DinGeo — i hele Danmark

Skolen på Grundtvigsvej
Folkeskole i Frederiksberg Kommune


Antal Elever
651
Mere Info 
Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
8,5
Mere Info 
Social Trivsel
3,9
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,7
Mere Info 
Ro og Orden
3,6
Mere Info 
Inspiration
3,1
Mere Info 
Elevfravær
2,9%
Mere Info 
Dansk Herkomst
91,1%
Mere Info 
Udgift per elev
63.230 kr
Mere Info 
Boliger til salg
19
Mere Info 

Skolen på Grundtvigsvej


Adresse:
Skolen på Grundtvigsvej
Grundtvigsvej 11,
1864 Frederiksberg C

Skoleleder:
Lise Ammitzbøll la Cour

Telefon:
3821 0510

Email:
skolenpaagrundtvigsvej@frederiksberg.dk

Webside:
http://www.skolenpaagrundtvigsvej.dk

Læs mere om skoledata »

Skolen på Grundtvigsvej

Skolen på Grundtvigsvej er en folkeskole i Frederiksberg Kommune, der hører til skoledistriktet Skolen på Grundtvigsvej.

Skolen på Grundtvigsvej er Frederiksbergs nyeste Skole. Ved skolestart i 2016 flyttede ind i det gamle ny istandsatte Frøbelseminarium og ændrede navn fra det tidligere Frederiksberg Ny Skole til at hedde Skolen på Grundtvigsvej. På Skolen på Grundtvigsvej er børnene delt i aldersblandede hjemgrupper i stedet for traditionelle klasser.

- Du kan finde mere information på skolens egen hjemmeside: Skolen på Grundtvigsvej

Skolen på Grundtvigsvej og det tilhørende skoledistrikt  : Skolen på Grundtvigsvej. Du kan se alle Frederiksberg Kommunes skoler og skoledistrikter på dette oversigtskort.

Datakilde: FKGKaraktergennemsnit på Skolen på Grundtvigsvej

Karaktergennemsnit i 2021   8.5

Skolen på Grundtvigsvej havde i 2020/21 et flot karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen. Skolen klarer sig specielt godt i Dansk hvor den ligger hele 0.8 karakterpoint over landsgennemsnittet.

De flotte karakterer peger på en god skole med dygtige elever.

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Skolen på Grundtvigsvej8.4 7.6 9.2 8.8 8.5
Frederiksberg Kommune 8.5 8.0 9.78.6 8.8
Landsgennemsnit 7.8 7.1 8.78.07.8

? Udvikling i karaktergennemsnit

Vi kan ikke beregne den tidslige udvikling af gennemsnitskarakterne på Skolen på Grundtvigsvej. Der er kun karakterdata for 1 år.

Karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangsprøve på Skolen på Grundtvigsvej dækkende en år fra 2021 til og med 2021.

Datakilde: Excel rapport for fag og fagdisciplinerKaraktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 18 grundskoler i Frederiksberg Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt
Børne- og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik

Trivsel på Skolen på Grundtvigsvej

! Trivsel   3.55

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Skolen på Grundtvigsvej er lidt under landsgennemsnittet.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Skolen på Grundtvigsvej:

Den sociale trivsel på Skolen på Grundtvigsvej er lidt under gennemsnittet. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 3.94, hvilket er den 848 højeste blandt de 1323 grundskoler, der deltog i 2022-undersøgelsen. En social trivsel lidt under gennemsnittet viser, at nogle elever kan have problemer ift skolen, klassen og fællesskabet.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Skolen på Grundtvigsvej har en faglig trivsel 3.65, der er lidt under gennemsnittet. Det er faktisk den 541. højeste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Skolen på Grundtvigsvej har en score på 3.64, hvilket er under gennemsnittet. Det er den 1050. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Skolen på Grundtvigsvej har en gennemsnitlig score: 3.11, hvilket er lidt under gennemsnittet. Det er den 882. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Skolen på Grundtvigsvej deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2022-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 18 grundskoler i Frederiksberg Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Skolen på Grundtvigsvej

Fravær 2020/21

Skolen på Grundtvigsvej havde i skoleåret 2020-2021 et gennemsnitlig elevfravær på 2,9 procent. Det er et relativ lavt fravær og under landsgennemsnittet på 5,1 procent.

! Stigende fravær

Fraværsprocenten har varieret en del over de sidste 11 år, men samlet set er trenden desværre stigende.

Figur: Gennemsnitligt elevfravær på Skolen på Grundtvigsvej i perioden 2010 - 2021. For skoleårene 2019/20 og 2020/21 kan COVID-19 have haft betydning for såvel registrering af elevfravær såvel som faktisk elevfravær. Elevfraværet for disse perioder bør derfor tolkes med forbehold herfor.

Datakilde: Excelvisning af fravær for skoler og skoletrin

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 18 grundskoler i Frederiksberg Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Skolen på Grundtvigsvej

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2020-2021 var 91,1 procent af eleverne af dansk oprindelse. Over de sidste 10 år er der sket en relativ markant stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

Stærkt Stigende Elevtal

Der er 651 elever på Skolen på Grundtvigsvej. Elevtallet har over de sidste 10 år oplevet en stærk årlig vækst på ca. 15,1 procent, hvilket tyder på en sund skole som er populær blandt skoledistriktets forældre.

Elevtal opdelt efter herkomst på Skolen på Grundtvigsvej i perioden 2012 - 2021.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 18 grundskoler i Frederiksberg Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Skolen på Grundtvigsvej er en folkeskole med 597 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Skolen på Grundtvigsvej ligger i Frederiksberg Kommune, der årligt investerer 63,230 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 6. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Frederiksberg Kommune ligger omkring gennemsnittet blandt kommunerne når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


? Forældrenes Medianindkomst

Vi har desværre ikke data på forældrenes indkomst.

Forældrebetaling

Skolen på Grundtvigsvej er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 18 grundskoler i Frederiksberg Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Boliger til salg i Skolen på Grundtvigsvej skoledistrikt


19 boliger til salg

Med 19 boliger til salg (26. november 2022) i skoledistrikt Skolen på Grundtvigsvej er der et vist udbud at vælge i mellem. Vi har samlet smagsprøver fra skoledistriktet, der desuden sorterer boligerne på andre DinGeo-unikke kriterier som f.eks arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v.

Skoledistrikter og boligmarkedet

Skolevalg er et af de vigtigste valg som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn ofte tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn. DinGeo er eneste danske website hvor du kan søge boliger til salg i skoledistrikter.

Se alle boliger til salg i Skolen på Grundtvigsvej her »

Grundskoler i Frederiksberg Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Frederik Barfods Skole - 0.3 | -
Hovedstadens Privatskoler, Jakobskolen - 0.2 | -
Johannesskolen - 0.4 | -
Kaptajn Johnsens Skole - 0.5 | -
Lindevangskolen 3.544 | -0.2 | 370,083 kr. Se på kort
Ny Hollænderskolen 3.665 | 0.3 | 537,471 kr. Se på kort
Prins Henriks Skole, Lycee Francais De Copenhague - 0.0 | -
Skolen på Duevej 3.671 | 0.3 | 526,289 kr. Se på kort
Skolen på La Cours Vej 3.649 | 0.1 | 456,387 kr. Se på kort
Skolen på Nyelandsvej 3.597 | -0.3 | 402,607 kr. Se på kort
Skolen ved Bulowsvej 3.654 | 0.3 | 474,234 kr. Se på kort
Skolen ved Søerne 3.517 | -0.4 | 472,155 kr. Se på kort
Søndermarkskolen 3.581 | -0.7 | 446,865 kr. Se på kort
Tre Falke Skolen 3.561 | -0.7 | 352,843 kr. Se på kort
Frederiksberg Friskole - - -
  Skolen på Grundtvigsvej 3.554 | - - Se på kort
NEXT Uddannelse København, 10. klasse Frederiksberg
ikke aktiv
- - -
TEC , 10. klassecenter - - - Se på kort

Kommunens 18 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »