DinGeo — i hele Danmark

Sct. Joseph Søstrenes Skole S/I
Privatskole i Gentofte Kommune


Antal Elever
431
Mere Info 
Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
10,3
Mere Info 
Undervisningseffekt
1,0
Mere Info 
Dansk Herkomst
97,9%
Mere Info 
Udgift per elev
59.598 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
17.501 kr
Mere Info 

Sct. Joseph Søstrenes Skole S/I


Adresse:
Sct. Joseph Søstrenes Skole S/I
Skovkrogen 19,
2920 Charlottenlund

Institutionsnummer:
157019

Skoleleder:
Georg Høhling

Telefon:
3964 1282

Email:
info@sct-joseph.dk

Webside:
http://www.sct-joseph.dk

Læs mere om skoledata »

Sct. Joseph Søstrenes Skole S/I

Sct. Joseph Søstrenes Skole S/I er en privatskole i Gentofte Kommune

Sct. Joseph Søstrenes Skole S/I har et rigtig flot karaktergennemsnit. Skolens positive undervisningseffekt indikerer at den har et godt læringsmiljø, der løfter elevernes kundskaber.Karaktergennemsnit på Sct. Joseph Søstrenes Skole S/I

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Sct. Joseph Søstrenes Skole S/I - - - - -
Gentofte Kommune 7.9 8.6 9.77.8 8.5
Landsgennemsnit 6.5 7.3 8.37.17.3

Stigende karaktergennemsnit

Sct. Joseph Søstrenes Skole S/I har over de sidste otte år oplevet en flot stigning i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.

Karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangsprøve på Sct. Joseph Søstrenes Skole S/I dækkende otte år fra 2012 til og med 2021.

Datakilde: Excel rapport for fag og fagdiscipliner


Undervisningseffekt i 2023   1.0

Sct. Joseph Søstrenes Skole S/I er dygtige til at løfte eleverne fagligt som indikeret af en positiv undervisningseffekt på 1.0. Den positive undervisningseffekt betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er bedre end forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Sct. Joseph Søstrenes Skole S/I er den bedste/højeste blandt alle grundskolerne i Gentofte Kommune.

Datakilde: Cepos Hvor gode er grundskolerne til at løfte eleverne fagligt?.


Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 18 grundskoler i Gentofte Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt
Børne- og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik
Børne- og Undervisningsministeriet: Karaktergennemsnit - Fag og fagdiscipliner (Excel)

Elevtal og Herkomst på Sct. Joseph Søstrenes Skole S/I

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2020-2021 var 97,9 procent af eleverne af dansk oprindelse. Over de sidste 13 år er der sket en svag stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

Stigende Elevtal

Der er 431 elever på Sct. Joseph Søstrenes Skole S/I. Elevtallet har over de sidste 13 år oplevet en svag årlig vækst på ca. 0,8 procent, hvilket tyder på en populær skole, der tilvælges af skoledistriktets forældre.

Elevtal opdelt efter herkomst på Sct. Joseph Søstrenes Skole S/I i perioden 2009 - 2021.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 18 grundskoler i Gentofte Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Sct. Joseph Søstrenes Skole S/I er en privatskole med 445 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Sct. Joseph Søstrenes Skole S/I ligger i Gentofte Kommune, der årligt investerer 59,598 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 3. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Gentofte Kommune er en af de danske kommuner med de bedste forhold for børn og unge - Læs mere her »


? Forældrenes Medianindkomst

Vi har desværre ikke data på forældrenes indkomst.

Forældrebetaling

Sct. Joseph Søstrenes Skole S/I er en privatskole med en årlig forædrebetaling på 17.501 kr.

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 18 grundskoler i Gentofte Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Grundskoler i Gentofte Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Bakkegårdsskolen 3.664 | 0.0 | 412,078 kr. Se på kort
Dyssegårdsskolen 3.641 | 0.0 | 817,246 kr. Se på kort
Gentofte Skole 3.621 | 0.0 | 828,498 kr. Se på kort
Maglegårdsskolen 3.810 | 0.0 | 879,840 kr. Se på kort
Munkegårdsskolen 3.534 | 0.0 | 681,683 kr. Se på kort
Ordrup Skole 3.688 | 0.0 | 717,732 kr. Se på kort
Skovgårdsskolen 3.795 | 0.0 | 952,746 kr. Se på kort
Skovshoved Skole 3.730 | 0.0 | 823,907 kr. Se på kort
Tjørnegårdsskolen 3.642 | 0.0 | 713,960 kr. Se på kort
Tranegårdskolen 3.614 | 1.0 | 822,213 kr. Se på kort
Bernadotteskolen - 0.0 | -
Busses Skole - 1.0 | -
Rygaards Skole - 1.0 | -
  Sct. Joseph Søstrenes Skole S/I - 1.0 | -
Rudolf Steiner skolen i Gentofte, Vidar Skolen - - -
Kildegård Privatskole - 1.0 | -
Hellerup Skole 3.587 | 0.0 | 591,283 kr. Se på kort
Tjørnegårdsskolen - - - Se på kort

Kommunens 18 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »