DinGeo — i hele Danmark

Billund Kommune

Billund Kommune har 26.481 indbyggere og et årligt budget på 1.8 mia. kroner. Kommunen blev dannet i 2007 kommnualreformen ved sammenlægning af kommunerne Billund og Grindsted. Det administrative centrum for Billund Kommune ligger i Grindsted.

Billund Kommune har fine økonomiske nøgletal, bl.a. med nogen af landets laveste skatteprocenter. Der er flere driftige virksomheder i kommunen med Lego som den absolut største. Siden 2005 har LEGO Gruppen været inde i en meget positiv økonomisk udvikling, som har medført en stigning i antallet af arbejdspladser.

I Billund ligger forlystelsesparken LEGOLAND, der er Danmarks tredje mest besøgte attraktion med ca. 1,7 mio.årlige besøg.


Kontakt

Adresse:
Billund Kommune
Jorden Rundt 1,
7200 Grindsted

Email:
kommunen@billund.dk

Webside:
www.billund.dk

Nøgletal for Billund Kommune

! Dårligt helbred #47/98

I en spørgeskemaundersøgelse vurderer cirka 13 procent af indbyggerne i Billund Kommune, at de har et dårligt fysisk helbred. Det er desværre et meget højt tal og også et stykke over landsgennemsnittet.

! Middellevetid #35/98

Middellevetiden i Billund Kommune er 80.9 år, hvilket er bedre end det danske gennemsnit på 80.6 år. Blandt de 98 danske kommuner befinder Billund Kommune sig på plads nr. 35. Over de sidste fire år er middellevetiden i Billund Kommune øget med 0.9 år.

Alkoholforbrug #9/98

Relativt få indbyggere i Billund Kommune har et alkoholforbrug over højrisikogrænsen. I 2013 drak 6.2 procent af indbyggerne mere end den anbefalede højrisikogrænse (*). Det placerer Billund Kommune på en 9. plads blandt de 98 danske kommuner.

(*) Højrisikogrænsen er sat ved 21 og 14 genstande om ugen for henholdsvis mænd og kvinder.
! Rygning #46/98

Der er desværre en del rygere i Billund Kommune. I 2013 røg 21.2 procent af indbyggerne hver dag eller lejlighedsvist.

! Fysisk Aktivitet #77/98

Fysisk inaktivitet er en sundhedsrisikofaktor på linje med rygning og alkohol. I Billund Kommune er der alt for få fysisk aktive med kun 24.8 procent af indbyggerne, som dyrker motionsidræt eller udfører fysisk krævende arbejde mindst 4 timer om ugen.Det placerer Billund Kommune på en 77. plads blandt de 98 danske kommuner.

Svær Overvægt #24/98

Den globale fedmeepidemi har også ramt Danmark. Billund Kommunehar relativt få svært overvægtige borgere med 13.7 procent af befolkningen på et BMI over 30.Det placerer kommunen på en 24. plads blandt de 98 danske kommuner.

Patienter per praktiserende læge #4/98

Manglen på praktiserende læger er et stigende problem for mange kommuner og deres indbyggere. I Billund Kommune var der i 2017 i gennemsnit 1304 indbyggere per praktiserende læge. Antallet repræsenterer en lille forbedring siden 2013 hvor der var 1376 indbyggere per læge.

Borgere med multisygdom #17/98

Multisygdom er betegnelsen for en patient med flere samtidige diagnoser. Hver fjerde dansker lider af mere end én kronisk eller alvorlig sygdom, og kan derfor betegnes som multisyg. Billund Kommune har en relativt lille andel af borgere med multisygdom, der udgjorde 14.2 procent af befolkningen i 2014.

Førtidspensionister #21/98

I 2019 var 1.2 per 1000 indbyggere i Billund Kommune førtidspensionister.

Byggesagsbehandling #7/98

Byggesagsbehandlingen er samlet set rangeret som nr. 7 blandt de 98 danske kommuner. I perioden 2014 til 2018 har Billund Kommune behandlet 1812 byggesager uden en eneste klage. For året 2019 er den gennemsnitlige tid det tog, at behandle en byggesag 36 dage. Sagsbehandlingen er gratis i Billund Kommune.

Find meget mere information om byggesagsbehandling og sammenlign Billund Kommune med andre her »
Trivsel i folkeskolen #23/98

Blandt Billund Kommunes folkeskoleelever trives 33.9 procent af eleverne godt i skolen.Det placerer kommunen på en flot 23. plads når det gælder skoletrivsel.

Triselstallet (33.9 %) angiver antallet af elever i 4. til 9. klasse, der har sat kryds ved den højeste generelle trivsel ved den seneste trivselsundersøgelse i 2017. Der er store forskelle på, hvor godt eleverne i den danske folkeskole trives i forhold til, hvilken kommune de bor i. Data stammer fra Undervisningsministeriets nationale trivselsmåling i folkeskolen for 2017 »
Undervisningeffekt #1/98

Billund Kommunes gennemmsnitlige undervisningseffekt er positiv: 0.419. Det betyder at folkeskoleeleverne klarer sig bedre end forventet.Kommunens undervisningseffekt er landets 1. bedste.

Undervisningeffekt viser det gennemsnitslige faglige løft set i forhold til elevernes socioøkonomiske baggrund. Jo højere tallet er over nul, jo bedre er kommunens skoler til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling Læs mere om undervisningseffekt her »
Karaktergennemsnit #30/98

I 2017 var Billund Kommunes karaktergennemsnit for 9. klassernes bundne prøvefag 7.1. Det er bedre end 2017-landsgennemsnittet på 7.0.

Karaktergennemsnittet er udregnet fra alle kommunens folkeskoler. Data stammer fra Undervisningsministeriets Datavarehus »
! Overvægtige Børn #58/96

I 2018 var 3.6 procent af årgang 2004 børn (4.-6. klasse) svært overvægtige i Billund Kommune. Det er desværre over landsgennemsnittet og betydelig højere end kommunerne Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal hvor blot 0,7 pct. af eleverne i folkeskolens mellemtrin, der er svært overvægtige

Svær overvægt er af sundhedssyrelsen defineret ud fra kønsspecifikke og aldersstandardiserede BMI-kurver. Data stammer fra Sundhedsstyrelsen »
! Musikskoleelever #34/98

Der er i Billund Kommune 78.6 musikskolelever i alderen 0 til 24 år per 1000 indbyggere. Det placerer kommunen på en 34. plads.

! Anbragte Børn #76/98

1.2 procent af børn og unge mellem 0 og 22 år var i 2015 anbragt udenfor hjemmet. Det er relativt set et stort antal og tallet placerer kommunen på en 76. plads ift at undgå anbringelse af børn udenfor hjemmet.

! Valgdeltagelse til kommunalvalg #48/98

Ved kommunalvalget i 2017 var valgdeltagelsen i Billund Kommune 72.8 procent.Det placerer kommunen på en gennemsnitlig 48. plads blandt de 98 danske kommuner, men dog over landsgennemsnittet på 70.8 procent.

TV2 har sammenfattet 2017-valgresultatet i Billund Kommune her »
Udgifter til idræt #18/98

Billund Kommune er en idrætsbegejstret kommune. I perioden 2012-2016 brugte Billund Kommune i gennemsnit 1160 kr. om året pr. borger på idræt. 950 kr. på drift og 209 kr. på faciliteter.

Der er store forskelle mellem kommunernes udgifter til idræt. De mest idrætsbegejstrede kommuner bruger syv gange så mange penge på idræt som kommunerne, der bruger mindst. Data stammer fra DGI og er beskrevet blandt andet af DR »
! Antal foreninger #55/98

Billund Kommune har 16.5 foreninger per 1000 indbyggere.Det placerer kommunen på en 55. plads.

Tallet viser hvor mange foreninger, der er i kommunen, som ikke er bolig- eller arbejdsmarkedsrelaterede foreninger.
! Folkebibliotekernes udlån #55/98

Borgerne i Billund Kommune er placeret i midtergruppen når det kommer til lån af bøger.I løbet af et år bliver der i gennemsnit udlånt 6.0 bøger per indbygger.

Samlet antal udlånte materialer fra folkebibliotekerne pr. indbygger pr. 1. januar. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Ikke-vestlige indvandrere #55/98

I 2018 var andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere der bor i Billund Kommune 6.1 procent. Det er under landgennemsnittet på 8.5 procent.

