DinGeo — i hele Danmark

Storegade 45A, 6800 Varde

Rækkehuset på Storegade 45A i Varde er opført i 1994 og indeholder 2 værelser, et køkken og et badeværelse fordelt på 59 m2. Rækkehuset er en almennyttig bolig hos Arbejdernes Andels-Boligforening - Varde, boligafdeling 19, Storegade.

Ejendommen ligger i Varde Kommune, opvarmes med fjernvarme fra DIN Forsyning Varme og er tilknyttet 3 forskellige skoledistrikteter (Sct. Jacobi, Sct. Jacobi, Campu). De nærmeste naboer er typisk kortuddannede familier uden børn Den årlige risiko for indbrud er relativ lav, 1.2 procent i området.

Beregn friværdi
kr.
kr.

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside
» Hvad kan jeg købe bolig for? - Beregn her

Luftfoto af Storegade 45A, 6800 Varde fra foråret 2020. Matriklen er markeret med den grønne polygon og adressens koordinater (55.6218°N, 8.4824°E) er den lille grønne cirkel.

Se flere fotos


Bemærk: Dingeo boligrapporten består udelukkende af offentligt tilgængelig geodata - læs mere om DinGeo og vores datakilder her.Sundhed — Storegade 45A, 6800 Varde

Radon

Baseret på den overordnede radonklassificering, lokale geologiske forhold og bygningsdata vurderes radonrisiko på Storegade 45A, 6800 Varde at være medium.

Meget lavRadonrisiko Lav Radonrisiko Mellem Radonrisiko Høj Radonrisiko Meget højRadonrisiko
!Radonklassificering

Storegade 45A, 6800 Varde ligger i den gamle Varde kommune, der er klassificeret som Radonklasse 1 den næstlaveste klassificering. Det betyder at 0,3%-1% af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på 200 Bq/m3 eller mere (WHO anbefaler at koncentrationen ikke overstiger den øvre grænseværdi på 100 Bq/m3). Som udgangspunkt er risiko for Radon i boligen derfor lav.

Radonklasse 1 klassificeringen stammer fra den landsdækkende radonundersøgelse fra 2001. Undersøgelsen inkluderede 12 målinger i den gamle Varde kommune. Af de 12 målinger var den højeste radonkoncentration 80 Bq/m3 og middelkoncentationen var 33 Bq/m3.

!Geologi

Det geologiske underlag på Storegade 45A, 6800 Varde er Smeltevandssand og -grus (Se Geologi og Geoteknik), der frigiver Radon og dermed øger risiko for Radon i boligen.

!Byggeår

Ejendommen Storegade 45A, 6800 Varde er opført i 1994 (Se Boligoplysninger) og sandsynligvis ikke radonsikret mod undergrunden (først med bygningsreglementet i 1998 blev der stillet krav om, at nybyggeri skal radonsikres).

!Bygningen

Storegade 45A, 6800 Varde er uden registreret kælder. Bygninger uden kælder har øget risiko for radonindsivning direkte i stueplanet.

Radon i danske boliger
Der er middelhøj risiko for Radon på Storegade 45A, 6800 Varde.

Mere info om Radon:

Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart, der dannes i jord -og bjergarter, som indeholder thorium og uran. Radon trænger ind i boliger fra undergrunden. Gasarten kan hverken ses, lugtes eller smages.

DinGeo angiver risiko for Radon, og inkluderer ikke egentlige målinger indefra boligen...
Læs mere om Radon her »

Se radonkort

Datakilder:
Risø, Statens Institut for Strålehygiejne, GEUS


Risiko for asbest, tungmetaller og PCB i indeklimaet

Risiko for sundhedsskadelige stoffer i bygning
Storegade 45A

Asbest PCB TM
Facade
Fuger
Gulve
Isolering
Maling
Tag

Tabelforklaring:
Grøn markerer lille risiko ( ) og rød stor risiko ( ) for sundhedsskadelige stoffer (Asbest, PCB og tungmetaller) i de forskellige bygningsdele. Størrelsen angiver sandsynligheden for at den kunstige intelligens har ret (vurderet ud fra de mange tusinde træningsdata). Risikovurderingen er baseret på en statistisk model og vi understreger, at der er tale om en risikovurdering med streg under risiko.

Asbest

Ifølge Machine Learning- algoritmen har rækkehuset på Storegade 45A ingen risiko for Asbest.

PCB

Ifølge Machine Learning- algoritmen har rækkehuset på Storegade 45A ingen risiko for PCB.

!Tungmetaller

Tungmetaller har været anvendt i byggeriet i århundreder som kemisk tilsætning i bl.a. maling, grunder samt i metallisk form. Tungmetalholdige byggematerialer medfører ikke nødvendigvis indeklimaforurening, så længe stofferne er fast bundet, fx i blyskørter eller i malingsoverflader

Rækkehuset på Storegade 45A har risiko for tungmetaller i følgende byggematerialer (sandsynlighed angivet i efterfølgende parentes): Gulve (89.9%), Tagmateriale (88.0%), Maling (87.1%), Isolering (85.1%), Facade (78.2%), Fuge (75.7%).

Risikovurderingerne er baseret på BBR data - sidst opdateret den 21 maj, 2022
Se adressens BBR data


Mere info om Sundhedsskadelige stoffer i byggematerialer:

Baseret på data fra flere årtiers bygningskemiske undersøgelser har Niras udviklet en Machine Learning-algoritme, der kan forudsige risiko for miljø- og sundhedsskadelige stoffer i danske bygninger. Den kunstige intelligens forudser risici baseret på byggematerialer, byggeår og andre BBR data. Der er tale om et professionelt værktøj som Niras har brugt internt med stor success og som nu stilles offentlig tilgængeligt via DinGeo.

De Miljø- og sundhedsskadelig stoffer i bygningsdelene kan være afgørende for et godt indeklima og din sundhed. Det er en risikofaktor som alle boligejere og boligkøbere bør tage aldeles alvorligt.

Læs mere her »

Datakilder:
Niras og BBR

Jordforurening

Ingen registreret jordforurening på grunden

Der er ikke registreret jordforurening på ejendommen Storegade 45A, 6800 Varde.

Ingen olietank på grunden

I følge BBR er der ikke olietank på rækkehusets grund.

!Jordforurening i nærområdet

Selvom der ikke er registreret jordforurening på rækkehusets grund, så er det stadig værd at bide mærke i, at der indenfor en radius på ca. 500 meter fra adressen er 41 jordforureninger. Det er et meget højt antal. Blandt det totale antal jordforureninger er 22 egentlige jordforureninger (type V2), mens 19 er mulige forureninger der ikke endnu er undersøgt (type V1).

Jordforureningskort på Storegade 45A, 6800 VardeKortet ovenfor viser jordforurening i området omkring matriklen 190-Varde Bygrunde, der hører til Storegade 45A, 6800 Varde. De røde omrader er egentlige jordforureninger (V2) og blå områder er mulige forureninger, der ikke endnu er undersøgt (V1). - Åbn stort kort

Jordforureningsattest

Download en officiel jordforureningsattest for Storegade 45A, 6800 Varde. Tryk på knappen og en PDF-fil vil blive dannet via Danmarks Miljøportal.

Download Jordforureningsattest

Mere info om jordforurening:

Forurenet jord truer grundvandet, naturen og menneskers sundhed. Spredt ud over Danmark er der mere end 15.000 grunde, der er forurenede af industri, affald og tankanlæg. Dertil kommer et tilsvarende antal grunde der muligvis er forurenede. Desuden er der i Danmark omkring 200.000 sløjfede olietanke, der udgør en væsentlig risiko for uregistreret jordforurening af specielt parcelhusgrunde.

Ved boligkøb skal du altid tjekke jordforurening og olietank. Olietank bør være registreret i BBR.

Læs mere om jordforurening her »
Læs mere om olietanke her »

Se Jordforureningskort

Datakilder:
Danmarks Miljøportal

Jordforureninger (V2) tæt på Storegade 45A, Varde
LokalitetAfstand (meter)NuanceringStofferMere info
Storegade 44, 6800 Varde
lok. nr. 573-86002
35 F0 -
Storegade 52 , 6800 Varde
lok. nr. 573-78006
73 F0 -
Østervold 5 , 6800 Varde
lok. nr. 573-78002
98? -
Lundgade 14, 6800 Varde
lok. nr. 573-20003
118 F0 -
Storegade 56 , 6800 Varde
lok. nr. 573-78008
124 F0 -
Spigerborgade 19A, 6800 Varde
lok. nr. 573-35001
176? -
Nørregade 2 , 6800 Varde
lok. nr. 573-78005
214? -
Brogade 13C, 6800 Varde
lok. nr. 573-86004
242 F0 -
Nørregade 5, 6800 Varde
lok. nr. 573-81109
262 F0 -
Enghavevej 1A, 6800 Varde
lok. nr. 573-78004
276 F0 -
Nordentoftsvej 14, 6800 Varde
lok. nr. 573-81082
293! F1 -
Nørre Port , 6800 Varde
lok. nr. 573-80031
295? -
Enghavevej 4A, 6800 Varde
lok. nr. 573-04008
324? -
Enghavevej , 6800 Varde
lok. nr. 573-00039
326? -
Enghavevej 2A, 6800 Varde
lok. nr. 573-03002
328? -
Ringkjøbingvej 1, 6800 Varde
lok. nr. 573-80018
330? -
Nørrevold 23 , 6800 Varde
lok. nr. 573-42002
347? -
Kærvej , 6800 Varde
lok. nr. 573-00052
359? -
Vestervold 11C, 6800 Varde
lok. nr. 573-00037
381? -
Lerpøtvej 2 , 6800 Varde
lok. nr. 573-00048
389? -
Vestervold 13 , 6800 Varde
lok. nr. 573-00049
413? -
Læssevejen , 6800 Varde
lok. nr. 573-99002
467? -

Tabellen viser de 22 kortlagte jordforureninger (af typen V2), der ligger indenfor en ca. 500 meter radius af Storegade 45A, 6800 Varde.
Afstand angiver afstanden i meter fra Storegade 45A til den pågældende jordforurening.
Nuancering angiver forureningskategori. F0 er den mindst alvorlige kategori, der angiver, at forureningen ikke umiddelbart udgør en sundhedsrisiko ift. brug af hus og have. Forureningskategori ! F1 betyder, at der er en forurening, der antageligvis ligger et stykke nede i jorden. Hvis du følger simple råd, så kan du uden sundhedsmæssig betydning bruge hus og have. Forureningskategori ! F2 er den højeste kategori. Det kan være en kraftig forurening, der kan have betydning for brugen af hus og have og desuden påvirke boligens indeklima. ? angiver at jordforureningen ikke endnu er kategoriseret.
Stoffer angiver hvilket helbredsskadelige stoffer, der er knyttet til den pågældende jordforurening.
Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

Mulige jordforureninger (V1) tæt på Storegade 45A, Varde
LokalitetsnummerAfstand (meter)Mere info
Storegade 46 , 6800 Varde
lok. nr. 573-04001
52
Kræmmergade 9E, 6800 Varde
lok. nr. 573-25001
81
Østervold 5 , 6800 Varde
lok. nr. 573-80034
98
Lundgade 14, 6800 Varde
lok. nr. 573-20003
105
Spigerborgade 19A, 6800 Varde
lok. nr. 573-35001
172
Apotekerhaven 2, 6800 Varde
lok. nr. 573-63001
200
Vestergade 7 , 6800 Varde
lok. nr. 573-86001
210
Vestergade 24, 6800 Varde
lok. nr. 573-80041
240
Nørrevold 26 , 6800 Varde
lok. nr. 573-32007
265
Nørrevold 7, 6800 Varde
lok. nr. 573-04004
304
Enghavevej 4A, 6800 Varde
lok. nr. 573-61012
306
Ågården 1 , 6800 Varde
lok. nr. 573-80012
308
Enghavevej 4A, 6800 Varde
lok. nr. 573-04008
327
Bøgevej 11 , 6800 Varde
lok. nr. 573-33111
348
Nordentoftsvej 14, 6800 Varde
lok. nr. 573-81082
366
Torvegade 25, 6800 Varde
lok. nr. 573-81107
422
Lerpøtvej 2 , 6800 Varde
lok. nr. 573-00048
426
Sønderbro 2 , 6800 Varde
lok. nr. 573-80015
440
Svinget 11, 6800 Varde
lok. nr. 573-99005
466

Tabellen viser potentielle jordforureninger, der endnu ikke er undersøgt i detaljer (typen V1), som ligger i området omkring Storegade 45A, 6800 Varde.
Afstand angiver afstanden i meter fra Storegade 45A til den pågældende jordforurening.
Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

Adressens jordforureningsdata er sidst opdateret 15 maj, 2022. - opdater

Jordforureningsdata indsamles, opdateres og adminstreres af regionerne. Hvis du vil vide mere om jordforurening omkring Storegade 45A, 6800 Varde bør du kontakte den ansvarlige myndighed hos Region Syddanmark

Luftforurening

Udendørs luftkvalitet på Storegade 45A, 6800 Varde er gennemgående god.

