DinGeo — i hele Danmark

Danmarksgade 31, st. , 6700 Esbjerg

Lejligheden på Danmarksgade 31, st. i Esbjerg er opført i 1897 og indeholder 8 værelser, et køkken og et badeværelse fordelt på 461 m2. Bygningen er bevaringsværdig med en høj bevaringsværdi.

Ejendommen ligger i Esbjerg Kommune, opvarmes med fjernvarme fra DIN Forsyning Varme og tilhører skoledistriktet Urbanskolen med tre folkeskoler, af hvilke Danmarksgades Skole Urban er den nærmeste. De nærmeste naboer er typisk højtlønnede enlige og par, der tilhører de øverste socialklasser. Den årlige risiko for indbrud er 1.93 procent i området. Generer openAI beskrivelse

Beregn friværdi
kr.
kr.

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside
» Hvad kan jeg købe bolig for? - Beregn her
Matrikelkort Danmarksgade 31, st.

Luftfoto af Danmarksgade 31, st. , 6700 Esbjerg. Matriklen er markeret med den grønne polygon.

Se flere fotos


Bemærk: Dingeo boligrapporten består udelukkende af offentligt tilgængelig geodata - læs mere om DinGeo og vores datakilder her.

Sundhed — Danmarksgade 31, st. , 6700 Esbjerg

Radon

Danmarksgade 31, st. , 6700 Esbjerg er en lejlighed og dermed langt mindre udsat for radonforurening end enfamiliehuse i samme område. Radonrisikoen er derfor Meget lav.

Meget lavRadonrisiko Lav Radonrisiko Mellem Radonrisiko Høj Radonrisiko Meget højRadonrisiko
Radonklassificering

Danmarksgade 31, st. , 6700 Esbjerg ligger i den gamle Esbjerg kommune, der er klassificeret som Radonklasse 0 den laveste klassificering. Det betyder at mindre end 0,3% af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på 200 Bq/m3 eller mere (WHO anbefaler at koncentrationen ikke overstiger den øvre grænseværdi på 100 Bq/m3). Som udgangspunkt er risiko for Radon i boligen derfor lav.

Radonklasse 0 klassificeringen stammer fra den landsdækkende radonundersøgelse fra 2001. Undersøgelsen inkluderede 20 målinger i den gamle Esbjerg kommune. Af de 20 målinger var den højeste radonkoncentration 90 Bq/m3 og middelkoncentationen var 27 Bq/m3.

!Geologi

Det geologiske underlag på Danmarksgade 31, st. , 6700 Esbjerg er Smeltevandssand og -grus (Se Geologi og Geoteknik), der frigiver Radon og dermed øger risiko for Radon i boligen.

!Byggeår

Ejendommen Danmarksgade 31, st. , 6700 Esbjerg er opført i 1897 (Se Boligoplysninger) og sandsynligvis ikke radonsikret mod undergrunden (først med bygningsreglementet i 1998 blev der stillet krav om, at nybyggeri skal radonsikres).

Bygningen
Danmarksgade 31, st. , 6700 Esbjerg er en lejlighed. Lejligheder i etageejendomme har et gennemsnitligt radonniveau, der kun er ca. en fjerdedel af niveauet i områdets enfamiliehuse.
Radon i danske boliger
Der er lav risiko for Radon på Danmarksgade 31, st. , 6700 Esbjerg.

Mere info om Radon:

Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart, der dannes i jord -og bjergarter, som indeholder thorium og uran. Radon trænger ind i boliger fra undergrunden. Gasarten kan hverken ses, lugtes eller smages.

DinGeo angiver risiko for Radon, og inkluderer ikke egentlige målinger indefra boligen...
Læs mere om Radon her »

Se radonkort

Datakilder:
Risø, Statens Institut for Strålehygiejne, GEUS

Risiko for asbest, tungmetaller og PCB i indeklimaet

Risiko for sundhedsskadelige stoffer i bygning
Danmarksgade 31, st.

Asbest PCB TM
Facade
Fuger
Gulve
Isolering
Maling
Tag

Tabelforklaring:
Grøn markerer lille risiko ( ) og rød stor risiko ( ) for sundhedsskadelige stoffer (Asbest, PCB og tungmetaller) i de forskellige bygningsdele. Størrelsen angiver sandsynligheden for at den kunstige intelligens har ret (vurderet ud fra de mange tusinde træningsdata). Risikovurderingen er baseret på en statistisk model og vi understreger, at der er tale om en risikovurdering med streg under risiko.

!Asbest

Asbest er en fællesbetegnelse for en gruppe mineraler velegnet til isolering og brandsikring. Fibre fra asbestholdige materialer er særdeles sundhedsskadelige på grund af fibrenes beskedne størrelse, men så længe de asbestholdige byggematerialer ikke afgiver fibre til luften, er asbest i bygningen ikke nødvendigvis farlig.

Lejligheden på Danmarksgade 31, st. har risiko for Asbest i følgende byggematerialer (sandsynlighed angivet i efterfølgende parentes): Tagmateriale (100.0%)

!PCB

PCB er en af verdens farligste miljøgifte. Nu om dage er det totalt forbudt at producere, importere og anvende byggematerialer, der indholder PCB. Forbuddet mod PCB har desværre ikke altid været gældende.

Lejligheden på Danmarksgade 31, st. har risiko for PCB i følgende byggematerialer (sandsynlighed angivet i efterfølgende parentes): Facade (51.2%), Fuge (51.1%).

!Tungmetaller

Tungmetaller har været anvendt i byggeriet i århundreder som kemisk tilsætning i bl.a. maling, grunder samt i metallisk form. Tungmetalholdige byggematerialer medfører ikke nødvendigvis indeklimaforurening, så længe stofferne er fast bundet, fx i blyskørter eller i malingsoverflader

Lejligheden på Danmarksgade 31, st. har risiko for tungmetaller i følgende byggematerialer (sandsynlighed angivet i efterfølgende parentes): Maling (85.8%), Gulve (76.3%), Isolering (72.1%), Fuge (68.7%), Facade (62.5%), Tagmateriale (61.6%).

Risikovurderingerne er baseret på BBR data - sidst opdateret den 17 juni, 2024
Se adressens BBR data


Mere info om Sundhedsskadelige stoffer i byggematerialer:

Baseret på data fra flere årtiers bygningskemiske undersøgelser har Niras udviklet en Machine Learning-algoritme, der kan forudsige risiko for miljø- og sundhedsskadelige stoffer i danske bygninger. Den kunstige intelligens forudser risici baseret på byggematerialer, byggeår og andre BBR data. Der er tale om et professionelt værktøj som Niras har brugt internt med stor success og som nu stilles offentlig tilgængeligt via DinGeo.

De Miljø- og sundhedsskadelig stoffer i bygningsdelene kan være afgørende for et godt indeklima og din sundhed. Det er en risikofaktor som alle boligejere og boligkøbere bør tage aldeles alvorligt.

Læs mere her »

Datakilder:
Niras og BBR

Jordforurening

Ingen registreret jordforurening på grunden

Der er ikke registreret jordforurening på ejendommen Danmarksgade 31, st. , 6700 Esbjerg.

Ingen olietank på grunden

I følge BBR er der ikke olietank på lejlighedens grund.

!Jordforurening i nærområdet

Selvom der ikke er registreret jordforurening på lejlighedens grund, så er det stadig værd at bide mærke i, at der indenfor en radius på ca. 500 meter fra adressen er 51 jordforureninger. Det er et meget højt antal. Blandt det totale antal jordforureninger er 24 egentlige jordforureninger (type V2), mens 27 er mulige forureninger der ikke endnu er undersøgt (type V1).

Jordforureningskort på Danmarksgade 31, st. , 6700 EsbjergKortet ovenfor viser jordforurening i området omkring matriklen 266c-Esbjerg Bygrunde, der hører til Danmarksgade 31, st. , 6700 Esbjerg. De røde omrader er egentlige jordforureninger (V2) og blå områder er mulige forureninger, der ikke endnu er undersøgt (V1). - Åbn stort kort

Jordforureningsattest

Download en officiel jordforureningsattest for Danmarksgade 31, st. , 6700 Esbjerg. Tryk på knappen og en PDF-fil vil blive dannet via Danmarks Miljøportal.

Download Jordforureningsattest

Mere info om jordforurening:

Forurenet jord truer grundvandet, naturen og menneskers sundhed. Spredt ud over Danmark er der mere end 15.000 grunde, der er forurenede af industri, affald og tankanlæg. Dertil kommer et tilsvarende antal grunde der muligvis er forurenede. Desuden er der i Danmark omkring 200.000 sløjfede olietanke, der udgør en væsentlig risiko for uregistreret jordforurening af specielt parcelhusgrunde.

Ved boligkøb skal du altid tjekke jordforurening og olietank. Olietank bør være registreret i BBR.

Læs mere om jordforurening her »
Læs mere om olietanke her »

Se Jordforureningskort

Datakilder:
Danmarks Miljøportal

Jordforureninger (V2) tæt på Danmarksgade 31, st. , Esbjerg
LokalitetAfstand (meter)NuanceringStofferMere info
Danmarksgade 25 , 6700 Esbjerg
lok. nr. 561-45022
45? -
Danmarksgade 21 , 6700 Esbjerg
lok. nr. 561-04037
54 F0 -
Skolegade 26 , 6700 Esbjerg
lok. nr. 561-78005
109 F0 -
Norgesgade 25 , 6700 Esbjerg
lok. nr. 561-39052
136? -
Kongensgade 21 , 6700 Esbjerg
lok. nr. 561-39079
166 F0 -
Nørregade 9, 6700 Esbjerg
lok. nr. 561-64022
235? -
Kongensgade 45 , 6700 Esbjerg
lok. nr. 561-45027
238? -
Finsensgade 10, 6700 Esbjerg
lok. nr. 561-78004
280 F0 -
Jernbanegade 23, 6700 Esbjerg
lok. nr. 561-80067
300? -
Kirkegade 63, 6700 Esbjerg
lok. nr. 561-20006
312? -
Jernbanegade 48, 6700 Esbjerg
lok. nr. 561-03016
333 F0 -
Nygårdsvej 27 , 6700 Esbjerg
lok. nr. 561-91021
351 F0 -
Nygårdsvej 23 , 6700 Esbjerg
lok. nr. 561-39100
387 F0 -
Englandsgade 5 , 6700 Esbjerg
lok. nr. 561-39038
392? -
Finlandsgade 1 , 6700 Esbjerg
lok. nr. 561-78002
396 F0 -
Exnersgade 47 , 6700 Esbjerg
lok. nr. 561-04021
417 F0 -
Jernbanegade 1 , 6700 Esbjerg
lok. nr. 561-80053
423? -
Exnersgade 41 , 6700 Esbjerg
lok. nr. 561-47006
431 F0 -
Kirkegade 2 , 6700 Esbjerg
lok. nr. 561-71011
440? -
Islandsgade 15 , 6700 Esbjerg
lok. nr. 561-45035
469 F0 -
Østre Havnevej (Esbjerg) , 6700 Esbjerg
lok. nr. 561-81084
479? -
Exnersgade 15, 6700 Esbjerg
lok. nr. 561-80045
483? -
Kronprinsensgade 15 , 6700 Esbjerg
lok. nr. 561-78006
485! F2 -
Bavnehøjvej 2 , 6700 Esbjerg
lok. nr. 561-64039
487? -

Tabellen viser de 24 kortlagte jordforureninger (af typen V2), der ligger indenfor en ca. 500 meter radius af Danmarksgade 31, st. , 6700 Esbjerg.
Afstand angiver afstanden i meter fra Danmarksgade 31, st. til den pågældende jordforurening.
Nuancering angiver forureningskategori. F0 er den mindst alvorlige kategori, der angiver, at forureningen ikke umiddelbart udgør en sundhedsrisiko ift. brug af hus og have. Forureningskategori ! F1 betyder, at der er en forurening, der antageligvis ligger et stykke nede i jorden. Hvis du følger simple råd, så kan du uden sundhedsmæssig betydning bruge hus og have. Forureningskategori ! F2 er den højeste kategori. Det kan være en kraftig forurening, der kan have betydning for brugen af hus og have og desuden påvirke boligens indeklima. ? angiver at jordforureningen ikke endnu er kategoriseret.
Stoffer angiver hvilket helbredsskadelige stoffer, der er knyttet til den pågældende jordforurening.
Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

Mulige jordforureninger (V1) tæt på Danmarksgade 31, st. , Esbjerg
LokalitetsnummerAfstand (meter)Mere info
Danmarksgade 35 , 6700 Esbjerg
lok. nr. 561-78020
39
Danmarksgade 51 , 6700 Esbjerg
lok. nr. 561-12003
148
Danmarksgade 62 , 6700 Esbjerg
lok. nr. 561-64027
174
Kongensgade 33, 37, 6700 Esbjerg
lok. nr. 561-39037
195
Østergade 32 , 6700 Esbjerg
lok. nr. 561-80040
202
Borgergade 25 , 6700 Esbjerg
lok. nr. 561-39001
237
Banegårdspladsen , 6700 Esbjerg
lok. nr. 561-39015
237
Kirkegade 21, 6700 Esbjerg
lok. nr. 561-81104
241
Jernbanegade 23, 6700 Esbjerg
lok. nr. 561-80067
270
Kongensgade 44 , 6700 Esbjerg
lok. nr. 561-01003
280
Jernbanegade 40, 6700 Esbjerg
lok. nr. 561-04034
294
Jernbanegade 47, 6700 Esbjerg
lok. nr. 561-80066
297
Kirkegade 63, 6700 Esbjerg
lok. nr. 561-20006
297
Kongensgade 62 , 6700 Esbjerg
lok. nr. 561-01004
302
Jernbanegade 48, 6700 Esbjerg
lok. nr. 561-81048
318
Jernbanegade 48, 6700 Esbjerg
lok. nr. 561-03016
356
Jernbanegade 56 , 6700 Esbjerg
lok. nr. 561-80023
395
Jernbanegade 1 , 6700 Esbjerg
lok. nr. 561-80053
398
Kirkegade 4 , 6700 Esbjerg
lok. nr. 561-39005
413
Exnersgade 16 , 6700 Esbjerg
lok. nr. 561-04007
421
Bavnehøjvej 13 , 6700 Esbjerg
lok. nr. 561-64006
477
Exnersgade 15, 6700 Esbjerg
lok. nr. 561-80045
479
Havnegade 53 , 6700 Esbjerg
lok. nr. 561-61008
485
Kronprinsensgade 1 , 6700 Esbjerg
lok. nr. 561-47004
485
Kongensgade 77, 6700 Esbjerg
lok. nr. 561-78026
486
Ewalds Allé 3, 6700 Esbjerg
lok. nr. 561-04056
497
Smørstikkervej 3 , 6700 Esbjerg
lok. nr. 561-64014
498

Tabellen viser potentielle jordforureninger, der endnu ikke er undersøgt i detaljer (typen V1), som ligger i området omkring Danmarksgade 31, st. , 6700 Esbjerg.
Afstand angiver afstanden i meter fra Danmarksgade 31, st. til den pågældende jordforurening.
Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

Adressens jordforureningsdata er sidst opdateret 12 juli, 2024. - opdater

Jordforureningsdata indsamles, opdateres og adminstreres af regionerne. Hvis du vil vide mere om jordforurening omkring Danmarksgade 31, st. , 6700 Esbjerg bør du kontakte den ansvarlige myndighed hos Region SyddanmarkLuftforurening

Der kan være problemer med luftforurening på Danmarksgade 31, st. , 6700 Esbjerg.

!NO2

Luftkoncentrationen af kvælstofdioxid (NO2) er 19.0 µg/m3, hvilket er højere end gennemsnittet i Danmark men dog under EU's grænseværdi på 40 µg/m3. NO2 dannes i forbrændingsprocesser i biler, lastbiler, kraftværker, o.s.v. og høje koncentrationer af NO2 indikerer derfor dårlig luftkvalitet.

!PM2.5

Luftkoncentrationen af PM2.5 partikler er 10.8 µg/m3, hvilket er under EU's grænseværdi på 25 µg/m3, men over WHO's grænseværdi på 10 µg/m3. Hovedparten af de fine PM2.5 partikler er dannet udenfor Danmark og transporteret hertil med vinden. Hele Sjælland, Fyn og Sønderjylland har værdier over WHO's grænseværdi - Se de landsdækkende PM2.5 variationer på kort »

!PM10

Luftkoncentrationen af PM10 partikler er 22.2 µg/m3, hvilket er under EU's grænseværdi på 40 µg/m3, men over WHO's grænseværdi på 20 µg/m3. PM10 partikler er oftere fra lokalområdet og koncentrationerne har større geografisk variation end PM2.5 - Se de landsdækkende PM10 variationer på kort »

!Black carbon

Luftkoncentrationen af Black carbon (eller sod) partikler er 0.9 µg/m3. Det er desværre en relativ høj koncentration. Black carbon er ultrafine sod-partikler fra forbrændingskilder (f.eks. vejtrafik, brændeovne, kraftværker). Forhøjede koncentrationer forekommer i og omkring de større byer.

!Partikelantal

Der er estimeret 9800 partikler per cm3 luft. Det er desværre en relativ høj koncentration. Partikelantal er tilnærmelsesvis det samme som ultrafine partikler.

Brændeovne og pejse

Der er en lav koncentration af brændeovne og pejse i Esbjerg med i gennemsnit 12.7 enheder per km² - Se de landsdækkende variationer på kort »


Bemærk: De modellerede luftkvalitetsdata er beregnede årsmiddelkoncentrationer i 2 meters højde for året 2019. De modellerede data har udelukkende vejledende karakter og repræsenterer ikke egentlige målinger. Læs mere her »

Mere info om Luftforurening:

Luftforurening menes at være skyld i ca. 6.000 for tidlige dødsfald årligt i Danmark. Det svarer til, at den forventede levetid for befolkningen som helhed er reduceret med 6-9 måneder. Hertil kommer astma og andre følgesygdomme af luftforurening, der nedsætter livskvalitet.

Læs mere om Luftforurening her »

Se Luftforureningskort

Datakilder:
DCE - Nationalt center for Miljø og Energi - Luften på din vej

Trafikstøj

Der er ikke registreret trafikstøj på adressen Danmarksgade 31, st. , 6700 Esbjerg

Støjmålinger (dB)


55-60
55-60 dB
60-65 dB
60-65 dB
65-70 dB
65-70 dB
70-75 dB
70-75 dB
Over 75 dB
Over 75 db

Trafikstøjkort på Danmarksgade 31, st. , 6700 EsbjergKortet viser trafikstøj i området omkring Danmarksgade 31, st. , 6700 Esbjerg. - Åbn stort kort


Støjdata stammer fra Miljøstyrelsens kortlægning af støjbelastede boliger i 2017 og er vejledende. Data er indsamlet og behandlet af kommunerne i hovedstadsområdet, Odense, Aalborg og Aarhus kommune samt Vejdirektoratet og Banedanmark. Der er primært indsamlet data for veje og jernbaner. Støjbelastningen er beregnet som et gennemsnit af den samlede mængde støj, der er indsamlet i løbet af et døgn på baggrund af trafiktællinger og vejrforhold.

Nedenstående tabel viser trafikstøj i 1.5 meters højde på Danmarksgade 31, st. , 6700 Esbjerg om dagen:

StøjtypeLydstyrke
Større veje ingen registreret støj (*)
Veje i byingen registreret støj (*)
Større jernbaneringen registreret støj (*)
Jernbane i byingen registreret støj (*)
Større lufthavningen registreret støj (*)
(*) "ingen registreret støj" kan skyldes manglende målinger.

Den samlede støjkortlægning vises på Miljøstyrelsens Støj-Danmarkskort og inkluderer også estimater for støj i 4 meters højde og om natten.

Mere info om Trafikstøj:

Det vurderes at flere tusinde danskere hvert år indlægges med forhøjet blodtryk eller hjertesygdom på grund af den ekstra risiko som trafikstøj giver. Vejstøj menes årligt at være årsag til 200-500 for tidlige dødsfald.
Læs mere om Trafikstøj her »

Se Støjkort

Datakilder:
Miljøstyrelsen

Hårdhed af drikkevand

Drikkevand på adressen Danmarksgade 31, st. , 6700 Esbjerg har hårdhed: 8 - 12. Det betyder at vandet er klassificeret som middelhårdt. Hårdhedsgraden er baseret på et gennemsnit for kommunen. Vi anbefaler derfor, at du undersøger hårdhedsgraden hos dit lokale vandværk.
Vandets Hårdhed, dH
dH <4 dH 4-8 dH 8-12 dH 12-18 dH 18-24 dH 24-30 dH >30

Mere info om hårdhed af drikkevand:

Hårdt drikkevand medfører tilkalkning af elkedler, vaskemaskiner og toiletter og øget forbrug af vaske- og rengøringsmidler. Hårdt vand har ingen kendt skadelig effekt på helbredet. Læs mere om drikkevandets hårdhed her »

Se Hårdhedskort

Datakilder:
GEUSRisiko for oversvømmelse — Danmarksgade 31, st. , 6700 Esbjerg

Ekstrem regn

Der kan være risiko for oversvømmelse ved kraftig regn og/eller regulære skybrud på adressen Danmarksgade 31, st. , 6700 Esbjerg.

Ejendommen ligger ikke i en lavning, men overfladevand har svært ved at sive ned i jorden da befæstelsesgraden er høj.

Lavninger

Danmarksgade 31, st. , 6700 Esbjerg ligger ikke i en lavning og som udgangspunkt er risikoen for at regnvand samler sig på adressen under skybrud derfor lav.

Kortet nedenfor viser afløbsløse lavninger i landskabet. Nedløbsriste der kan lede overfladevandet i kloak er vist med sorte firkanter.

Ekstrem regn på Danmarksgade 31, st. , 6700 EsbjergRisiko for oversvømmelse ved ekstrem regn afhænger i høj grad af terrænet. Kortet ovenfor viser lavninger (markeret med blå) omkring Danmarksgade 31, st. , 6700 Esbjerg. De blå områder viser den potentielle maksimale udbredelse af skybrudsrelateret oversvømmelse hvis alle lavninger bliver helt fyldt med vand. - Åbn stort kort
!Høj befæstelsesgrad
Den gennemsnitlige befæstelsesgrad i området omkring Danmarksgade 31, st. , 6700 Esbjerg er 80 procent. Det betyder, at ca. 80 procent af overfladen er bebygget eller belagt med asfalt, fliser, brosten mv., der hindrer regn- og overfladevand at sive ned i jorden.
Hydraulisk ledningsevne
I perioder med kraftig nedbør vil det øverste jordlag have en god høj hydraulisk ledningsevne på 650 - 725 mm/dag i området omkring Danmarksgade 31, st. , 6700 Esbjerg. I ubebyggede områder vil regnvand derfor hurtigt kunne trænge ned i jorden.

Mere info om risiko for oversvømmelse ved skybrud:

Skybrud er meget voldsomme regnbyger, der forårsager oversvømmelse af kloakker og tagrender. Risiko for oversvømmelser kan have indflydelse på huspriser, forsikringspræmier og kloakafledningsafgifter. Inden et boligkøb er det derfor en god ide, at overveje risikoen for oversvømmelse ifm skybrud. Læs mere om skybrud her »
Lavningskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Grundvand

Danmarksgade 31, st. ligger i et område hvor grundvand ikke ser ud til at udgøre en risiko ifm oversvømmelse.
Historiske grundvandsdybder 1991-2020

Den modellerede gennemsnitlige grundvandsdybde er 6.4 meter på adressen. Dybden er baseret på data fra hele perioden 1991-2020 i vinterhalvåret. Medtages usikkerhed/datavariation ligger den gennemsnitlige grundvandsdybde i intervallet 1.6 - 6.3 meter. Det ret store usikkerhedsinterval afspejler bl.a. (1) usikkerhed på den nummeriske model, (2) naturlige nedbørsvariationer og (3) usikkerhed på de målte grundvandssdybder i de geologisk boringer.

Baseret på de historiske observationer og den nummeriske grundvandsmodel er der ikke tegn på at Danmarksgade 31, st. har problemer med højtliggende grundvand, for nuværende.

Historiske grundvandsdybder (1991-2020)
Danmarksgade 31, st. , 6700 Esbjerg


Ekstrem regn på Danmarksgade 31, st. Kortet viser den modellerede dybde til grundvandet omkring Danmarksgade 31, st. . Kortudsnittet måler 1.600 x 800 meter og adressen er markeret med markør . Dybderne er baseret på historiske (1991-2020) målinger i vinterhalvåret (i geologisektionen længere nede på siden kan du få mere detaljeret information om de geologiske boringer tæt på adressen, hvorfra grundvandsdata stammer). Modelberegningerne er nedskaleret fra 100 m grid til 10 m grid med brug af maskinlæring. Områder med højt grundvand er markeret med blå farver, mens gule og orange farver svarer til et dybere grundvandsspejl. - Åbn stort kort
Fremtidige grundvandsstigninger i perioden 2041-2070

Selvom modelberegninger viser et svagt stigende grundvand på adressen over de næste 40-50 år, så er der ikke tegn på, at det kommer til at udgøre et væsentligt problem. I følge modelberegningerne, baseret på et højt fremtidigt atmosfærisk CO₂-niveau, vil den forventede reduktion i middeldybden til terrænnært grundvand kun udgøre 6.2 centimeter i perioden 2041-2070.

Se 2041-70 ændringer på stort kort ».

Perioden 2071-2100

Der sker sandsynligvis heller ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen når vi kigger længere ud i fremtiden. I følge en modelberegning (igen med et højt fremtidigt atmosfærisk CO₂-niveau), så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (9.3 centimeter) i perioden 2071-2100.

Se 2071-2100 ændringer på stort kort ».Mere info om stigende grundvand:

Grundvandsspejlet er udtryk for et niveau i jorden - Under grundvandsspejlet er alle mellemrum i jorden mættet og fyldt med vand, og over grundvandsspejlet er jorden umættet med vand. Flere steder i Danmark ligger grundvandsspejlet tæt på overfladen. Med forventede klimaændringer og øget nedbør, vil grundvandet uværgeligt stige og områder hvor grundvandsspejlet når op til overfladen vil blive omdannet til sump. Eksperter mener, at affekten af grundvandsstigninger kan blive langt større for Danmark end effekten af havniveaustigninger i takt med, at klimaet ændrer sig. Læs mere om stigende grundvand her »

Grundvandskort »

Datakilde:
HIP

Vandløbsoversvømmelse

Danmarksgade 31, st. , 6700 Esbjerg er ikke i umiddelbar risiko for oversvømmelse ifm forhøjet vandstand i nærmeste vandløb.

Vandløbsstigning

Kortet nedenfor viser områder der vil blive oversvømmet ved 1 meter vandstandsstining i nærmeste vandløb.

Oversvømmelsesrisiko fra vandløb på Danmarksgade 31, st. , 6700 EsbjergKortet ovenfor viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 100 cm over det normale niveau i nærmeste vandløb. Push-pin markøren angiver adressen Danmarksgade 31, st. , 6700 Esbjerg. Data er stillet til rådighed af Klimatilpasning.dk. Se nærmere på det interaktive Vandløbsflodskort - Åbn vandløbskort

Mere info om risiko for oversvømmelse fra vandløb:

Ved massive vandløbsstigninger kan åer og vandløb gå over deres bredder og give oversvømmelser. Læs mere om oversvømmelse fra vandløb her »

Vandløbskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk
GeoMaticHavvand

Danmarksgade 31, st. , 6700 Esbjerg ligger i en højde på 14.7 meter over havets overflade.

Havvand på Land

På grund af den høje placering er adressen ikke i risiko for oversvømmelse ved stormflod. Kortet nedenfor viser et ekstremt havniveau på 7 meter over normalen.

Stomflod og havvand på Danmarksgade 31, st. , 6700 EsbjergKortet viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 600 cm over det nuværende gennemsnitlige havniveau. Push-pin markøren angiver adressen Danmarksgade 31, st. , 6700 Esbjerg. Med det interaktive stormflodskort kan du vurdere andre områder og vandstandsstigninger - Åbn stormflodskort

Mere info om risiko for oversvømmelse ved stormflod:

Stormflod er oversvømmelser, som skyldes ekstrem vandstand i havet. En stormflod kan finde sted når kraftig vind presser store vandmasser fra havet ind over land. Risiko for oversvømmelse ved stormflod er størst i lave marskområder som Vadehavet og i fjorde, hvor vinden kan presse vandet ind, uden at det har mulighed for at komme ud igen. Stormflodsoversvømmelser er næsten årlige tilbagevendende fænomener i udsatte områder Læs mere om oversvømmelse fra stormflod her »

Stormflodskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Oversvømmelsesdirektivet - Risikoområder

Plantrin 1

Danmarksgade 31, st. , 6700 Esbjerg befinder sig ikke i et område, der er udpeget som højrisiko for havvands- eller vandløbsoversvømmelse under plantrin 1.

Se kort »

Plantrin 2

Adressen er heller ikke udpeget som højrisiko under plantrin 2.

Se plantrin 2 kort »

Mere info om oversvømmelsesdirektivet:

I forbindelse med EU's oversvømmelsesdirektiv har kystdirektoratet udpeget 14 afgrænsede risikoområder, hvor en større oversvømmelse fra havet, fjorde eller vandløb må anses som sandsynlig.

Læs mere om oversvømmelsesdirektivet »

Datakilder:
KystdirektoratetBoligfakta og Økonomi — Danmarksgade 31, st. , 6700 Esbjerg

BBR oplysninger

Lejligheden på Danmarksgade 31, st. i Esbjerg er opført i 1897 og indeholder 8 værelser, et køkken og et badeværelse fordelt på 461 m2. Disse og mange andre ejendomsoplysninger er samlet i Bygnings- og Boligregistret (BBR). På DinGeo bruger vi BBR bredt og i kombination med andre geodata, f.eks. når vi vurderer risiko for oversvømmelse, radonforurening osv., samt ved computerberegnede ejendomsvurderinger. Vi har samlet nogle af de vigtigste BBR data nedenfor.

Generelle BBR informationer
Anvendelse Bolig i etageejendom, flerfamiliehus eller to-familiehus
Boligtype Egentlig beboelseslejlighed
Opførselsesår 1897
Ombygningsår 2019
Fredning -
Ejerforhold 0
Køkkenforhold Eget køkken med afløb
Antal Etager 2
Antal toiletter 1
Antal badeværelser 1
Antal værelser 8

BBR materialer og installationer
Ydervægsmateriale Mursten
Tagmateriale Fibercement herunder asbest
Varmeinstallation Fjernvarme/blokvarme
Opvarmningsmiddel -
Supplerende varme -

BBR arealer
Bygning, Samlet areal 461 m2
Boligstørrelse 461 m2
Vægtet Areal 461 m2

!Andre udvalgte BBR data

BBR databasen indeholder desuden følgende informationer om ejendommen.

BBR Noter

Udover de numeriske data er der følgende noter registreret i BBR:

 • OPF ÅR SAMT KÆLDERENS AREAL EJ KONTROLLERET
 • Lejligheden er beliggende i st. og 1. sal med indgang i stueetagen.BBR-oplysningerne er sidst opdateret den 17 juni, 2024 - opdater

Du kan rette BBR oplysningerne online hvis du ejer ejendommen (kræver NemId):
Ret BBR-oplysninger


BBR meddelelse

Hent den officielle BBR meddelelse for Danmarksgade 31, st. , 6700 Esbjerg. Tryk på knappen for at hente PDF-filen via bbr.dk.

Hent BBR-Meddelelse

Du kan finde mange flere officielle dokumenter blandt ejendommens dokumenter.

Mere info om BBR:

Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register, der indeholder grunddata om bygnings- og boligforhold for samtlige bygninger i Danmark.

BBR-oplysningerne danner grundlag for beregningen af bl.a. ejendomsværdiskat og afgifter til vand, varme og renovation. Som boligejer er du ansvarlig for, at BBR-oplysningerne er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Hvis der er fejl i BBR oplysningerne, er det boligejerens ansvar, at sørge for, at de bliver rettet. Læs mere her » Urigtige oplysninger kan resultere i en bøde på op til 5.000 kr.

Læs mere om BBR data her »

Datakilder:
ois.dk

Energimærke

Lejligheden på Danmarksgade 31, st. har energimærke D.
Bemærk: Energimærket omfatter flere boligenheder.

Det nuværende energimærke

A 2020A2015A2010BCDEF fill-opacity="0.7"G

Energimærket er gyldigt fra 6. maj 2021 til 6. maj 2031.

Ifølge BBR er bygningen opført i 1897 og med den foreløbig seneste større ombygning i 2019. Når der tages højde for bygningens alder så er et D-energimærke faktisk OK og i den bedre ende af landsgennemsnittet for bygninger med tilsvarende alder (bygninger fra før 1930 har typisk energimærke D, E, F eller G; Se figur nedenfor). Energimærket er derfor en indikation på en fin bygningskvalitet og vedligehold.

Typiske energimærker opdelt efter byggeperioder


Sammenligning af energimærket D for lejligheden på Danmarksgade 31, st. (byggeår: 1897) med bygninger fra samme byggeperiode () og periode for sidste ombygning (2019, ).


!Energiforbedringer

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2015, så et energimærke D efterlader plads til forbedring. Med hele 14 forslag til energiforbedringer er der faktisk gode muligheder for at forbedre bygningens energieffektivitet. Energiforbedringerne fokuserer på belysning, etageadskillelse, loft, solceller, terrændæk, varmtvandspumper, varmtvandsrør, vinduer og yderdøre.

Forbedringsforslag - Oversigt

ForslagÅrlig besparelseInvesteringRentabel
Belysning: Installation af ny LED spotbelysning med bevægelsesmeldere, iht. 2016 krav3.400 kr8.000 kr
Varmtvandsrør: Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder i kælder op til 50 mm1.700 kr2.600 kr
Varmtvandspumper: Ny automatisk modulerende cirkulationspumpe for varmt vand1.300 kr5.000 kr
Loft: Indvendig efterisolering af skråvægge med 200 mm isolering1.200 kr42.300 kr
Varmtvandsrør: Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning i kælder op til 50 mm900 kr1.300 kr
Loft: Efterisolering af hanebåndsloft med 200 mm isolering700 kr23.600 kr
Loft: Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering700 kr19.700 kr
Yderdøre: Udskiftning af eksisterende yderdør mod syd700 kr16.500 kr
Etageadskillelse: Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder med 100 mm isolering 600 kr8.800 kr
Loft: Efterisolering af vægge mod skunkrum med 200 mm isolering300 kr8.500 kr
Loft: Efterisolering af loft mod skunkrum med 200 mm isolering300 kr8.500 kr
Solceller: Montage af nye solceller på tagflade mod syd-90.000 kr
Terrændæk: Ophugning af eksisterende terrændæk og støbning af nyt med 350 mm mineraluld eller polystyrenplader3.100 kr522.500 kr
Vinduer: Udskiftning af eksisterende vinduer som ikke har lavenergiruder1.100 kr64.400 kr

Forklaring til kolonnerne:
Årlig besparelse angiver hvor stor en økonomisk besparelse i varmeudgifter, der vurderes at kunne realiseres med den givne forbedring. Investering er den estimerede engangsudgift forbundet med forbedringen. Rentabelt er er markeret hvis de årlige besparelser kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen.
Bemærk: De listede forbedringer omfatter hele ejendommen (ikke kun denne bolig).

Energimærkerapporten indeholder desuden to andre forslag, der bør overvejes; I det mindste i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse. Der er ikke udregnet et muligt energimærke hvis alle forbedringsforslag implementeres.

Energimærke efter forbedringer

A 2020A2015A2010BCDEF fill-opacity="0.7"G

Det nuværende energimærke () kan forbedres1 trin via rentable forbedringer () og 0 trin med alle forbedringerne ().

Grønne investeringer i lejligheden på Danmarksgade

De 14 forbedringsforslag listet i oversigten repræsenterer grønne investeringer, der reducerer energiforbruget, hjælper miljøet, mindsker CO₂ udledningen og giver årlige besparelser på boligopvarmning:

 • CO₂ udledning: Energiforbedringer kan reducere bygningens CO₂ udledning med 0 procent. Med sit nuværende energimærke udledes 5.112,25 ton CO₂ årligt. De foreslåede energiforbedringer kan hjælpe med at reducere denne udledning - Hvis alle 14 energiforbedringer implementeres, så kan udledningen reduceres med 2,81 ton.
  Læs mere om CO₂ reduktion
 • Indeklima: Energiforbedringer har oftest den positive bivirkning, at du får en sundere bolig med et bedre indeklima. F.eks. er forslaget Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder i kælder op til 50 mm(pris: 2.600 kr), en god mulighed for at mindske eventuelle problemer med træk, fodkulde og kuldenedfald.
  Læs mere om indeklima her
 • Varmeregning: Med de rentable energiforbedringer kan der årligt spares 23.400 kr. på varmeregningen. Hvis alle 14 energiforbedringer implementeres kan der spares hele 19.200 kr
  Læs mere om boligopvarmning
 • Værdiforøgelse: Med de rentable energiforbedringer og et nyt C-energimærke, vurderer vi, at lejligheden vil opleve en værdiforøgelse på 212.060 kr. Det er endda nok i underkanten, da der er tale om en ret dyr bolig med en AVM vurdering på 19.815.649 kr.
  Læs mere om udregningerne
 • Offentlige tilskud: Sparenergi.dk har samlet information Muligheder for offentlige tilskud til energirenovering af Danmarksgade 31, st. .
 • Lånemuligheder: Hvis du skal låne penge til energirenoveringer, så er pengeinstitutter stort set altid positivt indstillede fordi det simpelthen er gode investeringer, der giver vedvarende besparelser på varmeregningen. Danmarksgade 31, st. er endda i den specielle situation at 12 renoveringer er markeret som rentable.
 • Teknologisk fremskridt: Den foreslåede investering i solceller har i energirapporten en anslået pris på 90.000 kr. Prisen på solceller falder løbende samtidig med at deres effektivitet stiger. Det betyder samlet set at prisen på solcelleenergi i dag er nede på ca. en tredjedel af hvad den kostede for 10 år siden.
Boliginvestering, der (1) med offentlige tilskud giver (2) et bedre indeklima, (3) højere boligværdi, (4) økonomiske besparelser på varmeregningen og (5) en klimamæssig gevinst er i vores optik win-win-win-win-win.

Energimærkedata stammer fra den elektroniske energimærkerapport. Download rapporten her »
Sidst opdateret den 3 februar, 2023 - opdater


Danmarksgade 31, st. , 6700 Esbjerg
Ejendomsfoto fra 2021 - Billedet stammer fra det elektroniske energimærke »

Mere info om Energimærket

Energimærket er en form for varedeklaration, der synliggør en bygnings energiforbrug. Energimærket udarbejdes normalt som en hjælp til boligkøber eller -lejer når en bygning eller lejlighed skal sælges eller udlejes.

Boligkøber kan bruge energimærket til at
 1. Sammenligne energimærket med andre bygninger fra samme byggeperiode. Energimærket er en god proxy for bygningskvalitet og -vedligehold.
 2. Få en realistisk ide om varmeomkostningerne i den nye bolig.
 3. Kigge på de rentable forbedringer, der ofte er lavthængende frugter til en øjeblikkelig forbedring af boligen. Udskudte og manglende energiforbedringer kan evt. også bruges ift afslag i pris.

Boligejer bør specielt fokusere på forbedringsforslag, der kan nedsætte varmeregning og CO₂ udledning samt give bedre indeklima og højere boligværdi. DinGeo hjælper med, at holde dig ajour med mulighederne for tilskudsordninger og tilbud på energivenlige boliginvesteringer.

