarer og hjemmelavet – hver femte bager hver uge – og søndag er oftere lig med kirke end for nogen anden type. Mens manden er i marken, har konen ofte gang i køkkenhaven, eller måske det er omvendt. Efter endt arbejdstid fortsætter dagen ofte med reparationer eller mindre renoveringer af stalde og bygninger. Aftenkaffen nyder de sammen over den hjemmebagte kringle. De læser LandbrugsAvisen og Maskinbladet inden de går til ro, for de skal tidligt op hver eneste dag

Landbrugere læser for det meste lokalavisen og Jyllands-Posten. De ældre har indstillet radioen på P4’s eller lokalradioens frekvens og bliver orienteret ad dén vej, mens de yngre hellere lader sig underholde af P3, mens de pløjer, sår, plejer og høster. Internettet bruger de oftest til arbejdsrelaterede aktiviteter som at se vejrudsigten, finde vej eller ordne bankforretninger og regnskab. Tre ud af fire klikker dog også forbi Facebook næsten lige så ofte som gennemsnittet, men underholdning er ikke noget, der bruges tid og penge på, hvorfor de også kun sjældent går ud og benytter sig af kulturtilbud. Til gengæld læser rigtig mange faglitteratur; at drive landbrug er ikke ukompliceret

Når Landbrugere skal rundt, foregår det som oftest i bilen. Til gengæld står cyklen langt oftere ubrugt hen end for befolkningen generelt. Det er kun enkelte Landbrugere, der træder i pedalerne på daglig basis

Du kan naturligvis møde Landbrugere i foderstof- eller maskinforretningen. Vil du i stedet se dem med en indkøbsvogn, skal du gå i den nærmeste lokale Spar-butik, i Super- eller Dagli’Brugsen. De økologiske varer skimtes sjældent i Landbrugernes kurve, medmindre de da selv er øko-certificerede

Landbrugere er først og fremmest Individorienterede, hvilket eventuelt er i kombination med at være Moderne eller Traditionelle. Landbrugere følger selvfølgelig meget med i erhvervs-, EU-, lokal- og miljøpolitik. Sidstnævnte interesserer man sig særligt for og en tredjedel mener, at erhvervets vækst må være vigtigere end miljøhensyn. Alligevel er hver femte medlem af en miljø- eller naturorganisation. Derudover mener Landbrugere, at flere privatiseringer kunne føre til øget effektivitet

Traditionelt har Landbrugere været trofaste Venstre-vælgere ved folketingsvalgene, men ved valget i 2015 blev der sat flere krydser ud for Dansk Folkeparti. Landbrugerne er i øvrigt flittige til at komme afsted til valgurnerne
Mere info

Conzoom® er et databaseret segmenteringsværktøj, der opdeler de danske husstande i 36 forskellige typer. Med et DinGeo-adresseopslag får du gratis adgang til Conzoom® og et indblik i den gennemsnitlige husstand i området: Forbrugeradfærd, livsstil, holdninger, alder, antal af børn, indkomst, formue, osv.. Læs mere om Conzoom® »

Conzoom®-typen på en given adresse ændres løbende. Det skyldes dels den generelle almindelige udvikling i Danmark, men også lokalområdets til- og fraflytning. DinGeo opdaterer løbende Conzoom® - På Brovej 7 er data sidst opdateret 13 marts, 2023.

Datakilde: Geomatic

Sådan stemmer naboerne

Brovej 7 hører til afstemningsområdet Arden hvor der er 2.850 stemmeberettigede borgere.

!Valgdeltagelse

Der var 2.340 i Arden, der afgav deres stemme. Det svarer til en flot valgdeltagelse på 82.1 under landsgennemsnittet på 84.5 procent.

Folketingsvalget 2019
Ved folketingsvalget i 2019 var Socialdemokratiet det største parti i afstemningsområdet Arden med 909 stemmer. Det svarer til 38.8 procent af de afgivne stemmer.

Grafen nedenfor viser valgresultatet for Arden (venstre søjle) i forhold til landsresultatet (højre søjle).

Højdespringer

Socialdemokratiet fik relativt set mange stemmer i afstemningsområdet Arden, med et indeks på 150 i forhold til landsgennemsnittet.

Underperformer

Alternativet klarede sig relativt set dårligst i afstemningsområdet Arden, med et indeks på 50 i forhold til landsgennemsnittet.

Mere info om Valgdata:

Afstemningsområder er den mindste administrative inddeling i Danmark. Valgdata fra det lokale afstemningsområder giver et godt indblik i lokalområdet.

Læs mere om data her »

Datakilder:
Den danske valgdatabase

Risiko for indbrud

Baseret på Rigspolitiets statistiske opgørelser vurderes indbrudsrisiko på Brovej 7, 9510 Arden at være lav.

Meget lav0.0-0.5 percent Lav 0.5-1.5 percent Mellem 1.5-3.0 percent Høj 3.0-6.0 percent Meget høj >6.0 percent

I perioden fra første kvartal 2016 og frem til og med andet kvartal 2018 er der anmeldt 12 indbrud i et område på en kvadratkilometer omkring Brovej 7. Indenfor 1km2-kvadratcellen er der 579 adresser. Omregnet betyder det at der i perioden årligt har været hvad der svarer til 8.29 indbrud per 1000 adresser. Det giver en estimeret indbrudsrisiko på 0.83 pct.


Grafen nedenfor viser den tidslige fordeling af indbrud.

!Lav opklaringsprocent i 9510 Arden

Opklaringsprocenten i 9510 Arden er lav. I perioden 2011-2018 blev kun 7-8% af alle indbrud opklaret. Det svarer meget godt til landsgennemsnittet på fem procent.


Mere info om Indbrudsrisiko:

Danmark har en trist rekord - Vi er det land i EU, der har flest indbrud pr. indbygger. Der er god grund til at 56 procent af danskerne er bekymret eller meget bekymret for at få indbrud i deres bolig. DinGeo viser landets mest detaljerede indbrudsrisiko, baseret på et detaljeret geodatasæt med en historisk oversigt over antallet af indbrud indenfor kvadratkilometerceller.

Kun fem procent af alle indbrud i Danmark bliver opklaret. Men der er store geografiske forskelle på, hvor mange indbrud der bliver opklaret. DinGeo viser chancen for at politiet opklarer indbrud i din by. Læs mere om Indbrudsrisiko her »

Indbrudsrisiko på kort

Datakilder:
Rigspolitiet: Statistik
Danmarks Radio: Se, hvor få indbrud politiet opklarer i din by

Skoledistrikt Arden Børne- og Familiedistrikt

Brovej 7 hører under skoledistriktet Arden Børne- og Familiedistrikt. I skoledistriktet er der én folkeskole, nemlig Arden Skole.

Arden Skole

Arden SkoleArden Skole, Storardenvej 22 i Mariagerfjord Kommune.
Ældste klasse:
10. klasse
Gns trivsel:
3.74
Undervisningseffekt:
0.1
Forældre indkomst:
432.716 kr.
Afstand:
1,00 km
Info om Arden Skole

Mere info om Skoler:

Skolevalget er af de vigtigste valg forældre tager på vegne af deres børn. Skoledata kan være et godt værktøj til at få indsigt og viden inden man vælger skole. DinGeo har samlet og kombineret en lang række skoledata (og skoledistriktsdata) således, at du på alle adresser kan få basal information om den lokale folkeskole. De enkelte tal er markeret med en pil op når de er højere/bedre end landsgennemsnittet, en rund gul skive når de rammer tæt på gennemsnittet og en rød pil ned når tallet er under gennemsnittet. Læs mere her »

Se skoledistrikt Arden Børne- og Familiedistrikt på kort

Bredbåndsmuligheder

Lynhurtigt Fastforbundet Internet

Der er gode bredbåndsmuligheder på Brovej 7, 9510 Arden.

 • Fibernet: 14 forskellige udbydere med hastigheder op til 1000 / 1000 Mbit/s
 • COAX bredbånd (kabel-TV): ikke muligt på adressen
 • xDSL bredbånd (telefonstik): 10 forskellige udbydere med hastighed op til 5 / 1 Mbit/s

Se fibernet dækningsgrad omkring Brovej 7God mobildækning

Der er god 4G mobildækning på Brovej 7 med vejledende downloadhastighed op til 200+ Mbit/s. I Danmark findes der tre store mobilnetværk, der håndterer mobiltelefoni og mobilt bredbånd. På Brovej 7 er dækningen for de tre netværk:

 • TDC: 200+ Mbit/s
 • Tre: 50 - 100 Mbit/s
 • Telia-Telenor: 100 - 200 Mbit/s

Se 4G-dækningskort på Brovej 7


Data sidst opdateret 28 januar, 2022

Du kan finde meget mere information og de bedste adresserelevante tilbud på siden
Internet og Mobildækning Brovej 7, Arden
Se data direkte på tjekditnet.dkMere info om Bredbånd:

For moderne familier er digital infrastruktur efterhånden en nødvendighed på linje med drikkevand, elektricitet, offentlig transport o.s.v. De fleste boligkøbere inddrager bredbåndsmuligheder i deres boligsøgning og udenlandske undersøgelser har vist en målbar indflydelse på salgspriserne. Læs mere her »

Se fibernetdækning på kort

Se 4G-dækning på kort

Geologi

Jordarten under Brovej 7, 9510 Arden er Morænesand og grus.

Morænesand og grus er et usorteret sediment aflejret af isen under en af de mange istider, der har berørt Danmark igennem de sidste par millioner år. Morænesand og grus består af en sandet, lidt lerholdig grundmasse hvor der forekommer sten og blokke.

morænesand
Typisk morænesand med forskellige kornstørrelser

Morænesand og grus har gode nedsivningsegenskaber og derfor er risiko for oversvømmelse ved skybrud lille.

Morænesand og grus kan indeholde små koncentrationer af uran og thorium, som under henfald frigiver Radon og jordarten anses som risikofaktor ift. radonforurening i indeluften.

Mere info om Geologi:

Danmarks Jordartskort viser hvilke jordarter der ligger under pløje- og kulturlaget, typisk i ca. 1 meters dybde. De forskellige jordarter har forskellige egenskaber, der er vigtige i forhold til f.eks. risiko for sætningsskader, hydraulisk konduktivitet og risiko for oversvømmelse ved kraftig nedbør, og radonforurening af boligens indeluft.

Husk at du kan finde yderligere geologisk information fra de omkringliggende boringer (se nedenfor).

Se på kort

Læs mere om jordarter her »

Datakilder:
GEUS

Mere info om Boringer:

Der er udført mere end 300.000 undergrundsboringer i Danmark. DinGeo viser de boringer, der ligger tættest på opslagsadressen, med basale boringsoplysninger samt link til detaljerede borerapporter. Borerapporterne indeholder ofte nyttig og relevant informationer om geologi og grundvandsdybder. Læs mere om boringer her »

Datakilder:
GEUS

Geologiske boringer i nærheden af Brovej 7

Den nærmeste overfladenære boring ligger 215 meter væk. Boringens lokalitet er navngivet Blåkildevej, Skovvejen. Boringen blev afsluttet 15 februar, 1979. Brøndborer var G.J. Christiansen Eftf., Skalborg. Formålet med boringen var Vandværksboring og anvendelse er angivet som Andet. Boringen nåede en dybde på 100.0 meter. Du kan finde mere information i borerapporten 41. 483 ».

Tabellen nedenfor lister de 10 nærmeste boringer sorteret efter afstand fra Brovej 7.

Afstand, m Formål Dybde, m Borerapport
215 100.0 41. 483 »
285 Geoteknisk boring 41. 972 »
359 Geoteknisk boring 6.1 41. 1120 »
386 Forureningsbor. 12.0 41. 1620 »
386 Geoteknisk boring 5.0 41. 1139 »
402 Geoteknisk boring 5.0 41. 1128 »
560 Geoteknisk boring 3.0 41. 438 »
567 Forureningsbor. 41. 1685 »
589 Geoteknisk boring 5.0 41. 1144 »
600 Geoteknisk boring 4.5 41. 1145 »

Hvor langt er der fra Brovej 7
til nærmeste

Risikovirksomhed

ROCKWOOL A/S
Kolonne 2


Afstand: 6,93 km


Kort Læs mere

Vindmølle

Højde: 18 m
Kapacitet: 25 kW


Afstand: 3,00 km


Kort Læs mere

Mobilmast

Jernbanegade 53A
9510 Arden


Afstand: 748 meter


Kort Læs mere

Apotek

Arden Apoteksudsalg


Afstand: 958 meter


Læs mere

Dagligvare

Min købmand Arden


Afstand: 930 m


Læs mere

Renseanlæg

Børnecentret Himmerland renseanlæg


Afstand: 5,67 km


Læs mere

Daginstitution

Børnehuset Hesselholt


Afstand: 879 m


Læs mereDinGeo oversigter

Info om Postnummer: 9510 Arden
Info om vej: Brovej
Stamoplysninger for Brovej 7, 9510 Arden
Geografiske koordinater 56.77757114°N, 9.86419067°Ø
Højde over havets overflade 68,9 m.o.h.
Sogn Arden Sogn »
Politikreds Nordjyllands Politi
Adressens Id 0a3f50c6-bb41-32b8-e044-0003ba298018
BFE nummer 3350828

Stamoplysninger:

Vi har samlet diverse stamoplysninger på Brovej 7, 9510 Arden.