DinGeo — i hele Danmark

Skolen på Grundtvigsvej
Folkeskole i Frederiksberg Kommune


Antal Elever
637
Mere Info 
Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
Mere Info 
Undervisningseffekt
Mere Info 
Social Trivsel
4,0
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,7
Mere Info 
Ro og Orden
3,6
Mere Info 
Inspiration
3,2
Mere Info 
Elevfravær
6,8%
Mere Info 
Dansk Herkomst
91,1%
Mere Info 
Udgift per elev
58.102 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
Mere Info 
Forældrebetaling
Mere Info 
Boligpris (kr/m2)
93.690
Mere Info 
Boliger til salg
15
Mere Info 

Skolen på Grundtvigsvej


Adresse:
Skolen på Grundtvigsvej
Grundtvigsvej 11,
1864 Frederiksberg C

Skoleleder:
Lise Ammitzbøll la Cour

Telefon:
3821 0518

Email:
skolenpaagrundtvigsvej@frederiksberg.dk

Webside:
http://www.frederiksbergnyskole.dkDatakilder:
Børne -og Undervisningsministeriet: Institutionsregisteret »
Børne -og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik »
Mere info om data og datakilder »

Skolen på Grundtvigsvej

Skolen på Grundtvigsvej er en folkeskole i Frederiksberg Kommune, der hører til skoledistriktet Skolen på Grundtvigsvej. Du kan se alle Frederiksberg Kommunes skoler og skoledistrikter på vores oversigtskort.

På denne side har vi samlet meget mere information om Skolen på Grundtvigsvej - Læs mere nedenfor. Tjek også de 15 boliger, der er til salg i skoledistriktet.

Kort med skole og skoledistrikt. Skolen på Grundtvigsvej er vist med det grønne ikon . Skolen på Grundtvigsvej tilhører skoledistriktet Skolen på Grundtvigsvej, der er vist med det orange polygon  . Skoledistrikt polygon data for Frederiksberg Kommune er hentet fra FKG. Du kan se alle Frederiksberg Kommunes skoler og skoledistrikter på dette oversigtskort.Karaktergennemsnit på Skolen på Grundtvigsvej

Ø Karaktergennemsnit i 2019  

Vi kan desværre ikke finde tal for Skolen på Grundtvigsvejs karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen i 2018/19. Tjek eventuelt også Skolen på Grundtvigsvej på undervisningsministeriets uddannelsesstatistik ».Skolen på Grundtvigsvej skriver om sig selv:

Skolen på Grundtvigsvej er Frederiksbergs nyeste Skole. Ved skolestart i 2016 flyttede ind i det gamle ny istandsatte Frøbelseminarium og ændrede navn fra det tidligere Frederiksberg Ny Skole til at hedde Skolen på Grundtvigsvej. På Skolen på Grundtvigsvej er børnene delt i aldersblandede hjemgrupper i stedet for traditionelle klasser.

Læs mere på Skolen på Grundtvigsvejs egen hjemmeside

Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 17 grundskoler i Frederiksberg Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt

Trivsel på Skolen på Grundtvigsvej

! Trivsel   3.62

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Skolen på Grundtvigsvej er under landsgennemsnittet. Lav trivsel er problematisk og kan bl.a. have negativ indflydelse på elevernes læring.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Skolen på Grundtvigsvej:

Den sociale trivsel på Skolen på Grundtvigsvej er under gennemsnittet. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.00, hvilket er den 376 dårligste blandt de 1534 grundskoler, der deltog i 2019-undersøgelsen. En lav social trivsel kan indikere, at nogle elever har et dårligt tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, potentielt med lav tryghed og mobning.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Skolen på Grundtvigsvej har en faglig trivsel 3.74, der er over gennemsnittet. Det er faktisk den 545. bedste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Skolen på Grundtvigsvej har en lave score: 3.23, hvilket er under gennemsnittet. Det er den 885. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Skolen på Grundtvigsvej deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2019-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 17 grundskoler i Frederiksberg Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Skolen på Grundtvigsvej

! Fravær 2018/19

Skolen på Grundtvigsvej havde i skoleåret 2018-2019 et gennemsnitlig elevfravær på 6,8 procent. Det er et højt fravær, som ligger over landsgennemsnittet på 5,9 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Skolen på Grundtvigsvej hele 13,5 fraværsdage per skoleår. Et højt fravær kan være et tegn på dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

! Stigende fravær

Skolen på Grundtvigsvej har over de sidste 9 år desværre haft et stigende elevfravær. Grafen nedenfor viser elevfravær i perioden 2011-2019, sammelignet med folkeskolernes landsgennemsnit (den røde kurve).

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 17 grundskoler i Frederiksberg Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Skolen på Grundtvigsvej

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2019-2020 var 91,1 procent af eleverne af dansk oprindelse.

Stærkt Stigende Elevtal

Der er 637 elever på Skolen på Grundtvigsvej. Elevtallet har over de sidste 12 år oplevet en stærk årlig vækst på ca. 23,3 procent, hvilket tyder på en sund skole som er populær blandt skoledistriktets forældre.

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 17 grundskoler i Frederiksberg Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Skolen på Grundtvigsvej er en folkeskole med 609 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Skolen på Grundtvigsvej ligger i Frederiksberg Kommune, der årligt investerer 58,102 kr. per folkeskoleelev.

Det er den 10. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Frederiksberg Kommune ligger omkring gennemsnittet blandt kommunerne når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


? Forældrenes Medianindkomst

Vi har desværre ikke data på forældrenes indkomst.

Forældrebetaling

Skolen på Grundtvigsvej er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 17 grundskoler i Frederiksberg Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Boliger til salg i Skolen på Grundtvigsvej skoledistrikt

!Udbudspriser

Skolen på Grundtvigsvej skoledistrikt er et af landets dyreste målt på udbudspriser. Kvadratmeterpriserne på de 1 villaer, der p.t. er til salg varierer fra 93.690 til 93.690 kr/m2, med et gennemsnit på 93.690 kr/m2 (median 93.690 kr/m2).

Figur 3. Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 1 villaer, der p.t. er til salg i skoledsitrktet.


15 boliger til salg

Med 15 boliger til salg (10. maj 2021) i skoledistrikt Skolen på Grundtvigsvej er der et vist udbud at vælge i mellem. Vi har samlet smagsprøver fra skoledistriktet, der desuden sorterer boligerne på andre DinGeo-unikke kriterier som f.eks arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v.

Skoledistrikter og boligmarkedet

Skolevalg er et af de vigtigste valg som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn ofte tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn. DinGeo er eneste danske website hvor du kan søge boliger til salg i skoledistrikter.

Se alle boliger til salg i Skolen på Grundtvigsvej her »

Grundskolerne i Frederiksberg Kommune

Du kan se og sammenligne alle kommunens 17 grundskoler i tabellen nedenfor. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Frederik Barfods Skole - 0.3 | - Se på kort
Jakobskolen - 0.2 | - Se på kort
Johannesskolen Frederiksberg - 0.4 | - Se på kort
Kaptajn Johnsens Skole - 0.5 | - Se på kort
Lindevangskolen 3.668 | -0.2 | 370,083 kr. Se på kort
Ny Hollænderskolen 3.683 | 0.3 | 537,471 kr. Se på kort
Prins Henriks Skole, Lycee Francais De Copenhague - 0.0 | - Se på kort
Skolen på Duevej 3.753 | 0.3 | 526,289 kr. Se på kort
Skolen på La Cours Vej 3.704 | 0.1 | 456,387 kr. Se på kort
Skolen på Nyelandsvej 3.649 | -0.3 | 402,607 kr. Se på kort
Skolen ved Bulowsvej 3.671 | 0.3 | 474,234 kr. Se på kort
Skolen ved Søerne 3.591 | -0.4 | 472,155 kr. Se på kort
Søndermarkskolen 3.625 | -0.7 | 446,865 kr. Se på kort
Tre Falke Skolen 3.588 | -0.7 | 352,843 kr. Se på kort
Frederiksberg Friskole - - - Se på kort
  Skolen på Grundtvigsvej 3.618 | - - Se på kort
NEXT Uddannelse København, 10. klasse
ikke aktiv
- - - Se på kort