DinGeo — i hele Danmark

Bredegade 3, 9000 Aalborg

DinGeo har samlet informationer på Bredegade 3 i én detaljeret boligrapport.

Ejendommen ligger i Aalborg Kommune og tilhører skoledistriktet Sønderbroskolen. De nærmeste naboer er typisk par og enlige i ældre huse. Den årlige risiko for indbrud er relativ lav, 0.9 procent i området. Generer openAI beskrivelse

Matrikelkort Bredegade 3

Luftfoto af Bredegade 3, 9000 Aalborg. Matriklen er markeret med den grønne polygon.

Se flere fotos


Bemærk: Dingeo boligrapporten består udelukkende af offentligt tilgængelig geodata - læs mere om DinGeo og vores datakilder her.

Sundhed — Bredegade 3, 9000 Aalborg

Radon

Baseret på den overordnede radonklassificering og lokale geologiske forhold vurderes radonrisiko på Bredegade 3, 9000 Aalborg at være Meget lav.

Meget lavRadonrisiko Lav Radonrisiko Mellem Radonrisiko Høj Radonrisiko Meget højRadonrisiko
!Radonklassificering

Bredegade 3, 9000 Aalborg ligger i den gamle Ålborg kommune, der er klassificeret som Radonklasse 1 den næstlaveste klassificering. Det betyder at 0,3%-1% af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på 200 Bq/m3 eller mere (WHO anbefaler at koncentrationen ikke overstiger den øvre grænseværdi på 100 Bq/m3). Som udgangspunkt er risiko for Radon i boligen derfor lav.

Radonklasse 1 klassificeringen stammer fra den landsdækkende radonundersøgelse fra 2001. Undersøgelsen inkluderede 21 målinger i den gamle Ålborg kommune. Af de 21 målinger var den højeste radonkoncentration 100 Bq/m3 og middelkoncentationen var 43 Bq/m3.

Geologi

Det geologiske underlag på Bredegade 3, 9000 Aalborg er Marint sand og ler (Se Geologi og Geoteknik), der ikke øger risikoen for Radon.

BBR data om byggeår kunne desværre ikke findes

BBR data om bygningens kælderforhold kunne desværre ikke findes

Radon i danske boliger
Der er lav risiko for Radon på Bredegade 3, 9000 Aalborg.

Mere info om Radon:

Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart, der dannes i jord -og bjergarter, som indeholder thorium og uran. Radon trænger ind i boliger fra undergrunden. Gasarten kan hverken ses, lugtes eller smages.

DinGeo angiver risiko for Radon, og inkluderer ikke egentlige målinger indefra boligen...
Læs mere om Radon her »

Se radonkort

Datakilder:
Risø, Statens Institut for Strålehygiejne, GEUS

Jordforurening

!Mistanke om jordforurening på grunden

Der er registreret mistanke om jordforurening på Bredegade 3, 9000 Aalborg. Ifølge de senest tilgængelige oplysninger fra Miljøstyrelsen og Regionen er grunden ikke undersøgt. Men myndighederne har kendskab til aktivitet på grunden, der i visse tilfælde kan forårsage jordforurening og derfor er den registreret. Langt de fleste V1-registrerede grunde frikendes for jordforurening, når de undersøges nærmere. Typisk finder regionerne jordforurening på ca. en tredjedel af de V1-registrerede grunde. Vil du vide mere er det en god ide at kontakte Region Nordjylland og spørge nærmere - Grunden er registreret med lokalitetsnummer: 851-03101.

xManglende oplysninger om olietank

Vi mangler BBR oplysninger om olietanke på ejendommens grund.

!Jordforurening i nærområdet

Udover at selve grunden er forurenet, så er det værd at bemærke, at der indenfor en radius på ca. 500 meter fra adressen er 56 jordforureninger. Det er et meget højt antal. Blandt det totale antal jordforureninger er 17 egentlige jordforureninger (type V2), mens 39 er mulige forureninger der ikke endnu er undersøgt (type V1).

Jordforureningskort på Bredegade 3, 9000 AalborgKortet ovenfor viser jordforurening i området omkring matriklen 651-Aalborg Bygrunde, der hører til Bredegade 3, 9000 Aalborg. De røde omrader er egentlige jordforureninger (V2) og blå områder er mulige forureninger, der ikke endnu er undersøgt (V1). - Åbn stort kort

Jordforureningsattest

Download en officiel jordforureningsattest for Bredegade 3, 9000 Aalborg. Tryk på knappen og en PDF-fil vil blive dannet via Danmarks Miljøportal.

Download Jordforureningsattest

Mere info om jordforurening:

Forurenet jord truer grundvandet, naturen og menneskers sundhed. Spredt ud over Danmark er der mere end 15.000 grunde, der er forurenede af industri, affald og tankanlæg. Dertil kommer et tilsvarende antal grunde der muligvis er forurenede. Desuden er der i Danmark omkring 200.000 sløjfede olietanke, der udgør en væsentlig risiko for uregistreret jordforurening af specielt parcelhusgrunde.

Ved boligkøb skal du altid tjekke jordforurening og olietank. Olietank bør være registreret i BBR.

Læs mere om jordforurening her »
Læs mere om olietanke her »

Se Jordforureningskort

Datakilder:
Danmarks Miljøportal

Jordforureninger (V2) tæt på Bredegade 3, Aalborg
LokalitetAfstand (meter)NuanceringStofferMere info
Bredegade 1A, 9000 Aalborg
lok. nr. 851-02032
51 F0 -
Gabels Torv 1, 9000 Aalborg
lok. nr. 851-02707
144 F0 -
Frederikstorv , 9000 Aalborg
lok. nr. 851-02949
188? -
Rendsburggade 12, 9000 Aalborg
lok. nr. 851-02818
238? -
RENDSBURGGADE 2 (TIDL. NØRREGADE 13), 9000 Aalborg
lok. nr. 851-02977
242? -
Gammel Havn 1, 9000 Aalborg
lok. nr. 851-00645
264? -
Rendsburggade 14, 9000 Aalborg
lok. nr. 851-00149
321? -
Vingårdsgade 10, 9000 Aalborg
lok. nr. 851-02022
335? -
Rantzausgade 25, 9000 Aalborg
lok. nr. 851-00942
359 F0 -
Vingårdsgade 11, 9000 Aalborg
lok. nr. 851-00551
376? -
Bispensgade 9, 9000 Aalborg
lok. nr. 851-00941
380 F0 -
Danmarksgade 15, 9000 Aalborg
lok. nr. 851-00947
393? -
KJELLERUPSGADE 4, 9000 Aalborg
lok. nr. 851-02513
398 F0 -
Sankelmarksgade 2, 9000 Aalborg
lok. nr. 851-03447
400 F0 -
Boulevarden 27, 9000 Aalborg
lok. nr. 851-00940
405 F0 -
Ågade 25, 9000 Aalborg
lok. nr. 851-02002
431! F2 -
Danmarksgade 14, 9000 Aalborg
lok. nr. 851-02044
445? -

Tabellen viser de 17 kortlagte jordforureninger (af typen V2), der ligger indenfor en ca. 500 meter radius af Bredegade 3, 9000 Aalborg.
Afstand angiver afstanden i meter fra Bredegade 3 til den pågældende jordforurening.
Nuancering angiver forureningskategori. F0 er den mindst alvorlige kategori, der angiver, at forureningen ikke umiddelbart udgør en sundhedsrisiko ift. brug af hus og have. Forureningskategori ! F1 betyder, at der er en forurening, der antageligvis ligger et stykke nede i jorden. Hvis du følger simple råd, så kan du uden sundhedsmæssig betydning bruge hus og have. Forureningskategori ! F2 er den højeste kategori. Det kan være en kraftig forurening, der kan have betydning for brugen af hus og have og desuden påvirke boligens indeklima. ? angiver at jordforureningen ikke endnu er kategoriseret.
Stoffer angiver hvilket helbredsskadelige stoffer, der er knyttet til den pågældende jordforurening.
Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

Mulige jordforureninger (V1) tæt på Bredegade 3, Aalborg
LokalitetsnummerAfstand (meter)Mere info
Bredegade 3, 9000 Aalborg
lok. nr. 851-03101
8
KLOKKESTØBERGADE 19, 9000 Aalborg
lok. nr. 851-03200
110
Nørregade 14, 9000 Aalborg
lok. nr. 851-02205
122
Møllegade 13, 9000 Aalborg
lok. nr. 851-00257
134
Søndergade 23, 9000 Aalborg
lok. nr. 851-01385
148
Nytorv 5A, 9000 Aalborg
lok. nr. 851-00781
158
ALGADE 28, 9000 Aalborg
lok. nr. 851-00660
176
SKIPPER CLEMENTS GADE 1, 9000 Aalborg
lok. nr. 851-02254
200
Rendsburggade 12, 9000 Aalborg
lok. nr. 851-02818
232
Sankt Hans Gade 2A, 9000 Aalborg
lok. nr. 851-00118
236
Danmarksgade 21, 9000 Aalborg
lok. nr. 851-02902
253
Ågade 3, 9000 Aalborg
lok. nr. 851-02917
254
RENDSBURGGADE 2 (TIDL. NØRREGADE 13), 9000 Aalborg
lok. nr. 851-02977
255
Gammel Havn 1, 9000 Aalborg
lok. nr. 851-00645
264
Rendsburggade 14, 9000 Aalborg
lok. nr. 851-00149
277
Niels Ebbesens Gade 16A, 9000 Aalborg
lok. nr. 851-02537
305
Niels Ebbesens Gade 31, 9000 Aalborg
lok. nr. 851-02541
307
Ågade 15 og 15 B, 9000 Aalborg
lok. nr. 851-02404
320
Kjellerups Torv 10, 9000 Aalborg
lok. nr. 851-02380
333
ROSENLUNDSGADE 9, 9000 Aalborg
lok. nr. 851-02992
339
BOULEVARDEN 19, 9000 Aalborg
lok. nr. 851-00662
369
Adelgade 12, 9000 Aalborg
lok. nr. 851-00297
382
Maren Turis Gade 5, 9000 Aalborg
lok. nr. 851-00247
386
Jomfru Ane Parken 8, 9000 Aalborg
lok. nr. 851-02304
396
Jyllandsgade 21A, 9000 Aalborg
lok. nr. 851-00854
402
Maren Turis Gade 11, 9000 Aalborg
lok. nr. 851-01025
407
BOULEVARDEN 28-30, 9000 Aalborg
lok. nr. 851-02429
419
Kjellerups Torv 10, 9000 Aalborg
lok. nr. 851-02197
436
Danmarksgade 7, 9000 Aalborg
lok. nr. 851-00797
437
Kjellerupsgade 17, 9000 Aalborg
lok. nr. 851-03300
443
Brettevillesgade 8, 9000 Aalborg
lok. nr. 851-00985
444
KJELLERUPSGADE 23 OG 23A, 9000 Aalborg
lok. nr. 851-00937
458
Danmarksgade 5A, 9000 Aalborg
lok. nr. 851-00555
465
BRETTEVILLESGADE 14, 9000 Aalborg
lok. nr. 851-00984
473
Dag Hammarskjølds Gade 2A, 9000 Aalborg
lok. nr. 851-00904
492
Jomfru Ane Gade 13, 9000 Aalborg
lok. nr. 851-01086
494
Ved Stranden 14, 9000 Aalborg
lok. nr. 851-02130
495
Vesterbro 46, 9000 Aalborg
lok. nr. 851-03178
497
Jyllandsgade 22, 9000 Aalborg
lok. nr. 851-00889
498

Tabellen viser potentielle jordforureninger, der endnu ikke er undersøgt i detaljer (typen V1), som ligger i området omkring Bredegade 3, 9000 Aalborg.
Afstand angiver afstanden i meter fra Bredegade 3 til den pågældende jordforurening.
Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

Adressens jordforureningsdata er sidst opdateret 02 juli, 2024. - opdater

Jordforureningsdata indsamles, opdateres og adminstreres af regionerne. Hvis du vil vide mere om jordforurening omkring Bredegade 3, 9000 Aalborg bør du kontakte den ansvarlige myndighed hos Region NordjyllandLuftforurening

Udendørs luftkvalitet på Bredegade 3, 9000 Aalborg er gennemgående god.

NO2

Luftkoncentrationen af kvælstofdioxid (NO2) er 11.0 µg/m3, hvilket er relativt lavt ift EU's grænseværdi på 40 µg/m3. NO2 dannes i forbrændingsprocesser i biler, lastbiler, kraftværker, o.s.v. og høje koncentrationer af NO2 indikerer derfor dårlig luftkvalitet.

PM2.5

Luftkoncentrationen af PM2.5 partikler er 8.8 µg/m3, hvilket er under WHO's grænseværdi på 10 µg/m3. Hovedparten af de fine PM2.5 partikler er dannet udenfor Danmark og transporteret hertil med vinden. Hele Sjælland, Fyn og Sønderjylland har værdier over WHO's grænseværdi - Se de landsdækkende PM2.5 variationer på kort »

PM10

Luftkoncentrationen af PM10 partikler er 16.4 µg/m3, hvilket er under EU's og WHO's grænseværdi på henholdsvis 40 og 20 µg/m3. PM10 partikler er oftere fra lokalområdet og koncentrationerne har større geografisk variation end PM2.5 - Se de landsdækkende PM10 variationer på kort »

!Black carbon

Luftkoncentrationen af Black carbon (eller sod) partikler er 0.4 µg/m3. Det er en svagt forhøjet koncentration. Black carbon er ultrafine sod-partikler fra forbrændingskilder (f.eks. vejtrafik, brændeovne, kraftværker). Forhøjede koncentrationer forekommer i og omkring de større byer.

!Partikelantal

Der er estimeret 7400 partikler per cm3 luft. Det er en svagt forhøjet koncentration. Partikelantal er tilnærmelsesvis det samme som ultrafine partikler.

Brændeovne og pejse

Der er en lav koncentration af brændeovne og pejse i Aalborg med i gennemsnit 17.6 enheder per km² - Se de landsdækkende variationer på kort »


Bemærk: De modellerede luftkvalitetsdata er beregnede årsmiddelkoncentrationer i 2 meters højde for året 2019. De modellerede data har udelukkende vejledende karakter og repræsenterer ikke egentlige målinger. Læs mere her »

Mere info om Luftforurening:

Luftforurening menes at være skyld i ca. 6.000 for tidlige dødsfald årligt i Danmark. Det svarer til, at den forventede levetid for befolkningen som helhed er reduceret med 6-9 måneder. Hertil kommer astma og andre følgesygdomme af luftforurening, der nedsætter livskvalitet.

Læs mere om Luftforurening her »

Se Luftforureningskort

Datakilder:
DCE - Nationalt center for Miljø og Energi - Luften på din vej

Trafikstøj

Der er ikke registreret trafikstøj på adressen Bredegade 3, 9000 Aalborg

Støjmålinger (dB)


55-60
55-60 dB
60-65 dB
60-65 dB
65-70 dB
65-70 dB
70-75 dB
70-75 dB
Over 75 dB
Over 75 db

Trafikstøjkort på Bredegade 3, 9000 AalborgKortet viser trafikstøj i området omkring Bredegade 3, 9000 Aalborg. - Åbn stort kort


Støjdata stammer fra Miljøstyrelsens kortlægning af støjbelastede boliger i 2017 og er vejledende. Data er indsamlet og behandlet af kommunerne i hovedstadsområdet, Odense, Aalborg og Aarhus kommune samt Vejdirektoratet og Banedanmark. Der er primært indsamlet data for veje og jernbaner. Støjbelastningen er beregnet som et gennemsnit af den samlede mængde støj, der er indsamlet i løbet af et døgn på baggrund af trafiktællinger og vejrforhold.

Nedenstående tabel viser trafikstøj i 1.5 meters højde på Bredegade 3, 9000 Aalborg om dagen:

StøjtypeLydstyrke
Større veje ingen registreret støj (*)
Veje i byingen registreret støj (*)
Større jernbaneringen registreret støj (*)
Jernbane i byingen registreret støj (*)
Større lufthavningen registreret støj (*)
(*) "ingen registreret støj" kan skyldes manglende målinger.

Den samlede støjkortlægning vises på Miljøstyrelsens Støj-Danmarkskort og inkluderer også estimater for støj i 4 meters højde og om natten.

Mere info om Trafikstøj:

Det vurderes at flere tusinde danskere hvert år indlægges med forhøjet blodtryk eller hjertesygdom på grund af den ekstra risiko som trafikstøj giver. Vejstøj menes årligt at være årsag til 200-500 for tidlige dødsfald.
Læs mere om Trafikstøj her »

Se Støjkort

Datakilder:
Miljøstyrelsen

Hårdhed af drikkevand

Drikkevand på adressen Bredegade 3, 9000 Aalborg har hårdhed: 12 - 18. Det betyder at vandet er klassificeret som temmeligt hårdt. Hårdhedsgraden er baseret på et gennemsnit for kommunen. Vi anbefaler derfor, at du undersøger hårdhedsgraden hos dit lokale vandværk.
Vandets Hårdhed, dH
dH <4 dH 4-8 dH 8-12 dH 12-18 dH 18-24 dH 24-30 dH >30

Mere info om hårdhed af drikkevand:

Hårdt drikkevand medfører tilkalkning af elkedler, vaskemaskiner og toiletter og øget forbrug af vaske- og rengøringsmidler. Hårdt vand har ingen kendt skadelig effekt på helbredet. Læs mere om drikkevandets hårdhed her »

Se Hårdhedskort

Datakilder:
GEUSRisiko for oversvømmelse — Bredegade 3, 9000 Aalborg

Ekstrem regn

Der kan være risiko for oversvømmelse ved kraftig regn og/eller regulære skybrud på adressen Bredegade 3, 9000 Aalborg.

Ejendommen ligger ikke i en lavning, men overfladevand har svært ved at sive ned i jorden da befæstelsesgraden er høj.

Lavninger

Bredegade 3, 9000 Aalborg ligger ikke i en lavning og som udgangspunkt er risikoen for at regnvand samler sig på adressen under skybrud derfor lav.

Kortet nedenfor viser afløbsløse lavninger i landskabet. Nedløbsriste der kan lede overfladevandet i kloak er vist med sorte firkanter.

Ekstrem regn på Bredegade 3, 9000 AalborgRisiko for oversvømmelse ved ekstrem regn afhænger i høj grad af terrænet. Kortet ovenfor viser lavninger (markeret med blå) omkring Bredegade 3, 9000 Aalborg. De blå områder viser den potentielle maksimale udbredelse af skybrudsrelateret oversvømmelse hvis alle lavninger bliver helt fyldt med vand. - Åbn stort kort
!Høj befæstelsesgrad
Den gennemsnitlige befæstelsesgrad i området omkring Bredegade 3, 9000 Aalborg er 80 procent. Det betyder, at ca. 80 procent af overfladen er bebygget eller belagt med asfalt, fliser, brosten mv., der hindrer regn- og overfladevand at sive ned i jorden.
!Hydraulisk ledningsevne
I perioder med kraftig nedbør vil det øverste jordlag have en middellav hydraulisk ledningsevne på 200 - 250 mm/dag i området omkring Bredegade 3, 9000 Aalborg. Selv i ubebyggede områder vil regnvand derfor blive på overfladen og kun relativt langsomt trænge ned i jorden.

Mere info om risiko for oversvømmelse ved skybrud:

Skybrud er meget voldsomme regnbyger, der forårsager oversvømmelse af kloakker og tagrender. Risiko for oversvømmelser kan have indflydelse på huspriser, forsikringspræmier og kloakafledningsafgifter. Inden et boligkøb er det derfor en god ide, at overveje risikoen for oversvømmelse ifm skybrud. Læs mere om skybrud her »
Lavningskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Grundvand

Bredegade 3 ligger i et område hvor grundvand ikke ser ud til at udgøre en risiko ifm oversvømmelse.
Historiske grundvandsdybder 1991-2020

Den modellerede gennemsnitlige grundvandsdybde er 2.1 meter på adressen. Dybden er baseret på data fra hele perioden 1991-2020 i vinterhalvåret. Medtages usikkerhed/datavariation ligger den gennemsnitlige grundvandsdybde i intervallet 1.2 - 3.3 meter. Det ret store usikkerhedsinterval afspejler bl.a. (1) usikkerhed på den nummeriske model, (2) naturlige nedbørsvariationer og (3) usikkerhed på de målte grundvandssdybder i de geologisk boringer.

Baseret på de historiske observationer og den nummeriske grundvandsmodel er der ikke tegn på at Bredegade 3 har problemer med højtliggende grundvand, for nuværende.

Historiske grundvandsdybder (1991-2020)
Bredegade 3, 9000 Aalborg


Ekstrem regn på Bredegade 3Kortet viser den modellerede dybde til grundvandet omkring Bredegade 3. Kortudsnittet måler 1.600 x 800 meter og adressen er markeret med markør . Dybderne er baseret på historiske (1991-2020) målinger i vinterhalvåret (i geologisektionen længere nede på siden kan du få mere detaljeret information om de geologiske boringer tæt på adressen, hvorfra grundvandsdata stammer). Modelberegningerne er nedskaleret fra 100 m grid til 10 m grid med brug af maskinlæring. Områder med højt grundvand er markeret med blå farver, mens gule og orange farver svarer til et dybere grundvandsspejl. - Åbn stort kort
Fremtidige grundvandsstigninger i perioden 2041-2070

Der sker sandsynligvis ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen over de næste 40-50 år. I følge en modelberegning med et højt CO₂-niveau, så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (4.1 centimeter) i perioden 2041-2070.

Se 2041-70 ændringer på stort kort ».

Perioden 2071-2100

Der sker sandsynligvis heller ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen når vi kigger længere ud i fremtiden. I følge en modelberegning (igen med et højt fremtidigt atmosfærisk CO₂-niveau), så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (6.3 centimeter) i perioden 2071-2100.

Se 2071-2100 ændringer på stort kort ».Mere info om stigende grundvand:

Grundvandsspejlet er udtryk for et niveau i jorden - Under grundvandsspejlet er alle mellemrum i jorden mættet og fyldt med vand, og over grundvandsspejlet er jorden umættet med vand. Flere steder i Danmark ligger grundvandsspejlet tæt på overfladen. Med forventede klimaændringer og øget nedbør, vil grundvandet uværgeligt stige og områder hvor grundvandsspejlet når op til overfladen vil blive omdannet til sump. Eksperter mener, at affekten af grundvandsstigninger kan blive langt større for Danmark end effekten af havniveaustigninger i takt med, at klimaet ændrer sig. Læs mere om stigende grundvand her »

Grundvandskort »

Datakilde:
HIP

Vandløbsoversvømmelse

Bredegade 3, 9000 Aalborg er ikke i umiddelbar risiko for oversvømmelse ifm forhøjet vandstand i nærmeste vandløb.

Vandløbsstigning

Kortet nedenfor viser områder der vil blive oversvømmet ved 1 meter vandstandsstining i nærmeste vandløb.

Oversvømmelsesrisiko fra vandløb på Bredegade 3, 9000 AalborgKortet ovenfor viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 100 cm over det normale niveau i nærmeste vandløb. Push-pin markøren angiver adressen Bredegade 3, 9000 Aalborg. Data er stillet til rådighed af Klimatilpasning.dk. Se nærmere på det interaktive Vandløbsflodskort - Åbn vandløbskort

Mere info om risiko for oversvømmelse fra vandløb:

Ved massive vandløbsstigninger kan åer og vandløb gå over deres bredder og give oversvømmelser. Læs mere om oversvømmelse fra vandløb her »

Vandløbskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk
GeoMaticHavvand

Bredegade 3, 9000 Aalborg ligger i en højde på 5.1 meter over havets overflade.

Havvand på Land

Med en placering på mere end 3 meter over havets overflade, er adressen ikke i umiddelbar risiko for oversvømmelse ved stormflod. Kortet nedenfor viser en ekstrem vandstand på 510 centimeter over normalen.

Stomflod og havvand på Bredegade 3, 9000 AalborgKortet viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 510 cm over det nuværende gennemsnitlige havniveau. Push-pin markøren angiver adressen Bredegade 3, 9000 Aalborg. Med det interaktive stormflodskort kan du vurdere andre områder og vandstandsstigninger - Åbn stormflodskort

Mere info om risiko for oversvømmelse ved stormflod:

Stormflod er oversvømmelser, som skyldes ekstrem vandstand i havet. En stormflod kan finde sted når kraftig vind presser store vandmasser fra havet ind over land. Risiko for oversvømmelse ved stormflod er størst i lave marskområder som Vadehavet og i fjorde, hvor vinden kan presse vandet ind, uden at det har mulighed for at komme ud igen. Stormflodsoversvømmelser er næsten årlige tilbagevendende fænomener i udsatte områder Læs mere om oversvømmelse fra stormflod her »

Stormflodskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Oversvømmelsesdirektivet - Risikoområder

Plantrin 1

Bredegade 3, 9000 Aalborg befinder sig ikke i et område, der er udpeget som højrisiko for havvands- eller vandløbsoversvømmelse under plantrin 1.

Se kort »

Plantrin 2

Adressen er heller ikke udpeget som højrisiko under plantrin 2.

Se plantrin 2 kort »

Mere info om oversvømmelsesdirektivet:

I forbindelse med EU's oversvømmelsesdirektiv har kystdirektoratet udpeget 14 afgrænsede risikoområder, hvor en større oversvømmelse fra havet, fjorde eller vandløb må anses som sandsynlig.

Læs mere om oversvømmelsesdirektivet »

Datakilder:
KystdirektoratetBoligfakta og Økonomi — Bredegade 3, 9000 Aalborg

BBR oplysninger

Vi kunne ikke finde BBR oplysninger på Bredegade 3, 9000 Aalborg.

BBR meddelelse

Hent den officielle BBR meddelelse for Bredegade 3, 9000 Aalborg. Tryk på knappen for at hente PDF-filen via bbr.dk.

Hent BBR-Meddelelse

Du kan finde mange flere officielle dokumenter blandt ejendommens dokumenter.

Mere info om BBR:

Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register, der indeholder grunddata om bygnings- og boligforhold for samtlige bygninger i Danmark.

BBR-oplysningerne danner grundlag for beregningen af bl.a. ejendomsværdiskat og afgifter til vand, varme og renovation. Som boligejer er du ansvarlig for, at BBR-oplysningerne er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Hvis der er fejl i BBR oplysningerne, er det boligejerens ansvar, at sørge for, at de bliver rettet. Læs mere her » Urigtige oplysninger kan resultere i en bøde på op til 5.000 kr.

Læs mere om BBR data her »

Datakilder:
ois.dk

Energimærke

Ejendommen på Bredegade 3 har energimærke F.

Det nuværende energimærke

A 2020A2015A2010BCDEF fill-opacity="0.7"G

Energimærket er gyldigt fra 31. oktober 2017 til 31. oktober 2027.


!Energiforbedringer

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2015, så et energimærke F efterlader plads til forbedring. Med hele 37 forslag til energiforbedringer er der faktisk gode muligheder for at forbedre bygningens energieffektivitet. Energiforbedringerne fokuserer på automatik, belysning, etageadskillelse, loft, solceller, terrændæk, varmerør, varmtvandsrør, vinduer og ydervægge.

Forbedringsforslag - Oversigt

ForslagÅrlig besparelseInvesteringRentabel
Ydervægge: Udvendig efterisolering af massive ydervægge med 200 mm og efterisolering af massive bindingsværksmure til i alt 200 mm41.100 kr740.800 kr
Solceller: Montering af 6 kWp solcelleanlæg9.700 kr111.200 kr
Automatik: Montering af automatik med udetemperaturkompensering (ny blandesløjfe)8.200 kr22.500 kr
Belysning: St.plan - Banken og åbentkontor - Udskiftning af armaturer 7.700 kr56.000 kr
Vinduer: Udskiftning af vinduer & yderdøre med 1 lags glas4.600 kr97.000 kr
Etageadskillelse: Under lejemål til højre (Slotsgade 2) - Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder med 100 mm isolering 3.100 kr20.400 kr
Etageadskillelse: Isolering af uisoleret etageadskillelse mod det fri (passagen) med 300 mm isolering 2.200 kr7.800 kr
Varmerør: Kælder - Isolering af varmefordelingsrør op til 50 mm1.800 kr28.400 kr
Loft: Efterisolering af loftsrum med 300 mm isolering1.700 kr59.300 kr
Loft: Efterisolering af lodret skunk med 200 mm isolering1.600 kr44.200 kr
Belysning: 1.Sal - Banken - Stort mødelokale - Udskiftning af armaturer 1.200 kr12.800 kr
Belysning: Trappeopgang til boligerne - Udskiftning af glødepærer til LED1.200 kr500 kr
Etageadskillelse: Under banken (Bredegdae3), stort arkiv - Efterisolering af gulv mod uopvarmet kælder med 150 mm isolering1.000 kr21.200 kr
Belysning: 1.Sal - Banken - Frokoststue - Udskiftning af armaturer 1.000 kr7.900 kr
Etageadskillelse: Efterisolering af lukket etageadskillelse mod uopvarmet tagrum med 300 mm isolering1.000 kr35.500 kr
Loft: Efterisolering af vandret skunk med 150 mm isolering900 kr31.900 kr
Belysning: 1.Sal - Banken - Gang/omklædning - Udskiftning af armaturer og udskiftning af glødepærer til LED700 kr3.800 kr
Belysning: 1.Sal - Banken - Lager - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder600 kr7.700 kr
Varmerør: Kælder - Isolering af varmefordelingsrør op til 50 mm600 kr9.500 kr
Loft: Lejemål til venstre (Slotsgade 2) - Efterisolering af loftsrum med 300 mm isolering600 kr13.600 kr
Belysning: Slotsgade 2, Lejemål til venstre - 1.Sal - Bagerste lagerlokale - Udskiftning af armaturer og glødepære til LED500 kr4.900 kr
Belysning: Slotsgade 2, Lejemål til venstre - 1.Sal - Frokoststue - Udskiftning af glødepærer til LED400 kr200 kr
Etageadskillelse: Under banken (Bredegade 3), Indgang & depotrum - Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder med 100 mm isolering 200 kr2.100 kr
Varmtvandsrør: Kælder - Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 50 mm100 kr600 kr
Vinduer: Udskiftning af vinduer & yderdøre med 2 lags termorude9.000 kr387.500 kr
Terrændæk: Resterende lejemål - Ophugning af eksisterende terrændæk og støbning af nyt med 250 mm mineraluld eller polystyrenplader5.000 kr441.600 kr
Vinduer: Udskiftning af vinduer & yderdøre med 1+1 lags glas3.500 kr206.800 kr
Loft: Udvendig efterisolering af skråvægge med 300 mm isolering3.300 kr265.900 kr
Vinduer: Udskiftning af tagvinduer med 2 lags termorude2.100 kr138.000 kr
Automatik: Montering af automatik med udetemperaturkompensering (ny blandesløjfe)1.500 kr22.500 kr
Belysning: Slotsgade 2, Lejemål til venstre - 1.Sal - Lagerlokaler - Udskiftning af armaturer 500 kr11.200 kr
Belysning: Kælderen under banken - Udskiftning af armaturer 300 kr11.300 kr
Varmtvandsrør: Kælder - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm300 kr6.800 kr
Ydervægge: Udvendig efterisolering af kvistflunke med 150 mm200 kr8.400 kr
Belysning: Slotsgade 2, Lejemål til venstre - St.plan - Toilet/baglokale - Installation af bevægelsesmelder100 kr1.300 kr
Belysning: 1.Sal - Banken - Toiletter - Installation af bevægelsesmelder100 kr2.500 kr
Belysning: Fælles kælder - Udskiftning af armaturer -12.500 kr

Forklaring til kolonnerne:
Årlig besparelse angiver hvor stor en økonomisk besparelse i varmeudgifter, der vurderes at kunne realiseres med den givne forbedring. Investering er den estimerede engangsudgift forbundet med forbedringen. Rentabelt er er markeret hvis de årlige besparelser kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen.

Energimærkerapporten indeholder desuden 13 andre forslag, der bør overvejes; I det mindste i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse. Der er ikke udregnet et muligt energimærke hvis alle forbedringsforslag implementeres.

Energimærke efter forbedringer

A 2020A2015A2010BCDEF fill-opacity="0.7"G

Det nuværende energimærke () kan forbedres2 trin via rentable forbedringer () og 0 trin med alle forbedringerne ().

Grønne investeringer i ejendommen på Bredegade

De 37 forbedringsforslag listet i oversigten repræsenterer grønne investeringer, der reducerer energiforbruget, hjælper miljøet, mindsker CO₂ udledningen og giver årlige besparelser på boligopvarmning:

 • CO₂ udledning: Energiforbedringer kan reducere bygningens CO₂ udledning med 86 procent. Med sit nuværende energimærke udledes 36,09 ton CO₂ årligt. De foreslåede energiforbedringer kan hjælpe med at reducere denne udledning - Hvis alle 37 energiforbedringer implementeres, så kan udledningen reduceres med 31,13 ton.
  Læs mere om CO₂ reduktion
 • Indeklima: Energiforbedringer har oftest den positive bivirkning, at du får en sundere bolig med et bedre indeklima. F.eks. er forslaget Udvendig efterisolering af massive ydervægge med 200 mm og efterisolering af massive bindingsværksmure til i alt 200 mm(pris: 740.800 kr), en god mulighed for at mindske eventuelle problemer med træk, fodkulde og kuldenedfald.
  Læs mere om indeklima her
 • Varmeregning: Med de rentable energiforbedringer kan der årligt spares 85.000 kr. på varmeregningen. Hvis alle 37 energiforbedringer implementeres kan der spares hele 106.300 kr
  Læs mere om boligopvarmning
 • Værdiforøgelse: Energiforbedringer er ensbetydende med værdiforøgelse. En analyse viste, at for hvert trin en gennemsnitsbolig på 100 kvm rykker op ad energimærkeskalaen (A-G), stiger ejendomsprisen 40.000–50.000 kr.
  Læs mere om udregningerne
 • Offentlige tilskud: Sparenergi.dk har samlet information Muligheder for offentlige tilskud til energirenovering af Bredegade 3.
 • Lånemuligheder: Hvis du skal låne penge til energirenoveringer, så er pengeinstitutter stort set altid positivt indstillede fordi det simpelthen er gode investeringer, der giver vedvarende besparelser på varmeregningen. Bredegade 3 er endda i den specielle situation at 24 renoveringer er markeret som rentable.
 • Teknologisk fremskridt: Den foreslåede investering i solceller har i energirapporten en anslået pris på 111.200 kr. Prisen på solceller falder løbende samtidig med at deres effektivitet stiger. Det betyder samlet set at prisen på solcelleenergi i dag er nede på ca. en tredjedel af hvad den kostede for 10 år siden.
Boliginvestering, der (1) med offentlige tilskud giver (2) et bedre indeklima, (3) højere boligværdi, (4) økonomiske besparelser på varmeregningen og (5) en klimamæssig gevinst er i vores optik win-win-win-win-win.

Energimærkedata stammer fra den elektroniske energimærkerapport. Download rapporten her »
Sidst opdateret den 21 februar, 2020 - opdater


Bredegade 3, 9000 Aalborg
Ejendomsfoto fra 2017 - Billedet stammer fra det elektroniske energimærke »

Mere info om Energimærket

Energimærket er en form for varedeklaration, der synliggør en bygnings energiforbrug. Energimærket udarbejdes normalt som en hjælp til boligkøber eller -lejer når en bygning eller lejlighed skal sælges eller udlejes.

Boligkøber kan bruge energimærket til at
 1. Sammenligne energimærket med andre bygninger fra samme byggeperiode. Energimærket er en god proxy for bygningskvalitet og -vedligehold.
 2. Få en realistisk ide om varmeomkostningerne i den nye bolig.
 3. Kigge på de rentable forbedringer, der ofte er lavthængende frugter til en øjeblikkelig forbedring af boligen. Udskudte og manglende energiforbedringer kan evt. også bruges ift afslag i pris.

Boligejer bør specielt fokusere på forbedringsforslag, der kan nedsætte varmeregning og CO₂ udledning samt give bedre indeklima og højere boligværdi. DinGeo hjælper med, at holde dig ajour med mulighederne for tilskudsordninger og tilbud på energivenlige boliginvesteringer.

Læs mere om data og datakilder her »

Datakilder:
SparEnergi.dk

Boligopvarmning

!Varmeforbrug iflg energimærkerapport

Ejendommen på Bredegade 3, 9000 Aalborg er med det nuværende energimærke F relaltiv dyr at opvarme (se energimærkedata).

Baseret på opvarmningsareal (ukendt m2), energimærke (F), opvarmningskilde (fjernvarme) og et gennemsnitlig energiforbrug er der i energimærkerapporten beregnet et årligt energiforbrug på 200,6 MWh/år svarende til en varmeudgift på 154.300 kr/år.

Beregnet årlig varmeomkostning
154.300 kr/år

Note: Der er tale om et estimat. Den faktiske varmeregning afhænger af beboernes energivaner. Estimatet stammer fra 2017 og tager ikke højde for eventuelle ændrede energipriser siden da.

Fjernvarme

Bredegade 3, 9000 Aalborg ligger i et område hvor der er mulighed for fjernvarmeforsyning fra Aalborg Varme A/S. BBR-oplysningerne viser dog ikke om boligopvarmningen rent faktisk også er fjernvarme.

Du kan beregne den faktiske pris på baggrund af det konkrete forbrug samt varmeforsynings takstblad, som typisk er tilgængeligt på forsyningens hjemmeside. Hjemmesiden for Aalborg Varme A/S finder du her: http://www.aalborgvarme.dk/.

Mere info om Boligopvarmning

Boligopvarmning er en betydelig post på boligbudgettet, som varierer meget, både over tid, opvarmningsform og så sandelig også geografisk fra den ene varmeforsyning til den næste.

I disse år har fjernvarmen vokseværk og flere og flere boliger tilsluttes. Det er en god udvikling - Fjernvarme er den miljømæssigt reneste opvarmningsform og i mange tilfælde også den billigste. DinGeo har samlet forsyningsområderne for alle 400+ danske fjernvarmeværker og sammenkoblet disse med flere andre fjernvarmedata-registre, inklusiv fjernvarmepriser.

Læs mere om data og datakilder her »
Læs mere om Aalborg Varme A/S her »


Fejl ved opslag af Frededede og Bevaringsværdige Bygninger

Vi kunne desværre ikke finde data på ejendommen.

Mere info om fredede og bevaringsværdige bygninger:

Registeret over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB) indeholder ca. 355.000 bevaringsværdige bygninger og ca. 9.000 fredede bygninger.
Hvis en bygning er fredet og/eller bevaringsværdig kan der være restriktioner omkring renovering og ombygning. På den anden side kan der også være økonomiske fordele ved at eje et fredet eller bevaringsværdigt hus. Læs mere her »

Datakilder:
Kulturministeriet, Fredede og bevaringsværdige bygningerLokalområdet — Bredegade 3, 9000 Aalborg

Naboerne
par og enlige i ældre huse

Den mest almindelige husstandstype i og omkring Bredegade 3, 9000 Aalborg er par og enlige i ældre huse , d.v.s. conzoom®-typen Under Bøgen.

Under Bøgen

Under Bøgen
par og enlige i ældre huse

 • Alle familietyper, flest 40-55-årige
 • Bor i huse i små byer
 • Middel købekraft
 • Går sjældent ud
 • Handler gerne alt ind samme sted
 • Traditionelt orienterede

Geodemografi

Der er lidt flere par end enlige Under bøgen. Over halvdelen er 40 til 65 år, to tredjedele har ingen børn og resten har få børn

Tæt på halvdelen har en erhvervsfaglig uddannelse. Nogle bruger denne uddannelse aktivt i hverdagen, da Under Bøgen består af lige dele lønmodtagere og personer på offentlige ydelser, herunder en stor del pensionister. Deres husstandsindkomster er som de flestes. Indkomsten er pæn, til gengæld er formuen ofte ikke så stor, da friværdien er ganske godt udnyttet. Over halvdelen befinder sig i middel- og arbejderklassen

De har enten betalt fuldt af eller er i gang med at nedbringe gælden i deres noget ældre ejerboliger. Mange står som klassiske murermestervillaer og endnu flere står som sparsomme - men funktionelle - bungalows fra 20’erne. De handles noget under landsgennemsnittet, men er de renoverede vil prisen kunne hæves en del. Fælles for dem er, at haven er stor, så der er sikkert plads til en skyggefuld bøg i haven eller i det mindste en smuk bøgehæk. De bor i provinsbyer og landsbyer

 

Adfærd, livsstil og holdninger

De lever stille og roligt Under bøgen, hvor de passer haven og holder huset, så det ser ordentligt ud, når de af og til får gæster. Middagen er typisk en klassisk ret og sjældent med økologiske råvarer

Under bøgen er gode med hænderne til både gørdet-selv og håndarbejde. Det huslige er en hyppig kilde til aktivitet og de finder gerne inspiration i Idényt, der for mange er det mest interessante medie på print. Hver femte kommer ganske vist igennem Søndagsavisen hver eneste uge, men alt i alt er det ikke mange, der holder avis

Kun en fjerdedel får luftet cyklen dagligt, for Under bøgen foretrækker at tage bilen, når de skal rundt. De handler gerne på nettet, men dagligvarerne handles med en fysisk indkøbskurv over armen - i en discountbutik

Politik fylder ikke meget i Under bøgens hverdag. De holder sig dog orienteret om nærområdet ved lige at bladre lokalavisen igennem, men de fordyber sig hellere i en god bog, måske den seneste fra bogklubben

Opdateret bliver de også på nettet, selvom de tænder computeren lidt sjældnere end gennemsnittet. Når de gør, er de aktive på Facebook i samme udstrækning som danskerne generelt, men nettet bliver naturligvis også brugt til meget andet. Lørdag formiddag er det ofte med Mads og Monopolet på P4 i baggrunden

En ferie i Danmark er til at overskue, men de kommer også uden for landets grænser, om ikke andet så for en endagstur, hvor der måske shoppes lidt. Ellers er det lettest at tage en charterferie med fly, så man kan komme ud af skyggen Under bøgen og ned i solen. Egentlige storbyferier eller kulturferier bliver det sjældent til

En del Under bøgen er glade bilister og medlem af FDM. Glæden for benzin afspejles ligeledes i interessen for motorsport, som de gerne ser. Og meget andet sport også, i øvrigt. De har også en ambition om at være aktive selv, mange er endda medlem af fitnesscenter, men de får måske ikke besøgt det så ofte, som de ville ønske. Det er lettere for dem at overskue en tur udenfor med løbeskoene på og lidt havearbejde gør da op med den manglende motion

De fleste Under bøgen er Traditionelle og Traditionelle-individorienterede. Derfor synes de naturligvis, at globaliseringen er skræmmende og de accepterer, at miljøet må lide, hvis det kan skabe vækst. De er desuden glade for velfærdsstaten og synes ikke, at skatten skal sænkes, hvis de så skal klare mere selv. Til gengæld synes de, at der bliver prioriteret rigeligt med offentlige midler til kunst og kultur

Ved det seneste valg stemte en femtedel på Dansk Folkeparti – lidt flere på Socialdemokraterne og lidt færre på Venstre.
Mere info

Conzoom® er et databaseret segmenteringsværktøj, der opdeler de danske husstande i 36 forskellige typer. Med et DinGeo-adresseopslag får du gratis adgang til Conzoom® og et indblik i den gennemsnitlige husstand i området: Forbrugeradfærd, livsstil, holdninger, alder, antal af børn, indkomst, formue, osv.. Læs mere om Conzoom® »

Conzoom®-typen på en given adresse ændres løbende. Det skyldes dels den generelle almindelige udvikling i Danmark, men også lokalområdets til- og fraflytning. DinGeo opdaterer løbende Conzoom® - På Bredegade 3 er data sidst opdateret 11 juni, 2024.

Datakilde: Geomatic

Sådan stemmer naboerne

Bredegade 3 hører til afstemningsområdet Aalborghallen hvor der er 11.591 stemmeberettigede borgere.

!Valgdeltagelse

Der var 9.137 i Aalborghallen, der afgav deres stemme. Det svarer til en flot valgdeltagelse på 78.8 under landsgennemsnittet på 84.5 procent.

Folketingsvalget 2019
Ved folketingsvalget i 2019 var Venstre det største parti i afstemningsområdet Aalborghallen med 2.071 stemmer. Det svarer til 22.7 procent af de afgivne stemmer.

Grafen nedenfor viser valgresultatet for Aalborghallen (venstre søjle) i forhold til landsresultatet (højre søjle).

Højdespringer

Liberal Alliance fik relativt set mange stemmer i afstemningsområdet Aalborghallen, med et indeks på 268 i forhold til landsgennemsnittet.

Underperformer

Dansk Folkeparti klarede sig relativt set dårligst i afstemningsområdet Aalborghallen, med et indeks på 35 i forhold til landsgennemsnittet.

Mere info om Valgdata:

Afstemningsområder er den mindste administrative inddeling i Danmark. Valgdata fra det lokale afstemningsområder giver et godt indblik i lokalområdet.

Læs mere om data her »

Datakilder:
Den danske valgdatabase

Risiko for indbrud

Baseret på Rigspolitiets statistiske opgørelser vurderes indbrudsrisiko på Bredegade 3, 9000 Aalborg at være lav.

Meget lav0.0-0.5 percent Lav 0.5-1.5 percent Mellem 1.5-3.0 percent Høj 3.0-6.0 percent Meget høj >6.0 percent

I perioden fra første kvartal 2016 og frem til og med andet kvartal 2018 er der anmeldt 151 indbrud i et område på en kvadratkilometer omkring Bredegade 3. Indenfor 1km2-kvadratcellen er der 6738 adresser. Omregnet betyder det at der i perioden årligt har været hvad der svarer til 8.96 indbrud per 1000 adresser. Det giver en estimeret indbrudsrisiko på 0.90 pct.


Grafen nedenfor viser den tidslige fordeling af indbrud.

!Lav opklaringsprocent i 9000 Aalborg

Opklaringsprocenten i 9000 Aalborg er lav. I perioden 2011-2018 blev kun 5-6% af alle indbrud opklaret. Det svarer meget godt til landsgennemsnittet på fem procent.


Mere info om Indbrudsrisiko:

Danmark har en trist rekord - Vi er det land i EU, der har flest indbrud pr. indbygger. Der er god grund til at 56 procent af danskerne er bekymret eller meget bekymret for at få indbrud i deres bolig. DinGeo viser landets mest detaljerede indbrudsrisiko, baseret på et detaljeret geodatasæt med en historisk oversigt over antallet af indbrud indenfor kvadratkilometerceller.

Kun fem procent af alle indbrud i Danmark bliver opklaret. Men der er store geografiske forskelle på, hvor mange indbrud der bliver opklaret. DinGeo viser chancen for at politiet opklarer indbrud i din by. Læs mere om Indbrudsrisiko her »

Indbrudsrisiko på kort

Datakilder:
Rigspolitiet: Statistik
Danmarks Radio: Se, hvor få indbrud politiet opklarer i din by

Skoledistrikt Sønderbroskolen

Bredegade 3 hører under skoledistriktet Sønderbroskolen. I skoledistriktet er der én folkeskole, nemlig Sønderbroskolen.

Sønderbroskolen

SønderbroskolenSønderbroskolen, Sjællandsgade 2 i Aalborg Kommune.
Ældste klasse:
9. klasse
Gns trivsel:
3.72
Undervisningseffekt:
0.0
Forældre indkomst:
371.296 kr.
Afstand:
966 meter
Info om Sønderbroskolen

Mere info om Skoler:

Skolevalget er af de vigtigste valg forældre tager på vegne af deres børn. Skoledata kan være et godt værktøj til at få indsigt og viden inden man vælger skole. DinGeo har samlet og kombineret en lang række skoledata (og skoledistriktsdata) således, at du på alle adresser kan få basal information om den lokale folkeskole. De enkelte tal er markeret med en pil op når de er højere/bedre end landsgennemsnittet, en rund gul skive når de rammer tæt på gennemsnittet og en rød pil ned når tallet er under gennemsnittet. Læs mere her »

Se skoledistrikt Sønderbroskolen på kort

Bredbåndsmuligheder

Gode bredbåndsmuligheder med COAX

Der er gode bredbåndsmuligheder på Bredegade 3, 9000 Aalborg.

 • Fibernet: ikke endnu tilgængeligt
 • COAX bredbånd (kabel-TV): 1 forskellige udbydere med hastighed op til 1000 / 100 Mbit/s
 • xDSL bredbånd (telefonstik): 10 forskellige udbydere med hastighed op til 100 / 20 Mbit/s *

Se fibernet dækningsgrad omkring Bredegade 3God mobildækning

Der er god 4G mobildækning på Bredegade 3 med vejledende downloadhastighed op til 100 - 200 Mbit/s. I Danmark findes der tre store mobilnetværk, der håndterer mobiltelefoni og mobilt bredbånd. På Bredegade 3 er dækningen for de tre netværk:

 • TDC: 100 - 200 Mbit/s
 • Tre: 20 - 30 Mbit/s
 • Telia-Telenor: 100 - 200 Mbit/s

Se 4G-dækningskort på Bredegade 3


Data sidst opdateret 13 februar, 2022

Du kan finde meget mere information og de bedste adresserelevante tilbud på siden
Internet og Mobildækning Bredegade 3, Aalborg
Se data direkte på tjekditnet.dkMere info om Bredbånd:

For moderne familier er digital infrastruktur efterhånden en nødvendighed på linje med drikkevand, elektricitet, offentlig transport o.s.v. De fleste boligkøbere inddrager bredbåndsmuligheder i deres boligsøgning og udenlandske undersøgelser har vist en målbar indflydelse på salgspriserne. Læs mere her »

Se fibernetdækning på kort

Se 4G-dækning på kort

Geologi

Jordarten under Bredegade 3, 9000 Aalborg er Marint sand og ler.

Marint sand og ler er aflejret efter sidste istid (der sluttede for ca. 11.500 år), da isen trak sig tilbage og store dele af Danmark var dækket af hav. Siden er der sket landhævning og stenalderhavets aflejringer af marint sand og ler findes derfor nu i flere meters højde over havniveau.

Marint sand og ler består mest af sand med skaller.

Marint Ler
Eksempel på marint ler med muslingeskaller


Marint sand og ler indeholder ofte blødt organisk materiale der kan få jorden til at sætte sig og bygninger kan få sætningsskader. Sætningsskader kan også ske på grund af udtørring af lermineraler under tørre og varme somre (f.eks. sommeren 2018).

Marint sand og ler kan, afhængig af lerindholdet, være svært gennemtrængelig for vand og ved kraftig regn vil nedbøren derfor i nogle tilfælde have svært ved synke ned i jorden. Vandet kan derfor strømme på overfladen og samle sig i lavninger, hvilket kan øge risiko for oversvømmelser.

Marint sand og ler frigiver normalt ikke Radon og er dermed ikke en jordart, der øger risiko for Radon i indeluften.

Mere info om Geologi:

Danmarks Jordartskort viser hvilke jordarter der ligger under pløje- og kulturlaget, typisk i ca. 1 meters dybde. De forskellige jordarter har forskellige egenskaber, der er vigtige i forhold til f.eks. risiko for sætningsskader, hydraulisk konduktivitet og risiko for oversvømmelse ved kraftig nedbør, og radonforurening af boligens indeluft.

Husk at du kan finde yderligere geologisk information fra de omkringliggende boringer (se nedenfor).

Se på kort

Læs mere om jordarter her »

Datakilder:
GEUS

Mere info om Boringer:

Der er udført mere end 300.000 undergrundsboringer i Danmark. DinGeo viser de boringer, der ligger tættest på opslagsadressen, med basale boringsoplysninger samt link til detaljerede borerapporter. Borerapporterne indeholder ofte nyttig og relevant informationer om geologi og grundvandsdybder. Læs mere om boringer her »

Datakilder:
GEUS

Geologiske boringer i nærheden af Bredegade 3

Den nærmeste overfladenære boring ligger 13 meter væk. Boringens lokalitet er navngivet Bredegade 7. Boringen blev afsluttet 27 maj, 1999. Brøndborer var Kampsax Geodan. Formålet med boringen var Geoteknisk boring/midlertidig grundvandssænkning og anvendelse er ikke angivet. Boringen nåede en dybde på 16.5 meter. Du kan finde mere information i borerapporten 26. 4721 ».

Tabellen nedenfor lister de 10 nærmeste boringer sorteret efter afstand fra Bredegade 3.

Afstand, m Formål Dybde, m Borerapport
13 Geoteknisk boring 16.5 26. 4721 »
40 Geoteknisk boring 16.0 26. 5177 »
42 Geoteknisk boring 26. 4196 »
48 Råstofboring f.eks. efter ler 11.0 570932.119 »
52 Geoteknisk boring 12.1 26. 4867 »
65 Geoteknisk boring 10.0 26. 2940 »
68 Geoteknisk boring 26. 4434 »
79 Geoteknisk boring 16.5 26. 2934 »
80 Geoteknisk boring 15.4 26. 3335 »
95 Råstofboring f.eks. efter ler 11.0 570932.118 »

Hvor langt er der fra Bredegade 3
til nærmeste

Risikovirksomhed

Tulip Food Company
Kolonne 2


Afstand: 766 meter


Kort Læs mere

Vindmølle

Højde: 30 m
Kapacitet: 200 kW


Afstand: 6,00 km


Kort Læs mere

Mobilmast

Algade 18
9000 Aalborg


Afstand: 119 meter


Kort Læs mere

Apotek

Slotsgade Apotek


Afstand: 86 meter


Læs mere

Dagligvare

føtex 1332 Dagligvarer


Afstand: 102 m


Læs mere

Renseanlæg

Nordjysk Autoophug renseanlæg


Afstand: 3,76 km


Læs mere

Daginstitution

Privat Den Musikalske Børnehave


Afstand: 238 m


Læs mereDinGeo oversigter

Info om Postnummer: 9000 Aalborg
Info om vej: Bredegade
Stamoplysninger for Bredegade 3, 9000 Aalborg
Geografiske koordinater 57.04678005°N, 9.92438177°Ø
Højde over havets overflade 5,1 m.o.h.
Sogn Vor Frue Sogn »
Politikreds Nordjyllands Politi
Adressens Id 4d81dc2b-dd16-4152-b658-2a259498a27c
Adgangsadresse Id 0a3f509c-2137-32b8-e044-0003ba298018
BFE nummer 5540828

Stamoplysninger:

Vi har samlet diverse stamoplysninger på Bredegade 3, 9000 Aalborg.