DinGeo — i hele Danmark

Glamsbjerg Fri-og Efterskole
Privatskole i Assens Kommune


Antal Elever
206
Mere Info 
Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
8,3
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,0
Mere Info 
Dansk Herkomst
100,0%
Mere Info 
Udgift per elev
65.051 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
9.250 kr
Mere Info 

Glamsbjerg Fri-og Efterskole


Adresse:
Glamsbjerg Fri-og Efterskole
Krengerupvej 50,
5620 Glamsbjerg

Institutionsnummer:
433005

Skoleleder:
Henrik Stokport Gräs

Telefon:
6472 1030

Email:
kontor@gfeskole.dk

Webside:
http://www.gfeskole.dk

Læs mere om skoledata »

Glamsbjerg Fri-og Efterskole

Glamsbjerg Fri-og Efterskole er en privatskole i Assens KommuneKaraktergennemsnit på Glamsbjerg Fri-og Efterskole

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Glamsbjerg Fri-og Efterskole - - - - -
Assens Kommune 6.6 6.9 7.86.3 6.9
Landsgennemsnit 6.5 7.3 8.37.17.3

Stigende karaktergennemsnit

Glamsbjerg Fri-og Efterskole har over de sidste otte år oplevet en flot stigning i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.

Karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangsprøve på Glamsbjerg Fri-og Efterskole dækkende otte år fra 2012 til og med 2021.

Datakilde: Excel rapport for fag og fagdiscipliner


Undervisningseffekt i 2023   0.0

Glamsbjerg Fri-og Efterskole har en undervisningseffekt på 0.0. Det betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er som forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Glamsbjerg Fri-og Efterskole er nummer 10 blandt grundskolerne i Assens Kommune.

Datakilde: Cepos Hvor gode er grundskolerne til at løfte eleverne fagligt?.


Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 20 grundskoler i Assens Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt
Børne- og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik
Børne- og Undervisningsministeriet: Karaktergennemsnit - Fag og fagdiscipliner (Excel)

Elevtal og Herkomst på Glamsbjerg Fri-og Efterskole

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2020-2021 var 100 procent af eleverne af dansk oprindelse. Over de sidste 13 år er der sket en svag stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

! Faldende Elevtal

Der er 206 elever på Glamsbjerg Fri-og Efterskole. Elevtallet har gennemsnitlig set over de sidste 13 år oplevet årlige fald på ca. 0,1 procent. Faldet kan skyldes skoledistriktets demografi, men kunne måske også indikere at nogle forældre fravælger skolen.

Elevtal opdelt efter herkomst på Glamsbjerg Fri-og Efterskole i perioden 2009 - 2021.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 20 grundskoler i Assens Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Glamsbjerg Fri-og Efterskole er en privatskole med 198 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Glamsbjerg Fri-og Efterskole ligger i Assens Kommune, der årligt investerer 65,051 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 10. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Assens Kommune ligger omkring gennemsnittet blandt kommunerne når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


? Forældrenes Medianindkomst

Vi har desværre ikke data på forældrenes indkomst.

Forældrebetaling

Glamsbjerg Fri-og Efterskole er en privatskole med en årlig forædrebetaling på 9.250 kr.

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 20 grundskoler i Assens Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Grundskoler i Assens Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Ebberup Skole 3.495 | 0.0 | 410,608 kr. Se på kort
Salbrovadskolen 3.641 | - 379,579 kr. Se på kort
Strandmølleskolen - 0.0 | -
Peter Willemoesskolen 3.536 | -1.0 | 349,602 kr. Se på kort
Flemløse Skole
ikke aktiv
- - -
Glamsbjergskolen - 1.0 | - Se på kort
Gummerup Skole - - - Se på kort
  Glamsbjerg Fri-og Efterskole - 0.0 | -
Køng Idrætsfriskole - 0.0 | -
Dreslette Skole
ikke aktiv
- - -
Hårby Skole 3.733 | -1.0 | 426,127 kr. Se på kort
Friskolen i Jordløse - - -
Brylle Skole 3.549 | - 482,181 kr. Se på kort
Tallerupskolen 3.674 | 0.0 | 480,510 kr. Se på kort
Tommerup Skole - 0.0 | - Se på kort
Verninge Skole 3.742 | - 424,755 kr. Se på kort
Skallebølle Skole
ikke aktiv
- - -
Vissenbjerg Skole 3.596 | 0.0 | 455,415 kr. Se på kort
Aarupskolen 3.647 | 0.0 | 454,264 kr. Se på kort
Frøbjerg-Orte Friskole - 0.0 | -

Kommunens 20 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »