DinGeo — i hele Danmark

Carl Bernhards Vej 13B, 3. 59, 1817 Frederiksberg C

DinGeo har samlet informationer på Carl Bernhards Vej 13B, 3. 59 i én detaljeret boligrapport.

Ejendommen ligger i Frederiksberg Kommune og tilhører skoledistriktet Skolen ved Søerne. De nærmeste naboer er typisk unge og ældre i ydre by. Den årlige risiko for indbrud er relativ lav, 1.12 procent i området. Generer openAI beskrivelse

Matrikelkort Carl Bernhards Vej 13B, 3. 59

Luftfoto af Carl Bernhards Vej 13B, 3. 59, 1817 Frederiksberg C. Matriklen er markeret med den grønne polygon.

Se flere fotos


Bemærk: Dingeo boligrapporten består udelukkende af offentligt tilgængelig geodata - læs mere om DinGeo og vores datakilder her.

Sundhed — Carl Bernhards Vej 13B, 3. 59, 1817 Frederiksberg C

Radon

Carl Bernhards Vej 13B, 3. 59, 1817 Frederiksberg C er en lejlighed og dermed langt mindre udsat for radonforurening end enfamiliehuse i samme område. Radonrisikoen er derfor medium.

Meget lavRadonrisiko Lav Radonrisiko Mellem Radonrisiko Høj Radonrisiko Meget højRadonrisiko
!Radonklassificering

Carl Bernhards Vej 13B, 3. 59, 1817 Frederiksberg C ligger i den gamle København kommune, der er klassificeret som Radonklasse 2. Det betyder at 1-3% af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på 200 Bq/m3 eller mere (WHO anbefaler at koncentrationen ikke overstiger den øvre grænseværdi på 100 Bq/m3). Som udgangspunkt er risiko for Radon i boligen derfor middelhøj.

Radonklasse 2 klassificeringen stammer fra den landsdækkende radonundersøgelse fra 2001. Undersøgelsen inkluderede 17 målinger i den gamle København kommune. Af de 17 målinger var den højeste radonkoncentration 290 Bq/m3 og middelkoncentationen var 47 Bq/m3.

!Geologi

Det geologiske underlag på Carl Bernhards Vej 13B, 3. 59, 1817 Frederiksberg C er Moræneler (Se Geologi og Geoteknik), der frigiver Radon og dermed øger risiko for Radon i boligen.

BBR data om byggeår kunne desværre ikke findes

Bygningen
Carl Bernhards Vej 13B, 3. 59, 1817 Frederiksberg C er en lejlighed og dermed med gennemsnitligt radonniveau på kun ca. 25 procent af niveauet i enfamiliehuse i området
Radon i danske boliger
Der er middelhøj risiko for Radon på Carl Bernhards Vej 13B, 3. 59, 1817 Frederiksberg C.

Mere info om Radon:

Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart, der dannes i jord -og bjergarter, som indeholder thorium og uran. Radon trænger ind i boliger fra undergrunden. Gasarten kan hverken ses, lugtes eller smages.

DinGeo angiver risiko for Radon, og inkluderer ikke egentlige målinger indefra boligen...
Læs mere om Radon her »

Se radonkort

Datakilder:
Risø, Statens Institut for Strålehygiejne, GEUS


Jordforurening

!Jordforurening på grunden

Der er registreret jordforureningstype V2 på Carl Bernhards Vej 13B, 3. 59, 1817 Frederiksberg C. Det betyder at grunden er undersøgt og ifølge de senest tilgængelige oplysninger fra Miljøstyrelsen og Region Hovedstaden er grunden forurenet.

Jordforureningen er den næstfarligste kategori F1. Der er sandsynligvis tale om en forurening, der ligger et stykke nede i jorden. Hvis du følger simple råd, så kan du uden sundhedsmæssig betydning bruge hus og have. Det drejer sig om Kingosgade 11, Carl Bernhards Vej 13, der har arbejdet med Benzin og olie, erhvervsmæssig oplag af;Villaolietank, privat oplag af;Metal, støbning af. Jordforureningen indeholder følgende stoffer: Vinylchlorid, Benz[a]pyren, Olie, Bly m.fl.

Hvis du vil vide mere eller sikre dig ajourførte data, så kontakt den ansvarlige region: Region Hovedstaden. Jordforureningen er registreret med lokalitetsnummer: 147-00313.

xManglende oplysninger om olietank

Vi mangler BBR oplysninger om olietanke på ejendommens grund.

!Jordforurening i nærområdet

Udover at selve grunden er forurenet, så er det værd at bemærke, at der indenfor en radius på ca. 500 meter fra adressen er 76 jordforureninger. Det er et meget højt antal. Blandt det totale antal jordforureninger er 58 egentlige jordforureninger (type V2), mens 18 er mulige forureninger der ikke endnu er undersøgt (type V1).

Jordforureningskort på Carl Bernhards Vej 13B, 3. 59, 1817 Frederiksberg CKortet ovenfor viser jordforurening i området omkring matriklen 63a-Frederiksberg, der hører til Carl Bernhards Vej 13B, 3. 59, 1817 Frederiksberg C. De røde omrader er egentlige jordforureninger (V2) og blå områder er mulige forureninger, der ikke endnu er undersøgt (V1). - Åbn stort kort

Jordforureningsattest

Download en officiel jordforureningsattest for Carl Bernhards Vej 13B, 3. 59, 1817 Frederiksberg C. Tryk på knappen og en PDF-fil vil blive dannet via Danmarks Miljøportal.

Download Jordforureningsattest

Mere info om jordforurening:

Forurenet jord truer grundvandet, naturen og menneskers sundhed. Spredt ud over Danmark er der mere end 15.000 grunde, der er forurenede af industri, affald og tankanlæg. Dertil kommer et tilsvarende antal grunde der muligvis er forurenede. Desuden er der i Danmark omkring 200.000 sløjfede olietanke, der udgør en væsentlig risiko for uregistreret jordforurening af specielt parcelhusgrunde.

Ved boligkøb skal du altid tjekke jordforurening og olietank. Olietank bør være registreret i BBR.

Læs mere om jordforurening her »
Læs mere om olietanke her »

Se Jordforureningskort

Datakilder:
Danmarks Miljøportal

Jordforureninger (V2) tæt på Carl Bernhards Vej 13B, 3. 59, Frederiksberg C
LokalitetAfstand (meter)NuanceringStofferMere info
Carl Bernhards Vej 13B, 1817 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00313
15! F1 -
Vesterbrogade 114-116
lok. nr. 101-02862
68? Acetone, C5-C10 kulbrintefraktion, Tetrachlorethylen
Vesterbrogade 112
lok. nr. 101-03080
91? Trichlorethylen, Vinylchlorid
Platanvej 11, 1810 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00137
143 F0 -
Sundevedsgade 5, 1751 København V
lok. nr. 101-00894
147? -
Tøndergade 14, 1752 København V
lok. nr. 101-04670
151? -
Frederiksberg Alle 31, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00397
158 F0 -
Boyesgade 10, 1822 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00153
162? -
Brorsonsgade 1, 1624 København V
lok. nr. 101-00622
186? -
Sundevedsgade 17, 1751 København V
lok. nr. 101-04690
189? -
Enghavevej 10, 1674 København V
lok. nr. 101-00500
206? -
Vesterbrogade 137, 1620 København V
lok. nr. 101-01749
227? -
Boyesgade 11, 1622 København V
lok. nr. 101-30510
229! F2 -
Frederiksberg Alle 15, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00154
234? -
Vesterbrogade 102, 1620 København V
lok. nr. 101-30087
235! F2 -
Amerikavej 12, 1756 København V
lok. nr. 101-00083
241 F0 -
Vesterbrogade 139, 1620 København V
lok. nr. 101-02821
242 F0 -
Amerikavej 11, 1756 København V
lok. nr. 101-02202
247? -
Enghavevej 18A, 1674 København V
lok. nr. 101-00504
249? -
Vesterbrogade 141, 1620 København V
lok. nr. 101-00503
254 F0 -
Amerikavej 15, 1756 København V
lok. nr. 101-00694
259? -
Vesterfælledvej 3A, 1750 København V
lok. nr. 101-04677
270 F0 -
Boyesgade 1, 1622 København V
lok. nr. 101-02831
275? -
Vesterfælledvej 5, 1750 København V
lok. nr. 101-04957
281 F0 -
Vesterfælledvej 7, 1750 København V
lok. nr. 101-04958
283 F0 -
Hauchsvej 3, 1825 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30064
285! F2 -
Copenhagen Europe Center
lok. nr. 101-00140
308? Fyringsolie, Tungmetaller, PAH (sum af 9 PAH)
Frederiksstadsgade 8, 1667 København V
lok. nr. 101-00798
308? -
Enghavevej 28A & 28B
lok. nr. 101-00510
308? Fyringsolie
Valdemarsgade 12, 1665 København V
lok. nr. 101-03082
308? -
Frederiksberg Alle 49, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30963
326! F2 -
Kochsvej 3, 1812 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30826
333! F1 -
Hauchsvej 12, 1825 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31088
348 F0 -
Kochsvej 35A, 1812 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00527
354 F0 -
Entreprenør m.m., Frederiksberg Alle 58 og 60A-C, Frederiksberg
lok. nr. 147-30045
357 F0 Olieprodukter
Frederiksberg Alle 22A, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00182
358? -
Martensens Alle 8, 1828 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31034
365 F0 -
Frederiksberg Alle 24, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30197
366 F0 -
Frydendalsvej 19, 1809 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00273
390? -
Frederik Barfods Skole - olieforurening
lok. nr. 147-00452
391? Olie
Valdemarsgade 19A, 1665 København V
lok. nr. 101-02854
395 F0 -
Asgårdsvej 8, 1811 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31086
400 F0 -
Frederiksberg Alle 68A, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00059
401 F0 -
Ejderstedgade 10, 1761 København V
lok. nr. 101-00217
404! F2 -
Gammel Kongevej 115, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30957
414! F2 -
Gammel Kongevej 101, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30310
431 F0 -
Vesterbrogade 171 - Renseri
lok. nr. 147-00063
448! F1 Tetrachlorethylen, Benz[a]pyren, Dichlorethylen, PAH (sum af 9 PAH) m.fl.
Matthæusgade 12A, 1666 København V
lok. nr. 101-03540
455? -
Flensborggade 20, 1669 København V
lok. nr. 101-01608
459? -
Værnedamsvej 7, 1819 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30226
462! F2 -
Mysundegade 5, 1668 København V
lok. nr. 101-03405
463! F1 -
Værnedamsvej 13B, 1819 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00404
464? -
Gammel Kongevej 89, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00156
469? -
Gammel Kongevej 92, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00077
472? -
Gammel Kongevej 112, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31004
482! F2 -
Madvigs Alle 15, 1829 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30072
484 F0 -
Frydendalsvej 30A, 1809 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30044
492 F0 -
Gærtorvet 2, 1799 København V
lok. nr. 101-01539
500? -

Tabellen viser de 58 kortlagte jordforureninger (af typen V2), der ligger indenfor en ca. 500 meter radius af Carl Bernhards Vej 13B, 3. 59, 1817 Frederiksberg C.
Afstand angiver afstanden i meter fra Carl Bernhards Vej 13B, 3. 59 til den pågældende jordforurening.
Nuancering angiver forureningskategori. F0 er den mindst alvorlige kategori, der angiver, at forureningen ikke umiddelbart udgør en sundhedsrisiko ift. brug af hus og have. Forureningskategori ! F1 betyder, at der er en forurening, der antageligvis ligger et stykke nede i jorden. Hvis du følger simple råd, så kan du uden sundhedsmæssig betydning bruge hus og have. Forureningskategori ! F2 er den højeste kategori. Det kan være en kraftig forurening, der kan have betydning for brugen af hus og have og desuden påvirke boligens indeklima. ? angiver at jordforureningen ikke endnu er kategoriseret.
Stoffer angiver hvilket helbredsskadelige stoffer, der er knyttet til den pågældende jordforurening.
Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

