DinGeo — i hele Danmark

Prinsesse Maries Alle 1, st. tv, 1908 Frederiksberg C

Lejligheden på Prinsesse Maries Alle 1, st. tv i Frederiksberg C er opført i 1905 og indeholder 5 værelser, et køkken og et badeværelse fordelt på 139 m2.

Ejendommen ligger i Frederiksberg Kommune, opvarmes med fjernvarme fra Frederiksberg Fjernvarme A/S og tilhører skoledistriktet Skolen ved Søerne. De nærmeste naboer er typisk veluddannede, etablerede højindkomstfamilier. Den årlige risiko for indbrud er relativ lav, 1.21 procent i området. Generer openAI beskrivelse

Beregn friværdi
kr.
kr.

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside
» Hvad kan jeg købe bolig for? - Beregn her
Matrikelkort Prinsesse Maries Alle 1, st. tv

Luftfoto af Prinsesse Maries Alle 1, st. tv, 1908 Frederiksberg C. Matriklen er markeret med den grønne polygon.

Se flere fotos


Bemærk: Dingeo boligrapporten består udelukkende af offentligt tilgængelig geodata - læs mere om DinGeo og vores datakilder her.

Sundhed — Prinsesse Maries Alle 1, st. tv, 1908 Frederiksberg C

Radon

Prinsesse Maries Alle 1, st. tv, 1908 Frederiksberg C er en lejlighed og dermed langt mindre udsat for radonforurening end enfamiliehuse i samme område. Radonrisikoen er derfor Meget lav.

Meget lavRadonrisiko Lav Radonrisiko Mellem Radonrisiko Høj Radonrisiko Meget højRadonrisiko
!Radonklassificering

Prinsesse Maries Alle 1, st. tv, 1908 Frederiksberg C ligger i den gamle København kommune, der er klassificeret som Radonklasse 2. Det betyder at 1-3% af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på 200 Bq/m3 eller mere (WHO anbefaler at koncentrationen ikke overstiger den øvre grænseværdi på 100 Bq/m3). Som udgangspunkt er risiko for Radon i boligen derfor middelhøj.

Radonklasse 2 klassificeringen stammer fra den landsdækkende radonundersøgelse fra 2001. Undersøgelsen inkluderede 17 målinger i den gamle København kommune. Af de 17 målinger var den højeste radonkoncentration 290 Bq/m3 og middelkoncentationen var 47 Bq/m3.

!Geologi

Det geologiske underlag på Prinsesse Maries Alle 1, st. tv, 1908 Frederiksberg C er Moræneler (Se Geologi og Geoteknik), der frigiver Radon og dermed øger risiko for Radon i boligen.

!Byggeår

Ejendommen Prinsesse Maries Alle 1, st. tv, 1908 Frederiksberg C er opført i 1905 (Se Boligoplysninger) og sandsynligvis ikke radonsikret mod undergrunden (først med bygningsreglementet i 1998 blev der stillet krav om, at nybyggeri skal radonsikres).

Bygningen
Prinsesse Maries Alle 1, st. tv, 1908 Frederiksberg C er en lejlighed. Lejligheder i etageejendomme har et gennemsnitligt radonniveau, der kun er ca. en fjerdedel af niveauet i områdets enfamiliehuse.
Radon i danske boliger
Der er lav risiko for Radon på Prinsesse Maries Alle 1, st. tv, 1908 Frederiksberg C.

Mere info om Radon:

Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart, der dannes i jord -og bjergarter, som indeholder thorium og uran. Radon trænger ind i boliger fra undergrunden. Gasarten kan hverken ses, lugtes eller smages.

DinGeo angiver risiko for Radon, og inkluderer ikke egentlige målinger indefra boligen...
Læs mere om Radon her »

Se radonkort

Datakilder:
Risø, Statens Institut for Strålehygiejne, GEUS

Risiko for asbest, tungmetaller og PCB i indeklimaet

Risiko for sundhedsskadelige stoffer i bygning
Prinsesse Maries Alle 1, st. tv

Asbest PCB TM
Facade
Fuger
Gulve
Isolering
Maling
Tag

Tabelforklaring:
Grøn markerer lille risiko ( ) og rød stor risiko ( ) for sundhedsskadelige stoffer (Asbest, PCB og tungmetaller) i de forskellige bygningsdele. Størrelsen angiver sandsynligheden for at den kunstige intelligens har ret (vurderet ud fra de mange tusinde træningsdata). Risikovurderingen er baseret på en statistisk model og vi understreger, at der er tale om en risikovurdering med streg under risiko.

!Asbest

Asbest er en fællesbetegnelse for en gruppe mineraler velegnet til isolering og brandsikring. Fibre fra asbestholdige materialer er særdeles sundhedsskadelige på grund af fibrenes beskedne størrelse, men så længe de asbestholdige byggematerialer ikke afgiver fibre til luften, er asbest i bygningen ikke nødvendigvis farlig.

Lejligheden på Prinsesse Maries Alle 1, st. tv har risiko for Asbest i følgende byggematerialer (sandsynlighed angivet i efterfølgende parentes): Tagmateriale (100.0%)

!PCB

PCB er en af verdens farligste miljøgifte. Nu om dage er det totalt forbudt at producere, importere og anvende byggematerialer, der indholder PCB. Forbuddet mod PCB har desværre ikke altid været gældende.

Lejligheden på Prinsesse Maries Alle 1, st. tv har risiko for PCB i følgende byggematerialer (sandsynlighed angivet i efterfølgende parentes): Maling (57.3%).

!Tungmetaller

Tungmetaller har været anvendt i byggeriet i århundreder som kemisk tilsætning i bl.a. maling, grunder samt i metallisk form. Tungmetalholdige byggematerialer medfører ikke nødvendigvis indeklimaforurening, så længe stofferne er fast bundet, fx i blyskørter eller i malingsoverflader

Lejligheden på Prinsesse Maries Alle 1, st. tv har risiko for tungmetaller i følgende byggematerialer (sandsynlighed angivet i efterfølgende parentes): Gulve (82.8%), Maling (81.8%), Isolering (58.5%), Tagmateriale (56.1%).

Risikovurderingerne er baseret på BBR data - sidst opdateret den 23 juli, 2024
Se adressens BBR data


Mere info om Sundhedsskadelige stoffer i byggematerialer:

Baseret på data fra flere årtiers bygningskemiske undersøgelser har Niras udviklet en Machine Learning-algoritme, der kan forudsige risiko for miljø- og sundhedsskadelige stoffer i danske bygninger. Den kunstige intelligens forudser risici baseret på byggematerialer, byggeår og andre BBR data. Der er tale om et professionelt værktøj som Niras har brugt internt med stor success og som nu stilles offentlig tilgængeligt via DinGeo.

De Miljø- og sundhedsskadelig stoffer i bygningsdelene kan være afgørende for et godt indeklima og din sundhed. Det er en risikofaktor som alle boligejere og boligkøbere bør tage aldeles alvorligt.

Læs mere her »

Datakilder:
Niras og BBR

Jordforurening

Ingen registreret jordforurening på grunden

Der er ikke registreret jordforurening på ejendommen Prinsesse Maries Alle 1, st. tv, 1908 Frederiksberg C.

Ingen olietank på grunden

I følge BBR er der ikke olietank på lejlighedens grund.

!Jordforurening i nærområdet

Selvom der ikke er registreret jordforurening på lejlighedens grund, så er det stadig værd at bide mærke i, at der indenfor en radius på ca. 500 meter fra adressen er 81 jordforureninger. Det er et meget højt antal. Blandt det totale antal jordforureninger er 57 egentlige jordforureninger (type V2), mens 24 er mulige forureninger der ikke endnu er undersøgt (type V1).

Jordforureningskort på Prinsesse Maries Alle 1, st. tv, 1908 Frederiksberg CKortet ovenfor viser jordforurening i området omkring matriklen 24cu-Frederiksberg, der hører til Prinsesse Maries Alle 1, st. tv, 1908 Frederiksberg C. De røde omrader er egentlige jordforureninger (V2) og blå områder er mulige forureninger, der ikke endnu er undersøgt (V1). - Åbn stort kort

Jordforureningsattest

Download en officiel jordforureningsattest for Prinsesse Maries Alle 1, st. tv, 1908 Frederiksberg C. Tryk på knappen og en PDF-fil vil blive dannet via Danmarks Miljøportal.

Download Jordforureningsattest

Mere info om jordforurening:

Forurenet jord truer grundvandet, naturen og menneskers sundhed. Spredt ud over Danmark er der mere end 15.000 grunde, der er forurenede af industri, affald og tankanlæg. Dertil kommer et tilsvarende antal grunde der muligvis er forurenede. Desuden er der i Danmark omkring 200.000 sløjfede olietanke, der udgør en væsentlig risiko for uregistreret jordforurening af specielt parcelhusgrunde.

Ved boligkøb skal du altid tjekke jordforurening og olietank. Olietank bør være registreret i BBR.

Læs mere om jordforurening her »
Læs mere om olietanke her »

Se Jordforureningskort

Datakilder:
Danmarks Miljøportal

Jordforureninger (V2) tæt på Prinsesse Maries Alle 1, st. tv, Frederiksberg C
LokalitetAfstand (meter)NuanceringStofferMere info
Gammel Kongevej 60, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00031
33? -
Gammel Kongevej 39A, 1610 København V
lok. nr. 101-02839
56? -
Vodroffsvej 9A, 1900 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30060
79! F2 -
Gammel Kongevej 33, 1610 København V
lok. nr. 101-00501
79? -
Gammel Kongevej 74B, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30046
80? -
Vesterbrogade 60, 1620 København V
lok. nr. 101-01684
82! F2 -
Vesterbrogade 72A, 1620 København V
lok. nr. 101-03083
98? -
Vodroffsvej 4, 1900 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00012
128? -
Schønbergsgade 9
lok. nr. 147-00084
142? Bly, Chlorerede opl.midl., Benz[a]pyren, Vinylchlorid m.fl.
Gammel Kongevej 47, 1610 København V
lok. nr. 101-02842
145? -
Gammel Kongevej 80, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00136
161 F0 -
Gammel Kongevej 25, 1610 København V
lok. nr. 101-01674
176 F0 -
Gammel Kongevej 23, 1610 København V
lok. nr. 101-01673
190? -
Vesterbrogade 65, 1620 København V
lok. nr. 101-00502
192? -
Forhåbningsholms Alle 2, 1904 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00160
203? -
Værnedamsvej 13B, 1819 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00404
206? -
Frederiksberg Alle 22A, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00182
207? -
Svanholmsvej 12, 1905 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30634
215? -
Værnedamsvej 7, 1819 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30226
240! F2 -
Vesterbrogade 69, 1620 København V
lok. nr. 101-02855
256? -
Gammel Kongevej 89, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00156
262? -
Gammel Kongevej 15, 1610 København V
lok. nr. 101-00804
268 F0 -
Absalonsgade 8, 1658 København V
lok. nr. 101-03073
278? -
Gasværksvej 2, 1656 København V
lok. nr. 101-00231
288? -
Saxogade 11, 1662 København V
lok. nr. 101-02100
289? -
Gasværksvej 4, 1656 København V
lok. nr. 101-00796
323 F0 -
Sankt Knuds Vej 16, 1903 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31107
325! F1 -
Eskildsgade 11, 1657 København V
lok. nr. 101-00618
331? -
Sankt Knuds Vej 18, 1903 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30078
332! F2 -
Frederiksberg Alle 24, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30197
344 F0 -
Gasværksvej 9, 1656 København V
lok. nr. 101-03054
349? -
Sankt Knuds Vej 22A, 1903 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30621
351! F2 -
Matthæusgade 12A, 1666 København V
lok. nr. 101-03540
363? -
Gammel Kongevej 92, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00077
367? -
Sankt Knuds Vej 32, 1903 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30192
382? -
Absalonsgade 12, 1658 København V
lok. nr. 101-01105
382? -
Forhåbningsholms Alle 47A, 1904 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30295
388! F2 -
Lykkesholms Allé 8, 1902 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30845
390! F1 -
Gammel Kongevej 101, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30310
398 F0 -
Frederiksberg Alle 15, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00154
412? -
Abel Cathrines Gade 2, 1654 København V
lok. nr. 101-00792
415 F0 -
Sankt Knuds Vej 23A, 1903 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31091
417? -
Boyesgade 1, 1622 København V
lok. nr. 101-02831
424? -
Absalonsgade 26, 1658 København V
lok. nr. 101-01395
424? -
Absalonsgade 28, 1658 København V
lok. nr. 101-04683
439! F2 -
Hauchvej 14, olieforurening
lok. nr. 147-31088
440 F0 Fyringsolie
Valdemarsgade 19
lok. nr. 101-02854
452 F0 C10-C25 kulbrintefraktion, Trichlorethylen
Lykkesholms Allé 11, 1902 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00134
457? -
Svend Trøsts Vej 4A, 1912 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30569
457! F2 -
Uwo Forkromningsanstalt, Lykkeholms Alle 20
lok. nr. 147-00010
462? Petroleum, Tungmetaller, Terpentin, Trichlorethylen m.fl.
Vesterbrogade 102, 1620 København V
lok. nr. 101-30087
463! F2 -
Valdemarsgade 12, 1665 København V
lok. nr. 101-03082
465? -
Boyesgade 11, 1622 København V
lok. nr. 101-30510
469! F2 -
Boyesgade 10, 1822 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00153
471? -
Absalonsgade 27, 1658 København V
lok. nr. 101-01801
482? -
Carl Plougs Vej 1, 1913 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30274
485 F0 -
Hauchsvej 3, 1825 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30064
495! F2 -

Tabellen viser de 57 kortlagte jordforureninger (af typen V2), der ligger indenfor en ca. 500 meter radius af Prinsesse Maries Alle 1, st. tv, 1908 Frederiksberg C.
Afstand angiver afstanden i meter fra Prinsesse Maries Alle 1, st. tv til den pågældende jordforurening.
Nuancering angiver forureningskategori. F0 er den mindst alvorlige kategori, der angiver, at forureningen ikke umiddelbart udgør en sundhedsrisiko ift. brug af hus og have. Forureningskategori ! F1 betyder, at der er en forurening, der antageligvis ligger et stykke nede i jorden. Hvis du følger simple råd, så kan du uden sundhedsmæssig betydning bruge hus og have. Forureningskategori ! F2 er den højeste kategori. Det kan være en kraftig forurening, der kan have betydning for brugen af hus og have og desuden påvirke boligens indeklima. ? angiver at jordforureningen ikke endnu er kategoriseret.
Stoffer angiver hvilket helbredsskadelige stoffer, der er knyttet til den pågældende jordforurening.
Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

Mulige jordforureninger (V1) tæt på Prinsesse Maries Alle 1, st. tv, Frederiksberg C
LokalitetsnummerAfstand (meter)Mere info
Prinsesse Maries Alle 5, 1908 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31060
48
Gammel Kongevej 74B, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30046
92
Vodroffsvej 9A, 1900 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30060
102
Vodroffsvej 23, 1900 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30272
245
Frederiksberg Alle 12, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30809
312
Gasværksvej 4-6, 1656
lok. nr. 101-00796
318
Forhåbningsholms Allé 19-27
lok. nr. 147-00401
327
Gammel Kongevej 95 og Sankt Thomas Alle 10-14, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30810
328
Jordkørsel, Sveasvej 3
lok. nr. 147-30014
331
Fornikling, Sankt Knuds Vej 22, Frederiksberg
lok. nr. 147-30621
341
Frederiksberg Alle 18, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30811
342
Gasværksvej 8A-E
lok. nr. 101-00401
360
Gasværksvej 11-11A
lok. nr. 101-00419
368
Oprenset olieforurening, mangler renbundsprøver - Viktoriagade 10 og 10A, København V
lok. nr. 101-00437
382
Omformerstation, Sankt Knuds Vej 30-34, Frederiksberg
lok. nr. 147-30192
387
Olietank m.fl., Carl Plougs Vej 2 og Niels Ebbesensvej 10 m.fl., Frederiksberg
lok. nr. 147-30587
388
Gammel Kongevej 3A, 1610 København V
lok. nr. 101-10923
393
Vodroffsvej 33, 1900 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31058
395
Eskildsgade 13
lok. nr. 101-00350
405
Oprenset forurening uden renbundsprøver, Viktoriagade 16 og 16C, København
lok. nr. 101-00396
425
Eskildsgade 23, 1657 København V
lok. nr. 101-01242
460
Vesterbrogade 95
lok. nr. 101-00665
460
Viktoriagade 16-22/ Istedgade 34-38/Gasv
lok. nr. 101-01902
462
Niels Ebbesens Vej 16, 1911 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30913
468

Tabellen viser potentielle jordforureninger, der endnu ikke er undersøgt i detaljer (typen V1), som ligger i området omkring Prinsesse Maries Alle 1, st. tv, 1908 Frederiksberg C.
Afstand angiver afstanden i meter fra Prinsesse Maries Alle 1, st. tv til den pågældende jordforurening.
Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

Adressens jordforureningsdata er sidst opdateret 03 juli, 2024. - opdater

Jordforureningsdata indsamles, opdateres og adminstreres af regionerne. Hvis du vil vide mere om jordforurening omkring Prinsesse Maries Alle 1, st. tv, 1908 Frederiksberg C bør du kontakte den ansvarlige myndighed hos Region HovedstadenLuftforurening

Der kan være problemer med luftforurening på Prinsesse Maries Alle 1, st. tv, 1908 Frederiksberg C.

NO2

Luftkoncentrationen af kvælstofdioxid (NO2) er 14.0 µg/m3, hvilket er relativt lavt ift EU's grænseværdi på 40 µg/m3. NO2 dannes i forbrændingsprocesser i biler, lastbiler, kraftværker, o.s.v. og høje koncentrationer af NO2 indikerer derfor dårlig luftkvalitet.

!PM2.5

Luftkoncentrationen af PM2.5 partikler er 10.3 µg/m3, hvilket er under EU's grænseværdi på 25 µg/m3, men over WHO's grænseværdi på 10 µg/m3. Hovedparten af de fine PM2.5 partikler er dannet udenfor Danmark og transporteret hertil med vinden. Hele Sjælland, Fyn og Sønderjylland har værdier over WHO's grænseværdi - Se de landsdækkende PM2.5 variationer på kort »

PM10

Luftkoncentrationen af PM10 partikler er 16.4 µg/m3, hvilket er under EU's og WHO's grænseværdi på henholdsvis 40 og 20 µg/m3. PM10 partikler er oftere fra lokalområdet og koncentrationerne har større geografisk variation end PM2.5 - Se de landsdækkende PM10 variationer på kort »

!Black carbon

Luftkoncentrationen af Black carbon (eller sod) partikler er 0.4 µg/m3. Det er en svagt forhøjet koncentration. Black carbon er ultrafine sod-partikler fra forbrændingskilder (f.eks. vejtrafik, brændeovne, kraftværker). Forhøjede koncentrationer forekommer i og omkring de større byer.

!Partikelantal

Der er estimeret 8800 partikler per cm3 luft. Det er en svagt forhøjet koncentration. Partikelantal er tilnærmelsesvis det samme som ultrafine partikler.

!Brændeovne og pejse

Der er en høj koncentration af brændeovne og pejse i Frederiksberg med i gennemsnit 189.0 enheder per km² - Se de landsdækkende variationer på kort »


Bemærk: De modellerede luftkvalitetsdata er beregnede årsmiddelkoncentrationer i 2 meters højde for året 2019. De modellerede data har udelukkende vejledende karakter og repræsenterer ikke egentlige målinger. Læs mere her »

Mere info om Luftforurening:

Luftforurening menes at være skyld i ca. 6.000 for tidlige dødsfald årligt i Danmark. Det svarer til, at den forventede levetid for befolkningen som helhed er reduceret med 6-9 måneder. Hertil kommer astma og andre følgesygdomme af luftforurening, der nedsætter livskvalitet.

Læs mere om Luftforurening her »

Se Luftforureningskort

Datakilder:
DCE - Nationalt center for Miljø og Energi - Luften på din vej

Trafikstøj

Der er ikke registreret trafikstøj på adressen Prinsesse Maries Alle 1, st. tv, 1908 Frederiksberg C

Støjmålinger (dB)


55-60
55-60 dB
60-65 dB
60-65 dB
65-70 dB
65-70 dB
70-75 dB
70-75 dB
Over 75 dB
Over 75 db

Trafikstøjkort på Prinsesse Maries Alle 1, st. tv, 1908 Frederiksberg CKortet viser trafikstøj i området omkring Prinsesse Maries Alle 1, st. tv, 1908 Frederiksberg C. - Åbn stort kort


Støjdata stammer fra Miljøstyrelsens kortlægning af støjbelastede boliger i 2017 og er vejledende. Data er indsamlet og behandlet af kommunerne i hovedstadsområdet, Odense, Aalborg og Aarhus kommune samt Vejdirektoratet og Banedanmark. Der er primært indsamlet data for veje og jernbaner. Støjbelastningen er beregnet som et gennemsnit af den samlede mængde støj, der er indsamlet i løbet af et døgn på baggrund af trafiktællinger og vejrforhold.

Nedenstående tabel viser trafikstøj i 1.5 meters højde på Prinsesse Maries Alle 1, st. tv, 1908 Frederiksberg C om dagen:

StøjtypeLydstyrke
Større veje ingen registreret støj (*)
Veje i byingen registreret støj (*)
Større jernbaneringen registreret støj (*)
Jernbane i byingen registreret støj (*)
Større lufthavningen registreret støj (*)
(*) "ingen registreret støj" kan skyldes manglende målinger.

Den samlede støjkortlægning vises på Miljøstyrelsens Støj-Danmarkskort og inkluderer også estimater for støj i 4 meters højde og om natten.

Mere info om Trafikstøj:

Det vurderes at flere tusinde danskere hvert år indlægges med forhøjet blodtryk eller hjertesygdom på grund af den ekstra risiko som trafikstøj giver. Vejstøj menes årligt at være årsag til 200-500 for tidlige dødsfald.
Læs mere om Trafikstøj her »

Se Støjkort

Datakilder:
Miljøstyrelsen

Hårdhed af drikkevand

Drikkevand på adressen Prinsesse Maries Alle 1, st. tv, 1908 Frederiksberg C har hårdhed: over 30. Det betyder at vandet er klassificeret som særdeles hårdt og det hårdeste (mest kalkholdige) vand man finder i Danmark. Hårdhedsgraden er baseret på et gennemsnit for kommunen. Vi anbefaler derfor, at du undersøger hårdhedsgraden hos dit lokale vandværk.
Vandets Hårdhed, dH
dH <4 dH 4-8 dH 8-12 dH 12-18 dH 18-24 dH 24-30 dH >30

Mere info om hårdhed af drikkevand:

Hårdt drikkevand medfører tilkalkning af elkedler, vaskemaskiner og toiletter og øget forbrug af vaske- og rengøringsmidler. Hårdt vand har ingen kendt skadelig effekt på helbredet. Læs mere om drikkevandets hårdhed her »

Se Hårdhedskort

Datakilder:
GEUSRisiko for oversvømmelse — Prinsesse Maries Alle 1, st. tv, 1908 Frederiksberg C

Ekstrem regn

Der kan være risiko for oversvømmelse ved kraftig regn og/eller regulære skybrud på adressen Prinsesse Maries Alle 1, st. tv, 1908 Frederiksberg C.

Ejendommen ligger ikke i en lavning, men overfladevand har svært ved at sive ned i jorden da befæstelsesgraden er høj.

Lavninger

Prinsesse Maries Alle 1, st. tv, 1908 Frederiksberg C ligger ikke i en lavning og som udgangspunkt er risikoen for at regnvand samler sig på adressen under skybrud derfor lav.

Kortet nedenfor viser afløbsløse lavninger i landskabet. Nedløbsriste der kan lede overfladevandet i kloak er vist med sorte firkanter.

Ekstrem regn på Prinsesse Maries Alle 1, st. tv, 1908 Frederiksberg CRisiko for oversvømmelse ved ekstrem regn afhænger i høj grad af terrænet. Kortet ovenfor viser lavninger (markeret med blå) omkring Prinsesse Maries Alle 1, st. tv, 1908 Frederiksberg C. De blå områder viser den potentielle maksimale udbredelse af skybrudsrelateret oversvømmelse hvis alle lavninger bliver helt fyldt med vand. - Åbn stort kort
!Høj befæstelsesgrad
Den gennemsnitlige befæstelsesgrad i området omkring Prinsesse Maries Alle 1, st. tv, 1908 Frederiksberg C er 80 procent. Det betyder, at ca. 80 procent af overfladen er bebygget eller belagt med asfalt, fliser, brosten mv., der hindrer regn- og overfladevand at sive ned i jorden.
!Hydraulisk ledningsevne
I perioder med kraftig nedbør vil det øverste jordlag have en middellav hydraulisk ledningsevne på 100 - 125 mm/dag i området omkring Prinsesse Maries Alle 1, st. tv, 1908 Frederiksberg C. Selv i ubebyggede områder vil regnvand derfor blive på overfladen og kun relativt langsomt trænge ned i jorden.

Mere info om risiko for oversvømmelse ved skybrud:

Skybrud er meget voldsomme regnbyger, der forårsager oversvømmelse af kloakker og tagrender. Risiko for oversvømmelser kan have indflydelse på huspriser, forsikringspræmier og kloakafledningsafgifter. Inden et boligkøb er det derfor en god ide, at overveje risikoen for oversvømmelse ifm skybrud. Læs mere om skybrud her »
Lavningskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Grundvand

Prinsesse Maries Alle 1, st. tv ligger i et område hvor højt og/eller stigende grundvand kan udgøre et problem.
!Historiske grundvandsdybder 1991-2020

Den modellerede gennemsnitlige grundvandsdybde er 1.2 meter på adressen. Dybden er baseret på data fra hele perioden 1991-2020 i vinterhalvåret. Medtages usikkerhed/datavariation ligger den gennemsnitlige grundvandsdybde i intervallet 0.6 - 2.1 meter. Det ret store usikkerhedsinterval afspejler bl.a. (1) usikkerhed på den nummeriske model, (2) naturlige nedbørsvariationer og (3) usikkerhed på de målte grundvandssdybder i de geologisk boringer.

Selvom grundvandsspejlet sandsynligvis ligger 1.2 meter under terræn, så kan det ikke afvises at den sande dybde kun er 0.6 meter. For perioder med meget nedbør kan grundvandsspejlet derfor, muligvis, gøre det svært/umuligt for overfladevand at trænge ned i den allerede vandmættede jord.

Historiske grundvandsdybder (1991-2020)
Prinsesse Maries Alle 1, st. tv, 1908 Frederiksberg C


Ekstrem regn på Prinsesse Maries Alle 1, st. tvKortet viser den modellerede dybde til grundvandet omkring Prinsesse Maries Alle 1, st. tv. Kortudsnittet måler 1.600 x 800 meter og adressen er markeret med markør . Dybderne er baseret på historiske (1991-2020) målinger i vinterhalvåret (i geologisektionen længere nede på siden kan du få mere detaljeret information om de geologiske boringer tæt på adressen, hvorfra grundvandsdata stammer). Modelberegningerne er nedskaleret fra 100 m grid til 10 m grid med brug af maskinlæring. Områder med højt grundvand er markeret med blå farver, mens gule og orange farver svarer til et dybere grundvandsspejl. - Åbn stort kort
Fremtidige grundvandsstigninger i perioden 2041-2070

Der sker sandsynligvis ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen over de næste 40-50 år. I følge en modelberegning med et højt CO₂-niveau, så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (0.4 centimeter) i perioden 2041-2070.

Se 2041-70 ændringer på stort kort ».

Perioden 2071-2100

Der sker sandsynligvis heller ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen når vi kigger længere ud i fremtiden. I følge en modelberegning (igen med et højt fremtidigt atmosfærisk CO₂-niveau), så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (1.3 centimeter) i perioden 2071-2100.

Se 2071-2100 ændringer på stort kort ».Mere info om stigende grundvand:

Grundvandsspejlet er udtryk for et niveau i jorden - Under grundvandsspejlet er alle mellemrum i jorden mættet og fyldt med vand, og over grundvandsspejlet er jorden umættet med vand. Flere steder i Danmark ligger grundvandsspejlet tæt på overfladen. Med forventede klimaændringer og øget nedbør, vil grundvandet uværgeligt stige og områder hvor grundvandsspejlet når op til overfladen vil blive omdannet til sump. Eksperter mener, at affekten af grundvandsstigninger kan blive langt større for Danmark end effekten af havniveaustigninger i takt med, at klimaet ændrer sig. Læs mere om stigende grundvand her »

Grundvandskort »

Datakilde:
HIP

Vandløbsoversvømmelse

Prinsesse Maries Alle 1, st. tv, 1908 Frederiksberg C er i fare for oversvømmelse ved forhøjet vandstand i nærmeste vandløb.

!Vandløbsstigning

Kortet nedenfor viser områder der vil blive oversvømmet ved 1 meter vandstandsstining i nærmeste vandløb. Som det fremgår vil Prinsesse Maries Alle 1, st. tv, 1908 Frederiksberg C være udsat ifm med vandløbsstigning.

Oversvømmelsesrisiko fra vandløb på Prinsesse Maries Alle 1, st. tv, 1908 Frederiksberg CKortet ovenfor viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 100 cm over det normale niveau i nærmeste vandløb. Push-pin markøren angiver adressen Prinsesse Maries Alle 1, st. tv, 1908 Frederiksberg C. Data er stillet til rådighed af Klimatilpasning.dk. Se nærmere på det interaktive Vandløbsflodskort - Åbn vandløbskort

Mere info om risiko for oversvømmelse fra vandløb:

Ved massive vandløbsstigninger kan åer og vandløb gå over deres bredder og give oversvømmelser. Læs mere om oversvømmelse fra vandløb her »

Vandløbskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk
GeoMaticHavvand

Prinsesse Maries Alle 1, st. tv, 1908 Frederiksberg C ligger i en højde på 4.2 meter over havets overflade.

Havvand på Land

Med en placering på mere end 3 meter over havets overflade, er adressen ikke i umiddelbar risiko for oversvømmelse ved stormflod. Kortet nedenfor viser en ekstrem vandstand på 420 centimeter over normalen.

Stomflod og havvand på Prinsesse Maries Alle 1, st. tv, 1908 Frederiksberg CKortet viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 420 cm over det nuværende gennemsnitlige havniveau. Push-pin markøren angiver adressen Prinsesse Maries Alle 1, st. tv, 1908 Frederiksberg C. Med det interaktive stormflodskort kan du vurdere andre områder og vandstandsstigninger - Åbn stormflodskort

Mere info om risiko for oversvømmelse ved stormflod:

Stormflod er oversvømmelser, som skyldes ekstrem vandstand i havet. En stormflod kan finde sted når kraftig vind presser store vandmasser fra havet ind over land. Risiko for oversvømmelse ved stormflod er størst i lave marskområder som Vadehavet og i fjorde, hvor vinden kan presse vandet ind, uden at det har mulighed for at komme ud igen. Stormflodsoversvømmelser er næsten årlige tilbagevendende fænomener i udsatte områder Læs mere om oversvømmelse fra stormflod her »

Stormflodskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Oversvømmelsesdirektivet - Risikoområder

Plantrin 1

Prinsesse Maries Alle 1, st. tv, 1908 Frederiksberg C befinder sig ikke i et område, der er udpeget som højrisiko for havvands- eller vandløbsoversvømmelse under plantrin 1.

Se kort »

Plantrin 2

Adressen er heller ikke udpeget som højrisiko under plantrin 2.

Se plantrin 2 kort »

Mere info om oversvømmelsesdirektivet:

I forbindelse med EU's oversvømmelsesdirektiv har kystdirektoratet udpeget 14 afgrænsede risikoområder, hvor en større oversvømmelse fra havet, fjorde eller vandløb må anses som sandsynlig.

Læs mere om oversvømmelsesdirektivet »

Datakilder:
KystdirektoratetBoligfakta og Økonomi — Prinsesse Maries Alle 1, st. tv, 1908 Frederiksberg C

BBR oplysninger

Lejligheden på Prinsesse Maries Alle 1, st. tv i Frederiksberg C er opført i 1905 og indeholder 5 værelser, et køkken og et badeværelse fordelt på 139 m2. Disse og mange andre ejendomsoplysninger er samlet i Bygnings- og Boligregistret (BBR). På DinGeo bruger vi BBR bredt og i kombination med andre geodata, f.eks. når vi vurderer risiko for oversvømmelse, radonforurening osv., samt ved computerberegnede ejendomsvurderinger. Vi har samlet nogle af de vigtigste BBR data nedenfor.

Generelle BBR informationer
Anvendelse Anden enhed til kontor, handel og lager
Boligtype Andet (bl.a. institutioner og erhverv)
Opførselsesår 1905
Ombygningsår -
Fredning -
Ejerforhold Privatpersoner eller interessentskab
Køkkenforhold Eget køkken med afløb
Antal Etager 5
Antal toiletter 2
Antal badeværelser 1
Antal værelser 5

BBR materialer og installationer
Ydervægsmateriale Mursten
Tagmateriale Fibercement herunder asbest
Varmeinstallation Fjernvarme/blokvarme
Opvarmningsmiddel -
Supplerende varme -

BBR arealer
Bygning, Samlet areal 1601 m2
Boligstørrelse 139 m2
Areal til erhverv 319 m2
Vægtet Areal 139 m2

!Andre udvalgte BBR data

BBR databasen indeholder desuden følgende informationer om ejendommen.

BBR Noter

Udover de numeriske data er der følgende noter registreret i BBR:

 • ST: VESTIBULE ECT
 • BRANDSIKRINGBBR-oplysningerne er sidst opdateret den 23 juli, 2024 - opdater

Du kan rette BBR oplysningerne online hvis du ejer ejendommen (kræver NemId):
Ret BBR-oplysninger


BBR meddelelse

Hent den officielle BBR meddelelse for Prinsesse Maries Alle 1, st. tv, 1908 Frederiksberg C. Tryk på knappen for at hente PDF-filen via bbr.dk.

Hent BBR-Meddelelse

Du kan finde mange flere officielle dokumenter blandt ejendommens dokumenter.

Mere info om BBR:

Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register, der indeholder grunddata om bygnings- og boligforhold for samtlige bygninger i Danmark.

BBR-oplysningerne danner grundlag for beregningen af bl.a. ejendomsværdiskat og afgifter til vand, varme og renovation. Som boligejer er du ansvarlig for, at BBR-oplysningerne er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Hvis der er fejl i BBR oplysningerne, er det boligejerens ansvar, at sørge for, at de bliver rettet. Læs mere her » Urigtige oplysninger kan resultere i en bøde på op til 5.000 kr.

Læs mere om BBR data her »

Datakilder:
ois.dk

Energimærke

Det tidligere energimærke på Prinsesse Maries Alle 1, st. tv, 1908 Frederiksberg C havde en gyldighedsperiode, der udløb 5. april 2023. Energimærket er derfor ikke længere gyldigt.

Tjek det elektroniske energimærke »

Energimærkedata stammer fra den elektroniske energimærkerapport. Download rapporten her »
Sidst opdateret den 15 april, 2020 - opdater


Mere info om Energimærket:

De fleste bygninger, der anvendes til beboelse eller erhverv, skal energimærkes ved salg eller udleje. Energimærkningen giver først og fremmest et overblik over, hvor dyr en bolig vil være i varme og el. Det har betydning for salgsprisen. Besparelsesforslagene viser, hvilke energimæssige forbedringer det kan betale sig at gennemføre. Læs mere om Energimærket her »

Datakilder:
SparEnergi.dk

Boligopvarmning

Den primære opvarmningskilde på Prinsesse Maries Alle 1, st. tv, 1908 Frederiksberg C er fjernvarme. Der er ikke registreret supplerende varmeinstallationer.

!Varmeforbrug iflg energimærkerapport

Lejligheden på Prinsesse Maries Alle 1, st. tv, 1908 Frederiksberg C havde et energimærke F , der ikke længere er gyldigt (det udløb 05-04-2023).

Energimærkerapporten angiver et opvarmningsareal på 1598 m2 for hele bygningen og et estimeret samlet årligt energiforbrug på 325,6 MWh/år. I energimærkerapporten er energiforbruget omregnet til en samlet estimeret varmeudgift på 180.700 kr/år, baseret på en energipris på 475 kr. per MWh.

Lejligheden har et areal på 139 m2. Hvis vi antager at bygningens samlede varmeregning, fordeles ift de enkelte enheders areal så vil den årlige varmeomkostning være 28,322 kr/år.

Beregnet årlig varmeomkostning
28,322 kr/år

Note: Der er tale om et estimat. Den faktiske varmeregning afhænger af beboernes energivaner. Estimatet stammer fra 2013 og tager ikke højde for eventuelle ændrede energipriser siden da.

Fjernvarme

Lejligheden på Prinsesse Maries Alle 1, st. tv modtager fjernvarme fra Frederiksberg Fjernvarme A/S. Fjernvarme er stort set altid en fordel. Frederiksberg Fjernvarme A/S hører endda til blandt danmarks billigste - Deres pris for at opvarme en standardlejlighed på 75 m2 og et varmeforbrug 15 MWh er 6.388 kr. Find mere info om Frederiksberg Fjernvarme A/S her ».

Prinsesse Maries Alle 1, st. tv har et vægtet areal på 139 m2, der er større end standardboligen. Et estimat, der tager højde for det større areal lyder:

Beregnet årlig varmeomkostning
6.388 kr/år

Note: Der er tale om et estimat baseret på en forsimplet udregning. Den faktiske varmeregning vil naturligvis også afhænge af beboernes energivaner. Boligens energimærke F er relativ dårligt og estimatet er derfor muligvis lav sat.

Du kan beregne den faktiske pris på baggrund af det konkrete forbrug samt varmeforsynings takstblad, som typisk er tilgængeligt på forsyningens hjemmeside. Hjemmesiden for Frederiksberg Fjernvarme A/S finder du her: http://www.frb-forsyning.dk/.

Mere info om Boligopvarmning

Boligopvarmning er en betydelig post på boligbudgettet, som varierer meget, både over tid, opvarmningsform og så sandelig også geografisk fra den ene varmeforsyning til den næste.

I disse år har fjernvarmen vokseværk og flere og flere boliger tilsluttes. Det er en god udvikling - Fjernvarme er den miljømæssigt reneste opvarmningsform og i mange tilfælde også den billigste. DinGeo har samlet forsyningsområderne for alle 400+ danske fjernvarmeværker og sammenkoblet disse med flere andre fjernvarmedata-registre, inklusiv fjernvarmepriser.

Læs mere om data og datakilder her »
Læs mere om Frederiksberg Fjernvarme A/S her »


Hæftelser

Ejendommen Prinsesse Maries Alle 1, st. tv, 1908 Frederiksberg C har 7 hæftelser, der samlet beløber sig til 10.999.000 kr .

Udover de egentlige pantebreve, er der desuden 2 afgiftspantebreve.

Realkreditpantebrev
Dato10. Jun, 2013
Prioritet17
Typerealkreditpantebrev
Hovedstol2.455.000 kr.
Rentesats2.0 %
Rentetypefast
KreditorerNORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB
noteDen tinglyste rente er fornuftig.
Afgiftpantebrev
Dato29. Nov, 2004
Prioritet18
TypeTillægstekst
Hovedstol564.000 kr.
Rentesatsikke opgivet
KreditorerGrundejernes Investeringsfond
Privat pantebrev
Dato12. Dec, 2005
Prioritet19
TypeprivatPantebrev
Hovedstol336.000 kr.
Rentesatsikke opgivet
KreditorerGrundejernes Investeringsfond
Privat pantebrev
Dato26. May, 2010
Prioritet20
TypeprivatPantebrev
Hovedstol454.000 kr.
Rentesats6.0 %
Rentetypefast
KreditorerGRUNDEJERNES INVESTERINGSFOND
Privat pantebrev
Dato13. Jan, 2012
Prioritet21
TypeprivatPantebrev
Hovedstol320.000 kr.
Rentesats3.5 %
Rentetypefast
KreditorerGRUNDEJERNES INVESTERINGSFOND
Privat pantebrev
Dato22. Jun, 2013
Prioritet22
TypeprivatPantebrev
Hovedstol292.000 kr.
Rentesats3.0 %
Rentetypefast
KreditorerGRUNDEJERNES INVESTERINGSFOND
Realkreditpantebrev
Dato15. Nov, 2019
Prioritet23
Typerealkreditpantebrev
Hovedstol4.412.000 kr.
Rentesats1.0 %
Rentetypefast
KreditorerNORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB
noteDen tinglyste rente er fornuftig.
Privat pantebrev
Dato22. Nov, 2019
Prioritet24
TypeprivatPantebrev
Hovedstol2.730.000 kr.
Rentesats1.2 %
Rentetypefast
KreditorerGRUNDEJERNES INVESTERINGSFOND
Afgiftpantebrev
Dato01. Nov, 2018
Prioritet25
TypeAfgiftpantebrev
Hovedstol88.000 kr.
Rentesats2.0 %
Rentetypefast
Kreditorer Skjult


Adressens tinglysningsdata er sidst opdateret 7 februar, 2024  -  opdater

Du kan finde mere info, inklusiv ejeroplysninger, med et opslag direkte på tinglysning.dk »


Mere info om Hæftelser:

En hæftelse er en økonomisk forpligtelse eller et krav i ejendom. Nogle hæftelser er helt eller delvist afdragede og repræsenterer derfor ikke nødvendigvis boligejernes låneforpligtelser. Hæftelser er typisk tinglyste pantebreve, ejerpantebreve og realkreditpantebrev. Læs mere om Hæftelser her »

Datakilder:
Tinglysning.dk

Fejl ved opslag af Frededede og Bevaringsværdige Bygninger

Vi kunne desværre ikke finde data på ejendommen.

Mere info om fredede og bevaringsværdige bygninger:

Registeret over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB) indeholder ca. 355.000 bevaringsværdige bygninger og ca. 9.000 fredede bygninger.
Hvis en bygning er fredet og/eller bevaringsværdig kan der være restriktioner omkring renovering og ombygning. På den anden side kan der også være økonomiske fordele ved at eje et fredet eller bevaringsværdigt hus. Læs mere her »

Datakilder:
Kulturministeriet, Fredede og bevaringsværdige bygningerLokalområdet — Prinsesse Maries Alle 1, st. tv, 1908 Frederiksberg C

Naboerne
veluddannede, etablerede højindkomstfamilier

Den mest almindelige husstandstype i og omkring Prinsesse Maries Alle 1, st. tv, 1908 Frederiksberg C er veluddannede, etablerede højindkomstfamilier , d.v.s. conzoom®-typen Formue og Formåen.

Formue og Formåen

Formue og Formåen
veluddannede, etablerede højindkomstfamilier

 • Børnefamilier i store huse
 • Bor i attraktive områder i større byer
 • Arbejder i topstillinger
 • Meget høj købekraft
 • Betaler gerne ekstra for kvalitet
 • Aktive og velorienterede
 • Går ofte ud

Geodemografi

Den største andel af Formue og formåen er 40 til 60-årige par, men der er også et stort antal, som er fra midt i 60’erne og op. Den ældre andel forskyder gennemsnittet med børn, men det er alligevel stadig hvert tredje par, der har to børn eller flere. De vokser op i store klassiske palævillaer af ældre dato eller helt nybyggede arkitekttegnede ejerboliger. Op mod hver fjerde har også et sommerhus i Danmark. Sommerhuset kan være handlet for over to millioner, så rigtig mange har tyverialarm både der og i hjemmet

Langt de fleste har bil, næsten hver tredje har to biler og nogle en firmabil. Du ser dem suse rundt i store og dyre biler særligt i det nordlige strandvejsbælte i København, nord for Aarhus, eller Hasseris i Aalborg. Såvel boliger som biler er det rene liebhaveri

De fleste har taget en lang videregående uddannelse, men der er også en pæn andel af mellemlange uddannelser. Antallet af topledere og højere funktionærer er ganske højt, ligesom der er en del succesfulde selvstændige og forskere. Næsten hver tredje har virksomhed på deres private adresse, hvor særligt mange er konsulentvirksomheder og holdingselskaber, der kan dække over mange aktiviteter og investeringer

Halvdelen har en solid formue og en husstandsindkomst, der er langt højere end deres privatforbrug, men der arbejdes også for den, så en arbejdsuge kan godt være på mere end 50 timer. Formue og formåen må derfor siges at være ganske beskrivende for disse mennesker, som lever livet i overklassen

Adfærd, livsstil og holdninger

Karrieren er en passion for Formue og formåen. De arbejder hårdt, men de prioriterer til gengæld også kvalitetstid, når de har fri. Det kan være afstressende og praktisk på én gang, når man får klaret lidt havearbejde, bagt lækre fuldkornsboller til ungernes madpakker eller får malet de vindueskarme, der har trængt et stykke tid. Til gengæld klares indkøbene gerne online for at sparre tid

Fritiden går dog ikke udelukkende med det huslige. De har ofte gæster eller er selv på besøg hos venner og familie. Gæster eller ej, får de ofte lækker gourmetmad efter nye opskrifter. De prøver gerne nye og spændende produkter og betaler gerne ekstra for økologi og god kvalitet. Det gode liv kalder på slankemad hos hver fjerde, der måske i højere grad skal virke forebyggende end fedmebekæmpende

De går også ofte ud, da de er store kulturforbrugere med besøg på både udstillinger, museer, til forestillinger eller ballet/opera og klassisk koncert. Ud kommer de også, når de skal motionere

For at holde pusten, løber de ofte på villavejene og særligt mange må en tur i cykelshortsene for at lufte de ganske dyre racercykler. Ellers skal du i fitnesscentret for at se dem svede. Tennis og ridning er dog også populære sportsgrene samt golf

De rejser en del og tager gerne på flere store og dyre ferier årligt. Nogle står på ski hver eneste vinter og de erhvervsaktive flyver flere gange månedligt, hvis altså ikke frekvensen er steget til hver eneste uge

Deres interessefelt er meget bredt og inkluderer blandt andet boligdesign og indretning, mode, kultur, politik, samfundsøkonomi, skatteforhold og ernæring. Alt dette næres ved deres store og alsidige medieforbrug: Børsen, Berlingske eller Politiken dumper ind ad brevsprækken og bladres igennem fra morgenstunden sammen med morgenkaffen. Måske endda alle tre. I weekenden suppleres med Weekendavisen og det er også her de får kigget i fagbladene Dagens Medicin og Ingeniøren, afhængig af deres hverv. Blandt magasiner læser en del Mercedes-Benz Magazine eller Audi Magazine samt diverse bolig- og modemagasiner. Omkring halvdelen læser både skøn- og faglitteratur

De ser moderne teknologi som en fordel i hverdagen og er først med de nyeste gadgets. Facebook er næsten lige så populært som LinkedIn, men noget tyder på, at de i stigende grad lader dimserne være, når de har fri. Undtagen når de skal passe finanserne og handle aktier og værdipapirer, selvfølgelig

Formue og formåen er nok privilegerede, men de deler også ud. Hver femte er medlem af en natur- eller miljøorganisation og tæt på halvdelen af en humanitær organisation, som de støtter med pæne beløb. Størstedelen er i det Moderne segment i Gallups Kompas i kombination med at være Individorienterede eller Fællesskabsorienterede

Det afspejles holdningsmæssigt. De føler nemlig godt, at de kan følge med udviklingen og samtidig bevare de traditionelle familieværdier. De mener ikke, at forskellen mellem rig og fattig er stor og de fleste synes også, at vi gør nok for de svage og ældre. Faktisk ville en del være tilfredse med en lavere skat, selvom de skulle klare flere ting selv. Det skal bare ikke gå ud over de offentlige midler, der går til kunst og kultur. Desuden ser de Danmark som en relevant aktør uden for vores grænser

Ved det seneste valg satte mange derfor kryds ved Radikale Venstre, Liberal Alliance eller det Konservative Folkeparti. Formue og formåen er desuden den type, der har den højeste stemmeprocent
Mere info

Conzoom® er et databaseret segmenteringsværktøj, der opdeler de danske husstande i 36 forskellige typer. Med et DinGeo-adresseopslag får du gratis adgang til Conzoom® og et indblik i den gennemsnitlige husstand i området: Forbrugeradfærd, livsstil, holdninger, alder, antal af børn, indkomst, formue, osv.. Læs mere om Conzoom® »

Conzoom®-typen på en given adresse ændres løbende. Det skyldes dels den generelle almindelige udvikling i Danmark, men også lokalområdets til- og fraflytning. DinGeo opdaterer løbende Conzoom® - På Prinsesse Maries Alle 1, st. tv er data sidst opdateret 21 juli, 2024.

Datakilde: Geomatic

Sådan stemmer naboerne

Prinsesse Maries Alle 1, st. tv hører til afstemningsområdet 10. Kreds, Søerne hvor der er 8.265 stemmeberettigede borgere.

Valgdeltagelse

Der var 7.313 i 10. Kreds, Søerne, der afgav deres stemme. Det svarer til en flot valgdeltagelse på hele 88.5 procent, hvilket er over landsgennemsnittet på 84.5 procent.

Folketingsvalget 2019
Ved folketingsvalget i 2019 var De Radikale det største parti i afstemningsområdet 10. Kreds, Søerne med 1.551 stemmer. Det svarer til 21.2 procent af de afgivne stemmer.

Grafen nedenfor viser valgresultatet for 10. Kreds, Søerne (venstre søjle) i forhold til landsresultatet (højre søjle).

Højdespringer

De Radikale fik relativt set mange stemmer i afstemningsområdet 10. Kreds, Søerne, med et indeks på 247 i forhold til landsgennemsnittet.

Underperformer

Dansk Folkeparti klarede sig relativt set dårligst i afstemningsområdet 10. Kreds, Søerne, med et indeks på 33 i forhold til landsgennemsnittet.

Mere info om Valgdata:

Afstemningsområder er den mindste administrative inddeling i Danmark. Valgdata fra det lokale afstemningsområder giver et godt indblik i lokalområdet.

Læs mere om data her »

Datakilder:
Den danske valgdatabase

Risiko for indbrud

Baseret på Rigspolitiets statistiske opgørelser vurderes indbrudsrisiko på Prinsesse Maries Alle 1, st. tv, 1908 Frederiksberg C at være lav.

Meget lav0.0-0.5 percent Lav 0.5-1.5 percent Mellem 1.5-3.0 percent Høj 3.0-6.0 percent Meget høj >6.0 percent

I perioden fra første kvartal 2016 og frem til og med andet kvartal 2018 er der anmeldt 385 indbrud i et område på en kvadratkilometer omkring Prinsesse Maries Alle 1, st. tv. Indenfor 1km2-kvadratcellen er der 12765 adresser. Omregnet betyder det at der i perioden årligt har været hvad der svarer til 12.06 indbrud per 1000 adresser. Det giver en estimeret indbrudsrisiko på 1.21 pct.


Grafen nedenfor viser den tidslige fordeling af indbrud.


Mere info om Indbrudsrisiko:

Danmark har en trist rekord - Vi er det land i EU, der har flest indbrud pr. indbygger. Der er god grund til at 56 procent af danskerne er bekymret eller meget bekymret for at få indbrud i deres bolig. DinGeo viser landets mest detaljerede indbrudsrisiko, baseret på et detaljeret geodatasæt med en historisk oversigt over antallet af indbrud indenfor kvadratkilometerceller.

Kun fem procent af alle indbrud i Danmark bliver opklaret. Men der er store geografiske forskelle på, hvor mange indbrud der bliver opklaret. DinGeo viser chancen for at politiet opklarer indbrud i din by. Læs mere om Indbrudsrisiko her »

Indbrudsrisiko på kort

Datakilder:
Rigspolitiet: Statistik
Danmarks Radio: Se, hvor få indbrud politiet opklarer i din by

Skoledistrikt Skole ved Søerne

Prinsesse Maries Alle 1, st. tv hører under skoledistriktet Skole ved Søerne. I skoledistriktet er der én folkeskole, nemlig Skolen ved Søerne.

Skolen ved Søerne

Skolen ved SøerneSkolen ved Søerne, Niels Ebbesens Vej 10 i Frederiksberg Kommune.
Ældste klasse:
5. klasse
Gns trivsel:
3.52
Undervisningseffekt:
0.0
Forældre indkomst:
472.155 kr.
Afstand:
406 meter
Info om Skolen ved Søerne

Mere info om Skoler:

Skolevalget er af de vigtigste valg forældre tager på vegne af deres børn. Skoledata kan være et godt værktøj til at få indsigt og viden inden man vælger skole. DinGeo har samlet og kombineret en lang række skoledata (og skoledistriktsdata) således, at du på alle adresser kan få basal information om den lokale folkeskole. De enkelte tal er markeret med en pil op når de er højere/bedre end landsgennemsnittet, en rund gul skive når de rammer tæt på gennemsnittet og en rød pil ned når tallet er under gennemsnittet. Læs mere her »

Se skoledistrikt Skole ved Søerne på kort

Bredbåndsmuligheder

Gode bredbåndsmuligheder med COAX

Der er gode bredbåndsmuligheder på Prinsesse Maries Alle 1, st. tv, 1908 Frederiksberg C.

 • Fibernet: ikke endnu tilgængeligt
 • COAX bredbånd (kabel-TV): 7 forskellige udbydere med hastighed op til 1000 / 100 Mbit/s
 • xDSL bredbånd (telefonstik): 10 forskellige udbydere med hastighed op til 70 / 20 Mbit/s *

Se fibernet dækningsgrad omkring Prinsesse Maries Alle 1, st. tvGod mobildækning

Der er god 4G mobildækning på Prinsesse Maries Alle 1, st. tv med vejledende downloadhastighed op til 100 - 200 Mbit/s. I Danmark findes der tre store mobilnetværk, der håndterer mobiltelefoni og mobilt bredbånd. På Prinsesse Maries Alle 1, st. tv er dækningen for de tre netværk:

 • TDC: 50 - 100 Mbit/s
 • Tre: 30 - 50 Mbit/s
 • Telia-Telenor: 100 - 200 Mbit/s

Se 4G-dækningskort på Prinsesse Maries Alle 1, st. tv


Data sidst opdateret 08 januar, 2022

Du kan finde meget mere information og de bedste adresserelevante tilbud på siden
Internet og Mobildækning Prinsesse Maries Alle 1, st. tv, Frederiksberg C
Se data direkte på tjekditnet.dkMere info om Bredbånd:

For moderne familier er digital infrastruktur efterhånden en nødvendighed på linje med drikkevand, elektricitet, offentlig transport o.s.v. De fleste boligkøbere inddrager bredbåndsmuligheder i deres boligsøgning og udenlandske undersøgelser har vist en målbar indflydelse på salgspriserne. Læs mere her »

Se fibernetdækning på kort

Se 4G-dækning på kort

Geologi

Jordarten under Prinsesse Maries Alle 1, st. tv, 1908 Frederiksberg C er Moræneler.

Moræneler er den mest almindelig jordart i Danmark og dækker 39 procent af Danmarks kortlagte arealer. Moræneleret er specielt dominerende på Fyn, Sjælland og øerne. Det er aflejret under en af de mange Pleistocæne istider, der har dækket Danmark over de sidste par millioner af år. Moræneler er sandet og siltet ler og med spredte sten og blokke fra det sydlige Norge og Sverige samt i østersøområdet.

Moræneler
Typisk moræneler med spredte store sten og blokke (Foto P.R. Jakobsen, GEUS).

Moræneler kan være følsomt overfor udtørring, hvorved jorden kan sætte sig og bygninger kan få sætningsskader. Det er specielt et problem under tørre og varme somre (f.eks. 2018).

Moræneler er ofte næsten uigennemtrængelig for vand og ved kraftig regn vil nedbøren derfor kun i meget lille omfang synke ned i jorden, men derimod strømme på overfladen, hvilket øger risiko for oversvømmelser.

Moræneler indeholder ofte små koncentrationer af uran og thorium, som under henfald frigiver Radon. Moræneler under boligen øger derfor risiko for Radon i indeluften.

Mere info om Geologi:

Danmarks Jordartskort viser hvilke jordarter der ligger under pløje- og kulturlaget, typisk i ca. 1 meters dybde. De forskellige jordarter har forskellige egenskaber, der er vigtige i forhold til f.eks. risiko for sætningsskader, hydraulisk konduktivitet og risiko for oversvømmelse ved kraftig nedbør, og radonforurening af boligens indeluft.

Husk at du kan finde yderligere geologisk information fra de omkringliggende boringer (se nedenfor).

Se på kort

Læs mere om jordarter her »

Datakilder:
GEUS

Mere info om Boringer:

Der er udført mere end 300.000 undergrundsboringer i Danmark. DinGeo viser de boringer, der ligger tættest på opslagsadressen, med basale boringsoplysninger samt link til detaljerede borerapporter. Borerapporterne indeholder ofte nyttig og relevant informationer om geologi og grundvandsdybder. Læs mere om boringer her »

Datakilder:
GEUS

Geologiske boringer i nærheden af Prinsesse Maries Alle 1, st. tv

Den nærmeste overfladenære boring ligger 16 meter væk. Boringens lokalitet er navngivet Gl. Kongevej, Frederiksberg. Boringen blev afsluttet 20 juni, 1958. Brøndborer var Dansk Geoteknik, København. Formålet med boringen var Geoteknisk boring/midlertidig grundvandssænkning og anvendelse er ikke angivet. Boringen nåede en dybde på 6.3 meter. Du kan finde mere information i borerapporten 201. 1730 ».

Tabellen nedenfor lister de 10 nærmeste boringer sorteret efter afstand fra Prinsesse Maries Alle 1, st. tv.

Afstand, m Formål Dybde, m Borerapport
16 Geoteknisk boring 6.3 201. 1730 »
26 Geoteknisk boring 6.3 201. 1729B »
38 Geoteknisk boring 6.3 201. 1729A »
46 Geoteknisk boring 6.0 201. 1731 »
47 Geoteknisk boring 6.5 201. 1728A »
56 Geoteknisk boring 6.4 201. 1728B »
66 Geoteknisk boring 6.3 201. 1727A »
66 Geoteknisk boring 6.5 201. 1727B »
86 Moniteringsboring 12.5 201. 7312 »
93 Forureningsbor. 10.0 201. 5839 »

Hvor langt er der fra Prinsesse Maries Alle 1, st. tv
til nærmeste

Risikovirksomhed

Kødbyens Maskincentral
Kolonne 2


Afstand: 996 meter


Kort Læs mere

Vindmølle

Højde: 30 m
Kapacitet: 225 kW


Afstand: 4,00 km


Kort Læs mere

Mobilmast

Prinsesse Maries Alle 17
1908 Frederiksberg C


Afstand: 164 meter


Kort Læs mere

Apotek

Gl. Kongevej Apotek


Afstand: 100 meter


Læs mere

Dagligvare

Irma Dagligvarer


Afstand: 65 m


Læs mere

Renseanlæg

Lynetten renseanlæg


Afstand: 4,54 km


Læs mere

Daginstitution

Børneringens Børnehus Elverhøj


Afstand: 151 m


Læs mereDinGeo oversigter

Info om Postnummer: 1908 Frederiksberg C
Info om vej: Prinsesse Maries Alle
Stamoplysninger for Prinsesse Maries Alle 1, st. tv, 1908 Frederiksberg C
Geografiske koordinater 55.67418694°N, 12.5530706°Ø
Højde over havets overflade 4,2 m.o.h.
Sogn Sankt Markus Sogn »
Politikreds Københavns Politi
Adressens Id 0a3f50a2-aef9-32b8-e044-0003ba298018
Adgangsadresse Id 0a3f507b-583d-32b8-e044-0003ba298018
BFE nummer 185752

Stamoplysninger:

Vi har samlet diverse stamoplysninger på Prinsesse Maries Alle 1, st. tv, 1908 Frederiksberg C.