DinGeo — i hele Danmark

Vesterbrogade 63, 1. th, 1620 København V

Andelsbolig på Vesterbrogade 63, 1. th i København V er opført i 1939 og indeholder 4 værelser, et køkken og et badeværelse fordelt på 120 m2. Lejligheden er en andelsbolig i foreningen A/B Veda.

Ejendommen ligger i Københavns Kommune, opvarmes med fjernvarme fra HOFOR Fjernvarme P/S og tilhører skoledistriktet Oehlenschlægersgades Skole. De nærmeste naboer er typisk voksne enlige midt i byen. Den årlige risiko for indbrud er relativ lav, 1.21 procent i området. Generer openAI beskrivelse

Andelsboliglån
Din udbetaling
kr.
Indkomst
kr.

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside
Matrikelkort Vesterbrogade 63, 1. th

Luftfoto af Vesterbrogade 63, 1. th, 1620 København V. Matriklen er markeret med den grønne polygon.

Se flere fotos


Bemærk: Dingeo boligrapporten består udelukkende af offentligt tilgængelig geodata - læs mere om DinGeo og vores datakilder her.

Sundhed — Vesterbrogade 63, 1. th, 1620 København V

Radon

Vesterbrogade 63, 1. th, 1620 København V er en lejlighed og dermed langt mindre udsat for radonforurening end enfamiliehuse i samme område. Radonrisikoen er derfor Meget lav.

Meget lavRadonrisiko Lav Radonrisiko Mellem Radonrisiko Høj Radonrisiko Meget højRadonrisiko
!Radonklassificering

Vesterbrogade 63, 1. th, 1620 København V ligger i den gamle København kommune, der er klassificeret som Radonklasse 2. Det betyder at 1-3% af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på 200 Bq/m3 eller mere (WHO anbefaler at koncentrationen ikke overstiger den øvre grænseværdi på 100 Bq/m3). Som udgangspunkt er risiko for Radon i boligen derfor middelhøj.

Radonklasse 2 klassificeringen stammer fra den landsdækkende radonundersøgelse fra 2001. Undersøgelsen inkluderede 17 målinger i den gamle København kommune. Af de 17 målinger var den højeste radonkoncentration 290 Bq/m3 og middelkoncentationen var 47 Bq/m3.

!Geologi

Det geologiske underlag på Vesterbrogade 63, 1. th, 1620 København V er Moræneler (Se Geologi og Geoteknik), der frigiver Radon og dermed øger risiko for Radon i boligen.

!Byggeår

Ejendommen Vesterbrogade 63, 1. th, 1620 København V er opført i 1939 (Se Boligoplysninger) og sandsynligvis ikke radonsikret mod undergrunden (først med bygningsreglementet i 1998 blev der stillet krav om, at nybyggeri skal radonsikres).

Bygningen
Vesterbrogade 63, 1. th, 1620 København V er en lejlighed. Lejligheder i etageejendomme har et gennemsnitligt radonniveau, der kun er ca. en fjerdedel af niveauet i områdets enfamiliehuse.
Radon i danske boliger
Der er lav risiko for Radon på Vesterbrogade 63, 1. th, 1620 København V.

Mere info om Radon:

Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart, der dannes i jord -og bjergarter, som indeholder thorium og uran. Radon trænger ind i boliger fra undergrunden. Gasarten kan hverken ses, lugtes eller smages.

DinGeo angiver risiko for Radon, og inkluderer ikke egentlige målinger indefra boligen...
Læs mere om Radon her »

Se radonkort

Datakilder:
Risø, Statens Institut for Strålehygiejne, GEUS

Risiko for asbest, tungmetaller og PCB i indeklimaet

Risiko for sundhedsskadelige stoffer i bygning
Vesterbrogade 63, 1. th

Asbest PCB TM
Facade
Fuger
Gulve
Isolering
Maling
Tag

Tabelforklaring:
Grøn markerer lille risiko ( ) og rød stor risiko ( ) for sundhedsskadelige stoffer (Asbest, PCB og tungmetaller) i de forskellige bygningsdele. Størrelsen angiver sandsynligheden for at den kunstige intelligens har ret (vurderet ud fra de mange tusinde træningsdata). Risikovurderingen er baseret på en statistisk model og vi understreger, at der er tale om en risikovurdering med streg under risiko.

!Asbest

Asbest er en fællesbetegnelse for en gruppe mineraler velegnet til isolering og brandsikring. Fibre fra asbestholdige materialer er særdeles sundhedsskadelige på grund af fibrenes beskedne størrelse, men så længe de asbestholdige byggematerialer ikke afgiver fibre til luften, er asbest i bygningen ikke nødvendigvis farlig.

Andelsbolig på Vesterbrogade 63, 1. th har risiko for Asbest i følgende byggematerialer (sandsynlighed angivet i efterfølgende parentes): Tagmateriale (54.1%)

!PCB

PCB er en af verdens farligste miljøgifte. Nu om dage er det totalt forbudt at producere, importere og anvende byggematerialer, der indholder PCB. Forbuddet mod PCB har desværre ikke altid været gældende.

Andelsbolig på Vesterbrogade 63, 1. th har risiko for PCB i følgende byggematerialer (sandsynlighed angivet i efterfølgende parentes): Maling (77.1%), Isolering (73.7%), Tagmateriale (61.0%), Gulve (53.6%).

!Tungmetaller

Tungmetaller har været anvendt i byggeriet i århundreder som kemisk tilsætning i bl.a. maling, grunder samt i metallisk form. Tungmetalholdige byggematerialer medfører ikke nødvendigvis indeklimaforurening, så længe stofferne er fast bundet, fx i blyskørter eller i malingsoverflader

Andelsbolig på Vesterbrogade 63, 1. th har risiko for tungmetaller i følgende byggematerialer (sandsynlighed angivet i efterfølgende parentes): Maling (96.2%), Gulve (94.1%), Fuge (73.2%), Isolering (69.1%), Tagmateriale (63.7%), Facade (50.0%).

Risikovurderingerne er baseret på BBR data - sidst opdateret den 7 februar, 2024
Se adressens BBR data


Mere info om Sundhedsskadelige stoffer i byggematerialer:

Baseret på data fra flere årtiers bygningskemiske undersøgelser har Niras udviklet en Machine Learning-algoritme, der kan forudsige risiko for miljø- og sundhedsskadelige stoffer i danske bygninger. Den kunstige intelligens forudser risici baseret på byggematerialer, byggeår og andre BBR data. Der er tale om et professionelt værktøj som Niras har brugt internt med stor success og som nu stilles offentlig tilgængeligt via DinGeo.

De Miljø- og sundhedsskadelig stoffer i bygningsdelene kan være afgørende for et godt indeklima og din sundhed. Det er en risikofaktor som alle boligejere og boligkøbere bør tage aldeles alvorligt.

Læs mere her »

Datakilder:
Niras og BBR

Jordforurening

Ingen registreret jordforurening på grunden

Der er ikke registreret jordforurening på ejendommen Vesterbrogade 63, 1. th, 1620 København V.

Ingen olietank på grunden

I følge BBR er der ikke olietank på andelsboligs grund.

!Jordforurening i nærområdet

Selvom der ikke er registreret jordforurening på andelsboligs grund, så er det stadig værd at bide mærke i, at der indenfor en radius på ca. 500 meter fra adressen er 87 jordforureninger. Det er et meget højt antal. Blandt det totale antal jordforureninger er 65 egentlige jordforureninger (type V2), mens 22 er mulige forureninger der ikke endnu er undersøgt (type V1).

Jordforureningskort på Vesterbrogade 63, 1. th, 1620 København VKortet ovenfor viser jordforurening i området omkring matriklen 58d-Udenbys Vester Kvarter, København, der hører til Vesterbrogade 63, 1. th, 1620 København V. De røde omrader er egentlige jordforureninger (V2) og blå områder er mulige forureninger, der ikke endnu er undersøgt (V1). - Åbn stort kort

Jordforureningsattest

Download en officiel jordforureningsattest for Vesterbrogade 63, 1. th, 1620 København V. Tryk på knappen og en PDF-fil vil blive dannet via Danmarks Miljøportal.

Download Jordforureningsattest

Mere info om jordforurening:

Forurenet jord truer grundvandet, naturen og menneskers sundhed. Spredt ud over Danmark er der mere end 15.000 grunde, der er forurenede af industri, affald og tankanlæg. Dertil kommer et tilsvarende antal grunde der muligvis er forurenede. Desuden er der i Danmark omkring 200.000 sløjfede olietanke, der udgør en væsentlig risiko for uregistreret jordforurening af specielt parcelhusgrunde.

Ved boligkøb skal du altid tjekke jordforurening og olietank. Olietank bør være registreret i BBR.

Læs mere om jordforurening her »
Læs mere om olietanke her »

Se Jordforureningskort

Datakilder:
Danmarks Miljøportal

Jordforureninger (V2) tæt på Vesterbrogade 63, 1. th, København V
LokalitetAfstand (meter)NuanceringStofferMere info
Vesterbrogade 65, 1620 København V
lok. nr. 101-00502
8? -
Vesterbrogade 72A, 1620 København V
lok. nr. 101-03083
50? -
Vesterbrogade 69, 1620 København V
lok. nr. 101-02855
66? -
Vesterbrogade 60, 1620 København V
lok. nr. 101-01684
82! F2 -
Gammel Kongevej 39A, 1610 København V
lok. nr. 101-02839
98? -
Saxogade 11, 1662 København V
lok. nr. 101-02100
102? -
Gammel Kongevej 33, 1610 København V
lok. nr. 101-00501
105? -
Absalonsgade 8, 1658 København V
lok. nr. 101-03073
112? -
Gammel Kongevej 47, 1610 København V
lok. nr. 101-02842
161? -
Gammel Kongevej 60, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00031
165? -
Matthæusgade 12A, 1666 København V
lok. nr. 101-03540
175? -
Absalonsgade 12, 1658 København V
lok. nr. 101-01105
206? -
Frederiksberg Alle 22A, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00182
206? -
Værnedamsvej 7, 1819 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30226
207! F2 -
Gammel Kongevej 74B, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30046
207? -
Værnedamsvej 13B, 1819 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00404
211? -
Gasværksvej 2, 1656 København V
lok. nr. 101-00231
213? -
Eskildsgade 11, 1657 København V
lok. nr. 101-00618
216? -
Gasværksvej 4, 1656 København V
lok. nr. 101-00796
235 F0 -
Gammel Kongevej 25, 1610 København V
lok. nr. 101-01674
237? -
Gammel Kongevej 80, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00136
238 F0 -
Vodroffsvej 9A, 1900 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30060
256! F2 -
Gammel Kongevej 23
lok. nr. 101-01673
261? Trichlorethylen
Forhåbningsholms Allé 2/Svanholms Vej 1
lok. nr. 147-00160
269? Benz[a]pyren, Bly, PAH (sum af 9 PAH), BTEXer og lignende m.fl.
Absalonsgade 26, 1658 København V
lok. nr. 101-01395
270? -
Schønbergsgade 7, 1906 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00084
275? -
Absalonsgade 28, 1658 København V
lok. nr. 101-04683
283! F2 -
Gasværksvej 9, 1656 København V
lok. nr. 101-03054
284? -
Gammel Kongevej 89, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00156
287? -
Valdemarsgade 19A, 1665 København V
lok. nr. 101-02854
289 F0 -
Vodroffsvej 4, 1900 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00012
291? -
Valdemarsgade 12, 1665 København V
lok. nr. 101-03082
293? -
Boyesgade 1, 1622 København V
lok. nr. 101-02831
310? -
Frederiksberg Alle 24, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30197
314 F0 -
Frederiksberg Alle 15, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00154
332? -
Absalonsgade 27, 1658 København V
lok. nr. 101-01801
338? -
Gammel Kongevej 15, 1610 København V
lok. nr. 101-00804
347 F0 -
Vesterbrogade 102, 1620 København V
lok. nr. 101-30087
350! F2 -
Boyesgade 3-11
lok. nr. 101-30510
362! F2 Fyringsolie, Zink, Cadmium, Tjære m.fl.
Abel Cathrines Gade 2, 1654 København V
lok. nr. 101-00792
371 F0 -
Istedgade 45
lok. nr. 101-03432
374? Bly, Tetrachlorethylen
Svanholmsvej 12, 1905 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30634
377? -
Boyesgade 10, 1822 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00153
380? -
Brorsonsgade 1, 1624 København V
lok. nr. 101-00622
388? -
Absalonsgade 36, 1658 København V
lok. nr. 101-01250
389! F2 -
Dannebrogsgade 39A, 1660 København V
lok. nr. 101-01680
391? -
Absalonsgade 33, 1658 København V
lok. nr. 101-00377
394! F1 -
Gammel Kongevej 92, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00077
413? -
Gammel Kongevej 101, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30310
426 F0 -
Hauchvej 14, olieforurening
lok. nr. 147-31088
434 F0 Fyringsolie
Eskildsgade 56, 1657 København V
lok. nr. 101-00238
439? -
Carl Bernhards Vej 13B, 1817 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00313
454! F1 -
Sankt Knuds Vej 18, 1903 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30078
457! F2 -
Mysundegade 5, 1668 København V
lok. nr. 101-03405
460! F1 -
Viktoriagade 26, 1655 København V
lok. nr. 101-01626
465? -
Opgravning af olietank, Hauchvej 3
lok. nr. 147-30064
466! F2 Fyringsolie
Vesterbrogade 112, 1620 København V
lok. nr. 101-03080
475? -
Frederiksstadsgade 8, 1667 København V
lok. nr. 101-00798
481? -
Enghavevej 10, 1674 København V
lok. nr. 101-00500
485? -
Sundevedsgade 17, 1751 København V
lok. nr. 101-04690
486? -
Sankt Knuds Vej 22A, 1903 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30621
487! F2 -
Vesterbrogade 114, 1620 København V
lok. nr. 101-02862
489? -
Sundevedsgade 5, 1751 København V
lok. nr. 101-00894
490? -
Lykkesholms Allé 8, 1902 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30845
494? -
Enghavevej 18A, 1674 København V
lok. nr. 101-00504
499? -

Tabellen viser de 65 kortlagte jordforureninger (af typen V2), der ligger indenfor en ca. 500 meter radius af Vesterbrogade 63, 1. th, 1620 København V.
Afstand angiver afstanden i meter fra Vesterbrogade 63, 1. th til den pågældende jordforurening.
Nuancering angiver forureningskategori. F0 er den mindst alvorlige kategori, der angiver, at forureningen ikke umiddelbart udgør en sundhedsrisiko ift. brug af hus og have. Forureningskategori ! F1 betyder, at der er en forurening, der antageligvis ligger et stykke nede i jorden. Hvis du følger simple råd, så kan du uden sundhedsmæssig betydning bruge hus og have. Forureningskategori ! F2 er den højeste kategori. Det kan være en kraftig forurening, der kan have betydning for brugen af hus og have og desuden påvirke boligens indeklima. ? angiver at jordforureningen ikke endnu er kategoriseret.
Stoffer angiver hvilket helbredsskadelige stoffer, der er knyttet til den pågældende jordforurening.
Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

Mulige jordforureninger (V1) tæt på Vesterbrogade 63, 1. th, København V
LokalitetsnummerAfstand (meter)Mere info
Gasværksvej 4-6, 1656
lok. nr. 101-00796
215
Gammel Kongevej 74B, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30046
226
Prinsesse Maries Alle 5, 1908 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31060
242
Gasværksvej 8A-E
lok. nr. 101-00401
251
Frederiksberg Alle 12, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30809
267
Vodroffsvej 9A, 1900 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30060
284
Eskildsgade 13
lok. nr. 101-00350
285
Gasværksvej 11-11A
lok. nr. 101-00419
298
Frederiksberg Alle 18, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30811
299
Vesterbrogade 95
lok. nr. 101-00665
315
Oprenset olieforurening, mangler renbundsprøver - Viktoriagade 10 og 10A, København V
lok. nr. 101-00437
336
Eskildsgade 23, 1657 København V
lok. nr. 101-01242
346
Gammel Kongevej 95 og Sankt Thomas Alle 10-14, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30810
352
Oprenset forurening uden renbundsprøver, Viktoriagade 16 og 16C, København
lok. nr. 101-00396
354
Istedgade 55, 1650 København V
lok. nr. 101-01333
373
Viktoriagade 16-22/ Istedgade 34-38/Gasv
lok. nr. 101-01902
386
Vodroffsvej 23, 1900 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30272
394
Maskinfabrik m.fl., Absalonsgade 31-39
lok. nr. 101-00377
419
Enghavevej 19-23, København V
lok. nr. 101-00575
422
Forhåbningsholms Allé 19-27
lok. nr. 147-00401
462
Fornikling, Sankt Knuds Vej 22, Frederiksberg
lok. nr. 147-30621
472
Gammel Kongevej 3A, 1610 København V
lok. nr. 101-10923
491

Tabellen viser potentielle jordforureninger, der endnu ikke er undersøgt i detaljer (typen V1), som ligger i området omkring Vesterbrogade 63, 1. th, 1620 København V.
Afstand angiver afstanden i meter fra Vesterbrogade 63, 1. th til den pågældende jordforurening.
Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

Adressens jordforureningsdata er sidst opdateret 20 januar, 2024. - opdater

Jordforureningsdata indsamles, opdateres og adminstreres af regionerne. Hvis du vil vide mere om jordforurening omkring Vesterbrogade 63, 1. th, 1620 København V bør du kontakte den ansvarlige myndighed hos Region HovedstadenLuftforurening

Der er høj luftforurening på Vesterbrogade 63, 1. th, 1620 København V.

!NO2

Luftkoncentrationen af kvælstofdioxid (NO2) er 34.0 µg/m3, hvilket er langt over gennemsnittet i Danmark men dog under EU's grænseværdi på 40 µg/m3. NO2 dannes i forbrændingsprocesser i biler, lastbiler, kraftværker, o.s.v. og høje koncentrationer af NO2 indikerer derfor dårlig luftkvalitet.

!PM2.5

Luftkoncentrationen af PM2.5 partikler er 12.6 µg/m3, hvilket er under EU's grænseværdi på 25 µg/m3, men over WHO's grænseværdi på 10 µg/m3. Hovedparten af de fine PM2.5 partikler er dannet udenfor Danmark og transporteret hertil med vinden. Hele Sjælland, Fyn og Sønderjylland har værdier over WHO's grænseværdi - Se de landsdækkende PM2.5 variationer på kort »

!PM10

Luftkoncentrationen af PM10 partikler er 22.1 µg/m3, hvilket er under EU's grænseværdi på 40 µg/m3, men over WHO's grænseværdi på 20 µg/m3. PM10 partikler er oftere fra lokalområdet og koncentrationerne har større geografisk variation end PM2.5 - Se de landsdækkende PM10 variationer på kort »

!Black carbon

Luftkoncentrationen af Black carbon (eller sod) partikler er 0.8 µg/m3. Det er desværre en relativ høj koncentration. Black carbon er ultrafine sod-partikler fra forbrændingskilder (f.eks. vejtrafik, brændeovne, kraftværker). Forhøjede koncentrationer forekommer i og omkring de større byer.

!Partikelantal

Der er estimeret 9900 partikler per cm3 luft. Det er desværre en relativ høj koncentration. Partikelantal er tilnærmelsesvis det samme som ultrafine partikler.

!Brændeovne og pejse

Der er en høj koncentration af brændeovne og pejse i København med i gennemsnit 185.4 enheder per km² - Se de landsdækkende variationer på kort »


Bemærk: De modellerede luftkvalitetsdata er beregnede årsmiddelkoncentrationer i 2 meters højde for året 2019. De modellerede data har udelukkende vejledende karakter og repræsenterer ikke egentlige målinger. Læs mere her »

Mere info om Luftforurening:

Luftforurening menes at være skyld i ca. 6.000 for tidlige dødsfald årligt i Danmark. Det svarer til, at den forventede levetid for befolkningen som helhed er reduceret med 6-9 måneder. Hertil kommer astma og andre følgesygdomme af luftforurening, der nedsætter livskvalitet.

Læs mere om Luftforurening her »

Se Luftforureningskort

Datakilder:
DCE - Nationalt center for Miljø og Energi - Luften på din vej

Trafikstøj

Der er ikke registreret trafikstøj på adressen Vesterbrogade 63, 1. th, 1620 København V

Støjmålinger (dB)


55-60
55-60 dB
60-65 dB
60-65 dB
65-70 dB
65-70 dB
70-75 dB
70-75 dB
Over 75 dB
Over 75 db

Trafikstøjkort på Vesterbrogade 63, 1. th, 1620 København VKortet viser trafikstøj i området omkring Vesterbrogade 63, 1. th, 1620 København V. - Åbn stort kort


Støjdata stammer fra Miljøstyrelsens kortlægning af støjbelastede boliger i 2017 og er vejledende. Data er indsamlet og behandlet af kommunerne i hovedstadsområdet, Odense, Aalborg og Aarhus kommune samt Vejdirektoratet og Banedanmark. Der er primært indsamlet data for veje og jernbaner. Støjbelastningen er beregnet som et gennemsnit af den samlede mængde støj, der er indsamlet i løbet af et døgn på baggrund af trafiktællinger og vejrforhold.

Nedenstående tabel viser trafikstøj i 1.5 meters højde på Vesterbrogade 63, 1. th, 1620 København V om dagen:

StøjtypeLydstyrke
Større veje ingen registreret støj (*)
Veje i byingen registreret støj (*)
Større jernbaneringen registreret støj (*)
Jernbane i byingen registreret støj (*)
Større lufthavningen registreret støj (*)
(*) "ingen registreret støj" kan skyldes manglende målinger.

Den samlede støjkortlægning vises på Miljøstyrelsens Støj-Danmarkskort og inkluderer også estimater for støj i 4 meters højde og om natten.

Mere info om Trafikstøj:

Det vurderes at flere tusinde danskere hvert år indlægges med forhøjet blodtryk eller hjertesygdom på grund af den ekstra risiko som trafikstøj giver. Vejstøj menes årligt at være årsag til 200-500 for tidlige dødsfald.
Læs mere om Trafikstøj her »

Se Støjkort

Datakilder:
Miljøstyrelsen

Hårdhed af drikkevand

Drikkevand på adressen Vesterbrogade 63, 1. th, 1620 København V har hårdhed: 18 - 24. Det betyder at vandet er klassificeret som hårdt. Hårdhedsgraden er baseret på et gennemsnit for kommunen. Vi anbefaler derfor, at du undersøger hårdhedsgraden hos dit lokale vandværk.
Vandets Hårdhed, dH
dH <4 dH 4-8 dH 8-12 dH 12-18 dH 18-24 dH 24-30 dH >30

Mere info om hårdhed af drikkevand:

Hårdt drikkevand medfører tilkalkning af elkedler, vaskemaskiner og toiletter og øget forbrug af vaske- og rengøringsmidler. Hårdt vand har ingen kendt skadelig effekt på helbredet. Læs mere om drikkevandets hårdhed her »

Se Hårdhedskort

Datakilder:
GEUSRisiko for oversvømmelse — Vesterbrogade 63, 1. th, 1620 København V

Ekstrem regn

Der kan være risiko for oversvømmelse ved kraftig regn og/eller regulære skybrud på adressen Vesterbrogade 63, 1. th, 1620 København V.

Ejendommen ligger ikke i en lavning, men overfladevand har svært ved at sive ned i jorden da befæstelsesgraden er høj.

Lavninger

Vesterbrogade 63, 1. th, 1620 København V ligger ikke i en lavning og som udgangspunkt er risikoen for at regnvand samler sig på adressen under skybrud derfor lav.

Kortet nedenfor viser afløbsløse lavninger i landskabet. Nedløbsriste der kan lede overfladevandet i kloak er vist med sorte firkanter.

Ekstrem regn på Vesterbrogade 63, 1. th, 1620 København VRisiko for oversvømmelse ved ekstrem regn afhænger i høj grad af terrænet. Kortet ovenfor viser lavninger (markeret med blå) omkring Vesterbrogade 63, 1. th, 1620 København V. De blå områder viser den potentielle maksimale udbredelse af skybrudsrelateret oversvømmelse hvis alle lavninger bliver helt fyldt med vand. - Åbn stort kort
!Høj befæstelsesgrad
Den gennemsnitlige befæstelsesgrad i området omkring Vesterbrogade 63, 1. th, 1620 København V er 80 procent. Det betyder, at ca. 80 procent af overfladen er bebygget eller belagt med asfalt, fliser, brosten mv., der hindrer regn- og overfladevand at sive ned i jorden.
!Hydraulisk ledningsevne
I perioder med kraftig nedbør vil det øverste jordlag have en middellav hydraulisk ledningsevne på 100 - 125 mm/dag i området omkring Vesterbrogade 63, 1. th, 1620 København V. Selv i ubebyggede områder vil regnvand derfor blive på overfladen og kun relativt langsomt trænge ned i jorden.

Mere info om risiko for oversvømmelse ved skybrud:

Skybrud er meget voldsomme regnbyger, der forårsager oversvømmelse af kloakker og tagrender. Risiko for oversvømmelser kan have indflydelse på huspriser, forsikringspræmier og kloakafledningsafgifter. Inden et boligkøb er det derfor en god ide, at overveje risikoen for oversvømmelse ifm skybrud. Læs mere om skybrud her »
Lavningskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Grundvand

Vesterbrogade 63, 1. th ligger i et område hvor grundvand ikke ser ud til at udgøre en risiko ifm oversvømmelse.
Historiske grundvandsdybder 1991-2020

Den modellerede gennemsnitlige grundvandsdybde er 1.7 meter på adressen. Dybden er baseret på data fra hele perioden 1991-2020 i vinterhalvåret. Medtages usikkerhed/datavariation ligger den gennemsnitlige grundvandsdybde i intervallet 0.8 - 2.1 meter. Det ret store usikkerhedsinterval afspejler bl.a. (1) usikkerhed på den nummeriske model, (2) naturlige nedbørsvariationer og (3) usikkerhed på de målte grundvandssdybder i de geologisk boringer.

Baseret på de historiske observationer og den nummeriske grundvandsmodel er der ikke tegn på at Vesterbrogade 63, 1. th har problemer med højtliggende grundvand, for nuværende.

Historiske grundvandsdybder (1991-2020)
Vesterbrogade 63, 1. th, 1620 København V


Ekstrem regn på Vesterbrogade 63, 1. thKortet viser den modellerede dybde til grundvandet omkring Vesterbrogade 63, 1. th. Kortudsnittet måler 1.600 x 800 meter og adressen er markeret med markør . Dybderne er baseret på historiske (1991-2020) målinger i vinterhalvåret (i geologisektionen længere nede på siden kan du få mere detaljeret information om de geologiske boringer tæt på adressen, hvorfra grundvandsdata stammer). Modelberegningerne er nedskaleret fra 100 m grid til 10 m grid med brug af maskinlæring. Områder med højt grundvand er markeret med blå farver, mens gule og orange farver svarer til et dybere grundvandsspejl. - Åbn stort kort
Fremtidige grundvandsstigninger i perioden 2041-2070

Der sker sandsynligvis ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen over de næste 40-50 år. I følge en modelberegning med et højt CO₂-niveau, så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (0.4 centimeter) i perioden 2041-2070.

Se 2041-70 ændringer på stort kort ».

Perioden 2071-2100

Der sker sandsynligvis heller ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen når vi kigger længere ud i fremtiden. I følge en modelberegning (igen med et højt fremtidigt atmosfærisk CO₂-niveau), så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (1.4 centimeter) i perioden 2071-2100.

Se 2071-2100 ændringer på stort kort ».Mere info om stigende grundvand:

Grundvandsspejlet er udtryk for et niveau i jorden - Under grundvandsspejlet er alle mellemrum i jorden mættet og fyldt med vand, og over grundvandsspejlet er jorden umættet med vand. Flere steder i Danmark ligger grundvandsspejlet tæt på overfladen. Med forventede klimaændringer og øget nedbør, vil grundvandet uværgeligt stige og områder hvor grundvandsspejlet når op til overfladen vil blive omdannet til sump. Eksperter mener, at affekten af grundvandsstigninger kan blive langt større for Danmark end effekten af havniveaustigninger i takt med, at klimaet ændrer sig. Læs mere om stigende grundvand her »

Grundvandskort »

Datakilde:
HIP

Vandløbsoversvømmelse

Vesterbrogade 63, 1. th, 1620 København V er ikke i umiddelbar risiko for oversvømmelse ifm forhøjet vandstand i nærmeste vandløb.

Vandløbsstigning

Kortet nedenfor viser områder der vil blive oversvømmet ved 1 meter vandstandsstining i nærmeste vandløb.

Oversvømmelsesrisiko fra vandløb på Vesterbrogade 63, 1. th, 1620 København VKortet ovenfor viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 100 cm over det normale niveau i nærmeste vandløb. Push-pin markøren angiver adressen Vesterbrogade 63, 1. th, 1620 København V. Data er stillet til rådighed af Klimatilpasning.dk. Se nærmere på det interaktive Vandløbsflodskort - Åbn vandløbskort

Mere info om risiko for oversvømmelse fra vandløb:

Ved massive vandløbsstigninger kan åer og vandløb gå over deres bredder og give oversvømmelser. Læs mere om oversvømmelse fra vandløb her »

Vandløbskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk
GeoMaticHavvand

Vesterbrogade 63, 1. th, 1620 København V ligger i en højde på 2.9 meter over havets overflade.

Havvand på Land

Der er dog ikke umiddelbar risko for oversvømmelse ved stormflod på op til 3 meter.

Stomflod og havvand på Vesterbrogade 63, 1. th, 1620 København VKortet viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 290 cm over det nuværende gennemsnitlige havniveau. Push-pin markøren angiver adressen Vesterbrogade 63, 1. th, 1620 København V. Med det interaktive stormflodskort kan du vurdere andre områder og vandstandsstigninger - Åbn stormflodskort

Mere info om risiko for oversvømmelse ved stormflod:

Stormflod er oversvømmelser, som skyldes ekstrem vandstand i havet. En stormflod kan finde sted når kraftig vind presser store vandmasser fra havet ind over land. Risiko for oversvømmelse ved stormflod er størst i lave marskområder som Vadehavet og i fjorde, hvor vinden kan presse vandet ind, uden at det har mulighed for at komme ud igen. Stormflodsoversvømmelser er næsten årlige tilbagevendende fænomener i udsatte områder Læs mere om oversvømmelse fra stormflod her »

Stormflodskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Oversvømmelsesdirektivet - Risikoområder

Plantrin 1

Vesterbrogade 63, 1. th, 1620 København V befinder sig ikke i et område, der er udpeget som højrisiko for havvands- eller vandløbsoversvømmelse under plantrin 1.

Se kort »

Plantrin 2

Adressen er heller ikke udpeget som højrisiko under plantrin 2.

Se plantrin 2 kort »

Mere info om oversvømmelsesdirektivet:

I forbindelse med EU's oversvømmelsesdirektiv har kystdirektoratet udpeget 14 afgrænsede risikoområder, hvor en større oversvømmelse fra havet, fjorde eller vandløb må anses som sandsynlig.

Læs mere om oversvømmelsesdirektivet »

Datakilder:
KystdirektoratetBoligfakta og Økonomi — Vesterbrogade 63, 1. th, 1620 København V

BBR oplysninger

Andelsbolig på Vesterbrogade 63, 1. th i København V er opført i 1939 og indeholder 4 værelser, et køkken og et badeværelse fordelt på 120 m2. Lejligheden er en andelsbolig i foreningen A/B Veda. Disse og mange andre ejendomsoplysninger er samlet i Bygnings- og Boligregistret (BBR). På DinGeo bruger vi BBR bredt og i kombination med andre geodata, f.eks. når vi vurderer risiko for oversvømmelse, radonforurening osv., samt ved computerberegnede ejendomsvurderinger. Vi har samlet nogle af de vigtigste BBR data nedenfor.

Generelle BBR informationer
Anvendelse Bolig i etageejendom, flerfamiliehus eller to-familiehus
Boligtype Egentlig beboelseslejlighed
Opførselsesår 1939
Ombygningsår -
Fredning -
Ejerforhold Privat andelsboligforening
Køkkenforhold Eget køkken med afløb
Antal Etager 5
Antal toiletter 1
Antal badeværelser 1
Antal værelser 4

BBR materialer og installationer
Ydervægsmateriale Mursten
Tagmateriale Tegl
Varmeinstallation Fjernvarme/blokvarme
Opvarmningsmiddel -
Supplerende varme (UDFASES) Bygningen har ingen supplerende varme
Vandforsyning Alment vandforsyningsanlæg
Afløbsforhold Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg

BBR arealer
Bygning, Samlet areal 3281 m2
Boligstørrelse 120 m2
Kælder 630 m2
Areal til erhverv 1031 m2
Vægtet Areal 120 m2


BBR-oplysningerne er sidst opdateret den 7 februar, 2024 - opdater

Du kan rette BBR oplysningerne online hvis du ejer ejendommen (kræver NemId):
Ret BBR-oplysninger


BBR meddelelse

Hent den officielle BBR meddelelse for Vesterbrogade 63, 1. th, 1620 København V. Tryk på knappen for at hente PDF-filen via bbr.dk.

Hent BBR-Meddelelse

Du kan finde mange flere officielle dokumenter blandt ejendommens dokumenter.

Mere info om BBR:

Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register, der indeholder grunddata om bygnings- og boligforhold for samtlige bygninger i Danmark.

BBR-oplysningerne danner grundlag for beregningen af bl.a. ejendomsværdiskat og afgifter til vand, varme og renovation. Som boligejer er du ansvarlig for, at BBR-oplysningerne er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Hvis der er fejl i BBR oplysningerne, er det boligejerens ansvar, at sørge for, at de bliver rettet. Læs mere her » Urigtige oplysninger kan resultere i en bøde på op til 5.000 kr.

Læs mere om BBR data her »

Datakilder:
ois.dk

Energimærke

Lejligheden på Vesterbrogade 63, 1. th har energimærke D.
Bemærk: Energimærket omfatter flere boligenheder.

Det nuværende energimærke

A 2020A2015A2010BCDEF fill-opacity="0.7"G

Energimærket er gyldigt fra 18. maj 2016 til 18. maj 2026.

Ifølge BBR er bygningen opført i 1939. Når der tages højde for bygningens alder så er et D-energimærke faktisk OK og i den bedre ende af landsgennemsnittet for bygninger med tilsvarende alder (bygninger fra 1931-1950 har typisk energimærke D, E, F eller G; Se figur nedenfor). Energimærket er derfor en indikation på en fin bygningskvalitet og vedligehold.

Typiske energimærker opdelt efter byggeperioder


Sammenligning af energimærket D for lejligheden på Vesterbrogade 63, 1. th (byggeår: 1939) med bygninger fra samme byggeperiode ().


!Energiforbedringer

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2015, så et energimærke D efterlader plads til forbedring. Med hele 29 forslag til energiforbedringer er der faktisk gode muligheder for at forbedre bygningens energieffektivitet. Energiforbedringerne fokuserer på belysning, etageadskillelse, kældergulv, loft, solvarme, varmefordelingspumper, varmerør, varmtvandspumper, varmtvandsrør, vinduer, vægge mod uopvarmet rum, yderdøre og ydervægge.

Forbedringsforslag - Oversigt

ForslagÅrlig besparelseInvesteringRentabel
Ydervægge: Efterisolering af ydervægge53.600 kr2.000.000 kr
Belysning: Forbedring af belysning i Accord20.300 kr45.000 kr
Belysning: Forbedring af belysning i Røverkøb17.900 kr35.000 kr
Ydervægge: Isolering af brystninger11.600 kr189.000 kr
Loft: Efterisolering af tag i bagbygning11.300 kr150.000 kr
Solvarme: Etablering af solvarmeanlæg til produktion af varmt brugsvand9.200 kr150.000 kr
Varmefordelingspumper: Udskiftning af hovedpumpe til en moderne med et lavt energiforbrug8.600 kr18.000 kr
Varmtvandsrør: Isolering af ledninger i varmtvandsanlægget5.200 kr20.000 kr
Vægge mod uopvarmet rum: Isolering af trappevægge mod uopvarmet loft5.100 kr70.000 kr
Varmerør: Efterisolering af varmefordelingsledninger4.400 kr50.000 kr
Varmtvandspumper: Udskiftning af cirkulationspumpe i varmtvandsanlægget3.700 kr6.000 kr
Ydervægge: Efterisolering af ydervæg i portgennemgang3.700 kr54.000 kr
Loft: Isolering af tage i trappeopgange2.500 kr36.000 kr
Loft: Isolering af kvisttage i Vesterbrogade 632.200 kr40.000 kr
Loft: Isolering af hanebåndsloft i Vesterbrogade 632.000 kr70.000 kr
Etageadskillelse: Efterisolering af etageadskillelse over portgennemgang1.900 kr32.000 kr
Belysning: Forbedring af belysning hos tandlæge1.200 kr6.000 kr
Yderdøre: Udskiftning af dør med 1 lags glas1.100 kr27.500 kr
Varmerør: Isolering af varmefordelingsledninger i varmecentral1.000 kr2.000 kr
Belysning: Udskiftning af glødepærer i fælleslys til lavenergipærer500 kr500 kr
Loft: Isolering af etageadskillelse mod uopvarmet loftsrum12.900 kr591.000 kr
Vinduer: Udskiftning af store butiksruder9.600 kr456.300 kr
Vinduer: Udskiftning af vinduer i bagbygning til nye med energiruder1.600 kr85.500 kr
Kældergulv: Isolering af kældergulve i opvarmede erhvervslejemål1.600 kr282.500 kr
Loft: Isolering af kviste1.100 kr50.000 kr
Yderdøre: Udskiftning af hovedtrappedøre1.000 kr57.000 kr
Vægge mod uopvarmet rum: Efterisolering af taglejlighedsvæg mod loft800 kr34.200 kr
Yderdøre: Udskiftning af trappedøre mod uopvarmet loft600 kr26.000 kr
Yderdøre: Udskiftning af uisoleret dør300 kr15.000 kr

Forklaring til kolonnerne:
Årlig besparelse angiver hvor stor en økonomisk besparelse i varmeudgifter, der vurderes at kunne realiseres med den givne forbedring. Investering er den estimerede engangsudgift forbundet med forbedringen. Rentabelt er er markeret hvis de årlige besparelser kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen.
Bemærk: De listede forbedringer omfatter hele ejendommen (ikke kun denne bolig).

Energimærkerapporten indeholder desuden ni andre forslag, der bør overvejes; I det mindste i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse. Hvis alle energibesparelser gennemføres kan bygningen opnå energimærke C.

Energimærke efter forbedringer

A 2020A2015A2010BCDEF fill-opacity="0.7"G

Det nuværende energimærke () kan ikke forbedres via rentable forbedringer men hvis alle forbedringsforslag udføres kan energimærket forbedres 1 trin ()

Grønne investeringer i andelsbolig på Vesterbrogade

De 29 forbedringsforslag listet i oversigten repræsenterer grønne investeringer, der reducerer energiforbruget, hjælper miljøet, mindsker CO₂ udledningen og giver årlige besparelser på boligopvarmning:

 • CO₂ udledning: Energiforbedringer kan reducere bygningens CO₂ udledning med 81 procent. Med sit nuværende energimærke udledes 57,14 ton CO₂ årligt. De foreslåede energiforbedringer kan hjælpe med at reducere denne udledning - Hvis alle 29 energiforbedringer implementeres, så kan udledningen reduceres med 46,03 ton.
  Læs mere om CO₂ reduktion
 • Indeklima: Energiforbedringer har oftest den positive bivirkning, at du får en sundere bolig med et bedre indeklima. F.eks. er forslaget Efterisolering af ydervægge(pris: 2.000.000 kr), en god mulighed for at mindske eventuelle problemer med træk, fodkulde og kuldenedfald.
  Læs mere om indeklima her
 • Varmeregning: Med de rentable energiforbedringer kan der årligt spares 165.500 kr. på varmeregningen. Hvis alle 29 energiforbedringer implementeres kan der spares hele 193.300 kr
  Læs mere om boligopvarmning
 • Værdiforøgelse: Med alle de foreslåede energiforbedringer og et nyt C-energimærke, vurderer vi, at andelsbolig vil opleve en værdiforøgelse på 55.200 kr.
  Læs mere om udregningerne
 • Offentlige tilskud: Sparenergi.dk har samlet information Muligheder for offentlige tilskud til energirenovering af Vesterbrogade 63, 1. th.
 • Lånemuligheder: Hvis du skal låne penge til energirenoveringer, så er pengeinstitutter stort set altid positivt indstillede fordi det simpelthen er gode investeringer, der giver vedvarende besparelser på varmeregningen. Vesterbrogade 63, 1. th er endda i den specielle situation at 20 renoveringer er markeret som rentable.
 • Teknologisk fremskridt: Den foreslåede investering i vinduer (anslået pris: 456.300 kr) er med al sandsynlighed bedre end angivet i energimærkerapporten. Nye vinduer kan både mindske varmetab og styre lysindfald, bedre end vinduer der var på markedet i 2016, da energirapporten blev udarbejdet.
Boliginvestering, der (1) med offentlige tilskud giver (2) et bedre indeklima, (3) højere boligværdi, (4) økonomiske besparelser på varmeregningen og (5) en klimamæssig gevinst er i vores optik win-win-win-win-win.

Energimærkedata stammer fra den elektroniske energimærkerapport. Download rapporten her »
Sidst opdateret den 15 april, 2020 - opdater


Vesterbrogade 63, 1. th, 1620 København V
Ejendomsfoto fra 2016 - Billedet stammer fra det elektroniske energimærke »

Mere info om Energimærket

Energimærket er en form for varedeklaration, der synliggør en bygnings energiforbrug. Energimærket udarbejdes normalt som en hjælp til boligkøber eller -lejer når en bygning eller lejlighed skal sælges eller udlejes.

Boligkøber kan bruge energimærket til at
 1. Sammenligne energimærket med andre bygninger fra samme byggeperiode. Energimærket er en god proxy for bygningskvalitet og -vedligehold.
 2. Få en realistisk ide om varmeomkostningerne i den nye bolig.
 3. Kigge på de rentable forbedringer, der ofte er lavthængende frugter til en øjeblikkelig forbedring af boligen. Udskudte og manglende energiforbedringer kan evt. også bruges ift afslag i pris.

Boligejer bør specielt fokusere på forbedringsforslag, der kan nedsætte varmeregning og CO₂ udledning samt give bedre indeklima og højere boligværdi. DinGeo hjælper med, at holde dig ajour med mulighederne for tilskudsordninger og tilbud på energivenlige boliginvesteringer.

Læs mere om data og datakilder her »

Datakilder:
SparEnergi.dk

Boligopvarmning

Den primære opvarmningskilde på Vesterbrogade 63, 1. th, 1620 København V er fjernvarme. Der er ikke registreret supplerende varmeinstallationer.

!Varmeforbrug iflg energimærkerapport

Andelsbolig på Vesterbrogade 63, 1. th, 1620 København V er med det nuværende energimærke D relaltiv dyr at opvarme (se energimærkedata).

Energimærkerapporten angiver et opvarmningsareal på 902 m2 for hele bygningen og et estimeret samlet årligt energiforbrug på 405,3 MWh/år. I energimærkerapporten er energiforbruget omregnet til en samlet estimeret varmeudgift på 346.400 kr/år, baseret på en energipris på 661,81 kr. per MWh.

Andelsbolig har et areal på 120 m2. Hvis vi antager at bygningens samlede varmeregning, fordeles ift de enkelte enheders areal så vil den årlige varmeomkostning være 53,92 kr/år.

Beregnet årlig varmeomkostning
53,92 kr/år

Note: Der er tale om et estimat. Den faktiske varmeregning afhænger af beboernes energivaner. Estimatet stammer fra 2016 og tager ikke højde for eventuelle ændrede energipriser siden da.

Fjernvarme

Andelsbolig på Vesterbrogade 63, 1. th modtager fjernvarme fra HOFOR Fjernvarme P/S. Fjernvarme er stort set altid en fordel. HOFOR Fjernvarme P/S hører endda til blandt landets billigere fjernvarmeforsyninger - Deres pris for at opvarme en standardlejlighed på 75 m2 og et varmeforbrug 15 MWh er 12.354 kr. Find mere info om HOFOR Fjernvarme P/S her ».

Vesterbrogade 63, 1. th har et vægtet areal på 120 m2, der er større end standardboligen. Et estimat, der tager højde for det større areal lyder:

Beregnet årlig varmeomkostning
12.354 kr/år

Note: Der er tale om et estimat baseret på en forsimplet udregning. Den faktiske varmeregning vil naturligvis også afhænge af beboernes energivaner. Boligens energimærke D er relativ dårligt og estimatet er derfor muligvis lav sat.

Du kan beregne den faktiske pris på baggrund af det konkrete forbrug samt varmeforsynings takstblad, som typisk er tilgængeligt på forsyningens hjemmeside. Hjemmesiden for HOFOR Fjernvarme P/S finder du her: http://www.hofor.dk/.

Mere info om Boligopvarmning

Boligopvarmning er en betydelig post på boligbudgettet, som varierer meget, både over tid, opvarmningsform og så sandelig også geografisk fra den ene varmeforsyning til den næste.

I disse år har fjernvarmen vokseværk og flere og flere boliger tilsluttes. Det er en god udvikling - Fjernvarme er den miljømæssigt reneste opvarmningsform og i mange tilfælde også den billigste. DinGeo har samlet forsyningsområderne for alle 400+ danske fjernvarmeværker og sammenkoblet disse med flere andre fjernvarmedata-registre, inklusiv fjernvarmepriser.

Læs mere om data og datakilder her »
Læs mere om HOFOR Fjernvarme P/S her »


Hæftelser

Ejendommen Vesterbrogade 63, 1. th, 1620 København V har en enkelt hæftelse på 2.605.000 DKK.

Ejerpantebrev
Dato11. Sep, 2020
Prioritet1
Typeejerpantebrev
Hovedstol2.605.000 kr.
Rentesats0.0 %
Rentetypevariabel
Kreditorer Skjult
noteDen tinglyste rente (0.0 procent) er fornuftig.


Adressens tinglysningsdata er sidst opdateret 9 juni, 2022  -  opdater

Du kan finde mere info, inklusiv ejeroplysninger, med et opslag direkte på tinglysning.dk »


Mere info om Hæftelser:

En hæftelse er en økonomisk forpligtelse eller et krav i ejendom. Nogle hæftelser er helt eller delvist afdragede og repræsenterer derfor ikke nødvendigvis boligejernes låneforpligtelser. Hæftelser er typisk tinglyste pantebreve, ejerpantebreve og realkreditpantebrev. Læs mere om Hæftelser her »

Datakilder:
Tinglysning.dk

Fejl ved opslag af Frededede og Bevaringsværdige Bygninger

Vi kunne desværre ikke finde data på ejendommen.

Mere info om fredede og bevaringsværdige bygninger:

Registeret over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB) indeholder ca. 355.000 bevaringsværdige bygninger og ca. 9.000 fredede bygninger.
Hvis en bygning er fredet og/eller bevaringsværdig kan der være restriktioner omkring renovering og ombygning. På den anden side kan der også være økonomiske fordele ved at eje et fredet eller bevaringsværdigt hus. Læs mere her »

Datakilder:
Kulturministeriet, Fredede og bevaringsværdige bygningerLokalområdet — Vesterbrogade 63, 1. th, 1620 København V

Naboerne
voksne enlige midt i byen

Den mest almindelige husstandstype i og omkring Vesterbrogade 63, 1. th, 1620 København V er voksne enlige midt i byen , d.v.s. conzoom®-typen Hjerterum.

Hjerterum

Hjerterum
voksne enlige midt i byen

 • Alle familietyper
 • Bor i mindre lejligheder
 • Lav købekraft
 • Meget sociale og fælleskabsorienterede
 • Online
 • Motionerer ofte

Geodemografi

Hjerterum er enlige voksne i alle aldre, dog er flest fra 40 år og op. Tre fjerdedele har ingen hjemmeboende børn. Men de har Hjerterum og udgør en stor del af den urbane mangfoldighed, hvor der bor stor diversitet under samme tag. Nogle er indvandrere eller efterkommere

Uddannelsesbaggrunden er blandet og nogle studerer endnu, mens andre er pensionerede. Hovedparten er fortsat lønmodtagere og indkomstniveauet er ikke så højt, men de er fornuftige og mange har en mindre opsparing i banken. Hjerterum fordeler sig fortrinsvis i middel- og arbejderklassen

De bor med få rum fordelt på 60 til 90 m². For størstepartens vedkommende er dette i lejeboliger, hvoraf de fleste er i almennyttigt boligbyggeri og resten primært i andelsbolig. I deres etageejendomme bor man tæt i opgangene

De fleste foretrækker den kollektive trafik, fremfor bil. Letbane, Metro og S-tog fører direkte til de store shopping-centre, hvor Hjerterum gerne shopper og mødes med vennerne

Du finder Hjerterum hos særligt mange i hovedstaden og her bor dobbelt så mange uden for stenbroerne som inde. Den sidste femtedel er spredt ud i regionernes største byer

 

Adfærd, livsstil og holdninger

Hjerterum er mere sociale end gennemsnittet og har oftere middagsgæster. Menuen byder gerne på nye retter og råvarerne kan godt være omhyggeligt udvalgt i specialforretninger og ofte økologisk. Slankemad er en disciplin i vækst blandt denne type, men med inspiration fra alverdens køkkener behøver det ikke være lig med kedelig mad

Det gælder om at holde sig i form og derfor kommer nogle fast i et fitnesscenter, mens andre påskønner at løbe i naturen. En lille kerne cykler eller svømmer gerne nogle baner for at holde sig i gang. Det suppleres med cyklen, der er deres foretrukne transportmiddel sammen med den kollektive trafik – også når de skal på tværs af landet

Hjerterum bruger nettet fra både tablet og mobil. De handler ofte på nettet, får en masse information og underholdning ad den vej. De logger stadigt sjældnere på Facebook og Twitter, men oftere på LinkedIn i forhold til tidligere

Hjerterum køber gerne Hus Forbi og støtter de hjemløse med bidrag i øvrigt. Mange støtter eller er medlem af en humanitær organisation. Til gengæld bruger de færre penge end tidligere på at gå ud; det sker i hvert fald sjældnere

Når budgettet tillader det, holder de ferie. Hjerterum er alsidige i deres ferievalg og rejser gerne i Danmark, Norden eller tager på en solferie sydpå. Fælles for alle rejserne er, at Hjerterum glæder sig til den næste

Hjerterum interesserer sig for politik, ligesom interessen for miljø- og forureningsspørgsmål er stadigt stigende hos denne type. De mener, at privatisering er lig effektivisering og en del mener, at vi gør for lidt for flygtninge og indvandrere

I Gallups Kompas befinder de sig i det Fælleskabsorienterede segment, hvilket ofte er i kombination med enten det Traditionelle eller Moderne segment

Politisk kom det til udtryk ved sidste valg ved, at Hjerterum satte flest kryds ved et af partierne til venstre for midten samt ved Radikale Venstre. Hvis de da kom ned for at stemme
Mere info

Conzoom® er et databaseret segmenteringsværktøj, der opdeler de danske husstande i 36 forskellige typer. Med et DinGeo-adresseopslag får du gratis adgang til Conzoom® og et indblik i den gennemsnitlige husstand i området: Forbrugeradfærd, livsstil, holdninger, alder, antal af børn, indkomst, formue, osv.. Læs mere om Conzoom® »

Conzoom®-typen på en given adresse ændres løbende. Det skyldes dels den generelle almindelige udvikling i Danmark, men også lokalområdets til- og fraflytning. DinGeo opdaterer løbende Conzoom® - På Vesterbrogade 63, 1. th er data sidst opdateret 19 april, 2023.

Datakilde: Geomatic

Sådan stemmer naboerne

Vesterbrogade 63, 1. th hører til afstemningsområdet 9. Nord hvor der er 8.069 stemmeberettigede borgere.

Valgdeltagelse

Der var 6.983 i 9. Nord, der afgav deres stemme. Det svarer til en flot valgdeltagelse på hele 86.5 procent, hvilket er over landsgennemsnittet på 84.5 procent.

Folketingsvalget 2019
Ved folketingsvalget i 2019 var Enhedslisten det største parti i afstemningsområdet 9. Nord med 1.626 stemmer. Det svarer til 23.3 procent af de afgivne stemmer.

Grafen nedenfor viser valgresultatet for 9. Nord (venstre søjle) i forhold til landsresultatet (højre søjle).

Højdespringer

Enhedslisten fik relativt set mange stemmer i afstemningsområdet 9. Nord, med et indeks på 337 i forhold til landsgennemsnittet.

Underperformer

Kristendemokraterne klarede sig relativt set dårligst i afstemningsområdet 9. Nord, med et indeks på 17 i forhold til landsgennemsnittet.

Mere info om Valgdata:

Afstemningsområder er den mindste administrative inddeling i Danmark. Valgdata fra det lokale afstemningsområder giver et godt indblik i lokalområdet.

Læs mere om data her »

Datakilder:
Den danske valgdatabase

Risiko for indbrud

Baseret på Rigspolitiets statistiske opgørelser vurderes indbrudsrisiko på Vesterbrogade 63, 1. th, 1620 København V at være lav.

Meget lav0.0-0.5 percent Lav 0.5-1.5 percent Mellem 1.5-3.0 percent Høj 3.0-6.0 percent Meget høj >6.0 percent

I perioden fra første kvartal 2016 og frem til og med andet kvartal 2018 er der anmeldt 385 indbrud i et område på en kvadratkilometer omkring Vesterbrogade 63, 1. th. Indenfor 1km2-kvadratcellen er der 12765 adresser. Omregnet betyder det at der i perioden årligt har været hvad der svarer til 12.06 indbrud per 1000 adresser. Det giver en estimeret indbrudsrisiko på 1.21 pct.


Grafen nedenfor viser den tidslige fordeling af indbrud.

Relativ høj opklaringsprocent i 1500-1799 København V

Opklaringsprocenten i 1500-1799 København V er relativ høj. I perioden 2011-2018 blev 10.0 procent af alle indbrud opklaret. Det er langt bedre en landsgennemsnittet på fem procent.


Mere info om Indbrudsrisiko:

Danmark har en trist rekord - Vi er det land i EU, der har flest indbrud pr. indbygger. Der er god grund til at 56 procent af danskerne er bekymret eller meget bekymret for at få indbrud i deres bolig. DinGeo viser landets mest detaljerede indbrudsrisiko, baseret på et detaljeret geodatasæt med en historisk oversigt over antallet af indbrud indenfor kvadratkilometerceller.

Kun fem procent af alle indbrud i Danmark bliver opklaret. Men der er store geografiske forskelle på, hvor mange indbrud der bliver opklaret. DinGeo viser chancen for at politiet opklarer indbrud i din by. Læs mere om Indbrudsrisiko her »

Indbrudsrisiko på kort

Datakilder:
Rigspolitiet: Statistik
Danmarks Radio: Se, hvor få indbrud politiet opklarer i din by

Skoledistrikt VESTERBRO/KONGENS ENGHAVE (Oehlenschlægersgades Skole)

Vesterbrogade 63, 1. th hører under skoledistriktet VESTERBRO/KONGENS ENGHAVE (Oehlenschlægersgades Skole). I skoledistriktet er der én folkeskole, nemlig Oehlenschlægersgades Skole.

Oehlenschlægersgades Skole

Oehlenschlægersgades SkoleOehlenschlægersgades Skole, Oehlenschlægersgade 57 i Københavns Kommune.
Ældste klasse:
9. klasse
Gns trivsel:
3.51
Undervisningseffekt:
0.0
Forældre indkomst:
370.677 kr.
Afstand:
559 meter
Info om Oehlenschlægersgades Skole

Mere info om Skoler:

Skolevalget er af de vigtigste valg forældre tager på vegne af deres børn. Skoledata kan være et godt værktøj til at få indsigt og viden inden man vælger skole. DinGeo har samlet og kombineret en lang række skoledata (og skoledistriktsdata) således, at du på alle adresser kan få basal information om den lokale folkeskole. De enkelte tal er markeret med en pil op når de er højere/bedre end landsgennemsnittet, en rund gul skive når de rammer tæt på gennemsnittet og en rød pil ned når tallet er under gennemsnittet. Læs mere her »

Se skoledistrikt VESTERBRO/KONGENS ENGHAVE (Oehlenschlægersgades Skole) på kort

Bredbåndsmuligheder

Lynhurtigt Fastforbundet Internet

Der er gode bredbåndsmuligheder på Vesterbrogade 63, 1. th, 1620 København V.

 • Fibernet: Én udbyder, der tilbyder hastigheder op til 1000 / 1000 Mbit/s
 • COAX bredbånd (kabel-TV): 2 forskellige udbydere med hastighed op til 300 / 60 Mbit/s
 • xDSL bredbånd (telefonstik): 10 forskellige udbydere med hastighed op til 100 / 20 Mbit/s *

Se fibernet dækningsgrad omkring Vesterbrogade 63, 1. thGod mobildækning

Der er god 4G mobildækning på Vesterbrogade 63, 1. th med vejledende downloadhastighed op til 100 - 200 Mbit/s. I Danmark findes der tre store mobilnetværk, der håndterer mobiltelefoni og mobilt bredbånd. På Vesterbrogade 63, 1. th er dækningen for de tre netværk:

 • TDC: 50 - 100 Mbit/s
 • Tre: 50 - 100 Mbit/s
 • Telia-Telenor: 100 - 200 Mbit/s

Se 4G-dækningskort på Vesterbrogade 63, 1. th


Data sidst opdateret 10 februar, 2022

Du kan finde meget mere information og de bedste adresserelevante tilbud på siden
Internet og Mobildækning Vesterbrogade 63, 1. th, København V
Se data direkte på tjekditnet.dkMere info om Bredbånd:

For moderne familier er digital infrastruktur efterhånden en nødvendighed på linje med drikkevand, elektricitet, offentlig transport o.s.v. De fleste boligkøbere inddrager bredbåndsmuligheder i deres boligsøgning og udenlandske undersøgelser har vist en målbar indflydelse på salgspriserne. Læs mere her »

Se fibernetdækning på kort

Se 4G-dækning på kort

Geologi

Jordarten under Vesterbrogade 63, 1. th, 1620 København V er Moræneler.

Moræneler er den mest almindelig jordart i Danmark og dækker 39 procent af Danmarks kortlagte arealer. Moræneleret er specielt dominerende på Fyn, Sjælland og øerne. Det er aflejret under en af de mange Pleistocæne istider, der har dækket Danmark over de sidste par millioner af år. Moræneler er sandet og siltet ler og med spredte sten og blokke fra det sydlige Norge og Sverige samt i østersøområdet.

Moræneler
Typisk moræneler med spredte store sten og blokke (Foto P.R. Jakobsen, GEUS).

Moræneler kan være følsomt overfor udtørring, hvorved jorden kan sætte sig og bygninger kan få sætningsskader. Det er specielt et problem under tørre og varme somre (f.eks. 2018).

Moræneler er ofte næsten uigennemtrængelig for vand og ved kraftig regn vil nedbøren derfor kun i meget lille omfang synke ned i jorden, men derimod strømme på overfladen, hvilket øger risiko for oversvømmelser.

Moræneler indeholder ofte små koncentrationer af uran og thorium, som under henfald frigiver Radon. Moræneler under boligen øger derfor risiko for Radon i indeluften.

Mere info om Geologi:

Danmarks Jordartskort viser hvilke jordarter der ligger under pløje- og kulturlaget, typisk i ca. 1 meters dybde. De forskellige jordarter har forskellige egenskaber, der er vigtige i forhold til f.eks. risiko for sætningsskader, hydraulisk konduktivitet og risiko for oversvømmelse ved kraftig nedbør, og radonforurening af boligens indeluft.

Husk at du kan finde yderligere geologisk information fra de omkringliggende boringer (se nedenfor).

Se på kort

Læs mere om jordarter her »

Datakilder:
GEUS

Mere info om Boringer:

Der er udført mere end 300.000 undergrundsboringer i Danmark. DinGeo viser de boringer, der ligger tættest på opslagsadressen, med basale boringsoplysninger samt link til detaljerede borerapporter. Borerapporterne indeholder ofte nyttig og relevant informationer om geologi og grundvandsdybder. Læs mere om boringer her »

Datakilder:
GEUS

Geologiske boringer i nærheden af Vesterbrogade 63, 1. th

Den nærmeste overfladenære boring ligger 29 meter væk. Boringens lokalitet er navngivet Gl. Kongevej 39. Boringen blev afsluttet 27 november, 2009. Brøndborer var GEO. Formålet med boringen var Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO og anvendelse er angivet som Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO. Boringen nåede en dybde på 15.0 meter. Du kan finde mere information i borerapporten 201. 7307 ».

Tabellen nedenfor lister de 10 nærmeste boringer sorteret efter afstand fra Vesterbrogade 63, 1. th.

Afstand, m Formål Dybde, m Borerapport
29 Moniteringsboring 15.0 201. 7307 »
30 Moniteringsboring 12.0 201. 7308 »
45 Moniteringsboring 12.5 201. 7317 »
47 Moniteringsboring 12.0 201. 7310 »
48 Moniteringsboring 15.0 201. 7309 »
55 Moniteringsboring 11.0 201. 9103 »
56 Moniteringsboring 12.4 201. 7316 »
57 Moniteringsboring 15.5 201. 7315 »
68 Moniteringsboring 9.0 201. 9098 »
69 Moniteringsboring 20.0 201. 9099 »

Hvor langt er der fra Vesterbrogade 63, 1. th
til nærmeste

Risikovirksomhed

Kødbyens Maskincentral
Kolonne 2


Afstand: 875 meter


Kort Læs mere

Vindmølle

Højde: 30 m
Kapacitet: 225 kW


Afstand: 4,00 km


Kort Læs mere

Mobilmast

Vesterbrogade 80
1620 København V


Afstand: 99 meter


Kort Læs mere

Apotek

Apotek Vesterbro


Afstand: 73 meter


Læs mere

Dagligvare

føtex 1322 Dagligvarer


Afstand: 51 m


Læs mere

Renseanlæg

Damhusåen renseanlæg


Afstand: 4,62 km


Læs mere

Daginstitution

Syvstjernen


Afstand: 35 m


Læs mereDinGeo oversigter

Info om Postnummer: 1620 København V
Info om vej: Vesterbrogade
Stamoplysninger for Vesterbrogade 63, 1. th, 1620 København V
Geografiske koordinater 55.67251806°N, 12.55215895°Ø
Højde over havets overflade 2,9 m.o.h.
Sogn Vesterbro Sogn »
Politikreds Københavns Politi
Adressens Id 0a3f50a1-9370-32b8-e044-0003ba298018
BFE nummer 6023873

Stamoplysninger:

Vi har samlet diverse stamoplysninger på Vesterbrogade 63, 1. th, 1620 København V.