DinGeo — i hele Danmark

Nordre Fasanvej 186A, 2000 Frederiksberg

DinGeo har samlet informationer på Nordre Fasanvej 186A i én detaljeret boligrapport.

Ejendommen ligger i Frederiksberg Kommune og tilhører skoledistriktet Skolen på Duevej. De nærmeste naboer er typisk unge lejere under uddannelse. Den årlige risiko for indbrud er relativ lav, 0.69 procent i området. Generer openAI beskrivelse

Matrikelkort Nordre Fasanvej 186A

Luftfoto af Nordre Fasanvej 186A, 2000 Frederiksberg. Matriklen er markeret med den grønne polygon.

Se flere fotos


Bemærk: Dingeo boligrapporten består udelukkende af offentligt tilgængelig geodata - læs mere om DinGeo og vores datakilder her.

Sundhed — Nordre Fasanvej 186A, 2000 Frederiksberg

Radon

Baseret på den overordnede radonklassificering og lokale geologiske forhold vurderes radonrisiko på Nordre Fasanvej 186A, 2000 Frederiksberg at være Meget lav.

Meget lavRadonrisiko Lav Radonrisiko Mellem Radonrisiko Høj Radonrisiko Meget højRadonrisiko
!Radonklassificering

Nordre Fasanvej 186A, 2000 Frederiksberg ligger i den gamle Frederiksberg kommune, der er klassificeret som Radonklasse 1 den næstlaveste klassificering. Det betyder at 0,3%-1% af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på 200 Bq/m3 eller mere (WHO anbefaler at koncentrationen ikke overstiger den øvre grænseværdi på 100 Bq/m3). Som udgangspunkt er risiko for Radon i boligen derfor lav.

Radonklasse 1 klassificeringen stammer fra den landsdækkende radonundersøgelse fra 2001. Undersøgelsen inkluderede 9 målinger i den gamle Frederiksberg kommune. Af de 9 målinger var den højeste radonkoncentration 90 Bq/m3 og middelkoncentationen var 28 Bq/m3.

Geologi

Det geologiske underlag på Nordre Fasanvej 186A, 2000 Frederiksberg er Ferskvandsdannelser (Se Geologi og Geoteknik), der ikke øger risikoen for Radon.

BBR data om byggeår kunne desværre ikke findes

BBR data om bygningens kælderforhold kunne desværre ikke findes

Radon i danske boliger
Der er lav risiko for Radon på Nordre Fasanvej 186A, 2000 Frederiksberg.

Mere info om Radon:

Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart, der dannes i jord -og bjergarter, som indeholder thorium og uran. Radon trænger ind i boliger fra undergrunden. Gasarten kan hverken ses, lugtes eller smages.

DinGeo angiver risiko for Radon, og inkluderer ikke egentlige målinger indefra boligen...
Læs mere om Radon her »

Se radonkort

Datakilder:
Risø, Statens Institut for Strålehygiejne, GEUS

Jordforurening

Ingen registreret jordforurening på grunden

Der er ikke registreret jordforurening på ejendommen Nordre Fasanvej 186A, 2000 Frederiksberg.

xManglende oplysninger om olietank

Vi mangler BBR oplysninger om olietanke på ejendommens grund.

!Jordforurening i nærområdet

Selvom der ikke er registreret jordforurening på ejendommens grund, så er det stadig værd at bide mærke i, at der indenfor en radius på ca. 500 meter fra adressen er 78 jordforureninger. Det er et meget højt antal. Blandt det totale antal jordforureninger er 42 egentlige jordforureninger (type V2), mens 36 er mulige forureninger der ikke endnu er undersøgt (type V1).

Jordforureningskort på Nordre Fasanvej 186A, 2000 FrederiksbergKortet ovenfor viser jordforurening i området omkring matriklen 14ef-Frederiksberg, der hører til Nordre Fasanvej 186A, 2000 Frederiksberg. De røde omrader er egentlige jordforureninger (V2) og blå områder er mulige forureninger, der ikke endnu er undersøgt (V1). - Åbn stort kort

Jordforureningsattest

Download en officiel jordforureningsattest for Nordre Fasanvej 186A, 2000 Frederiksberg. Tryk på knappen og en PDF-fil vil blive dannet via Danmarks Miljøportal.

Download Jordforureningsattest

Mere info om jordforurening:

Forurenet jord truer grundvandet, naturen og menneskers sundhed. Spredt ud over Danmark er der mere end 15.000 grunde, der er forurenede af industri, affald og tankanlæg. Dertil kommer et tilsvarende antal grunde der muligvis er forurenede. Desuden er der i Danmark omkring 200.000 sløjfede olietanke, der udgør en væsentlig risiko for uregistreret jordforurening af specielt parcelhusgrunde.

Ved boligkøb skal du altid tjekke jordforurening og olietank. Olietank bør være registreret i BBR.

Læs mere om jordforurening her »
Læs mere om olietanke her »

Se Jordforureningskort

Datakilder:
Danmarks Miljøportal

Jordforureninger (V2) tæt på Nordre Fasanvej 186A, Frederiksberg
LokalitetAfstand (meter)NuanceringStofferMere info
Nordre Fasanvej 176, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00418
64 F0 -
Atlas/Opal/Novo
lok. nr. 147-00017
85? Olieprodukter, Tjære, Tungmetaller, BTEXer og lignende m.fl.
Hillerødgade 23, 2200 København N
lok. nr. 147-00469
102? -
Lundtoftegade 1-81 og Hillerødgade 23, København N
lok. nr. 101-00442
106? Olieprodukter, Bly, Polyc.arom.kulbr.PAH, C25-C35 kulbrintefraktion m.fl.
Hillerødgade 36, 2200 København N
lok. nr. 147-00448
110? -
Hillerødgade 34, 2200 København N
lok. nr. 147-00076
115? -
Hillerødgade 30, 2200 København N
lok. nr. 147-00075
132? -
Nordre Fasanvej 209
lok. nr. 147-00381
142 F0 Olie, Olieprodukter, Vinylchlorid, Tjære m.fl.
Nordre Fasanvej 210, 2200 København N
lok. nr. 101-00129
154? -
Nordre Fasanvej 235, 2200 København N
lok. nr. 101-00061
179? -
Borups Alle 126A, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00008
192? -
Glentevej 6, 2400 København NV
lok. nr. 101-03130
198? -
Glentevej 10, 2400 København NV
lok. nr. 101-00653
200 F0 -
Lundtoftegade , 2200 København N
lok. nr. 101-13449
204? -
Nordre Fasanvej 239, 2200 København N
lok. nr. 101-03135
213? -
Falkevej 1, 2400 København NV
lok. nr. 101-03785
232? -
Hejrevej 43, 2400 København NV
lok. nr. 101-00032
238? -
Trykkeri, Bregnerødgade 20 / tikøbgade 8, Kbh NV
lok. nr. 101-03813
252! F2 Bly, Trichlorethylen, Polyc.arom.kulbr.PAH, BTEX (sum) m.fl.
Fuglebakkevej 92, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00545
253 F0 -
lok. nr. 101-03580264? -
 • Forureningsattest
 • Region Hovedstaden
 • Falkevej 6, 2400 København NV
  lok. nr. 101-03126
  280? -
  Borups Alle 136, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-00101
  287 F0 -
  lok. nr. 101-01852340? -
 • Forureningsattest
 • Region Hovedstaden
 • Esromgade 2 , 2200 København N
  lok. nr. 101-01721
  362? -
  Borups Allé 164, 2200 København N
  lok. nr. 101-04967
  364? -
  Hejrevej 35
  lok. nr. 101-03133
  373? Carbon,org,VOC
  Vibevej 25, 2400 København NV
  lok. nr. 101-00060
  380? -
  Duevej 114, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-30182
  383! F2 -
  Borups Alle 127, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-00260
  386 F0 -
  Nordre Fasanvej 171, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-00504
  403? -
  Duevej 108A, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-30515
  413! F2 -
  Nørrebrogade 207, 2200 København N
  lok. nr. 101-00595
  414 F0 -
  20.000 l olietank , Borups Alle 133-135, Fuglebakkevej 97 og Drosselvej 80, Frederiksberg
  lok. nr. 147-30265
  417! F1 Olieprodukter, C10-C25 kulbrintefraktion, C5-C10 kulbrintefraktion
  Svanevej 7, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04436
  434? -
  Hejrevej 26, 2400 København NV
  lok. nr. 101-00726
  434? -
  Glentevej 57, 2400 København NV
  lok. nr. 101-11013
  447? -
  Duevej 102, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-30263
  453! F2 -
  Ørnevej 18, 2400 København NV
  lok. nr. 101-01578
  466? -
  Nordre Fasanvej 240-246
  lok. nr. 101-00676
  481 F0 Petroleum
  Glentevej 61, 2400 København NV
  lok. nr. 101-00062
  482? -
  Mariendalsvej 50F, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-00023
  490? -
  Jægersborggade 30, 2200 København N
  lok. nr. 101-00856
  498 F0 -

  Tabellen viser de 42 kortlagte jordforureninger (af typen V2), der ligger indenfor en ca. 500 meter radius af Nordre Fasanvej 186A, 2000 Frederiksberg.
  Afstand angiver afstanden i meter fra Nordre Fasanvej 186A til den pågældende jordforurening.
  Nuancering angiver forureningskategori. F0 er den mindst alvorlige kategori, der angiver, at forureningen ikke umiddelbart udgør en sundhedsrisiko ift. brug af hus og have. Forureningskategori ! F1 betyder, at der er en forurening, der antageligvis ligger et stykke nede i jorden. Hvis du følger simple råd, så kan du uden sundhedsmæssig betydning bruge hus og have. Forureningskategori ! F2 er den højeste kategori. Det kan være en kraftig forurening, der kan have betydning for brugen af hus og have og desuden påvirke boligens indeklima. ? angiver at jordforureningen ikke endnu er kategoriseret.
  Stoffer angiver hvilket helbredsskadelige stoffer, der er knyttet til den pågældende jordforurening.
  Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

  Mulige jordforureninger (V1) tæt på Nordre Fasanvej 186A, Frederiksberg
  LokalitetsnummerAfstand (meter)Mere info
  Nordre Fasanvej 186A, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-30096
  29
  Lundtoftegade 1-81 og Hillerødgade 23, København N
  lok. nr. 101-00442
  77
  Hillerødgade 25, 2200 København N
  lok. nr. 147-00047
  77
  Nordre Fasanvej 204
  lok. nr. 147-00378
  94
  Tikøbgade 9, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04445
  178
  Jordhåndtering, Fuglebakkevej 94, Frederiksberg
  lok. nr. 147-30001
  201
  Fyldjord, Lundtoftegade 87
  lok. nr. 147-30414
  209
  Glentevej 47, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04416
  246
  Nattergalevej 6, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04423
  252
  Svanevej 24, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04425
  269
  Servicestation mfl., Nordre Fasanvej 243 og Falkevej 2-4
  lok. nr. 101-01412
  272
  Bregnerødgade 2-4
  lok. nr. 101-00871
  314
  Bregnerødgade 6, 2200 København N
  lok. nr. 101-04409
  317
  Nordre Fasanvej 218, 2200 København N
  lok. nr. 101-12191
  322
  Evt. efterladt restforurening, Borups Allé 119 og Nordre Fasanvej 175, Frederiksberg
  lok. nr. 147-00206
  328
  Hejrevej 39, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04420
  333
  Hejrevej 37, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04419
  349
  Borups Alle 150, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-30154
  349
  Svanevej 18, 2400 København NV
  lok. nr. 101-13277
  357
  Hejrevej 38, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04421
  368
  Ørnevej 15, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04431
  369
  Svanevej 14, 2400 København NV
  lok. nr. 101-01579
  372
  Trykkeri, levnedsmiddelindustri m.fl., Nordre Fasanvej 150, Frederiksberg
  lok. nr. 147-30916
  382
  Hejrevej 33, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04418
  395
  Hejrevej 31, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04417
  425
  Glentevej 57, 2400 København NV
  lok. nr. 101-11012
  425
  Nitivej 11, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-30255
  443
  Nørrebrogade 225, 2200 København N
  lok. nr. 101-04404
  447
  Vibevej 25, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04428
  458
  Frederikssundsvej 5, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04415
  462
  Nordre Fasanvej 273, 2200 København N
  lok. nr. 101-04424
  465
  Borups Alle 137, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-30209
  465
  Hillerødgade 79, 2200 København N
  lok. nr. 101-04973
  466
  Hejrevej 5, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04422
  484
  Ørnevej 37, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04427
  492
  Svanevej 6, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04435
  498

  Tabellen viser potentielle jordforureninger, der endnu ikke er undersøgt i detaljer (typen V1), som ligger i området omkring Nordre Fasanvej 186A, 2000 Frederiksberg.
  Afstand angiver afstanden i meter fra Nordre Fasanvej 186A til den pågældende jordforurening.
  Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

  Adressens jordforureningsdata er sidst opdateret 09 juli, 2024. - opdater

  Jordforureningsdata indsamles, opdateres og adminstreres af regionerne. Hvis du vil vide mere om jordforurening omkring Nordre Fasanvej 186A, 2000 Frederiksberg bør du kontakte den ansvarlige myndighed hos Region Hovedstaden  Luftforurening

  Der er høj luftforurening på Nordre Fasanvej 186A, 2000 Frederiksberg.

  !NO2

  Luftkoncentrationen af kvælstofdioxid (NO2) er 31.0 µg/m3, hvilket er langt over gennemsnittet i Danmark men dog under EU's grænseværdi på 40 µg/m3. NO2 dannes i forbrændingsprocesser i biler, lastbiler, kraftværker, o.s.v. og høje koncentrationer af NO2 indikerer derfor dårlig luftkvalitet.

