DinGeo — i hele Danmark

Søndermarkskolen

Søndermarkskolen er en folkeskole med 836 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin. Skolen skriver om sig selv:

Søndermarkskolen er en velfungerende skole med et levende fællesskab, der ser trivsel og faglighed som hinandens forudsætninger, hvorfor vi vægter begge dele lige højt. På den måde lægger vi vægt på den enkelte elevs faglige, sociale og personlige udvikling.

Læs mere på Søndermarkskolens egen hjemmeside

Nøgletal for Søndermarkskolen

! Undervisningseffekt

Søndermarkskolen har en negativ undervisningseffekt på -0.5. Den negative undervisningseffekt indikerer at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er under det forventelige. Søndermarkskolens undervisningseffekt rangerer som nummer 12 blandt grundskolerne i Frederiksberg Kommune.

Den sociale trivsel på Søndermarkskolen er under gennemsnittet. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.0, hvilket er den 240 dårligste blandt de 1138 folkeskoler, der deltog i 2017-undersøgelsen. En lav social trivsel kan indikere, at nogle elever har et dårligt tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, potentielt med lav tryghed og mobning.

Social trivsel - består af spørgsmål om elevernes opfattelse af deres tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Søndermarkskolen har en faglig trivsel 3.8, der er over gennemsnittet. Det er faktisk den 294. bedste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Søndermarkskolen har en score på 3.6, hvilket er under gennemsnittet. Det er den 928. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Søndermarkskolen har en gennemsnitlig score: 3.2, hvilket er lidt under gennemsnittet. Det er den 749. højeste score i Danmark.";

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

! Fravær

Søndermarkskolen havde i skoleåret 2017-2018 et gennemsnitlig elevfravær på 6,1 procent. Det er et højt fravær, som ligger over landsgennemsnittet på 5,9 procent. Et højt fravær kan være et tegn på dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

Grafen nedenfor viser udviklingen i elevfravær over de sidste 8 år for Søndermarkskolen og folkeskolernes landsgennemsnit.

Elevtal og Herkomst

I skoleåret 2017-2018 var der 836 elever på Søndermarkskolen. Elevtallet oplever en stærk vækst, hvilket tyder på en sund skole som er populær blandt skoledistriktets forældre.

I skoleåret 2017-2018 var 75,9 procent af eleverne af dansk oprindelse. En ny Kraka-Deloitte-analyse har vist at hvis andelen af ikke-vestlige elever overstiger 15 pct., har det en negativ effekt på indkomsten for de øvrige elever 20 år efter grundskolen.

Forældreindkomst

Forældrene til børn på Søndermarkskolen har en gennemsnitlig set en samlet disponibel indkomst på 446.865 kr. Det er lidt under genmnemsnittet blandt danske folkeskoledistrikter.

Søndermarkskolen
Søndermarkskolen i Frederiksberg Kommune.

Info om skoledata:

DinGeo har samlet skoledistrikter og detaljerede skoleinformationer fra en række forskellige offentlige datakilder.

Læs mere om grundskoler her »

Skolekort for Frederiksberg Kommune

Grundskolerne i Frederiksberg Kommune

Søndermarkskolen ligger i Frederiksberg Kommune, der årligt i gennemsnit bruger 58,102 kr. per folkeskoleelev - Det er en relativ lav udgift og faktisk den 10. laveste blandt de 98 danske kommuner. Du kan finde generel information om børn og unge i Frederiksberg Kommune her »

Du kan se og sammenligne alle kommunens 17 grundskoler i tabellen nedenfor. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Elevantal Kort
Frederik Barfods Skole - 0.2 | - 240 Se på kort
Jakobskolen - 0.3 | - 151 Se på kort
Johannesskolen - 0.2 | - 686 Se på kort
Kaptajn Johnsens Skole - 0.4 | - 440 Se på kort
Lindevangskolen 3.800 | 0.3 | 370,083 kr. 746 Se på kort
Ny Hollænderskolen 3.675 | -0.3 | 537,471 kr. 957 Se på kort
Prins Henriks Skole, Lycee Francais De Copenhague - -1.3 | - 633 Se på kort
Skolen på Duevej 3.825 | 0.3 | 526,289 kr. 817 Se på kort
Skolen på La Cours Vej 3.775 | -0.5 | 456,387 kr. 810 Se på kort
Skolen på Nyelandsvej 3.700 | 0.4 | 402,607 kr. 794 Se på kort
Skolen ved Bulowsvej 3.725 | 0.0 | 474,234 kr. 936 Se på kort
Skolen ved Søerne 3.550 | -0.3 | 472,155 kr. 551 Se på kort
  Søndermarkskolen 3.650 | -0.5 | 446,865 kr. 797 Se på kort
Tre Falke Skolen 3.600 | -0.3 | 352,843 kr. 288 Se på kort
Frederiksberg Friskole - - - 171 Se på kort
Skolen på Grundtvigsvej - - - 471 Se på kort
NEXT Uddannelse København, 10. klasse
ikke aktiv
- - - 0 Se på kort

Kontaktinformation


Adresse:
Søndermarkskolen
Hoffmeyersvej 32,
2000 Frederiksberg

Skoleleder:
Lars Pilmark

Telefon:
3821 0950

Email:
sondermarkskolen@frederiksberg.dk

Webside:
www.frb-sm.dk