DinGeo — i hele Danmark

Rungsted Private Realskole
Privatskole i Hørsholm Kommune


Antal Elever
597
Mere Info 
Ældste klassetrin
10. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
10,5
Mere Info 
Undervisningseffekt
1,0
Mere Info 
Dansk Herkomst
96,5%
Mere Info 
Udgift per elev
60.843 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
24.600 kr
Mere Info 

Rungsted Private Realskole


Adresse:
Rungsted Private Realskole
Vallerød Banevej 23,
2960 Rungsted Kyst

Institutionsnummer:
223006

Skoleleder:
Lotte Ostenfeld

Telefon:
4586 3281

Email:
LO@rpr-skole.dk

Webside:
http://www.rpr-skole.dk

Læs mere om skoledata »

Rungsted Private Realskole

Rungsted Private Realskole er en privatskole i Hørsholm Kommune

Rungsted Private Realskole har et rigtig flot karaktergennemsnit. Skolens positive undervisningseffekt indikerer at den har et godt læringsmiljø, der løfter elevernes kundskaber.Karaktergennemsnit på Rungsted Private Realskole

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Rungsted Private Realskole - - - - -
Hørsholm Kommune 7.9 8.2 9.88.0 8.5
Landsgennemsnit 6.5 7.3 8.37.17.3

Stigende karaktergennemsnit

Rungsted Private Realskole har over de sidste otte år oplevet en flot stigning i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.

Karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangsprøve på Rungsted Private Realskole dækkende otte år fra 2012 til og med 2021.

Datakilde: Excel rapport for fag og fagdiscipliner


Undervisningseffekt i 2023   1.0

Rungsted Private Realskole er dygtige til at løfte eleverne fagligt som indikeret af en positiv undervisningseffekt på 1.0. Den positive undervisningseffekt betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er bedre end forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Rungsted Private Realskole er den bedste/højeste blandt alle grundskolerne i Hørsholm Kommune.

Datakilde: Cepos Hvor gode er grundskolerne til at løfte eleverne fagligt?.


Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 6 grundskoler i Hørsholm Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt
Børne- og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik
Børne- og Undervisningsministeriet: Karaktergennemsnit - Fag og fagdiscipliner (Excel)

Elevtal og Herkomst på Rungsted Private Realskole

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2020-2021 var 96,5 procent af eleverne af dansk oprindelse. Over de sidste 13 år er der sket en svag stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

Stærkt Stigende Elevtal

Der er 597 elever på Rungsted Private Realskole. Elevtallet har over de sidste 13 år oplevet en stærk årlig vækst på ca. 1,7 procent, hvilket tyder på en sund skole som er populær blandt skoledistriktets forældre.

Elevtal opdelt efter herkomst på Rungsted Private Realskole i perioden 2009 - 2021.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 6 grundskoler i Hørsholm Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Rungsted Private Realskole er en privatskole med 680 elever, der underviser elever til og med 10. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Rungsted Private Realskole ligger i Hørsholm Kommune, der årligt investerer 60,843 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 4. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Hørsholm Kommune er en af de danske kommuner med de bedste forhold for børn og unge - Læs mere her »


? Forældrenes Medianindkomst

Vi har desværre ikke data på forældrenes indkomst.

Forældrebetaling

Rungsted Private Realskole er en privatskole med en årlig forædrebetaling på 24.600 kr. Læs flere detaljer om skolepenge på Rungsted Private Realskole »

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 6 grundskoler i Hørsholm Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Grundskoler i Hørsholm Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Hørsholm Skole 3.700 | 1.0 | 723,054 kr. Se på kort
Rungsted Skole 3.686 | 0.0 | 842,181 kr. Se på kort
Usserød Skole 3.705 | 0.0 | 614,166 kr. Se på kort
Vallerødskolen 3.657 | 0.0 | 621,727 kr. Se på kort
  Rungsted Private Realskole - 1.0 | -
Hørsholm Lille Skole - 0.0 | -

Kommunens 6 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »