DinGeo — i hele Danmark

Tullinsgade 3, 1. tv, 1618 København V

Andelsbolig på Tullinsgade 3, 1. tv i København V er opført i 1890 og indeholder 3 værelser, et køkken og et badeværelse fordelt på 86 m2. Lejligheden er en andelsbolig i foreningen A/B Tullinsgade 3-7.

Ejendommen ligger i Københavns Kommune, opvarmes med fjernvarme fra HOFOR Fjernvarme P/S og tilhører skoledistriktet Oehlenschlægersgades Skole. De nærmeste naboer er typisk veluddannede byfamilier. Den årlige risiko for indbrud er relativ lav, 1.21 procent i området. Generer openAI beskrivelse

Andelsboliglån
Din udbetaling
kr.
Indkomst
kr.

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside
Matrikelkort Tullinsgade 3, 1. tv

Luftfoto af Tullinsgade 3, 1. tv, 1618 København V. Matriklen er markeret med den grønne polygon.

Se flere fotos


Bemærk: Dingeo boligrapporten består udelukkende af offentligt tilgængelig geodata - læs mere om DinGeo og vores datakilder her.

Sundhed — Tullinsgade 3, 1. tv, 1618 København V

Radon

Tullinsgade 3, 1. tv, 1618 København V er en lejlighed og dermed langt mindre udsat for radonforurening end enfamiliehuse i samme område. Radonrisikoen er derfor Meget lav.

Meget lavRadonrisiko Lav Radonrisiko Mellem Radonrisiko Høj Radonrisiko Meget højRadonrisiko
!Radonklassificering

Tullinsgade 3, 1. tv, 1618 København V ligger i den gamle København kommune, der er klassificeret som Radonklasse 2. Det betyder at 1-3% af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på 200 Bq/m3 eller mere (WHO anbefaler at koncentrationen ikke overstiger den øvre grænseværdi på 100 Bq/m3). Som udgangspunkt er risiko for Radon i boligen derfor middelhøj.

Radonklasse 2 klassificeringen stammer fra den landsdækkende radonundersøgelse fra 2001. Undersøgelsen inkluderede 17 målinger i den gamle København kommune. Af de 17 målinger var den højeste radonkoncentration 290 Bq/m3 og middelkoncentationen var 47 Bq/m3.

!Geologi

Det geologiske underlag på Tullinsgade 3, 1. tv, 1618 København V er Moræneler (Se Geologi og Geoteknik), der frigiver Radon og dermed øger risiko for Radon i boligen.

!Byggeår

Ejendommen Tullinsgade 3, 1. tv, 1618 København V er opført i 1890 (Se Boligoplysninger) og sandsynligvis ikke radonsikret mod undergrunden (først med bygningsreglementet i 1998 blev der stillet krav om, at nybyggeri skal radonsikres).

Bygningen
Tullinsgade 3, 1. tv, 1618 København V er en lejlighed. Lejligheder i etageejendomme har et gennemsnitligt radonniveau, der kun er ca. en fjerdedel af niveauet i områdets enfamiliehuse.
Radon i danske boliger
Der er lav risiko for Radon på Tullinsgade 3, 1. tv, 1618 København V.

Mere info om Radon:

Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart, der dannes i jord -og bjergarter, som indeholder thorium og uran. Radon trænger ind i boliger fra undergrunden. Gasarten kan hverken ses, lugtes eller smages.

DinGeo angiver risiko for Radon, og inkluderer ikke egentlige målinger indefra boligen...
Læs mere om Radon her »

Se radonkort

Datakilder:
Risø, Statens Institut for Strålehygiejne, GEUS

Risiko for asbest, tungmetaller og PCB i indeklimaet

Risiko for sundhedsskadelige stoffer i bygning
Tullinsgade 3, 1. tv

Asbest PCB TM
Facade
Fuger
Gulve
Isolering
Maling
Tag

Tabelforklaring:
Grøn markerer lille risiko ( ) og rød stor risiko ( ) for sundhedsskadelige stoffer (Asbest, PCB og tungmetaller) i de forskellige bygningsdele. Størrelsen angiver sandsynligheden for at den kunstige intelligens har ret (vurderet ud fra de mange tusinde træningsdata). Risikovurderingen er baseret på en statistisk model og vi understreger, at der er tale om en risikovurdering med streg under risiko.

Asbest

Ifølge Machine Learning- algoritmen har andelsbolig på Tullinsgade 3, 1. tv ingen risiko for Asbest.

!PCB

PCB er en af verdens farligste miljøgifte. Nu om dage er det totalt forbudt at producere, importere og anvende byggematerialer, der indholder PCB. Forbuddet mod PCB har desværre ikke altid været gældende.

Andelsbolig på Tullinsgade 3, 1. tv har risiko for PCB i følgende byggematerialer (sandsynlighed angivet i efterfølgende parentes): Maling (68.0%), Fuge (64.6%), Gulve (63.1%), Isolering (61.9%), Facade (61.8%).

!Tungmetaller

Tungmetaller har været anvendt i byggeriet i århundreder som kemisk tilsætning i bl.a. maling, grunder samt i metallisk form. Tungmetalholdige byggematerialer medfører ikke nødvendigvis indeklimaforurening, så længe stofferne er fast bundet, fx i blyskørter eller i malingsoverflader

Andelsbolig på Tullinsgade 3, 1. tv har risiko for tungmetaller i følgende byggematerialer (sandsynlighed angivet i efterfølgende parentes): Gulve (71.1%), Maling (66.2%).

Risikovurderingerne er baseret på BBR data - sidst opdateret den 14 maj, 2024
Se adressens BBR data


Mere info om Sundhedsskadelige stoffer i byggematerialer:

Baseret på data fra flere årtiers bygningskemiske undersøgelser har Niras udviklet en Machine Learning-algoritme, der kan forudsige risiko for miljø- og sundhedsskadelige stoffer i danske bygninger. Den kunstige intelligens forudser risici baseret på byggematerialer, byggeår og andre BBR data. Der er tale om et professionelt værktøj som Niras har brugt internt med stor success og som nu stilles offentlig tilgængeligt via DinGeo.

De Miljø- og sundhedsskadelig stoffer i bygningsdelene kan være afgørende for et godt indeklima og din sundhed. Det er en risikofaktor som alle boligejere og boligkøbere bør tage aldeles alvorligt.

Læs mere her »

Datakilder:
Niras og BBR

Jordforurening

Ingen registreret jordforurening på grunden

Der er ikke registreret jordforurening på ejendommen Tullinsgade 3, 1. tv, 1618 København V.

Ingen olietank på grunden

I følge BBR er der ikke olietank på andelsboligs grund.

!Jordforurening i nærområdet

Selvom der ikke er registreret jordforurening på andelsboligs grund, så er det stadig værd at bide mærke i, at der indenfor en radius på ca. 500 meter fra adressen er 86 jordforureninger. Det er et meget højt antal. Blandt det totale antal jordforureninger er 60 egentlige jordforureninger (type V2), mens 26 er mulige forureninger der ikke endnu er undersøgt (type V1).

Jordforureningskort på Tullinsgade 3, 1. tv, 1618 København VKortet ovenfor viser jordforurening i området omkring matriklen 671-Udenbys Vester Kvarter, København, der hører til Tullinsgade 3, 1. tv, 1618 København V. De røde omrader er egentlige jordforureninger (V2) og blå områder er mulige forureninger, der ikke endnu er undersøgt (V1). - Åbn stort kort

Jordforureningsattest

Download en officiel jordforureningsattest for Tullinsgade 3, 1. tv, 1618 København V. Tryk på knappen og en PDF-fil vil blive dannet via Danmarks Miljøportal.

Download Jordforureningsattest

Mere info om jordforurening:

Forurenet jord truer grundvandet, naturen og menneskers sundhed. Spredt ud over Danmark er der mere end 15.000 grunde, der er forurenede af industri, affald og tankanlæg. Dertil kommer et tilsvarende antal grunde der muligvis er forurenede. Desuden er der i Danmark omkring 200.000 sløjfede olietanke, der udgør en væsentlig risiko for uregistreret jordforurening af specielt parcelhusgrunde.

Ved boligkøb skal du altid tjekke jordforurening og olietank. Olietank bør være registreret i BBR.

Læs mere om jordforurening her »
Læs mere om olietanke her »

Se Jordforureningskort

Datakilder:
Danmarks Miljøportal

Jordforureninger (V2) tæt på Tullinsgade 3, 1. tv, København V
LokalitetAfstand (meter)NuanceringStofferMere info
Gammel Kongevej 39A, 1610 København V
lok. nr. 101-02839
30? -
Vesterbrogade 72A, 1620 København V
lok. nr. 101-03083
31? -
Gammel Kongevej 47, 1610 København V
lok. nr. 101-02842
46? -
Gammel Kongevej 74B, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30046
66? -
Gammel Kongevej 80, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00136
96 F0 -
Frederiksberg Alle 22A, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00182
106? -
Værnedamsvej 13B, 1819 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00404
107? -
Gammel Kongevej 60, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00031
107? -
Vesterbrogade 60, 1620 København V
lok. nr. 101-01684
111! F2 -
Gammel Kongevej 33
lok. nr. 101-00501
127? Tetrachlorethylen, Olieprodukter, Trichlorethylen
Schønbergsgade 9
lok. nr. 147-00084
127? Bly, Chlorerede opl.midl., Benz[a]pyren, Vinylchlorid m.fl.
Værnedamsvej 7, 1819 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30226
130! F2 -
Forhåbningsholms Alle 2, 1904 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00160
133? -
Vesterbrogade 65, 1620 København V
lok. nr. 101-00502
135? -
Gammel Kongevej 89, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00156
174? -
Vodroffsvej 9A, 1900 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30060
186! F2 -
Vesterbrogade 69, 1620 København V
lok. nr. 101-02855
191? -
Apostelkirkens Menighedsbhv.
lok. nr. 101-02100
218? Benz[a]pyren
Svanholmsvej 12, 1905 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30634
231? -
Vodroffsvej 4, 1900 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00012
235? -
Frederiksberg Alle 24, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30197
243 F0 -
Absalonsgade 8, 1658 København V
lok. nr. 101-03073
257? -
Gammel Kongevej 25, 1610 København V
lok. nr. 101-01674
264? -
Gammel Kongevej 23, 1610 København V
lok. nr. 101-01673
279? -
Matthæusgade 12A, 1666 København V
lok. nr. 101-03540
288? -
Gammel Kongevej 92, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00077
294? -
Sankt Knuds Vej 16, 1903 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31107
297! F1 -
Frederiksberg Alle 15, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00154
305? -
Sankt Knuds Vej 18, 1903 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30078
310! F2 -
Boyesgade 1, 1622 København V
lok. nr. 101-02831
317? -
Gammel Kongevej 101, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30310
318 F0 -
Gasværksvej 2, 1656 København V
lok. nr. 101-00231
319? -
Sankt Knuds Vej 22A, 1903 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30621
339! F2 -
Eskildsgade 11, 1657 København V
lok. nr. 101-00618
345? -
Hauchsvej 12, 1825 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31088
349 F0 -
Lykkesholms Allé 8, 1902 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30845
353! F1 -
Absalonsgade 12, 1658 København V
lok. nr. 101-01105
354? -
Gasværksvej 4, 1656 København V
lok. nr. 101-00796
355 F0 -
Vesterbrogade 102, 1620 København V
lok. nr. 101-30087
357! F2 -
Gammel Kongevej 15, 1610 København V
lok. nr. 101-00804
361 F0 -
Boyesgade 11, 1622 København V
lok. nr. 101-30510
362! F2 -
Boyesgade 10, 1822 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00153
364? -
Valdemarsgade 19A, 1665 København V
lok. nr. 101-02854
370 F0 -
Valdemarsgade 12, 1665 København V
lok. nr. 101-03082
373? -
Sankt Knuds Vej 32, 1903 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30192
385? -
Gasværksvej 9, 1656 København V
lok. nr. 101-03054
388? -
Hauchsvej 3, 1825 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30064
397! F2 -
Brorsonsgade 1, 1624 København V
lok. nr. 101-00622
402? -
Sankt Knuds Vej 23A, 1903 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31091
402? -
Kobbertrykkeri, Forhåbningsholms Alle 47A-C, Frederiksberg
lok. nr. 147-30295
405! F2 Benz[a]pyren, Polyc.arom.kulbr.PAH
Absalonsgade 26
lok. nr. 101-01395
415? Trichlorethylen, Chlorerede opl.midl.
Absalonsgade 28, 1658 København V
lok. nr. 101-04683
429! F2 -
Lykkesholms Allé 11, 1902 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00134
430? -
Carl Bernhards Vej 13B, 1817 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00313
449! F1 -
Uwo Forkromningsanstalt, Lykkeholms Alle 20
lok. nr. 147-00010
455? Petroleum, Tungmetaller, Terpentin, Trichlorethylen m.fl.
Abel Cathrines Gade 2, 1654 København V
lok. nr. 101-00792
463 F0 -
AB Absis
lok. nr. 101-01801
481? Olieprodukter
Svend Trøsts Vej 4A, 1912 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30569
489! F2 -
Vesterbrogade 112, 1620 København V
lok. nr. 101-03080
494? -
Gammel Kongevej 115, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30957
496! F2 -

Tabellen viser de 60 kortlagte jordforureninger (af typen V2), der ligger indenfor en ca. 500 meter radius af Tullinsgade 3, 1. tv, 1618 København V.
Afstand angiver afstanden i meter fra Tullinsgade 3, 1. tv til den pågældende jordforurening.
Nuancering angiver forureningskategori. F0 er den mindst alvorlige kategori, der angiver, at forureningen ikke umiddelbart udgør en sundhedsrisiko ift. brug af hus og have. Forureningskategori ! F1 betyder, at der er en forurening, der antageligvis ligger et stykke nede i jorden. Hvis du følger simple råd, så kan du uden sundhedsmæssig betydning bruge hus og have. Forureningskategori ! F2 er den højeste kategori. Det kan være en kraftig forurening, der kan have betydning for brugen af hus og have og desuden påvirke boligens indeklima. ? angiver at jordforureningen ikke endnu er kategoriseret.
Stoffer angiver hvilket helbredsskadelige stoffer, der er knyttet til den pågældende jordforurening.
Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

Mulige jordforureninger (V1) tæt på Tullinsgade 3, 1. tv, København V
LokalitetsnummerAfstand (meter)Mere info
Gammel Kongevej 74B, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30046
84
Prinsesse Maries Alle 5, 1908 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31060
133
Vodroffsvej 9A, 1900 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30060
208
Frederiksberg Alle 12, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30809
208
Frederiksberg Alle 18, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30811
239
Gammel Kongevej 95 og Sankt Thomas Alle 10-14, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30810
245
Vodroffsvej 23, 1900 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30272
305
Forhåbningsholms Allé 19-27
lok. nr. 147-00401
314
Gasværksvej 4-6, 1656
lok. nr. 101-00796
337
Fornikling, Sankt Knuds Vej 22, Frederiksberg
lok. nr. 147-30621
351
Vesterbrogade 95
lok. nr. 101-00665
357
Gasværksvej 8A-E
lok. nr. 101-00401
377
Omformerstation, Sankt Knuds Vej 30-34, Frederiksberg
lok. nr. 147-30192
390
Jordkørsel, Sveasvej 3
lok. nr. 147-30014
403
Gasværksvej 11-11A
lok. nr. 101-00419
406
Eskildsgade 13
lok. nr. 101-00350
417
Oprenset olieforurening, mangler renbundsprøver - Viktoriagade 10 og 10A, København V
lok. nr. 101-00437
432
Olietank m.fl., Carl Plougs Vej 2 og Niels Ebbesensvej 10 m.fl., Frederiksberg
lok. nr. 147-30587
446
Vodroffsvej 33, 1900 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31058
463
Oprenset forurening uden renbundsprøver, Viktoriagade 16 og 16C, København
lok. nr. 101-00396
464
Gammel Kongevej 102, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31006
475
Eskildsgade 23, 1657 København V
lok. nr. 101-01242
477
Enghavevej 19-23, København V
lok. nr. 101-00575
481
Niels Ebbesens Vej 16, 1911 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30913
490
Gammel Kongevej 3A, 1610 København V
lok. nr. 101-10923
494
Viktoriagade 16-22/ Istedgade 34-38/Gasv
lok. nr. 101-01902
499

Tabellen viser potentielle jordforureninger, der endnu ikke er undersøgt i detaljer (typen V1), som ligger i området omkring Tullinsgade 3, 1. tv, 1618 København V.
Afstand angiver afstanden i meter fra Tullinsgade 3, 1. tv til den pågældende jordforurening.
Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

Adressens jordforureningsdata er sidst opdateret 15 april, 2024. - opdater

Jordforureningsdata indsamles, opdateres og adminstreres af regionerne. Hvis du vil vide mere om jordforurening omkring Tullinsgade 3, 1. tv, 1618 København V bør du kontakte den ansvarlige myndighed hos Region HovedstadenLuftforurening

Der kan være problemer med luftforurening på Tullinsgade 3, 1. tv, 1618 København V.

NO2

Luftkoncentrationen af kvælstofdioxid (NO2) er 14.0 µg/m3, hvilket er relativt lavt ift EU's grænseværdi på 40 µg/m3. NO2 dannes i forbrændingsprocesser i biler, lastbiler, kraftværker, o.s.v. og høje koncentrationer af NO2 indikerer derfor dårlig luftkvalitet.

!PM2.5

Luftkoncentrationen af PM2.5 partikler er 10.3 µg/m3, hvilket er under EU's grænseværdi på 25 µg/m3, men over WHO's grænseværdi på 10 µg/m3. Hovedparten af de fine PM2.5 partikler er dannet udenfor Danmark og transporteret hertil med vinden. Hele Sjælland, Fyn og Sønderjylland har værdier over WHO's grænseværdi - Se de landsdækkende PM2.5 variationer på kort »

PM10

Luftkoncentrationen af PM10 partikler er 16.4 µg/m3, hvilket er under EU's og WHO's grænseværdi på henholdsvis 40 og 20 µg/m3. PM10 partikler er oftere fra lokalområdet og koncentrationerne har større geografisk variation end PM2.5 - Se de landsdækkende PM10 variationer på kort »

!Black carbon

Luftkoncentrationen af Black carbon (eller sod) partikler er 0.4 µg/m3. Det er en svagt forhøjet koncentration. Black carbon er ultrafine sod-partikler fra forbrændingskilder (f.eks. vejtrafik, brændeovne, kraftværker). Forhøjede koncentrationer forekommer i og omkring de større byer.

!Partikelantal

Der er estimeret 8800 partikler per cm3 luft. Det er en svagt forhøjet koncentration. Partikelantal er tilnærmelsesvis det samme som ultrafine partikler.

!Brændeovne og pejse

Der er en høj koncentration af brændeovne og pejse i København med i gennemsnit 185.4 enheder per km² - Se de landsdækkende variationer på kort »


Bemærk: De modellerede luftkvalitetsdata er beregnede årsmiddelkoncentrationer i 2 meters højde for året 2019. De modellerede data har udelukkende vejledende karakter og repræsenterer ikke egentlige målinger. Læs mere her »

Mere info om Luftforurening:

Luftforurening menes at være skyld i ca. 6.000 for tidlige dødsfald årligt i Danmark. Det svarer til, at den forventede levetid for befolkningen som helhed er reduceret med 6-9 måneder. Hertil kommer astma og andre følgesygdomme af luftforurening, der nedsætter livskvalitet.

Læs mere om Luftforurening her »

Se Luftforureningskort

Datakilder:
DCE - Nationalt center for Miljø og Energi - Luften på din vej

Trafikstøj

Der er trafikstøj på adressen Tullinsgade 3, 1. tv, 1618 København V. Støjen er vurderet at være 60-65 dB. Det er et støjniveau, der svarer til støjen fra en opvaskemaskine

Støjmålinger (dB)


55-60
55-60 dB
60-65 dB
60-65 dB
65-70 dB
65-70 dB
70-75 dB
70-75 dB
Over 75 dB
Over 75 db

Trafikstøjkort på Tullinsgade 3, 1. tv, 1618 København VKortet viser trafikstøj i området omkring Tullinsgade 3, 1. tv, 1618 København V. - Åbn stort kort


Støjdata stammer fra Miljøstyrelsens kortlægning af støjbelastede boliger i 2017 og er vejledende. Data er indsamlet og behandlet af kommunerne i hovedstadsområdet, Odense, Aalborg og Aarhus kommune samt Vejdirektoratet og Banedanmark. Der er primært indsamlet data for veje og jernbaner. Støjbelastningen er beregnet som et gennemsnit af den samlede mængde støj, der er indsamlet i løbet af et døgn på baggrund af trafiktællinger og vejrforhold.

Nedenstående tabel viser trafikstøj i 1.5 meters højde på Tullinsgade 3, 1. tv, 1618 København V om dagen:

StøjtypeLydstyrke
Større veje ingen registreret støj (*)
! Veje i by60-65 dB
Større jernbaneringen registreret støj (*)
Jernbane i byingen registreret støj (*)
Større lufthavningen registreret støj (*)
(*) "ingen registreret støj" kan skyldes manglende målinger.

Den samlede støjkortlægning vises på Miljøstyrelsens Støj-Danmarkskort og inkluderer også estimater for støj i 4 meters højde og om natten.

Mere info om Trafikstøj:

Det vurderes at flere tusinde danskere hvert år indlægges med forhøjet blodtryk eller hjertesygdom på grund af den ekstra risiko som trafikstøj giver. Vejstøj menes årligt at være årsag til 200-500 for tidlige dødsfald.
Læs mere om Trafikstøj her »

Se Støjkort

Datakilder:
Miljøstyrelsen

Hårdhed af drikkevand

Drikkevand på adressen Tullinsgade 3, 1. tv, 1618 København V har hårdhed: 18 - 24. Det betyder at vandet er klassificeret som hårdt. Hårdhedsgraden er baseret på et gennemsnit for kommunen. Vi anbefaler derfor, at du undersøger hårdhedsgraden hos dit lokale vandværk.
Vandets Hårdhed, dH
dH <4 dH 4-8 dH 8-12 dH 12-18 dH 18-24 dH 24-30 dH >30

Mere info om hårdhed af drikkevand:

Hårdt drikkevand medfører tilkalkning af elkedler, vaskemaskiner og toiletter og øget forbrug af vaske- og rengøringsmidler. Hårdt vand har ingen kendt skadelig effekt på helbredet. Læs mere om drikkevandets hårdhed her »

Se Hårdhedskort

Datakilder:
GEUSRisiko for oversvømmelse — Tullinsgade 3, 1. tv, 1618 København V

Ekstrem regn

Der kan være risiko for oversvømmelse ved kraftig regn og/eller regulære skybrud på adressen Tullinsgade 3, 1. tv, 1618 København V.

Ejendommen ligger ikke i en lavning, men overfladevand har svært ved at sive ned i jorden da befæstelsesgraden er høj.

Lavninger

Tullinsgade 3, 1. tv, 1618 København V ligger ikke i en lavning og som udgangspunkt er risikoen for at regnvand samler sig på adressen under skybrud derfor lav.

Kortet nedenfor viser afløbsløse lavninger i landskabet. Nedløbsriste der kan lede overfladevandet i kloak er vist med sorte firkanter.

Ekstrem regn på Tullinsgade 3, 1. tv, 1618 København VRisiko for oversvømmelse ved ekstrem regn afhænger i høj grad af terrænet. Kortet ovenfor viser lavninger (markeret med blå) omkring Tullinsgade 3, 1. tv, 1618 København V. De blå områder viser den potentielle maksimale udbredelse af skybrudsrelateret oversvømmelse hvis alle lavninger bliver helt fyldt med vand. - Åbn stort kort
!Høj befæstelsesgrad
Den gennemsnitlige befæstelsesgrad i området omkring Tullinsgade 3, 1. tv, 1618 København V er 80 procent. Det betyder, at ca. 80 procent af overfladen er bebygget eller belagt med asfalt, fliser, brosten mv., der hindrer regn- og overfladevand at sive ned i jorden.
!Hydraulisk ledningsevne
I perioder med kraftig nedbør vil det øverste jordlag have en middellav hydraulisk ledningsevne på 100 - 125 mm/dag i området omkring Tullinsgade 3, 1. tv, 1618 København V. Selv i ubebyggede områder vil regnvand derfor blive på overfladen og kun relativt langsomt trænge ned i jorden.

Mere info om risiko for oversvømmelse ved skybrud:

Skybrud er meget voldsomme regnbyger, der forårsager oversvømmelse af kloakker og tagrender. Risiko for oversvømmelser kan have indflydelse på huspriser, forsikringspræmier og kloakafledningsafgifter. Inden et boligkøb er det derfor en god ide, at overveje risikoen for oversvømmelse ifm skybrud. Læs mere om skybrud her »
Lavningskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Grundvand

Tullinsgade 3, 1. tv ligger i et område hvor grundvand ikke ser ud til at udgøre en risiko ifm oversvømmelse.
Historiske grundvandsdybder 1991-2020

Den modellerede gennemsnitlige grundvandsdybde er 1.6 meter på adressen. Dybden er baseret på data fra hele perioden 1991-2020 i vinterhalvåret. Medtages usikkerhed/datavariation ligger den gennemsnitlige grundvandsdybde i intervallet 0.7 - 2.2 meter. Det ret store usikkerhedsinterval afspejler bl.a. (1) usikkerhed på den nummeriske model, (2) naturlige nedbørsvariationer og (3) usikkerhed på de målte grundvandssdybder i de geologisk boringer.

Baseret på de historiske observationer og den nummeriske grundvandsmodel er der ikke tegn på at Tullinsgade 3, 1. tv har problemer med højtliggende grundvand, for nuværende.

Historiske grundvandsdybder (1991-2020)
Tullinsgade 3, 1. tv, 1618 København V


Ekstrem regn på Tullinsgade 3, 1. tvKortet viser den modellerede dybde til grundvandet omkring Tullinsgade 3, 1. tv. Kortudsnittet måler 1.600 x 800 meter og adressen er markeret med markør . Dybderne er baseret på historiske (1991-2020) målinger i vinterhalvåret (i geologisektionen længere nede på siden kan du få mere detaljeret information om de geologiske boringer tæt på adressen, hvorfra grundvandsdata stammer). Modelberegningerne er nedskaleret fra 100 m grid til 10 m grid med brug af maskinlæring. Områder med højt grundvand er markeret med blå farver, mens gule og orange farver svarer til et dybere grundvandsspejl. - Åbn stort kort
Fremtidige grundvandsstigninger i perioden 2041-2070

Der sker sandsynligvis ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen over de næste 40-50 år. I følge en modelberegning med et højt CO₂-niveau, så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (0.6 centimeter) i perioden 2041-2070.

Se 2041-70 ændringer på stort kort ».

Perioden 2071-2100

Der sker sandsynligvis heller ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen når vi kigger længere ud i fremtiden. I følge en modelberegning (igen med et højt fremtidigt atmosfærisk CO₂-niveau), så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (1.7 centimeter) i perioden 2071-2100.

Se 2071-2100 ændringer på stort kort ».Mere info om stigende grundvand:

Grundvandsspejlet er udtryk for et niveau i jorden - Under grundvandsspejlet er alle mellemrum i jorden mættet og fyldt med vand, og over grundvandsspejlet er jorden umættet med vand. Flere steder i Danmark ligger grundvandsspejlet tæt på overfladen. Med forventede klimaændringer og øget nedbør, vil grundvandet uværgeligt stige og områder hvor grundvandsspejlet når op til overfladen vil blive omdannet til sump. Eksperter mener, at affekten af grundvandsstigninger kan blive langt større for Danmark end effekten af havniveaustigninger i takt med, at klimaet ændrer sig. Læs mere om stigende grundvand her »

Grundvandskort »

Datakilde:
HIP

Vandløbsoversvømmelse

Tullinsgade 3, 1. tv, 1618 København V er ikke i umiddelbar risiko for oversvømmelse ifm forhøjet vandstand i nærmeste vandløb.

Vandløbsstigning

Kortet nedenfor viser områder der vil blive oversvømmet ved 1 meter vandstandsstining i nærmeste vandløb.

Oversvømmelsesrisiko fra vandløb på Tullinsgade 3, 1. tv, 1618 København VKortet ovenfor viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 100 cm over det normale niveau i nærmeste vandløb. Push-pin markøren angiver adressen Tullinsgade 3, 1. tv, 1618 København V. Data er stillet til rådighed af Klimatilpasning.dk. Se nærmere på det interaktive Vandløbsflodskort - Åbn vandløbskort

Mere info om risiko for oversvømmelse fra vandløb:

Ved massive vandløbsstigninger kan åer og vandløb gå over deres bredder og give oversvømmelser. Læs mere om oversvømmelse fra vandløb her »

Vandløbskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk
GeoMaticHavvand

Tullinsgade 3, 1. tv, 1618 København V ligger i en højde på 4.8 meter over havets overflade.

Havvand på Land

Med en placering på mere end 3 meter over havets overflade, er adressen ikke i umiddelbar risiko for oversvømmelse ved stormflod. Kortet nedenfor viser en ekstrem vandstand på 480 centimeter over normalen.

Stomflod og havvand på Tullinsgade 3, 1. tv, 1618 København VKortet viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 480 cm over det nuværende gennemsnitlige havniveau. Push-pin markøren angiver adressen Tullinsgade 3, 1. tv, 1618 København V. Med det interaktive stormflodskort kan du vurdere andre områder og vandstandsstigninger - Åbn stormflodskort

Mere info om risiko for oversvømmelse ved stormflod:

Stormflod er oversvømmelser, som skyldes ekstrem vandstand i havet. En stormflod kan finde sted når kraftig vind presser store vandmasser fra havet ind over land. Risiko for oversvømmelse ved stormflod er størst i lave marskområder som Vadehavet og i fjorde, hvor vinden kan presse vandet ind, uden at det har mulighed for at komme ud igen. Stormflodsoversvømmelser er næsten årlige tilbagevendende fænomener i udsatte områder Læs mere om oversvømmelse fra stormflod her »

Stormflodskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Oversvømmelsesdirektivet - Risikoområder

Plantrin 1

Tullinsgade 3, 1. tv, 1618 København V befinder sig ikke i et område, der er udpeget som højrisiko for havvands- eller vandløbsoversvømmelse under plantrin 1.

Se kort »

Plantrin 2

Adressen er heller ikke udpeget som højrisiko under plantrin 2.

Se plantrin 2 kort »

Mere info om oversvømmelsesdirektivet:

I forbindelse med EU's oversvømmelsesdirektiv har kystdirektoratet udpeget 14 afgrænsede risikoområder, hvor en større oversvømmelse fra havet, fjorde eller vandløb må anses som sandsynlig.

Læs mere om oversvømmelsesdirektivet »

Datakilder:
KystdirektoratetBoligfakta og Økonomi — Tullinsgade 3, 1. tv, 1618 København V

BBR oplysninger

Andelsbolig på Tullinsgade 3, 1. tv i København V er opført i 1890 og indeholder 3 værelser, et køkken og et badeværelse fordelt på 86 m2. Lejligheden er en andelsbolig i foreningen A/B Tullinsgade 3-7. Disse og mange andre ejendomsoplysninger er samlet i Bygnings- og Boligregistret (BBR). På DinGeo bruger vi BBR bredt og i kombination med andre geodata, f.eks. når vi vurderer risiko for oversvømmelse, radonforurening osv., samt ved computerberegnede ejendomsvurderinger. Vi har samlet nogle af de vigtigste BBR data nedenfor.

Generelle BBR informationer
Anvendelse Bolig i etageejendom, flerfamiliehus eller to-familiehus
Boligtype Egentlig beboelseslejlighed
Opførselsesår 1890
Ombygningsår -
Fredning -
Ejerforhold Privat andelsboligforening
Køkkenforhold Eget køkken med afløb
Antal Etager 6
Antal toiletter 1
Antal badeværelser 1
Antal værelser 3

BBR materialer og installationer
Ydervægsmateriale Mursten
Tagmateriale Tagpap med stor hældning
Varmeinstallation Fjernvarme/blokvarme
Opvarmningsmiddel -
Supplerende varme (UDFASES) Bygningen har ingen supplerende varme
Vandforsyning Alment vandforsyningsanlæg
Afløbsforhold Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg

BBR arealer (Bygning nr. 1)
Bygning, Samlet areal 2094 m2
Boligstørrelse 86 m2
Kælder 349 m2
Areal til erhverv 186 m2
Vægtet Areal 86 m2

!Andre udvalgte BBR data

BBR databasen indeholder desuden følgende informationer om ejendommen.

Mere end én bygning

Der er registreret én anden bygning på adressen:

 • Bygning nr. 2: Udhus opført i 1900 | areal: 19 m²
Det kan være svært at tage højde for de tilhørende bygninger f.eks. ifm. andelsboligs computerberegnede ejendomsvurdering.

BBR Noter

Udover de numeriske data er der følgende noter registreret i BBR:

 • BRANDSIKRING 1890 S- KONTROL 110480BBR-oplysningerne er sidst opdateret den 14 maj, 2024 - opdater

Du kan rette BBR oplysningerne online hvis du ejer ejendommen (kræver NemId):
Ret BBR-oplysninger


BBR meddelelse

Hent den officielle BBR meddelelse for Tullinsgade 3, 1. tv, 1618 København V. Tryk på knappen for at hente PDF-filen via bbr.dk.

Hent BBR-Meddelelse

Du kan finde mange flere officielle dokumenter blandt ejendommens dokumenter.

Mere info om BBR:

Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register, der indeholder grunddata om bygnings- og boligforhold for samtlige bygninger i Danmark.

BBR-oplysningerne danner grundlag for beregningen af bl.a. ejendomsværdiskat og afgifter til vand, varme og renovation. Som boligejer er du ansvarlig for, at BBR-oplysningerne er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Hvis der er fejl i BBR oplysningerne, er det boligejerens ansvar, at sørge for, at de bliver rettet. Læs mere her » Urigtige oplysninger kan resultere i en bøde på op til 5.000 kr.

Læs mere om BBR data her »

Datakilder:
ois.dk

Energimærke

Lejligheden på Tullinsgade 3, 1. tv har energimærke C.
Bemærk: Energimærket omfatter flere boligenheder.

Det nuværende energimærke

A 2020A2015A2010BCDEF fill-opacity="0.7"G

Energimærket er gyldigt fra 5. juli 2023 til 5. juli 2033.

Ifølge BBR er bygningen opført i 1890. Når der tages højde for bygningens alder så er et C-energimærke faktisk flot og bedre end landsgennemsnittet for bygninger fra før 1930, der typisk har energimærke D, E, F eller G. Det tyder på en flot vedligeholdt bygning.

Typiske energimærker opdelt efter byggeperioder


Sammenligning af energimærket C for lejligheden på Tullinsgade 3, 1. tv (byggeår: 1890) med bygninger fra samme byggeperiode ().


!Energiforbedringer

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2015, så et energimærke C efterlader plads til forbedring. Med hele ni forslag til energiforbedringer er der faktisk gode muligheder for at forbedre bygningens energieffektivitet. Energiforbedringerne fokuserer på fladt tag, ovenlys, solceller, varmtvandsrør, vinduer, yderdøre og ydervægge.

Forbedringsforslag - Oversigt

ForslagÅrlig besparelseInvesteringRentabel
Solceller: Montering af solcelle hybridanlæg til el-produktion6.000 kr76.000 kr
Vinduer: Butiksfacader med 1-lags glas udskiftes2.800 kr80.000 kr
Vinduer: Vinduer med 2-lags termoglas udskiftes23.300 kr1.570.200 kr
Yderdøre: Dørpartier ved trapper og ved gennemgang mod gård udskiftes7.500 kr344.800 kr
Vinduer: Vinduer på hovedtrapper udskiftes2.600 kr94.800 kr
Fladt tag: Tag over trapperum efterisoleres800 kr27.000 kr
Ydervægge: Vægge mellem loft og trapperum efterisoleres500 kr25.000 kr
Varmtvandsrør: Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder efterisoleres100 kr1.400 kr
Ovenlys: Kuppelovenlys på bagtrappe udskiftes100 kr8.000 kr

Forklaring til kolonnerne:
Årlig besparelse angiver hvor stor en økonomisk besparelse i varmeudgifter, der vurderes at kunne realiseres med den givne forbedring. Investering er den estimerede engangsudgift forbundet med forbedringen. Rentabelt er er markeret hvis de årlige besparelser kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen.
Bemærk: De listede forbedringer omfatter hele ejendommen (ikke kun denne bolig).

Energimærkerapporten indeholder desuden syv andre forslag, der bør overvejes; I det mindste i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse. Der er ikke udregnet et muligt energimærke hvis alle forbedringsforslag implementeres.

Energimærke efter forbedringer

A 2020A2015A2010BCDEF fill-opacity="0.7"G

Det nuværende energimærke () kan ikke forbedres via rentable forbedringer og heller ikke hvis man udfører alle forbedringsforlag.

Grønne investeringer i andelsbolig på Tullinsgade

De ni forbedringsforslag listet i oversigten repræsenterer grønne investeringer, der reducerer energiforbruget, hjælper miljøet, mindsker CO₂ udledningen og giver årlige besparelser på boligopvarmning:

 • CO₂ udledning: Energiforbedringer kan reducere bygningens CO₂ udledning med 28 procent. Med sit nuværende energimærke udledes 15,28 ton CO₂ årligt. De foreslåede energiforbedringer kan hjælpe med at reducere denne udledning - Hvis alle ni energiforbedringer implementeres, så kan udledningen reduceres med 4,31 ton.
  Læs mere om CO₂ reduktion
 • Indeklima: Energiforbedringer har oftest den positive bivirkning, at du får en sundere bolig med et bedre indeklima.
  Læs mere om indeklima her
 • Varmeregning: Med de rentable energiforbedringer kan der årligt spares 8.800 kr. på varmeregningen. Hvis alle 9 energiforbedringer implementeres kan der spares hele 43.700 kr
  Læs mere om boligopvarmning
 • Værdiforøgelse: Med de rentable energiforbedringer og et nyt C-energimærke, vurderer vi, at andelsbolig vil opleve en værdiforøgelse på 0 kr.
  Læs mere om udregningerne
 • Offentlige tilskud: Sparenergi.dk har samlet information Muligheder for offentlige tilskud til energirenovering af Tullinsgade 3, 1. tv.
 • Lånemuligheder: Hvis du skal låne penge til energirenoveringer, så er pengeinstitutter stort set altid positivt indstillede fordi det simpelthen er gode investeringer, der giver vedvarende besparelser på varmeregningen. Tullinsgade 3, 1. tv er endda i den specielle situation at 2 renoveringer er markeret som rentable.
 • Teknologisk fremskridt: Den foreslåede investering i solceller har i energirapporten en anslået pris på 76.000 kr. Prisen på solceller falder løbende samtidig med at deres effektivitet stiger. Det betyder samlet set at prisen på solcelleenergi i dag er nede på ca. en tredjedel af hvad den kostede for 10 år siden.
Boliginvestering, der (1) med offentlige tilskud giver (2) et bedre indeklima, (3) højere boligværdi, (4) økonomiske besparelser på varmeregningen og (5) en klimamæssig gevinst er i vores optik win-win-win-win-win.

Energimærkedata stammer fra den elektroniske energimærkerapport. Download rapporten her »
Sidst opdateret den 24 april, 2024 - opdater


Tullinsgade 3, 1. tv, 1618 København V
Ejendomsfoto fra 2023 - Billedet stammer fra det elektroniske energimærke »

Mere info om Energimærket

Energimærket er en form for varedeklaration, der synliggør en bygnings energiforbrug. Energimærket udarbejdes normalt som en hjælp til boligkøber eller -lejer når en bygning eller lejlighed skal sælges eller udlejes.

Boligkøber kan bruge energimærket til at
 1. Sammenligne energimærket med andre bygninger fra samme byggeperiode. Energimærket er en god proxy for bygningskvalitet og -vedligehold.
 2. Få en realistisk ide om varmeomkostningerne i den nye bolig.
 3. Kigge på de rentable forbedringer, der ofte er lavthængende frugter til en øjeblikkelig forbedring af boligen. Udskudte og manglende energiforbedringer kan evt. også bruges ift afslag i pris.

Boligejer bør specielt fokusere på forbedringsforslag, der kan nedsætte varmeregning og CO₂ udledning samt give bedre indeklima og højere boligværdi. DinGeo hjælper med, at holde dig ajour med mulighederne for tilskudsordninger og tilbud på energivenlige boliginvesteringer.

Læs mere om data og datakilder her »

Datakilder:
SparEnergi.dk

Boligopvarmning

Den primære opvarmningskilde på Tullinsgade 3, 1. tv, 1618 København V er fjernvarme. Der er ikke registreret supplerende varmeinstallationer.

!Varmeforbrug iflg energimærkerapport

Andelsbolig på Tullinsgade 3, 1. tv, 1618 København V er med det nuværende energimærke C relativ dyr at opvarme (se energimærkedata).

Energimærkerapporten angiver et opvarmningsareal på -999 m2 for hele bygningen og et estimeret samlet årligt energiforbrug på 235,1 MWh/år. I energimærkerapporten er energiforbruget omregnet til en samlet estimeret varmeudgift på 204.200 kr/år, baseret på en energipris på 653,13 kr. per MWh.

Beregnet årlig varmeomkostning
204.200 kr/år

Note: Der er tale om et estimat. Den faktiske varmeregning afhænger af beboernes energivaner. Estimatet stammer fra 2023 og tager ikke højde for eventuelle ændrede energipriser siden da.

Fjernvarme

Andelsbolig på Tullinsgade 3, 1. tv modtager fjernvarme fra HOFOR Fjernvarme P/S. Fjernvarme er stort set altid en fordel. HOFOR Fjernvarme P/S hører endda til blandt landets billigere fjernvarmeforsyninger - Deres pris for at opvarme en standardlejlighed på 75 m2 og et varmeforbrug 15 MWh er 12.354 kr. Find mere info om HOFOR Fjernvarme P/S her ».

Tullinsgade 3, 1. tv har et vægtet areal på 86 m2, der er større end standardboligen. Et estimat, der tager højde for det større areal lyder:

Beregnet årlig varmeomkostning
12.354 kr/år

Note: Der er tale om et estimat baseret på en forsimplet udregning. Den faktiske varmeregning vil naturligvis også afhænge af beboernes energivaner. Boligens energimærke C passer fint med standardboligen.

Du kan beregne den faktiske pris på baggrund af det konkrete forbrug samt varmeforsynings takstblad, som typisk er tilgængeligt på forsyningens hjemmeside. Hjemmesiden for HOFOR Fjernvarme P/S finder du her: http://www.hofor.dk/.

Mere info om Boligopvarmning

Boligopvarmning er en betydelig post på boligbudgettet, som varierer meget, både over tid, opvarmningsform og så sandelig også geografisk fra den ene varmeforsyning til den næste.

I disse år har fjernvarmen vokseværk og flere og flere boliger tilsluttes. Det er en god udvikling - Fjernvarme er den miljømæssigt reneste opvarmningsform og i mange tilfælde også den billigste. DinGeo har samlet forsyningsområderne for alle 400+ danske fjernvarmeværker og sammenkoblet disse med flere andre fjernvarmedata-registre, inklusiv fjernvarmepriser.

Læs mere om data og datakilder her »
Læs mere om HOFOR Fjernvarme P/S her »


Hæftelser

Ejendommen Tullinsgade 3, 1. tv, 1618 København V har 2 hæftelser, der samlet beløber sig til 1.115.000 kr .

Ejerpantebrev
Dato08. Jul, 2008
Prioritet1
Typeejerpantebrev
Hovedstol400.000 kr.
Rentesatsikke opgivet
Kreditorer Skjult
! Ejerpantebrev
Dato27. Sep, 2005
Prioritet2
Typeejerpantebrev
Hovedstol715.000 kr.
Rentesats10.0 %
Rentetypevariabel
Kreditorer Skjult
noteDen tinglyste rente (10.0 procent) er høj.


Adressens tinglysningsdata er sidst opdateret 8 juni, 2022  -  opdater

Du kan finde mere info, inklusiv ejeroplysninger, med et opslag direkte på tinglysning.dk »


Mere info om Hæftelser:

En hæftelse er en økonomisk forpligtelse eller et krav i ejendom. Nogle hæftelser er helt eller delvist afdragede og repræsenterer derfor ikke nødvendigvis boligejernes låneforpligtelser. Hæftelser er typisk tinglyste pantebreve, ejerpantebreve og realkreditpantebrev. Læs mere om Hæftelser her »

Datakilder:
Tinglysning.dk

Fejl ved opslag af Frededede og Bevaringsværdige Bygninger

Vi kunne desværre ikke finde data på ejendommen.

Mere info om fredede og bevaringsværdige bygninger:

Registeret over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB) indeholder ca. 355.000 bevaringsværdige bygninger og ca. 9.000 fredede bygninger.
Hvis en bygning er fredet og/eller bevaringsværdig kan der være restriktioner omkring renovering og ombygning. På den anden side kan der også være økonomiske fordele ved at eje et fredet eller bevaringsværdigt hus. Læs mere her »

Datakilder:
Kulturministeriet, Fredede og bevaringsværdige bygningerLokalområdet — Tullinsgade 3, 1. tv, 1618 København V

Naboerne
veluddannede byfamilier

Den mest almindelige husstandstype i og omkring Tullinsgade 3, 1. tv, 1618 København V er veluddannede byfamilier , d.v.s. conzoom®-typen Kulturnauter.

Kulturnauter

Kulturnauter
veluddannede byfamilier

 • Yngre familier uden børn
 • Bor i ældre lejligheder i storbyen
 • Veluddannede i høje stillinger
 • Høj købekraft
 • Store kulturforbrugere
 • Velorienterede og interesserede
 • Handler gerne i Irma
 • Læser Berlingske og Politiken

Geodemografi

Der findes Kulturnauter i alle aldre, omend der er en overrepræsentation af folk mellem 20’erne og 30’erne. Flest er singler, og det er faktisk helt normalt for familier i storbyen. De fleste har heller ikke børn

De har investeret i deres uddannelse og dannelse. Kulturnauterne er den type, hvor næstflest har taget en lang videregående uddannelse. Desuden har en stor andel en mellemlang videregående uddannelse eller bachelorgrad

Beskæftigelsesniveauet er højt, da der er mange ledere, en del selvstændige og kun få arbejdsledige. Der er også flere forskere blandt denne type. Indkomsten er derfor høj, og formuen ligeså. De er typisk placeret i den øvre del af middel- eller overklassen

Så godt som alle bor i lejligheder under 115 m² i ældre etageejendomme. Godt over halvdelen ejer deres bolig, mens en del er andelshavere. Halvdelen har bil

