DinGeo — i hele Danmark

Tullinsgade 27, 3. th, 1618 København V

Andelsbolig på Tullinsgade 27, 3. th i København V er opført i 1888 og indeholder 5 værelser, et køkken og fordelt på 128 m2. Lejligheden er en andelsbolig i foreningen A/B Værnedamsvej/Tullinsgade.

Ejendommen ligger i Københavns Kommune, opvarmes med fjernvarme fra HOFOR Fjernvarme P/S og tilhører skoledistriktet Oehlenschlægersgades Skole. De nærmeste naboer er typisk voksne enlige midt i byen. Den årlige risiko for indbrud er relativ lav, 1.21 procent i området. Generer openAI beskrivelse

Andelsboliglån
Din udbetaling
kr.
Indkomst
kr.

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside
Matrikelkort Tullinsgade 27, 3. th

Luftfoto af Tullinsgade 27, 3. th, 1618 København V. Matriklen er markeret med den grønne polygon.

Se flere fotos


Bemærk: Dingeo boligrapporten består udelukkende af offentligt tilgængelig geodata - læs mere om DinGeo og vores datakilder her.

Sundhed — Tullinsgade 27, 3. th, 1618 København V

Radon

Tullinsgade 27, 3. th, 1618 København V er en lejlighed og dermed langt mindre udsat for radonforurening end enfamiliehuse i samme område. Radonrisikoen er derfor Meget lav.

Meget lavRadonrisiko Lav Radonrisiko Mellem Radonrisiko Høj Radonrisiko Meget højRadonrisiko
!Radonklassificering

Tullinsgade 27, 3. th, 1618 København V ligger i den gamle København kommune, der er klassificeret som Radonklasse 2. Det betyder at 1-3% af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på 200 Bq/m3 eller mere (WHO anbefaler at koncentrationen ikke overstiger den øvre grænseværdi på 100 Bq/m3). Som udgangspunkt er risiko for Radon i boligen derfor middelhøj.

Radonklasse 2 klassificeringen stammer fra den landsdækkende radonundersøgelse fra 2001. Undersøgelsen inkluderede 17 målinger i den gamle København kommune. Af de 17 målinger var den højeste radonkoncentration 290 Bq/m3 og middelkoncentationen var 47 Bq/m3.

!Geologi

Det geologiske underlag på Tullinsgade 27, 3. th, 1618 København V er Moræneler (Se Geologi og Geoteknik), der frigiver Radon og dermed øger risiko for Radon i boligen.

!Byggeår

Ejendommen Tullinsgade 27, 3. th, 1618 København V er opført i 1888 (Se Boligoplysninger) og sandsynligvis ikke radonsikret mod undergrunden (først med bygningsreglementet i 1998 blev der stillet krav om, at nybyggeri skal radonsikres).

Bygningen
Tullinsgade 27, 3. th, 1618 København V er en lejlighed. Lejligheder i etageejendomme har et gennemsnitligt radonniveau, der kun er ca. en fjerdedel af niveauet i områdets enfamiliehuse.
Radon i danske boliger
Der er lav risiko for Radon på Tullinsgade 27, 3. th, 1618 København V.

Mere info om Radon:

Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart, der dannes i jord -og bjergarter, som indeholder thorium og uran. Radon trænger ind i boliger fra undergrunden. Gasarten kan hverken ses, lugtes eller smages.

DinGeo angiver risiko for Radon, og inkluderer ikke egentlige målinger indefra boligen...
Læs mere om Radon her »

Se radonkort

Datakilder:
Risø, Statens Institut for Strålehygiejne, GEUS

Risiko for asbest, tungmetaller og PCB i indeklimaet

Risiko for sundhedsskadelige stoffer i bygning
Tullinsgade 27, 3. th

Asbest PCB TM
Facade
Fuger
Gulve
Isolering
Maling
Tag

Tabelforklaring:
Grøn markerer lille risiko ( ) og rød stor risiko ( ) for sundhedsskadelige stoffer (Asbest, PCB og tungmetaller) i de forskellige bygningsdele. Størrelsen angiver sandsynligheden for at den kunstige intelligens har ret (vurderet ud fra de mange tusinde træningsdata). Risikovurderingen er baseret på en statistisk model og vi understreger, at der er tale om en risikovurdering med streg under risiko.

!Asbest

Asbest er en fællesbetegnelse for en gruppe mineraler velegnet til isolering og brandsikring. Fibre fra asbestholdige materialer er særdeles sundhedsskadelige på grund af fibrenes beskedne størrelse, men så længe de asbestholdige byggematerialer ikke afgiver fibre til luften, er asbest i bygningen ikke nødvendigvis farlig.

Andelsbolig på Tullinsgade 27, 3. th har risiko for Asbest i følgende byggematerialer (sandsynlighed angivet i efterfølgende parentes): Tagmateriale (100.0%)

!PCB

PCB er en af verdens farligste miljøgifte. Nu om dage er det totalt forbudt at producere, importere og anvende byggematerialer, der indholder PCB. Forbuddet mod PCB har desværre ikke altid været gældende.

Andelsbolig på Tullinsgade 27, 3. th har risiko for PCB i følgende byggematerialer (sandsynlighed angivet i efterfølgende parentes): Maling (66.4%), Isolering (60.1%), Gulve (59.7%), Fuge (58.3%), Facade (55.7%).

!Tungmetaller

Tungmetaller har været anvendt i byggeriet i århundreder som kemisk tilsætning i bl.a. maling, grunder samt i metallisk form. Tungmetalholdige byggematerialer medfører ikke nødvendigvis indeklimaforurening, så længe stofferne er fast bundet, fx i blyskørter eller i malingsoverflader

Andelsbolig på Tullinsgade 27, 3. th har risiko for tungmetaller i følgende byggematerialer (sandsynlighed angivet i efterfølgende parentes): Gulve (78.1%), Maling (76.8%), Isolering (51.0%).

Risikovurderingerne er baseret på BBR data - sidst opdateret den 18 maj, 2024
Se adressens BBR data


Mere info om Sundhedsskadelige stoffer i byggematerialer:

Baseret på data fra flere årtiers bygningskemiske undersøgelser har Niras udviklet en Machine Learning-algoritme, der kan forudsige risiko for miljø- og sundhedsskadelige stoffer i danske bygninger. Den kunstige intelligens forudser risici baseret på byggematerialer, byggeår og andre BBR data. Der er tale om et professionelt værktøj som Niras har brugt internt med stor success og som nu stilles offentlig tilgængeligt via DinGeo.

De Miljø- og sundhedsskadelig stoffer i bygningsdelene kan være afgørende for et godt indeklima og din sundhed. Det er en risikofaktor som alle boligejere og boligkøbere bør tage aldeles alvorligt.

Læs mere her »

Datakilder:
Niras og BBR

Jordforurening

Ingen registreret jordforurening på grunden

Der er ikke registreret jordforurening på ejendommen Tullinsgade 27, 3. th, 1618 København V.

Ingen olietank på grunden

I følge BBR er der ikke olietank på andelsboligs grund.

!Jordforurening i nærområdet

Selvom der ikke er registreret jordforurening på andelsboligs grund, så er det stadig værd at bide mærke i, at der indenfor en radius på ca. 500 meter fra adressen er 90 jordforureninger. Det er et meget højt antal. Blandt det totale antal jordforureninger er 66 egentlige jordforureninger (type V2), mens 24 er mulige forureninger der ikke endnu er undersøgt (type V1).

