DinGeo — i hele Danmark

Vangeboskolen
Folkeskole i Rudersdal Kommune


Antal Elever
385
Mere Info 
Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
9,5
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,5
Mere Info 
Social Trivsel
4,1
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,9
Mere Info 
Ro og Orden
3,8
Mere Info 
Inspiration
3,2
Mere Info 
Elevfravær
2,9%
Mere Info 
Dansk Herkomst
97,7%
Mere Info 
Udgift per elev
63.359 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
875.334 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
Mere Info 
Boliger til salg
6
Mere Info 

Vangeboskolen

Vangeboskolen
Vangeboskolen i Rudersdal Kommune.

Adresse:
Vangeboskolen
Vangeboled 9,
2840 Holte

Skoleleder:
Jesper Wass Hansen

Telefon:
4611 4660

Email:
vangeboskolen@rudersdal.dk

Webside:
http://www.vangeboskolen.dkDatakilder:
Børne -og Undervisningsministeriet: Institutionsregisteret »
Børne -og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik »
Mere info om data og datakilder »

Vangeboskolen

Vangeboskolen er en folkeskole i Rudersdal Kommune, der hører til skoledistriktet Ravnholm Skole. Der er 1 andre skoler i distriktet:

Se mere på kommunens hjemmeside her » Du kan se alle Rudersdal Kommunes skoler og skoledistrikter på vores oversigtskort.

Vangeboskolen har et rigtig flot karaktergennemsnit. Skolens positive undervisningseffekt indikerer at den har et godt læringsmiljø, der løfter elevernes kundskaber. På denne side har vi samlet meget mere information om Vangeboskolen - Læs mere nedenfor. Tjek også de 6 boliger, der er til salg i skoledistriktet.

Kort med skole og skoledistrikt. Vangeboskolen er vist med det grønne ikon . Vangeboskolen tilhører skoledistriktet Ravnholm Skole, der er vist med det orange polygon  . Skoledistrikt polygon data for Rudersdal Kommune er hentet fra GeoFA. Du kan se alle Rudersdal Kommunes skoler og skoledistrikter på dette oversigtskort.Karaktergennemsnit på Vangeboskolen

Karaktergennemsnit i 2020   9.5

Vangeboskolen havde i 2019/20 et utrolig flot karaktergennemsnit ved afgangseksamen. Skolen klarer sig specielt godt i Matematik hvor den ligger hele 2.6 karakterpoint over landsgennemsnittet. Gennemsnittet på Vangeboskolen er desuden 1.3 højere end gennemsnittet i Rudersdal Kommune.

De flotte karakterer peger på en god skole med dygtige elever.

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Vangeboskolen9.6 10.0 10.0 8.6 9.5
Rudersdal Kommune 8.4 8.2 8.97.8 8.2
Landsgennemsnit 7.0 7.4 8.06.47.3

Stigende Karaktergennemsnit

Vangeboskolen har over de sidste 8 år oplevet en svagt stigende tendens i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.


Undervisningseffekt i 2019   0.5

Vangeboskolen er dygtige til at løfte eleverne fagligt som indikeret af en positiv undervisningseffekt på 0.5. Den positive undervisningseffekt betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er bedre end forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Vangeboskolen er nummer 3 blandt grundskolerne i Rudersdal Kommune.


Vangeboskolen skriver om sig selv:

Vangeboskolen er beliggende for enden af en blind vej omkranset af skov og en lille sø. Skolen blev tegnet af en gruppe unge arkitekter, hvoraf flere er meget berømte i dag. Bedst kendt lige nu er nok Henning Larsen, der senest har været arkitekten bag Operahuset i Københavns Havn. Bygningerne stod færdige til de første børn i 1959 og fremstår den dag i dag som lyse, venlige og gennemtænkte.

Læs mere på Vangeboskolens egen hjemmeside

Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 17 grundskoler i Rudersdal Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt

Trivsel på Vangeboskolen

Trivsel   3.75

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Vangeboskolen er meget tæt på landsgennemsnittet.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Vangeboskolen:

Den sociale trivsel på Vangeboskolen er lidt under gennemsnittet. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.12, hvilket er den 581 højeste blandt de 1534 grundskoler, der deltog i 2019-undersøgelsen. En social trivsel lidt under gennemsnittet viser, at nogle elever kan have problemer ift skolen, klassen og fællesskabet.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Vangeboskolen har en faglig trivsel 3.89, der er over gennemsnittet. Det er faktisk den 84. bedste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Vangeboskolen har en score på 3.79, hvilket er lidt under gennemsnittet. Det er den 643. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Vangeboskolen har en lave score: 3.24, hvilket er under gennemsnittet. Det er den 856. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Vangeboskolen deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2019-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 17 grundskoler i Rudersdal Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Vangeboskolen

Fravær 2019/20

Vangeboskolen havde i skoleåret 2019-2020 et gennemsnitlig elevfravær på 2,9 procent. Det er et relativ lavt fravær og et godt stykke under landsgennemsnittet på 5,3 procent.

! Stigende fravær

Fraværsprocenten viser nogen variation og trenden er ikke fuldstændig klar, men overordnet set er der over de sidste 10 år sket et svagt stigende elevfravær. Grafen nedenfor viser elevfravær i perioden 2011-2020, sammelignet med folkeskolernes landsgennemsnit (den røde kurve).

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 17 grundskoler i Rudersdal Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Vangeboskolen

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2019-2020 var 97,7 procent af eleverne af dansk oprindelse. Over de sidste 12 år er der sket en svag stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

! Faldende Elevtal

Der er 385 elever på Vangeboskolen. Elevtallet har gennemsnitlig set over de sidste 12 år oplevet årlige fald på ca. 2,5 procent. Faldet kan skyldes skoledistriktets demografi, men kunne måske også indikere at nogle forældre fravælger skolen.

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 17 grundskoler i Rudersdal Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Vangeboskolen er en folkeskole med 425 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Vangeboskolen ligger i Rudersdal Kommune, der årligt investerer 63,359 kr. per folkeskoleelev.

Det er den 30. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Rudersdal Kommune er en af de danske kommuner med de bedste forhold for børn og unge - Læs mere her »


Forældrenes Medianindkomst

Mange elever på Vangeboskolen kommer fra særdeles velstillede hjem - Den gennemsnitlige disponible indkomst blandt skolens forældre er således et langt over landsgennemsnittet 875.334 kr.

Forældrebetaling

Vangeboskolen er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 17 grundskoler i Rudersdal Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Boliger til salg i Ravnholm Skole skoledistrikt


! seks boliger boliger til salg

Med seks boliger til salg (30. juli 2021) i skoledistrikt Ravnholm Skole er der et begrænset udbud at vælge i mellem. Vi har samlet smagsprøver fra skoledistriktet, der desuden kigger på andre unikke kriterier som f.eks arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v.

Skoledistrikter og boligmarkedet

Skolevalg er et af de vigtigste valg som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn ofte tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn. DinGeo er eneste danske website hvor du kan søge boliger til salg i skoledistrikter.

Se alle boliger til salg i Ravnholm Skole her »

Grundskolerne i Rudersdal Kommune

Du kan se og sammenligne alle kommunens 17 grundskoler i tabellen nedenfor. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Birkerød Privatskole - 0.3 | - Se på kort
Birkerød Skole 3.733 | -0.1 | 687,132 kr. Se på kort
Bistrupskolen 3.714 | -0.2 | 654,932 kr. Se på kort
Dronninggårdskolen 3.816 | 0.3 | 889,391 kr. Se på kort
Ny Holte Skole 3.784 | 0.3 | 841,352 kr. Se på kort
Nærum Privatskole - 0.5 | - Se på kort
Nærum Skole 3.746 | 0.3 | 513,404 kr. Se på kort
Rudersdal Lilleskole - -0.1 | - Se på kort
Sjælsøskolen 3.746 | 0.3 | 738,873 kr. Se på kort
Skovlyskolen 3.695 | 0.1 | 916,692 kr. Se på kort
Toftevangskolen 3.730 | -0.3 | 681,558 kr. Se på kort
Trørødskolen 3.857 | 0.0 | 787,709 kr. Se på kort
  Vangeboskolen 3.750 | 0.5 | 875,334 kr. Se på kort
Vedbæk Skole 3.808 | -0.2 | 858,454 kr. Se på kort
Høsterkøb Skole 3.915 | - 797,428 kr. Se på kort
Kajerødskolen
ikke aktiv
- - - Se på kort
Parkvejskolen
ikke aktiv
- - - Se på kort