Langt de fleste af landets Kulturnauter er bosiddende i Hovedstaden, men du finder dem også i større byer i resten af landet. Lidt mere end hver tiende har registreret erhverv i hjemmet

 

Adfærd, livsstil og holdninger

Omgås du Kulturnauter, vil du ikke alene blive inviteret på middagsselskaber af og til, du vil også blive mundskænk, når lækre gourmetretter bliver afprøvet. Samtidig er de politiske forbrugere, som vælger økologi og miljøvenlighed til

Kulturnauterne navigerer sikkert rundt i byens mange kulturtilbud. De er storbyens absolut største kulturforbrugere, i hvert fald af den klassiske af slagsen: Mere end hver tredje er i teatret mindst hvert halve år. En stor andel kommer desuden hver måned på museum, til en fernisering eller måske til en forestilling. Dertil kommer koncertoplevelser af forskellig art og endda hyppige besøg i nattelivet. Kulturnauten er også en af de mest hyppige gæster i biograferne, film skal jo ses på lærredet og de ser gerne de nyeste før andre. Hver femte er i øvrigt medlem af en filmklub. Med hertil følger naturligvis også hyppige besøg på restauranter og caféer

Karrieren fylder også meget i Kulturnauternes hverdag, og de er passionerede omkring deres arbejde. Derfor bliver den motion, som de fleste dyrker hver uge, også nødt til at være noget, der kan dyrkes fleksibelt. Flertallet vælger således at løbe eller at træne i et fitnesscenter. Det suppleres for mange af, at cyklen er deres primære transportmiddel i det daglige. Sekundært er den kollektive transport, og det gælder også for mange af de, der har bil. Flere har dog investeret i en el-bil - de er jo også mere miljøvenlige

De nye tendenser spotter de ved at være velorienterede gennem aviser, tidsskrifter, fag- og skønlitteratur, håndbøger og internettet. Læsestof, som er enten indkøbt eller lånt på biblioteket. De foretrukne trykte aviser er enten Berlingske, Politiken eller Information. På sofabordet ligger seneste nummer af Where2go eller GAFFA. Og de vil vide mere om design og indretning, kultur, mad og vin end nogen anden dansker

Som de travle mennesker, de nu engang er, er det rart med tv on-demand, så man kan tilpasse programmerne til sit tidskema og binge-watche en serie om søndagen

Ni ud af ti betaler gerne ekstra for den rigtige kvalitet, det er derfor ganske vanligt at se dem i en specialbutik eller Irma, som finder en ganske stor andel af deres kunder blandt Kulturnauter. Butikkernes stigende udvalg af kvalitetsfærdigretter hjælper Kulturnauterne med at få deres tætpakkede ugeprogram til at gå op

De er ganske berejste og ferierne inkluderer kortere eller længere ferier i Danmark, ture til Europa, storby- og kulturferier, sol- og charterferier samt den årlige skiferie som hver tiende tager på

Kulturnauter er først og fremmest Modernefællesskabsorienterede, dernæst enten Fællesskabsorienterede eller Moderne. Så de er selvfølgelig meget globalt orienteret; verden er deres østers. De synes derfor, at det er naturligt, at Danmark er en spiller på den internationale scene og de mener også, at vi skal løfte i flok. Deres eget bidrag går blandt andet gennem medlemsskabet af både natur- eller miljøorganisationer og humanitære organisationer, og de så også gerne, at Danmark var mere åben for omverden. Til trods for deres karrierefokus, accepterer de naturligvis ikke miljøforringelser bare for at sikre industriens vækstvilkår. Til gengæld ser de gerne, at de offentlige udgifter til kunst/kultur øges

Ved det seneste valg var venstrefløjen, Radikale Venstre, Liberal Alliance og det Konservative Folkeparti Kulturnauternes partier.
Mere info

Conzoom® er et databaseret segmenteringsværktøj, der opdeler de danske husstande i 36 forskellige typer. Med et DinGeo-adresseopslag får du gratis adgang til Conzoom® og et indblik i den gennemsnitlige husstand i området: Forbrugeradfærd, livsstil, holdninger, alder, antal af børn, indkomst, formue, osv.. Læs mere om Conzoom® »

Conzoom®-typen på en given adresse ændres løbende. Det skyldes dels den generelle almindelige udvikling i Danmark, men også lokalområdets til- og fraflytning. DinGeo opdaterer løbende Conzoom® - På Tullinsgade 3, 1. tv er data sidst opdateret 2 april, 2024.

Datakilde: Geomatic

Sådan stemmer naboerne

Tullinsgade 3, 1. tv hører til afstemningsområdet 9. Nord hvor der er 8.069 stemmeberettigede borgere.

Valgdeltagelse

Der var 6.983 i 9. Nord, der afgav deres stemme. Det svarer til en flot valgdeltagelse på hele 86.5 procent, hvilket er over landsgennemsnittet på 84.5 procent.

Folketingsvalget 2019
Ved folketingsvalget i 2019 var Enhedslisten det største parti i afstemningsområdet 9. Nord med 1.626 stemmer. Det svarer til 23.3 procent af de afgivne stemmer.

Grafen nedenfor viser valgresultatet for 9. Nord (venstre søjle) i forhold til landsresultatet (højre søjle).

Højdespringer

Enhedslisten fik relativt set mange stemmer i afstemningsområdet 9. Nord, med et indeks på 337 i forhold til landsgennemsnittet.

Underperformer

Kristendemokraterne klarede sig relativt set dårligst i afstemningsområdet 9. Nord, med et indeks på 17 i forhold til landsgennemsnittet.

Mere info om Valgdata:

Afstemningsområder er den mindste administrative inddeling i Danmark. Valgdata fra det lokale afstemningsområder giver et godt indblik i lokalområdet.

Læs mere om data her »

Datakilder:
Den danske valgdatabase

Risiko for indbrud

Baseret på Rigspolitiets statistiske opgørelser vurderes indbrudsrisiko på Tullinsgade 3, 1. tv, 1618 København V at være lav.

Meget lav0.0-0.5 percent Lav 0.5-1.5 percent Mellem 1.5-3.0 percent Høj 3.0-6.0 percent Meget høj >6.0 percent

I perioden fra første kvartal 2016 og frem til og med andet kvartal 2018 er der anmeldt 385 indbrud i et område på en kvadratkilometer omkring Tullinsgade 3, 1. tv. Indenfor 1km2-kvadratcellen er der 12765 adresser. Omregnet betyder det at der i perioden årligt har været hvad der svarer til 12.06 indbrud per 1000 adresser. Det giver en estimeret indbrudsrisiko på 1.21 pct.


Grafen nedenfor viser den tidslige fordeling af indbrud.

Relativ høj opklaringsprocent i 1500-1799 København V

Opklaringsprocenten i 1500-1799 København V er relativ høj. I perioden 2011-2018 blev 10.0 procent af alle indbrud opklaret. Det er langt bedre en landsgennemsnittet på fem procent.


Mere info om Indbrudsrisiko:

Danmark har en trist rekord - Vi er det land i EU, der har flest indbrud pr. indbygger. Der er god grund til at 56 procent af danskerne er bekymret eller meget bekymret for at få indbrud i deres bolig. DinGeo viser landets mest detaljerede indbrudsrisiko, baseret på et detaljeret geodatasæt med en historisk oversigt over antallet af indbrud indenfor kvadratkilometerceller.

Kun fem procent af alle indbrud i Danmark bliver opklaret. Men der er store geografiske forskelle på, hvor mange indbrud der bliver opklaret. DinGeo viser chancen for at politiet opklarer indbrud i din by. Læs mere om Indbrudsrisiko her »

Indbrudsrisiko på kort

Datakilder:
Rigspolitiet: Statistik
Danmarks Radio: Se, hvor få indbrud politiet opklarer i din by

Skoledistrikt VESTERBRO/KONGENS ENGHAVE (Oehlenschlægersgades Skole)

Tullinsgade 3, 1. tv hører under skoledistriktet VESTERBRO/KONGENS ENGHAVE (Oehlenschlægersgades Skole). I skoledistriktet er der én folkeskole, nemlig Oehlenschlægersgades Skole.

Oehlenschlægersgades Skole

Oehlenschlægersgades SkoleOehlenschlægersgades Skole, Oehlenschlægersgade 57 i Københavns Kommune.
Ældste klasse:
9. klasse
Gns trivsel:
3.51
Undervisningseffekt:
0.0
Forældre indkomst:
370.677 kr.
Afstand:
693 meter
Info om Oehlenschlægersgades Skole

Mere info om Skoler:

Skolevalget er af de vigtigste valg forældre tager på vegne af deres børn. Skoledata kan være et godt værktøj til at få indsigt og viden inden man vælger skole. DinGeo har samlet og kombineret en lang række skoledata (og skoledistriktsdata) således, at du på alle adresser kan få basal information om den lokale folkeskole. De enkelte tal er markeret med en pil op når de er højere/bedre end landsgennemsnittet, en rund gul skive når de rammer tæt på gennemsnittet og en rød pil ned når tallet er under gennemsnittet. Læs mere her »

Se skoledistrikt VESTERBRO/KONGENS ENGHAVE (Oehlenschlægersgades Skole) på kort

Bredbåndsmuligheder

Lynhurtigt Fastforbundet Internet

Der er gode bredbåndsmuligheder på Tullinsgade 3, 1. tv, 1618 København V.

 • Fibernet: 2 forskellige udbydere med hastigheder op til 1000 / 1000 Mbit/s
 • COAX bredbånd (kabel-TV): 7 forskellige udbydere med hastighed op til 1000 / 100 Mbit/s
 • xDSL bredbånd (telefonstik): 10 forskellige udbydere med hastighed op til 60 / 12 Mbit/s *

Se fibernet dækningsgrad omkring Tullinsgade 3, 1. tv! Begrænset mobildækning

Der er begrænset 4G mobildækning på Tullinsgade 3, 1. tv med vejledende downloadhastighed op til 30 - 50 Mbit/s. I Danmark findes der tre store mobilnetværk, der håndterer mobiltelefoni og mobilt bredbånd. På Tullinsgade 3, 1. tv er dækningen for de tre netværk:

 • TDC: 30 - 50 Mbit/s
 • Tre: 20 - 30 Mbit/s
 • Telia-Telenor: 30 - 50 Mbit/s

Se 4G-dækningskort på Tullinsgade 3, 1. tv


Data sidst opdateret 06 februar, 2022

Du kan finde meget mere information og de bedste adresserelevante tilbud på siden
Internet og Mobildækning Tullinsgade 3, 1. tv, København V
Se data direkte på tjekditnet.dkMere info om Bredbånd:

For moderne familier er digital infrastruktur efterhånden en nødvendighed på linje med drikkevand, elektricitet, offentlig transport o.s.v. De fleste boligkøbere inddrager bredbåndsmuligheder i deres boligsøgning og udenlandske undersøgelser har vist en målbar indflydelse på salgspriserne. Læs mere her »

Se fibernetdækning på kort

Se 4G-dækning på kort

Geologi

Jordarten under Tullinsgade 3, 1. tv, 1618 København V er Moræneler.

Moræneler er den mest almindelig jordart i Danmark og dækker 39 procent af Danmarks kortlagte arealer. Moræneleret er specielt dominerende på Fyn, Sjælland og øerne. Det er aflejret under en af de mange Pleistocæne istider, der har dækket Danmark over de sidste par millioner af år. Moræneler er sandet og siltet ler og med spredte sten og blokke fra det sydlige Norge og Sverige samt i østersøområdet.

Moræneler
Typisk moræneler med spredte store sten og blokke (Foto P.R. Jakobsen, GEUS).

Moræneler kan være følsomt overfor udtørring, hvorved jorden kan sætte sig og bygninger kan få sætningsskader. Det er specielt et problem under tørre og varme somre (f.eks. 2018).

Moræneler er ofte næsten uigennemtrængelig for vand og ved kraftig regn vil nedbøren derfor kun i meget lille omfang synke ned i jorden, men derimod strømme på overfladen, hvilket øger risiko for oversvømmelser.

Moræneler indeholder ofte små koncentrationer af uran og thorium, som under henfald frigiver Radon. Moræneler under boligen øger derfor risiko for Radon i indeluften.

Mere info om Geologi:

Danmarks Jordartskort viser hvilke jordarter der ligger under pløje- og kulturlaget, typisk i ca. 1 meters dybde. De forskellige jordarter har forskellige egenskaber, der er vigtige i forhold til f.eks. risiko for sætningsskader, hydraulisk konduktivitet og risiko for oversvømmelse ved kraftig nedbør, og radonforurening af boligens indeluft.

Husk at du kan finde yderligere geologisk information fra de omkringliggende boringer (se nedenfor).

Se på kort

Læs mere om jordarter her »

Datakilder:
GEUS

Mere info om Boringer:

Der er udført mere end 300.000 undergrundsboringer i Danmark. DinGeo viser de boringer, der ligger tættest på opslagsadressen, med basale boringsoplysninger samt link til detaljerede borerapporter. Borerapporterne indeholder ofte nyttig og relevant informationer om geologi og grundvandsdybder. Læs mere om boringer her »

Datakilder:
GEUS

Geologiske boringer i nærheden af Tullinsgade 3, 1. tv

Den nærmeste overfladenære boring ligger 28 meter væk. Boringens lokalitet er navngivet Tullinsgade. Boringens dato er ikke angivet. Brøndborer var Geoteknisk Institut. Formålet med boringen var Geoteknisk boring/midlertidig grundvandssænkning og anvendelse er ikke angivet. Boringen nåede en dybde på 12.1 meter. Du kan finde mere information i borerapporten 201. 3220 ».

Tabellen nedenfor lister de 10 nærmeste boringer sorteret efter afstand fra Tullinsgade 3, 1. tv.

Afstand, m Formål Dybde, m Borerapport
28 Geoteknisk boring 12.1 201. 3220 »
35 Forureningsbor. 10.0 201. 5839 »
48 Moniteringsboring 7.0 201. 9505 »
55 Moniteringsboring 8.5 201. 9499 »
56 Moniteringsboring 7.0 201. 9511 »
56 Moniteringsboring 7.0 201. 9510 »
57 Moniteringsboring 7.0 201. 9504 »
57 Moniteringsboring 8.0 201. 9501 »
58 Moniteringsboring 7.0 201. 9506 »
58 Moniteringsboring 5.0 201. 9502 »

Hvor langt er der fra Tullinsgade 3, 1. tv
til nærmeste

Risikovirksomhed

Kødbyens Maskincentral
Kolonne 2


Afstand: 1,01 km


Kort Læs mere

Vindmølle

Højde: 30 m
Kapacitet: 225 kW


Afstand: 4,00 km


Kort Læs mere

Mobilmast

Vesterbrogade 80
1620 København V


Afstand: 124 meter


Kort Læs mere

Apotek

Gl. Kongevej Apotek


Afstand: 58 meter


Læs mere

Dagligvare

føtex 1322 Dagligvarer


Afstand: 115 m


Læs mere

Renseanlæg

Lynetten renseanlæg


Afstand: 4,65 km


Læs mere

Daginstitution

Syvstjernen


Afstand: 173 m


Læs mereDinGeo oversigter

Info om Postnummer: 1618 København V
Info om vej: Tullinsgade
Stamoplysninger for Tullinsgade 3, 1. tv, 1618 København V
Geografiske koordinater 55.67379971°N, 12.55151736°Ø
Højde over havets overflade 4,8 m.o.h.
Sogn Vesterbro Sogn »
Politikreds Københavns Politi
Adressens Id 0a3f50a1-4a7b-32b8-e044-0003ba298018
Adgangsadresse Id 0a3f507b-15e5-32b8-e044-0003ba298018
BFE nummer 6024351

Stamoplysninger:

Vi har samlet diverse stamoplysninger på Tullinsgade 3, 1. tv, 1618 København V.