Jordforureningskort på Tullinsgade 27, 3. th, 1618 København VKortet ovenfor viser jordforurening i området omkring matriklen 660-Udenbys Vester Kvarter, København, der hører til Tullinsgade 27, 3. th, 1618 København V. De røde omrader er egentlige jordforureninger (V2) og blå områder er mulige forureninger, der ikke endnu er undersøgt (V1). - Åbn stort kort

Jordforureningsattest

Download en officiel jordforureningsattest for Tullinsgade 27, 3. th, 1618 København V. Tryk på knappen og en PDF-fil vil blive dannet via Danmarks Miljøportal.

Download Jordforureningsattest

Mere info om jordforurening:

Forurenet jord truer grundvandet, naturen og menneskers sundhed. Spredt ud over Danmark er der mere end 15.000 grunde, der er forurenede af industri, affald og tankanlæg. Dertil kommer et tilsvarende antal grunde der muligvis er forurenede. Desuden er der i Danmark omkring 200.000 sløjfede olietanke, der udgør en væsentlig risiko for uregistreret jordforurening af specielt parcelhusgrunde.

Ved boligkøb skal du altid tjekke jordforurening og olietank. Olietank bør være registreret i BBR.

Læs mere om jordforurening her »
Læs mere om olietanke her »

Se Jordforureningskort

Datakilder:
Danmarks Miljøportal

Jordforureninger (V2) tæt på Tullinsgade 27, 3. th, København V
LokalitetAfstand (meter)NuanceringStofferMere info
Vesterbrogade 72A, 1620 København V
lok. nr. 101-03083
30? -
Gammel Kongevej 47, 1610 København V
lok. nr. 101-02842
40? -
Værnedamsvej 7, 1819 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30226
55! F2 -
Frederiksberg Alle 22A, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00182
56? -
Værnedamsvej 13B, 1819 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00404
61? -
Gammel Kongevej 39A, 1610 København V
lok. nr. 101-02839
109? -
Gammel Kongevej 80, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00136
118 F0 -
Vesterbrogade 65, 1620 København V
lok. nr. 101-00502
126? -
Forhåbningsholms Alle 2, 1904 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00160
134? -
Gammel Kongevej 89, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00156
135? -
Gammel Kongevej 74B, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30046
141? -
Vesterbrogade 69, 1620 København V
lok. nr. 101-02855
155? -
Frederiksberg Alle 24, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30197
170 F0 -
Apostelkirkens Menighedsbhv.
lok. nr. 101-02100
175? Benz[a]pyren
Schønbergsgade 9
lok. nr. 147-00084
183? Bly, Chlorerede opl.midl., Benz[a]pyren, Vinylchlorid m.fl.
Vesterbrogade 60, 1620 København V
lok. nr. 101-01684
183! F2 -
Gammel Kongevej 60, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00031
194? -
Gammel Kongevej 33, 1610 København V
lok. nr. 101-00501
200? -
Frederiksberg Alle 15, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00154
217? -
Boyesgade 1, 1622 København V
lok. nr. 101-02831
226? -
Matthæusgade 12A, 1666 København V
lok. nr. 101-03540
234? -
Gammel Kongevej 92, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00077
261? -
Absalonsgade 8, 1658 København V
lok. nr. 101-03073
262? -
Vesterbrogade 102, 1620 København V
lok. nr. 101-30087
266! F2 -
Boyesgade 11, 1622 København V
lok. nr. 101-30510
271! F2 -
Gammel Kongevej 101, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30310
272 F0 -
Boyesgade 10, 1822 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00153
274? -
Vodroffsvej 9A, 1900 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30060
277! F2 -
Hauchsvej 12, 1825 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31088
285 F0 -
Svanholmsvej 12, 1905 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30634
286? -
Valdemarsgade 12, 1665 København V
lok. nr. 101-03082
297? -
Valdemarsgade 19A, 1665 København V
lok. nr. 101-02854
305 F0 -
Brorsonsgade 1, 1624 København V
lok. nr. 101-00622
311? -
Sankt Knuds Vej 16, 1903 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31107
313! F1 -
Hauchsvej 3, 1825 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30064
325! F2 -
Vodroffsvej 4, 1900 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00012
325? -
Sankt Knuds Vej 18, 1903 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30078
329! F2 -
Gammel Kongevej 25, 1610 København V
lok. nr. 101-01674
343? -
Absalonsgade 12, 1658 København V
lok. nr. 101-01105
344? -
Lykkesholms Allé 8, 1902 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30845
354! F1 -
Carl Bernhards Vej 13B, 1817 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00313
359! F1 -
Gammel Kongevej 23, 1610 København V
lok. nr. 101-01673
359? -
Gasværksvej 2, 1656 København V
lok. nr. 101-00231
360? -
Sankt Knuds Vej 22A, 1903 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30621
365! F2 -
Eskildsgade 11, 1657 København V
lok. nr. 101-00618
370? -
Gasværksvej 4, 1656 København V
lok. nr. 101-00796
394 F0 -
Vesterbrogade 112, 1620 København V
lok. nr. 101-03080
403? -
Absalonsgade 26
lok. nr. 101-01395
416? Trichlorethylen, Chlorerede opl.midl.
Vesterbrogade 114, 1620 København V
lok. nr. 101-02862
417? -
Sankt Knuds Vej 32, 1903 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30192
420? -
Sankt Knuds Vej 23A, 1903 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31091
422? -
Absalonsgade 28, 1658 København V
lok. nr. 101-04683
429! F2 -
Gasværksvej 9, 1656 København V
lok. nr. 101-03054
432? -
Lykkesholms Allé 11, 1902 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00134
437? -
Sundevedsgade 5, 1751 København V
lok. nr. 101-00894
438? -
Gammel Kongevej 15, 1610 København V
lok. nr. 101-00804
441 F0 -
Gammel Kongevej 115, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30957
444! F2 -
Sundevedsgade 17, 1751 København V
lok. nr. 101-04690
445? -
Enghavevej 16/Sundevedsgade 21-23
lok. nr. 101-00500
449? C10-C25 kulbrintefraktion, 1,1,1-trichlorethan, Trichlorethylen, Olieprodukter m.fl.
Forhåbningsholms Alle 47A, 1904 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30295
449! F2 -
Frederiksberg Alle 31, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00397
466 F0 -
Enghavevej 31/Matthæusgade 50-54 og Matthæusgade 33-37 + vejareal
lok. nr. 101-00798
476? Olie, Benz[a]pyren, Benzin, Benzen m.fl.
Uwo Forkromningsanstalt, Lykkeholms Alle 20
lok. nr. 147-00010
477? Petroleum, Tungmetaller, Terpentin, Trichlorethylen m.fl.
Enghavevej 18A, 1674 København V
lok. nr. 101-00504
478? -
AB Absis
lok. nr. 101-01801
488? Olieprodukter
Uraniavej 12, 1878 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30614
492 F0 -

Tabellen viser de 66 kortlagte jordforureninger (af typen V2), der ligger indenfor en ca. 500 meter radius af Tullinsgade 27, 3. th, 1618 København V.
Afstand angiver afstanden i meter fra Tullinsgade 27, 3. th til den pågældende jordforurening.
Nuancering angiver forureningskategori. F0 er den mindst alvorlige kategori, der angiver, at forureningen ikke umiddelbart udgør en sundhedsrisiko ift. brug af hus og have. Forureningskategori ! F1 betyder, at der er en forurening, der antageligvis ligger et stykke nede i jorden. Hvis du følger simple råd, så kan du uden sundhedsmæssig betydning bruge hus og have. Forureningskategori ! F2 er den højeste kategori. Det kan være en kraftig forurening, der kan have betydning for brugen af hus og have og desuden påvirke boligens indeklima. ? angiver at jordforureningen ikke endnu er kategoriseret.
Stoffer angiver hvilket helbredsskadelige stoffer, der er knyttet til den pågældende jordforurening.
Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

Mulige jordforureninger (V1) tæt på Tullinsgade 27, 3. th, København V
LokalitetsnummerAfstand (meter)Mere info
Frederiksberg Alle 12, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30809
127
Gammel Kongevej 74B, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30046
155
Frederiksberg Alle 18, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30811
159
Gammel Kongevej 95 og Sankt Thomas Alle 10-14, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30810
198
Prinsesse Maries Alle 5, 1908 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31060
222
Vesterbrogade 95
lok. nr. 101-00665
268
Vodroffsvej 9A, 1900 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30060
299
Forhåbningsholms Allé 19-27
lok. nr. 147-00401
341
Gasværksvej 4-6, 1656
lok. nr. 101-00796
368
Fornikling, Sankt Knuds Vej 22, Frederiksberg
lok. nr. 147-30621
378
Vodroffsvej 23, 1900 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30272
379
Enghavevej 19-23, København V
lok. nr. 101-00575
395
Gasværksvej 8A-E
lok. nr. 101-00401
404
Omformerstation, Sankt Knuds Vej 30-34, Frederiksberg
lok. nr. 147-30192
423
Gammel Kongevej 102, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31006
436
Eskildsgade 13
lok. nr. 101-00350
438
Gasværksvej 11-11A
lok. nr. 101-00419
447
Gammel Kongevej 117, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30910
478
Jordkørsel, Sveasvej 3
lok. nr. 147-30014
480
Oprenset olieforurening, mangler renbundsprøver - Viktoriagade 10 og 10A, København V
lok. nr. 101-00437
481
Mynstersvej 7A, 1827 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30912
496
Vesterbrogade 124
lok. nr. 101-03416
497
Eskildsgade 23, 1657 København V
lok. nr. 101-01242
499
H.C. Ørsteds Vej 11A, 1879 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30077
500

Tabellen viser potentielle jordforureninger, der endnu ikke er undersøgt i detaljer (typen V1), som ligger i området omkring Tullinsgade 27, 3. th, 1618 København V.
Afstand angiver afstanden i meter fra Tullinsgade 27, 3. th til den pågældende jordforurening.
Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

Adressens jordforureningsdata er sidst opdateret 24 april, 2024. - opdater

Jordforureningsdata indsamles, opdateres og adminstreres af regionerne. Hvis du vil vide mere om jordforurening omkring Tullinsgade 27, 3. th, 1618 København V bør du kontakte den ansvarlige myndighed hos Region HovedstadenLuftforurening

Der kan være problemer med luftforurening på Tullinsgade 27, 3. th, 1618 København V.

NO2

Luftkoncentrationen af kvælstofdioxid (NO2) er 14.0 µg/m3, hvilket er relativt lavt ift EU's grænseværdi på 40 µg/m3. NO2 dannes i forbrændingsprocesser i biler, lastbiler, kraftværker, o.s.v. og høje koncentrationer af NO2 indikerer derfor dårlig luftkvalitet.

!PM2.5

Luftkoncentrationen af PM2.5 partikler er 10.3 µg/m3, hvilket er under EU's grænseværdi på 25 µg/m3, men over WHO's grænseværdi på 10 µg/m3. Hovedparten af de fine PM2.5 partikler er dannet udenfor Danmark og transporteret hertil med vinden. Hele Sjælland, Fyn og Sønderjylland har værdier over WHO's grænseværdi - Se de landsdækkende PM2.5 variationer på kort »

PM10

Luftkoncentrationen af PM10 partikler er 16.4 µg/m3, hvilket er under EU's og WHO's grænseværdi på henholdsvis 40 og 20 µg/m3. PM10 partikler er oftere fra lokalområdet og koncentrationerne har større geografisk variation end PM2.5 - Se de landsdækkende PM10 variationer på kort »

!Black carbon

Luftkoncentrationen af Black carbon (eller sod) partikler er 0.4 µg/m3. Det er en svagt forhøjet koncentration. Black carbon er ultrafine sod-partikler fra forbrændingskilder (f.eks. vejtrafik, brændeovne, kraftværker). Forhøjede koncentrationer forekommer i og omkring de større byer.

!Partikelantal

Der er estimeret 8800 partikler per cm3 luft. Det er en svagt forhøjet koncentration. Partikelantal er tilnærmelsesvis det samme som ultrafine partikler.

!Brændeovne og pejse

Der er en høj koncentration af brændeovne og pejse i København med i gennemsnit 185.4 enheder per km² - Se de landsdækkende variationer på kort »


Bemærk: De modellerede luftkvalitetsdata er beregnede årsmiddelkoncentrationer i 2 meters højde for året 2019. De modellerede data har udelukkende vejledende karakter og repræsenterer ikke egentlige målinger. Læs mere her »

Mere info om Luftforurening:

Luftforurening menes at være skyld i ca. 6.000 for tidlige dødsfald årligt i Danmark. Det svarer til, at den forventede levetid for befolkningen som helhed er reduceret med 6-9 måneder. Hertil kommer astma og andre følgesygdomme af luftforurening, der nedsætter livskvalitet.

Læs mere om Luftforurening her »

Se Luftforureningskort

Datakilder:
DCE - Nationalt center for Miljø og Energi - Luften på din vej

Trafikstøj

Der er trafikstøj på adressen Tullinsgade 27, 3. th, 1618 København V. Støjen er vurderet at være 60-65 dB. Det er et støjniveau, der svarer til støjen fra en opvaskemaskine

Støjmålinger (dB)


55-60
55-60 dB
60-65 dB
60-65 dB
65-70 dB
65-70 dB
70-75 dB
70-75 dB
Over 75 dB
Over 75 db

Trafikstøjkort på Tullinsgade 27, 3. th, 1618 København VKortet viser trafikstøj i området omkring Tullinsgade 27, 3. th, 1618 København V. - Åbn stort kort


Støjdata stammer fra Miljøstyrelsens kortlægning af støjbelastede boliger i 2017 og er vejledende. Data er indsamlet og behandlet af kommunerne i hovedstadsområdet, Odense, Aalborg og Aarhus kommune samt Vejdirektoratet og Banedanmark. Der er primært indsamlet data for veje og jernbaner. Støjbelastningen er beregnet som et gennemsnit af den samlede mængde støj, der er indsamlet i løbet af et døgn på baggrund af trafiktællinger og vejrforhold.

Nedenstående tabel viser trafikstøj i 1.5 meters højde på Tullinsgade 27, 3. th, 1618 København V om dagen:

StøjtypeLydstyrke
Større veje ingen registreret støj (*)
! Veje i by60-65 dB
Større jernbaneringen registreret støj (*)
Jernbane i byingen registreret støj (*)
Større lufthavningen registreret støj (*)
(*) "ingen registreret støj" kan skyldes manglende målinger.

Den samlede støjkortlægning vises på Miljøstyrelsens Støj-Danmarkskort og inkluderer også estimater for støj i 4 meters højde og om natten.

Mere info om Trafikstøj:

Det vurderes at flere tusinde danskere hvert år indlægges med forhøjet blodtryk eller hjertesygdom på grund af den ekstra risiko som trafikstøj giver. Vejstøj menes årligt at være årsag til 200-500 for tidlige dødsfald.
Læs mere om Trafikstøj her »

Se Støjkort

Datakilder:
Miljøstyrelsen

Hårdhed af drikkevand

Drikkevand på adressen Tullinsgade 27, 3. th, 1618 København V har hårdhed: 18 - 24. Det betyder at vandet er klassificeret som hårdt. Hårdhedsgraden er baseret på et gennemsnit for kommunen. Vi anbefaler derfor, at du undersøger hårdhedsgraden hos dit lokale vandværk.
Vandets Hårdhed, dH
dH <4 dH 4-8 dH 8-12 dH 12-18 dH 18-24 dH 24-30 dH >30

Mere info om hårdhed af drikkevand:

Hårdt drikkevand medfører tilkalkning af elkedler, vaskemaskiner og toiletter og øget forbrug af vaske- og rengøringsmidler. Hårdt vand har ingen kendt skadelig effekt på helbredet. Læs mere om drikkevandets hårdhed her »

Se Hårdhedskort

Datakilder:
GEUSRisiko for oversvømmelse — Tullinsgade 27, 3. th, 1618 København V

Ekstrem regn

Der kan være risiko for oversvømmelse ved kraftig regn og/eller regulære skybrud på adressen Tullinsgade 27, 3. th, 1618 København V.