Mulige jordforureninger (V1) tæt på Carl Bernhards Vej 13B, 3. 59, Frederiksberg C
LokalitetsnummerAfstand (meter)Mere info
Vesterbrogade 124
lok. nr. 101-03416
21
Platanvej 5, 1810 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31083
182
Carit Etlars Vej 2, 1814 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30109
192
Enghavevej 19-23, København V
lok. nr. 101-00575
251
Vesterbrogade 95
lok. nr. 101-00665
261
Frederiksberg Allé 47 / Henrik Ibsens Vej 2-6
lok. nr. 147-00409
298
Mynstersvej 7A, 1827 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30912
324
Stilladsfirma m. tankanlæg, Kochsvej 3, Frederiksberg
lok. nr. 147-30826
333
Sprøjtelakering og TCE spild - Vesterbrogade 174, Kochsvej 35A, 35B og 37
lok. nr. 147-00527
351
Frederiksberg Alle 62, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31071
363
Frederiksberg Alle 18, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30811
363
Frederiksberg Alle 12, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30809
376
Nyvej 4, 1851 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30988
383
Gammel Kongevej 117, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30910
412
Gammel Kongevej 95 og Sankt Thomas Alle 10-14, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30810
435
Gammel Kongevej 102, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31006
482
Renseri, Gammel Kongevej 112, Frederiksberg
lok. nr. 147-31004
489
Halls Alle 1, 1802 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31075
497

Tabellen viser potentielle jordforureninger, der endnu ikke er undersøgt i detaljer (typen V1), som ligger i området omkring Carl Bernhards Vej 13B, 3. 59, 1817 Frederiksberg C.
Afstand angiver afstanden i meter fra Carl Bernhards Vej 13B, 3. 59 til den pågældende jordforurening.
Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

Adressens jordforureningsdata er sidst opdateret 16 juli, 2024. - opdater

Jordforureningsdata indsamles, opdateres og adminstreres af regionerne. Hvis du vil vide mere om jordforurening omkring Carl Bernhards Vej 13B, 3. 59, 1817 Frederiksberg C bør du kontakte den ansvarlige myndighed hos Region HovedstadenLuftforurening

Der kan være problemer med luftforurening på Carl Bernhards Vej 13B, 3. 59, 1817 Frederiksberg C.

NO2

Luftkoncentrationen af kvælstofdioxid (NO2) er 14.0 µg/m3, hvilket er relativt lavt ift EU's grænseværdi på 40 µg/m3. NO2 dannes i forbrændingsprocesser i biler, lastbiler, kraftværker, o.s.v. og høje koncentrationer af NO2 indikerer derfor dårlig luftkvalitet.

!PM2.5

Luftkoncentrationen af PM2.5 partikler er 10.3 µg/m3, hvilket er under EU's grænseværdi på 25 µg/m3, men over WHO's grænseværdi på 10 µg/m3. Hovedparten af de fine PM2.5 partikler er dannet udenfor Danmark og transporteret hertil med vinden. Hele Sjælland, Fyn og Sønderjylland har værdier over WHO's grænseværdi - Se de landsdækkende PM2.5 variationer på kort »

PM10

Luftkoncentrationen af PM10 partikler er 16.3 µg/m3, hvilket er under EU's og WHO's grænseværdi på henholdsvis 40 og 20 µg/m3. PM10 partikler er oftere fra lokalområdet og koncentrationerne har større geografisk variation end PM2.5 - Se de landsdækkende PM10 variationer på kort »

!Black carbon

Luftkoncentrationen af Black carbon (eller sod) partikler er 0.4 µg/m3. Det er en svagt forhøjet koncentration. Black carbon er ultrafine sod-partikler fra forbrændingskilder (f.eks. vejtrafik, brændeovne, kraftværker). Forhøjede koncentrationer forekommer i og omkring de større byer.

!Partikelantal

Der er estimeret 8900 partikler per cm3 luft. Det er en svagt forhøjet koncentration. Partikelantal er tilnærmelsesvis det samme som ultrafine partikler.

!Brændeovne og pejse

Der er en høj koncentration af brændeovne og pejse i Frederiksberg med i gennemsnit 189.0 enheder per km² - Se de landsdækkende variationer på kort »


Bemærk: De modellerede luftkvalitetsdata er beregnede årsmiddelkoncentrationer i 2 meters højde for året 2019. De modellerede data har udelukkende vejledende karakter og repræsenterer ikke egentlige målinger. Læs mere her »

Mere info om Luftforurening:

Luftforurening menes at være skyld i ca. 6.000 for tidlige dødsfald årligt i Danmark. Det svarer til, at den forventede levetid for befolkningen som helhed er reduceret med 6-9 måneder. Hertil kommer astma og andre følgesygdomme af luftforurening, der nedsætter livskvalitet.

Læs mere om Luftforurening her »

Se Luftforureningskort

Datakilder:
DCE - Nationalt center for Miljø og Energi - Luften på din vej

Trafikstøj

Der er ikke registreret trafikstøj på adressen Carl Bernhards Vej 13B, 3. 59, 1817 Frederiksberg C

Støjmålinger (dB)


55-60
55-60 dB
60-65 dB
60-65 dB
65-70 dB
65-70 dB
70-75 dB
70-75 dB
Over 75 dB
Over 75 db

Trafikstøjkort på Carl Bernhards Vej 13B, 3. 59, 1817 Frederiksberg CKortet viser trafikstøj i området omkring Carl Bernhards Vej 13B, 3. 59, 1817 Frederiksberg C. - Åbn stort kort


Støjdata stammer fra Miljøstyrelsens kortlægning af støjbelastede boliger i 2017 og er vejledende. Data er indsamlet og behandlet af kommunerne i hovedstadsområdet, Odense, Aalborg og Aarhus kommune samt Vejdirektoratet og Banedanmark. Der er primært indsamlet data for veje og jernbaner. Støjbelastningen er beregnet som et gennemsnit af den samlede mængde støj, der er indsamlet i løbet af et døgn på baggrund af trafiktællinger og vejrforhold.

Nedenstående tabel viser trafikstøj i 1.5 meters højde på Carl Bernhards Vej 13B, 3. 59, 1817 Frederiksberg C om dagen:

StøjtypeLydstyrke
Større veje ingen registreret støj (*)
Veje i byingen registreret støj (*)
Større jernbaneringen registreret støj (*)
Jernbane i byingen registreret støj (*)
Større lufthavningen registreret støj (*)
(*) "ingen registreret støj" kan skyldes manglende målinger.

Den samlede støjkortlægning vises på Miljøstyrelsens Støj-Danmarkskort og inkluderer også estimater for støj i 4 meters højde og om natten.

Mere info om Trafikstøj:

Det vurderes at flere tusinde danskere hvert år indlægges med forhøjet blodtryk eller hjertesygdom på grund af den ekstra risiko som trafikstøj giver. Vejstøj menes årligt at være årsag til 200-500 for tidlige dødsfald.
Læs mere om Trafikstøj her »

Se Støjkort

Datakilder:
Miljøstyrelsen

Hårdhed af drikkevand

Drikkevand på adressen Carl Bernhards Vej 13B, 3. 59, 1817 Frederiksberg C har hårdhed: over 30. Det betyder at vandet er klassificeret som særdeles hårdt og det hårdeste (mest kalkholdige) vand man finder i Danmark. Hårdhedsgraden er baseret på et gennemsnit for kommunen. Vi anbefaler derfor, at du undersøger hårdhedsgraden hos dit lokale vandværk.
Vandets Hårdhed, dH
dH <4 dH 4-8 dH 8-12 dH 12-18 dH 18-24 dH 24-30 dH >30

Mere info om hårdhed af drikkevand:

Hårdt drikkevand medfører tilkalkning af elkedler, vaskemaskiner og toiletter og øget forbrug af vaske- og rengøringsmidler. Hårdt vand har ingen kendt skadelig effekt på helbredet. Læs mere om drikkevandets hårdhed her »

Se Hårdhedskort

Datakilder:
GEUSRisiko for oversvømmelse — Carl Bernhards Vej 13B, 3. 59, 1817 Frederiksberg C

Ekstrem regn

Der kan være risiko for oversvømmelse ved kraftig regn og/eller regulære skybrud på adressen Carl Bernhards Vej 13B, 3. 59, 1817 Frederiksberg C.

Ejendommen ligger ikke i en lavning, men overfladevand har svært ved at sive ned i jorden da befæstelsesgraden er høj og den hydrauliske ledningsevne er dårlig.

Lavninger

Carl Bernhards Vej 13B, 3. 59, 1817 Frederiksberg C ligger ikke i en lavning og som udgangspunkt er risikoen for at regnvand samler sig på adressen under skybrud derfor lav.

Kortet nedenfor viser afløbsløse lavninger i landskabet. Nedløbsriste der kan lede overfladevandet i kloak er vist med sorte firkanter.

Ekstrem regn på Carl Bernhards Vej 13B, 3. 59, 1817 Frederiksberg CRisiko for oversvømmelse ved ekstrem regn afhænger i høj grad af terrænet. Kortet ovenfor viser lavninger (markeret med blå) omkring Carl Bernhards Vej 13B, 3. 59, 1817 Frederiksberg C. De blå områder viser den potentielle maksimale udbredelse af skybrudsrelateret oversvømmelse hvis alle lavninger bliver helt fyldt med vand. - Åbn stort kort
!Høj befæstelsesgrad
Den gennemsnitlige befæstelsesgrad i området omkring Carl Bernhards Vej 13B, 3. 59, 1817 Frederiksberg C er 80 procent. Det betyder, at ca. 80 procent af overfladen er bebygget eller belagt med asfalt, fliser, brosten mv., der hindrer regn- og overfladevand at sive ned i jorden.
!Hydraulisk ledningsevne
I perioder med kraftig nedbør vil det øverste jordlag have en lav hydraulisk ledningsevne på 50 - 100 mm/dag i området omkring Carl Bernhards Vej 13B, 3. 59, 1817 Frederiksberg C. Selv i ubebyggede områder vil regnvand derfor blive på overfladen og kun meget langsomt trænge ned i jorden.

Mere info om risiko for oversvømmelse ved skybrud:

Skybrud er meget voldsomme regnbyger, der forårsager oversvømmelse af kloakker og tagrender. Risiko for oversvømmelser kan have indflydelse på huspriser, forsikringspræmier og kloakafledningsafgifter. Inden et boligkøb er det derfor en god ide, at overveje risikoen for oversvømmelse ifm skybrud. Læs mere om skybrud her »
Lavningskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Grundvand

Carl Bernhards Vej 13B, 3. 59 ligger i et område hvor højt og/eller stigende grundvand kan udgøre et problem.
!Historiske grundvandsdybder 1991-2020

Den modellerede gennemsnitlige grundvandsdybde er 1.1 meter på adressen. Dybden er baseret på data fra hele perioden 1991-2020 i vinterhalvåret. Medtages usikkerhed/datavariation ligger den gennemsnitlige grundvandsdybde i intervallet 0.6 - 1.4 meter. Det ret store usikkerhedsinterval afspejler bl.a. (1) usikkerhed på den nummeriske model, (2) naturlige nedbørsvariationer og (3) usikkerhed på de målte grundvandssdybder i de geologisk boringer.

Selvom grundvandsspejlet sandsynligvis ligger 1.1 meter under terræn, så kan det ikke afvises at den sande dybde kun er 0.6 meter. For perioder med meget nedbør kan grundvandsspejlet derfor, muligvis, gøre det svært/umuligt for overfladevand at trænge ned i den allerede vandmættede jord.

Historiske grundvandsdybder (1991-2020)
Carl Bernhards Vej 13B, 3. 59, 1817 Frederiksberg C


Ekstrem regn på Carl Bernhards Vej 13B, 3. 59Kortet viser den modellerede dybde til grundvandet omkring Carl Bernhards Vej 13B, 3. 59. Kortudsnittet måler 1.600 x 800 meter og adressen er markeret med markør . Dybderne er baseret på historiske (1991-2020) målinger i vinterhalvåret (i geologisektionen længere nede på siden kan du få mere detaljeret information om de geologiske boringer tæt på adressen, hvorfra grundvandsdata stammer). Modelberegningerne er nedskaleret fra 100 m grid til 10 m grid med brug af maskinlæring. Områder med højt grundvand er markeret med blå farver, mens gule og orange farver svarer til et dybere grundvandsspejl. - Åbn stort kort
Fremtidige grundvandsstigninger i perioden 2041-2070

Der sker sandsynligvis ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen over de næste 40-50 år. I følge en modelberegning med et højt CO₂-niveau, så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (2.6 centimeter) i perioden 2041-2070.

Se 2041-70 ændringer på stort kort ».

Perioden 2071-2100

Der sker sandsynligvis heller ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen når vi kigger længere ud i fremtiden. I følge en modelberegning (igen med et højt fremtidigt atmosfærisk CO₂-niveau), så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (4.2 centimeter) i perioden 2071-2100.