NO2

Luftkoncentrationen af kvælstofdioxid (NO2) er 8.0 µg/m3, hvilket er relativt lavt ift EU's grænseværdi på 40 µg/m3. NO2 dannes i forbrændingsprocesser i biler, lastbiler, kraftværker, o.s.v. og høje koncentrationer af NO2 indikerer derfor dårlig luftkvalitet.

PM2.5

Luftkoncentrationen af PM2.5 partikler er 9.9 µg/m3, hvilket er under WHO's grænseværdi på 10 µg/m3. Hovedparten af de fine PM2.5 partikler er dannet udenfor Danmark og transporteret hertil med vinden. Hele Sjælland, Fyn og Sønderjylland har værdier over WHO's grænseværdi - Se de landsdækkende PM2.5 variationer på kort »

PM10

Luftkoncentrationen af PM10 partikler er 19.3 µg/m3, hvilket er under EU's og WHO's grænseværdi på henholdsvis 40 og 20 µg/m3. PM10 partikler er oftere fra lokalområdet og koncentrationerne har større geografisk variation end PM2.5 - Se de landsdækkende PM10 variationer på kort »

Black carbon

Luftkoncentrationen af Black carbon (eller sod) partikler er 0.3 µg/m3. Det er en relativ lav koncentration. Black carbon er ultrafine sod-partikler fra forbrændingskilder (f.eks. vejtrafik, brændeovne, kraftværker). Forhøjede koncentrationer forekommer i og omkring de større byer.

Partikelantal

Der er estimeret 6100 partikler per cm3 luft. Det er en relativ lav koncentration. Partikelantal er tilnærmelsesvis det samme som ultrafine partikler.

Brændeovne og pejse

Der er en lav koncentration af brændeovne og pejse i Varde med i gennemsnit 10.3 enheder per km² - Se de landsdækkende variationer på kort »


Bemærk: De modellerede luftkvalitetsdata er beregnede årsmiddelkoncentrationer i 2 meters højde for året 2019. De modellerede data har udelukkende vejledende karakter og repræsenterer ikke egentlige målinger. Læs mere her »

Mere info om Luftforurening:

Luftforurening menes at være skyld i ca. 6.000 for tidlige dødsfald årligt i Danmark. Det svarer til, at den forventede levetid for befolkningen som helhed er reduceret med 6-9 måneder. Hertil kommer astma og andre følgesygdomme af luftforurening, der nedsætter livskvalitet.

Læs mere om Luftforurening her »

Se Luftforureningskort

Datakilder:
DCE - Nationalt center for Miljø og Energi - Luften på din vej

Trafikstøj

Der er ikke registreret trafikstøj på adressen Storegade 45A, 6800 Varde

Støjmålinger (dB)


55-60
55-60 dB
60-65 dB
60-65 dB
65-70 dB
65-70 dB
70-75 dB
70-75 dB
Over 75 dB
Over 75 db

Trafikstøjkort på Storegade 45A, 6800 VardeKortet viser trafikstøj i området omkring Storegade 45A, 6800 Varde. - Åbn stort kort


Støjdata stammer fra Miljøstyrelsens kortlægning af støjbelastede boliger i 2017 og er vejledende. Data er indsamlet og behandlet af kommunerne i hovedstadsområdet, Odense, Aalborg og Aarhus kommune samt Vejdirektoratet og Banedanmark. Der er primært indsamlet data for veje og jernbaner. Støjbelastningen er beregnet som et gennemsnit af den samlede mængde støj, der er indsamlet i løbet af et døgn på baggrund af trafiktællinger og vejrforhold.

Nedenstående tabel viser trafikstøj i 1.5 meters højde på Storegade 45A, 6800 Varde om dagen:

StøjtypeLydstyrke
Større veje ingen registreret støj (*)
Veje i byingen registreret støj (*)
Større jernbaneringen registreret støj (*)
Jernbane i byingen registreret støj (*)
Større lufthavningen registreret støj (*)
(*) "ingen registreret støj" kan skyldes manglende målinger.

Den samlede støjkortlægning vises på Miljøstyrelsens Støj-Danmarkskort og inkluderer også estimater for støj i 4 meters højde og om natten.

Mere info om Trafikstøj:

Det vurderes at flere tusinde danskere hvert år indlægges med forhøjet blodtryk eller hjertesygdom på grund af den ekstra risiko som trafikstøj giver. Vejstøj menes årligt at være årsag til 200-500 for tidlige dødsfald.
Læs mere om Trafikstøj her »

Se Støjkort

Datakilder:
Miljøstyrelsen

Hårdhed af drikkevand

Drikkevand på adressen Storegade 45A, 6800 Varde har hårdhed: 8 - 12. Det betyder at vandet er klassificeret som middelhårdt. Hårdhedsgraden er baseret på et gennemsnit for kommunen. Vi anbefaler derfor, at du undersøger hårdhedsgraden hos dit lokale vandværk.
Vandets Hårdhed, dH
dH <4 dH 4-8 dH 8-12 dH 12-18 dH 18-24 dH 24-30 dH >30

Mere info om hårdhed af drikkevand:

Hårdt drikkevand medfører tilkalkning af elkedler, vaskemaskiner og toiletter og øget forbrug af vaske- og rengøringsmidler. Hårdt vand har ingen kendt skadelig effekt på helbredet. Læs mere om drikkevandets hårdhed her »

Se Hårdhedskort

Datakilder:
GEUSRisiko for oversvømmelse — Storegade 45A, 6800 Varde

Ekstrem regn

Der kan være risiko for oversvømmelse ved kraftig regn og/eller regulære skybrud på adressen Storegade 45A, 6800 Varde.

Ejendommen ligger ikke i en lavning, men overfladevand har svært ved at sive ned i jorden da befæstelsesgraden er høj.

Lavninger

Storegade 45A, 6800 Varde ligger ikke i en lavning og som udgangspunkt er risikoen for at regnvand samler sig på adressen under skybrud derfor lav.

Kortet nedenfor viser afløbsløse lavninger i landskabet. Nedløbsriste der kan lede overfladevandet i kloak er vist med sorte firkanter.

Ekstrem regn på Storegade 45A, 6800 VardeRisiko for oversvømmelse ved ekstrem regn afhænger i høj grad af terrænet. Kortet ovenfor viser lavninger (markeret med blå) omkring Storegade 45A, 6800 Varde. De blå områder viser den potentielle maksimale udbredelse af skybrudsrelateret oversvømmelse hvis alle lavninger bliver helt fyldt med vand. - Åbn stort kort
!Høj befæstelsesgrad
Den gennemsnitlige befæstelsesgrad i området omkring Storegade 45A, 6800 Varde er 80 procent. Det betyder, at ca. 80 procent af overfladen er bebygget eller belagt med asfalt, fliser, brosten mv., der hindrer regn- og overfladevand at sive ned i jorden.
Hydraulisk ledningsevne
I perioder med kraftig nedbør vil det øverste jordlag have en god høj hydraulisk ledningsevne på 900 - 975 mm/dag i området omkring Storegade 45A, 6800 Varde. I ubebyggede områder vil regnvand derfor hurtigt kunne trænge ned i jorden.

Mere info om risiko for oversvømmelse ved skybrud:

Skybrud er meget voldsomme regnbyger, der forårsager oversvømmelse af kloakker og tagrender. Risiko for oversvømmelser kan have indflydelse på huspriser, forsikringspræmier og kloakafledningsafgifter. Inden et boligkøb er det derfor en god ide, at overveje risikoen for oversvømmelse ifm skybrud. Læs mere om skybrud her »
Lavningskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Grundvand

Storegade 45A ligger i et område hvor grundvand ikke ser ud til at udgøre en risiko ifm oversvømmelse.
Historiske grundvandsdybder 1991-2020

Den modellerede gennemsnitlige grundvandsdybde er 4.5 meter på adressen. Dybden er baseret på data fra hele perioden 1991-2020 i vinterhalvåret. Medtages usikkerhed/datavariation ligger den gennemsnitlige grundvandsdybde i intervallet 1.6 - 5.6 meter. Det ret store usikkerhedsinterval afspejler bl.a. (1) usikkerhed på den nummeriske model, (2) naturlige nedbørsvariationer og (3) usikkerhed på de målte grundvandssdybder i de geologisk boringer.

Baseret på de historiske observationer og den nummeriske grundvandsmodel er der ikke tegn på at Storegade 45A har problemer med højtliggende grundvand, for nuværende.

Historiske grundvandsdybder (1991-2020)
Storegade 45A, 6800 Varde


Ekstrem regn på Storegade 45AKortet viser den modellerede dybde til grundvandet omkring Storegade 45A. Kortudsnittet måler 1.600 x 800 meter og adressen er markeret med markør . Dybderne er baseret på historiske (1991-2020) målinger i vinterhalvåret (i geologisektionen længere nede på siden kan du få mere detaljeret information om de geologiske boringer tæt på adressen, hvorfra grundvandsdata stammer). Modelberegningerne er nedskaleret fra 100 m grid til 10 m grid med brug af maskinlæring. Områder med højt grundvand er markeret med blå farver, mens gule og orange farver svarer til et dybere grundvandsspejl. - Åbn stort kort
Fremtidige grundvandsstigninger i perioden 2041-2070

Selvom modelberegninger viser et svagt stigende grundvand på adressen over de næste 40-50 år, så er der ikke tegn på, at det kommer til at udgøre et væsentligt problem. I følge modelberegningerne, baseret på et højt fremtidigt atmosfærisk CO₂-niveau, vil den forventede reduktion i middeldybden til terrænnært grundvand kun udgøre 5.8 centimeter i perioden 2041-2070.

Se 2041-70 ændringer på stort kort ».

Perioden 2071-2100

Kigger vi endnu længere ud i fremtiden, er der stadig ikke tegn på, at grundvandsstigninger vil udgøre et væsentligt problem på Storegade 45A. I følge pessimistiske modelberegninger med et højt fremtidigt atmosfærisk CO₂-niveau, vil middeldybden til grundvandsspejlet falde med kun 10.2 centimeter i perioden 2071-2100.

Se 2071-2100 ændringer på stort kort ».

Se 2071-2100 ændringer på stort kort ».Mere info om stigende grundvand:

Grundvandsspejlet er udtryk for et niveau i jorden - Under grundvandsspejlet er alle mellemrum i jorden mættet og fyldt med vand, og over grundvandsspejlet er jorden umættet med vand. Flere steder i Danmark ligger grundvandsspejlet tæt på overfladen. Med forventede klimaændringer og øget nedbør, vil grundvandet uværgeligt stige og områder hvor grundvandsspejlet når op til overfladen vil blive omdannet til sump. Eksperter mener, at affekten af grundvandsstigninger kan blive langt større for Danmark end effekten af havniveaustigninger i takt med, at klimaet ændrer sig. Læs mere om stigende grundvand her »

Grundvandskort »

Datakilde:
HIP

Vandløbsoversvømmelse

Storegade 45A, 6800 Varde er ikke i umiddelbar risiko for oversvømmelse ifm forhøjet vandstand i nærmeste vandløb.

Vandløbsstigning

Kortet nedenfor viser områder der vil blive oversvømmet ved 1 meter vandstandsstining i nærmeste vandløb.

Oversvømmelsesrisiko fra vandløb på Storegade 45A, 6800 VardeKortet ovenfor viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 100 cm over det normale niveau i nærmeste vandløb. Push-pin markøren angiver adressen Storegade 45A, 6800 Varde. Data er stillet til rådighed af Klimatilpasning.dk. Se nærmere på det interaktive Vandløbsflodskort - Åbn vandløbskort

Mere info om risiko for oversvømmelse fra vandløb:

Ved massive vandløbsstigninger kan åer og vandløb gå over deres bredder og give oversvømmelser. Læs mere om oversvømmelse fra vandløb her »

Vandløbskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk
GeoMatic

Havvand

Storegade 45A, 6800 Varde ligger i en højde på 12.5 meter over havets overflade.

Havvand på Land

På grund af den høje placering er adressen ikke i risiko for oversvømmelse ved stormflod. Kortet nedenfor viser et ekstremt havniveau på 7 meter over normalen.

