DinGeo — i hele Danmark

Reberbanegade 24, 3. 6, 2300 København S

DinGeo har samlet informationer på Reberbanegade 24, 3. 6 i én detaljeret boligrapport.

Ejendommen ligger i Københavns Kommune og tilhører skoledistriktet Skolen på Amagerbro. De nærmeste naboer er typisk unge og ældre i ydre by. Den årlige risiko for indbrud er relativ lav, 0.67 procent i området. Generer openAI beskrivelse

Matrikelkort Reberbanegade 24, 3. 6

Luftfoto af Reberbanegade 24, 3. 6, 2300 København S. Matriklen er markeret med den grønne polygon.

Se flere fotos


Bemærk: Dingeo boligrapporten består udelukkende af offentligt tilgængelig geodata - læs mere om DinGeo og vores datakilder her.Sundhed — Reberbanegade 24, 3. 6, 2300 København S

Radon

Reberbanegade 24, 3. 6, 2300 København S er en lejlighed og dermed langt mindre udsat for radonforurening end enfamiliehuse i samme område. Radonrisikoen er derfor medium.

Meget lavRadonrisiko Lav Radonrisiko Mellem Radonrisiko Høj Radonrisiko Meget højRadonrisiko
!Radonklassificering

Reberbanegade 24, 3. 6, 2300 København S ligger i den gamle København kommune, der er klassificeret som Radonklasse 2. Det betyder at 1-3% af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på 200 Bq/m3 eller mere (WHO anbefaler at koncentrationen ikke overstiger den øvre grænseværdi på 100 Bq/m3). Som udgangspunkt er risiko for Radon i boligen derfor middelhøj.

Radonklasse 2 klassificeringen stammer fra den landsdækkende radonundersøgelse fra 2001. Undersøgelsen inkluderede 17 målinger i den gamle København kommune. Af de 17 målinger var den højeste radonkoncentration 290 Bq/m3 og middelkoncentationen var 47 Bq/m3.

!Geologi

Det geologiske underlag på Reberbanegade 24, 3. 6, 2300 København S er Moræneler (Se Geologi og Geoteknik), der frigiver Radon og dermed øger risiko for Radon i boligen.

BBR data om byggeår kunne desværre ikke findes

Bygningen
Reberbanegade 24, 3. 6, 2300 København S er en lejlighed og dermed med gennemsnitligt radonniveau på kun ca. 25 procent af niveauet i enfamiliehuse i området
Radon i danske boliger
Der er middelhøj risiko for Radon på Reberbanegade 24, 3. 6, 2300 København S.

Mere info om Radon:

Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart, der dannes i jord -og bjergarter, som indeholder thorium og uran. Radon trænger ind i boliger fra undergrunden. Gasarten kan hverken ses, lugtes eller smages.

DinGeo angiver risiko for Radon, og inkluderer ikke egentlige målinger indefra boligen...
Læs mere om Radon her »

Se radonkort

Datakilder:
Risø, Statens Institut for Strålehygiejne, GEUS


Jordforurening

Ingen registreret jordforurening på grunden

Der er ikke registreret jordforurening på ejendommen Reberbanegade 24, 3. 6, 2300 København S.

xManglende oplysninger om olietank

Vi mangler BBR oplysninger om olietanke på ejendommens grund.

!Jordforurening i nærområdet

Selvom der ikke er registreret jordforurening på ejendommens grund, så er det stadig værd at bide mærke i, at der indenfor en radius på ca. 500 meter fra adressen er 63 jordforureninger. Det er et meget højt antal. Blandt det totale antal jordforureninger er 52 egentlige jordforureninger (type V2), mens elleve er mulige forureninger der ikke endnu er undersøgt (type V1).

Jordforureningskort på Reberbanegade 24, 3. 6, 2300 København SKortet ovenfor viser jordforurening i området omkring matriklen 3776-Sundbyøster, København, der hører til Reberbanegade 24, 3. 6, 2300 København S. De røde omrader er egentlige jordforureninger (V2) og blå områder er mulige forureninger, der ikke endnu er undersøgt (V1). - Åbn stort kort

Jordforureningsattest

Download en officiel jordforureningsattest for Reberbanegade 24, 3. 6, 2300 København S. Tryk på knappen og en PDF-fil vil blive dannet via Danmarks Miljøportal.

Download Jordforureningsattest

Mere info om jordforurening:

Forurenet jord truer grundvandet, naturen og menneskers sundhed. Spredt ud over Danmark er der mere end 15.000 grunde, der er forurenede af industri, affald og tankanlæg. Dertil kommer et tilsvarende antal grunde der muligvis er forurenede. Desuden er der i Danmark omkring 200.000 sløjfede olietanke, der udgør en væsentlig risiko for uregistreret jordforurening af specielt parcelhusgrunde.

Ved boligkøb skal du altid tjekke jordforurening og olietank. Olietank bør være registreret i BBR.

Læs mere om jordforurening her »
Læs mere om olietanke her »

Se Jordforureningskort

Datakilder:
Danmarks Miljøportal

Jordforureninger (V2) tæt på Reberbanegade 24, 3. 6, København S
LokalitetAfstand (meter)NuanceringStofferMere info
Sundby Asyls Børnehave
lok. nr. 101-02073
26? Benz[a]pyren, Kobber, PAH (sum af 9 PAH)
Portugalsgade 5, 2300 København S
lok. nr. 101-01422
82? -
Frankrigsgade 22, 2300 København S
lok. nr. 101-00067
109? -
Frankrigsgade 28, 2300 København S
lok. nr. 101-02226
124? -
Geislersgade 32, 2300 København S
lok. nr. 101-02610
164? -
Liflandsgade 5, 2300 København S
lok. nr. 101-30255
190 F0 -
Kurlandsgade 10, 2300 København S
lok. nr. 101-01652
190 F0 -
Tingvej 7, 2300 København S
lok. nr. 101-04765
226 F0 -
Lyongade 26, 2300 København S
lok. nr. 101-02081
236! F2 -
Fund af olieforurening, Kurlandsgade 11-13
lok. nr. 101-11821
250? Benzin
Kurlandsgade 17, 2300 København S
lok. nr. 101-01595
264! F2 -
Hannovergade 10, 2300 København S
lok. nr. 101-00914
270? -
Amagerbro Torv 5, 2300 København S
lok. nr. 101-01803
274? -
Pommernsgade 10, 2300 København S
lok. nr. 101-04755
279 F0 -
Røsågade 44, 2300 København S
lok. nr. 101-02880
282? -
Hannovergade 8, 2300 København S
lok. nr. 101-00439
286? -
Bøhmensgade 5, 2300 København S
lok. nr. 101-00296
295 F0 -
Lerfosgade 7, 2300 København S
lok. nr. 101-14063
314! F2 -
Nordlandsgade 11, 2300 København S
lok. nr. 101-02225
314? -
Nordlandsgade 14, 2300 København S
lok. nr. 101-02223
320? -
Amagerbro Torv 3, 2300 København S
lok. nr. 101-02220
326? -
Holmbladsgade 10, 2300 København S
lok. nr. 101-02224
337? -
Blekingegade 3, 2300 København S
lok. nr. 101-02215
342? -
Holmbladsgade 42, 2300 København S
lok. nr. 101-12502
342! F2 -
Amagerbrogade 118, 2300 København S
lok. nr. 101-03436
346? -
Nordlandsgade 10, 2300 København S
lok. nr. 101-02221
349? -
Amagerbrogade 47, 2300 København S
lok. nr. 101-02214
350? -
Brigadegården 1, 2300 København S
lok. nr. 101-03388
351 F0 -
Holmbladsgade 6, 2300 København S
lok. nr. 101-02222
355? -
Amagerbrogade 43, 2300 København S
lok. nr. 101-02213
370? -
Kornblomstvej 10, 2300 København S
lok. nr. 101-00066
371? -
Oldenborggade 10, 2300 København S
lok. nr. 101-00008
371? -
Fredens Mølle
lok. nr. 101-02212
373? Zink, Benz[a]pyren, Cadmium, Kobber m.fl.
lok. nr. 101-00689374 F0 -
 • Forureningsattest
 • Region Hovedstaden
 • Amagerbrogade 46, 2300 København S
  lok. nr. 101-10102
  396! F1 -
  Halgreensgade 6-12
  lok. nr. 101-11151
  399 F0 Dibenz(ah)anthracen, Cadmium, Benz[a]pyren, Olie m.fl.
  Sundholmsvej 67, 2300 København S
  lok. nr. 101-13268
  401! F1 -
  Holmbladsgade 33, 2300 København S
  lok. nr. 101-00050
  407? -
  Englandsvej 3 / Sigbrits Allé 3-5
  lok. nr. 101-00684
  408? Olie
  Sundholmsvej 59, 2300 København S
  lok. nr. 101-01577
  411? -
  Lillegrund 3, 2300 København S
  lok. nr. 101-00927
  423? -
  Gullandsgade 11, 2300 København S
  lok. nr. 101-01941
  433? -
  Lergravsvej 2, 2300 København S
  lok. nr. 101-02612
  448? -
  Brydes Allé 1, 2300 København S
  lok. nr. 101-00873
  452? -
  Prags Boulevard , 2300 København S
  lok. nr. 101-02483
  457? -
  Englandsvej 28, 2300 København S
  lok. nr. 101-01239
  472? -
  lok. nr. 101-01199480? -
 • Forureningsattest
 • Region Hovedstaden
 • Englandsvej 22, 2300 København S
  lok. nr. 101-01469
  486? -
  Dalslandsgade 10-48
  lok. nr. 101-03517
  487? Olieprodukter
  Amagerbrogade 32, 2300 København S
  lok. nr. 101-02774
  487? -
  Tingvej 45, 2300 København S
  lok. nr. 101-00038
  494? -
  Brydes Allé 2, 2300 København S
  lok. nr. 101-00811
  497? -

  Tabellen viser de 52 kortlagte jordforureninger (af typen V2), der ligger indenfor en ca. 500 meter radius af Reberbanegade 24, 3. 6, 2300 København S.
  Afstand angiver afstanden i meter fra Reberbanegade 24, 3. 6 til den pågældende jordforurening.
  Nuancering angiver forureningskategori. F0 er den mindst alvorlige kategori, der angiver, at forureningen ikke umiddelbart udgør en sundhedsrisiko ift. brug af hus og have. Forureningskategori ! F1 betyder, at der er en forurening, der antageligvis ligger et stykke nede i jorden. Hvis du følger simple råd, så kan du uden sundhedsmæssig betydning bruge hus og have. Forureningskategori ! F2 er den højeste kategori. Det kan være en kraftig forurening, der kan have betydning for brugen af hus og have og desuden påvirke boligens indeklima. ? angiver at jordforureningen ikke endnu er kategoriseret.
  Stoffer angiver hvilket helbredsskadelige stoffer, der er knyttet til den pågældende jordforurening.
  Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

  Mulige jordforureninger (V1) tæt på Reberbanegade 24, 3. 6, København S
  LokalitetsnummerAfstand (meter)Mere info
  Reberbanegade 3, 2300 København S
  lok. nr. 101-12594
  138
  Amagerbrogade 92, 2300 København S
  lok. nr. 101-00929
  177
  Tingvej 8, 2300 København S
  lok. nr. 101-00720
  210
  Fund af olieforurening, Kurlandsgade 11-13
  lok. nr. 101-11821
  246
  Tingvej 14
  lok. nr. 101-01595
  266
  Værkstedsaktiviteter, Holmbladsgade 28-30 - Geislersgade 6
  lok. nr. 101-00749
  309
  Værkstedsaktiviteter, Holmbladsgade 24
  lok. nr. 101-11328
  320
  Kornblomstvej 10 (Sundholmsvej / Telemarksgade)
  lok. nr. 101-00066
  351
  Englandsvej 8-10
  lok. nr. 101-20015
  383
  Finlandsgade 9-13
  lok. nr. 101-03639
  488
  Olietanke og fyldjord, Sundholmsvej 6-58
  lok. nr. 101-01822
  495

  Tabellen viser potentielle jordforureninger, der endnu ikke er undersøgt i detaljer (typen V1), som ligger i området omkring Reberbanegade 24, 3. 6, 2300 København S.
  Afstand angiver afstanden i meter fra Reberbanegade 24, 3. 6 til den pågældende jordforurening.
  Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

  Adressens jordforureningsdata er sidst opdateret 20 marts, 2023. - opdater

  Jordforureningsdata indsamles, opdateres og adminstreres af regionerne. Hvis du vil vide mere om jordforurening omkring Reberbanegade 24, 3. 6, 2300 København S bør du kontakte den ansvarlige myndighed hos Region Hovedstaden

  Luftforurening

  Der kan være problemer med luftforurening på Reberbanegade 24, 3. 6, 2300 København S.

  NO2

  Luftkoncentrationen af kvælstofdioxid (NO2) er 15.0 µg/m3, hvilket er relativt lavt ift EU's grænseværdi på 40 µg/m3. NO2 dannes i forbrændingsprocesser i biler, lastbiler, kraftværker, o.s.v. og høje koncentrationer af NO2 indikerer derfor dårlig luftkvalitet.

  !PM2.5

  Luftkoncentrationen af PM2.5 partikler er 10.3 µg/m3, hvilket er under EU's grænseværdi på 25 µg/m3, men over WHO's grænseværdi på 10 µg/m3. Hovedparten af de fine PM2.5 partikler er dannet udenfor Danmark og transporteret hertil med vinden. Hele Sjælland, Fyn og Sønderjylland har værdier over WHO's grænseværdi - Se de landsdækkende PM2.5 variationer på kort »

  PM10

  Luftkoncentrationen af PM10 partikler er 16.5 µg/m3, hvilket er under EU's og WHO's grænseværdi på henholdsvis 40 og 20 µg/m3. PM10 partikler er oftere fra lokalområdet og koncentrationerne har større geografisk variation end PM2.5 - Se de landsdækkende PM10 variationer på kort »

  !Black carbon

  Luftkoncentrationen af Black carbon (eller sod) partikler er 0.4 µg/m3. Det er en svagt forhøjet koncentration. Black carbon er ultrafine sod-partikler fra forbrændingskilder (f.eks. vejtrafik, brændeovne, kraftværker). Forhøjede koncentrationer forekommer i og omkring de større byer.

  !Partikelantal

  Der er estimeret 8600 partikler per cm3 luft. Det er en svagt forhøjet koncentration. Partikelantal er tilnærmelsesvis det samme som ultrafine partikler.

  !Brændeovne og pejse

  Der er en høj koncentration af brændeovne og pejse i København med i gennemsnit 185.4 enheder per km² - Se de landsdækkende variationer på kort »


  Bemærk: De modellerede luftkvalitetsdata er beregnede årsmiddelkoncentrationer i 2 meters højde for året 2019. De modellerede data har udelukkende vejledende karakter og repræsenterer ikke egentlige målinger. Læs mere her »

  Mere info om Luftforurening:

  Luftforurening menes at være skyld i ca. 6.000 for tidlige dødsfald årligt i Danmark. Det svarer til, at den forventede levetid for befolkningen som helhed er reduceret med 6-9 måneder. Hertil kommer astma og andre følgesygdomme af luftforurening, der nedsætter livskvalitet.

  Læs mere om Luftforurening her »

  Se Luftforureningskort

  Datakilder:
  DCE - Nationalt center for Miljø og Energi - Luften på din vej

  Trafikstøj

  Der er trafikstøj på adressen Reberbanegade 24, 3. 6, 2300 København S. Støjen er vurderet at være 55-60 dB. Det er et støjniveau, der svarer til støjen fra en vaskemaskine.

  Støjmålinger (dB)


  55-60
  55-60 dB
  60-65 dB
  60-65 dB
  65-70 dB
  65-70 dB
  70-75 dB
  70-75 dB
  Over 75 dB
  Over 75 db

  Trafikstøjkort på Reberbanegade 24, 3. 6, 2300 København SKortet viser trafikstøj i området omkring Reberbanegade 24, 3. 6, 2300 København S. - Åbn stort kort


  Støjdata stammer fra Miljøstyrelsens kortlægning af støjbelastede boliger i 2017 og er vejledende. Data er indsamlet og behandlet af kommunerne i hovedstadsområdet, Odense, Aalborg og Aarhus kommune samt Vejdirektoratet og Banedanmark. Der er primært indsamlet data for veje og jernbaner. Støjbelastningen er beregnet som et gennemsnit af den samlede mængde støj, der er indsamlet i løbet af et døgn på baggrund af trafiktællinger og vejrforhold.

  Nedenstående tabel viser trafikstøj i 1.5 meters højde på Reberbanegade 24, 3. 6, 2300 København S om dagen:

  StøjtypeLydstyrke
  Større veje ingen registreret støj (*)
  ! Veje i by55-60 dB
  Større jernbaneringen registreret støj (*)
  Jernbane i byingen registreret støj (*)
  Større lufthavningen registreret støj (*)
  (*) "ingen registreret støj" kan skyldes manglende målinger.

  Den samlede støjkortlægning vises på Miljøstyrelsens Støj-Danmarkskort og inkluderer også estimater for støj i 4 meters højde og om natten.

  Mere info om Trafikstøj:

  Det vurderes at flere tusinde danskere hvert år indlægges med forhøjet blodtryk eller hjertesygdom på grund af den ekstra risiko som trafikstøj giver. Vejstøj menes årligt at være årsag til 200-500 for tidlige dødsfald.
  Læs mere om Trafikstøj her »

  Se Støjkort

  Datakilder:
  Miljøstyrelsen

  Hårdhed af drikkevand

  Drikkevand på adressen Reberbanegade 24, 3. 6, 2300 København S har hårdhed: 18 - 24. Det betyder at vandet er klassificeret som hårdt. Hårdhedsgraden er baseret på et gennemsnit for kommunen. Vi anbefaler derfor, at du undersøger hårdhedsgraden hos dit lokale vandværk.
  Vandets Hårdhed, dH
  dH <4 dH 4-8 dH 8-12 dH 12-18 dH 18-24 dH 24-30 dH >30

  Mere info om hårdhed af drikkevand:

  Hårdt drikkevand medfører tilkalkning af elkedler, vaskemaskiner og toiletter og øget forbrug af vaske- og rengøringsmidler. Hårdt vand har ingen kendt skadelig effekt på helbredet. Læs mere om drikkevandets hårdhed her »

  Se Hårdhedskort

  Datakilder:
  GEUS  Risiko for oversvømmelse — Reberbanegade 24, 3. 6, 2300 København S

  Ekstrem regn

  Der kan være risiko for oversvømmelse ved kraftig regn og/eller regulære skybrud på adressen Reberbanegade 24, 3. 6, 2300 København S.

  Ejendommen ligger ikke i en lavning, men overfladevand har svært ved at sive ned i jorden da befæstelsesgraden er høj og den hydrauliske ledningsevne er dårlig.

  Lavninger

  Reberbanegade 24, 3. 6, 2300 København S ligger ikke i en lavning og som udgangspunkt er risikoen for at regnvand samler sig på adressen under skybrud derfor lav.

  Kortet nedenfor viser afløbsløse lavninger i landskabet. Nedløbsriste der kan lede overfladevandet i kloak er vist med sorte firkanter.

  Ekstrem regn på Reberbanegade 24, 3. 6, 2300 København SRisiko for oversvømmelse ved ekstrem regn afhænger i høj grad af terrænet. Kortet ovenfor viser lavninger (markeret med blå) omkring Reberbanegade 24, 3. 6, 2300 København S. De blå områder viser den potentielle maksimale udbredelse af skybrudsrelateret oversvømmelse hvis alle lavninger bliver helt fyldt med vand. - Åbn stort kort
  !Høj befæstelsesgrad
  Den gennemsnitlige befæstelsesgrad i området omkring Reberbanegade 24, 3. 6, 2300 København S er 80 procent. Det betyder, at ca. 80 procent af overfladen er bebygget eller belagt med asfalt, fliser, brosten mv., der hindrer regn- og overfladevand at sive ned i jorden.
  !Hydraulisk ledningsevne
  I perioder med kraftig nedbør vil det øverste jordlag have en lav hydraulisk ledningsevne på 50 - 100 mm/dag i området omkring Reberbanegade 24, 3. 6, 2300 København S. Selv i ubebyggede områder vil regnvand derfor blive på overfladen og kun meget langsomt trænge ned i jorden.

  Mere info om risiko for oversvømmelse ved skybrud:

  Skybrud er meget voldsomme regnbyger, der forårsager oversvømmelse af kloakker og tagrender. Risiko for oversvømmelser kan have indflydelse på huspriser, forsikringspræmier og kloakafledningsafgifter. Inden et boligkøb er det derfor en god ide, at overveje risikoen for oversvømmelse ifm skybrud. Læs mere om skybrud her »
  Lavningskort »

  Datakilder:
  Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

  Grundvand

  Reberbanegade 24, 3. 6 ligger i et område hvor grundvand ikke ser ud til at udgøre en risiko ifm oversvømmelse.
  Historiske grundvandsdybder 1991-2020

  Den modellerede gennemsnitlige grundvandsdybde er 1.8 meter på adressen. Dybden er baseret på data fra hele perioden 1991-2020 i vinterhalvåret. Medtages usikkerhed/datavariation ligger den gennemsnitlige grundvandsdybde i intervallet 1 - 2.5 meter. Det ret store usikkerhedsinterval afspejler bl.a. (1) usikkerhed på den nummeriske model, (2) naturlige nedbørsvariationer og (3) usikkerhed på de målte grundvandssdybder i de geologisk boringer.

  Baseret på de historiske observationer og den nummeriske grundvandsmodel er der ikke tegn på at Reberbanegade 24, 3. 6 har problemer med højtliggende grundvand, for nuværende.

  Historiske grundvandsdybder (1991-2020)
  Reberbanegade 24, 3. 6, 2300 København S


  Ekstrem regn på Reberbanegade 24, 3. 6Kortet viser den modellerede dybde til grundvandet omkring Reberbanegade 24, 3. 6. Kortudsnittet måler 1.600 x 800 meter og adressen er markeret med markør . Dybderne er baseret på historiske (1991-2020) målinger i vinterhalvåret (i geologisektionen længere nede på siden kan du få mere detaljeret information om de geologiske boringer tæt på adressen, hvorfra grundvandsdata stammer). Modelberegningerne er nedskaleret fra 100 m grid til 10 m grid med brug af maskinlæring. Områder med højt grundvand er markeret med blå farver, mens gule og orange farver svarer til et dybere grundvandsspejl. - Åbn stort kort
  Fremtidige grundvandsstigninger i perioden 2041-2070

  Der sker sandsynligvis ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen over de næste 40-50 år. I følge en modelberegning med et højt CO₂-niveau, så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (0.9 centimeter) i perioden 2041-2070.

  Se 2041-70 ændringer på stort kort ».

  Perioden 2071-2100

  Der sker sandsynligvis heller ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen når vi kigger længere ud i fremtiden. I følge en modelberegning (igen med et højt fremtidigt atmosfærisk CO₂-niveau), så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (2.4 centimeter) i perioden 2071-2100.

  Se 2071-2100 ændringer på stort kort ».  Mere info om stigende grundvand:

  Grundvandsspejlet er udtryk for et niveau i jorden - Under grundvandsspejlet er alle mellemrum i jorden mættet og fyldt med vand, og over grundvandsspejlet er jorden umættet med vand. Flere steder i Danmark ligger grundvandsspejlet tæt på overfladen. Med forventede klimaændringer og øget nedbør, vil grundvandet uværgeligt stige og områder hvor grundvandsspejlet når op til overfladen vil blive omdannet til sump. Eksperter mener, at affekten af grundvandsstigninger kan blive langt større for Danmark end effekten af havniveaustigninger i takt med, at klimaet ændrer sig. Læs mere om stigende grundvand her »

  Grundvandskort »

  Datakilde:
  HIP

  Vandløbsoversvømmelse

  Reberbanegade 24, 3. 6, 2300 København S er ikke i umiddelbar risiko for oversvømmelse ifm forhøjet vandstand i nærmeste vandløb.

  Vandløbsstigning

  Kortet nedenfor viser områder der vil blive oversvømmet ved 1 meter vandstandsstining i nærmeste vandløb.

  Oversvømmelsesrisiko fra vandløb på Reberbanegade 24, 3. 6, 2300 København SKortet ovenfor viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 100 cm over det normale niveau i nærmeste vandløb. Push-pin markøren angiver adressen Reberbanegade 24, 3. 6, 2300 København S. Data er stillet til rådighed af Klimatilpasning.dk. Se nærmere på det interaktive Vandløbsflodskort - Åbn vandløbskort

  Mere info om risiko for oversvømmelse fra vandløb:

  Ved massive vandløbsstigninger kan åer og vandløb gå over deres bredder og give oversvømmelser. Læs mere om oversvømmelse fra vandløb her »

  Vandløbskort »

  Datakilder:
  Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk
  GeoMatic

  Havvand

  Reberbanegade 24, 3. 6, 2300 København S ligger i en højde på 2.5 meter over havets overflade.

  !Havvand på Land

  Ved ekstrem stormflod og/eller klimarelaterede havniveaustigninger, der overstiger 250 centimeter, er der risiko for oversvømmelse på adressen.


  Stomflod og havvand på Reberbanegade 24, 3. 6, 2300 København SKortet viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 250 cm over det nuværende gennemsnitlige havniveau. Push-pin markøren angiver adressen Reberbanegade 24, 3. 6, 2300 København S. Med det interaktive stormflodskort kan du vurdere andre områder og vandstandsstigninger - Åbn stormflodskort

  Mere info om risiko for oversvømmelse ved stormflod:

  Stormflod er oversvømmelser, som skyldes ekstrem vandstand i havet. En stormflod kan finde sted når kraftig vind presser store vandmasser fra havet ind over land. Risiko for oversvømmelse ved stormflod er størst i lave marskområder som Vadehavet og i fjorde, hvor vinden kan presse vandet ind, uden at det har mulighed for at komme ud igen. Stormflodsoversvømmelser er næsten årlige tilbagevendende fænomener i udsatte områder Læs mere om oversvømmelse fra stormflod her »

  Stormflodskort »

  Datakilder:
  Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

  Oversvømmelsesdirektivet - Risikoområder

  Plantrin 1

  Reberbanegade 24, 3. 6, 2300 København S befinder sig ikke i et område, der er udpeget som højrisiko for havvands- eller vandløbsoversvømmelse under plantrin 1.

  Se kort »

  !Plantrin 2

  Adressen er til gengæld udpeget som højrisiko under den mere præcise plantrin 2 kortlægning.

  Se plantrin 2 kort »

  Adressen befinder sig indenfor risikoområdet Køge Bugt – København. Læs mere om hvorfor området er udpeget som høj risiko for oversvømmelse - Risikoområde Køge Bugt – København »  Mere info om oversvømmelsesdirektivet:

  I forbindelse med EU's oversvømmelsesdirektiv har kystdirektoratet udpeget 14 afgrænsede risikoområder, hvor en større oversvømmelse fra havet, fjorde eller vandløb må anses som sandsynlig.

  Læs mere om oversvømmelsesdirektivet »

  Datakilder:
  Kystdirektoratet  Boligfakta og Økonomi — Reberbanegade 24, 3. 6, 2300 København S

  BBR oplysninger

  Vi kunne ikke finde BBR oplysninger på Reberbanegade 24, 3. 6, 2300 København S.

  BBR meddelelse

  Hent den officielle BBR meddelelse for Reberbanegade 24, 3. 6, 2300 København S. Tryk på knappen for at hente PDF-filen via boligejer.dk.

  Download BBR-Meddelelse

  Du kan finde mange flere officielle dokumenter blandt ejendommens dokumenter.

  Mere info om BBR:

  Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register, der indeholder grunddata om bygnings- og boligforhold for samtlige bygninger i Danmark.

  BBR-oplysningerne danner grundlag for beregningen af bl.a. ejendomsværdiskat og afgifter til vand, varme og renovation. Som boligejer er du ansvarlig for, at BBR-oplysningerne er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Hvis der er fejl i BBR oplysningerne, er det boligejerens ansvar, at sørge for, at de bliver rettet. Læs mere her » Urigtige oplysninger kan resultere i en bøde på op til 5.000 kr.

  Læs mere om BBR data her »

  Datakilder:
  ois.dk

  Energimærke

  Vi kunne ikke finde et energimærke på Reberbanegade 24, 3. 6, 2300 København S sidst vi kiggede (29. februar 2020). Det kan skyldes at bygningen ikke endnu er energimærket, eller, at det tidligere energimærke ikke længere er gyldigt.

  Tjek det elektroniske energimærke »

  Energimærkedata stammer fra den elektroniske energimærkerapport. Download rapporten her »
  Sidst opdateret den 29 februar, 2020 - opdater


  Mere info om Energimærket:

  De fleste bygninger, der anvendes til beboelse eller erhverv, skal energimærkes ved salg eller udleje. Energimærkningen giver først og fremmest et overblik over, hvor dyr en bolig vil være i varme og el. Det har betydning for salgsprisen. Besparelsesforslagene viser, hvilke energimæssige forbedringer det kan betale sig at gennemføre. Læs mere om Energimærket her »

  Datakilder:
  SparEnergi.dk

  Boligopvarmning

  Fjernvarme

  Reberbanegade 24, 3. 6, 2300 København S ligger i et område hvor der er mulighed for fjernvarmeforsyning fra HOFOR Fjernvarme P/S. BBR-oplysningerne viser dog ikke om boligopvarmningen rent faktisk også er fjernvarme.

  Du kan beregne den faktiske pris på baggrund af det konkrete forbrug samt varmeforsynings takstblad, som typisk er tilgængeligt på forsyningens hjemmeside. Hjemmesiden for HOFOR Fjernvarme P/S finder du her: http://www.hofor.dk/.

  Mere info om Boligopvarmning

  Boligopvarmning er en betydelig post på boligbudgettet, som varierer meget, både over tid, opvarmningsform og så sandelig også geografisk fra den ene varmeforsyning til den næste.