Se 2071-2100 ændringer på stort kort ».Mere info om stigende grundvand:

Grundvandsspejlet er udtryk for et niveau i jorden - Under grundvandsspejlet er alle mellemrum i jorden mættet og fyldt med vand, og over grundvandsspejlet er jorden umættet med vand. Flere steder i Danmark ligger grundvandsspejlet tæt på overfladen. Med forventede klimaændringer og øget nedbør, vil grundvandet uværgeligt stige og områder hvor grundvandsspejlet når op til overfladen vil blive omdannet til sump. Eksperter mener, at affekten af grundvandsstigninger kan blive langt større for Danmark end effekten af havniveaustigninger i takt med, at klimaet ændrer sig. Læs mere om stigende grundvand her »

Grundvandskort »

Datakilde:
HIP

Vandløbsoversvømmelse

Carl Bernhards Vej 13B, 3. 59, 1817 Frederiksberg C er ikke i umiddelbar risiko for oversvømmelse ifm forhøjet vandstand i nærmeste vandløb.

Vandløbsstigning

Kortet nedenfor viser områder der vil blive oversvømmet ved 1 meter vandstandsstining i nærmeste vandløb.

Oversvømmelsesrisiko fra vandløb på Carl Bernhards Vej 13B, 3. 59, 1817 Frederiksberg CKortet ovenfor viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 100 cm over det normale niveau i nærmeste vandløb. Push-pin markøren angiver adressen Carl Bernhards Vej 13B, 3. 59, 1817 Frederiksberg C. Data er stillet til rådighed af Klimatilpasning.dk. Se nærmere på det interaktive Vandløbsflodskort - Åbn vandløbskort

Mere info om risiko for oversvømmelse fra vandløb:

Ved massive vandløbsstigninger kan åer og vandløb gå over deres bredder og give oversvømmelser. Læs mere om oversvømmelse fra vandløb her »

Vandløbskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk
GeoMaticHavvand

Carl Bernhards Vej 13B, 3. 59, 1817 Frederiksberg C ligger i en højde på 4.9 meter over havets overflade.

Havvand på Land

Med en placering på mere end 3 meter over havets overflade, er adressen ikke i umiddelbar risiko for oversvømmelse ved stormflod. Kortet nedenfor viser en ekstrem vandstand på 490 centimeter over normalen.

Stomflod og havvand på Carl Bernhards Vej 13B, 3. 59, 1817 Frederiksberg CKortet viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 490 cm over det nuværende gennemsnitlige havniveau. Push-pin markøren angiver adressen Carl Bernhards Vej 13B, 3. 59, 1817 Frederiksberg C. Med det interaktive stormflodskort kan du vurdere andre områder og vandstandsstigninger - Åbn stormflodskort

Mere info om risiko for oversvømmelse ved stormflod:

Stormflod er oversvømmelser, som skyldes ekstrem vandstand i havet. En stormflod kan finde sted når kraftig vind presser store vandmasser fra havet ind over land. Risiko for oversvømmelse ved stormflod er størst i lave marskområder som Vadehavet og i fjorde, hvor vinden kan presse vandet ind, uden at det har mulighed for at komme ud igen. Stormflodsoversvømmelser er næsten årlige tilbagevendende fænomener i udsatte områder Læs mere om oversvømmelse fra stormflod her »

Stormflodskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Oversvømmelsesdirektivet - Risikoområder

Plantrin 1

Carl Bernhards Vej 13B, 3. 59, 1817 Frederiksberg C befinder sig ikke i et område, der er udpeget som højrisiko for havvands- eller vandløbsoversvømmelse under plantrin 1.

Se kort »

Plantrin 2

Adressen er heller ikke udpeget som højrisiko under plantrin 2.

Se plantrin 2 kort »

Mere info om oversvømmelsesdirektivet:

I forbindelse med EU's oversvømmelsesdirektiv har kystdirektoratet udpeget 14 afgrænsede risikoområder, hvor en større oversvømmelse fra havet, fjorde eller vandløb må anses som sandsynlig.

Læs mere om oversvømmelsesdirektivet »

Datakilder:
KystdirektoratetBoligfakta og Økonomi — Carl Bernhards Vej 13B, 3. 59, 1817 Frederiksberg C

BBR oplysninger

Vi kunne ikke finde BBR oplysninger på Carl Bernhards Vej 13B, 3. 59, 1817 Frederiksberg C.

BBR meddelelse

Hent den officielle BBR meddelelse for Carl Bernhards Vej 13B, 3. 59, 1817 Frederiksberg C. Tryk på knappen for at hente PDF-filen via bbr.dk.

Hent BBR-Meddelelse

Du kan finde mange flere officielle dokumenter blandt ejendommens dokumenter.

Mere info om BBR:

Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register, der indeholder grunddata om bygnings- og boligforhold for samtlige bygninger i Danmark.

BBR-oplysningerne danner grundlag for beregningen af bl.a. ejendomsværdiskat og afgifter til vand, varme og renovation. Som boligejer er du ansvarlig for, at BBR-oplysningerne er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Hvis der er fejl i BBR oplysningerne, er det boligejerens ansvar, at sørge for, at de bliver rettet. Læs mere her » Urigtige oplysninger kan resultere i en bøde på op til 5.000 kr.

Læs mere om BBR data her »

Datakilder:
ois.dk

Energimærke

Det tidligere energimærke på Carl Bernhards Vej 13B, 3. 59, 1817 Frederiksberg C havde en gyldighedsperiode, der udløb 18. juni 2024. Energimærket er derfor ikke længere gyldigt.

Tjek det elektroniske energimærke »

Energimærkedata stammer fra den elektroniske energimærkerapport. Download rapporten her »
Sidst opdateret den 7 september, 2023 - opdater


Mere info om Energimærket:

De fleste bygninger, der anvendes til beboelse eller erhverv, skal energimærkes ved salg eller udleje. Energimærkningen giver først og fremmest et overblik over, hvor dyr en bolig vil være i varme og el. Det har betydning for salgsprisen. Besparelsesforslagene viser, hvilke energimæssige forbedringer det kan betale sig at gennemføre. Læs mere om Energimærket her »

Datakilder:
SparEnergi.dk

Boligopvarmning

Fjernvarme

Carl Bernhards Vej 13B, 3. 59, 1817 Frederiksberg C ligger i et område hvor der er mulighed for fjernvarmeforsyning fra Frederiksberg Fjernvarme A/S. BBR-oplysningerne viser dog ikke om boligopvarmningen rent faktisk også er fjernvarme.

Du kan beregne den faktiske pris på baggrund af det konkrete forbrug samt varmeforsynings takstblad, som typisk er tilgængeligt på forsyningens hjemmeside. Hjemmesiden for Frederiksberg Fjernvarme A/S finder du her: http://www.frb-forsyning.dk/.

