DinGeo — i hele Danmark

Lindevangskolen

Lindevangskolen er en folkeskole med 881 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin. Skolen skriver om sig selv:

Lindevangskolen er fra tyverne og er bygget op om en stor aula. Mod aulaen er der balkoner i 2 etager, og her og i to symmetriske sidefløje ligger klasselokalerne. Skolen har siden 1995 arbejdet med etiske regnskab, og har i dialog mellem, forældre, medarbejdere og elever formuleret skolens værdigrundlag.

Læs mere på Lindevangskolens egen hjemmeside

Nøgletal for Lindevangskolen

Undervisningseffekt

Lindevangskolen har en positiv undervisningseffekt på 0.3. Den positive undervisningseffekt betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er bedre end forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund). Lindevangskolens undervisningseffekt rangerer som nummer 3 blandt grundskolerne i Frederiksberg Kommune.

Trivsel på Lindevangskolen

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Lindevangskolen er 3.8, hvilket er bedre end landsgennemsnittet. Splitter man trivselsundersøgelsen op i fire hovedgrupper af spørgsmål, kan må få et lidt mere nuanceret indblik:

Der er god social trivsel på Lindevangskolen. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.2, hvilket er den 255 højeste blandt de 1138 folkeskoler, der deltog i 2017-undersøgelsen. Den gode social trivsel viser at eleverne gennemsnitlig set har et godt tilhørsforhold til Lindevangskolen, klassen og fællesskabet, med tryghed og uden mobning.

Social trivsel - består af spørgsmål om elevernes opfattelse af deres tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Lindevangskolen har en faglig trivsel 3.8, der er over gennemsnittet. Det er faktisk den 287. bedste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Lindevangskolen scorer fint på ro og orden 3.8, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 373. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Lindevangskolen scorer relativt fint på støtte og inspiration: 3.4, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 223. højeste score i Danmark.";

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

! Fravær

Skolens gennemsnitlige elevfravær lå i skoleåret 2017-2018 på 5,8 procent. Det er et relativt højt fravær, dog stadig lidt lavere end landsgennemsnittet på 5,9 procent.

Grafen nedenfor viser udviklingen i elevfravær over de sidste 8 år for Lindevangskolen (røde søjler) og folkeskolernes landsgennemsnit (grå søjler).

Forældreindkomst

Forældrene til børn på Lindevangskolen har en gennemsnitlig set en samlet disponibel indkomst på 370.083 kr. Familierne i skoledistriktet har dermed indkomster et stykke under landsgenmnemsnittet.

Lindevangskolen
Lindevangskolen i Frederiksberg Kommune.

Info om skoledata:

DinGeo har samlet skoledistrikter og detaljerede skoleinformationer fra en række forskellige offentlige datakilder.

Undervisningseffekt viser elevernes gennemsnitslige karakter ved afgangsprøverne i 9. klasse i 2017 fratrukket den forventede karakter baseret på elevernes socioøkonomiske baggrund. Jo højere tallet er over nul, jo bedre er skolen til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling.
Datakilde: Cepos

Trivselsdata stammer fra 2017 hvor knap 300.000 4.-9. kl. elever besvarede 40 spørgsmål. 2017-undersøgelsen er den seneste af de årlige trivselsmålinger af alle danske folkeskole -og specialskoleelever. Note: Trivselsscore er angivet på en skala fra 1 (dårlig) til 5 (god).
Datakilde: Undervisningsministeriet

Forældreindkomst er indkomsten efter skat for bopælsforældre i 2015. Der er tale om medianen - Altså tjente halvdelen af forældrene mere eller mindre end beløbet.
Datakilde: Ugebrevet A4

Elevfravær viser det gennemsnitlige fravær blandt skolens elever. Analyser viser, at jo mere fravær, jo lavere karaktergennemsnit i de bundne prøver.
Datakilde: Undervisningsministeriet

Læs mere om grundskoler her »

Skolekort for Frederiksberg Kommune

Grundskolerne i Frederiksberg Kommune

Lindevangskolen ligger i Frederiksberg Kommune, der årligt i gennemsnit bruger 58,102 kr. per folkeskoleelev - Det er en relativ lav udgift og faktisk den 10. laveste blandt de 98 danske kommuner. Du kan finde generel information om børn og unge i Frederiksberg Kommune her »

Du kan se og sammenligne alle kommunens 17 grundskoler i tabellen nedenfor. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Elevantal Kort
Frederik Barfods Skole - 0.2 | - 240 Se på kort
Jakobskolen - 0.3 | - 151 Se på kort
Johannesskolen - 0.2 | - 686 Se på kort
Kaptajn Johnsens Skole - 0.4 | - 440 Se på kort
  Lindevangskolen 3.800 | 0.3 | 370,083 kr. 746 Se på kort
Ny Hollænderskolen 3.675 | -0.3 | 537,471 kr. 957 Se på kort
Prins Henriks Skole, Lycee Francais De Copenhague - -1.3 | - 633 Se på kort
Skolen på Duevej 3.825 | 0.3 | 526,289 kr. 817 Se på kort
Skolen på La Cours Vej 3.775 | -0.5 | 456,387 kr. 810 Se på kort
Skolen på Nyelandsvej 3.700 | 0.4 | 402,607 kr. 794 Se på kort
Skolen ved Bulowsvej 3.725 | 0.0 | 474,234 kr. 936 Se på kort
Skolen ved Søerne 3.550 | -0.3 | 472,155 kr. 551 Se på kort
Søndermarkskolen 3.650 | -0.5 | 446,865 kr. 797 Se på kort
Tre Falke Skolen 3.600 | -0.3 | 352,843 kr. 288 Se på kort
Frederiksberg Friskole - - - 171 Se på kort
Skolen på Grundtvigsvej - - - 471 Se på kort
NEXT Uddannelse København, 10. klasse
ikke aktiv
- - - 0 Se på kort

Kontaktinformation


Adresse:
Lindevangskolen
P G Ramms Allé 26,
2000 Frederiksberg

Skoleleder:
Jens Hammer

Telefon:
3821 0750

Email:
lindevangskolen@frederiksberg.dk

Webside:
www.frb-li.dk