  I disse år har fjernvarmen vokseværk og flere og flere boliger tilsluttes. Det er en god udvikling - Fjernvarme er den miljømæssigt reneste opvarmningsform og i mange tilfælde også den billigste. DinGeo har samlet forsyningsområderne for alle 400+ danske fjernvarmeværker og sammenkoblet disse med flere andre fjernvarmedata-registre, inklusiv fjernvarmepriser.

  Læs mere om data og datakilder her »
  Læs mere om HOFOR Fjernvarme P/S her »

  Fejl ved opslag af Frededede og Bevaringsværdige Bygninger

  Vi kunne desværre ikke finde data på ejendommen.

  Mere info om fredede og bevaringsværdige bygninger:

  Registeret over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB) indeholder ca. 355.000 bevaringsværdige bygninger og ca. 9.000 fredede bygninger.
  Hvis en bygning er fredet og/eller bevaringsværdig kan der være restriktioner omkring renovering og ombygning. På den anden side kan der også være økonomiske fordele ved at eje et fredet eller bevaringsværdigt hus. Læs mere her »

  Datakilder:
  Kulturministeriet, Fredede og bevaringsværdige bygninger  Lokalområdet — Reberbanegade 24, 3. 6, 2300 København S

  Naboerne
  unge og ældre i ydre by

  Den mest almindelige husstandstype i og omkring Reberbanegade 24, 3. 6, 2300 København S er unge og ældre i ydre by , d.v.s. conzoom®-typen Duopolerne.

  Duopolerne

  Duopolerne
  unge og ældre i ydre by

  • Unge og ældre uden hjemmeboende børn
  • Bor i mindre ejerlejligheder i udkanten af storbyen
  • Middel købekraft
  • Benytter kollektiv trafik og cykler
  • Spiser jævnligt take-away
  • Motionerer ofte

  Geodemografi

  Flest er enlige og flere har ingen børn. En lille halvdel er 23 til 35 år og den anden er 40 til 60 år. To ret forskellige aldersklasser, som deler tag. Derfor kalder vi dem Duopolerne. Nogle har en anden oprindelse end dansk

  Uddannelsesniveauet er ligeledes spredt. Flest har en videregående uddannelse og flere er på vej, da typen rummer en del studerende. En stor fjerdedel har en erhvervsfaglig uddannelse, lidt færre klarer sig med grundskolen

  De, der ikke læser, er lønmodtagere. Duopolernes indkomst er typisk i midten af indkomstskalaen. Formuen er overvejende lav, så på trods af manges relativt høje uddannelsesniveau finder vi dem hyppigst i middel- og arbejderklassen

  Boligen er en mindre ejerlejlighed, men over halvdelen svarer, at de bor til leje. For mange unges vedkommende er der tale om forældrekøb eller også er det deres første lejlighed, som måske deles med en god studieven. For andres vedkommende handler det om værelsesudlejning; mange må erkende, at det kan være for dyrt at stå alene med ejerlejlighed i storbyen, når denne skal finansieres med blot en enkelt indkomst. To tredjedele af Duopolerne klarer sig fint uden bil

  De små ejerlejligheder finder vi i ældre etageejendomme. Ejendommene er beliggende i de ældre bykerner i København, Odense, Aarhus og Aalborg eller i byerne i umiddelbar nærhed heraf

   

  Adfærd, livsstil og holdninger

  Duopolerne forbruger meget af det meste. De er storforbrugere af den kollektive trafik, cyklen og kulturelle tilbud. Der er dog blevet længere mellem diskoteksbesøgene til fordel for byens mere finkulturelle tilbud

  De får også trænet lattermusklerne ved standup-shows, ligesom der også bliver tid til fysisk træning hver uge for de fleste. I hverdagen løber de eller tager en tur omkring fitnesscentret. Desuden synes en pæn del, at de er skiløbere, når man spørger til deres motionsvaner. Det kan dog være svært at få tid til det hele i en travl hverdag, så maden er ofte en færdigret. Heldigvis findes der efterhånden mange sunde alternativer på markedet

  Når de handler ind, er det ofte til gule priser, men der må meget gerne være godt med grønt og økologisk i kurven, så længe det er inden for budgettet. Omkring middagsbordet med vennerne bliver der ofte diskuteret politik, her er deres holdninger overvejende med en rød politisk vinkel

  Den ene andel har ingen større interesse for politik, mens den anden har. De, som interesserer sig for politik, går primært op samfundet omkring dem på nationalt - og ikke lokalt - plan. De holder sig orienteret gennem tidsskrifter og nettet, hvoraf sidstnævnte er en integreret del af dagligdagen til både studier, shopping, underholdning og online spil. Måske håber de med sidstnævnte at vinde lidt ekstra lommepenge

  Online orienterer de sig også om deres interesser, der inkluderer boligdesign, mode, kosmetik, hudpleje, fotografi, samfundsøkonomi og mad. I øvrigt kigger hver femte efter bolig hver uge, måske de er på vej til at tage skridtet videre og stå helt på egne ben

  I forhold til madinteressen bliver de måske inspireret af Christian Bitz og Mette Blomsterberg. De ser i hvert fald oftere madprogrammer på DR1 og TV2. Der er dog langt fra stuen til køkkenet og madforsøget bliver til tider erstattet af en god omgang popmusik i radioen. Efter maden sidder de gerne og hygger sig med et glas rødvin og et par cigaretter

  Hver tredje har holdt ferien i Danmark de sidste år. En ud af fire har taget en forlænget weekend til udlandet og næsten lige så mange er rejst ned i Europa, måske med rygsæk mere end med kuffert

  Endnu engang viser typen, hvorfor de hedder Duopolerne. Værdimæssigt er de fleste Moderne. Nogle i kombination med at være Fællesskabsorienterede, mens andre er mere Individorienterede. Holdningsmæssigt omfavner de både samfundets og den teknologiske udvikling og ser ingen ulemper derved. De mener, at Danmark gør ret i at engagere sig internationalt og synes godt, at vi kunne gøre mere for flygtninge og indvandrere. Desuden mener de, at miljøet er vigtigere end industriens vækst og at Danmark godt kunne bruge lidt flere offentlige midler på kultur

  Ved det seneste folketingsvalg stemte flest til venstre for midten, men Liberal Alliance hentede også mange stemmer fra Duopolerne
  Mere info

  Conzoom® er et databaseret segmenteringsværktøj, der opdeler de danske husstande i 36 forskellige typer. Med et DinGeo-adresseopslag får du gratis adgang til Conzoom® og et indblik i den gennemsnitlige husstand i området: Forbrugeradfærd, livsstil, holdninger, alder, antal af børn, indkomst, formue, osv.. Læs mere om Conzoom® »

  Conzoom®-typen på en given adresse ændres løbende. Det skyldes dels den generelle almindelige udvikling i Danmark, men også lokalområdets til- og fraflytning. DinGeo opdaterer løbende Conzoom® - På Reberbanegade 24, 3. 6 er data sidst opdateret 18 marts, 2022.

  Datakilde: Geomatic

  Sådan stemmer naboerne

  Reberbanegade 24, 3. 6 hører til afstemningsområdet 4. Nord hvor der er 14.432 stemmeberettigede borgere.

  !Valgdeltagelse

  Der var 11.722 i 4. Nord, der afgav deres stemme. Det svarer til en flot valgdeltagelse på 81.2 under landsgennemsnittet på 84.5 procent.

  Folketingsvalget 2019
  Ved folketingsvalget i 2019 var Enhedslisten det største parti i afstemningsområdet 4. Nord med 2.211 stemmer. Det svarer til 18.9 procent af de afgivne stemmer.

  Grafen nedenfor viser valgresultatet for 4. Nord (venstre søjle) i forhold til landsresultatet (højre søjle).

  Højdespringer

  Enhedslisten fik relativt set mange stemmer i afstemningsområdet 4. Nord, med et indeks på 273 i forhold til landsgennemsnittet.

  Underperformer

  Kristendemokraterne klarede sig relativt set dårligst i afstemningsområdet 4. Nord, med et indeks på 49 i forhold til landsgennemsnittet.

  Mere info om Valgdata:

  Afstemningsområder er den mindste administrative inddeling i Danmark. Valgdata fra det lokale afstemningsområder giver et godt indblik i lokalområdet.

  Læs mere om data her »

  Datakilder:
  Den danske valgdatabase

  Risiko for indbrud

  Baseret på Rigspolitiets statistiske opgørelser vurderes indbrudsrisiko på Reberbanegade 24, 3. 6, 2300 København S at være lav.

  Meget lav0.0-0.5 percent Lav 0.5-1.5 percent Mellem 1.5-3.0 percent Høj 3.0-6.0 percent Meget høj >6.0 percent

  I perioden fra første kvartal 2016 og frem til og med andet kvartal 2018 er der anmeldt 256 indbrud i et område på en kvadratkilometer omkring Reberbanegade 24, 3. 6. Indenfor 1km2-kvadratcellen er der 15274 adresser. Omregnet betyder det at der i perioden årligt har været hvad der svarer til 6.70 indbrud per 1000 adresser. Det giver en estimeret indbrudsrisiko på 0.67 pct.


  Grafen nedenfor viser den tidslige fordeling af indbrud.

  !Lav opklaringsprocent i 2300 København S

  Opklaringsprocenten i 2300 København S er meget lav. I perioden 2011-2018 blev kun 3-4% af alle indbrud opklaret. Det er endnu lavere end landsgennemsnittet på fem procent.


  Mere info om Indbrudsrisiko:

  Danmark har en trist rekord - Vi er det land i EU, der har flest indbrud pr. indbygger. Der er god grund til at 56 procent af danskerne er bekymret eller meget bekymret for at få indbrud i deres bolig. DinGeo viser landets mest detaljerede indbrudsrisiko, baseret på et detaljeret geodatasæt med en historisk oversigt over antallet af indbrud indenfor kvadratkilometerceller.

  Kun fem procent af alle indbrud i Danmark bliver opklaret. Men der er store geografiske forskelle på, hvor mange indbrud der bliver opklaret. DinGeo viser chancen for at politiet opklarer indbrud i din by. Læs mere om Indbrudsrisiko her »

  Indbrudsrisiko på kort

  Datakilder:
  Rigspolitiet: Statistik
  Danmarks Radio: Se, hvor få indbrud politiet opklarer i din by

  Skoledistrikt AMAGER ØST (Skolen på Amagerbro)

  Reberbanegade 24, 3. 6 hører under skoledistriktet AMAGER ØST (Skolen på Amagerbro). I skoledistriktet er der én folkeskole, nemlig Skolen på Amagerbro.

  Skolen på Amagerbro

  Skolen på AmagerbroSkolen på Amagerbro, Lybækgade 20 i Københavns Kommune.
  Ældste klasse:
  9. klasse
  Gns trivsel:
  3.56
  Undervisningseffekt:
  0.3
  Afstand:
  233 meter
  Info om Skolen på Amagerbro

  Mere info om Skoler:

  Skolevalget er af de vigtigste valg forældre tager på vegne af deres børn. Skoledata kan være et godt værktøj til at få indsigt og viden inden man vælger skole. DinGeo har samlet og kombineret en lang række skoledata (og skoledistriktsdata) således, at du på alle adresser kan få basal information om den lokale folkeskole. De enkelte tal er markeret med en pil op når de er højere/bedre end landsgennemsnittet, en rund gul skive når de rammer tæt på gennemsnittet og en rød pil ned når tallet er under gennemsnittet. Læs mere her »

  Se skoledistrikt AMAGER ØST (Skolen på Amagerbro) på kort

  Bredbåndsmuligheder

  ! Begrænsede bredbåndsmuligheder

  Der er dårlige bredbåndsmuligheder på Reberbanegade 24, 3. 6, 2300 København S. Ifølge erhversstyrelsen er der på adressen ingen internetudbydere til fastnet.
  • Fibernet: ikke endnu tilgængeligt
  • COAX bredbånd (kabel-TV): ikke endnu tilgængeligt
  • xDSL bredbånd (telefonstik): ikke endnu tilgængeligt

  Se fibernet dækningsgrad omkring Reberbanegade 24, 3. 6  God mobildækning

  Der er god 4G mobildækning på Reberbanegade 24, 3. 6 med vejledende downloadhastighed op til 100 - 200 Mbit/s. I Danmark findes der tre store mobilnetværk, der håndterer mobiltelefoni og mobilt bredbånd. På Reberbanegade 24, 3. 6 er dækningen for de tre netværk:

  • TDC: 30 - 50 Mbit/s
  • Tre: 10 - 20 Mbit/s
  • Telia-Telenor: 100 - 200 Mbit/s

  Se 4G-dækningskort på Reberbanegade 24, 3. 6


  Data sidst opdateret 03 februar, 2022

  Du kan finde meget mere information og de bedste adresserelevante tilbud på siden
  Internet og Mobildækning Reberbanegade 24, 3. 6, København S
  Se data direkte på tjekditnet.dk  Mere info om Bredbånd:

  For moderne familier er digital infrastruktur efterhånden en nødvendighed på linje med drikkevand, elektricitet, offentlig transport o.s.v. De fleste boligkøbere inddrager bredbåndsmuligheder i deres boligsøgning og udenlandske undersøgelser har vist en målbar indflydelse på salgspriserne. Læs mere her »

  Se fibernetdækning på kort

  Se 4G-dækning på kort

  Geologi

  Jordarten under Reberbanegade 24, 3. 6, 2300 København S er Moræneler.

  Moræneler er den mest almindelig jordart i Danmark og dækker 39 procent af Danmarks kortlagte arealer. Moræneleret er specielt dominerende på Fyn, Sjælland og øerne. Det er aflejret under en af de mange Pleistocæne istider, der har dækket Danmark over de sidste par millioner af år. Moræneler er sandet og siltet ler og med spredte sten og blokke fra det sydlige Norge og Sverige samt i østersøområdet.

  Moræneler
  Typisk moræneler med spredte store sten og blokke (Foto P.R. Jakobsen, GEUS).

  Moræneler kan være følsomt overfor udtørring, hvorved jorden kan sætte sig og bygninger kan få sætningsskader. Det er specielt et problem under tørre og varme somre (f.eks. 2018).

  Moræneler er ofte næsten uigennemtrængelig for vand og ved kraftig regn vil nedbøren derfor kun i meget lille omfang synke ned i jorden, men derimod strømme på overfladen, hvilket øger risiko for oversvømmelser.

  Moræneler indeholder ofte små koncentrationer af uran og thorium, som under henfald frigiver Radon. Moræneler under boligen øger derfor risiko for Radon i indeluften.

  Mere info om Geologi:

  Danmarks Jordartskort viser hvilke jordarter der ligger under pløje- og kulturlaget, typisk i ca. 1 meters dybde. De forskellige jordarter har forskellige egenskaber, der er vigtige i forhold til f.eks. risiko for sætningsskader, hydraulisk konduktivitet og risiko for oversvømmelse ved kraftig nedbør, og radonforurening af boligens indeluft.

  Husk at du kan finde yderligere geologisk information fra de omkringliggende boringer (se nedenfor).

  Se på kort

  Læs mere om jordarter her »

  Datakilder:
  GEUS

  Mere info om Boringer:

  Der er udført mere end 300.000 undergrundsboringer i Danmark. DinGeo viser de boringer, der ligger tættest på opslagsadressen, med basale boringsoplysninger samt link til detaljerede borerapporter. Borerapporterne indeholder ofte nyttig og relevant informationer om geologi og grundvandsdybder. Læs mere om boringer her »

  Datakilder:
  GEUS

  Geologiske boringer i nærheden af Reberbanegade 24, 3. 6

  Den nærmeste overfladenære boring ligger 15 meter væk. Boringens lokalitet er navngivet Reberbanegade/Oliebladsgade. Boringen blev afsluttet 18 april, 1995. Brøndborer var Kampsax Geodan. Formålet med boringen var Geoteknisk boring/midlertidig grundvandssænkning og anvendelse er angivet som Sløjfet/opgivet/opfyldt boring. Boringen nåede en dybde på 36.5 meter. Du kan finde mere information i borerapporten 201. 4812 ».

  Tabellen nedenfor lister de 10 nærmeste boringer sorteret efter afstand fra Reberbanegade 24, 3. 6.

  Afstand, m Formål Dybde, m Borerapport
  15 Geoteknisk boring 36.5 201. 4812 »
  81 Geoteknisk boring 35.0 201. 4813 »
  101 Geoteknisk boring 35.5 201. 5670 »
  109 Geoteknisk boring 9.0 201. 4765 »
  129 Geoteknisk boring 36.0 201. 4811 »
  148 Geoteknisk boring 3.0 201. 1332 »
  158 Geoteknisk boring 2.0 201. 1334 »
  161 Geoteknisk boring 2.4 201. 1327 »
  174 Geoteknisk boring 31.5 201. 4814 »
  194 Geoteknisk boring 2.7 201. 1335 »

  Hvor langt er der fra Reberbanegade 24, 3. 6
  til nærmeste

  Risikovirksomhed

  AGA A/S
  Kolonne 2


  Afstand: 748 meter


  Kort Læs mere

  Vindmølle

  Højde: 67 m
  Kapacitet: 2000 kW


  Afstand: 2,00 km


  Kort Læs mere

  Mobilmast

  Brysselgade 7
  2300 København S


  Afstand: 162 meter


  Kort Læs mere

  Apotek

  Amagerbro Apotek


  Afstand: 260 meter


  Læs mere

  Dagligvare

  føtex 1368 Dagligvarer


  Afstand: 181 m


  Læs mere

  Renseanlæg

  Lynetten renseanlæg


  Afstand: 3,80 km


  Læs mere

  Daginstitution

  Sundby Asyl


  Afstand: 50 m


  Læs mere  DinGeo oversigter

  Info om Postnummer: 2300 København S
  Info om vej: Reberbanegade
  Stamoplysninger for Reberbanegade 24, 3. 6, 2300 København S
  Geografiske koordinater 55.66157367°N, 12.60634978°Ø
  Højde over havets overflade 2,5 m.o.h.
  Sogn Sundby Sogn »
  Politikreds Københavns Politi
  Adressens Id 895a5eef-7a6e-4b18-ba80-453151a91322

  Stamoplysninger:

  Vi har samlet diverse stamoplysninger på Reberbanegade 24, 3. 6, 2300 København S.