Mere info om Boligopvarmning

Boligopvarmning er en betydelig post på boligbudgettet, som varierer meget, både over tid, opvarmningsform og så sandelig også geografisk fra den ene varmeforsyning til den næste.

I disse år har fjernvarmen vokseværk og flere og flere boliger tilsluttes. Det er en god udvikling - Fjernvarme er den miljømæssigt reneste opvarmningsform og i mange tilfælde også den billigste. DinGeo har samlet forsyningsområderne for alle 400+ danske fjernvarmeværker og sammenkoblet disse med flere andre fjernvarmedata-registre, inklusiv fjernvarmepriser.

Læs mere om data og datakilder her »
Læs mere om Frederiksberg Fjernvarme A/S her »


Fejl ved opslag af Frededede og Bevaringsværdige Bygninger

Vi kunne desværre ikke finde data på ejendommen.

Mere info om fredede og bevaringsværdige bygninger:

Registeret over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB) indeholder ca. 355.000 bevaringsværdige bygninger og ca. 9.000 fredede bygninger.
Hvis en bygning er fredet og/eller bevaringsværdig kan der være restriktioner omkring renovering og ombygning. På den anden side kan der også være økonomiske fordele ved at eje et fredet eller bevaringsværdigt hus. Læs mere her »

Datakilder:
Kulturministeriet, Fredede og bevaringsværdige bygningerLokalområdet — Carl Bernhards Vej 13B, 3. 59, 1817 Frederiksberg C

Naboerne
unge og ældre i ydre by

Den mest almindelige husstandstype i og omkring Carl Bernhards Vej 13B, 3. 59, 1817 Frederiksberg C er unge og ældre i ydre by , d.v.s. conzoom®-typen Duopolerne.

Duopolerne

Duopolerne
unge og ældre i ydre by

 • Unge og ældre uden hjemmeboende børn
 • Bor i mindre ejerlejligheder i udkanten af storbyen
 • Middel købekraft
 • Benytter kollektiv trafik og cykler
 • Spiser jævnligt take-away
 • Motionerer ofte

Geodemografi

Flest er enlige og flere har ingen børn. En lille halvdel er 23 til 35 år og den anden er 40 til 60 år. To ret forskellige aldersklasser, som deler tag. Derfor kalder vi dem Duopolerne. Nogle har en anden oprindelse end dansk

Uddannelsesniveauet er ligeledes spredt. Flest har en videregående uddannelse og flere er på vej, da typen rummer en del studerende. En stor fjerdedel har en erhvervsfaglig uddannelse, lidt færre klarer sig med grundskolen

De, der ikke læser, er lønmodtagere. Duopolernes indkomst er typisk i midten af indkomstskalaen. Formuen er overvejende lav, så på trods af manges relativt høje uddannelsesniveau finder vi dem hyppigst i middel- og arbejderklassen

Boligen er en mindre ejerlejlighed, men over halvdelen svarer, at de bor til leje. For mange unges vedkommende er der tale om forældrekøb eller også er det deres første lejlighed, som måske deles med en god studieven. For andres vedkommende handler det om værelsesudlejning; mange må erkende, at det kan være for dyrt at stå alene med ejerlejlighed i storbyen, når denne skal finansieres med blot en enkelt indkomst. To tredjedele af Duopolerne klarer sig fint uden bil

De små ejerlejligheder finder vi i ældre etageejendomme. Ejendommene er beliggende i de ældre bykerner i København, Odense, Aarhus og Aalborg eller i byerne i umiddelbar nærhed heraf

 

Adfærd, livsstil og holdninger

Duopolerne forbruger meget af det meste. De er storforbrugere af den kollektive trafik, cyklen og kulturelle tilbud. Der er dog blevet længere mellem diskoteksbesøgene til fordel for byens mere finkulturelle tilbud

De får også trænet lattermusklerne ved standup-shows, ligesom der også bliver tid til fysisk træning hver uge for de fleste. I hverdagen løber de eller tager en tur omkring fitnesscentret. Desuden synes en pæn del, at de er skiløbere, når man spørger til deres motionsvaner. Det kan dog være svært at få tid til det hele i en travl hverdag, så maden er ofte en færdigret. Heldigvis findes der efterhånden mange sunde alternativer på markedet

Når de handler ind, er det ofte til gule priser, men der må meget gerne være godt med grønt og økologisk i kurven, så længe det er inden for budgettet. Omkring middagsbordet med vennerne bliver der ofte diskuteret politik, her er deres holdninger overvejende med en rød politisk vinkel

Den ene andel har ingen større interesse for politik, mens den anden har. De, som interesserer sig for politik, går primært op samfundet omkring dem på nationalt - og ikke lokalt - plan. De holder sig orienteret gennem tidsskrifter og nettet, hvoraf sidstnævnte er en integreret del af dagligdagen til både studier, shopping, underholdning og online spil. Måske håber de med sidstnævnte at vinde lidt ekstra lommepenge

Online orienterer de sig også om deres interesser, der inkluderer boligdesign, mode, kosmetik, hudpleje, fotografi, samfundsøkonomi og mad. I øvrigt kigger hver femte efter bolig hver uge, måske de er på vej til at tage skridtet videre og stå helt på egne ben

I forhold til madinteressen bliver de måske inspireret af Christian Bitz og Mette Blomsterberg. De ser i hvert fald oftere madprogrammer på DR1 og TV2. Der er dog langt fra stuen til køkkenet og madforsøget bliver til tider erstattet af en god omgang popmusik i radioen. Efter maden sidder de gerne og hygger sig med et glas rødvin og et par cigaretter

Hver tredje har holdt ferien i Danmark de sidste år. En ud af fire har taget en forlænget weekend til udlandet og næsten lige så mange er rejst ned i Europa, måske med rygsæk mere end med kuffert

Endnu engang viser typen, hvorfor de hedder Duopolerne. Værdimæssigt er de fleste Moderne. Nogle i kombination med at være Fællesskabsorienterede, mens andre er mere Individorienterede. Holdningsmæssigt omfavner de både samfundets og den teknologiske udvikling og ser ingen ulemper derved. De mener, at Danmark gør ret i at engagere sig internationalt og synes godt, at vi kunne gøre mere for flygtninge og indvandrere. Desuden mener de, at miljøet er vigtigere end industriens vækst og at Danmark godt kunne bruge lidt flere offentlige midler på kultur

Ved det seneste folketingsvalg stemte flest til venstre for midten, men Liberal Alliance hentede også mange stemmer fra Duopolerne
Mere info

Conzoom® er et databaseret segmenteringsværktøj, der opdeler de danske husstande i 36 forskellige typer. Med et DinGeo-adresseopslag får du gratis adgang til Conzoom® og et indblik i den gennemsnitlige husstand i området: Forbrugeradfærd, livsstil, holdninger, alder, antal af børn, indkomst, formue, osv.. Læs mere om Conzoom® »

Conzoom®-typen på en given adresse ændres løbende. Det skyldes dels den generelle almindelige udvikling i Danmark, men også lokalområdets til- og fraflytning. DinGeo opdaterer løbende Conzoom® - På Carl Bernhards Vej 13B, 3. 59 er data sidst opdateret 26 april, 2024.

Datakilde: Geomatic

Sådan stemmer naboerne

Carl Bernhards Vej 13B, 3. 59 hører til afstemningsområdet 10. Kreds, Ny Hollænder hvor der er 8.479 stemmeberettigede borgere.

Valgdeltagelse

Der var 7.619 i 10. Kreds, Ny Hollænder, der afgav deres stemme. Det svarer til en flot valgdeltagelse på hele 89.9 procent, hvilket er over landsgennemsnittet på 84.5 procent.

Folketingsvalget 2019
Ved folketingsvalget i 2019 var Venstre det største parti i afstemningsområdet 10. Kreds, Ny Hollænder med 1.505 stemmer. Det svarer til 19.8 procent af de afgivne stemmer.

Grafen nedenfor viser valgresultatet for 10. Kreds, Ny Hollænder (venstre søjle) i forhold til landsresultatet (højre søjle).

Højdespringer

De Radikale fik relativt set mange stemmer i afstemningsområdet 10. Kreds, Ny Hollænder, med et indeks på 210 i forhold til landsgennemsnittet.

Underperformer

Dansk Folkeparti klarede sig relativt set dårligst i afstemningsområdet 10. Kreds, Ny Hollænder, med et indeks på 33 i forhold til landsgennemsnittet.

Mere info om Valgdata:

Afstemningsområder er den mindste administrative inddeling i Danmark. Valgdata fra det lokale afstemningsområder giver et godt indblik i lokalområdet.

Læs mere om data her »

Datakilder:
Den danske valgdatabase

Risiko for indbrud

Baseret på Rigspolitiets statistiske opgørelser vurderes indbrudsrisiko på Carl Bernhards Vej 13B, 3. 59, 1817 Frederiksberg C at være lav.

Meget lav0.0-0.5 percent Lav 0.5-1.5 percent Mellem 1.5-3.0 percent Høj 3.0-6.0 percent Meget høj >6.0 percent

I perioden fra første kvartal 2016 og frem til og med andet kvartal 2018 er der anmeldt 304 indbrud i et område på en kvadratkilometer omkring Carl Bernhards Vej 13B, 3. 59. Indenfor 1km2-kvadratcellen er der 10872 adresser. Omregnet betyder det at der i perioden årligt har været hvad der svarer til 11.18 indbrud per 1000 adresser. Det giver en estimeret indbrudsrisiko på 1.12 pct.


Grafen nedenfor viser den tidslige fordeling af indbrud.

!Lav opklaringsprocent i 1800-1899 Frederiksberg C

Opklaringsprocenten i 1800-1899 Frederiksberg C er lav. I perioden 2011-2018 blev kun 5-6% af alle indbrud opklaret. Det svarer meget godt til landsgennemsnittet på fem procent.


Mere info om Indbrudsrisiko:

Danmark har en trist rekord - Vi er det land i EU, der har flest indbrud pr. indbygger. Der er god grund til at 56 procent af danskerne er bekymret eller meget bekymret for at få indbrud i deres bolig. DinGeo viser landets mest detaljerede indbrudsrisiko, baseret på et detaljeret geodatasæt med en historisk oversigt over antallet af indbrud indenfor kvadratkilometerceller.

Kun fem procent af alle indbrud i Danmark bliver opklaret. Men der er store geografiske forskelle på, hvor mange indbrud der bliver opklaret. DinGeo viser chancen for at politiet opklarer indbrud i din by. Læs mere om Indbrudsrisiko her »

Indbrudsrisiko på kort

Datakilder:
Rigspolitiet: Statistik
Danmarks Radio: Se, hvor få indbrud politiet opklarer i din by

Skoledistrikt Skole ved Søerne

Carl Bernhards Vej 13B, 3. 59 hører under skoledistriktet Skole ved Søerne. I skoledistriktet er der én folkeskole, nemlig Skolen ved Søerne.

Skolen ved Søerne

Skolen ved SøerneSkolen ved Søerne, Niels Ebbesens Vej 10 i Frederiksberg Kommune.
Ældste klasse:
5. klasse
Gns trivsel:
3.52
Undervisningseffekt:
0.0
Forældre indkomst:
472.155 kr.
Afstand:
929 meter
Info om Skolen ved Søerne

Mere info om Skoler:

Skolevalget er af de vigtigste valg forældre tager på vegne af deres børn. Skoledata kan være et godt værktøj til at få indsigt og viden inden man vælger skole. DinGeo har samlet og kombineret en lang række skoledata (og skoledistriktsdata) således, at du på alle adresser kan få basal information om den lokale folkeskole. De enkelte tal er markeret med en pil op når de er højere/bedre end landsgennemsnittet, en rund gul skive når de rammer tæt på gennemsnittet og en rød pil ned når tallet er under gennemsnittet. Læs mere her »

Se skoledistrikt Skole ved Søerne på kort

Bredbåndsmuligheder

Gode bredbåndsmuligheder med COAX

Der er gode bredbåndsmuligheder på Carl Bernhards Vej 13B, 3. 59, 1817 Frederiksberg C.

