DinGeo — i hele Danmark

Søndermarkskolen
Folkeskole i Frederiksberg Kommune


Antal Elever
770
Mere Info 
Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
6,5
Mere Info 
Undervisningseffekt
-0,7
Mere Info 
Social Trivsel
4,0
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,8
Mere Info 
Ro og Orden
3,6
Mere Info 
Inspiration
3,2
Mere Info 
Elevfravær
6,5%
Mere Info 
Dansk Herkomst
74,7%
Mere Info 
Udgift per elev
58.102 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
446.865 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
Mere Info 
Boliger til salg
9
Mere Info 

Søndermarkskolen

Søndermarkskolen
Søndermarkskolen i Frederiksberg Kommune.

Adresse:
Søndermarkskolen
Hoffmeyersvej 32,
2000 Frederiksberg

Skoleleder:
Lars Pilmark

Telefon:
3821 0950

Email:
sondermarkskolen@frederiksberg.dk

Webside:
http://www.frb-sm.dkDatakilder:
Børne -og Undervisningsministeriet: Institutionsregisteret »
Børne -og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik »
Mere info om data og datakilder »

Søndermarkskolen

Søndermarkskolen er en folkeskole i Frederiksberg Kommune, der hører til skoledistriktet Søndermarkskolen. Du kan se alle Frederiksberg Kommunes skoler og skoledistrikter på vores oversigtskort.

På denne side har vi samlet meget mere information om Søndermarkskolen - Læs mere nedenfor. Tjek også de 9 boliger, der er til salg i skoledistriktet.

Kort med skole og skoledistrikt. Søndermarkskolen er vist med det grønne ikon . Søndermarkskolen tilhører skoledistriktet Søndermarkskolen, der er vist med det orange polygon  . Skoledistrikt polygon data for Frederiksberg Kommune er hentet fra FKG. Du kan se alle Frederiksberg Kommunes skoler og skoledistrikter på dette oversigtskort.Karaktergennemsnit på Søndermarkskolen

! Karaktergennemsnit i 2019   6.5

Søndermarkskolen havde i 2018/19 et karaktergennemsnit ved afgangseksamen, der lå lidt under landsgennemsnittet. Skolen halter specielt bagefter i Matematik hvor den ligger -0.2 karakterpoint under landsgennemsnittet. Selv efter der tages højde for børnenes socioøkonomiske baggrund, er skolens karaktergennemsnit problematisk (se Undervisningseffekt nedenfor)

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Søndermarkskolen6.8 6.8 7.8 6.1 6.5
Frederiksberg Kommune 7.5 7.8 9.07.4 7.6
Landsgennemsnit 7.0 7.4 8.06.47.3

Stigende Karaktergennemsnit

Søndermarkskolen har over de sidste 8 år oplevet en svagt stigende tendens i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.


! Undervisningseffekt i 2019   -0.7

Søndermarkskolen har en negativ undervisningseffekt på -0.7. Den negative undervisningseffekt indikerer at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er under det forventelige.

Undervisningseffekten på Søndermarkskolen er nummer 12 blandt grundskolerne i Frederiksberg Kommune.


Søndermarkskolen skriver om sig selv:

Søndermarkskolen er en velfungerende skole med et levende fællesskab, der ser trivsel og faglighed som hinandens forudsætninger, hvorfor vi vægter begge dele lige højt. På den måde lægger vi vægt på den enkelte elevs faglige, sociale og personlige udvikling.

Læs mere på Søndermarkskolens egen hjemmeside

Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 17 grundskoler i Frederiksberg Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt

Trivsel på Søndermarkskolen

Trivsel   3.63

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Søndermarkskolen er lidt under landsgennemsnittet.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Søndermarkskolen:

Den sociale trivsel på Søndermarkskolen er under gennemsnittet. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.03, hvilket er den 467 dårligste blandt de 1534 grundskoler, der deltog i 2019-undersøgelsen. En lav social trivsel kan indikere, at nogle elever har et dårligt tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, potentielt med lav tryghed og mobning.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Søndermarkskolen har en faglig trivsel 3.77, der er over gennemsnittet. Det er faktisk den 425. bedste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Søndermarkskolen har en lave score: 3.19, hvilket er under gennemsnittet. Det er den 1040. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Søndermarkskolen deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2019-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 17 grundskoler i Frederiksberg Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Søndermarkskolen

! Fravær 2018/19

Søndermarkskolen havde i skoleåret 2018-2019 et gennemsnitlig elevfravær på 6,5 procent. Det er et højt fravær, som ligger over landsgennemsnittet på 5,9 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Søndermarkskolen hele 13,1 fraværsdage per skoleår. Et højt fravær kan være et tegn på dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

! Stigende fravær

Selvom trend ikke er fuldstændig klart så har Søndermarkskolen over de sidste 9 år haft et stigende elevfravær. Grafen nedenfor viser elevfravær i perioden 2011-2019, sammelignet med folkeskolernes landsgennemsnit (den røde kurve).

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 17 grundskoler i Frederiksberg Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Søndermarkskolen

! Elevernes Herkomst

I skoleåret 2019-2020 var kun 74,7 procent af eleverne af dansk oprindelse. Analyser har vist at en andel af ikke-vestlige elever højere end 15 pct. har en negativ effekt på indkomsten for de øvrige elever 20 år efter grundskolen (selv efter korrektion for familiemæssige og socio-økonomiske faktorer).

Stigende Elevtal

Der er 770 elever på Søndermarkskolen. Elevtallet har over de sidste 12 år oplevet en svag årlig vækst på ca. 0,9 procent, hvilket tyder på en populær skole, der tilvælges af skoledistriktets forældre.

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 17 grundskoler i Frederiksberg Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Søndermarkskolen er en folkeskole med 836 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Søndermarkskolen ligger i Frederiksberg Kommune, der årligt investerer 58,102 kr. per folkeskoleelev.

Det er den 10. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Frederiksberg Kommune ligger omkring gennemsnittet blandt kommunerne når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


! Forældrenes Medianindkomst

Skolens forældre har en gennemsnitlig disponibel indkomst 446.865 kr., der er er omkring eller lidt under det danske gennemsnit

Forældrebetaling

Søndermarkskolen er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 17 grundskoler i Frederiksberg Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Boliger til salg i Søndermarkskolen skoledistrikt


! ni boliger boliger til salg

Med ni boliger til salg (1. marts 2021) i skoledistrikt Søndermarkskolen er der et begrænset udbud at vælge i mellem. Vi har samlet smagsprøver fra skoledistriktet, der desuden kigger på andre unikke kriterier som f.eks arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v.

Skoledistrikter og boligmarkedet

Skolevalg er et af de vigtigste valg som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn ofte tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn. DinGeo er eneste danske website hvor du kan søge boliger til salg i skoledistrikter.

Se alle boliger til salg i Søndermarkskolen her »

Grundskolerne i Frederiksberg Kommune

Du kan se og sammenligne alle kommunens 17 grundskoler i tabellen nedenfor. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Frederik Barfods Skole - 0.3 | - Se på kort
Jakobskolen - 0.2 | - Se på kort
Johannesskolen Frederiksberg - 0.4 | - Se på kort
Kaptajn Johnsens Skole - 0.5 | - Se på kort
Lindevangskolen 3.668 | -0.2 | 370,083 kr. Se på kort
Ny Hollænderskolen 3.683 | 0.3 | 537,471 kr. Se på kort
Prins Henriks Skole, Lycee Francais De Copenhague - 0.0 | - Se på kort
Skolen på Duevej 3.753 | 0.3 | 526,289 kr. Se på kort
Skolen på La Cours Vej 3.704 | 0.1 | 456,387 kr. Se på kort
Skolen på Nyelandsvej 3.649 | -0.3 | 402,607 kr. Se på kort
Skolen ved Bulowsvej 3.671 | 0.3 | 474,234 kr. Se på kort
Skolen ved Søerne 3.591 | -0.4 | 472,155 kr. Se på kort
  Søndermarkskolen 3.625 | -0.7 | 446,865 kr. Se på kort
Tre Falke Skolen 3.588 | -0.7 | 352,843 kr. Se på kort
Frederiksberg Friskole - - - Se på kort
Skolen på Grundtvigsvej 3.618 | - - Se på kort
NEXT Uddannelse København, 10. klasse
ikke aktiv
- - - Se på kort