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere bor hovedsageligt i områder omkring de store byer - København, Aarhus og Odense. På Kommuneniveau varierer andelen fra 32.6 procent i Ishøj Kommune til 1.2 procent i Læsø Kommune. Data stammer fra Danmarks Statistik - Indvandrere i Danmark 2018 »
! Voldsforbrydelser #35/98

I 2017 var der i Billund Kommune 1.5 politianmeldte voldsforbrydelser mod privatpersoner pr. 1.000 indbyggere.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Tyveri og indbrud #52/98

I 2017 var der i Billund Kommune 34.3 politianmeldte tyverier og indbrud pr. 1.000 indbyggere. DinGeo leverer meget mere præcise indbrudsdata på alle adresser - Læs mere her »

Overtrædelserne omfatter indbrud i bank, forretninger, villaer, lejligheder, fritidshuse, garager mv., tyveri fra bil, båd, butikstyverier og andre tyverier, samt tyveri og brugstyveri af indregistrerede køretøjer, knallerter samt cykler. Anmeldte tyverier og indbrud er registreret i den kommune, hvor gerningen har fundet sted. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Beskatningsgrundlag #54/98

Billund Kommunes budgetterede udskrivningsgrundlag i 2018 er per indbygger 175,640 kr.Det er den 54. højeste beskatningsgrundlag blandt danske kommuner.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Udgiftsbehov #60/98

Billund Kommune har et gennemsnitligt udgiftsbehov per indbygger på 61,168 kr. Det afspejler en kommune med udgiftstunge borgere, der svarer nogenlunde til landsgennemsnittet.

Udgiftsbehovet viser de gennemsnitlige udgifter kommunen havde til borgerne i 2017. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal ».
! Forsørgerbyrde #36/98

I Billund Kommune er der 3.5 beskæftigede for hver person, der er på offentlig forsørgelse. Det er danmarks 36. laveste forsørgerbyrde.

Forsørgerbyrden angiver hvor mange beskæftigede 16 til 64-årige, der er i kommunen per 16-64 årig på offentlig forsørgelse. SU-modtagere tæller ikke med.
Kommuneskat - Udskrivningsprocent #13/98

I 2018 er den primærkommunale udskrivningsprocent i Billund Kommune 24.0 %, hvilket er under landsgennemsnittet (24,91%). Udskrivningsprocenten er den 13 laveste skatteprocent af landets 98 kommuner.

Kommuneskatten er en del af den personlige indkomstskat, der dækker den kommunale service. Der er relativ stor variation i udskrivningsprocenterne, der i 2018 varierer fra 22,5% (Rudersdal) til 27,8% (Langeland). Kommunerne fastsætter selv deres kommuneskat, dog indenfor rammerne forhandlet mellem KL og Finansministeriet.
Grundskyldspromille #4/98

I 2022 er grundskyldspromillen i Billund Kommune 18.48, hvilket er under landsgennemsnittet på 26.120 promille. Grundskyldspromillen er den 4 laveste blandt landets 98 kommuner.

Grundskyld er en skat på jord. Grundskyld opkræves af kommunerne og udgør en promilledel af den estimerede grundværdi (grundskyldspromillen). Der er meget stor variation i grundskyldspromillen kommunerne imellem. Den varierer i 2022 fra 16.000 til 34.0000.
Gæld #4/98

Billund Kommune har en langfristet gæld på 6,090 kr per indbygger.Det er faktisk en relativ lav gæld og den placerer Billund Kommune på en flot 4. plads.

Tallet viser, hvor meget gæld kommunen har per indbygger, som ikke skal tilbagebetales inden for det næste år.
Erhvervsfrekvens #20/98

Ved sidste opgørelse i 2015 stod 77.8 procent af kommunens indbyggere i den erhvervsaktive alder til rådighed for arbejdsmarkedet. Det er faktisk en relativt høj procendel, der placerer Billund Kommune på en flot 20. plads blandt danske kommuner. Ved forrige opgørelse i 2013 var erhvervsfrekvensen 78.2 procent.

Erhvervsfrekvensen angiver hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder (15-66 år), som står til rådighed for arbejdsmarkedet Læs mere om data her »
! Befolkningstilvækst #74/98

Frem mod 2030 forventes befolkningen i Billund Kommune at vokse med 0.0 procent.

Befolkningsfremskrivningsdata stammer fra Danmarks Statistik »
! Tomme huse #69/98

I Billund Kommune er der relativt mange tomme huse - Ved sidste opgørelse i 2015 var 0.8 procent af kommunens parcel- og stuehuse ikke benyttet.

Antallet af tomme hus i Danmarks landdistrikter er steget med 50 pct. over de seneste 15 år. De tomme huse kan være en barriere for vækst og udvikling i lokalsamfundene, fordi de skræmmer nye beboere væk og fastfryser boligmarkedet. Læs mere her »
! Løn #47/98

Den gennemsnitlige lønindkomst i 2016 for de beskæftigede borgere i Billund Kommune var 303,816 kr. Det er en den 47. højeste kommunale gennemsnitsløn.