  !PM2.5

  Luftkoncentrationen af PM2.5 partikler er 12.2 µg/m3, hvilket er under EU's grænseværdi på 25 µg/m3, men over WHO's grænseværdi på 10 µg/m3. Hovedparten af de fine PM2.5 partikler er dannet udenfor Danmark og transporteret hertil med vinden. Hele Sjælland, Fyn og Sønderjylland har værdier over WHO's grænseværdi - Se de landsdækkende PM2.5 variationer på kort »

  !PM10

  Luftkoncentrationen af PM10 partikler er 21.2 µg/m3, hvilket er under EU's grænseværdi på 40 µg/m3, men over WHO's grænseværdi på 20 µg/m3. PM10 partikler er oftere fra lokalområdet og koncentrationerne har større geografisk variation end PM2.5 - Se de landsdækkende PM10 variationer på kort »

  !Black carbon

  Luftkoncentrationen af Black carbon (eller sod) partikler er 0.7 µg/m3. Det er desværre en relativ høj koncentration. Black carbon er ultrafine sod-partikler fra forbrændingskilder (f.eks. vejtrafik, brændeovne, kraftværker). Forhøjede koncentrationer forekommer i og omkring de større byer.

  !Partikelantal

  Der er estimeret 10200 partikler per cm3 luft. Det er desværre en relativ høj koncentration. Partikelantal er tilnærmelsesvis det samme som ultrafine partikler.

  !Brændeovne og pejse

  Der er en høj koncentration af brændeovne og pejse i Frederiksberg med i gennemsnit 189.0 enheder per km² - Se de landsdækkende variationer på kort »


  Bemærk: De modellerede luftkvalitetsdata er beregnede årsmiddelkoncentrationer i 2 meters højde for året 2019. De modellerede data har udelukkende vejledende karakter og repræsenterer ikke egentlige målinger. Læs mere her »

  Mere info om Luftforurening:

  Luftforurening menes at være skyld i ca. 6.000 for tidlige dødsfald årligt i Danmark. Det svarer til, at den forventede levetid for befolkningen som helhed er reduceret med 6-9 måneder. Hertil kommer astma og andre følgesygdomme af luftforurening, der nedsætter livskvalitet.

  Læs mere om Luftforurening her »

  Se Luftforureningskort

  Datakilder:
  DCE - Nationalt center for Miljø og Energi - Luften på din vej

  Trafikstøj

  Der er trafikstøj på adressen Nordre Fasanvej 186A, 2000 Frederiksberg. Støjen er vurderet at være 70-75 dB. Det er et støjniveau, der svarer til støjen fra en støvsuger.

  Støjmålinger (dB)


  55-60
  55-60 dB
  60-65 dB
  60-65 dB
  65-70 dB
  65-70 dB
  70-75 dB
  70-75 dB
  Over 75 dB
  Over 75 db

  Trafikstøjkort på Nordre Fasanvej 186A, 2000 FrederiksbergKortet viser trafikstøj i området omkring Nordre Fasanvej 186A, 2000 Frederiksberg. - Åbn stort kort


  Støjdata stammer fra Miljøstyrelsens kortlægning af støjbelastede boliger i 2017 og er vejledende. Data er indsamlet og behandlet af kommunerne i hovedstadsområdet, Odense, Aalborg og Aarhus kommune samt Vejdirektoratet og Banedanmark. Der er primært indsamlet data for veje og jernbaner. Støjbelastningen er beregnet som et gennemsnit af den samlede mængde støj, der er indsamlet i løbet af et døgn på baggrund af trafiktællinger og vejrforhold.

  Nedenstående tabel viser trafikstøj i 1.5 meters højde på Nordre Fasanvej 186A, 2000 Frederiksberg om dagen:

  StøjtypeLydstyrke
  Større veje ingen registreret støj (*)
  ! Veje i by70-75 dB
  Større jernbaneringen registreret støj (*)
  Jernbane i byingen registreret støj (*)
  Større lufthavningen registreret støj (*)
  (*) "ingen registreret støj" kan skyldes manglende målinger.

  Den samlede støjkortlægning vises på Miljøstyrelsens Støj-Danmarkskort og inkluderer også estimater for støj i 4 meters højde og om natten.

  Mere info om Trafikstøj:

  Det vurderes at flere tusinde danskere hvert år indlægges med forhøjet blodtryk eller hjertesygdom på grund af den ekstra risiko som trafikstøj giver. Vejstøj menes årligt at være årsag til 200-500 for tidlige dødsfald.
  Læs mere om Trafikstøj her »

  Se Støjkort

  Datakilder:
  Miljøstyrelsen

  Hårdhed af drikkevand

  Drikkevand på adressen Nordre Fasanvej 186A, 2000 Frederiksberg har hårdhed: over 30. Det betyder at vandet er klassificeret som særdeles hårdt og det hårdeste (mest kalkholdige) vand man finder i Danmark. Hårdhedsgraden er baseret på et gennemsnit for kommunen. Vi anbefaler derfor, at du undersøger hårdhedsgraden hos dit lokale vandværk.
  Vandets Hårdhed, dH
  dH <4 dH 4-8 dH 8-12 dH 12-18 dH 18-24 dH 24-30 dH >30

  Mere info om hårdhed af drikkevand:

  Hårdt drikkevand medfører tilkalkning af elkedler, vaskemaskiner og toiletter og øget forbrug af vaske- og rengøringsmidler. Hårdt vand har ingen kendt skadelig effekt på helbredet. Læs mere om drikkevandets hårdhed her »

  Se Hårdhedskort

  Datakilder:
  GEUS  Risiko for oversvømmelse — Nordre Fasanvej 186A, 2000 Frederiksberg

  Ekstrem regn

  Der er høj risiko for oversvømmelse ved kraftig regn og/eller regulære skybrud på adressen Nordre Fasanvej 186A, 2000 Frederiksberg.

  Ejendommen ligger i en lavning og overfladevand har svært ved at sive ned i jorden da befæstelsesgraden er høj og den hydrauliske ledningsevne er dårlig.

  !Lavninger

  Nordre Fasanvej 186A, 2000 Frederiksberg ligger i en lavning unden naturlige afløb og der er derfor risiko for oversvømmelse ved regn. Der vil på adressen være: 0.17 meter vand, hvis det regner så kraftig at al vand ophober sig på overfladen.

  Kortet nedenfor viser afløbsløse lavninger i landskabet. Nedløbsriste der kan lede overfladevandet i kloak er vist med sorte firkanter.

  Ekstrem regn på Nordre Fasanvej 186A, 2000 FrederiksbergRisiko for oversvømmelse ved ekstrem regn afhænger i høj grad af terrænet. Kortet ovenfor viser lavninger (markeret med blå) omkring Nordre Fasanvej 186A, 2000 Frederiksberg. De blå områder viser den potentielle maksimale udbredelse af skybrudsrelateret oversvømmelse hvis alle lavninger bliver helt fyldt med vand. - Åbn stort kort
  !Høj befæstelsesgrad
  Den gennemsnitlige befæstelsesgrad i området omkring Nordre Fasanvej 186A, 2000 Frederiksberg er 50 procent. Det betyder, at ca. 50 procent af overfladen er bebygget eller belagt med asfalt, fliser, brosten mv., der hindrer regn- og overfladevand at sive ned i jorden.
  !Hydraulisk ledningsevne
  I perioder med kraftig nedbør vil det øverste jordlag have en lav hydraulisk ledningsevne på 50 - 100 mm/dag i området omkring Nordre Fasanvej 186A, 2000 Frederiksberg. Selv i ubebyggede områder vil regnvand derfor blive på overfladen og kun meget langsomt trænge ned i jorden.

  Mere info om risiko for oversvømmelse ved skybrud:

  Skybrud er meget voldsomme regnbyger, der forårsager oversvømmelse af kloakker og tagrender. Risiko for oversvømmelser kan have indflydelse på huspriser, forsikringspræmier og kloakafledningsafgifter. Inden et boligkøb er det derfor en god ide, at overveje risikoen for oversvømmelse ifm skybrud. Læs mere om skybrud her »
  Lavningskort »

  Datakilder:
  Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

  Grundvand

  Nordre Fasanvej 186A ligger i et område hvor grundvand ikke ser ud til at udgøre en risiko ifm oversvømmelse.
  Historiske grundvandsdybder 1991-2020

  Den modellerede gennemsnitlige grundvandsdybde er 1.5 meter på adressen. Dybden er baseret på data fra hele perioden 1991-2020 i vinterhalvåret. Medtages usikkerhed/datavariation ligger den gennemsnitlige grundvandsdybde i intervallet 0.7 - 2.1 meter. Det ret store usikkerhedsinterval afspejler bl.a. (1) usikkerhed på den nummeriske model, (2) naturlige nedbørsvariationer og (3) usikkerhed på de målte grundvandssdybder i de geologisk boringer.

  Baseret på de historiske observationer og den nummeriske grundvandsmodel er der ikke tegn på at Nordre Fasanvej 186A har problemer med højtliggende grundvand, for nuværende.

  Historiske grundvandsdybder (1991-2020)
  Nordre Fasanvej 186A, 2000 Frederiksberg


  Ekstrem regn på Nordre Fasanvej 186AKortet viser den modellerede dybde til grundvandet omkring Nordre Fasanvej 186A. Kortudsnittet måler 1.600 x 800 meter og adressen er markeret med markør . Dybderne er baseret på historiske (1991-2020) målinger i vinterhalvåret (i geologisektionen længere nede på siden kan du få mere detaljeret information om de geologiske boringer tæt på adressen, hvorfra grundvandsdata stammer). Modelberegningerne er nedskaleret fra 100 m grid til 10 m grid med brug af maskinlæring. Områder med højt grundvand er markeret med blå farver, mens gule og orange farver svarer til et dybere grundvandsspejl. - Åbn stort kort
  Fremtidige grundvandsstigninger i perioden 2041-2070

  Der sker sandsynligvis ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen over de næste 40-50 år. I følge en modelberegning med et højt CO₂-niveau, så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (2.5 centimeter) i perioden 2041-2070.

  Se 2041-70 ændringer på stort kort ».

  Perioden 2071-2100

  Der sker sandsynligvis heller ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen når vi kigger længere ud i fremtiden. I følge en modelberegning (igen med et højt fremtidigt atmosfærisk CO₂-niveau), så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (3.5 centimeter) i perioden 2071-2100.

  Se 2071-2100 ændringer på stort kort ».  Mere info om stigende grundvand:

  Grundvandsspejlet er udtryk for et niveau i jorden - Under grundvandsspejlet er alle mellemrum i jorden mættet og fyldt med vand, og over grundvandsspejlet er jorden umættet med vand. Flere steder i Danmark ligger grundvandsspejlet tæt på overfladen. Med forventede klimaændringer og øget nedbør, vil grundvandet uværgeligt stige og områder hvor grundvandsspejlet når op til overfladen vil blive omdannet til sump. Eksperter mener, at affekten af grundvandsstigninger kan blive langt større for Danmark end effekten af havniveaustigninger i takt med, at klimaet ændrer sig. Læs mere om stigende grundvand her »

  Grundvandskort »

  Datakilde:
  HIP

  Vandløbsoversvømmelse

  Nordre Fasanvej 186A, 2000 Frederiksberg er i fare for oversvømmelse ved forhøjet vandstand i nærmeste vandløb.

  !Vandløbsstigning

  Kortet nedenfor viser områder der vil blive oversvømmet ved 1 meter vandstandsstining i nærmeste vandløb. Som det fremgår vil Nordre Fasanvej 186A, 2000 Frederiksberg være udsat ifm med vandløbsstigning.

  Oversvømmelsesrisiko fra vandløb på Nordre Fasanvej 186A, 2000 FrederiksbergKortet ovenfor viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 100 cm over det normale niveau i nærmeste vandløb. Push-pin markøren angiver adressen Nordre Fasanvej 186A, 2000 Frederiksberg. Data er stillet til rådighed af Klimatilpasning.dk. Se nærmere på det interaktive Vandløbsflodskort - Åbn vandløbskort

  Mere info om risiko for oversvømmelse fra vandløb:

  Ved massive vandløbsstigninger kan åer og vandløb gå over deres bredder og give oversvømmelser. Læs mere om oversvømmelse fra vandløb her »

  Vandløbskort »

  Datakilder:
  Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk
  GeoMatic  Havvand

  Nordre Fasanvej 186A, 2000 Frederiksberg ligger i en højde på 7.6 meter over havets overflade.

  Havvand på Land

  På grund af den høje placering er adressen ikke i risiko for oversvømmelse ved stormflod. Kortet nedenfor viser et ekstremt havniveau på 7 meter over normalen.

  Stomflod og havvand på Nordre Fasanvej 186A, 2000 FrederiksbergKortet viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 600 cm over det nuværende gennemsnitlige havniveau. Push-pin markøren angiver adressen Nordre Fasanvej 186A, 2000 Frederiksberg. Med det interaktive stormflodskort kan du vurdere andre områder og vandstandsstigninger - Åbn stormflodskort

  Mere info om risiko for oversvømmelse ved stormflod:

  Stormflod er oversvømmelser, som skyldes ekstrem vandstand i havet. En stormflod kan finde sted når kraftig vind presser store vandmasser fra havet ind over land. Risiko for oversvømmelse ved stormflod er størst i lave marskområder som Vadehavet og i fjorde, hvor vinden kan presse vandet ind, uden at det har mulighed for at komme ud igen. Stormflodsoversvømmelser er næsten årlige tilbagevendende fænomener i udsatte områder Læs mere om oversvømmelse fra stormflod her »

  Stormflodskort »

  Datakilder:
  Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

  Oversvømmelsesdirektivet - Risikoområder

  Plantrin 1

  Nordre Fasanvej 186A, 2000 Frederiksberg befinder sig ikke i et område, der er udpeget som højrisiko for havvands- eller vandløbsoversvømmelse under plantrin 1.

  Se kort »

  Plantrin 2

  Adressen er heller ikke udpeget som højrisiko under plantrin 2.

  Se plantrin 2 kort »

  Mere info om oversvømmelsesdirektivet:

  I forbindelse med EU's oversvømmelsesdirektiv har kystdirektoratet udpeget 14 afgrænsede risikoområder, hvor en større oversvømmelse fra havet, fjorde eller vandløb må anses som sandsynlig.

  Læs mere om oversvømmelsesdirektivet »

  Datakilder:
  Kystdirektoratet  Boligfakta og Økonomi — Nordre Fasanvej 186A, 2000 Frederiksberg

  BBR oplysninger

  Vi kunne ikke finde BBR oplysninger på Nordre Fasanvej 186A, 2000 Frederiksberg.

  BBR meddelelse

  Hent den officielle BBR meddelelse for Nordre Fasanvej 186A, 2000 Frederiksberg. Tryk på knappen for at hente PDF-filen via bbr.dk.

  Hent BBR-Meddelelse

  Du kan finde mange flere officielle dokumenter blandt ejendommens dokumenter.

  Mere info om BBR:

  Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register, der indeholder grunddata om bygnings- og boligforhold for samtlige bygninger i Danmark.

  BBR-oplysningerne danner grundlag for beregningen af bl.a. ejendomsværdiskat og afgifter til vand, varme og renovation. Som boligejer er du ansvarlig for, at BBR-oplysningerne er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Hvis der er fejl i BBR oplysningerne, er det boligejerens ansvar, at sørge for, at de bliver rettet. Læs mere her » Urigtige oplysninger kan resultere i en bøde på op til 5.000 kr.

  Læs mere om BBR data her »

  Datakilder:
  ois.dk

  Energimærke

  Ejendommen på Nordre Fasanvej 186A har energimærke C.
  Bemærk: Energimærket omfatter flere boligenheder.

  Det nuværende energimærke

  A 2020A2015A2010BCDEF fill-opacity="0.7"G

  Energimærket er gyldigt fra 26. april 2024 til 26. april 2034.


  !Energiforbedringer

  Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2015, så et energimærke C efterlader plads til forbedring. Med hele ti forslag til energiforbedringer er der faktisk gode muligheder for at forbedre bygningens energieffektivitet. Energiforbedringerne fokuserer på belysning, etageadskillelse, fladt tag, solceller, varmerør, varmtvandsrør, vinduer, yderdøre og ydervægge.

  Forbedringsforslag - Oversigt

  ForslagÅrlig besparelseInvesteringRentabel
  Ydervægge: Udvendig efterisolering af massive ydervægge med 200 mm PIR isolering.40.700 kr770.300 kr
  Etageadskillelse: Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder med 250 mm isolering.4.000 kr112.000 kr
  Varmtvandsrør: Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 50 mm.200 kr1.300 kr
  Solceller: Montage af solceller mod vest. -350.000 kr
  Fladt tag: Efterisolering af fladt tag med 150 mm isolering, så den samlede isolering udgør 350 mm.800 kr195.000 kr
  Etageadskillelse: Efterisolering af etageadskillelse mod det fri med 250 mm isolering.700 kr45.600 kr
  Yderdøre: Udskiftning af eksisterende yderdør med tolags termorude. 300 kr19.500 kr
  Vinduer: Udskiftning af eksisterende vinduer med tolags termorude. 200 kr9.300 kr
  Varmerør: Isolering af varmerør op til 50 mm.200 kr5.900 kr
  Belysning: Udskifte belysning i fyrrum.200 kr11.200 kr

  Forklaring til kolonnerne:
  Årlig besparelse angiver hvor stor en økonomisk besparelse i varmeudgifter, der vurderes at kunne realiseres med den givne forbedring. Investering er den estimerede engangsudgift forbundet med forbedringen. Rentabelt er er markeret hvis de årlige besparelser kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen.
  Bemærk: De listede forbedringer omfatter hele ejendommen (ikke kun denne bolig).

  Energimærkerapporten indeholder desuden seks andre forslag, der bør overvejes; I det mindste i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse. Der er ikke udregnet et muligt energimærke hvis alle forbedringsforslag implementeres.

  Energimærke efter forbedringer

  A 2020A2015A2010BCDEF fill-opacity="0.7"G

  Det nuværende energimærke () kan forbedres4 trin via rentable forbedringer () og 0 trin med alle forbedringerne ().

  Grønne investeringer i ejendommen på Nordre Fasanvej

  De ti forbedringsforslag listet i oversigten repræsenterer grønne investeringer, der reducerer energiforbruget, hjælper miljøet, mindsker CO₂ udledningen og giver årlige besparelser på boligopvarmning:

  • CO₂ udledning: Energiforbedringer kan reducere bygningens CO₂ udledning med 103 procent. Med sit nuværende energimærke udledes 7,67 ton CO₂ årligt. De foreslåede energiforbedringer kan hjælpe med at reducere denne udledning - Hvis alle ti energiforbedringer implementeres, så kan udledningen reduceres med 7,93 ton.
   Læs mere om CO₂ reduktion
  • Indeklima: Energiforbedringer har oftest den positive bivirkning, at du får en sundere bolig med et bedre indeklima. F.eks. er forslaget Udvendig efterisolering af massive ydervægge med 200 mm PIR isolering(pris: 770.300 kr), en god mulighed for at mindske eventuelle problemer med træk, fodkulde og kuldenedfald.
   Læs mere om indeklima her
  • Varmeregning: Med de rentable energiforbedringer kan der årligt spares 64.200 kr. på varmeregningen. Hvis alle 10 energiforbedringer implementeres kan der spares hele 66.600 kr
   Læs mere om boligopvarmning
  • Værdiforøgelse: Energiforbedringer er ensbetydende med værdiforøgelse. En analyse viste, at for hvert trin en gennemsnitsbolig på 100 kvm rykker op ad energimærkeskalaen (A-G), stiger ejendomsprisen 40.000–50.000 kr.
   Læs mere om udregningerne
  • Offentlige tilskud: Sparenergi.dk har samlet information Muligheder for offentlige tilskud til energirenovering af Nordre Fasanvej 186A.
  • Lånemuligheder: Hvis du skal låne penge til energirenoveringer, så er pengeinstitutter stort set altid positivt indstillede fordi det simpelthen er gode investeringer, der giver vedvarende besparelser på varmeregningen. Nordre Fasanvej 186A er endda i den specielle situation at 4 renoveringer er markeret som rentable.
  • Teknologisk fremskridt: Den foreslåede investering i solceller har i energirapporten en anslået pris på 350.000 kr. Prisen på solceller falder løbende samtidig med at deres effektivitet stiger. Det betyder samlet set at prisen på solcelleenergi i dag er nede på ca. en tredjedel af hvad den kostede for 10 år siden.
  Boliginvestering, der (1) med offentlige tilskud giver (2) et bedre indeklima, (3) højere boligværdi, (4) økonomiske besparelser på varmeregningen og (5) en klimamæssig gevinst er i vores optik win-win-win-win-win.

  Energimærkedata stammer fra den elektroniske energimærkerapport. Download rapporten her »
  Sidst opdateret den 2 juni, 2024 - opdater


  Nordre Fasanvej 186A, 2000 Frederiksberg
  Ejendomsfoto fra 2024 - Billedet stammer fra det elektroniske energimærke »

  Mere info om Energimærket

  Energimærket er en form for varedeklaration, der synliggør en bygnings energiforbrug. Energimærket udarbejdes normalt som en hjælp til boligkøber eller -lejer når en bygning eller lejlighed skal sælges eller udlejes.

  Boligkøber kan bruge energimærket til at
  1. Sammenligne energimærket med andre bygninger fra samme byggeperiode. Energimærket er en god proxy for bygningskvalitet og -vedligehold.
  2. Få en realistisk ide om varmeomkostningerne i den nye bolig.
  3. Kigge på de rentable forbedringer, der ofte er lavthængende frugter til en øjeblikkelig forbedring af boligen. Udskudte og manglende energiforbedringer kan evt. også bruges ift afslag i pris.

  Boligejer bør specielt fokusere på forbedringsforslag, der kan nedsætte varmeregning og CO₂ udledning samt give bedre indeklima og højere boligværdi. DinGeo hjælper med, at holde dig ajour med mulighederne for tilskudsordninger og tilbud på energivenlige boliginvesteringer.

  Læs mere om data og datakilder her »

  Datakilder:
  SparEnergi.dk

  Boligopvarmning

  !Varmeforbrug iflg energimærkerapport

  Ejendommen på Nordre Fasanvej 186A, 2000 Frederiksberg er med det nuværende energimærke C relativ dyr at opvarme (se energimærkedata).

  Energimærkerapporten angiver et opvarmningsareal på -999 m2 for hele bygningen og et estimeret samlet årligt energiforbrug på 118,1 MWh/år. I energimærkerapporten er energiforbruget omregnet til en samlet estimeret varmeudgift på 102.100 kr/år, baseret på en energipris på 660,7 kr. per MWh.

  Beregnet årlig varmeomkostning
  102.100 kr/år

  Note: Der er tale om et estimat. Den faktiske varmeregning afhænger af beboernes energivaner. Estimatet stammer fra 2024 og tager ikke højde for eventuelle ændrede energipriser siden da.

  Fjernvarme

  Nordre Fasanvej 186A, 2000 Frederiksberg ligger i et område hvor der er mulighed for fjernvarmeforsyning fra Frederiksberg Fjernvarme A/S. BBR-oplysningerne viser dog ikke om boligopvarmningen rent faktisk også er fjernvarme.

  Du kan beregne den faktiske pris på baggrund af det konkrete forbrug samt varmeforsynings takstblad, som typisk er tilgængeligt på forsyningens hjemmeside. Hjemmesiden for Frederiksberg Fjernvarme A/S finder du her: http://www.frb-forsyning.dk/.

  Mere info om Boligopvarmning

  Boligopvarmning er en betydelig post på boligbudgettet, som varierer meget, både over tid, opvarmningsform og så sandelig også geografisk fra den ene varmeforsyning til den næste.

  I disse år har fjernvarmen vokseværk og flere og flere boliger tilsluttes. Det er en god udvikling - Fjernvarme er den miljømæssigt reneste opvarmningsform og i mange tilfælde også den billigste. DinGeo har samlet forsyningsområderne for alle 400+ danske fjernvarmeværker og sammenkoblet disse med flere andre fjernvarmedata-registre, inklusiv fjernvarmepriser.

  Læs mere om data og datakilder her »
  Læs mere om Frederiksberg Fjernvarme A/S her »


  Fejl ved opslag af Frededede og Bevaringsværdige Bygninger

  Vi kunne desværre ikke finde data på ejendommen.

  Mere info om fredede og bevaringsværdige bygninger:

  Registeret over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB) indeholder ca. 355.000 bevaringsværdige bygninger og ca. 9.000 fredede bygninger.
  Hvis en bygning er fredet og/eller bevaringsværdig kan der være restriktioner omkring renovering og ombygning. På den anden side kan der også være økonomiske fordele ved at eje et fredet eller bevaringsværdigt hus. Læs mere her »

  Datakilder:
  Kulturministeriet, Fredede og bevaringsværdige bygninger  Lokalområdet — Nordre Fasanvej 186A, 2000 Frederiksberg

  Naboerne
  unge lejere under uddannelse

  Den mest almindelige husstandstype i og omkring Nordre Fasanvej 186A, 2000 Frederiksberg er unge lejere under uddannelse , d.v.s. conzoom®-typen City-singler.

  City-singler

  City-singler
  unge lejere under uddannelse

  • Unge lejere i storbyen
  • Mange studerende
  • Lav købekraft
  • Højt kulturforbrug
  • Benytter kollektiv trafik og cykler
  • Spiser jævnligt take-away

  Geodemografi

  City-singler lever livet i metropolerne eller i landets større provinsbyer. Halvdelen er under 35 år og som singler er de fleste også uden børn. Eksamensbeviset er fra grundskolen eller en erhvervsfaglig uddannelse, men mange er stadig under uddannelse. Flertallet er lønmodtagere, men tæt på halvdelen er forsørget af det offentlige, da en relativ høj andel af City-singler endnu ikke er kommet rigtigt i gang på arbejdsmarkedet

  Deres indkomst er noget under landsgennemsnittet. De, som er beskæftiget, er dog i gang med at arbejde sig op til et højere lønniveau. Deres formue er beskeden og for mange er den fornuftigt nok placeret på en konto for uddannelses- eller boligopsparing. De fleste City-singler ligger i middelklasserne, men også en del i underklassen

  De fleste bor til leje, enten hos en privat boligudlejer eller i en almennyttig bolig på typisk 40 til 70 m². De fleste i etageejendomme fra før 1940 til midt-60’erne. I samme opgange deler de tag med en relativ stor andel af nydanskere

  Størsteparten klarer sig fint uden bil, da halvdelen i stedet kommer rundt i byen på deres cykel eller med kollektiv trafik

   

  Adfærd, livsstil og holdninger

  City-singler er online, da computeren er et naturligt redskab til både uddannelse og underholdning. Nettet tilgås fra både pc, tablet og den nyeste smartphone. Her – og kun her – holder de sig blandt andet orienteret om nyheder, og de ser serier og film on-demand. De tjekker også deres profiler på de sociale medier. Nogle er begyndt at fravælge Facebook, til gengæld bruger flere nu Twitter, Instagram og Snapchat – og LinkedIn, som jo er et nyttigt redskab i jobsøgningen

  Sundhed fylder i deres bevidsthed, men de dyrker ikke sport oftere end gennemsnittet. Til gengæld får de den daglige motion, når de skal rundt, for næsten halvdelen sætter sig i cykelsadlen hver dag. Er destinationen ikke inden for cykelafstand, vælger City-singler i høj grad den kollektive trafik. Når der skal endnu mere sved på panden, er det fitness og løb, der er typens foretrukne. Boldspil fanger også deres interesse, særligt fodbold. De, der spiller selv, spiller i den lokale klub, men endnu flere nøjes med at se sport i tv

  City-singler læser mere faglitteratur end gennemsnittet, men mellem studierne bliver der også plads til at nyde byens mange kulturtilbud og se en koncert eller et stand-up show samt at drikke en øl på byens barer og diskoteker, hvor du også kan møde dem ude foran med en cigaret i hånden. På en almindelig uge når over halvdelen at besøge venner eller familie. Når vennerne er på besøg, byder de gerne på middag. Det er måske ikke det store, men de går op i, at det skal være godt

  Det er vigtigt for City-singler at have succes, men en femtedel af dem vil gerne have spiritualiteten med i dét, de gør

  De læser om musik, events og mode i magasiner som Soundvenue, Where2go og på aok.dk, mens de ser trailers for de nyeste film i biografen på kino.dk

  City-singler interesserer sig især for forurenings- og miljøspørgsmål og de mener ikke, at industriens vækst må sættes over miljøhensyn. Derfor køber de gerne økologiske fødevarer, men de er ikke mere opmærksomme på deres CO2 -aftryk end gennemsnittet. Mere end hver tredje er også medlem af en humanitær eller velgørende organisation og arbejder eller har arbejdet for en NGO som fundraiser på telefon eller på gaden

  De kommer sjældent på ferie, da det kan være svært at finde økonomien til det. Sidst de var afsted, var det på en bustur og mange har tidligere været rygsæksrejsende

  Rent politisk er City-singlerne meget spredt, men de er oftest Moderne-fællesskabsorienterede

  Holdningsmæssigt viser det sig ved, at de godt føler, at de kan følge med udviklingen og samtidig bevare deres værdier. Globaliseringen er ikke skræmmende, snarere synes de, at Danmark skal være åben for omverden og støtter vores internationale engagement. De så gerne, at vi gjorde mere for flygtninge og indvandrere

  City-singlers politiske engagement er størst på de store emner, hvorfor lokalpolitik sjældent interesserer dem. De er glade for velfærdsstaten og få ønsker skattelettelser. Til gengæld så de gerne, at flere offentlige midler blev prioriteret til kunst og kultur

  Ved det seneste folketingsvalg stemte de fleste til venstre for midten, men Liberal Alliance hentede også en del stemmer hos denne type. Der var dog også en del, der ikke stemte
  Mere info

  Conzoom® er et databaseret segmenteringsværktøj, der opdeler de danske husstande i 36 forskellige typer. Med et DinGeo-adresseopslag får du gratis adgang til Conzoom® og et indblik i den gennemsnitlige husstand i området: Forbrugeradfærd, livsstil, holdninger, alder, antal af børn, indkomst, formue, osv.. Læs mere om Conzoom® »

  Conzoom®-typen på en given adresse ændres løbende. Det skyldes dels den generelle almindelige udvikling i Danmark, men også lokalområdets til- og fraflytning. DinGeo opdaterer løbende Conzoom® - På Nordre Fasanvej 186A er data sidst opdateret 9 juli, 2024.

  Datakilde: Geomatic

  Sådan stemmer naboerne

  Nordre Fasanvej 186A hører til afstemningsområdet 10. Kreds, Duevej hvor der er 10.117 stemmeberettigede borgere.

  Valgdeltagelse

  Der var 8.932 i 10. Kreds, Duevej, der afgav deres stemme. Det svarer til en flot valgdeltagelse på hele 88.3 procent, hvilket er over landsgennemsnittet på 84.5 procent.

  Folketingsvalget 2019
  Ved folketingsvalget i 2019 var De Radikale det største parti i afstemningsområdet 10. Kreds, Duevej med 1.734 stemmer. Det svarer til 19.4 procent af de afgivne stemmer.

  Grafen nedenfor viser valgresultatet for 10. Kreds, Duevej (venstre søjle) i forhold til landsresultatet (højre søjle).

  Højdespringer

  De Radikale fik relativt set mange stemmer i afstemningsområdet 10. Kreds, Duevej, med et indeks på 226 i forhold til landsgennemsnittet.

  Underperformer

  Dansk Folkeparti klarede sig relativt set dårligst i afstemningsområdet 10. Kreds, Duevej, med et indeks på 41 i forhold til landsgennemsnittet.

  Mere info om Valgdata:

  Afstemningsområder er den mindste administrative inddeling i Danmark. Valgdata fra det lokale afstemningsområder giver et godt indblik i lokalområdet.

  Læs mere om data her »

  Datakilder:
  Den danske valgdatabase

  Risiko for indbrud

  Baseret på Rigspolitiets statistiske opgørelser vurderes indbrudsrisiko på Nordre Fasanvej 186A, 2000 Frederiksberg at være lav.

  Meget lav0.0-0.5 percent Lav 0.5-1.5 percent Mellem 1.5-3.0 percent Høj 3.0-6.0 percent Meget høj >6.0 percent

  I perioden fra første kvartal 2016 og frem til og med andet kvartal 2018 er der anmeldt 223 indbrud i et område på en kvadratkilometer omkring Nordre Fasanvej 186A. Indenfor 1km2-kvadratcellen er der 12895 adresser. Omregnet betyder det at der i perioden årligt har været hvad der svarer til 6.92 indbrud per 1000 adresser. Det giver en estimeret indbrudsrisiko på 0.69 pct.


  Grafen nedenfor viser den tidslige fordeling af indbrud.

  !Lav opklaringsprocent i 2000 Frederiksberg

  Opklaringsprocenten i 2000 Frederiksberg er lav. I perioden 2011-2018 blev kun 5-6% af alle indbrud opklaret. Det svarer meget godt til landsgennemsnittet på fem procent.


  Mere info om Indbrudsrisiko:

  Danmark har en trist rekord - Vi er det land i EU, der har flest indbrud pr. indbygger. Der er god grund til at 56 procent af danskerne er bekymret eller meget bekymret for at få indbrud i deres bolig. DinGeo viser landets mest detaljerede indbrudsrisiko, baseret på et detaljeret geodatasæt med en historisk oversigt over antallet af indbrud indenfor kvadratkilometerceller.

  Kun fem procent af alle indbrud i Danmark bliver opklaret. Men der er store geografiske forskelle på, hvor mange indbrud der bliver opklaret. DinGeo viser chancen for at politiet opklarer indbrud i din by. Læs mere om Indbrudsrisiko her »

  Indbrudsrisiko på kort

  Datakilder:
  Rigspolitiet: Statistik
  Danmarks Radio: Se, hvor få indbrud politiet opklarer i din by

  Skoledistrikt Skolen på Duevej

  Nordre Fasanvej 186A hører under skoledistriktet Skolen på Duevej. I skoledistriktet er der én folkeskole, nemlig Skolen på Duevej.

  Skolen på Duevej

  Skolen på DuevejSkolen på Duevej, Duevej 63 i Frederiksberg Kommune.
  Ældste klasse:
  9. klasse
  Gns trivsel:
  3.67
  Undervisningseffekt:
  0.0
  Forældre indkomst:
  526.289 kr.
  Afstand:
  705 meter
  Info om Skolen på Duevej

  Mere info om Skoler:

  Skolevalget er af de vigtigste valg forældre tager på vegne af deres børn. Skoledata kan være et godt værktøj til at få indsigt og viden inden man vælger skole. DinGeo har samlet og kombineret en lang række skoledata (og skoledistriktsdata) således, at du på alle adresser kan få basal information om den lokale folkeskole. De enkelte tal er markeret med en pil op når de er højere/bedre end landsgennemsnittet, en rund gul skive når de rammer tæt på gennemsnittet og en rød pil ned når tallet er under gennemsnittet. Læs mere her »

  Se skoledistrikt Skolen på Duevej på kort

  Bredbåndsmuligheder

  Gode bredbåndsmuligheder med COAX

  Der er gode bredbåndsmuligheder på Nordre Fasanvej 186A, 2000 Frederiksberg.

  • Fibernet: ikke endnu tilgængeligt
  • COAX bredbånd (kabel-TV): 7 forskellige udbydere med hastighed op til 1000 / 100 Mbit/s
  • xDSL bredbånd (telefonstik): 10 forskellige udbydere med hastighed op til 60 / 12 Mbit/s *

  Se fibernet dækningsgrad omkring Nordre Fasanvej 186A  God mobildækning

  Der er god 4G mobildækning på Nordre Fasanvej 186A med vejledende downloadhastighed op til 50 - 100 Mbit/s. I Danmark findes der tre store mobilnetværk, der håndterer mobiltelefoni og mobilt bredbånd. På Nordre Fasanvej 186A er dækningen for de tre netværk:

  • TDC: 50 - 100 Mbit/s
  • Tre: 10 - 20 Mbit/s
  • Telia-Telenor: 50 - 100 Mbit/s

  Se 4G-dækningskort på Nordre Fasanvej 186A


  Data sidst opdateret 03 februar, 2022

  Du kan finde meget mere information og de bedste adresserelevante tilbud på siden
  Internet og Mobildækning Nordre Fasanvej 186A, Frederiksberg
  Se data direkte på tjekditnet.dk  Mere info om Bredbånd:

  For moderne familier er digital infrastruktur efterhånden en nødvendighed på linje med drikkevand, elektricitet, offentlig transport o.s.v. De fleste boligkøbere inddrager bredbåndsmuligheder i deres boligsøgning og udenlandske undersøgelser har vist en målbar indflydelse på salgspriserne. Læs mere her »

  Se fibernetdækning på kort

  Se 4G-dækning på kort

  Geologi

  Jordarten under Nordre Fasanvej 186A, 2000 Frederiksberg er Ferskvandsdannelser.

  Ferskvandsdannelserne er aflejret efter sidste istid (Weichsel-istiden der sluttede for ca. 11.500 år) i det der hedder den Holocæne periode.

  Ferskvandsdannelser er både organiske (tørv og gytje) samt mineralske (ler og sand). Forekomsten af ferskvandsaflejringer er knyttet til nuværende og tidligere vandløbssystemer og søområder, og fordelingen af ferskvandsaflejringerne afspejler det overordnede dræneringsmønster eller beliggenheden af større forsumpningsområder enten knyttet til tidligere havbundsområder eller vandskelsmoser.

  Ferskvandstørv
  Eksempel på postglacialt ferskvandstørv rig på organisk materiale (Foto P.R. Jakobsen).

  Ferskvandsdannelserne indeholder ofte blødt organisk materiale der kan få jorden til at sætte sig og bygninger kan få sætningsskader. Ferskvandsdannelserne har ofte meget ringe nedsivningsegenskaber og ved kraftig regn vil nedbøren derfor ofte have svært ved synke ned i jorden. Vandet kan derfor strømme på overfladen og samle sig i lavninger, hvilket øger risiko for oversvømmelser.

  Ferskvandsdannelserne frigiver ikke Radon og er dermed ikke en jordart, der øger risiko for Radon i indeluften.

  Mere info om Geologi:

  Danmarks Jordartskort viser hvilke jordarter der ligger under pløje- og kulturlaget, typisk i ca. 1 meters dybde. De forskellige jordarter har forskellige egenskaber, der er vigtige i forhold til f.eks. risiko for sætningsskader, hydraulisk konduktivitet og risiko for oversvømmelse ved kraftig nedbør, og radonforurening af boligens indeluft.

  Husk at du kan finde yderligere geologisk information fra de omkringliggende boringer (se nedenfor).

  Se på kort

  Læs mere om jordarter her »

  Datakilder:
  GEUS

  Mere info om Boringer:

  Der er udført mere end 300.000 undergrundsboringer i Danmark. DinGeo viser de boringer, der ligger tættest på opslagsadressen, med basale boringsoplysninger samt link til detaljerede borerapporter. Borerapporterne indeholder ofte nyttig og relevant informationer om geologi og grundvandsdybder. Læs mere om boringer her »

  Datakilder:
  GEUS

  Geologiske boringer i nærheden af Nordre Fasanvej 186A

  Den nærmeste overfladenære boring ligger 73 meter væk. Boringens lokalitet er navngivet Nordre Fasanvej 176. Boringen blev afsluttet 6 juli, 2005. Brøndborer var Thomas Brøker, Holbæk. Formålet med boringen var Forureningsbor./miljøundersøg./lossepl./affaldsdep./lov 214 og anvendelse er ikke angivet. Boringen nåede en dybde på 9.0 meter. Du kan finde mere information i borerapporten 201. 5919 ».

  Tabellen nedenfor lister de 10 nærmeste boringer sorteret efter afstand fra Nordre Fasanvej 186A.

  Afstand, m Formål Dybde, m Borerapport
  73 Forureningsbor. 9.0 201. 5919 »
  74 Vandforsyningsboring 40.0 201. 5021 »
  75 Vandforsyningsboring 10.7 201. 267B »
  86 Forureningsbor. 12.0 201. 5920 »
  107 Vandforsyningsboring 84.7 201. 267A »
  126 Geoteknisk boring 10.1 201. 4742 »
  140 Geoteknisk boring 15.9 201. 4741 »
  170 Geoteknisk boring 201. 1980 »
  198 30.0 201. 8390 »
  202 Geoteknisk boring 21.5 201. 4743 »

  Hvor langt er der fra Nordre Fasanvej 186A
  til nærmeste

  Risikovirksomhed

  Kødbyens Maskincentral
  Kolonne 2


  Afstand: 3,67 km


  Kort Læs mere

  Vindmølle

  Højde: 50 m
  Kapacitet: 600 kW


  Afstand: 5,00 km


  Kort Læs mere

  Mobilmast

  Hillerødgade 42
  2200 København N


  Afstand: 114 meter


  Kort Læs mere

  Apotek

  Apoteket Borups Allé


  Afstand: 304 meter


  Læs mere

  Dagligvare

  REMA 1000


  Afstand: 78 m


  Læs mere

  Renseanlæg

  Lynetten renseanlæg


  Afstand: 5,00 km


  Læs mere

  Daginstitution

  Brolopperne


  Afstand: 116 m


  Læs mere  DinGeo oversigter

  Info om Postnummer: 2000 Frederiksberg
  Info om vej: Nordre Fasanvej
  Stamoplysninger for Nordre Fasanvej 186A, 2000 Frederiksberg
  Geografiske koordinater 55.69608944°N, 12.53548562°Ø
  Højde over havets overflade 7,6 m.o.h.
  Sogn Mariendals Sogn »
  Politikreds Københavns Politi
  Adressens Id b293f737-58c1-40b2-aeff-69961ae8beac
  Adgangsadresse Id 0a3f507b-5555-32b8-e044-0003ba298018
  BFE nummer 100027535

  Stamoplysninger:

  Vi har samlet diverse stamoplysninger på Nordre Fasanvej 186A, 2000 Frederiksberg.