Ejendommen ligger ikke i en lavning, men overfladevand har svært ved at sive ned i jorden da befæstelsesgraden er høj og den hydrauliske ledningsevne er dårlig.

Lavninger

Tullinsgade 27, 3. th, 1618 København V ligger ikke i en lavning og som udgangspunkt er risikoen for at regnvand samler sig på adressen under skybrud derfor lav.

Kortet nedenfor viser afløbsløse lavninger i landskabet. Nedløbsriste der kan lede overfladevandet i kloak er vist med sorte firkanter.

Ekstrem regn på Tullinsgade 27, 3. th, 1618 København VRisiko for oversvømmelse ved ekstrem regn afhænger i høj grad af terrænet. Kortet ovenfor viser lavninger (markeret med blå) omkring Tullinsgade 27, 3. th, 1618 København V. De blå områder viser den potentielle maksimale udbredelse af skybrudsrelateret oversvømmelse hvis alle lavninger bliver helt fyldt med vand. - Åbn stort kort
!Høj befæstelsesgrad
Den gennemsnitlige befæstelsesgrad i området omkring Tullinsgade 27, 3. th, 1618 København V er 80 procent. Det betyder, at ca. 80 procent af overfladen er bebygget eller belagt med asfalt, fliser, brosten mv., der hindrer regn- og overfladevand at sive ned i jorden.
!Hydraulisk ledningsevne
I perioder med kraftig nedbør vil det øverste jordlag have en lav hydraulisk ledningsevne på 50 - 100 mm/dag i området omkring Tullinsgade 27, 3. th, 1618 København V. Selv i ubebyggede områder vil regnvand derfor blive på overfladen og kun meget langsomt trænge ned i jorden.

Mere info om risiko for oversvømmelse ved skybrud:

Skybrud er meget voldsomme regnbyger, der forårsager oversvømmelse af kloakker og tagrender. Risiko for oversvømmelser kan have indflydelse på huspriser, forsikringspræmier og kloakafledningsafgifter. Inden et boligkøb er det derfor en god ide, at overveje risikoen for oversvømmelse ifm skybrud. Læs mere om skybrud her »
Lavningskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Grundvand

Tullinsgade 27, 3. th ligger i et område hvor grundvand ikke ser ud til at udgøre en risiko ifm oversvømmelse.
Historiske grundvandsdybder 1991-2020

Den modellerede gennemsnitlige grundvandsdybde er 1.6 meter på adressen. Dybden er baseret på data fra hele perioden 1991-2020 i vinterhalvåret. Medtages usikkerhed/datavariation ligger den gennemsnitlige grundvandsdybde i intervallet 0.8 - 2.2 meter. Det ret store usikkerhedsinterval afspejler bl.a. (1) usikkerhed på den nummeriske model, (2) naturlige nedbørsvariationer og (3) usikkerhed på de målte grundvandssdybder i de geologisk boringer.

Baseret på de historiske observationer og den nummeriske grundvandsmodel er der ikke tegn på at Tullinsgade 27, 3. th har problemer med højtliggende grundvand, for nuværende.

Historiske grundvandsdybder (1991-2020)
Tullinsgade 27, 3. th, 1618 København V


Ekstrem regn på Tullinsgade 27, 3. thKortet viser den modellerede dybde til grundvandet omkring Tullinsgade 27, 3. th. Kortudsnittet måler 1.600 x 800 meter og adressen er markeret med markør . Dybderne er baseret på historiske (1991-2020) målinger i vinterhalvåret (i geologisektionen længere nede på siden kan du få mere detaljeret information om de geologiske boringer tæt på adressen, hvorfra grundvandsdata stammer). Modelberegningerne er nedskaleret fra 100 m grid til 10 m grid med brug af maskinlæring. Områder med højt grundvand er markeret med blå farver, mens gule og orange farver svarer til et dybere grundvandsspejl. - Åbn stort kort
Fremtidige grundvandsstigninger i perioden 2041-2070

Der sker sandsynligvis ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen over de næste 40-50 år. I følge en modelberegning med et højt CO₂-niveau, så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (1.1 centimeter) i perioden 2041-2070.

Se 2041-70 ændringer på stort kort ».

Perioden 2071-2100

Der sker sandsynligvis heller ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen når vi kigger længere ud i fremtiden. I følge en modelberegning (igen med et højt fremtidigt atmosfærisk CO₂-niveau), så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (2.4 centimeter) i perioden 2071-2100.

Se 2071-2100 ændringer på stort kort ».Mere info om stigende grundvand:

Grundvandsspejlet er udtryk for et niveau i jorden - Under grundvandsspejlet er alle mellemrum i jorden mættet og fyldt med vand, og over grundvandsspejlet er jorden umættet med vand. Flere steder i Danmark ligger grundvandsspejlet tæt på overfladen. Med forventede klimaændringer og øget nedbør, vil grundvandet uværgeligt stige og områder hvor grundvandsspejlet når op til overfladen vil blive omdannet til sump. Eksperter mener, at affekten af grundvandsstigninger kan blive langt større for Danmark end effekten af havniveaustigninger i takt med, at klimaet ændrer sig. Læs mere om stigende grundvand her »

Grundvandskort »

Datakilde:
HIP

Vandløbsoversvømmelse

Tullinsgade 27, 3. th, 1618 København V er ikke i umiddelbar risiko for oversvømmelse ifm forhøjet vandstand i nærmeste vandløb.

Vandløbsstigning

Kortet nedenfor viser områder der vil blive oversvømmet ved 1 meter vandstandsstining i nærmeste vandløb.

Oversvømmelsesrisiko fra vandløb på Tullinsgade 27, 3. th, 1618 København VKortet ovenfor viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 100 cm over det normale niveau i nærmeste vandløb. Push-pin markøren angiver adressen Tullinsgade 27, 3. th, 1618 København V. Data er stillet til rådighed af Klimatilpasning.dk. Se nærmere på det interaktive Vandløbsflodskort - Åbn vandløbskort

Mere info om risiko for oversvømmelse fra vandløb:

Ved massive vandløbsstigninger kan åer og vandløb gå over deres bredder og give oversvømmelser. Læs mere om oversvømmelse fra vandløb her »

Vandløbskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk
GeoMaticHavvand

Tullinsgade 27, 3. th, 1618 København V ligger i en højde på 4.6 meter over havets overflade.

Havvand på Land

Med en placering på mere end 3 meter over havets overflade, er adressen ikke i umiddelbar risiko for oversvømmelse ved stormflod. Kortet nedenfor viser en ekstrem vandstand på 460 centimeter over normalen.

Stomflod og havvand på Tullinsgade 27, 3. th, 1618 København VKortet viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 460 cm over det nuværende gennemsnitlige havniveau. Push-pin markøren angiver adressen Tullinsgade 27, 3. th, 1618 København V. Med det interaktive stormflodskort kan du vurdere andre områder og vandstandsstigninger - Åbn stormflodskort

Mere info om risiko for oversvømmelse ved stormflod:

Stormflod er oversvømmelser, som skyldes ekstrem vandstand i havet. En stormflod kan finde sted når kraftig vind presser store vandmasser fra havet ind over land. Risiko for oversvømmelse ved stormflod er størst i lave marskområder som Vadehavet og i fjorde, hvor vinden kan presse vandet ind, uden at det har mulighed for at komme ud igen. Stormflodsoversvømmelser er næsten årlige tilbagevendende fænomener i udsatte områder Læs mere om oversvømmelse fra stormflod her »

Stormflodskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Oversvømmelsesdirektivet - Risikoområder

Plantrin 1

Tullinsgade 27, 3. th, 1618 København V befinder sig ikke i et område, der er udpeget som højrisiko for havvands- eller vandløbsoversvømmelse under plantrin 1.