! Dårlige Betalere #43/98

3.2 procent af befolkningen i Billund Kommune er registreret i debitor-registret som dårlige betalere.

Udvikling i arbejdspladser siden 2015 #23/98

Der er jobvækst Billund Kommune. Antallet af job i kommunen er vokset 4.2 procent siden 2015.


Info om Nøgletal:

Nøgletallene for Billund Kommune viser hvordan den klarer sig i forhold til de 97 andre danske kommuner, på udvalgte parametre; grupperet i 6 hovedgrupper - De enkelte hovedgrupper kan åbnes og lukkes ved tryk på -knappen.

DinGeo gør det let at tjekke og sammenligne nøgletallene for landets kommuner. Brug nøgletallene til at tjekke din egen kommune. Hvis du overvejer at flytte, er nøgletal også vigtigte for at forstå forholdene i den kommune du overvejer at flytte til.

Læs mere om Nøgletal her »

Datakilder:
Social og Indenrigssminsteriet: Kommunale Nøgletal
TV2: Kommune-Radaren
Buhl & Rasmussen: Kend din kommune
Danmarks Statistik: Kommunefakta
Den Store Danske: Danmarks kommuner
Danske Kommuner: danskekommuner.dk
Det Nationale Råd for Folkesundhed: Kommunens handlingsplan for fysisk aktivitet

Boliger i Billund Kommune
Der er 189 boliger til salg i Billund Kommune

Dags dato (25. februar 2024) er der 189 boliger til salg i Billund Kommune.

DinGeo opdaterer dagligt databasen med boliger til salg. Salgsdatabasen hentes fra Boliga - Danmarks bedste boligsite, der d.d. har 602 flere boliger til salg end andre boligsites. Hos DinGeo beriger vi boligerne med alle de interessante offentlig tilgængelige geodata som vi kan finde, så vi kan tilbyde en unik og anderledes boligsøgning med datakriterier, der bl.a. inkluderer arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v. Vi har samlet nogle smagsprøver på boliger til salg i Billund Kommune:

Se alle boliger til salg i Billund Kommune her »

Grundskoler i Billund Kommune

Folkeskoler i Billund Kommune


Billund Kommune er inddelt i 8 skoledistrikter, der bestemmer fordelingen af kommunens folkeskoleelever til de 14 folkeskoler. Du kan tjekke kommunens skoler i tabellen nedenfor, eller på kortet her». Billund Kommune placerer sig i midtergruppen når det drejer sig om udgifter på folkeskolerne. Den årlige gennemsnitlige udgift per elev på 64,431 kr., er den 60. højeste blandt de 98 danske kommuner.

Folkeskoler i Billund Kommune

Mere info om Grundskoler:

Folkeskolen er et kommunalt kerneområde. DinGeo har samlet data omkring de enkelte folkeskoler og skoledistrikter i Billund Kommune.

Læs mere om Grundskoler her » Kort med skoler og distrikter »

Folkeskoler i Billund Kommune


Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Elevantal Distrikt
BillundSkolen | 3.620   0.0 | 516,796 kr. billund_billundskolen 
10. klassecenter Grindsted, Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle - - - -
Lynghedeskolen | 3.542   - - -
Enggårdskolen - - - -
Vorbasse Skole | 3.608   0.0 | 440,550 kr. billund_vorbasseskole 
Søndermarkskolen - - - -
Filskov Skole - - - -
Lynghedeskolen, afdeling Søndre - -1.0 | - billund_soendreskole 
Lynghedeskolen, afdeling Søndre - -1.0 | - billund_soendreskole2 
Hejnsvig Skole | 3.437   0.0 | 454,222 kr. billund_hejnsvigskole 
Lynghedeskolen, afdeling Stenderup - - - billund_stenderupskole 
Sdr Omme Skole | 3.738   0.0 | 426,959 kr. billund_sdrommeskole 
Grindsted Vestre Skole | 3.604   0.0 | 465,188 kr. -
10. Klasse Skolen - - - -
Klik på enkelte skoler for mere information, eller på skoledistrikt for at se distrikter og skoler på kort. Du kan sortere de enkelte søjler.


Privatskoler i Billund Kommune

I Billund Kommune er der 3 Privatskoler.

Privatskoler i Billund Kommune


Skole Undervisningseffekt Elevantal
Filskov Friskole 0.0 |
Grindsted Privatskole 0.0 |
Hestkær Friskole -
Klik på enkelte skoler for mere information. Du kan sortere de enkelte søjler.