DinGeo — i hele Danmark

Hovvejen 11, 4771 Kalvehave

Villaen på Hovvejen 11 i Kalvehave er opført i 1966 og indeholder 3 værelser, et køkken og et badeværelse fordelt på 102 m2.

Ejendommen ligger i Vordingborg Kommune og tilhører skoledistriktet Kulsbjerg Skole med tre folkeskoler, af hvilke Kulsbjerg Skole, Mern er den nærmeste. De nærmeste naboer er typisk seniorfamilier i det åbne land. Desværre er risikoen for indbrud meget høj i området. Generer openAI beskrivelse

Beregn friværdi
kr.
kr.

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside
» Hvad kan jeg købe bolig for? - Beregn her
Matrikelkort Hovvejen 11

Luftfoto af Hovvejen 11, 4771 Kalvehave. Matriklen er markeret med den grønne polygon.

Se flere fotos


Bemærk: Dingeo boligrapporten består udelukkende af offentligt tilgængelig geodata - læs mere om DinGeo og vores datakilder her.

Sundhed — Hovvejen 11, 4771 Kalvehave

Radon

Baseret på den overordnede radonklassificering, lokale geologiske forhold og bygningsdata vurderes radonrisiko på Hovvejen 11, 4771 Kalvehave at være meget høj.

Meget lavRadonrisiko Lav Radonrisiko Mellem Radonrisiko Høj Radonrisiko Meget højRadonrisiko
!Radonklassificering

Hovvejen 11, 4771 Kalvehave ligger i den gamle Langebæk kommune, der er klassificeret som Radonklasse 3. Det betyder at 3-10% af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på 200 Bq/m3 eller mere (WHO anbefaler at koncentrationen ikke overstiger den øvre grænseværdi på 100 Bq/m3). Som udgangspunkt er risiko for Radon i boligen derfor høj.

Radonklasse 3 klassificeringen stammer fra den landsdækkende radonundersøgelse fra 2001. Undersøgelsen inkluderede 9 målinger i den gamle Langebæk kommune. Af de 9 målinger var den højeste radonkoncentration 160 Bq/m3 og middelkoncentationen var 96 Bq/m3.

!Geologi

Det geologiske underlag på Hovvejen 11, 4771 Kalvehave er Moræneler (Se Geologi og Geoteknik), der frigiver Radon og dermed øger risiko for Radon i boligen.

!Byggeår

Ejendommen Hovvejen 11, 4771 Kalvehave er opført i 1966 (Se Boligoplysninger) og sandsynligvis ikke radonsikret mod undergrunden (først med bygningsreglementet i 1998 blev der stillet krav om, at nybyggeri skal radonsikres).

!Bygningen

Hovvejen 11, 4771 Kalvehave er uden registreret kælder. Bygninger uden kælder har øget risiko for radonindsivning direkte i stueplanet.

Radon i danske boliger
Der er meget høj radonrisiko på Hovvejen 11, 4771 Kalvehave.

Mere info om Radon:

Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart, der dannes i jord -og bjergarter, som indeholder thorium og uran. Radon trænger ind i boliger fra undergrunden. Gasarten kan hverken ses, lugtes eller smages.

DinGeo angiver risiko for Radon, og inkluderer ikke egentlige målinger indefra boligen...
Læs mere om Radon her »

Se radonkort

Datakilder:
Risø, Statens Institut for Strålehygiejne, GEUS


Risiko for asbest, tungmetaller og PCB i indeklimaet

Risiko for sundhedsskadelige stoffer i bygning
Hovvejen 11

Asbest PCB TM
Facade
Fuger
Gulve
Isolering
Maling
Tag

Tabelforklaring:
Grøn markerer lille risiko ( ) og rød stor risiko ( ) for sundhedsskadelige stoffer (Asbest, PCB og tungmetaller) i de forskellige bygningsdele. Størrelsen angiver sandsynligheden for at den kunstige intelligens har ret (vurderet ud fra de mange tusinde træningsdata). Risikovurderingen er baseret på en statistisk model og vi understreger, at der er tale om en risikovurdering med streg under risiko.

!Asbest

Asbest er en fællesbetegnelse for en gruppe mineraler velegnet til isolering og brandsikring. Fibre fra asbestholdige materialer er særdeles sundhedsskadelige på grund af fibrenes beskedne størrelse, men så længe de asbestholdige byggematerialer ikke afgiver fibre til luften, er asbest i bygningen ikke nødvendigvis farlig.

Villaen på Hovvejen 11 har risiko for Asbest i følgende byggematerialer (sandsynlighed angivet i efterfølgende parentes): Tagmateriale (100.0%), Isolering (57.3%)

!PCB

PCB er en af verdens farligste miljøgifte. Nu om dage er det totalt forbudt at producere, importere og anvende byggematerialer, der indholder PCB. Forbuddet mod PCB har desværre ikke altid været gældende.

Villaen på Hovvejen 11 har risiko for PCB i følgende byggematerialer (sandsynlighed angivet i efterfølgende parentes): Maling (76.0%), Tagmateriale (66.7%), Isolering (66.4%), Gulve (56.7%), Fuge (53.0%).

!Tungmetaller

Tungmetaller har været anvendt i byggeriet i århundreder som kemisk tilsætning i bl.a. maling, grunder samt i metallisk form. Tungmetalholdige byggematerialer medfører ikke nødvendigvis indeklimaforurening, så længe stofferne er fast bundet, fx i blyskørter eller i malingsoverflader

Villaen på Hovvejen 11 har risiko for tungmetaller i følgende byggematerialer (sandsynlighed angivet i efterfølgende parentes): Maling (89.1%), Gulve (71.6%).

Risikovurderingerne er baseret på BBR data - sidst opdateret den 20 juni, 2024
Se adressens BBR data


Mere info om Sundhedsskadelige stoffer i byggematerialer:

Baseret på data fra flere årtiers bygningskemiske undersøgelser har Niras udviklet en Machine Learning-algoritme, der kan forudsige risiko for miljø- og sundhedsskadelige stoffer i danske bygninger. Den kunstige intelligens forudser risici baseret på byggematerialer, byggeår og andre BBR data. Der er tale om et professionelt værktøj som Niras har brugt internt med stor success og som nu stilles offentlig tilgængeligt via DinGeo.

De Miljø- og sundhedsskadelig stoffer i bygningsdelene kan være afgørende for et godt indeklima og din sundhed. Det er en risikofaktor som alle boligejere og boligkøbere bør tage aldeles alvorligt.

Læs mere her »

Datakilder:
Niras og BBR

Jordforurening

Ingen registreret jordforurening på grunden

Der er ikke registreret jordforurening på ejendommen Hovvejen 11, 4771 Kalvehave.

Ingen olietank på grunden

I følge BBR er der ikke olietank på villaens grund.

Ingen jordforureninger i nærområdet

Ligesom selve grunden er ren, så er der heller ikke registreret andre jordforureninger i en omkreds af 500 meter fra Hovvejen 11, 4771 Kalvehave.

Jordforureningskort på Hovvejen 11, 4771 KalvehaveKortet ovenfor viser jordforurening i området omkring matriklen 29-Viemose By, Kalvehave, der hører til Hovvejen 11, 4771 Kalvehave (matriklen er markeret med med grøn). De røde omrader er egentlige jordforureninger (V2) og blå områder er mulige forureninger, der ikke endnu er undersøgt (V1). - Åbn stort kort

Jordforureningsattest

Download en officiel jordforureningsattest for Hovvejen 11, 4771 Kalvehave. Tryk på knappen og en PDF-fil vil blive dannet via Danmarks Miljøportal.

Download Jordforureningsattest

Mere info om jordforurening:

Forurenet jord truer grundvandet, naturen og menneskers sundhed. Spredt ud over Danmark er der mere end 15.000 grunde, der er forurenede af industri, affald og tankanlæg. Dertil kommer et tilsvarende antal grunde der muligvis er forurenede. Desuden er der i Danmark omkring 200.000 sløjfede olietanke, der udgør en væsentlig risiko for uregistreret jordforurening af specielt parcelhusgrunde.

Ved boligkøb skal du altid tjekke jordforurening og olietank. Olietank bør være registreret i BBR.

Læs mere om jordforurening her »
Læs mere om olietanke her »

Se Jordforureningskort

Datakilder:
Danmarks Miljøportal

Adressens jordforureningsdata er sidst opdateret 11 maj, 2024. - opdater

Jordforureningsdata indsamles, opdateres og adminstreres af regionerne. Hvis du vil vide mere om jordforurening omkring Hovvejen 11, 4771 Kalvehave bør du kontakte den ansvarlige myndighed hos Region SjællandLuftforurening

Udendørs luftkvalitet på Hovvejen 11, 4771 Kalvehave er gennemgående god.

NO2

Luftkoncentrationen af kvælstofdioxid (NO2) er 8.0 µg/m3, hvilket er relativt lavt ift EU's grænseværdi på 40 µg/m3. NO2 dannes i forbrændingsprocesser i biler, lastbiler, kraftværker, o.s.v. og høje koncentrationer af NO2 indikerer derfor dårlig luftkvalitet.

PM2.5

Luftkoncentrationen af PM2.5 partikler er 9.9 µg/m3, hvilket er under WHO's grænseværdi på 10 µg/m3. Hovedparten af de fine PM2.5 partikler er dannet udenfor Danmark og transporteret hertil med vinden. Hele Sjælland, Fyn og Sønderjylland har værdier over WHO's grænseværdi - Se de landsdækkende PM2.5 variationer på kort »

PM10

Luftkoncentrationen af PM10 partikler er 15.2 µg/m3, hvilket er under EU's og WHO's grænseværdi på henholdsvis 40 og 20 µg/m3. PM10 partikler er oftere fra lokalområdet og koncentrationerne har større geografisk variation end PM2.5 - Se de landsdækkende PM10 variationer på kort »

Black carbon

Luftkoncentrationen af Black carbon (eller sod) partikler er 0.2 µg/m3. Det er en relativ lav koncentration. Black carbon er ultrafine sod-partikler fra forbrændingskilder (f.eks. vejtrafik, brændeovne, kraftværker). Forhøjede koncentrationer forekommer i og omkring de større byer.

Partikelantal

Der er estimeret 5100 partikler per cm3 luft. Det er en relativ lav koncentration. Partikelantal er tilnærmelsesvis det samme som ultrafine partikler.

Brændeovne og pejse

Der er en lav koncentration af brændeovne og pejse i Vordingborg med i gennemsnit 15.6 enheder per km² - Se de landsdækkende variationer på kort »


Bemærk: De modellerede luftkvalitetsdata er beregnede årsmiddelkoncentrationer i 2 meters højde for året 2019. De modellerede data har udelukkende vejledende karakter og repræsenterer ikke egentlige målinger. Læs mere her »

Mere info om Luftforurening:

Luftforurening menes at være skyld i ca. 6.000 for tidlige dødsfald årligt i Danmark. Det svarer til, at den forventede levetid for befolkningen som helhed er reduceret med 6-9 måneder. Hertil kommer astma og andre følgesygdomme af luftforurening, der nedsætter livskvalitet.

Læs mere om Luftforurening her »

Se Luftforureningskort

Datakilder:
DCE - Nationalt center for Miljø og Energi - Luften på din vej

Trafikstøj

Der er ikke registreret trafikstøj på adressen Hovvejen 11, 4771 Kalvehave

Støjmålinger (dB)


55-60
55-60 dB
60-65 dB
60-65 dB
65-70 dB
65-70 dB
70-75 dB
70-75 dB
Over 75 dB
Over 75 db

Trafikstøjkort på Hovvejen 11, 4771 KalvehaveKortet viser trafikstøj i området omkring Hovvejen 11, 4771 Kalvehave. - Åbn stort kort


Støjdata stammer fra Miljøstyrelsens kortlægning af støjbelastede boliger i 2017 og er vejledende. Data er indsamlet og behandlet af kommunerne i hovedstadsområdet, Odense, Aalborg og Aarhus kommune samt Vejdirektoratet og Banedanmark. Der er primært indsamlet data for veje og jernbaner. Støjbelastningen er beregnet som et gennemsnit af den samlede mængde støj, der er indsamlet i løbet af et døgn på baggrund af trafiktællinger og vejrforhold.

Nedenstående tabel viser trafikstøj i 1.5 meters højde på Hovvejen 11, 4771 Kalvehave om dagen:

StøjtypeLydstyrke
Større veje ingen registreret støj (*)
Veje i byingen registreret støj (*)
Større jernbaneringen registreret støj (*)
Jernbane i byingen registreret støj (*)
Større lufthavningen registreret støj (*)
(*) "ingen registreret støj" kan skyldes manglende målinger.

Den samlede støjkortlægning vises på Miljøstyrelsens Støj-Danmarkskort og inkluderer også estimater for støj i 4 meters højde og om natten.

Mere info om Trafikstøj:

Det vurderes at flere tusinde danskere hvert år indlægges med forhøjet blodtryk eller hjertesygdom på grund af den ekstra risiko som trafikstøj giver. Vejstøj menes årligt at være årsag til 200-500 for tidlige dødsfald.
Læs mere om Trafikstøj her »

Se Støjkort

Datakilder:
Miljøstyrelsen

Hårdhed af drikkevand

Drikkevand på adressen Hovvejen 11, 4771 Kalvehave har hårdhed: 18 - 24. Det betyder at vandet er klassificeret som hårdt. Hårdhedsgraden er baseret på et gennemsnit for kommunen. Vi anbefaler derfor, at du undersøger hårdhedsgraden hos dit lokale vandværk.
Vandets Hårdhed, dH
dH <4 dH 4-8 dH 8-12 dH 12-18 dH 18-24 dH 24-30 dH >30

Mere info om hårdhed af drikkevand:

Hårdt drikkevand medfører tilkalkning af elkedler, vaskemaskiner og toiletter og øget forbrug af vaske- og rengøringsmidler. Hårdt vand har ingen kendt skadelig effekt på helbredet. Læs mere om drikkevandets hårdhed her »

Se Hårdhedskort

Datakilder:
GEUSRisiko for oversvømmelse — Hovvejen 11, 4771 Kalvehave

Ekstrem regn

Der kan være risiko for oversvømmelse ved kraftig regn og/eller regulære skybrud på adressen Hovvejen 11, 4771 Kalvehave.

Ejendommen ligger ikke i en lavning og befæstelsesgraden er lav, men overfladevand har alligevel svært ved at sive ned i jorden fordi den hydrauliske ledningsevne er dårlig.

Lavninger

Hovvejen 11, 4771 Kalvehave ligger ikke i en lavning og som udgangspunkt er risikoen for at regnvand samler sig på adressen under skybrud derfor lav.

Kortet nedenfor viser afløbsløse lavninger i landskabet. Nedløbsriste der kan lede overfladevandet i kloak er vist med sorte firkanter.

Ekstrem regn på Hovvejen 11, 4771 KalvehaveRisiko for oversvømmelse ved ekstrem regn afhænger i høj grad af terrænet. Kortet ovenfor viser lavninger (markeret med blå) omkring Hovvejen 11, 4771 Kalvehave. De blå områder viser den potentielle maksimale udbredelse af skybrudsrelateret oversvømmelse hvis alle lavninger bliver helt fyldt med vand. - Åbn stort kort
Lav befæstelsesgrad
Den gennemsnitlige befæstelsesgrad i området omkring Hovvejen 11, 4771 Kalvehave er 20 procent. Det betyder, at kun ca. 20 procent af overfladen er bebygget eller belagt med asfalt, fliser, brosten mv., der hindrer regn- og overfladevand at sive ned i jorden.
!Hydraulisk ledningsevne
I perioder med kraftig nedbør vil det øverste jordlag have en lav hydraulisk ledningsevne på 50 - 100 mm/dag i området omkring Hovvejen 11, 4771 Kalvehave. Selv i ubebyggede områder vil regnvand derfor blive på overfladen og kun meget langsomt trænge ned i jorden.

Mere info om risiko for oversvømmelse ved skybrud:

Skybrud er meget voldsomme regnbyger, der forårsager oversvømmelse af kloakker og tagrender. Risiko for oversvømmelser kan have indflydelse på huspriser, forsikringspræmier og kloakafledningsafgifter. Inden et boligkøb er det derfor en god ide, at overveje risikoen for oversvømmelse ifm skybrud. Læs mere om skybrud her »
Lavningskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Grundvand

Hovvejen 11 ligger i et område hvor højt og/eller stigende grundvand kan udgøre et problem.
!Historiske grundvandsdybder 1991-2020

Den modellerede gennemsnitlige grundvandsdybde er 1.1 meter på adressen. Dybden er baseret på data fra hele perioden 1991-2020 i vinterhalvåret. Medtages usikkerhed/datavariation ligger den gennemsnitlige grundvandsdybde i intervallet 0.4 - 2.6 meter. Det ret store usikkerhedsinterval afspejler bl.a. (1) usikkerhed på den nummeriske model, (2) naturlige nedbørsvariationer og (3) usikkerhed på de målte grundvandssdybder i de geologisk boringer.

Selvom grundvandsspejlet sandsynligvis ligger 1.1 meter under terræn, så kan det ikke afvises at den sande dybde kun er 0.4 meter. For perioder med meget nedbør kan grundvandsspejlet derfor, muligvis, gøre det svært/umuligt for overfladevand at trænge ned i den allerede vandmættede jord.

Historiske grundvandsdybder (1991-2020)
Hovvejen 11, 4771 Kalvehave


Ekstrem regn på Hovvejen 11Kortet viser den modellerede dybde til grundvandet omkring Hovvejen 11. Kortudsnittet måler 1.600 x 800 meter og adressen er markeret med markør . Dybderne er baseret på historiske (1991-2020) målinger i vinterhalvåret (i geologisektionen længere nede på siden kan du få mere detaljeret information om de geologiske boringer tæt på adressen, hvorfra grundvandsdata stammer). Modelberegningerne er nedskaleret fra 100 m grid til 10 m grid med brug af maskinlæring. Områder med højt grundvand er markeret med blå farver, mens gule og orange farver svarer til et dybere grundvandsspejl. - Åbn stort kort
Fremtidige grundvandsstigninger i perioden 2041-2070

Der sker sandsynligvis ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen over de næste 40-50 år. I følge en modelberegning med et højt CO₂-niveau, så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (2.2 centimeter) i perioden 2041-2070.

Se 2041-70 ændringer på stort kort ».

Perioden 2071-2100

Der sker sandsynligvis heller ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen når vi kigger længere ud i fremtiden. I følge en modelberegning (igen med et højt fremtidigt atmosfærisk CO₂-niveau), så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (2.7 centimeter) i perioden 2071-2100.

Se 2071-2100 ændringer på stort kort ».Mere info om stigende grundvand:

Grundvandsspejlet er udtryk for et niveau i jorden - Under grundvandsspejlet er alle mellemrum i jorden mættet og fyldt med vand, og over grundvandsspejlet er jorden umættet med vand. Flere steder i Danmark ligger grundvandsspejlet tæt på overfladen. Med forventede klimaændringer og øget nedbør, vil grundvandet uværgeligt stige og områder hvor grundvandsspejlet når op til overfladen vil blive omdannet til sump. Eksperter mener, at affekten af grundvandsstigninger kan blive langt større for Danmark end effekten af havniveaustigninger i takt med, at klimaet ændrer sig. Læs mere om stigende grundvand her »

Grundvandskort »

Datakilde:
HIP

Vandløbsoversvømmelse

Hovvejen 11, 4771 Kalvehave er ikke i umiddelbar risiko for oversvømmelse ifm forhøjet vandstand i nærmeste vandløb.

Vandløbsstigning

Kortet nedenfor viser områder der vil blive oversvømmet ved 1 meter vandstandsstining i nærmeste vandløb.

Oversvømmelsesrisiko fra vandløb på Hovvejen 11, 4771 KalvehaveKortet ovenfor viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 100 cm over det normale niveau i nærmeste vandløb. Push-pin markøren angiver adressen Hovvejen 11, 4771 Kalvehave. Data er stillet til rådighed af Klimatilpasning.dk. Se nærmere på det interaktive Vandløbsflodskort - Åbn vandløbskort

Mere info om risiko for oversvømmelse fra vandløb:

Ved massive vandløbsstigninger kan åer og vandløb gå over deres bredder og give oversvømmelser. Læs mere om oversvømmelse fra vandløb her »

Vandløbskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk
GeoMaticHavvand

Hovvejen 11, 4771 Kalvehave ligger i en højde på 42.6 meter over havets overflade.

Havvand på Land

På grund af den høje placering er adressen ikke i risiko for oversvømmelse ved stormflod. Kortet nedenfor viser et ekstremt havniveau på 7 meter over normalen.

Stomflod og havvand på Hovvejen 11, 4771 KalvehaveKortet viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 600 cm over det nuværende gennemsnitlige havniveau. Push-pin markøren angiver adressen Hovvejen 11, 4771 Kalvehave. Med det interaktive stormflodskort kan du vurdere andre områder og vandstandsstigninger - Åbn stormflodskort

Mere info om risiko for oversvømmelse ved stormflod:

Stormflod er oversvømmelser, som skyldes ekstrem vandstand i havet. En stormflod kan finde sted når kraftig vind presser store vandmasser fra havet ind over land. Risiko for oversvømmelse ved stormflod er størst i lave marskområder som Vadehavet og i fjorde, hvor vinden kan presse vandet ind, uden at det har mulighed for at komme ud igen. Stormflodsoversvømmelser er næsten årlige tilbagevendende fænomener i udsatte områder Læs mere om oversvømmelse fra stormflod her »

Stormflodskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Oversvømmelsesdirektivet - Risikoområder

Plantrin 1

Hovvejen 11, 4771 Kalvehave befinder sig ikke i et område, der er udpeget som højrisiko for havvands- eller vandløbsoversvømmelse under plantrin 1.

Se kort »

Plantrin 2

Adressen er heller ikke udpeget som højrisiko under plantrin 2.

Se plantrin 2 kort »

Mere info om oversvømmelsesdirektivet:

I forbindelse med EU's oversvømmelsesdirektiv har kystdirektoratet udpeget 14 afgrænsede risikoområder, hvor en større oversvømmelse fra havet, fjorde eller vandløb må anses som sandsynlig.

Læs mere om oversvømmelsesdirektivet »

Datakilder:
KystdirektoratetBoligfakta og Økonomi — Hovvejen 11, 4771 Kalvehave

BBR oplysninger

Villaen på Hovvejen 11 i Kalvehave er opført i 1966 og indeholder 3 værelser, et køkken og et badeværelse fordelt på 102 m2. Disse og mange andre ejendomsoplysninger er samlet i Bygnings- og Boligregistret (BBR). På DinGeo bruger vi BBR bredt og i kombination med andre geodata, f.eks. når vi vurderer risiko for oversvømmelse, radonforurening osv., samt ved computerberegnede ejendomsvurderinger. Vi har samlet nogle af de vigtigste BBR data nedenfor.

Generelle BBR informationer
Anvendelse Fritliggende enfamiliehus
Boligtype Egentlig beboelseslejlighed
Opførselsesår 1966
Ombygningsår -
Fredning -
Ejerforhold Privatpersoner eller interessentskab
Køkkenforhold Eget køkken med afløb
Antal Etager 1
Antal toiletter 1
Antal badeværelser 1
Antal værelser 3

BBR materialer og installationer
Ydervægsmateriale Letbetonsten
Tagmateriale Fibercement herunder asbest
Varmeinstallation Centralvarme med én fyringsenhed
Opvarmningsmiddel Fast brændsel
Supplerende varme -
Vandforsyning Privat vandforsyningsanlæg
Afløbsforhold Mekanisk rensning med privat udledn. dir. til vandløb, sø eller hav

BBR arealer (Bygning nr. 1)
Bygning, Samlet areal 102 m2
Boligstørrelse 102 m2
Vægtet Areal 102 m2

!Andre udvalgte BBR data

BBR databasen indeholder desuden følgende informationer om ejendommen.

Mere end én bygning

Der er registreret én anden bygning på adressen:

 • Bygning nr. 2: Udhus opført i 1977 | areal: 93 m²
Det kan være svært at tage højde for de tilhørende bygninger f.eks. ifm. villaens computerberegnede ejendomsvurdering.BBR-oplysningerne er sidst opdateret den 20 juni, 2024 - opdater

Du kan rette BBR oplysningerne online hvis du ejer ejendommen (kræver NemId):
Ret BBR-oplysninger


BBR meddelelse

Hent den officielle BBR meddelelse for Hovvejen 11, 4771 Kalvehave. Tryk på knappen for at hente PDF-filen via bbr.dk.

Hent BBR-Meddelelse

Du kan finde mange flere officielle dokumenter blandt ejendommens dokumenter.

Mere info om BBR:

Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register, der indeholder grunddata om bygnings- og boligforhold for samtlige bygninger i Danmark.

BBR-oplysningerne danner grundlag for beregningen af bl.a. ejendomsværdiskat og afgifter til vand, varme og renovation. Som boligejer er du ansvarlig for, at BBR-oplysningerne er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Hvis der er fejl i BBR oplysningerne, er det boligejerens ansvar, at sørge for, at de bliver rettet. Læs mere her » Urigtige oplysninger kan resultere i en bøde på op til 5.000 kr.

Læs mere om BBR data her »

Datakilder:
ois.dk

Energimærke

Vi kunne ikke finde et energimærke på Hovvejen 11, 4771 Kalvehave sidst vi kiggede (20. februar 2020). Det kan skyldes at bygningen ikke endnu er energimærket, eller, at det tidligere energimærke ikke længere er gyldigt.

Tjek det elektroniske energimærke »

Energimærkedata stammer fra den elektroniske energimærkerapport. Download rapporten her »
Sidst opdateret den 20 februar, 2020 - opdater


Mere info om Energimærket:

De fleste bygninger, der anvendes til beboelse eller erhverv, skal energimærkes ved salg eller udleje. Energimærkningen giver først og fremmest et overblik over, hvor dyr en bolig vil være i varme og el. Det har betydning for salgsprisen. Besparelsesforslagene viser, hvilke energimæssige forbedringer det kan betale sig at gennemføre. Læs mere om Energimærket her »

Datakilder:
SparEnergi.dk

Boligopvarmning

Den primære opvarmningskilde på Hovvejen 11, 4771 Kalvehave er centralvarme med en fyringsenhed, dvs. Fast brændsel og olie eller gas. Der er ikke registreret supplerende varmeinstallationer.

!Fjernvarme

Der er desværre ikke endnu mulighed for fjernvarme på Hovvejen 11. Den nærmeste fjernvarmeforsyning er E.ON Varme - Lendemarke Varmeforsyning - Se forsyningsområde og anden information om E.ON Varme - Lendemarke Varmeforsyning her ».

Eventuelle udvidelsesplaner for E.ON Varme - Lendemarke Varmeforsyning, der kan give fjernvarme til villaen på Hovvejen 11 kan muligvis findes ved at kigge nærmere på:

.Mere info om Boligopvarmning

Boligopvarmning er en betydelig post på boligbudgettet, som varierer meget, både over tid, opvarmningsform og så sandelig også geografisk fra den ene varmeforsyning til den næste.

I disse år har fjernvarmen vokseværk og flere og flere boliger tilsluttes. Det er en god udvikling - Fjernvarme er den miljømæssigt reneste opvarmningsform og i mange tilfælde også den billigste. DinGeo har samlet forsyningsområderne for alle 400+ danske fjernvarmeværker og sammenkoblet disse med flere andre fjernvarmedata-registre, inklusiv fjernvarmepriser.

Læs mere om data og datakilder her »


Hæftelser

Ejendommen Hovvejen 11, 4771 Kalvehave har en enkelt hæftelse på 1.015.000 DKK.

Udover de egentlige pantebreve, er der desuden 1 afgiftspantebreve.

Realkreditpantebrev
Dato29. Oct, 2018
Prioritet6
Typerealkreditpantebrev
Hovedstol1.015.000 kr.
Rentesats-0.1491 %
Rentetypefast
KreditorerNORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB
noteDen tinglyste rente er fornuftig.
Afgiftpantebrev
Dato25. May, 2011
Prioritet7
TypeAfgiftspantebrev
Hovedstol250.000 kr.
Rentesats5.2 %
Rentetypevariabel
KreditorerNordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland


Adressens tinglysningsdata er sidst opdateret 21 marts, 2024  -  opdater

Du kan finde mere info, inklusiv ejeroplysninger, med et opslag direkte på tinglysning.dk »


Mere info om Hæftelser:

En hæftelse er en økonomisk forpligtelse eller et krav i ejendom. Nogle hæftelser er helt eller delvist afdragede og repræsenterer derfor ikke nødvendigvis boligejernes låneforpligtelser. Hæftelser er typisk tinglyste pantebreve, ejerpantebreve og realkreditpantebrev. Læs mere om Hæftelser her »

Datakilder:
Tinglysning.dk

Bygningen er ikke fredet eller tildelt bevaringsværdi

Vordingborg Kommune har ikke fredet villaen på Hovvejen 11, 4771 Kalvehave eller tildelt den bevaringsværdi.

Bevaringsværdi af Hovvejen 11

Ikke-vurderet bygningSAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdiBevaringsværdi 9Bevaringsværdi 8Bevaringsværdi 7Bevaringsværdi 6Bevaringsværdi 5Bevaringsværdi 4Bevaringsværdi 3Bevaringsværdi 2Bevaringsværdi 1Bevaringsværdig bygningFredet bygning
< lav...              Bevaringsværdi               ...høj >

Du kan kontakte Vordingborg Kommune for mere information.


Du kan finde mere information om bygningen direkte i FBB databasenMere info om fredede og bevaringsværdige bygninger:

Registeret over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB) indeholder ca. 355.000 bevaringsværdige bygninger og ca. 9.000 fredede bygninger.
Hvis en bygning er fredet og/eller bevaringsværdig kan der være restriktioner omkring renovering og ombygning. På den anden side kan der også være økonomiske fordele ved at eje et fredet eller bevaringsværdigt hus. Læs mere her »

Datakilder:
Kulturministeriet, Fredede og bevaringsværdige bygningerLokalområdet — Hovvejen 11, 4771 Kalvehave

Naboerne
seniorfamilier i det åbne land

Den mest almindelige husstandstype i og omkring Hovvejen 11, 4771 Kalvehave er seniorfamilier i det åbne land , d.v.s. conzoom®-typen Grønne Fingre.

Grønne Fingre

Grønne Fingre
seniorfamilier i det åbne land

 • Par og enlige over 50
 • Bor i ældre huse
 • Middel købekraft
 • Glade for havearbejde
 • Lystfisker
 • Sælger og køber gerne brugte varer

Geodemografi

Langt størstedelen med Grønne fingre er fra 50 år og op. Der er lige mange enlige og par, men næsten ingen har hjemmeboende børn. En tredjedel har klaret sig med folkeskolen, men et større antal har taget en erhvervsfaglig uddannelse, som de så har brugt til erhverv, der er knyttet til deres lokalområde. Man kan være eller har været beskæftiget ved den lokale håndværksvirksomhed eller beskæftiget i tilknytning til de omkringliggende landbrug

Grønne fingre har ikke mange penge mellem hænderne. Men de forstår at få dem til at række og mange har bygget en fornuftig formue op, blandt andet i deres ejerboliger, som de har købt og betalt. En del har forladt arbejdsmarkedet og er gået på efterløn eller pension. De, der arbejder endnu, er lønmodtagere eller selvstændige. De relativt korte uddannelser og det generelt lave lønniveau betyder, at vi møder flest Grønne fingre i middel- og arbejderklassen

Boligen er for de fleste et enfamiliehus og for andre et stuehus til en nedlagt landbrugsejendom. Det er en ældre bolig på 130 m² eller mere, som ligger i det åbne land og mange af dem er endnu opvarmet med flydende brændsel. Boligerne kan ofte erhverves til en handelspris langt under den reelle værdi, dog afhængig af landsdel

Der langt til alting, så Grønne fingre har som andre på landet mindst en bil til rådighed

 

Adfærd, livsstil og holdninger

Grønne fingre lever et afslappet seniorliv med jord under neglene fra det havearbejde, som de fornøjer sig med i stor stil. Udover at have grønne fingre, er de også glade for gør-det-selv arbejde og for at tage på fisketur. Når de ikke er udenfor, hygger de sig indenfor med håndarbejde og hjemmebag

Livet leves med det nære for øje. De interesserer sig for egns- og lokalspørgsmål og læser lokalavisen. Globaliseringen er til gengæld en skræmmende størrelse for mange. Ro finder mange i kirken, der besøges oftere af Grønne fingre end af danskerne som helhed

Transport klares fortrinsvis med hjælp fra en motor. Det er som oftest i bil, men en lille andel kører også jævnligt på knallert eller scooter. Til gengæld kommer kun ganske få op på cyklen på daglig basis og fysisk aktivitet er sjældnere blandt Grønne fingre, da kun halvdelen får dyrket motion på ugentlig basis. De, der gør, foretrækker ofte svømning eller badminton og lidt færre går til gymnastik

Idényt og Samvirke finder man ofte på stuebordet, hvor de ligger sammen med Gør Det Selv og Haven fra Haveforeningen, ligesom de modtager Danmarks Jægerforbunds medlemsblad. De bytter sig gerne til ugeblade og nyder at læse novellerne i disse. En del er også medlem af Ældre Sagen og Coop. Det giver endnu mere læsestof i huset, hvilket de Grønne fingre nyder

Hverdagsindkøbene klarer de i den lokale Spar, Lidl eller Brugsen

Grønne fingre er måske ikke lige så hurtige på tastaturet, som de er i haven. Men de besøger ofte sider som guloggratis.dk eller dba.dk, hvor de gerne gør en god handel. Internettets værdi i hverdagen forstår de, men de kan være bekymrede for, om den moderne teknologi tager magten fra mennesker. Der er da også flere blandt denne type, der ikke har internetadgang end blandt befolkningen generelt og mange føler sig utrygge ved digitaliseringen

Rigtig mange foretrækker at holde ferie i Danmark, men der er også en del, der tager sydpå. Som helhed er udlandsferierne dog sparsomme, da man hellere bruger ferien hjemme og pengene på haven og huset

Der er flest Traditionelle-individorienterede, dernæst Traditionelle-fællesskabsorienterede og Traditionelle med Grønne fingre

Ved det seneste valg stemte flest på Dansk Folkeparti, men Venstre høstede også god opbakning blandt de Grønne fingre
Mere info

Conzoom® er et databaseret segmenteringsværktøj, der opdeler de danske husstande i 36 forskellige typer. Med et DinGeo-adresseopslag får du gratis adgang til Conzoom® og et indblik i den gennemsnitlige husstand i området: Forbrugeradfærd, livsstil, holdninger, alder, antal af børn, indkomst, formue, osv.. Læs mere om Conzoom® »

Conzoom®-typen på en given adresse ændres løbende. Det skyldes dels den generelle almindelige udvikling i Danmark, men også lokalområdets til- og fraflytning. DinGeo opdaterer løbende Conzoom® - På Hovvejen 11 er data sidst opdateret 20 juni, 2024.

Datakilde: Geomatic

Sådan stemmer naboerne

Hovvejen 11 hører til afstemningsområdet Kalvehave hvor der er 1.686 stemmeberettigede borgere.

!Valgdeltagelse

Der var 1.411 i Kalvehave, der afgav deres stemme. Det svarer til en flot valgdeltagelse på 83.7 under landsgennemsnittet på 84.5 procent.

Folketingsvalget 2019
Ved folketingsvalget i 2019 var Socialdemokratiet det største parti i afstemningsområdet Kalvehave med 394 stemmer. Det svarer til 27.9 procent af de afgivne stemmer.

Grafen nedenfor viser valgresultatet for Kalvehave (venstre søjle) i forhold til landsresultatet (højre søjle).

Højdespringer

Stram Kurs fik relativt set mange stemmer i afstemningsområdet Kalvehave, med et indeks på 228 i forhold til landsgennemsnittet.

Underperformer

Kristendemokraterne klarede sig relativt set dårligst i afstemningsområdet Kalvehave, med et indeks på 38 i forhold til landsgennemsnittet.

Mere info om Valgdata:

Afstemningsområder er den mindste administrative inddeling i Danmark. Valgdata fra det lokale afstemningsområder giver et godt indblik i lokalområdet.

Læs mere om data her »

Datakilder:
Den danske valgdatabase

Risiko for indbrud

Baseret på Rigspolitiets statistiske opgørelser vurderes indbrudsrisiko på Hovvejen 11, 4771 Kalvehave at være meget høj

Meget lav0.0-0.5 percent Lav 0.5-1.5 percent Mellem 1.5-3.0 percent Høj 3.0-6.0 percent Meget høj >6.0 percent

I perioden fra første kvartal 2016 og frem til og med andet kvartal 2018 er der anmeldt 1 indbrud i et område på en kvadratkilometer omkring Hovvejen 11. Indenfor 1km2-kvadratcellen er der 3 adresser. Omregnet betyder det at der i perioden årligt har været hvad der svarer til 133.33 indbrud per 1000 adresser. Det giver en estimeret indbrudsrisiko på 13.33 pct.


Grafen nedenfor viser den tidslige fordeling af indbrud.

Relativ høj opklaringsprocent i 4771 Kalvehave

Opklaringsprocenten i 4771 Kalvehave er relativ høj. I perioden 2011-2018 blev 9.0 procent af alle indbrud opklaret. Det er langt bedre en landsgennemsnittet på fem procent.


Mere info om Indbrudsrisiko:

Danmark har en trist rekord - Vi er det land i EU, der har flest indbrud pr. indbygger. Der er god grund til at 56 procent af danskerne er bekymret eller meget bekymret for at få indbrud i deres bolig. DinGeo viser landets mest detaljerede indbrudsrisiko, baseret på et detaljeret geodatasæt med en historisk oversigt over antallet af indbrud indenfor kvadratkilometerceller.

Kun fem procent af alle indbrud i Danmark bliver opklaret. Men der er store geografiske forskelle på, hvor mange indbrud der bliver opklaret. DinGeo viser chancen for at politiet opklarer indbrud i din by. Læs mere om Indbrudsrisiko her »

Indbrudsrisiko på kort

Datakilder:
Rigspolitiet: Statistik
Danmarks Radio: Se, hvor få indbrud politiet opklarer i din by

Skoledistrikt Kulsbjerg Skole

Hovvejen 11 hører under skoledistriktet Kulsbjerg Skole. I skoledistriktet er der 3 folkeskoler, nemlig

Kulsbjerg Skole, Mern

Kulsbjerg Skole, MernKulsbjerg Skole, Mern, Kalvehavevej 21 i Vordingborg Kommune.
Ældste klasse:
6. klasse
Gns trivsel:
3.58
Forældre indkomst:
383.639 kr.
Afstand:
4,00 km
Info om Kulsbjerg Skole, Mern

Kulsbjerg Skole, Stensved

Kulsbjerg Skole, StensvedKulsbjerg Skole, Stensved, Skolevej 1 i Vordingborg Kommune.
Ældste klasse:
9. klasse
Gns trivsel:
3.47
Undervisningseffekt:
0.0
Forældre indkomst:
434.377 kr.
Afstand:
6,00 km
Info om Kulsbjerg Skole, Stensved

Kulsbjerg Skole, Nyråd

Kulsbjerg Skole, NyrådKulsbjerg Skole, Nyråd, Bakkebøllevej 6 i Vordingborg Kommune.
Ældste klasse:
6. klasse
Gns trivsel:
3.84
Forældre indkomst:
504.405 kr.
Afstand:
8,00 km
Info om Kulsbjerg Skole, Nyråd

Mere info om Skoler:

Skolevalget er af de vigtigste valg forældre tager på vegne af deres børn. Skoledata kan være et godt værktøj til at få indsigt og viden inden man vælger skole. DinGeo har samlet og kombineret en lang række skoledata (og skoledistriktsdata) således, at du på alle adresser kan få basal information om den lokale folkeskole. De enkelte tal er markeret med en pil op når de er højere/bedre end landsgennemsnittet, en rund gul skive når de rammer tæt på gennemsnittet og en rød pil ned når tallet er under gennemsnittet. Læs mere her »

Se skoledistrikt Kulsbjerg Skole på kort

Bredbåndsmuligheder

! Begrænsede bredbåndsmuligheder

Der er begrænsede bredbåndsmuligheder på Hovvejen 11, 4771 Kalvehave, via kobbernet.
 • Fibernet: ikke endnu tilgængeligt
 • COAX bredbånd (kabel-TV): ikke endnu tilgængeligt
 • xDSL bredbånd (telefonstik): 10 forskellige udbydere med hastighed op til 10 / 1 Mbit/s

Se fibernet dækningsgrad omkring Hovvejen 11! Begrænset mobildækning

Der er begrænset 4G mobildækning på Hovvejen 11 med vejledende downloadhastighed op til 30 - 50 Mbit/s. I Danmark findes der tre store mobilnetværk, der håndterer mobiltelefoni og mobilt bredbånd. På Hovvejen 11 er dækningen for de tre netværk:

 • TDC: 30 - 50 Mbit/s
 • Tre: 20 - 30 Mbit/s
 • Telia-Telenor: 20 - 30 Mbit/s

Se 4G-dækningskort på Hovvejen 11


Data sidst opdateret 20 januar, 2022

Du kan finde meget mere information og de bedste adresserelevante tilbud på siden
Internet og Mobildækning Hovvejen 11, Kalvehave
Se data direkte på tjekditnet.dkMere info om Bredbånd:

For moderne familier er digital infrastruktur efterhånden en nødvendighed på linje med drikkevand, elektricitet, offentlig transport o.s.v. De fleste boligkøbere inddrager bredbåndsmuligheder i deres boligsøgning og udenlandske undersøgelser har vist en målbar indflydelse på salgspriserne. Læs mere her »

Se fibernetdækning på kort

Se 4G-dækning på kort

Geologi

Der er ingen information om jordartsgeologien.

Mere info om Geologi:

Danmarks Jordartskort viser hvilke jordarter der ligger under pløje- og kulturlaget, typisk i ca. 1 meters dybde. De forskellige jordarter har forskellige egenskaber, der er vigtige i forhold til f.eks. risiko for sætningsskader, hydraulisk konduktivitet og risiko for oversvømmelse ved kraftig nedbør, og radonforurening af boligens indeluft.

Husk at du kan finde yderligere geologisk information fra de omkringliggende boringer (se nedenfor).

Se på kort

Læs mere om jordarter her »

Datakilder:
GEUS

Mere info om Boringer:

Der er udført mere end 300.000 undergrundsboringer i Danmark. DinGeo viser de boringer, der ligger tættest på opslagsadressen, med basale boringsoplysninger samt link til detaljerede borerapporter. Borerapporterne indeholder ofte nyttig og relevant informationer om geologi og grundvandsdybder. Læs mere om boringer her »

Datakilder:
GEUS

Geologiske boringer i nærheden af Hovvejen 11

Den nærmeste overfladenære boring ligger 469 meter væk. Boringens lokalitet er navngivet Kullegård, Kalvehave Vandværk. Boringen blev afsluttet 18 oktober, 1989. Brøndborer var Antonsen,Præstø. Formålet med boringen var Vandforsyningsboring/sænkning og anvendelse er angivet som Sløjfet/opgivet/opfyldt boring. Boringen nåede en dybde på 78.0 meter. Du kan finde mere information i borerapporten 226. 702 ».

Tabellen nedenfor lister de 10 nærmeste boringer sorteret efter afstand fra Hovvejen 11.

Afstand, m Formål Dybde, m Borerapport
469 Vandforsyningsboring 78.0 226. 702 »
541 Vandforsyningsboring 83.0 226. 701 »
744 110.0 226. 352 »
765 59.0 226. 1230 »
858 Vandforsyningsboring 78.0 226. 691 »
952 90.0 226. 560 »
1166 84.2 226. 559 »
1200 Vandforsyningsboring 81.0 226. 626 »
1236 Vandforsyningsboring 91.0 226. 681 »
1290 70.0 226. 65B »

Hvor langt er der fra Hovvejen 11
til nærmeste

Risikovirksomhed

YARA Danmark A/S, Vordingborg
Kolonne 2


Afstand: 15,15 km


Kort Læs mere

Vindmølle

Højde: 18 m
Kapacitet: 11 kW


Afstand: 1,00 km


Kort Læs mere

Mobilmast

Kirkevejen 3A
4771 Kalvehave


Afstand: 2,00 km


Kort Læs mere

Apotek

Stege Apotek


Afstand: 11,35 km


Læs mere

Dagligvare

Dagli’Brugsen


Afstand: 3.510 m


Læs mere

Renseanlæg

VIEMOSE ERHVERVSOMRÅDE renseanlæg


Afstand: 1,19 km


Læs mere

Daginstitution

Kalvehave Børnehus


Afstand: 2190 m


Læs mereDinGeo oversigter

Info om Postnummer: 4771 Kalvehave
Info om vej: Hovvejen
Stamoplysninger for Hovvejen 11, 4771 Kalvehave
Geografiske koordinater 55.01516428°N, 12.11438687°Ø
Højde over havets overflade 42,6 m.o.h.
Sogn Kalvehave Sogn »
Politikreds Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi
Adressens Id 0a3f50af-b716-32b8-e044-0003ba298018
Adgangsadresse Id 0a3f5085-5eb4-32b8-e044-0003ba298018
BFE nummer 2546027

Stamoplysninger:

Vi har samlet diverse stamoplysninger på Hovvejen 11, 4771 Kalvehave.