Se kort »

Plantrin 2

Adressen er heller ikke udpeget som højrisiko under plantrin 2.

Se plantrin 2 kort »

Mere info om oversvømmelsesdirektivet:

I forbindelse med EU's oversvømmelsesdirektiv har kystdirektoratet udpeget 14 afgrænsede risikoområder, hvor en større oversvømmelse fra havet, fjorde eller vandløb må anses som sandsynlig.

Læs mere om oversvømmelsesdirektivet »

Datakilder:
KystdirektoratetBoligfakta og Økonomi — Tullinsgade 27, 3. th, 1618 København V

BBR oplysninger

Andelsbolig på Tullinsgade 27, 3. th i København V er opført i 1888 og indeholder 5 værelser, et køkken og fordelt på 128 m2. Lejligheden er en andelsbolig i foreningen A/B Værnedamsvej/Tullinsgade. Disse og mange andre ejendomsoplysninger er samlet i Bygnings- og Boligregistret (BBR). På DinGeo bruger vi BBR bredt og i kombination med andre geodata, f.eks. når vi vurderer risiko for oversvømmelse, radonforurening osv., samt ved computerberegnede ejendomsvurderinger. Vi har samlet nogle af de vigtigste BBR data nedenfor.

Generelle BBR informationer
Anvendelse Bolig i etageejendom, flerfamiliehus eller to-familiehus
Boligtype Egentlig beboelseslejlighed
Opførselsesår 1888
Ombygningsår -
Fredning -
Ejerforhold Privat andelsboligforening
Køkkenforhold Eget køkken med afløb
Antal Etager 5
Antal toiletter 1
Antal badeværelser 0
Antal værelser 5

BBR materialer og installationer
Ydervægsmateriale Mursten
Tagmateriale Fibercement herunder asbest
Varmeinstallation Fjernvarme/blokvarme
Opvarmningsmiddel -
Supplerende varme (UDFASES) Bygningen har ingen supplerende varme
Vandforsyning Alment vandforsyningsanlæg
Afløbsforhold Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg

BBR arealer
Bygning, Samlet areal 1925 m2
Boligstørrelse 128 m2
Kælder 385 m2
Areal til erhverv 354 m2
Vægtet Areal 128 m2

!Andre udvalgte BBR data

BBR databasen indeholder desuden følgende informationer om ejendommen.

BBR Noter

Udover de numeriske data er der følgende noter registreret i BBR:

 • BRANDSIKRING 1888 S- KONTROL 161079
 • 191851BBR-oplysningerne er sidst opdateret den 18 maj, 2024 - opdater

Du kan rette BBR oplysningerne online hvis du ejer ejendommen (kræver NemId):
Ret BBR-oplysninger


BBR meddelelse

Hent den officielle BBR meddelelse for Tullinsgade 27, 3. th, 1618 København V. Tryk på knappen for at hente PDF-filen via bbr.dk.

Hent BBR-Meddelelse

Du kan finde mange flere officielle dokumenter blandt ejendommens dokumenter.

Mere info om BBR:

Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register, der indeholder grunddata om bygnings- og boligforhold for samtlige bygninger i Danmark.

BBR-oplysningerne danner grundlag for beregningen af bl.a. ejendomsværdiskat og afgifter til vand, varme og renovation. Som boligejer er du ansvarlig for, at BBR-oplysningerne er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Hvis der er fejl i BBR oplysningerne, er det boligejerens ansvar, at sørge for, at de bliver rettet. Læs mere her » Urigtige oplysninger kan resultere i en bøde på op til 5.000 kr.

Læs mere om BBR data her »

Datakilder:
ois.dk

Energimærke

Lejligheden på Tullinsgade 27, 3. th har energimærke D.
Bemærk: Energimærket omfatter flere boligenheder.

Det nuværende energimærke

A 2020A2015A2010BCDEF fill-opacity="0.7"G

Energimærket er gyldigt fra 3. februar 2017 til 3. februar 2027.

Ifølge BBR er bygningen opført i 1888. Når der tages højde for bygningens alder så er et D-energimærke faktisk OK og i den bedre ende af landsgennemsnittet for bygninger med tilsvarende alder (bygninger fra før 1930 har typisk energimærke D, E, F eller G; Se figur nedenfor). Energimærket er derfor en indikation på en fin bygningskvalitet og vedligehold.

Typiske energimærker opdelt efter byggeperioder


Sammenligning af energimærket D for lejligheden på Tullinsgade 27, 3. th (byggeår: 1888) med bygninger fra samme byggeperiode ().


!Energiforbedringer

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2015, så et energimærke D efterlader plads til forbedring. Med hele ti forslag til energiforbedringer er der faktisk gode muligheder for at forbedre bygningens energieffektivitet. Energiforbedringerne fokuserer på etageadskillelse, ovenlys, solceller, solvarme, varmerør, varmtvandsrør, vinduer, yderdøre og ydervægge.

Forbedringsforslag - Oversigt

ForslagÅrlig besparelseInvesteringRentabel
Ydervægge: Efterisolering af ydervægge60.900 kr2.300.000 kr
Etageadskillelse: Efterisolering af etageadskillelse over uopvarmet kælder9.200 kr150.000 kr
Solvarme: Etablering af solvarmeanlæg til produktion af varmt brugsvand5.800 kr90.000 kr
Varmtvandsrør: Isolering af ledninger i varmtvandsanlægget4.300 kr10.000 kr
Ydervægge: Isolering af hulrum i brystninger2.200 kr50.000 kr
Varmerør: Isolering af flanger og motorventil til varmeveksler200 kr1.000 kr
Vinduer: Udskiftning af vinduer til nye A-mærkede vinduer36.100 kr1.530.500 kr
Solceller: Etablering af solcelleanlæg9.400 kr240.000 kr
Yderdøre: Udskiftning af hovedtrappedøre700 kr36.000 kr
Ovenlys: Udskiftning af ovenlyskupler100 kr12.000 kr

Forklaring til kolonnerne:
Årlig besparelse angiver hvor stor en økonomisk besparelse i varmeudgifter, der vurderes at kunne realiseres med den givne forbedring. Investering er den estimerede engangsudgift forbundet med forbedringen. Rentabelt er er markeret hvis de årlige besparelser kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen.
Bemærk: De listede forbedringer omfatter hele ejendommen (ikke kun denne bolig).

Energimærkerapporten indeholder desuden fire andre forslag, der bør overvejes; I det mindste i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse. Der er ikke udregnet et muligt energimærke hvis alle forbedringsforslag implementeres.

Energimærke efter forbedringer

A 2020A2015A2010BCDEF fill-opacity="0.7"G

Det nuværende energimærke () kan forbedres2 trin via rentable forbedringer () og 0 trin med alle forbedringerne ().

Grønne investeringer i andelsbolig på Tullinsgade

De ti forbedringsforslag listet i oversigten repræsenterer grønne investeringer, der reducerer energiforbruget, hjælper miljøet, mindsker CO₂ udledningen og giver årlige besparelser på boligopvarmning:

 • CO₂ udledning: Energiforbedringer kan reducere bygningens CO₂ udledning med 70 procent. Med sit nuværende energimærke udledes 39,71 ton CO₂ årligt. De foreslåede energiforbedringer kan hjælpe med at reducere denne udledning - Hvis alle ti energiforbedringer implementeres, så kan udledningen reduceres med 27,65 ton.
  Læs mere om CO₂ reduktion
 • Indeklima: Energiforbedringer har oftest den positive bivirkning, at du får en sundere bolig med et bedre indeklima. F.eks. er forslaget Efterisolering af ydervægge(pris: 2.300.000 kr), en god mulighed for at mindske eventuelle problemer med træk, fodkulde og kuldenedfald.
  Læs mere om indeklima her
 • Varmeregning: Med de rentable energiforbedringer kan der årligt spares 82.200 kr. på varmeregningen. Hvis alle 10 energiforbedringer implementeres kan der spares hele 126.200 kr
  Læs mere om boligopvarmning
 • Værdiforøgelse: Med de rentable energiforbedringer og et nyt B-energimærke, vurderer vi, at andelsbolig vil opleve en værdiforøgelse på 112.640 kr.
  Læs mere om udregningerne
 • Offentlige tilskud: Sparenergi.dk har samlet information Muligheder for offentlige tilskud til energirenovering af Tullinsgade 27, 3. th.
 • Lånemuligheder: Hvis du skal låne penge til energirenoveringer, så er pengeinstitutter stort set altid positivt indstillede fordi det simpelthen er gode investeringer, der giver vedvarende besparelser på varmeregningen. Tullinsgade 27, 3. th er endda i den specielle situation at 6 renoveringer er markeret som rentable.
 • Teknologisk fremskridt: Den foreslåede investering i solceller har i energirapporten en anslået pris på 240.000 kr. Prisen på solceller falder løbende samtidig med at deres effektivitet stiger. Det betyder samlet set at prisen på solcelleenergi i dag er nede på ca. en tredjedel af hvad den kostede for 10 år siden.
Boliginvestering, der (1) med offentlige tilskud giver (2) et bedre indeklima, (3) højere boligværdi, (4) økonomiske besparelser på varmeregningen og (5) en klimamæssig gevinst er i vores optik win-win-win-win-win.

Energimærkedata stammer fra den elektroniske energimærkerapport. Download rapporten her »
Sidst opdateret den 15 april, 2020 - opdater


Mere info om Energimærket:

De fleste bygninger, der anvendes til beboelse eller erhverv, skal energimærkes ved salg eller udleje. Energimærkningen giver først og fremmest et overblik over, hvor dyr en bolig vil være i varme og el. Det har betydning for salgsprisen. Besparelsesforslagene viser, hvilke energimæssige forbedringer det kan betale sig at gennemføre. Læs mere om Energimærket her »

Datakilder:
SparEnergi.dk

Boligopvarmning

Den primære opvarmningskilde på Tullinsgade 27, 3. th, 1618 København V er fjernvarme. Der er ikke registreret supplerende varmeinstallationer.

!Varmeforbrug iflg energimærkerapport

Andelsbolig på Tullinsgade 27, 3. th, 1618 København V havde et energimærke D , der ikke længere er gyldigt (det udløb 03-02-2027).

Energimærkerapporten angiver et opvarmningsareal på 0 m2 for hele bygningen og et estimeret samlet årligt energiforbrug på 281,7 MWh/år. I energimærkerapporten er energiforbruget omregnet til en samlet estimeret varmeudgift på 234.400 kr/år, baseret på en energipris på 661,81 kr. per MWh.

Beregnet årlig varmeomkostning
234.400 kr/år

Note: Der er tale om et estimat. Den faktiske varmeregning afhænger af beboernes energivaner. Estimatet stammer fra 2017 og tager ikke højde for eventuelle ændrede energipriser siden da.

Fjernvarme

Andelsbolig på Tullinsgade 27, 3. th modtager fjernvarme fra HOFOR Fjernvarme P/S. Fjernvarme er stort set altid en fordel. HOFOR Fjernvarme P/S hører endda til blandt landets billigere fjernvarmeforsyninger - Deres pris for at opvarme en standardlejlighed på 75 m2 og et varmeforbrug 15 MWh er 12.354 kr. Find mere info om HOFOR Fjernvarme P/S her ».

Tullinsgade 27, 3. th har et vægtet areal på 128 m2, der er større end standardboligen. Et estimat, der tager højde for det større areal lyder:

Beregnet årlig varmeomkostning
12.354 kr/år

Note: Der er tale om et estimat baseret på en forsimplet udregning. Den faktiske varmeregning vil naturligvis også afhænge af beboernes energivaner. Boligens energimærke D er relativ dårligt og estimatet er derfor muligvis lav sat.

Du kan beregne den faktiske pris på baggrund af det konkrete forbrug samt varmeforsynings takstblad, som typisk er tilgængeligt på forsyningens hjemmeside. Hjemmesiden for HOFOR Fjernvarme P/S finder du her: http://www.hofor.dk/.

Mere info om Boligopvarmning

Boligopvarmning er en betydelig post på boligbudgettet, som varierer meget, både over tid, opvarmningsform og så sandelig også geografisk fra den ene varmeforsyning til den næste.

I disse år har fjernvarmen vokseværk og flere og flere boliger tilsluttes. Det er en god udvikling - Fjernvarme er den miljømæssigt reneste opvarmningsform og i mange tilfælde også den billigste. DinGeo har samlet forsyningsområderne for alle 400+ danske fjernvarmeværker og sammenkoblet disse med flere andre fjernvarmedata-registre, inklusiv fjernvarmepriser.

Læs mere om data og datakilder her »
Læs mere om HOFOR Fjernvarme P/S her »


Hæftelser

Ejendommen Tullinsgade 27, 3. th, 1618 København V har en enkelt hæftelse på 600.000 DKK.

Ejerpantebrev
Dato26. Apr, 2005
Prioritet1
Typeejerpantebrev
Hovedstol600.000 kr.
Rentesatsikke opgivet
Kreditorer Skjult


Adressens tinglysningsdata er sidst opdateret 8 juni, 2022  -  opdater

Du kan finde mere info, inklusiv ejeroplysninger, med et opslag direkte på tinglysning.dk »


Mere info om Hæftelser:

En hæftelse er en økonomisk forpligtelse eller et krav i ejendom. Nogle hæftelser er helt eller delvist afdragede og repræsenterer derfor ikke nødvendigvis boligejernes låneforpligtelser. Hæftelser er typisk tinglyste pantebreve, ejerpantebreve og realkreditpantebrev. Læs mere om Hæftelser her »

Datakilder:
Tinglysning.dk

Fejl ved opslag af Frededede og Bevaringsværdige Bygninger

Vi kunne desværre ikke finde data på ejendommen.

Mere info om fredede og bevaringsværdige bygninger:

Registeret over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB) indeholder ca. 355.000 bevaringsværdige bygninger og ca. 9.000 fredede bygninger.
Hvis en bygning er fredet og/eller bevaringsværdig kan der være restriktioner omkring renovering og ombygning. På den anden side kan der også være økonomiske fordele ved at eje et fredet eller bevaringsværdigt hus. Læs mere her »

Datakilder:
Kulturministeriet, Fredede og bevaringsværdige bygningerLokalområdet — Tullinsgade 27, 3. th, 1618 København V

Naboerne
voksne enlige midt i byen

Den mest almindelige husstandstype i og omkring Tullinsgade 27, 3. th, 1618 København V er voksne enlige midt i byen , d.v.s. conzoom®-typen Hjerterum.

Hjerterum

Hjerterum
voksne enlige midt i byen

 • Alle familietyper
 • Bor i mindre lejligheder
 • Lav købekraft
 • Meget sociale og fælleskabsorienterede
 • Online
 • Motionerer ofte

Geodemografi

Hjerterum er enlige voksne i alle aldre, dog er flest fra 40 år og op. Tre fjerdedele har ingen hjemmeboende børn. Men de har Hjerterum og udgør en stor del af den urbane mangfoldighed, hvor der bor stor diversitet under samme tag. Nogle er indvandrere eller efterkommere

Uddannelsesbaggrunden er blandet og nogle studerer endnu, mens andre er pensionerede. Hovedparten er fortsat lønmodtagere og indkomstniveauet er ikke så højt, men de er fornuftige og mange har en mindre opsparing i banken. Hjerterum fordeler sig fortrinsvis i middel- og arbejderklassen

De bor med få rum fordelt på 60 til 90 m². For størstepartens vedkommende er dette i lejeboliger, hvoraf de fleste er i almennyttigt boligbyggeri og resten primært i andelsbolig. I deres etageejendomme bor man tæt i opgangene

De fleste foretrækker den kollektive trafik, fremfor bil. Letbane, Metro og S-tog fører direkte til de store shopping-centre, hvor Hjerterum gerne shopper og mødes med vennerne

Du finder Hjerterum hos særligt mange i hovedstaden og her bor dobbelt så mange uden for stenbroerne som inde. Den sidste femtedel er spredt ud i regionernes største byer

 

Adfærd, livsstil og holdninger

Hjerterum er mere sociale end gennemsnittet og har oftere middagsgæster. Menuen byder gerne på nye retter og råvarerne kan godt være omhyggeligt udvalgt i specialforretninger og ofte økologisk. Slankemad er en disciplin i vækst blandt denne type, men med inspiration fra alverdens køkkener behøver det ikke være lig med kedelig mad

Det gælder om at holde sig i form og derfor kommer nogle fast i et fitnesscenter, mens andre påskønner at løbe i naturen. En lille kerne cykler eller svømmer gerne nogle baner for at holde sig i gang. Det suppleres med cyklen, der er deres foretrukne transportmiddel sammen med den kollektive trafik – også når de skal på tværs af landet

Hjerterum bruger nettet fra både tablet og mobil. De handler ofte på nettet, får en masse information og underholdning ad den vej. De logger stadigt sjældnere på Facebook og Twitter, men oftere på LinkedIn i forhold til tidligere

Hjerterum køber gerne Hus Forbi og støtter de hjemløse med bidrag i øvrigt. Mange støtter eller er medlem af en humanitær organisation. Til gengæld bruger de færre penge end tidligere på at gå ud; det sker i hvert fald sjældnere

Når budgettet tillader det, holder de ferie. Hjerterum er alsidige i deres ferievalg og rejser gerne i Danmark, Norden eller tager på en solferie sydpå. Fælles for alle rejserne er, at Hjerterum glæder sig til den næste

Hjerterum interesserer sig for politik, ligesom interessen for miljø- og forureningsspørgsmål er stadigt stigende hos denne type. De mener, at privatisering er lig effektivisering og en del mener, at vi gør for lidt for flygtninge og indvandrere

I Gallups Kompas befinder de sig i det Fælleskabsorienterede segment, hvilket ofte er i kombination med enten det Traditionelle eller Moderne segment

Politisk kom det til udtryk ved sidste valg ved, at Hjerterum satte flest kryds ved et af partierne til venstre for midten samt ved Radikale Venstre. Hvis de da kom ned for at stemme
Mere info

Conzoom® er et databaseret segmenteringsværktøj, der opdeler de danske husstande i 36 forskellige typer. Med et DinGeo-adresseopslag får du gratis adgang til Conzoom® og et indblik i den gennemsnitlige husstand i området: Forbrugeradfærd, livsstil, holdninger, alder, antal af børn, indkomst, formue, osv.. Læs mere om Conzoom® »

Conzoom®-typen på en given adresse ændres løbende. Det skyldes dels den generelle almindelige udvikling i Danmark, men også lokalområdets til- og fraflytning. DinGeo opdaterer løbende Conzoom® - På Tullinsgade 27, 3. th er data sidst opdateret 12 maj, 2024.

Datakilde: Geomatic

Sådan stemmer naboerne

Tullinsgade 27, 3. th hører til afstemningsområdet 9. Nord hvor der er 8.069 stemmeberettigede borgere.

Valgdeltagelse

Der var 6.983 i 9. Nord, der afgav deres stemme. Det svarer til en flot valgdeltagelse på hele 86.5 procent, hvilket er over landsgennemsnittet på 84.5 procent.

Folketingsvalget 2019
Ved folketingsvalget i 2019 var Enhedslisten det største parti i afstemningsområdet 9. Nord med 1.626 stemmer. Det svarer til 23.3 procent af de afgivne stemmer.

Grafen nedenfor viser valgresultatet for 9. Nord (venstre søjle) i forhold til landsresultatet (højre søjle).

Højdespringer

Enhedslisten fik relativt set mange stemmer i afstemningsområdet 9. Nord, med et indeks på 337 i forhold til landsgennemsnittet.

Underperformer

Kristendemokraterne klarede sig relativt set dårligst i afstemningsområdet 9. Nord, med et indeks på 17 i forhold til landsgennemsnittet.

Mere info om Valgdata:

Afstemningsområder er den mindste administrative inddeling i Danmark. Valgdata fra det lokale afstemningsområder giver et godt indblik i lokalområdet.

Læs mere om data her »

Datakilder:
Den danske valgdatabase

Risiko for indbrud

Baseret på Rigspolitiets statistiske opgørelser vurderes indbrudsrisiko på Tullinsgade 27, 3. th, 1618 København V at være lav.

Meget lav0.0-0.5 percent Lav 0.5-1.5 percent Mellem 1.5-3.0 percent Høj 3.0-6.0 percent Meget høj >6.0 percent

I perioden fra første kvartal 2016 og frem til og med andet kvartal 2018 er der anmeldt 385 indbrud i et område på en kvadratkilometer omkring Tullinsgade 27, 3. th. Indenfor 1km2-kvadratcellen er der 12765 adresser. Omregnet betyder det at der i perioden årligt har været hvad der svarer til 12.06 indbrud per 1000 adresser. Det giver en estimeret indbrudsrisiko på 1.21 pct.


Grafen nedenfor viser den tidslige fordeling af indbrud.

Relativ høj opklaringsprocent i 1500-1799 København V

Opklaringsprocenten i 1500-1799 København V er relativ høj. I perioden 2011-2018 blev 10.0 procent af alle indbrud opklaret. Det er langt bedre en landsgennemsnittet på fem procent.


Mere info om Indbrudsrisiko:

Danmark har en trist rekord - Vi er det land i EU, der har flest indbrud pr. indbygger. Der er god grund til at 56 procent af danskerne er bekymret eller meget bekymret for at få indbrud i deres bolig. DinGeo viser landets mest detaljerede indbrudsrisiko, baseret på et detaljeret geodatasæt med en historisk oversigt over antallet af indbrud indenfor kvadratkilometerceller.

Kun fem procent af alle indbrud i Danmark bliver opklaret. Men der er store geografiske forskelle på, hvor mange indbrud der bliver opklaret. DinGeo viser chancen for at politiet opklarer indbrud i din by. Læs mere om Indbrudsrisiko her »

Indbrudsrisiko på kort

Datakilder:
Rigspolitiet: Statistik
Danmarks Radio: Se, hvor få indbrud politiet opklarer i din by

Skoledistrikt VESTERBRO/KONGENS ENGHAVE (Oehlenschlægersgades Skole)

Tullinsgade 27, 3. th hører under skoledistriktet VESTERBRO/KONGENS ENGHAVE (Oehlenschlægersgades Skole). I skoledistriktet er der én folkeskole, nemlig Oehlenschlægersgades Skole.

Oehlenschlægersgades Skole

Oehlenschlægersgades SkoleOehlenschlægersgades Skole, Oehlenschlægersgade 57 i Københavns Kommune.
Ældste klasse:
9. klasse
Gns trivsel:
3.51
Undervisningseffekt:
0.0
Forældre indkomst:
370.677 kr.
Afstand:
643 meter
Info om Oehlenschlægersgades Skole

Mere info om Skoler:

Skolevalget er af de vigtigste valg forældre tager på vegne af deres børn. Skoledata kan være et godt værktøj til at få indsigt og viden inden man vælger skole. DinGeo har samlet og kombineret en lang række skoledata (og skoledistriktsdata) således, at du på alle adresser kan få basal information om den lokale folkeskole. De enkelte tal er markeret med en pil op når de er højere/bedre end landsgennemsnittet, en rund gul skive når de rammer tæt på gennemsnittet og en rød pil ned når tallet er under gennemsnittet. Læs mere her »

Se skoledistrikt VESTERBRO/KONGENS ENGHAVE (Oehlenschlægersgades Skole) på kort

Bredbåndsmuligheder

Lynhurtigt Fastforbundet Internet

Der er gode bredbåndsmuligheder på Tullinsgade 27, 3. th, 1618 København V.

 • Fibernet: 5 forskellige udbydere med hastigheder op til 1000 / 1000 Mbit/s
 • COAX bredbånd (kabel-TV): 7 forskellige udbydere med hastighed op til 1000 / 100 Mbit/s
 • xDSL bredbånd (telefonstik): 10 forskellige udbydere med hastighed op til 100 / 20 Mbit/s *

Se fibernet dækningsgrad omkring Tullinsgade 27, 3. thGod mobildækning

Der er god 4G mobildækning på Tullinsgade 27, 3. th med vejledende downloadhastighed op til 200+ Mbit/s. I Danmark findes der tre store mobilnetværk, der håndterer mobiltelefoni og mobilt bredbånd. På Tullinsgade 27, 3. th er dækningen for de tre netværk:

 • TDC: 200+ Mbit/s
 • Tre: 30 - 50 Mbit/s
 • Telia-Telenor: 100 - 200 Mbit/s

Se 4G-dækningskort på Tullinsgade 27, 3. th


Data sidst opdateret 31 december, 2021

Du kan finde meget mere information og de bedste adresserelevante tilbud på siden
Internet og Mobildækning Tullinsgade 27, 3. th, København V
Se data direkte på tjekditnet.dkMere info om Bredbånd:

For moderne familier er digital infrastruktur efterhånden en nødvendighed på linje med drikkevand, elektricitet, offentlig transport o.s.v. De fleste boligkøbere inddrager bredbåndsmuligheder i deres boligsøgning og udenlandske undersøgelser har vist en målbar indflydelse på salgspriserne. Læs mere her »

Se fibernetdækning på kort

Se 4G-dækning på kort

Geologi

Jordarten under Tullinsgade 27, 3. th, 1618 København V er Moræneler.

Moræneler er den mest almindelig jordart i Danmark og dækker 39 procent af Danmarks kortlagte arealer. Moræneleret er specielt dominerende på Fyn, Sjælland og øerne. Det er aflejret under en af de mange Pleistocæne istider, der har dækket Danmark over de sidste par millioner af år. Moræneler er sandet og siltet ler og med spredte sten og blokke fra det sydlige Norge og Sverige samt i østersøområdet.

Moræneler
Typisk moræneler med spredte store sten og blokke (Foto P.R. Jakobsen, GEUS).

Moræneler kan være følsomt overfor udtørring, hvorved jorden kan sætte sig og bygninger kan få sætningsskader. Det er specielt et problem under tørre og varme somre (f.eks. 2018).

Moræneler er ofte næsten uigennemtrængelig for vand og ved kraftig regn vil nedbøren derfor kun i meget lille omfang synke ned i jorden, men derimod strømme på overfladen, hvilket øger risiko for oversvømmelser.

Moræneler indeholder ofte små koncentrationer af uran og thorium, som under henfald frigiver Radon. Moræneler under boligen øger derfor risiko for Radon i indeluften.

Mere info om Geologi:

Danmarks Jordartskort viser hvilke jordarter der ligger under pløje- og kulturlaget, typisk i ca. 1 meters dybde. De forskellige jordarter har forskellige egenskaber, der er vigtige i forhold til f.eks. risiko for sætningsskader, hydraulisk konduktivitet og risiko for oversvømmelse ved kraftig nedbør, og radonforurening af boligens indeluft.

Husk at du kan finde yderligere geologisk information fra de omkringliggende boringer (se nedenfor).

Se på kort

Læs mere om jordarter her »

Datakilder:
GEUS

Mere info om Boringer:

Der er udført mere end 300.000 undergrundsboringer i Danmark. DinGeo viser de boringer, der ligger tættest på opslagsadressen, med basale boringsoplysninger samt link til detaljerede borerapporter. Borerapporterne indeholder ofte nyttig og relevant informationer om geologi og grundvandsdybder. Læs mere om boringer her »

Datakilder:
GEUS

Geologiske boringer i nærheden af Tullinsgade 27, 3. th

Den nærmeste overfladenære boring ligger 57 meter væk. Boringens lokalitet er navngivet Gl. Kongevej 39. Boringen blev afsluttet 28 oktober, 2009. Brøndborer var GEO. Formålet med boringen var Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO og anvendelse er angivet som Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO. Boringen nåede en dybde på 12.4 meter. Du kan finde mere information i borerapporten 201. 7314 ».

Tabellen nedenfor lister de 10 nærmeste boringer sorteret efter afstand fra Tullinsgade 27, 3. th.

Afstand, m Formål Dybde, m Borerapport
57 Moniteringsboring 12.4 201. 7314 »
59 Moniteringsboring 15.5 201. 7313 »
67 Forureningsbor. 10.0 201. 5840 »
70 Geoteknisk boring 12.1 201. 3220 »
87 Moniteringsboring 12.0 201. 6191 »
87 Moniteringsboring 20.0 201. 6189 »
88 Moniteringsboring 17.0 201. 9106 »
88 Moniteringsboring 14.0 201. 9102 »
88 Moniteringsboring 11.0 201. 9107 »
88 Moniteringsboring 16.0 201. 6190 »

Hvor langt er der fra Tullinsgade 27, 3. th
til nærmeste

Risikovirksomhed

Kødbyens Maskincentral
Kolonne 2


Afstand: 1,03 km


Kort Læs mere

Vindmølle

Højde: 30 m
Kapacitet: 225 kW


Afstand: 4,00 km


Kort Læs mere

Mobilmast

Vesterbrogade 80
1620 København V


Afstand: 70 meter


Kort Læs mere

Apotek

Gl. Kongevej Apotek


Afstand: 131 meter


Læs mere

Dagligvare

føtex 1322 Dagligvarer


Afstand: 104 m


Læs mere

Renseanlæg

Damhusåen renseanlæg


Afstand: 4,62 km


Læs mere

Daginstitution

Prins Henriks Skole (Le Lycée Français Prins Henr


Afstand: 158 m


Læs mereDinGeo oversigter

Info om Postnummer: 1618 København V
Info om vej: Tullinsgade
Stamoplysninger for Tullinsgade 27, 3. th, 1618 København V
Geografiske koordinater 55.67338983°N, 12.55026441°Ø
Højde over havets overflade 4,6 m.o.h.
Sogn Vesterbro Sogn »
Politikreds Københavns Politi
Adressens Id 0a3f50a1-4b00-32b8-e044-0003ba298018
Adgangsadresse Id 0a3f507b-15f1-32b8-e044-0003ba298018
BFE nummer 6024341

Stamoplysninger:

Vi har samlet diverse stamoplysninger på Tullinsgade 27, 3. th, 1618 København V.