DinGeo — i hele Danmark

Islands Brygge 79E, 4. tv, 2300 København S

Lejligheden på Islands Brygge 79E, 4. tv i København S er opført i 1960 og indeholder 2 værelser, et køkken og et badeværelse fordelt på 153 m2.

Ejendommen ligger i Københavns Kommune, opvarmes med fjernvarme fra HOFOR Fjernvarme P/S og tilhører skoledistriktet Skolen på Islands Brygge. De nærmeste naboer er typisk unge lejere under uddannelse. Den årlige risiko for indbrud er relativ lav, 0.6 procent i området. Generer openAI beskrivelse

Beregn friværdi
kr.
kr.

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside
» Hvad kan jeg købe bolig for? - Beregn her
Matrikelkort Islands Brygge 79E, 4. tv

Luftfoto af Islands Brygge 79E, 4. tv, 2300 København S. Matriklen er markeret med den grønne polygon.

Se flere fotos


Bemærk: Dingeo boligrapporten består udelukkende af offentligt tilgængelig geodata - læs mere om DinGeo og vores datakilder her.Sundhed — Islands Brygge 79E, 4. tv, 2300 København S

Radon

Islands Brygge 79E, 4. tv, 2300 København S er en lejlighed og dermed langt mindre udsat for radonforurening end enfamiliehuse i samme område. Radonrisikoen er derfor Meget lav.

Meget lavRadonrisiko Lav Radonrisiko Mellem Radonrisiko Høj Radonrisiko Meget højRadonrisiko
!Radonklassificering

Islands Brygge 79E, 4. tv, 2300 København S ligger i den gamle København kommune, der er klassificeret som Radonklasse 2. Det betyder at 1-3% af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på 200 Bq/m3 eller mere (WHO anbefaler at koncentrationen ikke overstiger den øvre grænseværdi på 100 Bq/m3). Som udgangspunkt er risiko for Radon i boligen derfor middelhøj.

Radonklasse 2 klassificeringen stammer fra den landsdækkende radonundersøgelse fra 2001. Undersøgelsen inkluderede 17 målinger i den gamle København kommune. Af de 17 målinger var den højeste radonkoncentration 290 Bq/m3 og middelkoncentationen var 47 Bq/m3.

Geologi

Det geologiske underlag på Islands Brygge 79E, 4. tv, 2300 København S er Marint sand og ler (Se Geologi og Geoteknik), der ikke øger risikoen for Radon.

!Byggeår

Ejendommen Islands Brygge 79E, 4. tv, 2300 København S er opført i 1960 (Se Boligoplysninger) og sandsynligvis ikke radonsikret mod undergrunden (først med bygningsreglementet i 1998 blev der stillet krav om, at nybyggeri skal radonsikres).

Bygningen
Islands Brygge 79E, 4. tv, 2300 København S er en lejlighed. Lejligheder i etageejendomme har et gennemsnitligt radonniveau, der kun er ca. en fjerdedel af niveauet i områdets enfamiliehuse.
Radon i danske boliger
Der er lav risiko for Radon på Islands Brygge 79E, 4. tv, 2300 København S.

Mere info om Radon:

Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart, der dannes i jord -og bjergarter, som indeholder thorium og uran. Radon trænger ind i boliger fra undergrunden. Gasarten kan hverken ses, lugtes eller smages.

DinGeo angiver risiko for Radon, og inkluderer ikke egentlige målinger indefra boligen...
Læs mere om Radon her »

Se radonkort

Datakilder:
Risø, Statens Institut for Strålehygiejne, GEUS

Risiko for asbest, tungmetaller og PCB i indeklimaet

Risiko for sundhedsskadelige stoffer i bygning
Islands Brygge 79E, 4. tv

Asbest PCB TM
Facade
Fuger
Gulve
Isolering
Maling
Tag

Tabelforklaring:
Grøn markerer lille risiko ( ) og rød stor risiko ( ) for sundhedsskadelige stoffer (Asbest, PCB og tungmetaller) i de forskellige bygningsdele. Størrelsen angiver sandsynligheden for at den kunstige intelligens har ret (vurderet ud fra de mange tusinde træningsdata). Risikovurderingen er baseret på en statistisk model og vi understreger, at der er tale om en risikovurdering med streg under risiko.

Asbest

Ifølge Machine Learning- algoritmen har lejligheden på Islands Brygge 79E, 4. tv ingen risiko for Asbest.

!PCB

PCB er en af verdens farligste miljøgifte. Nu om dage er det totalt forbudt at producere, importere og anvende byggematerialer, der indholder PCB. Forbuddet mod PCB har desværre ikke altid været gældende.

Lejligheden på Islands Brygge 79E, 4. tv har risiko for PCB i følgende byggematerialer (sandsynlighed angivet i efterfølgende parentes): Maling (81.2%), Isolering (74.7%), Gulve (65.9%), Fuge (62.0%), Tagmateriale (59.8%), Facade (57.4%).

!Tungmetaller

Tungmetaller har været anvendt i byggeriet i århundreder som kemisk tilsætning i bl.a. maling, grunder samt i metallisk form. Tungmetalholdige byggematerialer medfører ikke nødvendigvis indeklimaforurening, så længe stofferne er fast bundet, fx i blyskørter eller i malingsoverflader

Lejligheden på Islands Brygge 79E, 4. tv har risiko for tungmetaller i følgende byggematerialer (sandsynlighed angivet i efterfølgende parentes): Maling (97.0%), Gulve (84.3%), Fuge (82.1%), Isolering (72.7%), Tagmateriale (71.2%), Facade (54.4%).

Risikovurderingerne er baseret på BBR data - sidst opdateret den 27 marts, 2023
Se adressens BBR data


Mere info om Sundhedsskadelige stoffer i byggematerialer:

Baseret på data fra flere årtiers bygningskemiske undersøgelser har Niras udviklet en Machine Learning-algoritme, der kan forudsige risiko for miljø- og sundhedsskadelige stoffer i danske bygninger. Den kunstige intelligens forudser risici baseret på byggematerialer, byggeår og andre BBR data. Der er tale om et professionelt værktøj som Niras har brugt internt med stor success og som nu stilles offentlig tilgængeligt via DinGeo.

De Miljø- og sundhedsskadelig stoffer i bygningsdelene kan være afgørende for et godt indeklima og din sundhed. Det er en risikofaktor som alle boligejere og boligkøbere bør tage aldeles alvorligt.

Læs mere her »

Datakilder:
Niras og BBR

Jordforurening

Ingen registreret jordforurening på grunden

Der er ikke registreret jordforurening på ejendommen Islands Brygge 79E, 4. tv, 2300 København S.

Ingen olietank på grunden

I følge BBR er der ikke olietank på lejlighedens grund.

!Jordforurening i nærområdet

Selvom der ikke er registreret jordforurening på lejlighedens grund, så er det stadig værd at bide mærke i, at der indenfor en radius på ca. 500 meter fra adressen er 30 jordforureninger. Det er et højt antal. Blandt det totale antal jordforureninger er 20 egentlige jordforureninger (type V2), mens ti er mulige forureninger der ikke endnu er undersøgt (type V1).

Jordforureningskort på Islands Brygge 79E, 4. tv, 2300 København SKortet ovenfor viser jordforurening i området omkring matriklen 121-Eksercerpladsen, København, der hører til Islands Brygge 79E, 4. tv, 2300 København S. De røde omrader er egentlige jordforureninger (V2) og blå områder er mulige forureninger, der ikke endnu er undersøgt (V1). - Åbn stort kort

Jordforureningsattest

Download en officiel jordforureningsattest for Islands Brygge 79E, 4. tv, 2300 København S. Tryk på knappen og en PDF-fil vil blive dannet via Danmarks Miljøportal.

Download Jordforureningsattest

Mere info om jordforurening:

Forurenet jord truer grundvandet, naturen og menneskers sundhed. Spredt ud over Danmark er der mere end 15.000 grunde, der er forurenede af industri, affald og tankanlæg. Dertil kommer et tilsvarende antal grunde der muligvis er forurenede. Desuden er der i Danmark omkring 200.000 sløjfede olietanke, der udgør en væsentlig risiko for uregistreret jordforurening af specielt parcelhusgrunde.

Ved boligkøb skal du altid tjekke jordforurening og olietank. Olietank bør være registreret i BBR.

Læs mere om jordforurening her »
Læs mere om olietanke her »

Se Jordforureningskort

Datakilder:
Danmarks Miljøportal

Jordforureninger (V2) tæt på Islands Brygge 79E, 4. tv, København S
LokalitetAfstand (meter)NuanceringStofferMere info
Artillerivej 126, 2300 København S
lok. nr. 101-01248
70? -
Islands Brygge 50, 2300 København S
lok. nr. 101-11438
146? -
Jens Otto Krags Gade 11, 2300 København S
lok. nr. 101-03554
156 F0 -
Artillerivej 139, 2300 København S
lok. nr. 101-04346
190? -
Islands Brygge 100, 2300 København S
lok. nr. 101-03802
228? -
Niels Neergaards Gade 35, 2300 København S
lok. nr. 101-04347
255 F0 -
Fiskerihavnsgade 6, 2450 København SV
lok. nr. 101-00126
298? -
Nordisk Alkali Biokemi, Islands Brygge 91-97
lok. nr. 101-00064
340! F2 Olieprodukter, Chlorerede opl.midl., Pesticider, sum, BTEXer og lignende m.fl.
Havneholmen 46, 1561 København V
lok. nr. 101-04715
355 F0 -
Rundholtsvej 4, 2300 København S
lok. nr. 101-03031
389? -
August Gardes Vej 7, 2300 København S
lok. nr. 101-01818
404? -
Artillerivej 154
lok. nr. 101-00322
406 F0 PAH (sum af 9 PAH), Tjære, Olie, Polyc.arom.kulbr.PAH m.fl.
Artillerivej 161, 2300 København S
lok. nr. 101-01400
448? -
Havneholmen 12A, 2450 København SV
lok. nr. 101-00408
449? -
Fiskerihavnsgade 2 og Tjæregade
lok. nr. 101-04240
463? Polyc.arom.kulbr.PAH, Benz[a]pyren
Artillerivej 190, 2300 København S
lok. nr. 101-00380
464? -
Andrei Sakharovs Vej 1, 2450 København SV
lok. nr. 101-04227
468? -
Tømmergravsgade 17, 2450 København SV
lok. nr. 101-01607
478? -
Artillerivej 154T, 2300 København S
lok. nr. 101-00004
479? -
Københavns Roklub
lok. nr. 101-20003
497? Benz[a]pyren, Bly, Olie

Tabellen viser de 20 kortlagte jordforureninger (af typen V2), der ligger indenfor en ca. 500 meter radius af Islands Brygge 79E, 4. tv, 2300 København S.
Afstand angiver afstanden i meter fra Islands Brygge 79E, 4. tv til den pågældende jordforurening.
Nuancering angiver forureningskategori. F0 er den mindst alvorlige kategori, der angiver, at forureningen ikke umiddelbart udgør en sundhedsrisiko ift. brug af hus og have. Forureningskategori ! F1 betyder, at der er en forurening, der antageligvis ligger et stykke nede i jorden. Hvis du følger simple råd, så kan du uden sundhedsmæssig betydning bruge hus og have. Forureningskategori ! F2 er den højeste kategori. Det kan være en kraftig forurening, der kan have betydning for brugen af hus og have og desuden påvirke boligens indeklima. ? angiver at jordforureningen ikke endnu er kategoriseret.
Stoffer angiver hvilket helbredsskadelige stoffer, der er knyttet til den pågældende jordforurening.
Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

Mulige jordforureninger (V1) tæt på Islands Brygge 79E, 4. tv, København S
LokalitetsnummerAfstand (meter)Mere info
Islands Brygge 40, 2300 København S
lok. nr. 101-04352
35
Knud Kristensens Gade 31, 2300 København S
lok. nr. 101-04350
144
Islands Brygge 50-52
lok. nr. 101-11438
188
August Gardes Vej 1, 2300 København S
lok. nr. 101-04349
283
Artillerivej 157 og off. vejareal (tidl. August Gardes Vej?)
lok. nr. 101-00544
352
Fiskerihavnsgade 3, boligø A; Jane Adams Vej
lok. nr. 101-04225
359
Artillerivej 154
lok. nr. 101-00322
368
lok. nr. 101-04348374
 • Forureningsattest
 • Region Hovedstaden
 • Artillerivej 147
  lok. nr. 101-02786
  389
  Fiskerihavnsgade 2 og Tjæregade
  lok. nr. 101-04240
  456

  Tabellen viser potentielle jordforureninger, der endnu ikke er undersøgt i detaljer (typen V1), som ligger i området omkring Islands Brygge 79E, 4. tv, 2300 København S.
  Afstand angiver afstanden i meter fra Islands Brygge 79E, 4. tv til den pågældende jordforurening.
  Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

  Adressens jordforureningsdata er sidst opdateret 14 marts, 2023. - opdater

  Jordforureningsdata indsamles, opdateres og adminstreres af regionerne. Hvis du vil vide mere om jordforurening omkring Islands Brygge 79E, 4. tv, 2300 København S bør du kontakte den ansvarlige myndighed hos Region Hovedstaden

  Luftforurening

  Der kan være problemer med luftforurening på Islands Brygge 79E, 4. tv, 2300 København S.

  NO2

  Luftkoncentrationen af kvælstofdioxid (NO2) er 14.0 µg/m3, hvilket er relativt lavt ift EU's grænseværdi på 40 µg/m3. NO2 dannes i forbrændingsprocesser i biler, lastbiler, kraftværker, o.s.v. og høje koncentrationer af NO2 indikerer derfor dårlig luftkvalitet.

  PM2.5

  Luftkoncentrationen af PM2.5 partikler er 9.9 µg/m3, hvilket er under WHO's grænseværdi på 10 µg/m3. Hovedparten af de fine PM2.5 partikler er dannet udenfor Danmark og transporteret hertil med vinden. Hele Sjælland, Fyn og Sønderjylland har værdier over WHO's grænseværdi - Se de landsdækkende PM2.5 variationer på kort »

  PM10

  Luftkoncentrationen af PM10 partikler er 15.3 µg/m3, hvilket er under EU's og WHO's grænseværdi på henholdsvis 40 og 20 µg/m3. PM10 partikler er oftere fra lokalområdet og koncentrationerne har større geografisk variation end PM2.5 - Se de landsdækkende PM10 variationer på kort »

  !Black carbon

  Luftkoncentrationen af Black carbon (eller sod) partikler er 0.4 µg/m3. Det er en svagt forhøjet koncentration. Black carbon er ultrafine sod-partikler fra forbrændingskilder (f.eks. vejtrafik, brændeovne, kraftværker). Forhøjede koncentrationer forekommer i og omkring de større byer.

  !Partikelantal

  Der er estimeret 7000 partikler per cm3 luft. Det er en svagt forhøjet koncentration. Partikelantal er tilnærmelsesvis det samme som ultrafine partikler.

  !Brændeovne og pejse

  Der er en høj koncentration af brændeovne og pejse i København med i gennemsnit 185.4 enheder per km² - Se de landsdækkende variationer på kort »


  Bemærk: De modellerede luftkvalitetsdata er beregnede årsmiddelkoncentrationer i 2 meters højde for året 2019. De modellerede data har udelukkende vejledende karakter og repræsenterer ikke egentlige målinger. Læs mere her »

  Mere info om Luftforurening:

  Luftforurening menes at være skyld i ca. 6.000 for tidlige dødsfald årligt i Danmark. Det svarer til, at den forventede levetid for befolkningen som helhed er reduceret med 6-9 måneder. Hertil kommer astma og andre følgesygdomme af luftforurening, der nedsætter livskvalitet.

  Læs mere om Luftforurening her »

  Se Luftforureningskort

  Datakilder:
  DCE - Nationalt center for Miljø og Energi - Luften på din vej

  Trafikstøj

  Der er trafikstøj på adressen Islands Brygge 79E, 4. tv, 2300 København S. Støjen er vurderet at være 55-60 dB. Det er et støjniveau, der svarer til støjen fra en vaskemaskine.

  Støjmålinger (dB)


  55-60
  55-60 dB
  60-65 dB
  60-65 dB
  65-70 dB
  65-70 dB
  70-75 dB
  70-75 dB
  Over 75 dB
  Over 75 db

  Trafikstøjkort på Islands Brygge 79E, 4. tv, 2300 København SKortet viser trafikstøj i området omkring Islands Brygge 79E, 4. tv, 2300 København S. - Åbn stort kort


  Støjdata stammer fra Miljøstyrelsens kortlægning af støjbelastede boliger i 2017 og er vejledende. Data er indsamlet og behandlet af kommunerne i hovedstadsområdet, Odense, Aalborg og Aarhus kommune samt Vejdirektoratet og Banedanmark. Der er primært indsamlet data for veje og jernbaner. Støjbelastningen er beregnet som et gennemsnit af den samlede mængde støj, der er indsamlet i løbet af et døgn på baggrund af trafiktællinger og vejrforhold.

  Nedenstående tabel viser trafikstøj i 1.5 meters højde på Islands Brygge 79E, 4. tv, 2300 København S om dagen:

  StøjtypeLydstyrke
  Større veje ingen registreret støj (*)
  ! Veje i by55-60 dB
  Større jernbaneringen registreret støj (*)
  Jernbane i byingen registreret støj (*)
  Større lufthavningen registreret støj (*)
  (*) "ingen registreret støj" kan skyldes manglende målinger.

  Den samlede støjkortlægning vises på Miljøstyrelsens Støj-Danmarkskort og inkluderer også estimater for støj i 4 meters højde og om natten.

  Mere info om Trafikstøj:

  Det vurderes at flere tusinde danskere hvert år indlægges med forhøjet blodtryk eller hjertesygdom på grund af den ekstra risiko som trafikstøj giver. Vejstøj menes årligt at være årsag til 200-500 for tidlige dødsfald.
  Læs mere om Trafikstøj her »

  Se Støjkort

  Datakilder:
  Miljøstyrelsen

  Hårdhed af drikkevand

  Drikkevand på adressen Islands Brygge 79E, 4. tv, 2300 København S har hårdhed: 18 - 24. Det betyder at vandet er klassificeret som hårdt. Hårdhedsgraden er baseret på et gennemsnit for kommunen. Vi anbefaler derfor, at du undersøger hårdhedsgraden hos dit lokale vandværk.
  Vandets Hårdhed, dH
  dH <4 dH 4-8 dH 8-12 dH 12-18 dH 18-24 dH 24-30 dH >30

  Mere info om hårdhed af drikkevand:

  Hårdt drikkevand medfører tilkalkning af elkedler, vaskemaskiner og toiletter og øget forbrug af vaske- og rengøringsmidler. Hårdt vand har ingen kendt skadelig effekt på helbredet. Læs mere om drikkevandets hårdhed her »

  Se Hårdhedskort

  Datakilder:
  GEUS  Risiko for oversvømmelse — Islands Brygge 79E, 4. tv, 2300 København S

  Ekstrem regn

  Der kan være risiko for oversvømmelse ved kraftig regn og/eller regulære skybrud på adressen Islands Brygge 79E, 4. tv, 2300 København S.

  Ejendommen ligger ikke i en lavning, men overfladevand har svært ved at sive ned i jorden da befæstelsesgraden er høj.

  Lavninger

  Islands Brygge 79E, 4. tv, 2300 København S ligger ikke i en lavning og som udgangspunkt er risikoen for at regnvand samler sig på adressen under skybrud derfor lav.

  Kortet nedenfor viser afløbsløse lavninger i landskabet. Nedløbsriste der kan lede overfladevandet i kloak er vist med sorte firkanter.

  Ekstrem regn på Islands Brygge 79E, 4. tv, 2300 København SRisiko for oversvømmelse ved ekstrem regn afhænger i høj grad af terrænet. Kortet ovenfor viser lavninger (markeret med blå) omkring Islands Brygge 79E, 4. tv, 2300 København S. De blå områder viser den potentielle maksimale udbredelse af skybrudsrelateret oversvømmelse hvis alle lavninger bliver helt fyldt med vand. - Åbn stort kort
  !Høj befæstelsesgrad
  Den gennemsnitlige befæstelsesgrad i området omkring Islands Brygge 79E, 4. tv, 2300 København S er 50 procent. Det betyder, at ca. 50 procent af overfladen er bebygget eller belagt med asfalt, fliser, brosten mv., der hindrer regn- og overfladevand at sive ned i jorden.
  !Hydraulisk ledningsevne
  I perioder med kraftig nedbør vil det øverste jordlag have en middellav hydraulisk ledningsevne på 125 - 150 mm/dag i området omkring Islands Brygge 79E, 4. tv, 2300 København S. Selv i ubebyggede områder vil regnvand derfor blive på overfladen og kun relativt langsomt trænge ned i jorden.

  Mere info om risiko for oversvømmelse ved skybrud:

  Skybrud er meget voldsomme regnbyger, der forårsager oversvømmelse af kloakker og tagrender. Risiko for oversvømmelser kan have indflydelse på huspriser, forsikringspræmier og kloakafledningsafgifter. Inden et boligkøb er det derfor en god ide, at overveje risikoen for oversvømmelse ifm skybrud. Læs mere om skybrud her »
  Lavningskort »

  Datakilder:
  Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

  Grundvand

  Islands Brygge 79E, 4. tv ligger i et område hvor højt og/eller stigende grundvand kan udgøre et problem.
  !Historiske grundvandsdybder 1991-2020

  Den modellerede gennemsnitlige grundvandsdybde er 2.1 meter på adressen. Dybden er baseret på data fra hele perioden 1991-2020 i vinterhalvåret. Medtages usikkerhed/datavariation ligger den gennemsnitlige grundvandsdybde i intervallet 1.1 - 2.5 meter. Det ret store usikkerhedsinterval afspejler bl.a. (1) usikkerhed på den nummeriske model, (2) naturlige nedbørsvariationer og (3) usikkerhed på de målte grundvandssdybder i de geologisk boringer.

  Selvom grundvandsspejlet sandsynligvis ligger 2.1 meter under terræn, så kan det ikke afvises at den sande dybde kun er 1.1 meter. For perioder med meget nedbør kan grundvandsspejlet derfor, muligvis, gøre det svært/umuligt for overfladevand at trænge ned i den allerede vandmættede jord.

  Historiske grundvandsdybder (1991-2020)
  Islands Brygge 79E, 4. tv, 2300 København S


  Ekstrem regn på Islands Brygge 79E, 4. tvKortet viser den modellerede dybde til grundvandet omkring Islands Brygge 79E, 4. tv. Kortudsnittet måler 1.600 x 800 meter og adressen er markeret med markør . Dybderne er baseret på historiske (1991-2020) målinger i vinterhalvåret (i geologisektionen længere nede på siden kan du få mere detaljeret information om de geologiske boringer tæt på adressen, hvorfra grundvandsdata stammer). Modelberegningerne er nedskaleret fra 100 m grid til 10 m grid med brug af maskinlæring. Områder med højt grundvand er markeret med blå farver, mens gule og orange farver svarer til et dybere grundvandsspejl. - Åbn stort kort
  ?Fremtidige grundvandsstigninger i perioden 2041-2070

  Islands Brygge 79E, 4. tv ligger i et område hvor det fremtidige grundvandsspejl ikke er modelleret.

  Se 2041-70 ændringer på stort kort ».

  ?Fremtidige grundvandsstigninger i perioden 2071-2100

  Islands Brygge 79E, 4. tv ligger i et område hvor det fremtidige grundvandsspejl ikke er modelleret.

  Mere info om stigende grundvand:

  Grundvandsspejlet er udtryk for et niveau i jorden - Under grundvandsspejlet er alle mellemrum i jorden mættet og fyldt med vand, og over grundvandsspejlet er jorden umættet med vand. Flere steder i Danmark ligger grundvandsspejlet tæt på overfladen. Med forventede klimaændringer og øget nedbør, vil grundvandet uværgeligt stige og områder hvor grundvandsspejlet når op til overfladen vil blive omdannet til sump. Eksperter mener, at affekten af grundvandsstigninger kan blive langt større for Danmark end effekten af havniveaustigninger i takt med, at klimaet ændrer sig. Læs mere om stigende grundvand her »

  Grundvandskort »

  Datakilde:
  HIP

  Vandløbsoversvømmelse

  Islands Brygge 79E, 4. tv, 2300 København S er ikke i umiddelbar risiko for oversvømmelse ifm forhøjet vandstand i nærmeste vandløb.

  Vandløbsstigning

  Kortet nedenfor viser områder der vil blive oversvømmet ved 1 meter vandstandsstining i nærmeste vandløb.

  Oversvømmelsesrisiko fra vandløb på Islands Brygge 79E, 4. tv, 2300 København SKortet ovenfor viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 100 cm over det normale niveau i nærmeste vandløb. Push-pin markøren angiver adressen Islands Brygge 79E, 4. tv, 2300 København S. Data er stillet til rådighed af Klimatilpasning.dk. Se nærmere på det interaktive Vandløbsflodskort - Åbn vandløbskort

  Mere info om risiko for oversvømmelse fra vandløb:

  Ved massive vandløbsstigninger kan åer og vandløb gå over deres bredder og give oversvømmelser. Læs mere om oversvømmelse fra vandløb her »

  Vandløbskort »

  Datakilder:
  Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk
  GeoMatic

  Havvand

  Islands Brygge 79E, 4. tv, 2300 København S ligger i en højde på 2.7 meter over havets overflade.

  !Havvand på Land

  Ved ekstrem stormflod og/eller klimarelaterede havniveaustigninger, der overstiger 270 centimeter, er der risiko for oversvømmelse på adressen.


  Stomflod og havvand på Islands Brygge 79E, 4. tv, 2300 København SKortet viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 270 cm over det nuværende gennemsnitlige havniveau. Push-pin markøren angiver adressen Islands Brygge 79E, 4. tv, 2300 København S. Med det interaktive stormflodskort kan du vurdere andre områder og vandstandsstigninger - Åbn stormflodskort

  Mere info om risiko for oversvømmelse ved stormflod:

  Stormflod er oversvømmelser, som skyldes ekstrem vandstand i havet. En stormflod kan finde sted når kraftig vind presser store vandmasser fra havet ind over land. Risiko for oversvømmelse ved stormflod er størst i lave marskområder som Vadehavet og i fjorde, hvor vinden kan presse vandet ind, uden at det har mulighed for at komme ud igen. Stormflodsoversvømmelser er næsten årlige tilbagevendende fænomener i udsatte områder Læs mere om oversvømmelse fra stormflod her »

  Stormflodskort »

  Datakilder:
  Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

  Oversvømmelsesdirektivet - Risikoområder

  !Plantrin 1

  Islands Brygge 79E, 4. tv, 2300 København S befinder sig i et område, der er udpeget som højrisiko for havvand på land under oversvømmelsesdirektivet plantrin 1.

  Se havvand plantrin 1 kort »

  !Plantrin 2

  Adressen er også udpeget som højrisiko under den mere præcise plantrin 2 kortlægning.

  Se plantrin 2 kort »

  Adressen befinder sig indenfor risikoområdet Køge Bugt – København. Læs mere om hvorfor området er udpeget som høj risiko for oversvømmelse - Risikoområde Køge Bugt – København »  Mere info om oversvømmelsesdirektivet:

  I forbindelse med EU's oversvømmelsesdirektiv har kystdirektoratet udpeget 14 afgrænsede risikoområder, hvor en større oversvømmelse fra havet, fjorde eller vandløb må anses som sandsynlig.

  Læs mere om oversvømmelsesdirektivet »

  Datakilder:
  Kystdirektoratet  Boligfakta og Økonomi — Islands Brygge 79E, 4. tv, 2300 København S

  BBR oplysninger

  Lejligheden på Islands Brygge 79E, 4. tv i København S er opført i 1960 og indeholder 2 værelser, et køkken og et badeværelse fordelt på 153 m2. Disse og mange andre ejendomsoplysninger er samlet i Bygnings- og Boligregistret (BBR). På DinGeo bruger vi BBR bredt og i kombination med andre geodata, f.eks. når vi vurderer risiko for oversvømmelse, radonforurening osv., samt ved computerberegnede ejendomsvurderinger. Vi har samlet nogle af de vigtigste BBR data nedenfor.

  Generelle BBR informationer
  Anvendelse Bolig i etageejendom, flerfamiliehus eller to-familiehus
  Boligtype Egentlig beboelseslejlighed
  Opførselsesår 1960
  Ombygningsår 2010
  Fredning -
  Ejerforhold Aktie-, anpart- eller andet selskab (undtagen interessent­skab)
  Køkkenforhold Eget køkken med afløb
  Antal Etager 6
  Antal toiletter 1
  Antal badeværelser 1
  Antal værelser 2

  BBR materialer og installationer
  Ydervægsmateriale Letbetonsten
  Tagmateriale Metal
  Varmeinstallation Fjernvarme/blokvarme
  Opvarmningsmiddel -
  Supplerende varme (UDFASES) Bygningen har ingen supplerende varme

  BBR arealer
  Bygning, Samlet areal 22112 m2
  Boligstørrelse 153 m2
  Areal til erhverv 8731 m2
  Vægtet Areal 153 m2


  BBR-oplysningerne er sidst opdateret den 27 marts, 2023 - opdater

  Du kan rette BBR oplysningerne online hvis du ejer ejendommen (kræver NemId):
  Ret BBR-oplysninger


  BBR meddelelse

  Hent den officielle BBR meddelelse for Islands Brygge 79E, 4. tv, 2300 København S. Tryk på knappen for at hente PDF-filen via boligejer.dk.

  Download BBR-Meddelelse

  Du kan finde mange flere officielle dokumenter blandt ejendommens dokumenter.

  Mere info om BBR:

  Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register, der indeholder grunddata om bygnings- og boligforhold for samtlige bygninger i Danmark.

  BBR-oplysningerne danner grundlag for beregningen af bl.a. ejendomsværdiskat og afgifter til vand, varme og renovation. Som boligejer er du ansvarlig for, at BBR-oplysningerne er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Hvis der er fejl i BBR oplysningerne, er det boligejerens ansvar, at sørge for, at de bliver rettet. Læs mere her » Urigtige oplysninger kan resultere i en bøde på op til 5.000 kr.

  Læs mere om BBR data her »

  Datakilder:
  ois.dk

  Energimærke

  Lejligheden på Islands Brygge 79E, 4. tv har energimærke B.

  Det nuværende energimærke

  A 2020A2015A2010BCDEF fill-opacity="0.7"G

  Energimærket er gyldigt fra 14. juli 2017 til 14. juli 2027.

  Ifølge BBR er bygningen opført i 1960 og med den foreløbig seneste større ombygning i 2010. Når der tages højde for bygningens alder så er et B-energimærke faktisk flot og bedre end landsgennemsnittet for bygninger fra tidsperioden 1951-1960. Energimærket indikerer at Islands Brygge 79E, 4. tv er en flot vedligeholdt bygning.

  Typiske energimærker opdelt efter byggeperioder


  Sammenligning af energimærket B for lejligheden på Islands Brygge 79E, 4. tv (byggeår: 1960) med bygninger fra samme byggeperiode () og periode for sidste ombygning (2010, ).


  !Energiforbedringer

  Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2015, så et energimærke B efterlader plads til forbedring.

  Energimærkerapporten indeholder tre forslag til energiforbedringer med fokus på solvarme, varmefordelingspumper og ventilation.

  Forbedringsforslag - Oversigt

  ForslagÅrlig besparelseInvesteringRentabel
  Ventilation: Forbedring af ventilationsanlæg72.000 kr750.000 kr
  Solvarme: Etablering af solvarmeanlæg til produktion af varmt brugsvand38.700 kr600.000 kr
  Varmefordelingspumper: Udskiftning af ældre gulvvarmepumper til nye med et lavere energiforbrug20.900 kr400.000 kr

  Forklaring til kolonnerne:
  Årlig besparelse angiver hvor stor en økonomisk besparelse i varmeudgifter, der vurderes at kunne realiseres med den givne forbedring. Investering er den estimerede engangsudgift forbundet med forbedringen. Rentabelt er er markeret hvis de årlige besparelser kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen.

  Energimærkerapporten indeholder desuden en andre forslag, der bør overvejes; I det mindste i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse. Der er ikke udregnet et muligt energimærke hvis alle forbedringsforslag implementeres.

  Energimærke efter forbedringer

  A 2020A2015A2010BCDEF fill-opacity="0.7"G

  Det nuværende energimærke () kan ikke forbedres via rentable forbedringer og heller ikke hvis man udfører alle forbedringsforlag.

  Grønne investeringer i lejligheden på Islands Brygge

  De tre forbedringsforslag listet i oversigten repræsenterer grønne investeringer, der reducerer energiforbruget, hjælper miljøet, mindsker CO₂ udledningen og giver årlige besparelser på boligopvarmning:

  • CO₂ udledning: Energiforbedringer kan reducere bygningens CO₂ udledning med 15 procent. Med sit nuværende energimærke udledes 207,1 ton CO₂ årligt. De foreslåede energiforbedringer kan hjælpe med at reducere denne udledning - Hvis alle tre energiforbedringer implementeres, så kan udledningen reduceres med 30,34 ton.
   Læs mere om CO₂ reduktion
  • Indeklima: Energiforbedringer har oftest den positive bivirkning, at du får en sundere bolig med et bedre indeklima. F.eks. er forslaget Forbedring af ventilationsanlæg, en god mulighed for et bedre ventileret og mindre fugtigt hjem samtidig med, at der spares økonomisk og klimamæssigt.
   Læs mere om indeklima her
  • Varmeregning: Med de rentable energiforbedringer kan der årligt spares 110.700 kr. på varmeregningen. Hvis alle 3 energiforbedringer implementeres kan der spares hele 131.100 kr
   Læs mere om boligopvarmning
  • Værdiforøgelse: Med de rentable energiforbedringer og et nyt B-energimærke, vurderer vi, at lejligheden vil opleve en værdiforøgelse på 0 kr.
   Læs mere om udregningerne
  • Offentlige tilskud: Håndværkerfradraget giver mulighed for at fratrække energirenoveringsudgifter op til 25.000 kr. pr. voksen i husstanden i 2021 (dog ikke materialer). Bygningspuljen er en anden offentlig tilskudskilde til energirenovering af Islands Brygge 79E, 4. tv.
  • Lånemuligheder: Hvis du skal låne penge til energirenoveringer, så er pengeinstitutter stort set altid positivt indstillede fordi det simpelthen er gode investeringer, der giver vedvarende besparelser på varmeregningen. Islands Brygge 79E, 4. tv er endda i den specielle situation at 2 renoveringer er markeret som rentable.
  Boliginvestering, der (1) med offentlige tilskud giver (2) et bedre indeklima, (3) højere boligværdi, (4) økonomiske besparelser på varmeregningen og (5) en klimamæssig gevinst er i vores optik win-win-win-win-win.

  Energimærkedata stammer fra den elektroniske energimærkerapport. Download rapporten her »
  Sidst opdateret den 9 februar, 2020 - opdater


  Islands Brygge 79E, 4. tv, 2300 København S
  Ejendomsfoto fra 2017 - Billedet stammer fra det elektroniske energimærke »

  Mere info om Energimærket

  Energimærket er en form for varedeklaration, der synliggør en bygnings energiforbrug. Energimærket udarbejdes normalt som en hjælp til boligkøber eller -lejer når en bygning eller lejlighed skal sælges eller udlejes.

  Boligkøber kan bruge energimærket til at
  1. Sammenligne energimærket med andre bygninger fra samme byggeperiode. Energimærket er en god proxy for bygningskvalitet og -vedligehold.
  2. Få en realistisk ide om varmeomkostningerne i den nye bolig.
  3. Kigge på de rentable forbedringer, der ofte er lavthængende frugter til en øjeblikkelig forbedring af boligen. Udskudte og manglende energiforbedringer kan evt. også bruges ift afslag i pris.

  Boligejer bør specielt fokusere på forbedringsforslag, der kan nedsætte varmeregning og CO₂ udledning samt give bedre indeklima og højere boligværdi. DinGeo hjælper med, at holde dig ajour med mulighederne for tilskudsordninger og tilbud på energivenlige boliginvesteringer.

  Læs mere om data og datakilder her »

  Datakilder:
  SparEnergi.dk

  Energisparelån
  kr.
  kr.
  Kreditbeløb til udbetaling
  Hovedstol
  Etableringsomkostninger
  Samlet tilbagebetaling
  Samlede omkostninger
  Rente (variabel)
  ÅOP
  kr 150.670
  kr 153.000
  kr 2.330
  kr 177.234
  kr 24.964
  2,95 %
  3,31 %

  *Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside

  Boligopvarmning

  Den primære opvarmningskilde på Islands Brygge 79E, 4. tv, 2300 København S er fjernvarme. Der er ikke registreret supplerende varmeinstallationer.

  !Varmeforbrug iflg energimærkerapport

  Lejligheden på Islands Brygge 79E, 4. tv, 2300 København S er med det nuværende energimærke B relativ dyr at opvarme (se energimærkedata).

  Baseret på opvarmningsareal (23362 m2), energimærke (B), opvarmningskilde (fjernvarme) og et gennemsnitlig energiforbrug er der i energimærkerapporten beregnet et årligt energiforbrug på 1.468,8 MWh/år svarende til en varmeudgift på 1.472.800 kr/år.

  Beregnet årlig varmeomkostning
  1.472.800 kr/år

  Note: Der er tale om et estimat. Den faktiske varmeregning afhænger af beboernes energivaner. Estimatet stammer fra 2017 og tager ikke højde for eventuelle ændrede energipriser siden da.

  Fjernvarme

  Lejligheden på Islands Brygge 79E, 4. tv modtager fjernvarme fra HOFOR Fjernvarme P/S. Fjernvarme er stort set altid en fordel. HOFOR Fjernvarme P/S hører dog til blandt landets dyrere fjernvarmeforsyninger med en pris lidt over gennemsnittet - Deres pris for at opvarme en standardlejlighed på 75 m2 og et varmeforbrug 15 MWh er 11.546 kr. Find mere info om HOFOR Fjernvarme P/S her ».

  Islands Brygge 79E, 4. tv har et vægtet areal på 153 m2, der er større end standardboligen. Et estimat, der tager højde for det større areal lyder:

  Beregnet årlig varmeomkostning
  23.092 kr/år

  Note: Der er tale om et estimat baseret på en forsimplet udregning. Den faktiske varmeregning vil naturligvis også afhænge af beboernes energivaner. Boligens energimærke B er flot og den faktiske varmeregning er derfor sandsynligvis lavere end estimatet her.

  Du kan beregne den faktiske pris på baggrund af det konkrete forbrug samt varmeforsynings takstblad, som typisk er tilgængeligt på forsyningens hjemmeside. Hjemmesiden for HOFOR Fjernvarme P/S finder du her: http://www.hofor.dk/.

  Mere info om Boligopvarmning

  Boligopvarmning er en betydelig post på boligbudgettet, som varierer meget, både over tid, opvarmningsform og så sandelig også geografisk fra den ene varmeforsyning til den næste.

  I disse år har fjernvarmen vokseværk og flere og flere boliger tilsluttes. Det er en god udvikling - Fjernvarme er den miljømæssigt reneste opvarmningsform og i mange tilfælde også den billigste. DinGeo har samlet forsyningsområderne for alle 400+ danske fjernvarmeværker og sammenkoblet disse med flere andre fjernvarmedata-registre, inklusiv fjernvarmepriser.

  Læs mere om data og datakilder her »
  Læs mere om HOFOR Fjernvarme P/S her »

  Hæftelser

  Ejendommen Islands Brygge 79E, 4. tv, 2300 København S har 4 hæftelser, der samlet beløber sig til 703.586.800 kr .

  Ejerpantebrev
  Dato19. Oct, 2020
  Prioritet14
  Typeejerpantebrev
  Hovedstol37.400.000 kr.
  Rentesatsikke opgivet
  Rentetypevariabel
  Kreditorer Skjult


  Adressens tinglysningsdata er sidst opdateret 24 februar, 2023  -  opdater

  Du kan finde mere info, inklusiv ejeroplysninger, med et opslag direkte på tinglysning.dk »


  Mere info om Hæftelser:

  En hæftelse er en økonomisk forpligtelse eller et krav i ejendom. Nogle hæftelser er helt eller delvist afdragede og repræsenterer derfor ikke nødvendigvis boligejernes låneforpligtelser. Hæftelser er typisk tinglyste pantebreve, ejerpantebreve og realkreditpantebrev. Læs mere om Hæftelser her »

  Datakilder:
  Tinglysning.dk

  Fejl ved opslag af Frededede og Bevaringsværdige Bygninger

  Vi kunne desværre ikke finde data på ejendommen.

  Mere info om fredede og bevaringsværdige bygninger:

  Registeret over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB) indeholder ca. 355.000 bevaringsværdige bygninger og ca. 9.000 fredede bygninger.
  Hvis en bygning er fredet og/eller bevaringsværdig kan der være restriktioner omkring renovering og ombygning. På den anden side kan der også være økonomiske fordele ved at eje et fredet eller bevaringsværdigt hus. Læs mere her »

  Datakilder:
  Kulturministeriet, Fredede og bevaringsværdige bygninger  Lokalområdet — Islands Brygge 79E, 4. tv, 2300 København S

  Naboerne
  unge lejere under uddannelse

  Den mest almindelige husstandstype i og omkring Islands Brygge 79E, 4. tv, 2300 København S er unge lejere under uddannelse , d.v.s. conzoom®-typen City-singler.

  City-singler

  City-singler
  unge lejere under uddannelse

  • Unge lejere i storbyen
  • Mange studerende
  • Lav købekraft
  • Højt kulturforbrug
  • Benytter kollektiv trafik og cykler
  • Spiser jævnligt take-away

  Geodemografi

  City-singler lever livet i metropolerne eller i landets større provinsbyer. Halvdelen er under 35 år og som singler er de fleste også uden børn. Eksamensbeviset er fra grundskolen eller en erhvervsfaglig uddannelse, men mange er stadig under uddannelse. Flertallet er lønmodtagere, men tæt på halvdelen er forsørget af det offentlige, da en relativ høj andel af City-singler endnu ikke er kommet rigtigt i gang på arbejdsmarkedet

  Deres indkomst er noget under landsgennemsnittet. De, som er beskæftiget, er dog i gang med at arbejde sig op til et højere lønniveau. Deres formue er beskeden og for mange er den fornuftigt nok placeret på en konto for uddannelses- eller boligopsparing. De fleste City-singler ligger i middelklasserne, men også en del i underklassen

  De fleste bor til leje, enten hos en privat boligudlejer eller i en almennyttig bolig på typisk 40 til 70 m². De fleste i etageejendomme fra før 1940 til midt-60’erne. I samme opgange deler de tag med en relativ stor andel af nydanskere

  Størsteparten klarer sig fint uden bil, da halvdelen i stedet kommer rundt i byen på deres cykel eller med kollektiv trafik

   

  Adfærd, livsstil og holdninger

  City-singler er online, da computeren er et naturligt redskab til både uddannelse og underholdning. Nettet tilgås fra både pc, tablet og den nyeste smartphone. Her – og kun her – holder de sig blandt andet orienteret om nyheder, og de ser serier og film on-demand. De tjekker også deres profiler på de sociale medier. Nogle er begyndt at fravælge Facebook, til gengæld bruger flere nu Twitter, Instagram og Snapchat – og LinkedIn, som jo er et nyttigt redskab i jobsøgningen

  Sundhed fylder i deres bevidsthed, men de dyrker ikke sport oftere end gennemsnittet. Til gengæld får de den daglige motion, når de skal rundt, for næsten halvdelen sætter sig i cykelsadlen hver dag. Er destinationen ikke inden for cykelafstand, vælger City-singler i høj grad den kollektive trafik. Når der skal endnu mere sved på panden, er det fitness og løb, der er typens foretrukne. Boldspil fanger også deres interesse, særligt fodbold. De, der spiller selv, spiller i den lokale klub, men endnu flere nøjes med at se sport i tv

  City-singler læser mere faglitteratur end gennemsnittet, men mellem studierne bliver der også plads til at nyde byens mange kulturtilbud og se en koncert eller et stand-up show samt at drikke en øl på byens barer og diskoteker, hvor du også kan møde dem ude foran med en cigaret i hånden. På en almindelig uge når over halvdelen at besøge venner eller familie. Når vennerne er på besøg, byder de gerne på middag. Det er måske ikke det store, men de går op i, at det skal være godt

  Det er vigtigt for City-singler at have succes, men en femtedel af dem vil gerne have spiritualiteten med i dét, de gør

  De læser om musik, events og mode i magasiner som Soundvenue, Where2go og på aok.dk, mens de ser trailers for de nyeste film i biografen på kino.dk

  City-singler interesserer sig især for forurenings- og miljøspørgsmål og de mener ikke, at industriens vækst må sættes over miljøhensyn. Derfor køber de gerne økologiske fødevarer, men de er ikke mere opmærksomme på deres CO2 -aftryk end gennemsnittet. Mere end hver tredje er også medlem af en humanitær eller velgørende organisation og arbejder eller har arbejdet for en NGO som fundraiser på telefon eller på gaden

  De kommer sjældent på ferie, da det kan være svært at finde økonomien til det. Sidst de var afsted, var det på en bustur og mange har tidligere været rygsæksrejsende

  Rent politisk er City-singlerne meget spredt, men de er oftest Moderne-fællesskabsorienterede

  Holdningsmæssigt viser det sig ved, at de godt føler, at de kan følge med udviklingen og samtidig bevare deres værdier. Globaliseringen er ikke skræmmende, snarere synes de, at Danmark skal være åben for omverden og støtter vores internationale engagement. De så gerne, at vi gjorde mere for flygtninge og indvandrere

  City-singlers politiske engagement er størst på de store emner, hvorfor lokalpolitik sjældent interesserer dem. De er glade for velfærdsstaten og få ønsker skattelettelser. Til gengæld så de gerne, at flere offentlige midler blev prioriteret til kunst og kultur

  Ved det seneste folketingsvalg stemte de fleste til venstre for midten, men Liberal Alliance hentede også en del stemmer hos denne type. Der var dog også en del, der ikke stemte
  Mere info

  Conzoom® er et databaseret segmenteringsværktøj, der opdeler de danske husstande i 36 forskellige typer. Med et DinGeo-adresseopslag får du gratis adgang til Conzoom® og et indblik i den gennemsnitlige husstand i området: Forbrugeradfærd, livsstil, holdninger, alder, antal af børn, indkomst, formue, osv.. Læs mere om Conzoom® »

  Conzoom®-typen på en given adresse ændres løbende. Det skyldes dels den generelle almindelige udvikling i Danmark, men også lokalområdets til- og fraflytning. DinGeo opdaterer løbende Conzoom® - På Islands Brygge 79E, 4. tv er data sidst opdateret 6 marts, 2022.

  Datakilde: Geomatic

  Sådan stemmer naboerne

  Islands Brygge 79E, 4. tv hører til afstemningsområdet 2. Vest hvor der er 10.332 stemmeberettigede borgere.

  Valgdeltagelse

  Der var 9.126 i 2. Vest, der afgav deres stemme. Det svarer til en flot valgdeltagelse på hele 88.3 procent, hvilket er over landsgennemsnittet på 84.5 procent.

  Folketingsvalget 2019
  Ved folketingsvalget i 2019 var Venstre det største parti i afstemningsområdet 2. Vest med 1.842 stemmer. Det svarer til 20.2 procent af de afgivne stemmer.

  Grafen nedenfor viser valgresultatet for 2. Vest (venstre søjle) i forhold til landsresultatet (højre søjle).

  Højdespringer

  De Radikale fik relativt set mange stemmer i afstemningsområdet 2. Vest, med et indeks på 209 i forhold til landsgennemsnittet.

  Underperformer

  Kristendemokraterne klarede sig relativt set dårligst i afstemningsområdet 2. Vest, med et indeks på 24 i forhold til landsgennemsnittet.

  Mere info om Valgdata:

  Afstemningsområder er den mindste administrative inddeling i Danmark. Valgdata fra det lokale afstemningsområder giver et godt indblik i lokalområdet.

  Læs mere om data her »

  Datakilder:
  Den danske valgdatabase

  Risiko for indbrud

  Baseret på Rigspolitiets statistiske opgørelser vurderes indbrudsrisiko på Islands Brygge 79E, 4. tv, 2300 København S at være lav.

  Meget lav0.0-0.5 percent Lav 0.5-1.5 percent Mellem 1.5-3.0 percent Høj 3.0-6.0 percent Meget høj >6.0 percent

  I perioden fra første kvartal 2016 og frem til og med andet kvartal 2018 er der anmeldt 40 indbrud i et område på en kvadratkilometer omkring Islands Brygge 79E, 4. tv. Indenfor 1km2-kvadratcellen er der 2648 adresser. Omregnet betyder det at der i perioden årligt har været hvad der svarer til 6.04 indbrud per 1000 adresser. Det giver en estimeret indbrudsrisiko på 0.60 pct.


  Grafen nedenfor viser den tidslige fordeling af indbrud.

  !Lav opklaringsprocent i 2300 København S

  Opklaringsprocenten i 2300 København S er meget lav. I perioden 2011-2018 blev kun 3-4% af alle indbrud opklaret. Det er endnu lavere end landsgennemsnittet på fem procent.


  Mere info om Indbrudsrisiko:

  Danmark har en trist rekord - Vi er det land i EU, der har flest indbrud pr. indbygger. Der er god grund til at 56 procent af danskerne er bekymret eller meget bekymret for at få indbrud i deres bolig. DinGeo viser landets mest detaljerede indbrudsrisiko, baseret på et detaljeret geodatasæt med en historisk oversigt over antallet af indbrud indenfor kvadratkilometerceller.

  Kun fem procent af alle indbrud i Danmark bliver opklaret. Men der er store geografiske forskelle på, hvor mange indbrud der bliver opklaret. DinGeo viser chancen for at politiet opklarer indbrud i din by. Læs mere om Indbrudsrisiko her »

  Indbrudsrisiko på kort

  Datakilder:
  Rigspolitiet: Statistik
  Danmarks Radio: Se, hvor få indbrud politiet opklarer i din by

  Skoledistrikt AMAGER VEST (Skolen på Islands Brygge)

  Islands Brygge 79E, 4. tv hører under skoledistriktet AMAGER VEST (Skolen på Islands Brygge). I skoledistriktet er der én folkeskole, nemlig Skolen på Islands Brygge.

  Skolen på Islands Brygge

  Skolen på Islands BryggeSkolen på Islands Brygge, Artillerivej 57 i Københavns Kommune.
  Ældste klasse:
  7. klasse
  Gns trivsel:
  3.63
  Undervisningseffekt:
  0.1
  Forældre indkomst:
  427.582 kr.
  Afstand:
  1,00 km
  Info om Skolen på Islands Brygge

  Mere info om Skoler:

  Skolevalget er af de vigtigste valg forældre tager på vegne af deres børn. Skoledata kan være et godt værktøj til at få indsigt og viden inden man vælger skole. DinGeo har samlet og kombineret en lang række skoledata (og skoledistriktsdata) således, at du på alle adresser kan få basal information om den lokale folkeskole. De enkelte tal er markeret med en pil op når de er højere/bedre end landsgennemsnittet, en rund gul skive når de rammer tæt på gennemsnittet og en rød pil ned når tallet er under gennemsnittet. Læs mere her »

  Se skoledistrikt AMAGER VEST (Skolen på Islands Brygge) på kort

  Bredbåndsmuligheder

  Gode bredbåndsmuligheder med COAX

  Der er gode bredbåndsmuligheder på Islands Brygge 79E, 4. tv, 2300 København S.

  • Fibernet: ikke endnu tilgængeligt
  • COAX bredbånd (kabel-TV): 7 forskellige udbydere med hastighed op til 1000 / 100 Mbit/s
  • xDSL bredbånd (telefonstik): 10 forskellige udbydere med hastighed op til 26 / 2 Mbit/s *

  Se fibernet dækningsgrad omkring Islands Brygge 79E, 4. tv  God mobildækning

  Der er god 4G mobildækning på Islands Brygge 79E, 4. tv med vejledende downloadhastighed op til 200+ Mbit/s. I Danmark findes der tre store mobilnetværk, der håndterer mobiltelefoni og mobilt bredbånd. På Islands Brygge 79E, 4. tv er dækningen for de tre netværk:

  • TDC: 200+ Mbit/s
  • Tre: 50 - 100 Mbit/s
  • Telia-Telenor: 100 - 200 Mbit/s

  Se 4G-dækningskort på Islands Brygge 79E, 4. tv


  Data sidst opdateret 04 februar, 2022

  Du kan finde meget mere information og de bedste adresserelevante tilbud på siden
  Internet og Mobildækning Islands Brygge 79E, 4. tv, København S
  Se data direkte på tjekditnet.dk  Mere info om Bredbånd:

  For moderne familier er digital infrastruktur efterhånden en nødvendighed på linje med drikkevand, elektricitet, offentlig transport o.s.v. De fleste boligkøbere inddrager bredbåndsmuligheder i deres boligsøgning og udenlandske undersøgelser har vist en målbar indflydelse på salgspriserne. Læs mere her »

  Se fibernetdækning på kort

  Se 4G-dækning på kort

  Geologi

  Jordarten under Islands Brygge 79E, 4. tv, 2300 København S er Marint sand og ler.

  Marint sand og ler er aflejret efter sidste istid (der sluttede for ca. 11.500 år), da isen trak sig tilbage og store dele af Danmark var dækket af hav. Siden er der sket landhævning og stenalderhavets aflejringer af marint sand og ler findes derfor nu i flere meters højde over havniveau.

  Marint sand og ler består mest af sand med skaller.

  Marint Ler
  Eksempel på marint ler med muslingeskaller


  Marint sand og ler indeholder ofte blødt organisk materiale der kan få jorden til at sætte sig og bygninger kan få sætningsskader. Sætningsskader kan også ske på grund af udtørring af lermineraler under tørre og varme somre (f.eks. sommeren 2018).

  Marint sand og ler kan, afhængig af lerindholdet, være svært gennemtrængelig for vand og ved kraftig regn vil nedbøren derfor i nogle tilfælde have svært ved synke ned i jorden. Vandet kan derfor strømme på overfladen og samle sig i lavninger, hvilket kan øge risiko for oversvømmelser.

  Marint sand og ler frigiver normalt ikke Radon og er dermed ikke en jordart, der øger risiko for Radon i indeluften.

  Mere info om Geologi:

  Danmarks Jordartskort viser hvilke jordarter der ligger under pløje- og kulturlaget, typisk i ca. 1 meters dybde. De forskellige jordarter har forskellige egenskaber, der er vigtige i forhold til f.eks. risiko for sætningsskader, hydraulisk konduktivitet og risiko for oversvømmelse ved kraftig nedbør, og radonforurening af boligens indeluft.

  Husk at du kan finde yderligere geologisk information fra de omkringliggende boringer (se nedenfor).

  Se på kort

  Læs mere om jordarter her »

  Datakilder:
  GEUS

  Mere info om Boringer:

  Der er udført mere end 300.000 undergrundsboringer i Danmark. DinGeo viser de boringer, der ligger tættest på opslagsadressen, med basale boringsoplysninger samt link til detaljerede borerapporter. Borerapporterne indeholder ofte nyttig og relevant informationer om geologi og grundvandsdybder. Læs mere om boringer her »

  Datakilder:
  GEUS

  Geologiske boringer i nærheden af Islands Brygge 79E, 4. tv

  Den nærmeste overfladenære boring ligger 94 meter væk. Boringens lokalitet er navngivet Ø for Islands Brygge, overfor kølehuset. Boringen blev afsluttet 10 maj, 1949. Brøndborer var K.B. Larsen, København F. Formålet med boringen var Vandforsyningsboring/sænkning og anvendelse er angivet som Sløjfet/opgivet/opfyldt boring. Boringen nåede en dybde på 125.5 meter. Du kan finde mere information i borerapporten 208. 346B ».

  Tabellen nedenfor lister de 10 nærmeste boringer sorteret efter afstand fra Islands Brygge 79E, 4. tv.

  Afstand, m Formål Dybde, m Borerapport
  94 Vandforsyningsboring 125.5 208. 346B »
  100 Vandforsyningsboring 90.4 201. 3735 »
  120 201.11634 »
  130 Geoteknisk boring 8.3 201. 2959 »
  136 208. 5637 »
  146 Geoteknisk boring 3.0 201. 343 »
  169 Geoteknisk boring 10.7 208. 1387 »
  173 Geoteknisk boring 208. 5635 »
  183 Geoteknisk boring 208. 4092 »
  183 Geoteknisk boring 208. 5636 »

  Hvor langt er der fra Islands Brygge 79E, 4. tv
  til nærmeste

  Risikovirksomhed

  Kødbyens Maskincentral
  Kolonne 2


  Afstand: 1,05 km


  Kort Læs mere

  Vindmølle

  Højde: 30 m
  Kapacitet: 225 kW


  Afstand: 4,00 km


  Kort Læs mere

  Mobilmast

  Artillerivej 104
  2300 København S


  Afstand: 299 meter


  Kort Læs mere

  Apotek

  Apotek Fisketorvet


  Afstand: 584 meter


  Læs mere

  Dagligvare

  Irma Dagligvarer


  Afstand: 3 m


  Læs mere

  Renseanlæg

  Damhusåen renseanlæg


  Afstand: 4,34 km


  Læs mere

  Daginstitution

  Nokken


  Afstand: 482 m


  Læs mere  DinGeo oversigter

  Info om Postnummer: 2300 København S
  Info om vej: Islands Brygge
  Stamoplysninger for Islands Brygge 79E, 4. tv, 2300 København S
  Geografiske koordinater 55.65765503°N, 12.56704605°Ø
  Højde over havets overflade 2,7 m.o.h.
  Sogn Islands Brygges Sogn »
  Politikreds Københavns Politi
  Adressens Id 3724b007-eedf-467e-9df9-d91e9e18611c
  BFE nummer 114146

  Stamoplysninger:

  Vi har samlet diverse stamoplysninger på Islands Brygge 79E, 4. tv, 2300 København S.