DinGeo — i hele Danmark

Lindevangskolen

Lindevangskolen er en folkeskole med 897 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin. Skolen skriver om sig selv:

Lindevangskolen er fra tyverne og er bygget op om en stor aula. Mod aulaen er der balkoner i 2 etager, og her og i to symmetriske sidefløje ligger klasselokalerne. Skolen har siden 1995 arbejdet med etiske regnskab, og har i dialog mellem, forældre, medarbejdere og elever formuleret skolens værdigrundlag.

Læs mere på Lindevangskolens egen hjemmeside

Nøgletal for Lindevangskolen

Lindevangskolen ligger i Frederiksberg Kommune, der årligt investerer 58,102 kr. per folkeskoleelev (Den 10. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner). Frederiksberg Kommune ligger omkring gennemsnittet blandt kommunerne når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »

Skoledistriktets forældre har en gennemsnitlig disponibel indkomst 370.083 kr., der er under det danske gennemsnit

! Karaktergennemsnit   7.0

Lindevangskolen havde i 2017/18 et karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen, der lå lidt under landsgennemsnittet. Skolen halter specielt lidt bagefter i Fysik-Kemi-Biologi-Geografi hvor den ligger hele 1.5 karakterpoint under landsgennemsnittet. Når der tages højde for børnenes socioøkonomiske baggrund, er det dog et meget fornuftigt karaktergennemsnit (se Undervisningseffekt nedenfor)

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Lindevangskolen7.7 5.9 9.2 6.4 7.0
Frederiksberg Kommune 7.3 7.8 8.57.2 7.5
Landsgennemsnit 7.0 7.4 8.06.47.3

Datakilde: Børne- og Undervisningsministeriet
Note: Du kan se og sammenligne nøgletal for grundskolerne i Frederiksberg Kommune her .

Undervisningseffekt

Lindevangskolen har en positiv undervisningseffekt på 0.3. Den positive undervisningseffekt betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er bedre end forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund). Lindevangskolens undervisningseffekt rangerer som nummer 3 blandt grundskolerne i Frederiksberg Kommune.

Datakilde: CEPOS
Note: Undervisningseffekt er et bedre tal til at sammenligne skoler. Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt.

Trivsel   3.8

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Lindevangskolen er bedre end landsgennemsnittet.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Lindevangskolen:

Der er god social trivsel på Lindevangskolen. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.2, hvilket er den 255 højeste blandt de 1138 folkeskoler, der deltog i 2017-undersøgelsen. Den gode social trivsel viser at eleverne gennemsnitlig set har et godt tilhørsforhold til Lindevangskolen, klassen og fællesskabet, med tryghed og uden mobning.

Social trivsel - 338 elever på Lindevangskolen besvarede spørgsmål om social trivsel og deres opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Lindevangskolen har en faglig trivsel 3.8, der er over gennemsnittet. Det er faktisk den 287. bedste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. 338 elever på Lindevangskolen deltog i undersøgelse om faglig trivsel. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Lindevangskolen scorer fint på ro og orden 3.8, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 373. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. 338 elever på Lindevangskolen deltog i undersøgelse om Ro og Orden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Lindevangskolen scorer relativt fint på støtte og inspiration: 3.4, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 223. højeste score i Danmark.";

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. 338 elever på Lindevangskolen deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

! Fravær

Lindevangskolen havde i skoleåret 2017-2018 et gennemsnitlig elevfravær på 5,8 procent. Det er et relativt højt fravær, dog stadig lidt lavere end landsgennemsnittet på 5,9 procent. Et højt fravær kan være et tegn på dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

Grafen nedenfor viser udviklingen i elevfravær over de sidste 8 år for Lindevangskolen og folkeskolernes landsgennemsnit.

Elevtal og Herkomst

I skoleåret 2017-2018 var der 897 elever på Lindevangskolen. Elevtallet oplever en stærk vækst, hvilket tyder på en sund skole som er populær blandt skoledistriktets forældre.

I skoleåret 2017-2018 var 80,6 procent af eleverne af dansk oprindelse. En ny Kraka-Deloitte-analyse har vist at hvis andelen af ikke-vestlige elever overstiger 15 pct., har det en negativ effekt på indkomsten for de øvrige elever 20 år efter grundskolen.

Lindevangskolen

Lindevangskolen
Lindevangskolen i Frederiksberg Kommune.

Adresse:
Lindevangskolen
P G Ramms Allé 26,
2000 Frederiksberg

Skoleleder:
Jens Hammer

Telefon:
3821 0750

Email:
lindevangskolen@frederiksberg.dk

Webside:
www.frb-li.dk


Info om skoledata:

DinGeo har samlet skoledistrikter og detaljerede skoleinformationer fra en række forskellige offentlige datakilder.

Læs mere om grundskoler her »

Skolekort for Frederiksberg Kommune

Grundskolerne i Frederiksberg Kommune

Du kan se og sammenligne alle kommunens 17 grundskoler i tabellen nedenfor. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Elevantal Kort
Frederik Barfods Skole - 0.2 | - 240 Se på kort
Jakobskolen - 0.3 | - 151 Se på kort
Johannesskolen - 0.2 | - 686 Se på kort
Kaptajn Johnsens Skole - 0.4 | - 440 Se på kort
  Lindevangskolen 3.800 | 0.3 | 370,083 kr. 746 Se på kort
Ny Hollænderskolen 3.675 | -0.3 | 537,471 kr. 957 Se på kort
Prins Henriks Skole, Lycee Francais De Copenhague - -1.3 | - 633 Se på kort
Skolen på Duevej 3.825 | 0.3 | 526,289 kr. 817 Se på kort
Skolen på La Cours Vej 3.775 | -0.5 | 456,387 kr. 810 Se på kort
Skolen på Nyelandsvej 3.700 | 0.4 | 402,607 kr. 794 Se på kort
Skolen ved Bulowsvej 3.725 | 0.0 | 474,234 kr. 936 Se på kort
Skolen ved Søerne 3.550 | -0.3 | 472,155 kr. 551 Se på kort
Søndermarkskolen 3.650 | -0.5 | 446,865 kr. 797 Se på kort
Tre Falke Skolen 3.600 | -0.3 | 352,843 kr. 288 Se på kort
Frederiksberg Friskole - - - 171 Se på kort
Skolen på Grundtvigsvej - - - 471 Se på kort
NEXT Uddannelse København, 10. klasse
ikke aktiv
- - - 0 Se på kort