Stomflod og havvand på Storegade 45A, 6800 VardeKortet viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 600 cm over det nuværende gennemsnitlige havniveau. Push-pin markøren angiver adressen Storegade 45A, 6800 Varde. Med det interaktive stormflodskort kan du vurdere andre områder og vandstandsstigninger - Åbn stormflodskort

Mere info om risiko for oversvømmelse ved stormflod:

Stormflod er oversvømmelser, som skyldes ekstrem vandstand i havet. En stormflod kan finde sted når kraftig vind presser store vandmasser fra havet ind over land. Risiko for oversvømmelse ved stormflod er størst i lave marskområder som Vadehavet og i fjorde, hvor vinden kan presse vandet ind, uden at det har mulighed for at komme ud igen. Stormflodsoversvømmelser er næsten årlige tilbagevendende fænomener i udsatte områder Læs mere om oversvømmelse fra stormflod her »

Stormflodskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Oversvømmelsesdirektivet - Risikoområder

Plantrin 1

Storegade 45A, 6800 Varde befinder sig ikke i et område, der er udpeget som højrisiko for havvands- eller vandløbsoversvømmelse under plantrin 1.

Se kort »

Plantrin 2

Adressen er heller ikke udpeget som højrisiko under plantrin 2.

Se plantrin 2 kort »

Mere info om oversvømmelsesdirektivet:

I forbindelse med EU's oversvømmelsesdirektiv har kystdirektoratet udpeget 14 afgrænsede risikoområder, hvor en større oversvømmelse fra havet, fjorde eller vandløb må anses som sandsynlig.

Læs mere om oversvømmelsesdirektivet »

Datakilder:
KystdirektoratetBoligfakta og Økonomi — Storegade 45A, 6800 Varde

BBR oplysninger

Rækkehuset på Storegade 45A i Varde er opført i 1994 og indeholder 2 værelser, et køkken og et badeværelse fordelt på 59 m2. Rækkehuset er en almennyttig bolig hos Arbejdernes Andels-Boligforening - Varde, boligafdeling 19, Storegade. Disse og mange andre ejendomsoplysninger er samlet i Bygnings- og Boligregistret (BBR). På DinGeo bruger vi BBR bredt og i kombination med andre geodata, f.eks. når vi vurderer risiko for oversvømmelse, radonforurening osv., samt ved computerberegnede ejendomsvurderinger. Vi har samlet nogle af de vigtigste BBR data nedenfor.

Generelle BBR informationer
Anvendelse Række-, kæde- eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne).
Boligtype Egentlig beboelseslejlighed
Opførselsesår 1994
Ombygningsår -
Fredning -
Ejerforhold Alment boligselskab
Køkkenforhold Eget køkken med afløb
Antal Etager 1
Antal toiletter 1
Antal badeværelser 1
Antal værelser 2

BBR materialer og installationer
Ydervægsmateriale Mursten
Tagmateriale Tegl
Varmeinstallation Fjernvarme/blokvarme
Opvarmningsmiddel -
Supplerende varme -
Vandforsyning Alment vandforsyningsanlæg
Afløbsforhold Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg

BBR arealer (Bygning nr. 1)
Bygning, Samlet areal 85 m2
Boligstørrelse 59 m2
Vægtet Areal 59 m2

!Andre udvalgte BBR data

BBR databasen indeholder desuden følgende informationer om ejendommen.

Mere end én bygning

Der er registreret to andre bygninger på adressen:

 • Bygning nr. 3: Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus opført i 1994 | areal: 170 m²
 • Bygning nr. 2: (UDFASES) Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne). opført i 1994 | areal: 87 m²
Det kan være svært at tage højde for de tilhørende bygninger f.eks. ifm. rækkehusets computerberegnede ejendomsvurdering.

BBR Noter

Udover de numeriske data er der følgende noter registreret i BBR:

 • ANDET AREAL ER 10 KVM. OVERDÆKKET AREAL
 • DEN OPRINDELIGE BYGNING 001 ER OPFØRT I 1822BBR-oplysningerne er sidst opdateret den 21 maj, 2022 - opdater

Du kan rette BBR oplysningerne online hvis du ejer ejendommen (kræver NemId):
Ret BBR-oplysninger


BBR meddelelse

Hent den officielle BBR meddelelse for Storegade 45A, 6800 Varde. Tryk på knappen for at hente PDF-filen via boligejer.dk.

Download BBR-Meddelelse

Du kan finde mange flere officielle dokumenter blandt ejendommens dokumenter.

Mere info om BBR:

Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register, der indeholder grunddata om bygnings- og boligforhold for samtlige bygninger i Danmark.

BBR-oplysningerne danner grundlag for beregningen af bl.a. ejendomsværdiskat og afgifter til vand, varme og renovation. Som boligejer er du ansvarlig for, at BBR-oplysningerne er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Hvis der er fejl i BBR oplysningerne, er det boligejerens ansvar, at sørge for, at de bliver rettet. Læs mere her » Urigtige oplysninger kan resultere i en bøde på op til 5.000 kr.

Læs mere om BBR data her »

Datakilder:
ois.dk

Energimærke

Vi kunne ikke finde et energimærke på Storegade 45A, 6800 Varde sidst vi kiggede (23. februar 2020). Det kan skyldes at bygningen ikke endnu er energimærket, eller, at det tidligere energimærke ikke længere er gyldigt.

Tjek det elektroniske energimærke »

Energimærkedata stammer fra den elektroniske energimærkerapport. Download rapporten her »
Sidst opdateret den 23 februar, 2020 - opdater


Mere info om Energimærket:

De fleste bygninger, der anvendes til beboelse eller erhverv, skal energimærkes ved salg eller udleje. Energimærkningen giver først og fremmest et overblik over, hvor dyr en bolig vil være i varme og el. Det har betydning for salgsprisen. Besparelsesforslagene viser, hvilke energimæssige forbedringer det kan betale sig at gennemføre. Læs mere om Energimærket her »

Datakilder:
SparEnergi.dk

Boligopvarmning

Den primære opvarmningskilde på Storegade 45A, 6800 Varde er fjernvarme. Der er ikke registreret supplerende varmeinstallationer.

Fjernvarme

Rækkehuset på Storegade 45A modtager fjernvarme fra DIN Forsyning Varme. Fjernvarme er stort set altid en fordel. DIN Forsyning Varme hører endda til blandt landets billigere fjernvarmeforsyninger - Deres pris for at opvarme et standard enfamiliehus på 130 m2 og et varmeforbrug 18,1 MWh er 11.877 kr. Find mere info om DIN Forsyning Varme her ».

Storegade 45A har et vægtet areal på 59 m2, der er mindre end standardboligen. Et estimat, der tager højde for det større areal lyder:

Beregnet årlig varmeomkostning
5.390 kr/år

Note: Der er tale om et estimat baseret på en forsimplet udregning. Den faktiske varmeregning vil naturligvis også afhænge af beboernes energivaner.

Du kan beregne den faktiske pris på baggrund af det konkrete forbrug samt varmeforsynings takstblad, som typisk er tilgængeligt på forsyningens hjemmeside. Hjemmesiden for DIN Forsyning Varme finder du her: http://www.dinforsyning.dk/.

Mere info om Boligopvarmning

Boligopvarmning er en betydelig post på boligbudgettet, som varierer meget, både over tid, opvarmningsform og så sandelig også geografisk fra den ene varmeforsyning til den næste.

I disse år har fjernvarmen vokseværk og flere og flere boliger tilsluttes. Det er en god udvikling - Fjernvarme er den miljømæssigt reneste opvarmningsform og i mange tilfælde også den billigste. DinGeo har samlet forsyningsområderne for alle 400+ danske fjernvarmeværker og sammenkoblet disse med flere andre fjernvarmedata-registre, inklusiv fjernvarmepriser.

Læs mere om data og datakilder her »
Læs mere om DIN Forsyning Varme her »

Hæftelser

Der er er ingen egentlige hæftelser på ejendommen Storegade 45A, 6800 Varde.

Der er dog to afgiftspantebreve. Afgiftpantebreve er afbetalte lån. De er altså ikke gæld, men eksisterer for at kunne spare tinglysningsafgift på et eventuelt fremtidigt pantebrev.

Afgiftpantebrev
Dato28. Jan, 1994
Prioritet3
TypeTillægstekst
Hovedstol2.479.000 kr.
Rentesatsikke opgivet
KreditorerNykredit Realkredit A/S
Afgiftpantebrev
Dato28. Jan, 1994
Prioritet4
TypeTillægstekst
Hovedstol2.908.800 kr.
Rentesatsikke opgivet
KreditorerNykredit Realkredit A/S


Adressens tinglysningsdata er sidst opdateret 22 januar, 2022  -  opdater

Du kan finde mere info, inklusiv ejeroplysninger, med et opslag direkte på tinglysning.dk »


Mere info om Hæftelser:

En hæftelse er en økonomisk forpligtelse eller et krav i ejendom. Nogle hæftelser er helt eller delvist afdragede og repræsenterer derfor ikke nødvendigvis boligejernes låneforpligtelser. Hæftelser er typisk tinglyste pantebreve, ejerpantebreve og realkreditpantebrev. Læs mere om Hæftelser her »

Datakilder:
Tinglysning.dk

Bygningen er ikke fredet eller tildelt bevaringsværdi

Varde Kommune har ikke fredet rækkehuset på Storegade 45A, 6800 Varde eller tildelt den bevaringsværdi.

Bevaringsværdi af Storegade 45A

Ikke-vurderet bygningSAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdiBevaringsværdi 9Bevaringsværdi 8Bevaringsværdi 7Bevaringsværdi 6Bevaringsværdi 5Bevaringsværdi 4Bevaringsværdi 3Bevaringsværdi 2Bevaringsværdi 1Bevaringsværdig bygningFredet bygning
< lav...              Bevaringsværdi               ...høj >

Du kan kontakte Varde Kommune for mere information.


Du kan finde mere information om bygningen direkte i FBB databasenMere info om fredede og bevaringsværdige bygninger:

Registeret over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB) indeholder ca. 355.000 bevaringsværdige bygninger og ca. 9.000 fredede bygninger.
Hvis en bygning er fredet og/eller bevaringsværdig kan der være restriktioner omkring renovering og ombygning. På den anden side kan der også være økonomiske fordele ved at eje et fredet eller bevaringsværdigt hus. Læs mere her »

Datakilder:
Kulturministeriet, Fredede og bevaringsværdige bygningerLokalområdet — Storegade 45A, 6800 Varde

Naboerne
kortuddannede familier uden børn

Den mest almindelige husstandstype i og omkring Storegade 45A, 6800 Varde er kortuddannede familier uden børn , d.v.s. conzoom®-typen Dannevang.

Dannevang

Dannevang
Kortuddannede familier uden børn

 • Par og enlige i alle aldre
 • Bor i mindre boliger i provinsen
 • Lav købekraft
 • Læser formiddagsaviser og lytter til radio
 • Spiller gerne online

Geodemografi

I Dannevang er lige over halvdelen enlige. De kan være unge, midaldrende og ældre. Den største andel er i 40’erne, men du finder dem i alle aldre. Langt de fleste har ingen hjemmeboende børn

Op mod halvdelen har ikke taget nogen uddannelse efter grundskolen. En tredjedel er lønmodtagere på grundniveau, mens omkring halvdelen er på offentlige forsørgelse af forskellig art, hvilket inkluderer pension

For de, som har egen indkomst, er der tale om lavindkomst. Mange er gældsatte og kun de, som har passet på ikke at komme i gældsfælden, og som har rimelige indkomster, finder vi i middelklassen. Resten ligger i arbejder- og underklassen. Formuen er for manges vedkommende negativ, dog noget højere for de, der ejer deres bolig

Lidt over halvdelen af Dannevang bor til leje i kæde- eller rækkehuse, mens resten er ejerboliger. Ikke mange boliger er over 90 m² og de handles typisk til under halv pris i forhold til landsgennemsnit. Vi finder Dannevang over hele landet, både i provinsbyer, storbyer og landsbyer

Omend indtægten er blandt de lavere i samfundet, har lidt over halvdelen bil og en del har endda to biler. Men det er måske ikke de nyeste og største biler, som du finder her

 

Adfærd, livsstil og holdninger

Dannevang er meget sociale. De besøger venner og familie flere gange om ugen, ligesom deres venner og familie også kommer til spisning de andre dage. Her er det i høj grad den traditionelle danske mad, der kommer på bordet. For ni ud af ti betyder det dansk mad med kød, sovs og kartofler.

Det meste af tiden lever Dannevang et stille liv. De benytter sig sjældent at kulturtilbud, de rejser ikke så ofte og de orienterer sig generelt meget mod det nære. Politik er kun interessant, hvis det omhandler lokalområdet – eller om skat. Derfor synes de også, at lokalavisen er en god kilde til information, omend det kun er lige over halvdelen, der får læst den hver uge

Til gengæld kan man møde typen online. Mange har en profil på Facebook og den tjekkes dagligt. Der ligger spil på computeren, men det forhindrer ikke, at der også bliver spillet online-spil. Næst efter underholdning og spil på nettet, er det dba.dk, der trækker, når de er online, og som de besøger ofte. Her handles der med alt brugt fra stort til småt. Det koster ikke noget at kigge og man kan jo være heldig at gøre en god handel

Dannevang synes for de flestes vedkommende, at internettet er en fordel i deres hverdag, men en tredjedel er utrygge ved betaling på nettet. Derfor ordner de kun få af deres bankforretninger på computeren, ligesom de sjældent foretager online betalinger

I Dannevangs tegnebog eller kommodeskuffe, finder du højst sandsynligt et lod eller en Lottokupon. Nogen jo skal vinde, så hvorfor ikke spille med?

Den daglige avis har typisk et logo fra BT, Ekstra Bladet eller lokalavisen på forsiden, hvoraf den sidstnævnte klart er den mest populære – den er jo også gratis. En del er medlem af Ældre Sagen, så de læser naturligvis også foreningens blad. Samvirke og Idényt er ligeledes populært læsestof i mange hjem. Når de læser ugeblade, er det som oftest Familie Journalen, men man bytter sig gerne til andre. Ellers bliver det ikke til megen læsning andet end underteksterne på DR1 eller TV2. Nyheder er god underholdning, så de har tit TV2 News kørende. Hører de radio, er den næsten med garanti indstillet på P4 eller en lokalradio

Sport er generelt interessant – på tv. I det virkelige liv tager Dannevang kun hjemmefra i motionsøjemed for at dyrke fitness eller for at løbe en tur. Sundhed interesserer dem ikke og der er også flere rygere i denne type end blandt danskerne generelt. Derfor synes Dannevang også generelt, at det er noget pjat at forbyde rygning på offentlige steder. Samvittigheden klares med at stikke et par light-produkter i indkøbsvognen

Du møder ikke Dannevang i mange udvalgte specialbutikker. De handler, hvor det er billigst og jagter gerne dagens gode tilbud

Når pengene er små, er der ingen grund til at rejse væk for at bruge dem. Så de holder næsten alle sammen ferie i Danmark. Men Dannevang mener også, at vi skal passe os selv i Danmark fremfor at støtte EU og andre lande

Kompassegmentet, Traditionelle-individorienterede, dækker den største andel i Dannevang med vægt på de Traditionelle

Holdningsmæssigt kommer det til udtryk ved, at de fleste i Dannevang føler, at alting ændrer sig for hurtigt og at globaliseringen og den teknologiske udvikling er skræmmende

Ved det seneste valg stemte flest på Socialdemokraterne, næstflest på Dansk Folkeparti, mens hver femte satte krydset ud for Venstre. Lidt over hver femte er på Robinsonlisten

Kun en tredjedel siger Nej tak til reklamer, da de gerne nyder at hygge sig med ugens tilbudsaviser
Mere info

Conzoom® er et databaseret segmenteringsværktøj, der opdeler de danske husstande i 36 forskellige typer. Med et DinGeo-adresseopslag får du gratis adgang til Conzoom® og et indblik i den gennemsnitlige husstand i området: Forbrugeradfærd, livsstil, holdninger, alder, antal af børn, indkomst, formue, osv.. Læs mere om Conzoom® »

Conzoom®-typen på en given adresse ændres løbende. Det skyldes dels den generelle almindelige udvikling i Danmark, men også lokalområdets til- og fraflytning. DinGeo opdaterer løbende Conzoom® - På Storegade 45A er data sidst opdateret 16 april, 2022.

Datakilde: Geomatic

Sådan stemmer naboerne

Storegade 45A hører til afstemningsområdet Varde By hvor der er 10.780 stemmeberettigede borgere.

!Valgdeltagelse

Der var 8.623 i Varde By, der afgav deres stemme. Det svarer til en flot valgdeltagelse på 80.0 under landsgennemsnittet på 84.5 procent.

Folketingsvalget 2019
Ved folketingsvalget i 2019 var Venstre det største parti i afstemningsområdet Varde By med 2.567 stemmer. Det svarer til 29.8 procent af de afgivne stemmer.

Grafen nedenfor viser valgresultatet for Varde By (venstre søjle) i forhold til landsresultatet (højre søjle).

Højdespringer

Nye Borgerlige fik relativt set mange stemmer i afstemningsområdet Varde By, med et indeks på 153 i forhold til landsgennemsnittet.

Underperformer

Alternativet klarede sig relativt set dårligst i afstemningsområdet Varde By, med et indeks på 46 i forhold til landsgennemsnittet.

Mere info om Valgdata:

Afstemningsområder er den mindste administrative inddeling i Danmark. Valgdata fra det lokale afstemningsområder giver et godt indblik i lokalområdet.

Læs mere om data her »

Datakilder:
Den danske valgdatabase

Risiko for indbrud

Baseret på Rigspolitiets statistiske opgørelser vurderes indbrudsrisiko på Storegade 45A, 6800 Varde at være lav.

Meget lav0.0-0.5 percent Lav 0.5-1.5 percent Mellem 1.5-3.0 percent Høj 3.0-6.0 percent Meget høj >6.0 percent

I perioden fra første kvartal 2016 og frem til og med andet kvartal 2018 er der anmeldt 62 indbrud i et område på en kvadratkilometer omkring Storegade 45A. Indenfor 1km2-kvadratcellen er der 2060 adresser. Omregnet betyder det at der i perioden årligt har været hvad der svarer til 12.04 indbrud per 1000 adresser. Det giver en estimeret indbrudsrisiko på 1.20 pct.


Grafen nedenfor viser den tidslige fordeling af indbrud.

Relativ høj opklaringsprocent i 6800 Varde

Opklaringsprocenten i 6800 Varde er relativ høj. I perioden 2011-2018 blev 8.0 procent af alle indbrud opklaret. Det er langt bedre en landsgennemsnittet på fem procent.


Mere info om Indbrudsrisiko:

Danmark har en trist rekord - Vi er det land i EU, der har flest indbrud pr. indbygger. Der er god grund til at 56 procent af danskerne er bekymret eller meget bekymret for at få indbrud i deres bolig. DinGeo viser landets mest detaljerede indbrudsrisiko, baseret på et detaljeret geodatasæt med en historisk oversigt over antallet af indbrud indenfor kvadratkilometerceller.

Kun fem procent af alle indbrud i Danmark bliver opklaret. Men der er store geografiske forskelle på, hvor mange indbrud der bliver opklaret. DinGeo viser chancen for at politiet opklarer indbrud i din by. Læs mere om Indbrudsrisiko her »

Indbrudsrisiko på kort

Datakilder:
Rigspolitiet: Statistik
Danmarks Radio: Se, hvor få indbrud politiet opklarer i din by

Bredbåndsmuligheder

Lynhurtigt Fastforbundet Internet

Der er gode bredbåndsmuligheder på Storegade 45A, 6800 Varde.

 • Fibernet: 4 forskellige udbydere med hastigheder op til 1000 / 1000 Mbit/s
 • COAX bredbånd (kabel-TV): 2 forskellige udbydere med hastighed op til 300 / 60 Mbit/s
 • xDSL bredbånd (telefonstik): 10 forskellige udbydere med hastighed op til 100 / 20 Mbit/s *

Se fibernet dækningsgrad omkring Storegade 45AGod mobildækning

Der er god 4G mobildækning på Storegade 45A med vejledende downloadhastighed op til 200+ Mbit/s. I Danmark findes der tre store mobilnetværk, der håndterer mobiltelefoni og mobilt bredbånd. På Storegade 45A er dækningen for de tre netværk:

 • TDC: 200+ Mbit/s
 • Tre: 100 - 200 Mbit/s
 • Telia-Telenor: 100 - 200 Mbit/s

Se 4G-dækningskort på Storegade 45A


Data sidst opdateret 13 februar, 2022

Du kan finde meget mere information og de bedste adresserelevante tilbud på siden
Internet og Mobildækning Storegade 45A, Varde
Se data direkte på tjekditnet.dkMere info om Bredbånd:

For moderne familier er digital infrastruktur efterhånden en nødvendighed på linje med drikkevand, elektricitet, offentlig transport o.s.v. De fleste boligkøbere inddrager bredbåndsmuligheder i deres boligsøgning og udenlandske undersøgelser har vist en målbar indflydelse på salgspriserne. Læs mere her »

Se fibernetdækning på kort

Se 4G-dækning på kort

Geologi

Jordarten under Storegade 45A, 6800 Varde er Smeltevandssand og -grus.

Smeltevandssand og -grus er aflejret under en af de mange Pleistocæne istider.

Smeltevandssand og -grus består af dårligt sorteret sand og grus afsat i f.eks. smeltevandsfloder. Sandet er ofte lagdelt og krydslejret, og kan stedvis være stærkt forstyrret af senere isoverskridelser.

Smeltevandssand
Typisk Smeltevandssand aflejret under istid (Foto H.J. Granat).

Smeltevandssand og –grus har gode nedsivningsegenskaber og derfor er risiko for oversvømmelse ved skybrud lille.

Smeltevandssand og smeltevandsgrus indeholder i nogle tilfælde små koncentrationer af uran og thorium, som under henfald frigiver Radon. Smeltevandssand og smeltevandsgrus under boligen kan derfor øge risiko for Radon i indeluften.

Mere info om Geologi:

Danmarks Jordartskort viser hvilke jordarter der ligger under pløje- og kulturlaget, typisk i ca. 1 meters dybde. De forskellige jordarter har forskellige egenskaber, der er vigtige i forhold til f.eks. risiko for sætningsskader, hydraulisk konduktivitet og risiko for oversvømmelse ved kraftig nedbør, og radonforurening af boligens indeluft.

Husk at du kan finde yderligere geologisk information fra de omkringliggende boringer (se nedenfor).

Se på kort

Læs mere om jordarter her »

Datakilder:
GEUS

Mere info om Boringer:

Der er udført mere end 300.000 undergrundsboringer i Danmark. DinGeo viser de boringer, der ligger tættest på opslagsadressen, med basale boringsoplysninger samt link til detaljerede borerapporter. Borerapporterne indeholder ofte nyttig og relevant informationer om geologi og grundvandsdybder. Læs mere om boringer her »

Datakilder:
GEUS

Geologiske boringer i nærheden af Storegade 45A

Den nærmeste overfladenære boring ligger 85 meter væk. Boringens lokalitet er navngivet Smedegade 35. Boringen blev afsluttet 20 november, 2007. Brøndborer var DK Jordboring ApS / Glibstrup as. Formålet med boringen var Forureningsbor./miljøundersøg./lossepl./affaldsdep./lov 214 og anvendelse er angivet som Forureningsbor./miljøundersøg./lossepl./affal. Boringen nåede en dybde på 7.5 meter. Du kan finde mere information i borerapporten 121. 1455 ».

Tabellen nedenfor lister de 10 nærmeste boringer sorteret efter afstand fra Storegade 45A.

Afstand, m Formål Dybde, m Borerapport
85 Forureningsbor. 7.5 121. 1455 »
130 Forureningsbor. 9.5 121. 1433 »
145 Forureningsbor. 10.0 121. 1432 »
258 Vandforsyningsboring 21.0 121. 531 »
292 Vandforsyningsboring 34.5 121. 112 »
297 163.2 121. 4 »
312 Forureningsbor. 121. 1672 »
315 Forureningsbor. 121. 1671 »
322 11.5 121. 1452 »
324 Forureningsbor. 121. 1668 »

Hvor langt er der fra Storegade 45A
til nærmeste

Risikovirksomhed

Nybro Gasbehandlingsanlæg
Kolonne 3


Afstand: 8,96 km


Kort Læs mere

Vindmølle

Højde: 0 m
Kapacitet: 150 kW


Afstand: 2,00 km


Kort Læs mere

Mobilmast

Østergade 8
6800 Varde


Afstand: 145 meter


Kort Læs mere

Apotek

Varde Apotek Østervold


Afstand: 155 meter


Læs mere

Dagligvare

Kvickly Dagligvarer


Afstand: 217 m


Læs mere

Renseanlæg

Varde Renseanlæg


Afstand: 1,72 km


Læs mere

Daginstitution

Børnehaven Vestervold - Varde


Afstand: 483 m


Læs mereDinGeo oversigter

Info om Postnummer: 6800 Varde
Info om vej: Storegade
Stamoplysninger for Storegade 45A, 6800 Varde
Geografiske koordinater 55.62179778°N, 8.4824055°Ø
Højde over havets overflade 12,5 m.o.h.
Sogn Varde Sogn »
Politikreds Syd- og Sønderjyllands Politi
Adressens Id 0a3f50b9-fd1e-32b8-e044-0003ba298018
BFE nummer 5754168
Almennyttig boligafdeling 19, Storegade »

Stamoplysninger:

Vi har samlet diverse stamoplysninger på Storegade 45A, 6800 Varde.