Læs mere om data og datakilder her »

Datakilder:
SparEnergi.dk

Boligopvarmning

Den primære opvarmningskilde på Danmarksgade 31, st. , 6700 Esbjerg er fjernvarme. Der er ikke registreret supplerende varmeinstallationer.

!Varmeforbrug iflg energimærkerapport

Lejligheden på Danmarksgade 31, st. , 6700 Esbjerg er med det nuværende energimærke D relaltiv dyr at opvarme (se energimærkedata).

Energimærkerapporten angiver et opvarmningsareal på -999 m2 for hele bygningen og et estimeret samlet årligt energiforbrug på 78,7 MWh/år. I energimærkerapporten er energiforbruget omregnet til en samlet estimeret varmeudgift på 48.300 kr/år, baseret på en energipris på 506,258992805755 kr. per MWh.

Beregnet årlig varmeomkostning
48.300 kr/år

Note: Der er tale om et estimat. Den faktiske varmeregning afhænger af beboernes energivaner. Estimatet stammer fra 2021 og tager ikke højde for eventuelle ændrede energipriser siden da.

Fjernvarme

Lejligheden på Danmarksgade 31, st. modtager fjernvarme fra DIN Forsyning Varme. Fjernvarme er stort set altid en fordel. DIN Forsyning Varme hører dog til blandt landets dyrere fjernvarmeforsyninger med en pris lidt over gennemsnittet - Deres pris for at opvarme en standardlejlighed på 75 m2 og et varmeforbrug 15 MWh er 15.092 kr. Find mere info om DIN Forsyning Varme her ».

Danmarksgade 31, st. har et vægtet areal på 461 m2, der er større end standardboligen. Et estimat, der tager højde for det større areal lyder:

Beregnet årlig varmeomkostning
90.552 kr/år

Note: Der er tale om et estimat baseret på en forsimplet udregning. Den faktiske varmeregning vil naturligvis også afhænge af beboernes energivaner. Boligens energimærke D er relativ dårligt og estimatet er derfor muligvis lav sat.

Du kan beregne den faktiske pris på baggrund af det konkrete forbrug samt varmeforsynings takstblad, som typisk er tilgængeligt på forsyningens hjemmeside. Hjemmesiden for DIN Forsyning Varme finder du her: http://www.dinforsyning.dk/.

Mere info om Boligopvarmning

Boligopvarmning er en betydelig post på boligbudgettet, som varierer meget, både over tid, opvarmningsform og så sandelig også geografisk fra den ene varmeforsyning til den næste.

I disse år har fjernvarmen vokseværk og flere og flere boliger tilsluttes. Det er en god udvikling - Fjernvarme er den miljømæssigt reneste opvarmningsform og i mange tilfælde også den billigste. DinGeo har samlet forsyningsområderne for alle 400+ danske fjernvarmeværker og sammenkoblet disse med flere andre fjernvarmedata-registre, inklusiv fjernvarmepriser.

Læs mere om data og datakilder her »
Læs mere om DIN Forsyning Varme her »


Hæftelser

Der er er ingen egentlige hæftelser på ejendommen Danmarksgade 31, st. , 6700 Esbjerg.

Der er dog et enkelt afgiftspantebrev. Afgiftpantebreve er afbetalte lån. De er altså ikke gæld, men eksisterer for at kunne spare tinglysningsafgift på et eventuelt fremtidigt pantebrev.

Afgiftpantebrev
Dato26. Aug, 2011
Prioritet7
TypeAfgiftpantebrev
Hovedstol129.000 kr.
Rentesats4.0 %
Rentetypefast
Kreditorer Skjult


Adressens tinglysningsdata er sidst opdateret 1 februar, 2024  -  opdater

Du kan finde mere info, inklusiv ejeroplysninger, med et opslag direkte på tinglysning.dk »


Mere info om Hæftelser:

En hæftelse er en økonomisk forpligtelse eller et krav i ejendom. Nogle hæftelser er helt eller delvist afdragede og repræsenterer derfor ikke nødvendigvis boligejernes låneforpligtelser. Hæftelser er typisk tinglyste pantebreve, ejerpantebreve og realkreditpantebrev. Læs mere om Hæftelser her »

Datakilder:
Tinglysning.dk

Bygningen har høj bevaringsværdi

Esbjerg Kommune har tildelt lejligheden på Danmarksgade 31, st. , 6700 Esbjerg en samlet bevaringsmæssig værdi på 3. Bevaringsværdi 3 er en høj vurdering, der gives til bygninger, som i kraft af deres arkitektur, kulturhistorie og håndværksmæssige udførelse er fremtrædende eksempler inden for deres slags.

Bevaringsværdi af Danmarksgade 31, st.

Ikke-vurderet bygningSAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdiBevaringsværdi 9Bevaringsværdi 8Bevaringsværdi 7Bevaringsværdi 6Bevaringsværdi 5Bevaringsværdi 4Bevaringsværdi 3Bevaringsværdi 2Bevaringsværdi 1Bevaringsværdig bygningFredet bygning
< lav...              Bevaringsværdi               ...høj >

Lejligheden blev tildelt den samlede bevaringsværdi 3 i forbindelse med kortlægning af arkitektoniske værdier i Esbjerg Kommune i august 2017.
Vurderingsdetaljer

FBB rapporten beskriver bebyggelsesmiljøet omkring lejligheden på Danmarksgade 31, st. som: "Fisker-/færgeleje - Indenfor ældre byområde".

Rapporten lister følgende observationer som understøtter bygningens bevaringsværdi:

 • Arkitektonisk værdi (score 3). Kommentar: "Etageejendom opført i tidstypisk arkitektur.".
Der er også nogle ting der trækker lidt ned:
 • Miljømæssig værdi (score 4).
 • Originalitetsværdi (score 4). Kommentar: "Fremstår overvejende intakt, desværre er gårdfacaden meget om-/udbygget.".
 • Tilstandsværdi (score 4).
Lokalplaner og kulturarv

En bevaringsværdi på 3 indikerer en høj bevaringsværdighed. Der kan derfor være restriktioner på bygningen. Hvis du har brug for definitive svar omkring bygningens frednings- eller bevaringsstatus (f.eks. i forbindelse med sagsbehandling), kan du tjekke eventuelle restriktioner i Lokalplanerne der gælder for Danmarksgade 31, st. , 6700 Esbjerg eller kontakte Esbjerg Kommune direkte.


Du kan finde mere information om bygningen direkte i FBB databasen her »Mere info om fredede og bevaringsværdige bygninger:

Registeret over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB) indeholder ca. 355.000 bevaringsværdige bygninger og ca. 9.000 fredede bygninger.
Hvis en bygning er fredet og/eller bevaringsværdig kan der være restriktioner omkring renovering og ombygning. På den anden side kan der også være økonomiske fordele ved at eje et fredet eller bevaringsværdigt hus. Læs mere her »

Datakilder:
Kulturministeriet, Fredede og bevaringsværdige bygningerLokalområdet — Danmarksgade 31, st. , 6700 Esbjerg

Naboerne
højtlønnede enlige og par, der tilhører de øverste socialklasser

Den mest almindelige husstandstype i og omkring Danmarksgade 31, st. , 6700 Esbjerg er højtlønnede enlige og par, der tilhører de øverste socialklasser , d.v.s. conzoom®-typen Første Parket.

Første Parket

Første Parket
højtlønnede enlige og par, der tilhører de øverste socialklasser

 • Familier med og uden børn
 • Bor i ældre dobbelt- og flerfamiliehuse i storbyen
 • Veluddannede i høje stillinger
 • Høj købekraft
 • Går ofte ud
 • Økologi
 • Læser Politiken

Geodemografi

Typisk for Første parket er et højt uddannelsesniveau og en sund økonomi. Deres alder er meget spredt, men her er flere over 40 år end blandt de øvrige typer i F-gruppen. Typen består af flest par, og mange har et til to børn. En del har en anden oprindelse end dansk og er som oftest blevet efterspurgt af det danske arbejdsmarked på grund af deres længere videregående uddannelse

Beskæftigelsesniveauet og –graden er derfor høj og du møder mange topledere, forskere og en del selvstændige. Indkomstniveauet er det højeste i F-gruppen. Formueniveauet er i snit dobbelt så højt som blandt befolkningen generelt og højest hos de, der bor i ejerboliger. Formuen er bygget op af boligen på den gode adresse, samt i nogen grad de aktier og obligationer, som mange har investeret i og sat deres lid til

Bor man på Første parket, tilhører man med stor sandsynlighed overklassen eller i det mindste den øvre middelklasse

Langt de fleste bor i ældre klassiske flerfamiliehuse fra før 1965. Boligerne har tidligere været opført som bolig til en enkelt familie, men med tiden er mange af disse boliger blevet omdannet så de i dag omfatter to til tre familier på typisk hver deres etage. Første parket finder du ofte med udsigt over havet, havnen, fjorden eller byen. Langt de fleste ejer boligen, som er med stukloft, glaseret tegl og højpolerede parketgulve. Dertil ofte en parklignende have

Halvdelen har bil og en del har to eller flere, for der er plads både i den store garage og indkørsel. Ofte drager familien til deres sommerhuse i weekenderne; sommerhuse som for nogle står til en handelsværdi på millioner. De bor i og omkring landets største byer på meget eftertragtede adresser

Nogle har erhverv hjemme. Som altid vejer konsulentvirksomheder tungt, men en del er også behandlere eller kunstnere

 

Adfærd, livsstil og holdninger

Karrieren er på Første parket i både hjerter og kalendere, og der arbejdes koncentreret mange timer om ugen. Fritiden er derfor skattet og prioriteres til selvforkælelse, wellness og motion. Typisk løb eller fitness

Sundhed er ikke kun bevægelse. Det er også kosten, som kan være indkøbt i Irma, hvor de ofte vælger økologiske varer. Næsten alle vil gerne betale lidt ekstra for ordentlig kvalitet, så de handler ligeså gerne i specialforretninger. Når tiden er knap, hjælper det at handle online

Typen er også meget velorienteret omkring det samfund, der omgiver dem: Hver tredje læser Politiken, hver fjerde et af de andre store dagblade og det tal er stigende. Desuden står faglitteratur og håndbøger ofte klar til læsning. Hver tiende læser tidskriftet Psykologi og næsten hver fjerde køber fast Hus Forbi, når de møder en hjemløs

P1 lyder måske i baggrunden fra det ældre, men fine B&O-anlæg og faktisk er radioen et medie, de oftere benytter sig af. Første parket omgiver sig gerne med godt design, luksus og den nyeste teknologi inden for særligt lyd og billede. Selvom hver tredje fortæller, at de helt kan undvære tv i dagligdagen, ser mange fortsat tv jævnligt. Hos Første parket ser de ofte DR2 og DRK

Det digitale samfund har gjort mange ting lettere for at følge med fra Første parket og internettet bruges vant og hyppigt fra både computer, tablet og smartphone til arbejdet, uddannelsen og underholdning. Det er her, de læser nyheder, følger deres investeringer, klikker forbi de sociale medier og finder information om kulturtilbud, som museumsbesøg, teaterture og kunstudstillinger

Transport klares med alle forhåndenværende muligheder, så de kommer både rundt med tog, bus, fly, bil og cykel. Første parket rejser meget og er langt hyppigere oppe at flyve end resten af befolkningen

Værdimæssigt er de tydeligt Moderne-fællesskabsorienterede og en stor del er også Moderne. De skatter velfærdsstaten og den støtte, den yder til alle i samfundet. Det synes de ikke, at der skal ændres på. Som de øvrige F-typer mener de, at det er helt rigtigt, at Danmark engagerer sig internationalt, og at vi kunne gøre mere for flygtninge og indvandrere. Rigtig mange støtter også selv miljø og humanitære formål

Ved det seneste valg stemtes bredt på venstrefløjen, Radikale Venstre og det Konservative Folkeparti
Mere info

Conzoom® er et databaseret segmenteringsværktøj, der opdeler de danske husstande i 36 forskellige typer. Med et DinGeo-adresseopslag får du gratis adgang til Conzoom® og et indblik i den gennemsnitlige husstand i området: Forbrugeradfærd, livsstil, holdninger, alder, antal af børn, indkomst, formue, osv.. Læs mere om Conzoom® »

Conzoom®-typen på en given adresse ændres løbende. Det skyldes dels den generelle almindelige udvikling i Danmark, men også lokalområdets til- og fraflytning. DinGeo opdaterer løbende Conzoom® - På Danmarksgade 31, st. er data sidst opdateret 17 maj, 2024.

Datakilde: Geomatic

Sådan stemmer naboerne

Danmarksgade 31, st. hører til afstemningsområdet Esbjerg Rådhus hvor der er 10.273 stemmeberettigede borgere.

!Valgdeltagelse

Der var 7.834 i Esbjerg Rådhus, der afgav deres stemme. Det svarer til en flot valgdeltagelse på 76.3 under landsgennemsnittet på 84.5 procent.

Folketingsvalget 2019
Ved folketingsvalget i 2019 var Venstre det største parti i afstemningsområdet Esbjerg Rådhus med 1.993 stemmer. Det svarer til 25.4 procent af de afgivne stemmer.

Grafen nedenfor viser valgresultatet for Esbjerg Rådhus (venstre søjle) i forhold til landsresultatet (højre søjle).

Højdespringer

Liberal Alliance fik relativt set mange stemmer i afstemningsområdet Esbjerg Rådhus, med et indeks på 157 i forhold til landsgennemsnittet.

Underperformer

Kristendemokraterne klarede sig relativt set dårligst i afstemningsområdet Esbjerg Rådhus, med et indeks på 68 i forhold til landsgennemsnittet.

Mere info om Valgdata:

Afstemningsområder er den mindste administrative inddeling i Danmark. Valgdata fra det lokale afstemningsområder giver et godt indblik i lokalområdet.

Læs mere om data her »

Datakilder:
Den danske valgdatabase

Risiko for indbrud

Baseret på Rigspolitiets statistiske opgørelser vurderes indbrudsrisiko på Danmarksgade 31, st. , 6700 Esbjerg at være mellem.

Meget lav0.0-0.5 percent Lav 0.5-1.5 percent Mellem 1.5-3.0 percent Høj 3.0-6.0 percent Meget høj >6.0 percent

I perioden fra første kvartal 2016 og frem til og med andet kvartal 2018 er der anmeldt 114 indbrud i et område på en kvadratkilometer omkring Danmarksgade 31, st. . Indenfor 1km2-kvadratcellen er der 2358 adresser. Omregnet betyder det at der i perioden årligt har været hvad der svarer til 19.34 indbrud per 1000 adresser. Det giver en estimeret indbrudsrisiko på 1.93 pct.


Grafen nedenfor viser den tidslige fordeling af indbrud.

Relativ høj opklaringsprocent i 6700 Esbjerg

Opklaringsprocenten i 6700 Esbjerg er relativ høj. I perioden 2011-2018 blev 10.0 procent af alle indbrud opklaret. Det er langt bedre en landsgennemsnittet på fem procent.


Mere info om Indbrudsrisiko:

Danmark har en trist rekord - Vi er det land i EU, der har flest indbrud pr. indbygger. Der er god grund til at 56 procent af danskerne er bekymret eller meget bekymret for at få indbrud i deres bolig. DinGeo viser landets mest detaljerede indbrudsrisiko, baseret på et detaljeret geodatasæt med en historisk oversigt over antallet af indbrud indenfor kvadratkilometerceller.

Kun fem procent af alle indbrud i Danmark bliver opklaret. Men der er store geografiske forskelle på, hvor mange indbrud der bliver opklaret. DinGeo viser chancen for at politiet opklarer indbrud i din by. Læs mere om Indbrudsrisiko her »

Indbrudsrisiko på kort

Datakilder:
Rigspolitiet: Statistik
Danmarks Radio: Se, hvor få indbrud politiet opklarer i din by

Skoledistrikt Urbanskolen

Danmarksgade 31, st. hører under skoledistriktet Urbanskolen. I skoledistriktet er der 3 folkeskoler, nemlig

Danmarksgades Skole Urban

Danmarksgades Skole UrbanDanmarksgades Skole Urban, Danmarksgade 53 i Esbjerg Kommune.
Ældste klasse:
9. klasse
Gns trivsel:
3.83
Afstand:
193 meter
Info om Danmarksgades Skole Urban

Rørkjær Skole Urban

Rørkjær Skole UrbanRørkjær Skole Urban, Ringen 61-63 i Esbjerg Kommune.
Ældste klasse:
10. klasse
Gns trivsel:
3.61
Afstand:
923 meter
Info om Rørkjær Skole Urban

Præstegårdsskolen Urban

Præstegårdsskolen UrbanPræstegårdsskolen Urban, Søndervangen 18 i Esbjerg Kommune.
Ældste klasse:
10. klasse
Gns trivsel:
3.76
Afstand:
2,00 km
Info om Præstegårdsskolen Urban

Mere info om Skoler:

Skolevalget er af de vigtigste valg forældre tager på vegne af deres børn. Skoledata kan være et godt værktøj til at få indsigt og viden inden man vælger skole. DinGeo har samlet og kombineret en lang række skoledata (og skoledistriktsdata) således, at du på alle adresser kan få basal information om den lokale folkeskole. De enkelte tal er markeret med en pil op når de er højere/bedre end landsgennemsnittet, en rund gul skive når de rammer tæt på gennemsnittet og en rød pil ned når tallet er under gennemsnittet. Læs mere her »

Se skoledistrikt Urbanskolen på kort

Bredbåndsmuligheder

Lynhurtigt Fastforbundet Internet

Der er gode bredbåndsmuligheder på Danmarksgade 31, st. , 6700 Esbjerg.

 • Fibernet: 3 forskellige udbydere med hastigheder op til 1000 / 1000 Mbit/s
 • COAX bredbånd (kabel-TV): 7 forskellige udbydere med hastighed op til 1000 / 100 Mbit/s
 • xDSL bredbånd (telefonstik): 10 forskellige udbydere med hastighed op til 35 / 5 Mbit/s *

Se fibernet dækningsgrad omkring Danmarksgade 31, st.God mobildækning

Der er god 4G mobildækning på Danmarksgade 31, st. med vejledende downloadhastighed op til 100 - 200 Mbit/s. I Danmark findes der tre store mobilnetværk, der håndterer mobiltelefoni og mobilt bredbånd. På Danmarksgade 31, st. er dækningen for de tre netværk:

 • TDC: 50 - 100 Mbit/s
 • Tre: 20 - 30 Mbit/s
 • Telia-Telenor: 100 - 200 Mbit/s

Se 4G-dækningskort på Danmarksgade 31, st.


Data sidst opdateret 15 februar, 2022

Du kan finde meget mere information og de bedste adresserelevante tilbud på siden
Internet og Mobildækning Danmarksgade 31, st. , Esbjerg
Se data direkte på tjekditnet.dkMere info om Bredbånd:

For moderne familier er digital infrastruktur efterhånden en nødvendighed på linje med drikkevand, elektricitet, offentlig transport o.s.v. De fleste boligkøbere inddrager bredbåndsmuligheder i deres boligsøgning og udenlandske undersøgelser har vist en målbar indflydelse på salgspriserne. Læs mere her »

Se fibernetdækning på kort

Se 4G-dækning på kort

Geologi

Jordarten under Danmarksgade 31, st. , 6700 Esbjerg er Smeltevandssand og -grus.

Smeltevandssand og -grus er aflejret under en af de mange Pleistocæne istider.

Smeltevandssand og -grus består af dårligt sorteret sand og grus afsat i f.eks. smeltevandsfloder. Sandet er ofte lagdelt og krydslejret, og kan stedvis være stærkt forstyrret af senere isoverskridelser.

Smeltevandssand
Typisk Smeltevandssand aflejret under istid (Foto H.J. Granat).

Smeltevandssand og –grus har gode nedsivningsegenskaber og derfor er risiko for oversvømmelse ved skybrud lille.

Smeltevandssand og smeltevandsgrus indeholder i nogle tilfælde små koncentrationer af uran og thorium, som under henfald frigiver Radon. Smeltevandssand og smeltevandsgrus under boligen kan derfor øge risiko for Radon i indeluften.

Mere info om Geologi:

Danmarks Jordartskort viser hvilke jordarter der ligger under pløje- og kulturlaget, typisk i ca. 1 meters dybde. De forskellige jordarter har forskellige egenskaber, der er vigtige i forhold til f.eks. risiko for sætningsskader, hydraulisk konduktivitet og risiko for oversvømmelse ved kraftig nedbør, og radonforurening af boligens indeluft.

Husk at du kan finde yderligere geologisk information fra de omkringliggende boringer (se nedenfor).

Se på kort

Læs mere om jordarter her »

Datakilder:
GEUS

Mere info om Boringer:

Der er udført mere end 300.000 undergrundsboringer i Danmark. DinGeo viser de boringer, der ligger tættest på opslagsadressen, med basale boringsoplysninger samt link til detaljerede borerapporter. Borerapporterne indeholder ofte nyttig og relevant informationer om geologi og grundvandsdybder. Læs mere om boringer her »

Datakilder:
GEUS

Geologiske boringer i nærheden af Danmarksgade 31, st.

Den nærmeste overfladenære boring ligger 47 meter væk. Boringens lokalitet er navngivet Danmarksgade 25. Boringen blev afsluttet 1 januar, 2010. Brøndborer var Jysk Geoteknik A/S. Formålet med boringen var Forureningsbor./miljøundersøg./lossepl./affaldsdep./lov 214 og anvendelse er angivet som Forureningsbor./miljøundersøg./lossepl./affal. Boringen nåede en dybde på 10.0 meter. Du kan finde mere information i borerapporten 130. 1650 ».

Tabellen nedenfor lister de 10 nærmeste boringer sorteret efter afstand fra Danmarksgade 31, st. .

Afstand, m Formål Dybde, m Borerapport
47 Forureningsbor. 10.0 130. 1650 »
79 Forureningsbor. 9.0 130. 1582 »
83 Forureningsbor. 9.0 130. 1583 »
121 Vandforsyningsboring 14.0 130. 230 »
161 Forureningsbor. 9.0 130. 1552 »
166 Vandforsyningsboring 18.5 130. 66B »
167 Vandforsyningsboring 19.5 130. 66A »
236 Forureningsbor. 9.0 130. 1303 »
256 Geoteknisk boring 7.0 130. 250 »
276 Geoteknisk boring 8.0 130. 249 »

Hvor langt er der fra Danmarksgade 31, st.
til nærmeste

Risikovirksomhed

IAT A/S
Kolonne 2


Afstand: 621 meter


Kort Læs mere

Vindmølle

Højde: 45 m
Kapacitet: 750 kW


Afstand: 3,00 km


Kort Læs mere

Mobilmast

Kongensgade 23C
6700 Esbjerg


Afstand: 175 meter


Kort Læs mere

Apotek

Esbjerg Krone Pharmacy


Afstand: 206 meter


Læs mere

Dagligvare

Fakta butik 093


Afstand: 342 m


Læs mere

Renseanlæg

Esbjerg øst renseanlæg


Afstand: 2,52 km


Læs mere

Daginstitution

Sankt Nikolaj Børnehave


Afstand: 224 m


Læs mereDinGeo oversigter

Info om Postnummer: 6700 Esbjerg
Info om vej: Danmarksgade
Stamoplysninger for Danmarksgade 31, st. , 6700 Esbjerg
Geografiske koordinater 55.46760218°N, 8.45353821°Ø
Højde over havets overflade 14,7 m.o.h.
Sogn Vor Frelsers Sogn »
Politikreds Syd- og Sønderjyllands Politi
Adressens Id 0a3f50b8-cf85-32b8-e044-0003ba298018
Adgangsadresse Id 0a3f508d-712a-32b8-e044-0003ba298018
BFE nummer 100275201

Stamoplysninger:

Vi har samlet diverse stamoplysninger på Danmarksgade 31, st. , 6700 Esbjerg.