DinGeo — i hele Danmark

Torvegade 42, 4. , 6700 Esbjerg

Lejligheden på Torvegade 42, 4. i Esbjerg er opført i 2019 og indeholder 6 værelser, et køkken og to badeværelser fordelt på 371 m2.

Ejendommen ligger i Esbjerg Kommune, opvarmes med fjernvarme fra DIN Forsyning Varme og tilhører skoledistriktet Urbanskolen med tre folkeskoler, af hvilke Danmarksgades Skole Urban er den nærmeste. De nærmeste naboer er typisk midaldrende i ældre lejligheder. Den årlige risiko for indbrud er relativ lav, 1.33 procent i området. Generer openAI beskrivelse

Beregn friværdi
kr.
kr.

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside
» Hvad kan jeg købe bolig for? - Beregn her
Matrikelkort Torvegade 42, 4.

Luftfoto af Torvegade 42, 4. , 6700 Esbjerg. Matriklen er markeret med den grønne polygon.

Se flere fotos


Bemærk: Dingeo boligrapporten består udelukkende af offentligt tilgængelig geodata - læs mere om DinGeo og vores datakilder her.

Sundhed — Torvegade 42, 4. , 6700 Esbjerg

Radon

Torvegade 42, 4. , 6700 Esbjerg er en lejlighed og dermed langt mindre udsat for radonforurening end enfamiliehuse i samme område. Radonrisikoen er derfor Meget lav.

Meget lavRadonrisiko Lav Radonrisiko Mellem Radonrisiko Høj Radonrisiko Meget højRadonrisiko
Radonklassificering

Torvegade 42, 4. , 6700 Esbjerg ligger i den gamle Esbjerg kommune, der er klassificeret som Radonklasse 0 den laveste klassificering. Det betyder at mindre end 0,3% af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på 200 Bq/m3 eller mere (WHO anbefaler at koncentrationen ikke overstiger den øvre grænseværdi på 100 Bq/m3). Som udgangspunkt er risiko for Radon i boligen derfor lav.

Radonklasse 0 klassificeringen stammer fra den landsdækkende radonundersøgelse fra 2001. Undersøgelsen inkluderede 20 målinger i den gamle Esbjerg kommune. Af de 20 målinger var den højeste radonkoncentration 90 Bq/m3 og middelkoncentationen var 27 Bq/m3.

!Geologi

Det geologiske underlag på Torvegade 42, 4. , 6700 Esbjerg er Smeltevandssand og -grus (Se Geologi og Geoteknik), der frigiver Radon og dermed øger risiko for Radon i boligen.

Byggeår

Ejendommen Torvegade 42, 4. , 6700 Esbjerg er opført i 2019 (Se Boligoplysninger) og sandsynligvis radonsikret mod undergrunden. Ejendommen er nemlig opført efter bygningsreglementet i 2010, der for nybyggeri præciserer, at radonsikring skal sørge for, at radonindholdet ikke overstiger 100 Bq/m3 i indeklimaet.

Bygningen
Torvegade 42, 4. , 6700 Esbjerg er en lejlighed. Lejligheder i etageejendomme har et gennemsnitligt radonniveau, der kun er ca. en fjerdedel af niveauet i områdets enfamiliehuse.
Radon i danske boliger
Der er lav risiko for Radon på Torvegade 42, 4. , 6700 Esbjerg.

Mere info om Radon:

Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart, der dannes i jord -og bjergarter, som indeholder thorium og uran. Radon trænger ind i boliger fra undergrunden. Gasarten kan hverken ses, lugtes eller smages.

DinGeo angiver risiko for Radon, og inkluderer ikke egentlige målinger indefra boligen...
Læs mere om Radon her »

Se radonkort

Datakilder:
Risø, Statens Institut for Strålehygiejne, GEUS

Risiko for asbest, tungmetaller og PCB i indeklimaet

Risiko for sundhedsskadelige stoffer i bygning
Torvegade 42, 4.

Asbest PCB TM
Facade
Fuger
Gulve
Isolering
Maling
Tag

Tabelforklaring:
Grøn markerer lille risiko ( ) og rød stor risiko ( ) for sundhedsskadelige stoffer (Asbest, PCB og tungmetaller) i de forskellige bygningsdele. Størrelsen angiver sandsynligheden for at den kunstige intelligens har ret (vurderet ud fra de mange tusinde træningsdata). Risikovurderingen er baseret på en statistisk model og vi understreger, at der er tale om en risikovurdering med streg under risiko.

Asbest

Ifølge Machine Learning- algoritmen har lejligheden på Torvegade 42, 4. ingen risiko for Asbest.

PCB

Ifølge Machine Learning- algoritmen har lejligheden på Torvegade 42, 4. ingen risiko for PCB.

Tungmetaller

Ifølge Machine Learning- algoritmen har lejligheden på Torvegade 42, 4. ingen risiko for tungmetaller.

Risikovurderingerne er baseret på BBR data - sidst opdateret den 19 juni, 2024
Se adressens BBR data


Mere info om Sundhedsskadelige stoffer i byggematerialer:

Baseret på data fra flere årtiers bygningskemiske undersøgelser har Niras udviklet en Machine Learning-algoritme, der kan forudsige risiko for miljø- og sundhedsskadelige stoffer i danske bygninger. Den kunstige intelligens forudser risici baseret på byggematerialer, byggeår og andre BBR data. Der er tale om et professionelt værktøj som Niras har brugt internt med stor success og som nu stilles offentlig tilgængeligt via DinGeo.

De Miljø- og sundhedsskadelig stoffer i bygningsdelene kan være afgørende for et godt indeklima og din sundhed. Det er en risikofaktor som alle boligejere og boligkøbere bør tage aldeles alvorligt.

Læs mere her »

Datakilder:
Niras og BBR

Jordforurening

Ingen registreret jordforurening på grunden

Der er ikke registreret jordforurening på ejendommen Torvegade 42, 4. , 6700 Esbjerg.

Ingen olietank på grunden

I følge BBR er der ikke olietank på lejlighedens grund.

!Jordforurening i nærområdet

Selvom der ikke er registreret jordforurening på lejlighedens grund, så er det stadig værd at bide mærke i, at der indenfor en radius på ca. 500 meter fra adressen er 39 jordforureninger. Det er et meget højt antal. Blandt det totale antal jordforureninger er 17 egentlige jordforureninger (type V2), mens 22 er mulige forureninger der ikke endnu er undersøgt (type V1).

Jordforureningskort på Torvegade 42, 4. , 6700 EsbjergKortet ovenfor viser jordforurening i området omkring matriklen 387a-Esbjerg Bygrunde, der hører til Torvegade 42, 4. , 6700 Esbjerg. De røde omrader er egentlige jordforureninger (V2) og blå områder er mulige forureninger, der ikke endnu er undersøgt (V1). - Åbn stort kort

Jordforureningsattest

Download en officiel jordforureningsattest for Torvegade 42, 4. , 6700 Esbjerg. Tryk på knappen og en PDF-fil vil blive dannet via Danmarks Miljøportal.

Download Jordforureningsattest

Mere info om jordforurening:

Forurenet jord truer grundvandet, naturen og menneskers sundhed. Spredt ud over Danmark er der mere end 15.000 grunde, der er forurenede af industri, affald og tankanlæg. Dertil kommer et tilsvarende antal grunde der muligvis er forurenede. Desuden er der i Danmark omkring 200.000 sløjfede olietanke, der udgør en væsentlig risiko for uregistreret jordforurening af specielt parcelhusgrunde.

Ved boligkøb skal du altid tjekke jordforurening og olietank. Olietank bør være registreret i BBR.

Læs mere om jordforurening her »
Læs mere om olietanke her »

Se Jordforureningskort

Datakilder:
Danmarks Miljøportal

Jordforureninger (V2) tæt på Torvegade 42, 4. , Esbjerg
LokalitetAfstand (meter)NuanceringStofferMere info
Norgesgade 25 , 6700 Esbjerg
lok. nr. 561-39052
110? -
Kirkegade 63, 6700 Esbjerg
lok. nr. 561-20006
155? -
Finsensgade 10, 6700 Esbjerg
lok. nr. 561-78004
157 F0 -
Danmarksgade 25 , 6700 Esbjerg
lok. nr. 561-45022
158? -
Nørregade 9, 6700 Esbjerg
lok. nr. 561-64022
175? -
Danmarksgade 21 , 6700 Esbjerg
lok. nr. 561-04037
178 F0 -
Skolegade 26 , 6700 Esbjerg
lok. nr. 561-78005
265 F0 -
Nygårdsvej 27 , 6700 Esbjerg
lok. nr. 561-91021
288 F0 -
Nygårdsvej 23 , 6700 Esbjerg
lok. nr. 561-39100
301 F0 -
Kongensgade 45 , 6700 Esbjerg
lok. nr. 561-45027
309? -
Finlandsgade 1 , 6700 Esbjerg
lok. nr. 561-78002
312 F0 -
Jernbanegade 48, 6700 Esbjerg
lok. nr. 561-03016
325 F0 -
Kongensgade 21 , 6700 Esbjerg
lok. nr. 561-39079
326 F0 -
Jernbanegade 23, 6700 Esbjerg
lok. nr. 561-80067
346? -
Islandsgade 15 , 6700 Esbjerg
lok. nr. 561-45035
414 F0 -
Kronprinsensgade 15 , 6700 Esbjerg
lok. nr. 561-78006
483 F0 -
Exnersgade 47 , 6700 Esbjerg
lok. nr. 561-04021
484 F0 -

Tabellen viser de 17 kortlagte jordforureninger (af typen V2), der ligger indenfor en ca. 500 meter radius af Torvegade 42, 4. , 6700 Esbjerg.
Afstand angiver afstanden i meter fra Torvegade 42, 4. til den pågældende jordforurening.
Nuancering angiver forureningskategori. F0 er den mindst alvorlige kategori, der angiver, at forureningen ikke umiddelbart udgør en sundhedsrisiko ift. brug af hus og have. Forureningskategori ! F1 betyder, at der er en forurening, der antageligvis ligger et stykke nede i jorden. Hvis du følger simple råd, så kan du uden sundhedsmæssig betydning bruge hus og have. Forureningskategori ! F2 er den højeste kategori. Det kan være en kraftig forurening, der kan have betydning for brugen af hus og have og desuden påvirke boligens indeklima. ? angiver at jordforureningen ikke endnu er kategoriseret.
Stoffer angiver hvilket helbredsskadelige stoffer, der er knyttet til den pågældende jordforurening.
Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

Mulige jordforureninger (V1) tæt på Torvegade 42, 4. , Esbjerg
LokalitetsnummerAfstand (meter)Mere info
Kirkegade 63, 6700 Esbjerg
lok. nr. 561-20006
137
Danmarksgade 35 , 6700 Esbjerg
lok. nr. 561-78020
153
Danmarksgade 51 , 6700 Esbjerg
lok. nr. 561-12003
166
Danmarksgade 62 , 6700 Esbjerg
lok. nr. 561-64027
209
Østergade 32 , 6700 Esbjerg
lok. nr. 561-80040
235
Banegårdspladsen , 6700 Esbjerg
lok. nr. 561-39015
286
Kongensgade 33, 37, 6700 Esbjerg
lok. nr. 561-39037
297
Jernbanegade 48, 6700 Esbjerg
lok. nr. 561-81048
300
Kirkegade 21, 6700 Esbjerg
lok. nr. 561-81104
305
Jernbanegade 40, 6700 Esbjerg
lok. nr. 561-04034
311
Jernbanegade 48, 6700 Esbjerg
lok. nr. 561-03016
337
Jernbanegade 47, 6700 Esbjerg
lok. nr. 561-80066
346
Jernbanegade 56 , 6700 Esbjerg
lok. nr. 561-80023
358
Jernbanegade 23, 6700 Esbjerg
lok. nr. 561-80067
358
Kirkegade 76 , 6700 Esbjerg
lok. nr. 561-80062
389
Kronprinsensgade 53 , 6700 Esbjerg
lok. nr. 561-39034
392
Kongensgade 44 , 6700 Esbjerg
lok. nr. 561-01003
398
Borgergade 25 , 6700 Esbjerg
lok. nr. 561-39001
398
Kongensgade 62 , 6700 Esbjerg
lok. nr. 561-01004
402
Østergade 74 , 6700 Esbjerg
lok. nr. 561-80086
434
Kronprinsensgade 42 , 6700 Esbjerg
lok. nr. 561-30014
437
Kongensgade 77, 6700 Esbjerg
lok. nr. 561-78026
488

Tabellen viser potentielle jordforureninger, der endnu ikke er undersøgt i detaljer (typen V1), som ligger i området omkring Torvegade 42, 4. , 6700 Esbjerg.
Afstand angiver afstanden i meter fra Torvegade 42, 4. til den pågældende jordforurening.
Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

Adressens jordforureningsdata er sidst opdateret 23 maj, 2024. - opdater

Jordforureningsdata indsamles, opdateres og adminstreres af regionerne. Hvis du vil vide mere om jordforurening omkring Torvegade 42, 4. , 6700 Esbjerg bør du kontakte den ansvarlige myndighed hos Region SyddanmarkLuftforurening

Der kan være problemer med luftforurening på Torvegade 42, 4. , 6700 Esbjerg.

!NO2

Luftkoncentrationen af kvælstofdioxid (NO2) er 18.0 µg/m3, hvilket er højere end gennemsnittet i Danmark men dog under EU's grænseværdi på 40 µg/m3. NO2 dannes i forbrændingsprocesser i biler, lastbiler, kraftværker, o.s.v. og høje koncentrationer af NO2 indikerer derfor dårlig luftkvalitet.

!PM2.5

Luftkoncentrationen af PM2.5 partikler er 10.5 µg/m3, hvilket er under EU's grænseværdi på 25 µg/m3, men over WHO's grænseværdi på 10 µg/m3. Hovedparten af de fine PM2.5 partikler er dannet udenfor Danmark og transporteret hertil med vinden. Hele Sjælland, Fyn og Sønderjylland har værdier over WHO's grænseværdi - Se de landsdækkende PM2.5 variationer på kort »

!PM10

Luftkoncentrationen af PM10 partikler er 21.8 µg/m3, hvilket er under EU's grænseværdi på 40 µg/m3, men over WHO's grænseværdi på 20 µg/m3. PM10 partikler er oftere fra lokalområdet og koncentrationerne har større geografisk variation end PM2.5 - Se de landsdækkende PM10 variationer på kort »

!Black carbon

Luftkoncentrationen af Black carbon (eller sod) partikler er 0.5 µg/m3. Det er en svagt forhøjet koncentration. Black carbon er ultrafine sod-partikler fra forbrændingskilder (f.eks. vejtrafik, brændeovne, kraftværker). Forhøjede koncentrationer forekommer i og omkring de større byer.

!Partikelantal

Der er estimeret 7900 partikler per cm3 luft. Det er en svagt forhøjet koncentration. Partikelantal er tilnærmelsesvis det samme som ultrafine partikler.

Brændeovne og pejse

Der er en lav koncentration af brændeovne og pejse i Esbjerg med i gennemsnit 12.7 enheder per km² - Se de landsdækkende variationer på kort »


Bemærk: De modellerede luftkvalitetsdata er beregnede årsmiddelkoncentrationer i 2 meters højde for året 2019. De modellerede data har udelukkende vejledende karakter og repræsenterer ikke egentlige målinger. Læs mere her »

Mere info om Luftforurening:

Luftforurening menes at være skyld i ca. 6.000 for tidlige dødsfald årligt i Danmark. Det svarer til, at den forventede levetid for befolkningen som helhed er reduceret med 6-9 måneder. Hertil kommer astma og andre følgesygdomme af luftforurening, der nedsætter livskvalitet.

Læs mere om Luftforurening her »

Se Luftforureningskort

Datakilder:
DCE - Nationalt center for Miljø og Energi - Luften på din vej

Trafikstøj

Der er ikke registreret trafikstøj på adressen Torvegade 42, 4. , 6700 Esbjerg

Støjmålinger (dB)


55-60
55-60 dB
60-65 dB
60-65 dB
65-70 dB
65-70 dB
70-75 dB
70-75 dB
Over 75 dB
Over 75 db

Trafikstøjkort på Torvegade 42, 4. , 6700 EsbjergKortet viser trafikstøj i området omkring Torvegade 42, 4. , 6700 Esbjerg. - Åbn stort kort


Støjdata stammer fra Miljøstyrelsens kortlægning af støjbelastede boliger i 2017 og er vejledende. Data er indsamlet og behandlet af kommunerne i hovedstadsområdet, Odense, Aalborg og Aarhus kommune samt Vejdirektoratet og Banedanmark. Der er primært indsamlet data for veje og jernbaner. Støjbelastningen er beregnet som et gennemsnit af den samlede mængde støj, der er indsamlet i løbet af et døgn på baggrund af trafiktællinger og vejrforhold.

Nedenstående tabel viser trafikstøj i 1.5 meters højde på Torvegade 42, 4. , 6700 Esbjerg om dagen:

StøjtypeLydstyrke
Større veje ingen registreret støj (*)
Veje i byingen registreret støj (*)
Større jernbaneringen registreret støj (*)
Jernbane i byingen registreret støj (*)
Større lufthavningen registreret støj (*)
(*) "ingen registreret støj" kan skyldes manglende målinger.

Den samlede støjkortlægning vises på Miljøstyrelsens Støj-Danmarkskort og inkluderer også estimater for støj i 4 meters højde og om natten.

Mere info om Trafikstøj:

Det vurderes at flere tusinde danskere hvert år indlægges med forhøjet blodtryk eller hjertesygdom på grund af den ekstra risiko som trafikstøj giver. Vejstøj menes årligt at være årsag til 200-500 for tidlige dødsfald.
Læs mere om Trafikstøj her »

Se Støjkort

Datakilder:
Miljøstyrelsen

Hårdhed af drikkevand

Drikkevand på adressen Torvegade 42, 4. , 6700 Esbjerg har hårdhed: 8 - 12. Det betyder at vandet er klassificeret som middelhårdt. Hårdhedsgraden er baseret på et gennemsnit for kommunen. Vi anbefaler derfor, at du undersøger hårdhedsgraden hos dit lokale vandværk.
Vandets Hårdhed, dH
dH <4 dH 4-8 dH 8-12 dH 12-18 dH 18-24 dH 24-30 dH >30

Mere info om hårdhed af drikkevand:

Hårdt drikkevand medfører tilkalkning af elkedler, vaskemaskiner og toiletter og øget forbrug af vaske- og rengøringsmidler. Hårdt vand har ingen kendt skadelig effekt på helbredet. Læs mere om drikkevandets hårdhed her »

Se Hårdhedskort

Datakilder:
GEUSRisiko for oversvømmelse — Torvegade 42, 4. , 6700 Esbjerg

Ekstrem regn

Der kan være risiko for oversvømmelse ved kraftig regn og/eller regulære skybrud på adressen Torvegade 42, 4. , 6700 Esbjerg.

Ejendommen ligger ikke i en lavning, men overfladevand har svært ved at sive ned i jorden da befæstelsesgraden er høj.

Lavninger

Torvegade 42, 4. , 6700 Esbjerg ligger ikke i en lavning og som udgangspunkt er risikoen for at regnvand samler sig på adressen under skybrud derfor lav.

Kortet nedenfor viser afløbsløse lavninger i landskabet. Nedløbsriste der kan lede overfladevandet i kloak er vist med sorte firkanter.

Ekstrem regn på Torvegade 42, 4. , 6700 EsbjergRisiko for oversvømmelse ved ekstrem regn afhænger i høj grad af terrænet. Kortet ovenfor viser lavninger (markeret med blå) omkring Torvegade 42, 4. , 6700 Esbjerg. De blå områder viser den potentielle maksimale udbredelse af skybrudsrelateret oversvømmelse hvis alle lavninger bliver helt fyldt med vand. - Åbn stort kort
!Høj befæstelsesgrad
Den gennemsnitlige befæstelsesgrad i området omkring Torvegade 42, 4. , 6700 Esbjerg er 80 procent. Det betyder, at ca. 80 procent af overfladen er bebygget eller belagt med asfalt, fliser, brosten mv., der hindrer regn- og overfladevand at sive ned i jorden.
Hydraulisk ledningsevne
I perioder med kraftig nedbør vil det øverste jordlag have en god høj hydraulisk ledningsevne på 650 - 725 mm/dag i området omkring Torvegade 42, 4. , 6700 Esbjerg. I ubebyggede områder vil regnvand derfor hurtigt kunne trænge ned i jorden.

Mere info om risiko for oversvømmelse ved skybrud:

Skybrud er meget voldsomme regnbyger, der forårsager oversvømmelse af kloakker og tagrender. Risiko for oversvømmelser kan have indflydelse på huspriser, forsikringspræmier og kloakafledningsafgifter. Inden et boligkøb er det derfor en god ide, at overveje risikoen for oversvømmelse ifm skybrud. Læs mere om skybrud her »
Lavningskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Grundvand

Torvegade 42, 4. ligger i et område hvor grundvand ikke ser ud til at udgøre en risiko ifm oversvømmelse.
Historiske grundvandsdybder 1991-2020

Den modellerede gennemsnitlige grundvandsdybde er 7 meter på adressen. Dybden er baseret på data fra hele perioden 1991-2020 i vinterhalvåret. Medtages usikkerhed/datavariation ligger den gennemsnitlige grundvandsdybde i intervallet 1.4 - 6.4 meter. Det ret store usikkerhedsinterval afspejler bl.a. (1) usikkerhed på den nummeriske model, (2) naturlige nedbørsvariationer og (3) usikkerhed på de målte grundvandssdybder i de geologisk boringer.

Baseret på de historiske observationer og den nummeriske grundvandsmodel er der ikke tegn på at Torvegade 42, 4. har problemer med højtliggende grundvand, for nuværende.

Historiske grundvandsdybder (1991-2020)
Torvegade 42, 4. , 6700 Esbjerg


Ekstrem regn på Torvegade 42, 4. Kortet viser den modellerede dybde til grundvandet omkring Torvegade 42, 4. . Kortudsnittet måler 1.600 x 800 meter og adressen er markeret med markør . Dybderne er baseret på historiske (1991-2020) målinger i vinterhalvåret (i geologisektionen længere nede på siden kan du få mere detaljeret information om de geologiske boringer tæt på adressen, hvorfra grundvandsdata stammer). Modelberegningerne er nedskaleret fra 100 m grid til 10 m grid med brug af maskinlæring. Områder med højt grundvand er markeret med blå farver, mens gule og orange farver svarer til et dybere grundvandsspejl. - Åbn stort kort
Fremtidige grundvandsstigninger i perioden 2041-2070

Der sker sandsynligvis ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen over de næste 40-50 år. I følge en modelberegning med et højt CO₂-niveau, så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (3.1 centimeter) i perioden 2041-2070.

Se 2041-70 ændringer på stort kort ».

Perioden 2071-2100

Der sker sandsynligvis heller ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen når vi kigger længere ud i fremtiden. I følge en modelberegning (igen med et højt fremtidigt atmosfærisk CO₂-niveau), så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (7.8 centimeter) i perioden 2071-2100.

Se 2071-2100 ændringer på stort kort ».Mere info om stigende grundvand:

Grundvandsspejlet er udtryk for et niveau i jorden - Under grundvandsspejlet er alle mellemrum i jorden mættet og fyldt med vand, og over grundvandsspejlet er jorden umættet med vand. Flere steder i Danmark ligger grundvandsspejlet tæt på overfladen. Med forventede klimaændringer og øget nedbør, vil grundvandet uværgeligt stige og områder hvor grundvandsspejlet når op til overfladen vil blive omdannet til sump. Eksperter mener, at affekten af grundvandsstigninger kan blive langt større for Danmark end effekten af havniveaustigninger i takt med, at klimaet ændrer sig. Læs mere om stigende grundvand her »

Grundvandskort »

Datakilde:
HIP

Vandløbsoversvømmelse

Torvegade 42, 4. , 6700 Esbjerg er ikke i umiddelbar risiko for oversvømmelse ifm forhøjet vandstand i nærmeste vandløb.

Vandløbsstigning

Kortet nedenfor viser områder der vil blive oversvømmet ved 1 meter vandstandsstining i nærmeste vandløb.

Oversvømmelsesrisiko fra vandløb på Torvegade 42, 4. , 6700 EsbjergKortet ovenfor viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 100 cm over det normale niveau i nærmeste vandløb. Push-pin markøren angiver adressen Torvegade 42, 4. , 6700 Esbjerg. Data er stillet til rådighed af Klimatilpasning.dk. Se nærmere på det interaktive Vandløbsflodskort - Åbn vandløbskort

Mere info om risiko for oversvømmelse fra vandløb:

Ved massive vandløbsstigninger kan åer og vandløb gå over deres bredder og give oversvømmelser. Læs mere om oversvømmelse fra vandløb her »

Vandløbskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk
GeoMaticHavvand

Torvegade 42, 4. , 6700 Esbjerg ligger i en højde på 14.8 meter over havets overflade.

Havvand på Land

På grund af den høje placering er adressen ikke i risiko for oversvømmelse ved stormflod. Kortet nedenfor viser et ekstremt havniveau på 7 meter over normalen.

Stomflod og havvand på Torvegade 42, 4. , 6700 EsbjergKortet viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 600 cm over det nuværende gennemsnitlige havniveau. Push-pin markøren angiver adressen Torvegade 42, 4. , 6700 Esbjerg. Med det interaktive stormflodskort kan du vurdere andre områder og vandstandsstigninger - Åbn stormflodskort

Mere info om risiko for oversvømmelse ved stormflod:

Stormflod er oversvømmelser, som skyldes ekstrem vandstand i havet. En stormflod kan finde sted når kraftig vind presser store vandmasser fra havet ind over land. Risiko for oversvømmelse ved stormflod er størst i lave marskområder som Vadehavet og i fjorde, hvor vinden kan presse vandet ind, uden at det har mulighed for at komme ud igen. Stormflodsoversvømmelser er næsten årlige tilbagevendende fænomener i udsatte områder Læs mere om oversvømmelse fra stormflod her »

Stormflodskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Oversvømmelsesdirektivet - Risikoområder

Plantrin 1

Torvegade 42, 4. , 6700 Esbjerg befinder sig ikke i et område, der er udpeget som højrisiko for havvands- eller vandløbsoversvømmelse under plantrin 1.

Se kort »

Plantrin 2

Adressen er heller ikke udpeget som højrisiko under plantrin 2.

Se plantrin 2 kort »

Mere info om oversvømmelsesdirektivet:

I forbindelse med EU's oversvømmelsesdirektiv har kystdirektoratet udpeget 14 afgrænsede risikoområder, hvor en større oversvømmelse fra havet, fjorde eller vandløb må anses som sandsynlig.

Læs mere om oversvømmelsesdirektivet »

Datakilder:
KystdirektoratetBoligfakta og Økonomi — Torvegade 42, 4. , 6700 Esbjerg

BBR oplysninger

Lejligheden på Torvegade 42, 4. i Esbjerg er opført i 2019 og indeholder 6 værelser, et køkken og to badeværelser fordelt på 371 m2. Disse og mange andre ejendomsoplysninger er samlet i Bygnings- og Boligregistret (BBR). På DinGeo bruger vi BBR bredt og i kombination med andre geodata, f.eks. når vi vurderer risiko for oversvømmelse, radonforurening osv., samt ved computerberegnede ejendomsvurderinger. Vi har samlet nogle af de vigtigste BBR data nedenfor.

Generelle BBR informationer
Anvendelse Bolig i etageejendom, flerfamiliehus eller to-familiehus
Boligtype Egentlig beboelseslejlighed
Opførselsesår 2019
Ombygningsår -
Fredning -
Ejerforhold Privatpersoner eller interessentskab
Køkkenforhold Eget køkken med afløb
Antal Etager 5
Antal toiletter 3
Antal badeværelser 2
Antal værelser 6

BBR materialer og installationer
Ydervægsmateriale Mursten
Tagmateriale Metal
Varmeinstallation Fjernvarme/blokvarme
Opvarmningsmiddel -
Supplerende varme -

BBR arealer
Bygning, Samlet areal 2112 m2
Boligstørrelse 371 m2
Areal til erhverv 270 m2
Vægtet Areal 371 m2

!Andre udvalgte BBR data

BBR databasen indeholder desuden følgende informationer om ejendommen.

BBR Noter

Udover de numeriske data er der følgende noter registreret i BBR:

 • Andet areal på 32m2 er portBBR-oplysningerne er sidst opdateret den 19 juni, 2024 - opdater

Du kan rette BBR oplysningerne online hvis du ejer ejendommen (kræver NemId):
Ret BBR-oplysninger


BBR meddelelse

Hent den officielle BBR meddelelse for Torvegade 42, 4. , 6700 Esbjerg. Tryk på knappen for at hente PDF-filen via bbr.dk.

Hent BBR-Meddelelse

Du kan finde mange flere officielle dokumenter blandt ejendommens dokumenter.

Mere info om BBR:

Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register, der indeholder grunddata om bygnings- og boligforhold for samtlige bygninger i Danmark.

BBR-oplysningerne danner grundlag for beregningen af bl.a. ejendomsværdiskat og afgifter til vand, varme og renovation. Som boligejer er du ansvarlig for, at BBR-oplysningerne er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Hvis der er fejl i BBR oplysningerne, er det boligejerens ansvar, at sørge for, at de bliver rettet. Læs mere her » Urigtige oplysninger kan resultere i en bøde på op til 5.000 kr.

Læs mere om BBR data her »

Datakilder:
ois.dk

Energimærke

Lejligheden på Torvegade 42, 4. har energimærke G.

Det nuværende energimærke

A 2020A2015A2010BCDEF fill-opacity="1.0"G

Energimærket er gyldigt fra 13. marts 2015 til 13. marts 2025.

Ifølge BBR er bygningen opført i 2019. Et G-energimærke er lidt dårligere end forventet for bygninger opført i 2019 (se figur nedenfor).

Typiske energimærker opdelt efter byggeperioder


Sammenligning af energimærket G for lejligheden på Torvegade 42, 4. (byggeår: 2019) med bygninger fra samme byggeperiode ().


!Energiforbedringer

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2015, så et energimærke G efterlader plads til forbedring. Med hele ti forslag til energiforbedringer er der faktisk gode muligheder for at forbedre bygningens energieffektivitet. Energiforbedringerne fokuserer på automatik, etageadskillelse, loft, varmefordelingspumper, varmerør, varmtvandsbeholder, varmtvandsrør, vinduer og ydervægge.

Forbedringsforslag - Oversigt

ForslagÅrlig besparelseInvesteringRentabel
Loft: Efterisolering af tagetage.38.000 kr217.800 kr
Etageadskillelse: Efterisolering af gulv mod kælder27.100 kr87.000 kr
Varmerør: Isolering og efterisolering af varmefordelingsrør i uopvarmet kælder19.800 kr45.500 kr
Automatik: Udskiftning af radiatorventiler med nye termostatventiler. Etablering af udetemperaturkompensering på varmeanlægget til styring af fremløbstemperaturen.15.600 kr16.800 kr
Ydervægge: Efterisolering af hulmur12.600 kr23.800 kr
Varmefordelingspumper: Udskiftning af cirkulationspumper11.900 kr9.200 kr
Ydervægge: Efterisolering af kviste11.100 kr60.100 kr
Varmtvandsbeholder: Isolering af varmvandsveksler op til i alt 50 mm9.500 kr2.500 kr
Varmtvandsrør: Efterisolering af tilslutningsrør til varmvandsveksler op til i alt 50 mm9.400 kr1.900 kr
Vinduer: Nye vinduer og døre med 3-lags energiruder og varm kant.26.500 kr550.700 kr

Forklaring til kolonnerne:
Årlig besparelse angiver hvor stor en økonomisk besparelse i varmeudgifter, der vurderes at kunne realiseres med den givne forbedring. Investering er den estimerede engangsudgift forbundet med forbedringen. Rentabelt er er markeret hvis de årlige besparelser kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen.

Energimærkerapporten indeholder desuden en andre forslag, der bør overvejes; I det mindste i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse. Hvis alle energibesparelser gennemføres kan bygningen opnå energimærke E.

Energimærke efter forbedringer

A 2020A2015A2010BCDEF fill-opacity="1.0"G

Det nuværende energimærke () kan forbedres1 trin via rentable forbedringer () og 2 trin med alle forbedringerne ().

Grønne investeringer i lejligheden på Torvegade

De ti forbedringsforslag listet i oversigten repræsenterer grønne investeringer, der reducerer energiforbruget, hjælper miljøet, mindsker CO₂ udledningen og giver årlige besparelser på boligopvarmning:

 • CO₂ udledning: Energiforbedringer kan reducere bygningens CO₂ udledning med 76 procent. Med sit nuværende energimærke udledes 30,89 ton CO₂ årligt. De foreslåede energiforbedringer kan hjælpe med at reducere denne udledning - Hvis alle ti energiforbedringer implementeres, så kan udledningen reduceres med 23,34 ton.
  Læs mere om CO₂ reduktion
 • Indeklima: Energiforbedringer har oftest den positive bivirkning, at du får en sundere bolig med et bedre indeklima. F.eks. er forslaget Efterisolering af tagetage(pris: 217.800 kr), en god mulighed for at mindske eventuelle problemer med træk, fodkulde og kuldenedfald.
  Læs mere om indeklima her
 • Varmeregning: Med de rentable energiforbedringer kan der årligt spares 67.900 kr. på varmeregningen. Hvis alle 10 energiforbedringer implementeres kan der spares hele 81.800 kr
  Læs mere om boligopvarmning
 • Værdiforøgelse: Med alle de foreslåede energiforbedringer og et nyt E-energimærke, vurderer vi, at lejligheden vil opleve en værdiforøgelse på 419.230 kr. Hvis kun de rentable energiforbedringer udføres vil det nye energimærke F give en værdiforøgelse på 222.600 kr. Det er endda nok i underkanten, da der er tale om en ret dyr bolig med en AVM vurdering på 15.307.681 kr.
  Læs mere om udregningerne
 • Offentlige tilskud: Sparenergi.dk har samlet information Muligheder for offentlige tilskud til energirenovering af Torvegade 42, 4. .
 • Lånemuligheder: Hvis du skal låne penge til energirenoveringer, så er pengeinstitutter stort set altid positivt indstillede fordi det simpelthen er gode investeringer, der giver vedvarende besparelser på varmeregningen. Torvegade 42, 4. er endda i den specielle situation at 9 renoveringer er markeret som rentable.
 • Teknologisk fremskridt: Den foreslåede investering i vinduer (anslået pris: 550.700 kr) er med al sandsynlighed bedre end angivet i energimærkerapporten. Nye vinduer kan både mindske varmetab og styre lysindfald, bedre end vinduer der var på markedet i 2015, da energirapporten blev udarbejdet.
Boliginvestering, der (1) med offentlige tilskud giver (2) et bedre indeklima, (3) højere boligværdi, (4) økonomiske besparelser på varmeregningen og (5) en klimamæssig gevinst er i vores optik win-win-win-win-win.

Energimærkedata stammer fra den elektroniske energimærkerapport. Download rapporten her »
Sidst opdateret den 7 februar, 2020 - opdater


Torvegade 42, 4. , 6700 Esbjerg
Ejendomsfoto fra 2015 - Billedet stammer fra det elektroniske energimærke »

Mere info om Energimærket

Energimærket er en form for varedeklaration, der synliggør en bygnings energiforbrug. Energimærket udarbejdes normalt som en hjælp til boligkøber eller -lejer når en bygning eller lejlighed skal sælges eller udlejes.

Boligkøber kan bruge energimærket til at
 1. Sammenligne energimærket med andre bygninger fra samme byggeperiode. Energimærket er en god proxy for bygningskvalitet og -vedligehold.
 2. Få en realistisk ide om varmeomkostningerne i den nye bolig.
 3. Kigge på de rentable forbedringer, der ofte er lavthængende frugter til en øjeblikkelig forbedring af boligen. Udskudte og manglende energiforbedringer kan evt. også bruges ift afslag i pris.

Boligejer bør specielt fokusere på forbedringsforslag, der kan nedsætte varmeregning og CO₂ udledning samt give bedre indeklima og højere boligværdi. DinGeo hjælper med, at holde dig ajour med mulighederne for tilskudsordninger og tilbud på energivenlige boliginvesteringer.

Læs mere om data og datakilder her »

Datakilder:
SparEnergi.dk

Boligopvarmning

Den primære opvarmningskilde på Torvegade 42, 4. , 6700 Esbjerg er fjernvarme. Der er ikke registreret supplerende varmeinstallationer.

!Varmeforbrug iflg energimærkerapport

Lejligheden på Torvegade 42, 4. , 6700 Esbjerg er med det nuværende energimærke G relaltiv dyr at opvarme (se energimærkedata).

Baseret på opvarmningsareal (555 m2), energimærke (G), opvarmningskilde (fjernvarme) og et gennemsnitlig energiforbrug er der i energimærkerapporten beregnet et årligt energiforbrug på 219,2 MWh/år svarende til en varmeudgift på 118.300 kr/år.

Beregnet årlig varmeomkostning
118.300 kr/år

Note: Der er tale om et estimat. Den faktiske varmeregning afhænger af beboernes energivaner. Estimatet stammer fra 2015 og tager ikke højde for eventuelle ændrede energipriser siden da.

Fjernvarme

Lejligheden på Torvegade 42, 4. modtager fjernvarme fra DIN Forsyning Varme. Fjernvarme er stort set altid en fordel. DIN Forsyning Varme hører dog til blandt landets dyrere fjernvarmeforsyninger med en pris lidt over gennemsnittet - Deres pris for at opvarme en standardlejlighed på 75 m2 og et varmeforbrug 15 MWh er 15.092 kr. Find mere info om DIN Forsyning Varme her ».

Torvegade 42, 4. har et vægtet areal på 371 m2, der er større end standardboligen. Et estimat, der tager højde for det større areal lyder:

Beregnet årlig varmeomkostning
60.368 kr/år

Note: Der er tale om et estimat baseret på en forsimplet udregning. Den faktiske varmeregning vil naturligvis også afhænge af beboernes energivaner. Boligens energimærke G er relativ dårligt og estimatet er derfor muligvis lav sat.

Du kan beregne den faktiske pris på baggrund af det konkrete forbrug samt varmeforsynings takstblad, som typisk er tilgængeligt på forsyningens hjemmeside. Hjemmesiden for DIN Forsyning Varme finder du her: http://www.dinforsyning.dk/.

Mere info om Boligopvarmning

Boligopvarmning er en betydelig post på boligbudgettet, som varierer meget, både over tid, opvarmningsform og så sandelig også geografisk fra den ene varmeforsyning til den næste.

I disse år har fjernvarmen vokseværk og flere og flere boliger tilsluttes. Det er en god udvikling - Fjernvarme er den miljømæssigt reneste opvarmningsform og i mange tilfælde også den billigste. DinGeo har samlet forsyningsområderne for alle 400+ danske fjernvarmeværker og sammenkoblet disse med flere andre fjernvarmedata-registre, inklusiv fjernvarmepriser.

Læs mere om data og datakilder her »
Læs mere om DIN Forsyning Varme her »


Hæftelser

Der er er ingen egentlige hæftelser på ejendommen Torvegade 42, 4. , 6700 Esbjerg.Adressens tinglysningsdata er sidst opdateret 15 august, 2019  -  opdater

Du kan finde mere info, inklusiv ejeroplysninger, med et opslag direkte på tinglysning.dk »


Mere info om Hæftelser:

En hæftelse er en økonomisk forpligtelse eller et krav i ejendom. Nogle hæftelser er helt eller delvist afdragede og repræsenterer derfor ikke nødvendigvis boligejernes låneforpligtelser. Hæftelser er typisk tinglyste pantebreve, ejerpantebreve og realkreditpantebrev. Læs mere om Hæftelser her »

Datakilder:
Tinglysning.dk

Fejl ved opslag af Frededede og Bevaringsværdige Bygninger

Vi kunne desværre ikke finde data på ejendommen.

Mere info om fredede og bevaringsværdige bygninger:

Registeret over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB) indeholder ca. 355.000 bevaringsværdige bygninger og ca. 9.000 fredede bygninger.
Hvis en bygning er fredet og/eller bevaringsværdig kan der være restriktioner omkring renovering og ombygning. På den anden side kan der også være økonomiske fordele ved at eje et fredet eller bevaringsværdigt hus. Læs mere her »

Datakilder:
Kulturministeriet, Fredede og bevaringsværdige bygningerLokalområdet — Torvegade 42, 4. , 6700 Esbjerg

Naboerne
midaldrende i ældre lejligheder

Den mest almindelige husstandstype i og omkring Torvegade 42, 4. , 6700 Esbjerg er midaldrende i ældre lejligheder , d.v.s. conzoom®-typen Korssting og Platter.

Korssting og Platter

Korssting og Platter
midaldrende i ældre lejligheder

 • Ældre enlige uden børn
 • Bor i mindre, ældre, lejligheder i provinsen
 • Lav købekraft
 • Ser tv og laver håndarbejde
 • Sundhedsinteresserede, men inaktive
 • Traditionelle

Geodemografi

Korssting og platter har holdt deres 60-års fødselsdag og mange også deres 70-års fest. Mange er enlige og langt flere har ingen hjemmeboende børn længere. Flest er født her i landet, mens de, der er kommet til, overvejende er fra Norden, EU eller andet vestligt land

Uddannelsesniveauet er lidt lavere end blandt befolkningen som helhed, idet en del har grundskolen som højeste uddannelsesniveau, men flere har også en erhvervsfaglig uddannelse

Beskæftigelsen er oftest lønmodtager eller pensionist og derfor er deres gennemsnitlige indkomst ikke så høj. Også formuen er relativt lav og for nogle negativ. Vi finder derfor flest med Korssting og platter i arbejder- og middelklassen

Korssting og platter finder du i (villa-)lejligheder på 60 til 90 m², overvejende beliggende i provinsbyerne, men der er også enkelte i mindre bysamfund. Over halvdelen bor til leje, men der er også en del, der ejer deres bolig. Lige over halvdelen har bil og hver tiende endda flere biler

 

Adfærd, livsstil og holdninger

De lever et stille liv, hvor de passer deres arbejde, kører hjem i bilen og har aftensmaden klar til 18-nyhederne. Mens maden forberedes, tændes radioen på P4, hvorfra man orienteres. Nyhederne på tv kan de heller ikke undvære og de ser de fleste; først på TV2 og dernæst DR1. Ellers kører TV2 News eller TV2 Charlie i baggrunden. Senere på aftenen bladres Lokalavisen eller Søndagsavisen igennem, for man vil også gerne holde sig opdateret på, hvad der foregår i lokalområdet. I frokoststuen på arbejdet bliver der læst BT eller Ekstra Bladet

Hos Korssting og platter hygger man sig gerne med lidt håndarbejde til at holde hænderne beskæftigede. Når de trænger til et afbræk, besøger de gerne udstillinger og museer, ligesom du også kan møde dem på aftenskolen

I weekenderne sker det, at der er besøg fra familien. Så bliver der kælet om middagen og måske serveres der lidt ekstra godt til kaffen. Men ikke for meget, for Korssting og platter går op i sundhed og helse lige så meget, som de går op i fødevarer og forbrugerspørgsmål

På trods af deres sundhedsinteresse, står motion ikke øverst på agendaen. På tv følger de dog aktivt med, når der er store begivenheder som OL, herunder særligt atletik, men ellers er det dame- og herrehåndbold, de gerne følger. Når de selv træner, er det primært gymnastik

Hver femte bruger cyklen som transportmiddel, hvor turen blandt andet går til biblioteket efter skønlitteratur eller til kiosken for at hente det nye nummer af Billed Bladet. En del læser Samvirke eller Ældre Sagen NU

De har ikke helt taget moderne teknologi til sig. De synes både, at det er skræmmende og at vi risikerer, at det tager magten fra mennesket. De er utrygge ved online betaling, men nogle føler sig dog trygge nok til at finde underholdning online, gerne spil og konkurrencer. En anseelig del har dog slet ikke internetadgang

Korssting og platter er Traditionelle, Fællesskabsorienterede eller en kombination. Desuden betragter en femtedel sig som religiøse. Deres holdning er, at globaliseringen er skræmmende, at samfundet ændrer sig for hurtigt, og at Danmark i højere grad burde passe sig selv og gøre mere for de svage og ældre. De sætter pris på velfærdsstaten og mener ikke, at privatiseringer skulle forbedre noget

Ved det seneste valg var stemmeafgivningen meget lig landsresultatet. Mange stemte dog slet ikke
Mere info

Conzoom® er et databaseret segmenteringsværktøj, der opdeler de danske husstande i 36 forskellige typer. Med et DinGeo-adresseopslag får du gratis adgang til Conzoom® og et indblik i den gennemsnitlige husstand i området: Forbrugeradfærd, livsstil, holdninger, alder, antal af børn, indkomst, formue, osv.. Læs mere om Conzoom® »

Conzoom®-typen på en given adresse ændres løbende. Det skyldes dels den generelle almindelige udvikling i Danmark, men også lokalområdets til- og fraflytning. DinGeo opdaterer løbende Conzoom® - På Torvegade 42, 4. er data sidst opdateret 16 juli, 2024.

Datakilde: Geomatic

Sådan stemmer naboerne

Torvegade 42, 4. hører til afstemningsområdet Esbjerg Rådhus hvor der er 10.273 stemmeberettigede borgere.

!Valgdeltagelse

Der var 7.834 i Esbjerg Rådhus, der afgav deres stemme. Det svarer til en flot valgdeltagelse på 76.3 under landsgennemsnittet på 84.5 procent.

Folketingsvalget 2019
Ved folketingsvalget i 2019 var Venstre det største parti i afstemningsområdet Esbjerg Rådhus med 1.993 stemmer. Det svarer til 25.4 procent af de afgivne stemmer.

Grafen nedenfor viser valgresultatet for Esbjerg Rådhus (venstre søjle) i forhold til landsresultatet (højre søjle).

Højdespringer

Liberal Alliance fik relativt set mange stemmer i afstemningsområdet Esbjerg Rådhus, med et indeks på 157 i forhold til landsgennemsnittet.

Underperformer

Kristendemokraterne klarede sig relativt set dårligst i afstemningsområdet Esbjerg Rådhus, med et indeks på 68 i forhold til landsgennemsnittet.

Mere info om Valgdata:

Afstemningsområder er den mindste administrative inddeling i Danmark. Valgdata fra det lokale afstemningsområder giver et godt indblik i lokalområdet.

Læs mere om data her »

Datakilder:
Den danske valgdatabase

Risiko for indbrud

Baseret på Rigspolitiets statistiske opgørelser vurderes indbrudsrisiko på Torvegade 42, 4. , 6700 Esbjerg at være lav.

Meget lav0.0-0.5 percent Lav 0.5-1.5 percent Mellem 1.5-3.0 percent Høj 3.0-6.0 percent Meget høj >6.0 percent

I perioden fra første kvartal 2016 og frem til og med andet kvartal 2018 er der anmeldt 131 indbrud i et område på en kvadratkilometer omkring Torvegade 42, 4. . Indenfor 1km2-kvadratcellen er der 3927 adresser. Omregnet betyder det at der i perioden årligt har været hvad der svarer til 13.34 indbrud per 1000 adresser. Det giver en estimeret indbrudsrisiko på 1.33 pct.


Grafen nedenfor viser den tidslige fordeling af indbrud.

Relativ høj opklaringsprocent i 6700 Esbjerg

Opklaringsprocenten i 6700 Esbjerg er relativ høj. I perioden 2011-2018 blev 10.0 procent af alle indbrud opklaret. Det er langt bedre en landsgennemsnittet på fem procent.


Mere info om Indbrudsrisiko:

Danmark har en trist rekord - Vi er det land i EU, der har flest indbrud pr. indbygger. Der er god grund til at 56 procent af danskerne er bekymret eller meget bekymret for at få indbrud i deres bolig. DinGeo viser landets mest detaljerede indbrudsrisiko, baseret på et detaljeret geodatasæt med en historisk oversigt over antallet af indbrud indenfor kvadratkilometerceller.

Kun fem procent af alle indbrud i Danmark bliver opklaret. Men der er store geografiske forskelle på, hvor mange indbrud der bliver opklaret. DinGeo viser chancen for at politiet opklarer indbrud i din by. Læs mere om Indbrudsrisiko her »

Indbrudsrisiko på kort

Datakilder:
Rigspolitiet: Statistik
Danmarks Radio: Se, hvor få indbrud politiet opklarer i din by

Skoledistrikt Urbanskolen

Torvegade 42, 4. hører under skoledistriktet Urbanskolen. I skoledistriktet er der 3 folkeskoler, nemlig

Danmarksgades Skole Urban

Danmarksgades Skole UrbanDanmarksgades Skole Urban, Danmarksgade 53 i Esbjerg Kommune.
Ældste klasse:
9. klasse
Gns trivsel:
3.83
Afstand:
187 meter
Info om Danmarksgades Skole Urban

Rørkjær Skole Urban

Rørkjær Skole UrbanRørkjær Skole Urban, Ringen 61-63 i Esbjerg Kommune.
Ældste klasse:
10. klasse
Gns trivsel:
3.61
Afstand:
955 meter
Info om Rørkjær Skole Urban

Præstegårdsskolen Urban

Præstegårdsskolen UrbanPræstegårdsskolen Urban, Søndervangen 18 i Esbjerg Kommune.
Ældste klasse:
10. klasse
Gns trivsel:
3.76
Afstand:
2,00 km
Info om Præstegårdsskolen Urban

Mere info om Skoler:

Skolevalget er af de vigtigste valg forældre tager på vegne af deres børn. Skoledata kan være et godt værktøj til at få indsigt og viden inden man vælger skole. DinGeo har samlet og kombineret en lang række skoledata (og skoledistriktsdata) således, at du på alle adresser kan få basal information om den lokale folkeskole. De enkelte tal er markeret med en pil op når de er højere/bedre end landsgennemsnittet, en rund gul skive når de rammer tæt på gennemsnittet og en rød pil ned når tallet er under gennemsnittet. Læs mere her »

Se skoledistrikt Urbanskolen på kort

Bredbåndsmuligheder

Lynhurtigt Fastforbundet Internet

Der er gode bredbåndsmuligheder på Torvegade 42, 4. , 6700 Esbjerg.

 • Fibernet: 4 forskellige udbydere med hastigheder op til 1000 / 1000 Mbit/s
 • COAX bredbånd (kabel-TV): 7 forskellige udbydere med hastighed op til 1000 / 100 Mbit/s
 • xDSL bredbånd (telefonstik): 10 forskellige udbydere med hastighed op til 50 / 10 Mbit/s *

Se fibernet dækningsgrad omkring Torvegade 42, 4.God mobildækning

Der er god 4G mobildækning på Torvegade 42, 4. med vejledende downloadhastighed op til 200+ Mbit/s. I Danmark findes der tre store mobilnetværk, der håndterer mobiltelefoni og mobilt bredbånd. På Torvegade 42, 4. er dækningen for de tre netværk:

 • TDC: 200+ Mbit/s
 • Tre: 50 - 100 Mbit/s
 • Telia-Telenor: 100 - 200 Mbit/s

Se 4G-dækningskort på Torvegade 42, 4.


Data sidst opdateret 01 februar, 2022

Du kan finde meget mere information og de bedste adresserelevante tilbud på siden
Internet og Mobildækning Torvegade 42, 4. , Esbjerg
Se data direkte på tjekditnet.dkMere info om Bredbånd:

For moderne familier er digital infrastruktur efterhånden en nødvendighed på linje med drikkevand, elektricitet, offentlig transport o.s.v. De fleste boligkøbere inddrager bredbåndsmuligheder i deres boligsøgning og udenlandske undersøgelser har vist en målbar indflydelse på salgspriserne. Læs mere her »

Se fibernetdækning på kort

Se 4G-dækning på kort

Geologi

Jordarten under Torvegade 42, 4. , 6700 Esbjerg er Smeltevandssand og -grus.

Smeltevandssand og -grus er aflejret under en af de mange Pleistocæne istider.

Smeltevandssand og -grus består af dårligt sorteret sand og grus afsat i f.eks. smeltevandsfloder. Sandet er ofte lagdelt og krydslejret, og kan stedvis være stærkt forstyrret af senere isoverskridelser.

Smeltevandssand
Typisk Smeltevandssand aflejret under istid (Foto H.J. Granat).

Smeltevandssand og –grus har gode nedsivningsegenskaber og derfor er risiko for oversvømmelse ved skybrud lille.

Smeltevandssand og smeltevandsgrus indeholder i nogle tilfælde små koncentrationer af uran og thorium, som under henfald frigiver Radon. Smeltevandssand og smeltevandsgrus under boligen kan derfor øge risiko for Radon i indeluften.

Mere info om Geologi:

Danmarks Jordartskort viser hvilke jordarter der ligger under pløje- og kulturlaget, typisk i ca. 1 meters dybde. De forskellige jordarter har forskellige egenskaber, der er vigtige i forhold til f.eks. risiko for sætningsskader, hydraulisk konduktivitet og risiko for oversvømmelse ved kraftig nedbør, og radonforurening af boligens indeluft.

Husk at du kan finde yderligere geologisk information fra de omkringliggende boringer (se nedenfor).

Se på kort

Læs mere om jordarter her »

Datakilder:
GEUS

Mere info om Boringer:

Der er udført mere end 300.000 undergrundsboringer i Danmark. DinGeo viser de boringer, der ligger tættest på opslagsadressen, med basale boringsoplysninger samt link til detaljerede borerapporter. Borerapporterne indeholder ofte nyttig og relevant informationer om geologi og grundvandsdybder. Læs mere om boringer her »

Datakilder:
GEUS

Geologiske boringer i nærheden af Torvegade 42, 4.

Den nærmeste overfladenære boring ligger 76 meter væk. Boringens lokalitet er navngivet Norgesgade 26. Boringen blev afsluttet 26 november, 2002. Brøndborer var COWI-consult A/S. Formålet med boringen var Forureningsbor./miljøundersøg./lossepl./affaldsdep./lov 214 og anvendelse er ikke angivet. Boringen nåede en dybde på 9.0 meter. Du kan finde mere information i borerapporten 130. 1552 ».

Tabellen nedenfor lister de 10 nærmeste boringer sorteret efter afstand fra Torvegade 42, 4. .

Afstand, m Formål Dybde, m Borerapport
76 Forureningsbor. 9.0 130. 1552 »
125 Vandforsyningsboring 74.0 130. 40 »
168 Forureningsbor. 10.0 130. 1650 »
177 Forureningsbor. 5.0 130. 1493 »
177 Forureningsbor. 5.0 130. 1495 »
177 Forureningsbor. 14.0 130. 1497 »
177 Forureningsbor. 15.0 130. 1491 »
177 Forureningsbor. 5.0 130. 1494 »
177 Forureningsbor. 5.0 130. 1496 »
177 Forureningsbor. 5.0 130. 1492 »

Hvor langt er der fra Torvegade 42, 4.
til nærmeste

Risikovirksomhed

IAT A/S
Kolonne 2


Afstand: 700 meter


Kort Læs mere

Vindmølle

Højde: 45 m
Kapacitet: 750 kW


Afstand: 3,00 km


Kort Læs mere

Mobilmast

Nygårdsvej 49
6700 Esbjerg


Afstand: 162 meter


Kort Læs mere

Apotek

Esbjerg Krone Pharmacy


Afstand: 353 meter


Læs mere

Dagligvare

Fakta butik 093


Afstand: 324 m


Læs mere

Renseanlæg

Esbjerg vest renseanlæg


Afstand: 2,54 km


Læs mere

Daginstitution

Sankt Nikolaj Børnehave


Afstand: 81 m


Læs mereDinGeo oversigter

Info om Postnummer: 6700 Esbjerg
Info om vej: Torvegade
Stamoplysninger for Torvegade 42, 4. , 6700 Esbjerg
Geografiske koordinater 55.46902395°N, 8.45279914°Ø
Højde over havets overflade 14,8 m.o.h.
Sogn Vor Frelsers Sogn »
Politikreds Syd- og Sønderjyllands Politi
Adressens Id 1747b130-2a7e-45b5-b7e3-d6156686ad1a
Adgangsadresse Id 0a3f508d-c9fb-32b8-e044-0003ba298018
BFE nummer 100202440

Stamoplysninger:

Vi har samlet diverse stamoplysninger på Torvegade 42, 4. , 6700 Esbjerg.