 • Fibernet: ikke endnu tilgængeligt
 • COAX bredbånd (kabel-TV): 7 forskellige udbydere med hastighed op til 1000 / 100 Mbit/s
 • xDSL bredbånd (telefonstik): 10 forskellige udbydere med hastighed op til 50 / 10 Mbit/s *

Se fibernet dækningsgrad omkring Carl Bernhards Vej 13B, 3. 59God mobildækning

Der er god 4G mobildækning på Carl Bernhards Vej 13B, 3. 59 med vejledende downloadhastighed op til 50 - 100 Mbit/s. I Danmark findes der tre store mobilnetværk, der håndterer mobiltelefoni og mobilt bredbånd. På Carl Bernhards Vej 13B, 3. 59 er dækningen for de tre netværk:

 • TDC: 30 - 50 Mbit/s
 • Tre: 20 - 30 Mbit/s
 • Telia-Telenor: 50 - 100 Mbit/s

Se 4G-dækningskort på Carl Bernhards Vej 13B, 3. 59


Data sidst opdateret 05 februar, 2022

Du kan finde meget mere information og de bedste adresserelevante tilbud på siden
Internet og Mobildækning Carl Bernhards Vej 13B, 3. 59, Frederiksberg C
Se data direkte på tjekditnet.dkMere info om Bredbånd:

For moderne familier er digital infrastruktur efterhånden en nødvendighed på linje med drikkevand, elektricitet, offentlig transport o.s.v. De fleste boligkøbere inddrager bredbåndsmuligheder i deres boligsøgning og udenlandske undersøgelser har vist en målbar indflydelse på salgspriserne. Læs mere her »

Se fibernetdækning på kort

Se 4G-dækning på kort

Geologi

Jordarten under Carl Bernhards Vej 13B, 3. 59, 1817 Frederiksberg C er Moræneler.

Moræneler er den mest almindelig jordart i Danmark og dækker 39 procent af Danmarks kortlagte arealer. Moræneleret er specielt dominerende på Fyn, Sjælland og øerne. Det er aflejret under en af de mange Pleistocæne istider, der har dækket Danmark over de sidste par millioner af år. Moræneler er sandet og siltet ler og med spredte sten og blokke fra det sydlige Norge og Sverige samt i østersøområdet.

Moræneler
Typisk moræneler med spredte store sten og blokke (Foto P.R. Jakobsen, GEUS).

Moræneler kan være følsomt overfor udtørring, hvorved jorden kan sætte sig og bygninger kan få sætningsskader. Det er specielt et problem under tørre og varme somre (f.eks. 2018).

Moræneler er ofte næsten uigennemtrængelig for vand og ved kraftig regn vil nedbøren derfor kun i meget lille omfang synke ned i jorden, men derimod strømme på overfladen, hvilket øger risiko for oversvømmelser.

Moræneler indeholder ofte små koncentrationer af uran og thorium, som under henfald frigiver Radon. Moræneler under boligen øger derfor risiko for Radon i indeluften.

Mere info om Geologi:

Danmarks Jordartskort viser hvilke jordarter der ligger under pløje- og kulturlaget, typisk i ca. 1 meters dybde. De forskellige jordarter har forskellige egenskaber, der er vigtige i forhold til f.eks. risiko for sætningsskader, hydraulisk konduktivitet og risiko for oversvømmelse ved kraftig nedbør, og radonforurening af boligens indeluft.

Husk at du kan finde yderligere geologisk information fra de omkringliggende boringer (se nedenfor).

Se på kort

Læs mere om jordarter her »

Datakilder:
GEUS

Mere info om Boringer:

Der er udført mere end 300.000 undergrundsboringer i Danmark. DinGeo viser de boringer, der ligger tættest på opslagsadressen, med basale boringsoplysninger samt link til detaljerede borerapporter. Borerapporterne indeholder ofte nyttig og relevant informationer om geologi og grundvandsdybder. Læs mere om boringer her »

Datakilder:
GEUS

Geologiske boringer i nærheden af Carl Bernhards Vej 13B, 3. 59

Den nærmeste overfladenære boring ligger 48 meter væk. Boringens lokalitet er navngivet Vesterbrogade 110-121. Boringen blev afsluttet 2 december, 2004. Brøndborer var Karl Sørensen & Søn,Frederikshavn. Formålet med boringen var Forureningsbor./miljøundersøg./lossepl./affaldsdep./lov 214 og anvendelse er angivet som Forureningsbor./miljøundersøg./lossepl./affal. Boringen nåede en dybde på 7.5 meter. Du kan finde mere information i borerapporten 201. 9185 ».

Tabellen nedenfor lister de 10 nærmeste boringer sorteret efter afstand fra Carl Bernhards Vej 13B, 3. 59.

Afstand, m Formål Dybde, m Borerapport
48 Forureningsbor. 7.5 201. 9185 »
63 Forureningsbor. 9.3 201. 5837 »
66 Forureningsbor. 8.0 201. 9189 »
68 Forureningsbor. 7.0 201. 9199 »
68 Forureningsbor. 13.0 201. 9198 »
72 Forureningsbor. 19.0 201. 9194 »
73 Geoteknisk boring 28.0 201. 6974 »
73 Forureningsbor. 16.0 201. 9193 »
74 Forureningsbor. 13.0 201. 9192 »
77 Forureningsbor. 11.0 201. 9190 »

Hvor langt er der fra Carl Bernhards Vej 13B, 3. 59
til nærmeste

Risikovirksomhed

Kødbyens Maskincentral
Kolonne 2


Afstand: 1,30 km


Kort Læs mere

Vindmølle

Højde: 30 m
Kapacitet: 225 kW


Afstand: 4,00 km


Kort Læs mere

Mobilmast

Vesterbrogade 124B
1620 København V


Afstand: 29 meter


Kort Læs mere

Apotek

Gl. Kongevej Apotek


Afstand: 628 meter


Læs mere

Dagligvare

føtex food 1411 Dagligvarer


Afstand: 316 m


Læs mere

Renseanlæg

Damhusåen renseanlæg


Afstand: 4,19 km


Læs mere

Daginstitution

Vuggestuen Platangården


Afstand: 70 m


Læs mereDinGeo oversigter

Info om Postnummer: 1817 Frederiksberg C
Info om vej: Carl Bernhards Vej
Stamoplysninger for Carl Bernhards Vej 13B, 3. 59, 1817 Frederiksberg C
Geografiske koordinater 55.67176532°N, 12.54272828°Ø
Højde over havets overflade 4,9 m.o.h.
Sogn Frederiksberg Sogn »
Politikreds Københavns Politi
Adressens Id 0a3f50a2-1e85-32b8-e044-0003ba298018
Adgangsadresse Id 0a3f507b-4244-32b8-e044-0003ba298018
BFE nummer 100028608

Stamoplysninger:

Vi har samlet diverse stamoplysninger på Carl Bernhards Vej 13B, 3. 59, 1817 Frederiksberg C.