DinGeo — i hele Danmark

Dronning Olgas Vej 2, 2000 Frederiksberg

DinGeo har samlet informationer på Dronning Olgas Vej 2 i én detaljeret boligrapport.

Ejendommen ligger i Frederiksberg Kommune og tilhører skoledistriktet Skolen på Nyelandsvej. De nærmeste naboer er typisk veluddannede byfamilier. Den årlige risiko for indbrud er relativ lav, 1.14 procent i området. Generer openAI beskrivelse

Matrikelkort Dronning Olgas Vej 2

Luftfoto af Dronning Olgas Vej 2, 2000 Frederiksberg. Matriklen er markeret med den grønne polygon.

Se flere fotos


Bemærk: Dingeo boligrapporten består udelukkende af offentligt tilgængelig geodata - læs mere om DinGeo og vores datakilder her.

Sundhed — Dronning Olgas Vej 2, 2000 Frederiksberg

Radon

Baseret på den overordnede radonklassificering og lokale geologiske forhold vurderes radonrisiko på Dronning Olgas Vej 2, 2000 Frederiksberg at være Meget lav.

Meget lavRadonrisiko Lav Radonrisiko Mellem Radonrisiko Høj Radonrisiko Meget højRadonrisiko
!Radonklassificering

Dronning Olgas Vej 2, 2000 Frederiksberg ligger i den gamle Frederiksberg kommune, der er klassificeret som Radonklasse 1 den næstlaveste klassificering. Det betyder at 0,3%-1% af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på 200 Bq/m3 eller mere (WHO anbefaler at koncentrationen ikke overstiger den øvre grænseværdi på 100 Bq/m3). Som udgangspunkt er risiko for Radon i boligen derfor lav.

Radonklasse 1 klassificeringen stammer fra den landsdækkende radonundersøgelse fra 2001. Undersøgelsen inkluderede 9 målinger i den gamle Frederiksberg kommune. Af de 9 målinger var den højeste radonkoncentration 90 Bq/m3 og middelkoncentationen var 28 Bq/m3.

Geologi

Det geologiske underlag på Dronning Olgas Vej 2, 2000 Frederiksberg er Ferskvandsdannelser (Se Geologi og Geoteknik), der ikke øger risikoen for Radon.

BBR data om byggeår kunne desværre ikke findes

BBR data om bygningens kælderforhold kunne desværre ikke findes

Radon i danske boliger
Der er lav risiko for Radon på Dronning Olgas Vej 2, 2000 Frederiksberg.

Mere info om Radon:

Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart, der dannes i jord -og bjergarter, som indeholder thorium og uran. Radon trænger ind i boliger fra undergrunden. Gasarten kan hverken ses, lugtes eller smages.

DinGeo angiver risiko for Radon, og inkluderer ikke egentlige målinger indefra boligen...
Læs mere om Radon her »

Se radonkort

Datakilder:
Risø, Statens Institut for Strålehygiejne, GEUS

Jordforurening

Ingen registreret jordforurening på grunden

Der er ikke registreret jordforurening på ejendommen Dronning Olgas Vej 2, 2000 Frederiksberg.

xManglende oplysninger om olietank

Vi mangler BBR oplysninger om olietanke på ejendommens grund.

!Jordforurening i nærområdet

Selvom der ikke er registreret jordforurening på ejendommens grund, så er det stadig værd at bide mærke i, at der indenfor en radius på ca. 500 meter fra adressen er 77 jordforureninger. Det er et meget højt antal. Blandt det totale antal jordforureninger er 51 egentlige jordforureninger (type V2), mens 26 er mulige forureninger der ikke endnu er undersøgt (type V1).

Jordforureningskort på Dronning Olgas Vej 2, 2000 FrederiksbergKortet ovenfor viser jordforurening i området omkring matriklen 12dt-Frederiksberg, der hører til Dronning Olgas Vej 2, 2000 Frederiksberg. De røde omrader er egentlige jordforureninger (V2) og blå områder er mulige forureninger, der ikke endnu er undersøgt (V1). - Åbn stort kort

Jordforureningsattest

Download en officiel jordforureningsattest for Dronning Olgas Vej 2, 2000 Frederiksberg. Tryk på knappen og en PDF-fil vil blive dannet via Danmarks Miljøportal.

Download Jordforureningsattest

Mere info om jordforurening:

Forurenet jord truer grundvandet, naturen og menneskers sundhed. Spredt ud over Danmark er der mere end 15.000 grunde, der er forurenede af industri, affald og tankanlæg. Dertil kommer et tilsvarende antal grunde der muligvis er forurenede. Desuden er der i Danmark omkring 200.000 sløjfede olietanke, der udgør en væsentlig risiko for uregistreret jordforurening af specielt parcelhusgrunde.

Ved boligkøb skal du altid tjekke jordforurening og olietank. Olietank bør være registreret i BBR.

Læs mere om jordforurening her »
Læs mere om olietanke her »

Se Jordforureningskort

Datakilder:
Danmarks Miljøportal

Jordforureninger (V2) tæt på Dronning Olgas Vej 2, Frederiksberg
LokalitetAfstand (meter)NuanceringStofferMere info
Dronning Olgas Vej 2, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00019
10 F0 -
Mariendalsvej 4A, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00188
29? -
Falkoner Alle 128, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-30234
70 F0 -
Ågade 110, 2200 København N
lok. nr. 101-02507
85? -
Franckesvej 6, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00300
155 F0 -
Falkoner Alle 65, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00053
158? -
Holger Danskes Vej 5, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00124
165! F2 -
Holger Danskes Vej 24, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-30556
168 F0 -
Falkoner Alle 90, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00407
178 F0 -
Kong Georgs Vej 16, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00115
179! F1 -
Falkoner Alle 63, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00295
197? -
Mariendalsvej 21A, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-30000
201? -
Mariendalsvej 21C, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00352
201? -
Mariendalsvej 24, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-31081
217? -
Holger Danskes Vej 28A, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00353
220 F0 -
Kong Georgs Vej 19, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-30091
222 F0 -
Dronning Olgas Vej 23
lok. nr. 147-00406
227? Bromdichlormethan, Chlorerede opl.midl., Olie-benzin, BTEXer og lignende m.fl.
Borups Allé 2, 2200 København N
lok. nr. 101-30030
234 F0 -
Godthåbsvej 4, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00305
242! F2 -
Dronning Olgas Vej 25, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-20005
245 F0 -
Godthåbsvej 14, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-20009
247? -
Godthåbsvej 16, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00121
262! F2 -
Godthåbsvej 18A, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00100
277? -
Sprøjtemaling mm. - Godthåbsvej 12, Frederiksberg
lok. nr. 147-00354
278! F2 Fyringsolie
lok. nr. 101-00130286? -
 • Region Hovedstaden
 • Mariendalsvej 32, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-00322
  306 F0 -
  Falkoner Alle 80, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-00235
  313 F0 -
  Godthåbsvej 22, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-30335
  319? -
  lok. nr. 101-01286344? -
 • Forureningsattest
 • Region Hovedstaden
 • Godthåbsvej 21A, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-30341
  371 F0 -
  Falkoner Alle 49, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-00416
  371 F0 -
  Godthåbsvej 26, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-30421
  376 F0 -
  Dronning Olgas Vej 28, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-30469
  379! F1 -
  Aksel Møllers Have 1, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-00029
  395! F1 -
  Godthåbsvej 32A, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-00441
  406! F1 -
  Godthåbsvej 30, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-31104
  406 F0 -
  Jagtvej 23B, 2200 København N
  lok. nr. 101-04663
  406 F0 -
  Godthåbsvej 34A, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-00307
  413! F2 -
  Falkoner Alle 60, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-00056
  414? -
  Rolighedsvej 23A, 1958 Frederiksberg C
  lok. nr. 147-00184
  415? -
  Hørsholmsgade 4-8
  lok. nr. 101-03574
  423? Benz[a]pyren, Dieselolie
  Godthåbsvej 31 - Renseri
  lok. nr. 147-00072
  424? Tetrachlorethylen, Chlorerede opl.midl., Benz[a]pyren, Bly m.fl.
  Karré 21
  lok. nr. 147-00402
  428 F0 Cadmium, PAH (sum af 9 PAH), Bly, Benz[a]pyren m.fl.
  N.J. Fjords Alle 1, 1957 Frederiksberg C
  lok. nr. 147-20028
  435! F2 -
  Rantzausgade 48, 2200 København N
  lok. nr. 101-01070
  437? -
  Falkoner Alle 58A, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-30231
  451 F0 -
  Holger Danskes Vej 65, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-00493
  452! F2 -
  Godthåbsvej 31, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-00229
  453? -
  Brohusgade 19, 2200 København N
  lok. nr. 101-00091
  474? -
  Mariendalsvej 43, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-30002
  492 F0 -
  Mariendalsvej 50F, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-00023
  496 F0 -

  Tabellen viser de 51 kortlagte jordforureninger (af typen V2), der ligger indenfor en ca. 500 meter radius af Dronning Olgas Vej 2, 2000 Frederiksberg.
  Afstand angiver afstanden i meter fra Dronning Olgas Vej 2 til den pågældende jordforurening.
  Nuancering angiver forureningskategori. F0 er den mindst alvorlige kategori, der angiver, at forureningen ikke umiddelbart udgør en sundhedsrisiko ift. brug af hus og have. Forureningskategori ! F1 betyder, at der er en forurening, der antageligvis ligger et stykke nede i jorden. Hvis du følger simple råd, så kan du uden sundhedsmæssig betydning bruge hus og have. Forureningskategori ! F2 er den højeste kategori. Det kan være en kraftig forurening, der kan have betydning for brugen af hus og have og desuden påvirke boligens indeklima. ? angiver at jordforureningen ikke endnu er kategoriseret.
  Stoffer angiver hvilket helbredsskadelige stoffer, der er knyttet til den pågældende jordforurening.
  Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

  Mulige jordforureninger (V1) tæt på Dronning Olgas Vej 2, Frederiksberg
  LokalitetsnummerAfstand (meter)Mere info
  Falkoner Alle 112, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-30233
  41
  Mariendalsvej 9, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-31115
  88
  Kong Georgs Vej 5A, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-31095
  105
  Indsivning af benzin, Holger Danskes Vej 3a-b, Frederiksberg
  lok. nr. 147-30086
  165
  Rolighedsvej 23
  lok. nr. 147-00364
  215
  Kong Georgs Vej 21, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-30831
  245
  Kong Georgs Vej 23, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-00314
  261
  lok. nr. 101-00795268
 • Forureningsattest
 • Region Hovedstaden
 • Jagtvej 16
  lok. nr. 101-00631
  274
  Rantzausgade 62-64
  lok. nr. 101-00360
  320
  Nedgravede tankanlæg, Hostrups Have
  lok. nr. 147-00235
  325
  Dronning Olgas Vej 37, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-30459
  339
  Falkoner Alle 80, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-30876
  349
  Adilsvej 2, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-30123
  358
  Sindshvilevej 9, 9A
  lok. nr. 147-00411
  372
  Dronning Olgas Vej 41, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-30173
  376
  Godthåbsvej 21A, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-30341
  384
  Kong Georgs Vej 46, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-30454
  395
  Kong Georgs Vej 52, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-30423
  420
  Kbh.Komm.Fritidshjem Humlebien + bortkørsel af forurenet jord
  lok. nr. 101-02576
  420
  Falkoner Alle 41, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-30453
  462
  Bryggeri m.v., Kronprinsesse Sofies Vej 25-31 m.fl., Frederiksberg
  lok. nr. 147-00191
  470
  Jordflytning
  lok. nr. 101-30047
  474
  Hørsholmsgade 14, 2200 København N
  lok. nr. 101-30649
  474
  Kronprinsesse Sofies Vej 35, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-30903
  480
  Roarsvej 23-25, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-30404
  486

  Tabellen viser potentielle jordforureninger, der endnu ikke er undersøgt i detaljer (typen V1), som ligger i området omkring Dronning Olgas Vej 2, 2000 Frederiksberg.
  Afstand angiver afstanden i meter fra Dronning Olgas Vej 2 til den pågældende jordforurening.
  Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

  Adressens jordforureningsdata er sidst opdateret 31 maj, 2024. - opdater

  Jordforureningsdata indsamles, opdateres og adminstreres af regionerne. Hvis du vil vide mere om jordforurening omkring Dronning Olgas Vej 2, 2000 Frederiksberg bør du kontakte den ansvarlige myndighed hos Region Hovedstaden  Luftforurening

  Der kan være problemer med luftforurening på Dronning Olgas Vej 2, 2000 Frederiksberg.

  NO2

  Luftkoncentrationen af kvælstofdioxid (NO2) er 14.0 µg/m3, hvilket er relativt lavt ift EU's grænseværdi på 40 µg/m3. NO2 dannes i forbrændingsprocesser i biler, lastbiler, kraftværker, o.s.v. og høje koncentrationer af NO2 indikerer derfor dårlig luftkvalitet.

  !PM2.5

  Luftkoncentrationen af PM2.5 partikler er 10.3 µg/m3, hvilket er under EU's grænseværdi på 25 µg/m3, men over WHO's grænseværdi på 10 µg/m3. Hovedparten af de fine PM2.5 partikler er dannet udenfor Danmark og transporteret hertil med vinden. Hele Sjælland, Fyn og Sønderjylland har værdier over WHO's grænseværdi - Se de landsdækkende PM2.5 variationer på kort »

  PM10

  Luftkoncentrationen af PM10 partikler er 16.3 µg/m3, hvilket er under EU's og WHO's grænseværdi på henholdsvis 40 og 20 µg/m3. PM10 partikler er oftere fra lokalområdet og koncentrationerne har større geografisk variation end PM2.5 - Se de landsdækkende PM10 variationer på kort »

  !Black carbon

  Luftkoncentrationen af Black carbon (eller sod) partikler er 0.4 µg/m3. Det er en svagt forhøjet koncentration. Black carbon er ultrafine sod-partikler fra forbrændingskilder (f.eks. vejtrafik, brændeovne, kraftværker). Forhøjede koncentrationer forekommer i og omkring de større byer.

  !Partikelantal

  Der er estimeret 9000 partikler per cm3 luft. Det er desværre en relativ høj koncentration. Partikelantal er tilnærmelsesvis det samme som ultrafine partikler.

  !Brændeovne og pejse

  Der er en høj koncentration af brændeovne og pejse i Frederiksberg med i gennemsnit 189.0 enheder per km² - Se de landsdækkende variationer på kort »


  Bemærk: De modellerede luftkvalitetsdata er beregnede årsmiddelkoncentrationer i 2 meters højde for året 2019. De modellerede data har udelukkende vejledende karakter og repræsenterer ikke egentlige målinger. Læs mere her »

  Mere info om Luftforurening:

  Luftforurening menes at være skyld i ca. 6.000 for tidlige dødsfald årligt i Danmark. Det svarer til, at den forventede levetid for befolkningen som helhed er reduceret med 6-9 måneder. Hertil kommer astma og andre følgesygdomme af luftforurening, der nedsætter livskvalitet.

  Læs mere om Luftforurening her »

  Se Luftforureningskort

  Datakilder:
  DCE - Nationalt center for Miljø og Energi - Luften på din vej

  Trafikstøj

  Der er trafikstøj på adressen Dronning Olgas Vej 2, 2000 Frederiksberg. Støjen er vurderet at være 65-70 dB. Det er et støjniveau, der svarer til støjen fra en emhætte

  Støjmålinger (dB)


  55-60
  55-60 dB
  60-65 dB
  60-65 dB
  65-70 dB
  65-70 dB
  70-75 dB
  70-75 dB
  Over 75 dB
  Over 75 db

  Trafikstøjkort på Dronning Olgas Vej 2, 2000 FrederiksbergKortet viser trafikstøj i området omkring Dronning Olgas Vej 2, 2000 Frederiksberg. - Åbn stort kort


  Støjdata stammer fra Miljøstyrelsens kortlægning af støjbelastede boliger i 2017 og er vejledende. Data er indsamlet og behandlet af kommunerne i hovedstadsområdet, Odense, Aalborg og Aarhus kommune samt Vejdirektoratet og Banedanmark. Der er primært indsamlet data for veje og jernbaner. Støjbelastningen er beregnet som et gennemsnit af den samlede mængde støj, der er indsamlet i løbet af et døgn på baggrund af trafiktællinger og vejrforhold.

  Nedenstående tabel viser trafikstøj i 1.5 meters højde på Dronning Olgas Vej 2, 2000 Frederiksberg om dagen:

  StøjtypeLydstyrke
  Større veje ingen registreret støj (*)
  ! Veje i by65-70 dB
  Større jernbaneringen registreret støj (*)
  Jernbane i byingen registreret støj (*)
  Større lufthavningen registreret støj (*)
  (*) "ingen registreret støj" kan skyldes manglende målinger.

  Den samlede støjkortlægning vises på Miljøstyrelsens Støj-Danmarkskort og inkluderer også estimater for støj i 4 meters højde og om natten.

  Mere info om Trafikstøj:

  Det vurderes at flere tusinde danskere hvert år indlægges med forhøjet blodtryk eller hjertesygdom på grund af den ekstra risiko som trafikstøj giver. Vejstøj menes årligt at være årsag til 200-500 for tidlige dødsfald.
  Læs mere om Trafikstøj her »

  Se Støjkort

  Datakilder:
  Miljøstyrelsen

  Hårdhed af drikkevand

  Drikkevand på adressen Dronning Olgas Vej 2, 2000 Frederiksberg har hårdhed: over 30. Det betyder at vandet er klassificeret som særdeles hårdt og det hårdeste (mest kalkholdige) vand man finder i Danmark. Hårdhedsgraden er baseret på et gennemsnit for kommunen. Vi anbefaler derfor, at du undersøger hårdhedsgraden hos dit lokale vandværk.
  Vandets Hårdhed, dH
  dH <4 dH 4-8 dH 8-12 dH 12-18 dH 18-24 dH 24-30 dH >30

  Mere info om hårdhed af drikkevand:

  Hårdt drikkevand medfører tilkalkning af elkedler, vaskemaskiner og toiletter og øget forbrug af vaske- og rengøringsmidler. Hårdt vand har ingen kendt skadelig effekt på helbredet. Læs mere om drikkevandets hårdhed her »

  Se Hårdhedskort

  Datakilder:
  GEUS  Risiko for oversvømmelse — Dronning Olgas Vej 2, 2000 Frederiksberg

  Ekstrem regn

  Der kan være risiko for oversvømmelse ved kraftig regn og/eller regulære skybrud på adressen Dronning Olgas Vej 2, 2000 Frederiksberg.

  Ejendommen ligger ikke i en lavning, men overfladevand har svært ved at sive ned i jorden da befæstelsesgraden er høj og den hydrauliske ledningsevne er dårlig.

  Lavninger

  Dronning Olgas Vej 2, 2000 Frederiksberg ligger ikke i en lavning og som udgangspunkt er risikoen for at regnvand samler sig på adressen under skybrud derfor lav.

  Kortet nedenfor viser afløbsløse lavninger i landskabet. Nedløbsriste der kan lede overfladevandet i kloak er vist med sorte firkanter.

  Ekstrem regn på Dronning Olgas Vej 2, 2000 FrederiksbergRisiko for oversvømmelse ved ekstrem regn afhænger i høj grad af terrænet. Kortet ovenfor viser lavninger (markeret med blå) omkring Dronning Olgas Vej 2, 2000 Frederiksberg. De blå områder viser den potentielle maksimale udbredelse af skybrudsrelateret oversvømmelse hvis alle lavninger bliver helt fyldt med vand. - Åbn stort kort
  !Høj befæstelsesgrad
  Den gennemsnitlige befæstelsesgrad i området omkring Dronning Olgas Vej 2, 2000 Frederiksberg er 80 procent. Det betyder, at ca. 80 procent af overfladen er bebygget eller belagt med asfalt, fliser, brosten mv., der hindrer regn- og overfladevand at sive ned i jorden.
  !Hydraulisk ledningsevne
  I perioder med kraftig nedbør vil det øverste jordlag have en lav hydraulisk ledningsevne på 50 - 100 mm/dag i området omkring Dronning Olgas Vej 2, 2000 Frederiksberg. Selv i ubebyggede områder vil regnvand derfor blive på overfladen og kun meget langsomt trænge ned i jorden.

  Mere info om risiko for oversvømmelse ved skybrud:

  Skybrud er meget voldsomme regnbyger, der forårsager oversvømmelse af kloakker og tagrender. Risiko for oversvømmelser kan have indflydelse på huspriser, forsikringspræmier og kloakafledningsafgifter. Inden et boligkøb er det derfor en god ide, at overveje risikoen for oversvømmelse ifm skybrud. Læs mere om skybrud her »
  Lavningskort »

  Datakilder:
  Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

  Grundvand

  Dronning Olgas Vej 2 ligger i et område hvor højt og/eller stigende grundvand kan udgøre et problem.
  !Historiske grundvandsdybder 1991-2020

  Den modellerede gennemsnitlige grundvandsdybde er 1.4 meter på adressen. Dybden er baseret på data fra hele perioden 1991-2020 i vinterhalvåret. Medtages usikkerhed/datavariation ligger den gennemsnitlige grundvandsdybde i intervallet 0.8 - 2 meter. Det ret store usikkerhedsinterval afspejler bl.a. (1) usikkerhed på den nummeriske model, (2) naturlige nedbørsvariationer og (3) usikkerhed på de målte grundvandssdybder i de geologisk boringer.

  Selvom grundvandsspejlet sandsynligvis ligger 1.4 meter under terræn, så kan det ikke afvises at den sande dybde kun er 0.8 meter. For perioder med meget nedbør kan grundvandsspejlet derfor, muligvis, gøre det svært/umuligt for overfladevand at trænge ned i den allerede vandmættede jord.

  Historiske grundvandsdybder (1991-2020)
  Dronning Olgas Vej 2, 2000 Frederiksberg


  Ekstrem regn på Dronning Olgas Vej 2Kortet viser den modellerede dybde til grundvandet omkring Dronning Olgas Vej 2. Kortudsnittet måler 1.600 x 800 meter og adressen er markeret med markør . Dybderne er baseret på historiske (1991-2020) målinger i vinterhalvåret (i geologisektionen længere nede på siden kan du få mere detaljeret information om de geologiske boringer tæt på adressen, hvorfra grundvandsdata stammer). Modelberegningerne er nedskaleret fra 100 m grid til 10 m grid med brug af maskinlæring. Områder med højt grundvand er markeret med blå farver, mens gule og orange farver svarer til et dybere grundvandsspejl. - Åbn stort kort
  Fremtidige grundvandsstigninger i perioden 2041-2070

  Der sker sandsynligvis ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen over de næste 40-50 år. I følge en modelberegning med et højt CO₂-niveau, så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (1.9 centimeter) i perioden 2041-2070.

  Se 2041-70 ændringer på stort kort ».

  Perioden 2071-2100

  Der sker sandsynligvis heller ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen når vi kigger længere ud i fremtiden. I følge en modelberegning (igen med et højt fremtidigt atmosfærisk CO₂-niveau), så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (3.2 centimeter) i perioden 2071-2100.

  Se 2071-2100 ændringer på stort kort ».  Mere info om stigende grundvand:

  Grundvandsspejlet er udtryk for et niveau i jorden - Under grundvandsspejlet er alle mellemrum i jorden mættet og fyldt med vand, og over grundvandsspejlet er jorden umættet med vand. Flere steder i Danmark ligger grundvandsspejlet tæt på overfladen. Med forventede klimaændringer og øget nedbør, vil grundvandet uværgeligt stige og områder hvor grundvandsspejlet når op til overfladen vil blive omdannet til sump. Eksperter mener, at affekten af grundvandsstigninger kan blive langt større for Danmark end effekten af havniveaustigninger i takt med, at klimaet ændrer sig. Læs mere om stigende grundvand her »

  Grundvandskort »

  Datakilde:
  HIP

  Vandløbsoversvømmelse

  Dronning Olgas Vej 2, 2000 Frederiksberg er ikke i umiddelbar risiko for oversvømmelse ifm forhøjet vandstand i nærmeste vandløb.

  Vandløbsstigning

  Kortet nedenfor viser områder der vil blive oversvømmet ved 1 meter vandstandsstining i nærmeste vandløb.

  Oversvømmelsesrisiko fra vandløb på Dronning Olgas Vej 2, 2000 FrederiksbergKortet ovenfor viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 100 cm over det normale niveau i nærmeste vandløb. Push-pin markøren angiver adressen Dronning Olgas Vej 2, 2000 Frederiksberg. Data er stillet til rådighed af Klimatilpasning.dk. Se nærmere på det interaktive Vandløbsflodskort - Åbn vandløbskort

  Mere info om risiko for oversvømmelse fra vandløb:

  Ved massive vandløbsstigninger kan åer og vandløb gå over deres bredder og give oversvømmelser. Læs mere om oversvømmelse fra vandløb her »

  Vandløbskort »

  Datakilder:
  Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk
  GeoMatic  Havvand

  Dronning Olgas Vej 2, 2000 Frederiksberg ligger i en højde på 7.5 meter over havets overflade.

  Havvand på Land

  På grund af den høje placering er adressen ikke i risiko for oversvømmelse ved stormflod. Kortet nedenfor viser et ekstremt havniveau på 7 meter over normalen.

  Stomflod og havvand på Dronning Olgas Vej 2, 2000 FrederiksbergKortet viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 600 cm over det nuværende gennemsnitlige havniveau. Push-pin markøren angiver adressen Dronning Olgas Vej 2, 2000 Frederiksberg. Med det interaktive stormflodskort kan du vurdere andre områder og vandstandsstigninger - Åbn stormflodskort

  Mere info om risiko for oversvømmelse ved stormflod:

  Stormflod er oversvømmelser, som skyldes ekstrem vandstand i havet. En stormflod kan finde sted når kraftig vind presser store vandmasser fra havet ind over land. Risiko for oversvømmelse ved stormflod er størst i lave marskområder som Vadehavet og i fjorde, hvor vinden kan presse vandet ind, uden at det har mulighed for at komme ud igen. Stormflodsoversvømmelser er næsten årlige tilbagevendende fænomener i udsatte områder Læs mere om oversvømmelse fra stormflod her »

  Stormflodskort »

  Datakilder:
  Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

  Oversvømmelsesdirektivet - Risikoområder

  Plantrin 1

  Dronning Olgas Vej 2, 2000 Frederiksberg befinder sig ikke i et område, der er udpeget som højrisiko for havvands- eller vandløbsoversvømmelse under plantrin 1.

  Se kort »

  Plantrin 2

  Adressen er heller ikke udpeget som højrisiko under plantrin 2.

  Se plantrin 2 kort »

  Mere info om oversvømmelsesdirektivet:

  I forbindelse med EU's oversvømmelsesdirektiv har kystdirektoratet udpeget 14 afgrænsede risikoområder, hvor en større oversvømmelse fra havet, fjorde eller vandløb må anses som sandsynlig.

  Læs mere om oversvømmelsesdirektivet »

  Datakilder:
  Kystdirektoratet  Boligfakta og Økonomi — Dronning Olgas Vej 2, 2000 Frederiksberg

  BBR oplysninger

  Vi kunne ikke finde BBR oplysninger på Dronning Olgas Vej 2, 2000 Frederiksberg.

  BBR meddelelse

  Hent den officielle BBR meddelelse for Dronning Olgas Vej 2, 2000 Frederiksberg. Tryk på knappen for at hente PDF-filen via bbr.dk.

  Hent BBR-Meddelelse

  Du kan finde mange flere officielle dokumenter blandt ejendommens dokumenter.

  Mere info om BBR:

  Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register, der indeholder grunddata om bygnings- og boligforhold for samtlige bygninger i Danmark.

  BBR-oplysningerne danner grundlag for beregningen af bl.a. ejendomsværdiskat og afgifter til vand, varme og renovation. Som boligejer er du ansvarlig for, at BBR-oplysningerne er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Hvis der er fejl i BBR oplysningerne, er det boligejerens ansvar, at sørge for, at de bliver rettet. Læs mere her » Urigtige oplysninger kan resultere i en bøde på op til 5.000 kr.

  Læs mere om BBR data her »

  Datakilder:
  ois.dk

  Energimærke

  Ejendommen på Dronning Olgas Vej 2 har energimærke D.
  Bemærk: Energimærket omfatter flere boligenheder.

  Det nuværende energimærke

  A 2020A2015A2010BCDEF fill-opacity="0.7"G

  Energimærket er gyldigt fra 8. april 2019 til 8. april 2029.


  !Energiforbedringer

  Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2015, så et energimærke D efterlader plads til forbedring. Med hele 25 forslag til energiforbedringer er der faktisk gode muligheder for at forbedre bygningens energieffektivitet. Energiforbedringerne fokuserer på belysning, etageadskillelse, ingen beskrivelse, loft, ovenlys, varmerør, varmtvandsbeholder, varmtvandspumper, varmtvandsrør, ventilation, vinduer, yderdøre og ydervægge.

  Forbedringsforslag - Oversigt

  ForslagÅrlig besparelseInvesteringRentabel
  Loft: Isolering af uisolerede loftsrum med 150 mm isolering 14.700 kr180.800 kr
  Ydervægge: Indvendig efterisolering af massive ydervægge med 200 mm9.700 kr263.500 kr
  Etageadskillelse: Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder med indblæsning af granulat i ca 100 mm hulrum. 7.400 kr110.900 kr
  Belysning: KN Dental - Behandlingslokaler - Installation af LED panel, uden bevægelsesmelder, iht. 2016 krav6.900 kr27.500 kr
  Varmtvandsrør: Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm4.500 kr39.100 kr
  Ventilation: Udskiftning til modstrømsveksler i ventilationsanlæg (KN Dental4.300 kr76.500 kr
  Belysning: Ejendomskontor - Lokaler - Installation af LED panel, uden bevægelsesmelder, iht. 2016 krav3.200 kr19.500 kr
  Ingen beskrivelse: Indvendig efterisolering af vægge mod uopvarmet rum med 200 mm2.400 kr69.800 kr
  Varmtvandspumper: Ny on/off-styret cirkulationspumpe2.300 kr6.500 kr
  Varmerør: Isolering af varmerør op til 50 mm2.300 kr57.600 kr
  Belysning: Lotus Thai Massage - Installation af LED spot, uden bevægelsesmelder, iht. 2016 krav2.300 kr4.200 kr
  Belysning: Kælder (kantine/køkken): Installation af LED panel, med bevægelsesmelder, iht. 2016 krav1.400 kr3.900 kr
  Etageadskillelse: Isolering af uisoleret etageadskillelse mod det fri med 200 mm isolering 900 kr4.900 kr
  Belysning: Kælder (fyrrum): Installation af LED panel, med bevægelsesmelder, iht. 2016 krav700 kr3.900 kr
  Varmtvandsrør: Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 50 mm600 kr1.100 kr
  Etageadskillelse: Isolering (portgennemgang) af uisoleret etageadskillelse mod det fri med 250 mm isolering 600 kr4.300 kr
  Belysning: Kælder (depot/ventilationsrum): Installation af LED panel, med bevægelsesmelder, iht. 2016 krav400 kr3.900 kr
  Belysning: KN Dental - Toiletter - Udskift til LED rør + bevægelsesmelder400 kr2.100 kr
  Belysning: Ejendomskontor - Gang - Installation af LED panel, med bevægelsesmelder, iht. 2016 krav400 kr4.700 kr
  Vinduer: Udskiftning af eksisterende vinduer5.100 kr276.100 kr
  Yderdøre: Udskiftning af yderdør500 kr16.400 kr
  Ovenlys: Udskiftning af eksisterende ovenlysvinduer300 kr23.700 kr
  Belysning: Lotus Thai Massage - Toiletter- Udskift til LED rør + bevægelsesmelder200 kr3.500 kr
  Varmtvandsbeholder: Efterisolering af varmtvandsbeholder til i alt 100 mm isolering + kappe100 kr3.300 kr
  Belysning: Ejendomskontor - Toiletter - Udskift til LED + bevægelsesmelder100 kr2.400 kr

  Forklaring til kolonnerne:
  Årlig besparelse angiver hvor stor en økonomisk besparelse i varmeudgifter, der vurderes at kunne realiseres med den givne forbedring. Investering er den estimerede engangsudgift forbundet med forbedringen. Rentabelt er er markeret hvis de årlige besparelser kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen.
  Bemærk: De listede forbedringer omfatter hele ejendommen (ikke kun denne bolig).

  Energimærkerapporten indeholder desuden seks andre forslag, der bør overvejes; I det mindste i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse. Der er ikke udregnet et muligt energimærke hvis alle forbedringsforslag implementeres.

  Energimærke efter forbedringer

  A 2020A2015A2010BCDEF fill-opacity="0.7"G

  Det nuværende energimærke () kan forbedres1 trin via rentable forbedringer () og 0 trin med alle forbedringerne ().

  Grønne investeringer i ejendommen på Dronning Olgas Vej

  De 25 forbedringsforslag listet i oversigten repræsenterer grønne investeringer, der reducerer energiforbruget, hjælper miljøet, mindsker CO₂ udledningen og giver årlige besparelser på boligopvarmning:

  • CO₂ udledning: Energiforbedringer kan reducere bygningens CO₂ udledning med 26 procent. Med sit nuværende energimærke udledes 30,7 ton CO₂ årligt. De foreslåede energiforbedringer kan hjælpe med at reducere denne udledning - Hvis alle 25 energiforbedringer implementeres, så kan udledningen reduceres med 8,1 ton.
   Læs mere om CO₂ reduktion
  • Indeklima: Energiforbedringer har oftest den positive bivirkning, at du får en sundere bolig med et bedre indeklima. F.eks. er forslaget Udskiftning til modstrømsveksler i ventilationsanlæg (KN Dental, en god mulighed for et bedre ventileret og mindre fugtigt hjem samtidig med, at der spares økonomisk og klimamæssigt.
   Læs mere om indeklima her
  • Varmeregning: Med de rentable energiforbedringer kan der årligt spares 64.500 kr. på varmeregningen. Hvis alle 25 energiforbedringer implementeres kan der spares hele 70.700 kr
   Læs mere om boligopvarmning
  • Værdiforøgelse: Energiforbedringer er ensbetydende med værdiforøgelse. En analyse viste, at for hvert trin en gennemsnitsbolig på 100 kvm rykker op ad energimærkeskalaen (A-G), stiger ejendomsprisen 40.000–50.000 kr.
   Læs mere om udregningerne
  • Offentlige tilskud: Sparenergi.dk har samlet information Muligheder for offentlige tilskud til energirenovering af Dronning Olgas Vej 2.
  • Lånemuligheder: Hvis du skal låne penge til energirenoveringer, så er pengeinstitutter stort set altid positivt indstillede fordi det simpelthen er gode investeringer, der giver vedvarende besparelser på varmeregningen. Dronning Olgas Vej 2 er endda i den specielle situation at 19 renoveringer er markeret som rentable.
  • Teknologisk fremskridt: Den foreslåede investering i vinduer (anslået pris: 276.100 kr) er med al sandsynlighed bedre end angivet i energimærkerapporten. Nye vinduer kan både mindske varmetab og styre lysindfald, bedre end vinduer der var på markedet i 2019, da energirapporten blev udarbejdet.
  Boliginvestering, der (1) med offentlige tilskud giver (2) et bedre indeklima, (3) højere boligværdi, (4) økonomiske besparelser på varmeregningen og (5) en klimamæssig gevinst er i vores optik win-win-win-win-win.

  Energimærkedata stammer fra den elektroniske energimærkerapport. Download rapporten her »
  Sidst opdateret den 15 april, 2020 - opdater


  Mere info om Energimærket:

  De fleste bygninger, der anvendes til beboelse eller erhverv, skal energimærkes ved salg eller udleje. Energimærkningen giver først og fremmest et overblik over, hvor dyr en bolig vil være i varme og el. Det har betydning for salgsprisen. Besparelsesforslagene viser, hvilke energimæssige forbedringer det kan betale sig at gennemføre. Læs mere om Energimærket her »

  Datakilder:
  SparEnergi.dk

  Boligopvarmning

  !Varmeforbrug iflg energimærkerapport

  Ejendommen på Dronning Olgas Vej 2, 2000 Frederiksberg havde et energimærke D , der ikke længere er gyldigt (det udløb 08-04-2029).

  Energimærkerapporten angiver et opvarmningsareal på 0 m2 for hele bygningen og et estimeret samlet årligt energiforbrug på 472,3 MWh/år. I energimærkerapporten er energiforbruget omregnet til en samlet estimeret varmeudgift på 328.000 kr/år, baseret på en energipris på 517,06 kr. per MWh.

  Beregnet årlig varmeomkostning
  328.000 kr/år

  Note: Der er tale om et estimat. Den faktiske varmeregning afhænger af beboernes energivaner. Estimatet stammer fra 2019 og tager ikke højde for eventuelle ændrede energipriser siden da.

  Fjernvarme

  Dronning Olgas Vej 2, 2000 Frederiksberg ligger i et område hvor der er mulighed for fjernvarmeforsyning fra Frederiksberg Fjernvarme A/S. BBR-oplysningerne viser dog ikke om boligopvarmningen rent faktisk også er fjernvarme.

  Du kan beregne den faktiske pris på baggrund af det konkrete forbrug samt varmeforsynings takstblad, som typisk er tilgængeligt på forsyningens hjemmeside. Hjemmesiden for Frederiksberg Fjernvarme A/S finder du her: http://www.frb-forsyning.dk/.

  Mere info om Boligopvarmning

  Boligopvarmning er en betydelig post på boligbudgettet, som varierer meget, både over tid, opvarmningsform og så sandelig også geografisk fra den ene varmeforsyning til den næste.

  I disse år har fjernvarmen vokseværk og flere og flere boliger tilsluttes. Det er en god udvikling - Fjernvarme er den miljømæssigt reneste opvarmningsform og i mange tilfælde også den billigste. DinGeo har samlet forsyningsområderne for alle 400+ danske fjernvarmeværker og sammenkoblet disse med flere andre fjernvarmedata-registre, inklusiv fjernvarmepriser.

  Læs mere om data og datakilder her »
  Læs mere om Frederiksberg Fjernvarme A/S her »


  Fejl ved opslag af Frededede og Bevaringsværdige Bygninger

  Vi kunne desværre ikke finde data på ejendommen.

  Mere info om fredede og bevaringsværdige bygninger:

  Registeret over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB) indeholder ca. 355.000 bevaringsværdige bygninger og ca. 9.000 fredede bygninger.
  Hvis en bygning er fredet og/eller bevaringsværdig kan der være restriktioner omkring renovering og ombygning. På den anden side kan der også være økonomiske fordele ved at eje et fredet eller bevaringsværdigt hus. Læs mere her »

  Datakilder:
  Kulturministeriet, Fredede og bevaringsværdige bygninger  Lokalområdet — Dronning Olgas Vej 2, 2000 Frederiksberg

  Naboerne
  veluddannede byfamilier

  Den mest almindelige husstandstype i og omkring Dronning Olgas Vej 2, 2000 Frederiksberg er veluddannede byfamilier , d.v.s. conzoom®-typen Kulturnauter.

  Kulturnauter

  Kulturnauter
  veluddannede byfamilier

  • Yngre familier uden børn
  • Bor i ældre lejligheder i storbyen
  • Veluddannede i høje stillinger
  • Høj købekraft
  • Store kulturforbrugere
  • Velorienterede og interesserede
  • Handler gerne i Irma
  • Læser Berlingske og Politiken

  Geodemografi

  Der findes Kulturnauter i alle aldre, omend der er en overrepræsentation af folk mellem 20’erne og 30’erne. Flest er singler, og det er faktisk helt normalt for familier i storbyen. De fleste har heller ikke børn

  De har investeret i deres uddannelse og dannelse. Kulturnauterne er den type, hvor næstflest har taget en lang videregående uddannelse. Desuden har en stor andel en mellemlang videregående uddannelse eller bachelorgrad

  Beskæftigelsesniveauet er højt, da der er mange ledere, en del selvstændige og kun få arbejdsledige. Der er også flere forskere blandt denne type. Indkomsten er derfor høj, og formuen ligeså. De er typisk placeret i den øvre del af middel- eller overklassen

  Så godt som alle bor i lejligheder under 115 m² i ældre etageejendomme. Godt over halvdelen ejer deres bolig, mens en del er andelshavere. Halvdelen har bil

  Langt de fleste af landets Kulturnauter er bosiddende i Hovedstaden, men du finder dem også i større byer i resten af landet. Lidt mere end hver tiende har registreret erhverv i hjemmet

   

  Adfærd, livsstil og holdninger

  Omgås du Kulturnauter, vil du ikke alene blive inviteret på middagsselskaber af og til, du vil også blive mundskænk, når lækre gourmetretter bliver afprøvet. Samtidig er de politiske forbrugere, som vælger økologi og miljøvenlighed til

  Kulturnauterne navigerer sikkert rundt i byens mange kulturtilbud. De er storbyens absolut største kulturforbrugere, i hvert fald af den klassiske af slagsen: Mere end hver tredje er i teatret mindst hvert halve år. En stor andel kommer desuden hver måned på museum, til en fernisering eller måske til en forestilling. Dertil kommer koncertoplevelser af forskellig art og endda hyppige besøg i nattelivet. Kulturnauten er også en af de mest hyppige gæster i biograferne, film skal jo ses på lærredet og de ser gerne de nyeste før andre. Hver femte er i øvrigt medlem af en filmklub. Med hertil følger naturligvis også hyppige besøg på restauranter og caféer

  Karrieren fylder også meget i Kulturnauternes hverdag, og de er passionerede omkring deres arbejde. Derfor bliver den motion, som de fleste dyrker hver uge, også nødt til at være noget, der kan dyrkes fleksibelt. Flertallet vælger således at løbe eller at træne i et fitnesscenter. Det suppleres for mange af, at cyklen er deres primære transportmiddel i det daglige. Sekundært er den kollektive transport, og det gælder også for mange af de, der har bil. Flere har dog investeret i en el-bil - de er jo også mere miljøvenlige

  De nye tendenser spotter de ved at være velorienterede gennem aviser, tidsskrifter, fag- og skønlitteratur, håndbøger og internettet. Læsestof, som er enten indkøbt eller lånt på biblioteket. De foretrukne trykte aviser er enten Berlingske, Politiken eller Information. På sofabordet ligger seneste nummer af Where2go eller GAFFA. Og de vil vide mere om design og indretning, kultur, mad og vin end nogen anden dansker

  Som de travle mennesker, de nu engang er, er det rart med tv on-demand, så man kan tilpasse programmerne til sit tidskema og binge-watche en serie om søndagen

  Ni ud af ti betaler gerne ekstra for den rigtige kvalitet, det er derfor ganske vanligt at se dem i en specialbutik eller Irma, som finder en ganske stor andel af deres kunder blandt Kulturnauter. Butikkernes stigende udvalg af kvalitetsfærdigretter hjælper Kulturnauterne med at få deres tætpakkede ugeprogram til at gå op

  De er ganske berejste og ferierne inkluderer kortere eller længere ferier i Danmark, ture til Europa, storby- og kulturferier, sol- og charterferier samt den årlige skiferie som hver tiende tager på

  Kulturnauter er først og fremmest Modernefællesskabsorienterede, dernæst enten Fællesskabsorienterede eller Moderne. Så de er selvfølgelig meget globalt orienteret; verden er deres østers. De synes derfor, at det er naturligt, at Danmark er en spiller på den internationale scene og de mener også, at vi skal løfte i flok. Deres eget bidrag går blandt andet gennem medlemsskabet af både natur- eller miljøorganisationer og humanitære organisationer, og de så også gerne, at Danmark var mere åben for omverden. Til trods for deres karrierefokus, accepterer de naturligvis ikke miljøforringelser bare for at sikre industriens vækstvilkår. Til gengæld ser de gerne, at de offentlige udgifter til kunst/kultur øges

  Ved det seneste valg var venstrefløjen, Radikale Venstre, Liberal Alliance og det Konservative Folkeparti Kulturnauternes partier.
  Mere info

  Conzoom® er et databaseret segmenteringsværktøj, der opdeler de danske husstande i 36 forskellige typer. Med et DinGeo-adresseopslag får du gratis adgang til Conzoom® og et indblik i den gennemsnitlige husstand i området: Forbrugeradfærd, livsstil, holdninger, alder, antal af børn, indkomst, formue, osv.. Læs mere om Conzoom® »

  Conzoom®-typen på en given adresse ændres løbende. Det skyldes dels den generelle almindelige udvikling i Danmark, men også lokalområdets til- og fraflytning. DinGeo opdaterer løbende Conzoom® - På Dronning Olgas Vej 2 er data sidst opdateret 10 juni, 2024.

  Datakilde: Geomatic

  Sådan stemmer naboerne

  Dronning Olgas Vej 2 hører til afstemningsområdet 10. Kreds, Bülowsvej hvor der er 10.700 stemmeberettigede borgere.

  Valgdeltagelse

  Der var 9.550 i 10. Kreds, Bülowsvej, der afgav deres stemme. Det svarer til en flot valgdeltagelse på hele 89.3 procent, hvilket er over landsgennemsnittet på 84.5 procent.

  Folketingsvalget 2019
  Ved folketingsvalget i 2019 var De Radikale det største parti i afstemningsområdet 10. Kreds, Bülowsvej med 1.838 stemmer. Det svarer til 19.2 procent af de afgivne stemmer.

  Grafen nedenfor viser valgresultatet for 10. Kreds, Bülowsvej (venstre søjle) i forhold til landsresultatet (højre søjle).

  Højdespringer

  De Radikale fik relativt set mange stemmer i afstemningsområdet 10. Kreds, Bülowsvej, med et indeks på 224 i forhold til landsgennemsnittet.

  Underperformer

  Kristendemokraterne klarede sig relativt set dårligst i afstemningsområdet 10. Kreds, Bülowsvej, med et indeks på 32 i forhold til landsgennemsnittet.

  Mere info om Valgdata:

  Afstemningsområder er den mindste administrative inddeling i Danmark. Valgdata fra det lokale afstemningsområder giver et godt indblik i lokalområdet.

  Læs mere om data her »

  Datakilder:
  Den danske valgdatabase

  Risiko for indbrud

  Baseret på Rigspolitiets statistiske opgørelser vurderes indbrudsrisiko på Dronning Olgas Vej 2, 2000 Frederiksberg at være lav.

  Meget lav0.0-0.5 percent Lav 0.5-1.5 percent Mellem 1.5-3.0 percent Høj 3.0-6.0 percent Meget høj >6.0 percent

  I perioden fra første kvartal 2016 og frem til og med andet kvartal 2018 er der anmeldt 311 indbrud i et område på en kvadratkilometer omkring Dronning Olgas Vej 2. Indenfor 1km2-kvadratcellen er der 10914 adresser. Omregnet betyder det at der i perioden årligt har været hvad der svarer til 11.40 indbrud per 1000 adresser. Det giver en estimeret indbrudsrisiko på 1.14 pct.


  Grafen nedenfor viser den tidslige fordeling af indbrud.

  !Lav opklaringsprocent i 2000 Frederiksberg

  Opklaringsprocenten i 2000 Frederiksberg er lav. I perioden 2011-2018 blev kun 5-6% af alle indbrud opklaret. Det svarer meget godt til landsgennemsnittet på fem procent.


  Mere info om Indbrudsrisiko:

  Danmark har en trist rekord - Vi er det land i EU, der har flest indbrud pr. indbygger. Der er god grund til at 56 procent af danskerne er bekymret eller meget bekymret for at få indbrud i deres bolig. DinGeo viser landets mest detaljerede indbrudsrisiko, baseret på et detaljeret geodatasæt med en historisk oversigt over antallet af indbrud indenfor kvadratkilometerceller.

  Kun fem procent af alle indbrud i Danmark bliver opklaret. Men der er store geografiske forskelle på, hvor mange indbrud der bliver opklaret. DinGeo viser chancen for at politiet opklarer indbrud i din by. Læs mere om Indbrudsrisiko her »

  Indbrudsrisiko på kort

  Datakilder:
  Rigspolitiet: Statistik
  Danmarks Radio: Se, hvor få indbrud politiet opklarer i din by

  Skoledistrikt Skolen på Nyelandsvej

  Dronning Olgas Vej 2 hører under skoledistriktet Skolen på Nyelandsvej. I skoledistriktet er der én folkeskole, nemlig Skolen på Nyelandsvej.

  Skolen på Nyelandsvej

  Skolen på NyelandsvejSkolen på Nyelandsvej, Nyelandsvej 23 i Frederiksberg Kommune.
  Ældste klasse:
  9. klasse
  Gns trivsel:
  3.60
  Undervisningseffekt:
  -1.0
  Forældre indkomst:
  402.607 kr.
  Afstand:
  814 meter
  Info om Skolen på Nyelandsvej

  Mere info om Skoler:

  Skolevalget er af de vigtigste valg forældre tager på vegne af deres børn. Skoledata kan være et godt værktøj til at få indsigt og viden inden man vælger skole. DinGeo har samlet og kombineret en lang række skoledata (og skoledistriktsdata) således, at du på alle adresser kan få basal information om den lokale folkeskole. De enkelte tal er markeret med en pil op når de er højere/bedre end landsgennemsnittet, en rund gul skive når de rammer tæt på gennemsnittet og en rød pil ned når tallet er under gennemsnittet. Læs mere her »

  Se skoledistrikt Skolen på Nyelandsvej på kort

  Bredbåndsmuligheder

  Gode bredbåndsmuligheder med COAX

  Der er gode bredbåndsmuligheder på Dronning Olgas Vej 2, 2000 Frederiksberg.

  • Fibernet: ikke endnu tilgængeligt
  • COAX bredbånd (kabel-TV): 7 forskellige udbydere med hastighed op til 1000 / 100 Mbit/s
  • xDSL bredbånd (telefonstik): 10 forskellige udbydere med hastighed op til 45 / 10 Mbit/s *

  Se fibernet dækningsgrad omkring Dronning Olgas Vej 2  God mobildækning

  Der er god 4G mobildækning på Dronning Olgas Vej 2 med vejledende downloadhastighed op til 100 - 200 Mbit/s. I Danmark findes der tre store mobilnetværk, der håndterer mobiltelefoni og mobilt bredbånd. På Dronning Olgas Vej 2 er dækningen for de tre netværk:

  • TDC: 100 - 200 Mbit/s
  • Tre: 10 - 20 Mbit/s
  • Telia-Telenor: 50 - 100 Mbit/s

  Se 4G-dækningskort på Dronning Olgas Vej 2


  Data sidst opdateret 29 januar, 2022

  Du kan finde meget mere information og de bedste adresserelevante tilbud på siden
  Internet og Mobildækning Dronning Olgas Vej 2, Frederiksberg
  Se data direkte på tjekditnet.dk  Mere info om Bredbånd:

  For moderne familier er digital infrastruktur efterhånden en nødvendighed på linje med drikkevand, elektricitet, offentlig transport o.s.v. De fleste boligkøbere inddrager bredbåndsmuligheder i deres boligsøgning og udenlandske undersøgelser har vist en målbar indflydelse på salgspriserne. Læs mere her »

  Se fibernetdækning på kort

  Se 4G-dækning på kort

  Geologi

  Jordarten under Dronning Olgas Vej 2, 2000 Frederiksberg er Ferskvandsdannelser.

  Ferskvandsdannelserne er aflejret efter sidste istid (Weichsel-istiden der sluttede for ca. 11.500 år) i det der hedder den Holocæne periode.

  Ferskvandsdannelser er både organiske (tørv og gytje) samt mineralske (ler og sand). Forekomsten af ferskvandsaflejringer er knyttet til nuværende og tidligere vandløbssystemer og søområder, og fordelingen af ferskvandsaflejringerne afspejler det overordnede dræneringsmønster eller beliggenheden af større forsumpningsområder enten knyttet til tidligere havbundsområder eller vandskelsmoser.

  Ferskvandstørv
  Eksempel på postglacialt ferskvandstørv rig på organisk materiale (Foto P.R. Jakobsen).

  Ferskvandsdannelserne indeholder ofte blødt organisk materiale der kan få jorden til at sætte sig og bygninger kan få sætningsskader. Ferskvandsdannelserne har ofte meget ringe nedsivningsegenskaber og ved kraftig regn vil nedbøren derfor ofte have svært ved synke ned i jorden. Vandet kan derfor strømme på overfladen og samle sig i lavninger, hvilket øger risiko for oversvømmelser.

  Ferskvandsdannelserne frigiver ikke Radon og er dermed ikke en jordart, der øger risiko for Radon i indeluften.

  Mere info om Geologi:

  Danmarks Jordartskort viser hvilke jordarter der ligger under pløje- og kulturlaget, typisk i ca. 1 meters dybde. De forskellige jordarter har forskellige egenskaber, der er vigtige i forhold til f.eks. risiko for sætningsskader, hydraulisk konduktivitet og risiko for oversvømmelse ved kraftig nedbør, og radonforurening af boligens indeluft.

  Husk at du kan finde yderligere geologisk information fra de omkringliggende boringer (se nedenfor).

  Se på kort

  Læs mere om jordarter her »

  Datakilder:
  GEUS

  Mere info om Boringer:

  Der er udført mere end 300.000 undergrundsboringer i Danmark. DinGeo viser de boringer, der ligger tættest på opslagsadressen, med basale boringsoplysninger samt link til detaljerede borerapporter. Borerapporterne indeholder ofte nyttig og relevant informationer om geologi og grundvandsdybder. Læs mere om boringer her »

  Datakilder:
  GEUS

  Geologiske boringer i nærheden af Dronning Olgas Vej 2

  Den nærmeste overfladenære boring ligger 7 meter væk. Boringens lokalitet er navngivet Dronning Olgas Vej 2. Boringen blev afsluttet 7 maj, 2008. Brøndborer var GEO Aarsleff JV. Formålet med boringen var Geoteknisk boring/midlertidig grundvandssænkning og anvendelse er angivet som Sløjfet/opgivet/opfyldt boring. Boringen nåede en dybde på 29.0 meter. Du kan finde mere information i borerapporten 201. 6962 ».

  Tabellen nedenfor lister de 10 nærmeste boringer sorteret efter afstand fra Dronning Olgas Vej 2.

  Afstand, m Formål Dybde, m Borerapport
  7 Geoteknisk boring 29.0 201. 6962 »
  42 Geoteknisk boring 201. 2324 »
  84 18.5 201. 8452 »
  95 Geoteknisk boring 25.5 201. 8471 »
  121 Geoteknisk boring 201. 2323 »
  123 Geoteknisk boring 48.0 201. 6963 »
  127 Vandinjektion 28.0 201. 8460 »
  128 Moniteringsboring 21.0 201. 3921 »
  139 Geoteknisk boring 201. 7999 »
  146 Geoteknisk boring 28.0 201. 8455 »

  Hvor langt er der fra Dronning Olgas Vej 2
  til nærmeste

  Risikovirksomhed

  Kødbyens Maskincentral
  Kolonne 2


  Afstand: 2,68 km


  Kort Læs mere

  Vindmølle

  Højde: 50 m
  Kapacitet: 600 kW


  Afstand: 5,00 km


  Kort Læs mere

  Mobilmast

  Jagtvej 1
  2200 København N


  Afstand: 114 meter


  Kort Læs mere

  Apotek

  Frederiksberg Løve Apotek


  Afstand: 242 meter


  Læs mere

  Dagligvare

  Kvickly Dagligvarer


  Afstand: 208 m


  Læs mere

  Renseanlæg

  Lynetten renseanlæg


  Afstand: 4,77 km


  Læs mere

  Daginstitution

  Mariendal


  Afstand: 89 m


  Læs mere  DinGeo oversigter

  Info om Postnummer: 2000 Frederiksberg
  Info om vej: Dronning Olgas Vej
  Stamoplysninger for Dronning Olgas Vej 2, 2000 Frederiksberg
  Geografiske koordinater 55.68746964°N, 12.54044619°Ø
  Højde over havets overflade 7,5 m.o.h.
  Sogn Mariendals Sogn »
  Politikreds Københavns Politi
  Adressens Id 5f755084-518d-4774-a3a0-59ede5021d27
  Adgangsadresse Id 0a3f507b-43ab-32b8-e044-0003ba298018
  BFE nummer 100028116

  Stamoplysninger:

  Vi har samlet diverse stamoplysninger på Dronning Olgas Vej 2, 2000 Frederiksberg.