DinGeo — i hele Danmark

Trongårdsskolen
Folkeskole i Lyngby-Taarbæk Kommune


Antal Elever
661
Mere Info 
Ældste klassetrin
10. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
8,5
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,4
Mere Info 
Social Trivsel
4,2
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,9
Mere Info 
Ro og Orden
3,8
Mere Info 
Inspiration
3,3
Mere Info 
Elevfravær
5,6%
Mere Info 
Dansk Herkomst
85,2%
Mere Info 
Udgift per elev
58.007 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
616.715 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
Mere Info 
Boligpris (kr/m2)
61.132
Mere Info 
Boliger til salg
25
Mere Info 

Trongårdsskolen

Trongårdsskolen
Trongårdsskolen i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Adresse:
Trongårdsskolen
Trongårdsvej 50,
2800 Kgs. Lyngby

Skoleleder:
Stine Arnfred

Telefon:
4528 4320

Email:
trongaard@ltk.dk

Webside:
http://www.trongaardsskolen.dkDatakilder:
Børne -og Undervisningsministeriet: Institutionsregisteret »
Børne -og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik »
Mere info om data og datakilder »

Trongårdsskolen

Trongårdsskolen er en folkeskole i Lyngby-Taarbæk Kommune, der hører til skoledistriktet Trongårdsskolen.

Lyngby-Taarbæk Kommune er opdelt i ni forskellige skoledistrikter. Børn her ret til at blive optaget på den distriktsskole, der knytter sig til adressens skoledistrikt. Der er desuden mulighed for indskrivning på en anden skole, også i en anden kommune, hvis der er plads. Læs mere her »

Du kan se alle Lyngby-Taarbæk Kommunes skoler og skoledistrikter på vores oversigtskort.

Trongårdsskolen har et rigtig flot karaktergennemsnit. Skolens positive undervisningseffekt indikerer at den har et godt læringsmiljø, der løfter elevernes kundskaber. På denne side har vi samlet meget mere information om Trongårdsskolen - Læs mere nedenfor. Tjek også de 25 boliger, der er til salg i skoledistriktet.

Kort med skole og skoledistrikt. Trongårdsskolen er vist med det grønne ikon . Trongårdsskolen tilhører skoledistriktet Trongårdsskolen, der er vist med det orange polygon  . Skoledistrikt polygon data for Lyngby-Taarbæk Kommune er hentet fra Fælles Kommunalt Geodatasamarbejde. Du kan se alle Lyngby-Taarbæk Kommunes skoler og skoledistrikter på dette oversigtskort.Karaktergennemsnit på Trongårdsskolen

Karaktergennemsnit i 2020   8.5

Trongårdsskolen havde i 2019/20 et flot karaktergennemsnit ved afgangseksamen. Skolen klarer sig specielt godt i Matematik hvor den ligger hele 2.5 karakterpoint over landsgennemsnittet.

De flotte karakterer peger på en god skole med dygtige elever.

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Trongårdsskolen9.5 8.9 7.7 8.1 8.5
Lyngby-Taarbæk Kommune 8.9 8.4 8.98.0 8.6
Landsgennemsnit 7.0 7.4 8.06.47.3

Stigende Karaktergennemsnit

Trongårdsskolen har over de sidste 8 år oplevet en svagt stigende tendens i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.


Undervisningseffekt i 2019   0.4

Trongårdsskolen er dygtige til at løfte eleverne fagligt som indikeret af en positiv undervisningseffekt på 0.4. Den positive undervisningseffekt betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er bedre end forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Trongårdsskolen er nummer 7 blandt grundskolerne i Lyngby-Taarbæk Kommune.


Trongårdsskolen skriver om sig selv:

Trongårdsskolen ligger i naturskønne omgivelser og tæt på Dyrehaven. Vores skole er en faglig, kreativ, dynamisk udviklingsorienteret skole, med en overordnet vision om at, skolen skal give mening for den enkelte.

Læs mere på Trongårdsskolens egen hjemmeside

Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 13 grundskoler i Lyngby-Taarbæk Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt

Trivsel på Trongårdsskolen

Trivsel   3.77

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Trongårdsskolen er meget tæt på landsgennemsnittet.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Trongårdsskolen:

Der er god social trivsel på Trongårdsskolen. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.21, hvilket er den 231 højeste blandt de 1534 grundskoler, der deltog i 2019-undersøgelsen. Den gode social trivsel viser at eleverne gennemsnitlig set har et godt tilhørsforhold til Trongårdsskolen, klassen og fællesskabet, med tryghed og uden mobning.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Trongårdsskolen har en faglig trivsel 3.88, der er over gennemsnittet. Det er faktisk den 108. bedste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Trongårdsskolen scorer fint på ro og orden 3.83, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 470. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Trongårdsskolen har en gennemsnitlig score: 3.28, hvilket er lidt under gennemsnittet. Det er den 667. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Trongårdsskolen deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2019-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 13 grundskoler i Lyngby-Taarbæk Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Trongårdsskolen

! Fravær 2018/19

Trongårdsskolen havde i skoleåret 2018-2019 et gennemsnitlig elevfravær på 5,6 procent. Det er et relativt højt fravær, dog stadig lidt lavere end landsgennemsnittet på 5,9 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Trongårdsskolen hele 11,1 fraværsdage per skoleår. Et højt fravær kan være et tegn på dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

! Stigende fravær

Selvom trend ikke er fuldstændig klart så har Trongårdsskolen over de sidste 9 år haft et stigende elevfravær. Grafen nedenfor viser elevfravær i perioden 2011-2019, sammelignet med folkeskolernes landsgennemsnit (den røde kurve).

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 13 grundskoler i Lyngby-Taarbæk Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Trongårdsskolen

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2019-2020 var 85,2 procent af eleverne af dansk oprindelse.

Stigende Elevtal

Der er 661 elever på Trongårdsskolen. Elevtallet har over de sidste 12 år oplevet en svag årlig vækst på ca. 0,9 procent, hvilket tyder på en populær skole, der tilvælges af skoledistriktets forældre.

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 13 grundskoler i Lyngby-Taarbæk Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Trongårdsskolen er en folkeskole med 657 elever, der underviser elever til og med 10. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Trongårdsskolen ligger i Lyngby-Taarbæk Kommune, der årligt investerer 58,007 kr. per folkeskoleelev.

Det er den 7. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Lyngby-Taarbæk Kommune er en af de danske kommuner med de bedste forhold for børn og unge - Læs mere her »


Forældrenes Medianindkomst

Mange elever på Trongårdsskolen kommer fra særdeles velstillede hjem - Den gennemsnitlige disponible indkomst blandt skolens forældre er således et langt over landsgennemsnittet 616.715 kr.

Forældrebetaling

Trongårdsskolen er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 13 grundskoler i Lyngby-Taarbæk Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Boliger til salg i Trongårdsskolen skoledistrikt

!Udbudspriser

Trongårdsskolen skoledistrikt er et af landets dyreste målt på udbudspriser. Kvadratmeterpriserne på de 9 villaer, der p.t. er til salg varierer fra 37.715 til 97.990 kr/m2, med et gennemsnit på 61.132 kr/m2 (median 53.331 kr/m2).

Figur 3. Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 9 villaer, der p.t. er til salg i skoledsitrktet.


25 boliger til salg

Med 25 boliger til salg (17. juni 2021) i skoledistrikt Trongårdsskolen er der et vist udbud at vælge i mellem. Vi har samlet smagsprøver fra skoledistriktet, der desuden sorterer boligerne på andre DinGeo-unikke kriterier som f.eks arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v.

Skoledistrikter og boligmarkedet

Skolevalg er et af de vigtigste valg som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn ofte tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn. DinGeo er eneste danske website hvor du kan søge boliger til salg i skoledistrikter.

Se alle boliger til salg i Trongårdsskolen her »

Grundskolerne i Lyngby-Taarbæk Kommune

Du kan se og sammenligne alle kommunens 13 grundskoler i tabellen nedenfor. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Billums Privatskole - 0.0 | - Se på kort
Engelsborgskolen 3.762 | 0.4 | 714,607 kr. Se på kort
Fuglsanggårdsskolen 3.821 | 0.1 | 746,907 kr. Se på kort
Hummeltofteskolen 3.791 | -0.3 | 746,916 kr. Se på kort
Kongevejens Skole 3.815 | 0.3 | 730,744 kr. Se på kort
Lindegårdsskolen 3.649 | -0.6 | 391,545 kr. Se på kort
Lundtofte Skole 3.762 | -0.1 | 518,328 kr. Se på kort
Lyngby Friskole - -0.2 | - Se på kort
Lyngby Private Skole - 0.5 | - Se på kort
Skt. Knud Lavard Skole - 0.3 | - Se på kort
  Trongårdsskolen 3.772 | 0.4 | 616,715 kr. Se på kort
Virum Skole 3.826 | 0.8 | 847,573 kr. Se på kort
Taarbæk Skole 3.955 | - 765,723 kr. Se på kort