DinGeo — i hele Danmark

Strandmølleskolen
Privatskole i Assens Kommune


Antal Elever
342
Mere Info 
Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
8,1
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,8
Mere Info 
Dansk Herkomst
96,8%
Mere Info 
Udgift per elev
65.051 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
9.605 kr
Mere Info 

Strandmølleskolen


Adresse:
Strandmølleskolen
Damgade 34, Postboks 128,
5610 Assens

Skoleleder:
Lotte Damm Kaspersen

Telefon:
6471 1220

Email:
strandmolleskolen@strandmolleskolen.dk

Webside:
http://www.strandmolleskolen.dk

Læs mere om skoledata »

Strandmølleskolen

Strandmølleskolen er en privatskole i Assens Kommune

Strandmølleskolen har et rigtig flot karaktergennemsnit. Skolens positive undervisningseffekt indikerer at den har et godt læringsmiljø, der løfter elevernes kundskaber.Karaktergennemsnit på Strandmølleskolen

Karaktergennemsnit i 2021   8.1

Strandmølleskolen havde i 2020/21 et utrolig flot karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen. Skolen klarer sig specielt godt i Matematik hvor den ligger hele 0.6 karakterpoint over landsgennemsnittet. Gennemsnittet på Strandmølleskolen er desuden 0.6 højere end gennemsnittet i Assens Kommune.

De flotte karakterer peger på en god skole med dygtige elever.

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Strandmølleskolen8.4 6.6 9.2 8.2 8.1
Assens Kommune 7.5 6.8 8.17.2 7.5
Landsgennemsnit 7.8 7.1 8.78.07.8

Stabilt karaktergennemsnit

Strandmølleskolen har over de sidste syv år haft et nogenlunde uforanderligt karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen.

Karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangsprøve på Strandmølleskolen dækkende syv år fra 2012 til og med 2021.

Datakilde: Excel rapport for fag og fagdiscipliner


Undervisningseffekt i 2019   0.8

Strandmølleskolen er dygtige til at løfte eleverne fagligt som indikeret af en positiv undervisningseffekt på 0.8. Den positive undervisningseffekt betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er bedre end forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Strandmølleskolen er nummer 3 blandt grundskolerne i Assens Kommune.

Note: Cepos kan ikke opgøre undervisningseffekten for 2020 og 2021 pga aflyste eksamner. Desuden har Børne- og Undervisningsministeriet ikke beregnet den socioøkonomisk reference for 2020.


Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 20 grundskoler i Assens Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt
Børne- og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik

Elevtal og Herkomst på Strandmølleskolen

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2020-2021 var 96,8 procent af eleverne af dansk oprindelse. Andelen af etnisk danske elever på skolen er voksende.

Stærkt Stigende Elevtal

Der er 342 elever på Strandmølleskolen. Elevtallet har over de sidste 13 år oplevet en stærk årlig vækst på ca. 2,8 procent, hvilket tyder på en sund skole som er populær blandt skoledistriktets forældre.

Elevtal opdelt efter herkomst på Strandmølleskolen i perioden 2009 - 2021.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 20 grundskoler i Assens Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Strandmølleskolen er en privatskole med 318 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Strandmølleskolen ligger i Assens Kommune, der årligt investerer 65,051 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 10. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Assens Kommune ligger omkring gennemsnittet blandt kommunerne når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


? Forældrenes Medianindkomst

Vi har desværre ikke data på forældrenes indkomst.

Forældrebetaling

Strandmølleskolen er en privatskole med en årlig forædrebetaling på 9.605 kr.

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 20 grundskoler i Assens Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Grundskoler i Assens Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Aarupskolen 3.522 | 0.4 | 454,264 kr. Se på kort
Peter Willemoesskolen 3.592 | 0.7 | 349,602 kr. Se på kort
Ebberup Skole 3.507 | 0.1 | 410,608 kr. Se på kort
Frøbjerg-Orte Friskole - 0.0 | -
Glamsbjerg Fri-og Efterskole - 0.2 | -
Glamsbjergskolen 3.507 | 0.3 | 412,277 kr. Se på kort
Hårby Skole 3.757 | 0.7 | 426,127 kr. Se på kort
Køng Idrætsfriskole - -0.2 | -
  Strandmølleskolen - 0.8 | -
Tallerupskolen 3.737 | 0.2 | 480,510 kr. Se på kort
Tommerup Skole 3.793 | 0.2 | 454,794 kr. Se på kort
Vissenbjerg Skole 3.531 | -0.3 | 455,415 kr. Se på kort
Salbrovadskolen 3.410 | - 379,579 kr. Se på kort
Flemløse Skole
ikke aktiv
- - -
Gummerup Skole 3.802 | - 462,824 kr. Se på kort
Dreslette Skole
ikke aktiv
- - -
Friskolen i Jordløse - - -
Brylle Skole 3.545 | - 482,181 kr. Se på kort
Verninge Skole 3.673 | - 424,755 kr. Se på kort
Skallebølle Skole
ikke aktiv
- - -

Kommunens 20 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »