DinGeo — i hele Danmark

Trørødskolen
Folkeskole i Rudersdal Kommune


Antal Elever
985
Mere Info 
Ældste klassetrin
10. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
7,9
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,0
Mere Info 
Social Trivsel
4,3
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,9
Mere Info 
Ro og Orden
3,9
Mere Info 
Inspiration
3,4
Mere Info 
Elevfravær
5,5%
Mere Info 
Dansk Herkomst
Mere Info 
Udgift per elev
63.359 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
787.709 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
Mere Info 
Boligpris (kr/m2)
43.963
Mere Info 
Boliger til salg
32
Mere Info 

Trørødskolen

Trørødskolen
Trørødskolen i Rudersdal Kommune.

Adresse:
Trørødskolen
Gl. Holtevej 2,
2950 Vedbæk

Skoleleder:
Suzanne Henningsen

Telefon:
4611 4600

Email:
troeroedskolen@rudersdal.dk

Webside:
http://www.troeroedskolen.dkDatakilder:
Børne -og Undervisningsministeriet: Institutionsregisteret »
Børne -og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik »
Mere info om data og datakilder »

Trørødskolen

Trørødskolen er en folkeskole i Rudersdal Kommune, der hører til skoledistriktet Trørødskolen. Du kan se alle Rudersdal Kommunes skoler og skoledistrikter på vores oversigtskort.

Trørødskolen udmærker sig med en rigtig god trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne. På denne side har vi samlet meget mere information om Trørødskolen - Læs mere nedenfor. Tjek også de 32 boliger, der er til salg i skoledistriktet.

Kort med skole og skoledistrikt. Trørødskolen er vist med det grønne ikon . Trørødskolen tilhører skoledistriktet Trørødskolen, der er vist med det orange polygon  . Skoledistrikt polygon data for Rudersdal Kommune er hentet fra FKG. Du kan se alle Rudersdal Kommunes skoler og skoledistrikter på dette oversigtskort.Karaktergennemsnit på Trørødskolen

Karaktergennemsnit i 2020   7.9

Trørødskolen havde i 2019/20 et flot karaktergennemsnit ved afgangseksamen. Skolen klarer sig specielt godt i Dansk hvor den ligger hele 1.1 karakterpoint over landsgennemsnittet.

De flotte karakterer peger på en god skole med dygtige elever.

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Trørødskolen8.1 8.2 8.6 7.5 7.9
Rudersdal Kommune 8.4 8.2 8.97.8 8.2
Landsgennemsnit 7.0 7.4 8.06.47.3

Stigende Karaktergennemsnit

Trørødskolen har over de sidste 8 år oplevet en svagt stigende tendens i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.


Undervisningseffekt i 2019   0.0

Trørødskolen har en undervisningseffekt på 0.0. Det betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er som forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Trørødskolen er nummer 5 blandt grundskolerne i Rudersdal Kommune.


Trørødskolen skriver om sig selv:

Trørødskolen er en lokalt forankret og velrenommeret skole i naturskønne omgivelser. Vi er en del af et ambitiøst skolevæsen, der både stiller store krav og åbner mulighed for udvikling. Trørødskolen er rammen om ca. 1040 elever og 120 ansattes dagligdag. Vi har en dygtig og ambitiøs personalegruppe og er en skole med gode ressourcer og gode muligheder for kompetenceudvikling.

Læs mere på Trørødskolens egen hjemmeside

Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 17 grundskoler i Rudersdal Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt

Trivsel på Trørødskolen

Trivsel   3.86

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Trørødskolen er i den absolutte top blandt de danske grundskoler. En god trivsel er en positiv og meget væsentlig faktor i arbejdet med at styrke børns læring.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Trørødskolen:

Der er god social trivsel på Trørødskolen. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.26, hvilket er den 113 højeste blandt de 1534 grundskoler, der deltog i 2019-undersøgelsen. Den gode social trivsel viser at eleverne gennemsnitlig set har et godt tilhørsforhold til Trørødskolen, klassen og fællesskabet, med tryghed og uden mobning.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Trørødskolen har en faglig trivsel 3.93, der er over gennemsnittet. Det er faktisk den 45. bedste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Trørødskolen scorer fint på ro og orden 3.94, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 162. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Trørødskolen scorer relativt fint på støtte og inspiration: 3.41, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 272. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Trørødskolen deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2019-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 17 grundskoler i Rudersdal Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Trørødskolen

! Fravær 2018/19

Trørødskolen havde i skoleåret 2018-2019 et gennemsnitlig elevfravær på 5,5 procent. Det er et relativt højt fravær, dog stadig lidt lavere end landsgennemsnittet på 5,9 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Trørødskolen hele 11 fraværsdage per skoleår. Et højt fravær kan være et tegn på dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

! Stigende fravær

Trørødskolen har over de sidste 9 år desværre haft et stigende elevfravær. Grafen nedenfor viser elevfravær i perioden 2011-2019, sammelignet med folkeskolernes landsgennemsnit (den røde kurve).

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 17 grundskoler i Rudersdal Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Nøgletal og Økonomi

Trørødskolen er en folkeskole med 985 elever, der underviser elever til og med 10. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Trørødskolen ligger i Rudersdal Kommune, der årligt investerer 63,359 kr. per folkeskoleelev.

Det er den 30. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Rudersdal Kommune er en af de danske kommuner med de bedste forhold for børn og unge - Læs mere her »


Forældrenes Medianindkomst

Mange elever på Trørødskolen kommer fra særdeles velstillede hjem - Den gennemsnitlige disponible indkomst blandt skolens forældre er således et langt over landsgennemsnittet 787.709 kr.

Forældrebetaling

Trørødskolen er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 17 grundskoler i Rudersdal Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Boliger til salg i Trørødskolen skoledistrikt

Udbudspriser

Skoledistriktet til Trørødskolen har udbudspriser over landsgennemsnittet. Kvadratmeterpriserne på de 26 villaer, der p.t. er til salg varierer fra 29.783 til 73.492 kr/m2, med et gennemsnit på 43.963 kr/m2 (median 41.923 kr/m2).

Figur 3. Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 26 villaer, der p.t. er til salg i skoledsitrktet.


32 boliger til salg

Med 32 boliger til salg (16. juni 2021) i skoledistrikt Trørødskolen er der et vist udbud at vælge i mellem. Vi har samlet smagsprøver fra skoledistriktet, der desuden sorterer boligerne på andre DinGeo-unikke kriterier som f.eks arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v.

Skoledistrikter og boligmarkedet

Skolevalg er et af de vigtigste valg som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn ofte tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn. DinGeo er eneste danske website hvor du kan søge boliger til salg i skoledistrikter.

Se alle boliger til salg i Trørødskolen her »

Grundskolerne i Rudersdal Kommune

Du kan se og sammenligne alle kommunens 17 grundskoler i tabellen nedenfor. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Birkerød Privatskole - 0.3 | - Se på kort
Birkerød Skole 3.733 | -0.1 | 687,132 kr. Se på kort
Bistrupskolen 3.714 | -0.2 | 654,932 kr. Se på kort
Dronninggårdskolen 3.816 | 0.3 | 889,391 kr. Se på kort
Ny Holte Skole 3.784 | 0.3 | 841,352 kr. Se på kort
Nærum Privatskole - 0.5 | - Se på kort
Nærum Skole 3.746 | 0.3 | 513,404 kr. Se på kort
Rudersdal Lilleskole - -0.1 | - Se på kort
Sjælsøskolen 3.746 | 0.3 | 738,873 kr. Se på kort
Skovlyskolen 3.695 | 0.1 | 916,692 kr. Se på kort
Toftevangskolen 3.730 | -0.3 | 681,558 kr. Se på kort
  Trørødskolen 3.857 | 0.0 | 787,709 kr. Se på kort
Vangeboskolen 3.750 | 0.5 | 875,334 kr. Se på kort
Vedbæk Skole 3.808 | -0.2 | 858,454 kr. Se på kort
Høsterkøb Skole 3.915 | - 797,428 kr. Se på kort
Kajerødskolen
ikke aktiv
- - - Se på kort
Parkvejskolen
ikke aktiv
- - - Se på kort