DinGeo — i hele Danmark

Falkoner Alle 112, 2000 Frederiksberg

DinGeo har samlet informationer på Falkoner Alle 112 i én detaljeret boligrapport.

Ejendommen ligger i Frederiksberg Kommune og tilhører skoledistriktet Skolen ved Bulowsvej. De nærmeste naboer er typisk seniorfamilier med fraflyttede børn. Den årlige risiko for indbrud er relativ lav, 1.14 procent i området. Generer openAI beskrivelse

Matrikelkort Falkoner Alle 112

Luftfoto af Falkoner Alle 112, 2000 Frederiksberg. Matriklen er markeret med den grønne polygon.

Se flere fotos


Bemærk: Dingeo boligrapporten består udelukkende af offentligt tilgængelig geodata - læs mere om DinGeo og vores datakilder her.

Sundhed — Falkoner Alle 112, 2000 Frederiksberg

Radon

Baseret på den overordnede radonklassificering og lokale geologiske forhold vurderes radonrisiko på Falkoner Alle 112, 2000 Frederiksberg at være Meget lav.

Meget lavRadonrisiko Lav Radonrisiko Mellem Radonrisiko Høj Radonrisiko Meget højRadonrisiko
!Radonklassificering

Falkoner Alle 112, 2000 Frederiksberg ligger i den gamle Frederiksberg kommune, der er klassificeret som Radonklasse 1 den næstlaveste klassificering. Det betyder at 0,3%-1% af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på 200 Bq/m3 eller mere (WHO anbefaler at koncentrationen ikke overstiger den øvre grænseværdi på 100 Bq/m3). Som udgangspunkt er risiko for Radon i boligen derfor lav.

Radonklasse 1 klassificeringen stammer fra den landsdækkende radonundersøgelse fra 2001. Undersøgelsen inkluderede 9 målinger i den gamle Frederiksberg kommune. Af de 9 målinger var den højeste radonkoncentration 90 Bq/m3 og middelkoncentationen var 28 Bq/m3.

Geologi

Det geologiske underlag på Falkoner Alle 112, 2000 Frederiksberg er Ferskvandsdannelser (Se Geologi og Geoteknik), der ikke øger risikoen for Radon.

BBR data om byggeår kunne desværre ikke findes

BBR data om bygningens kælderforhold kunne desværre ikke findes

Radon i danske boliger
Der er lav risiko for Radon på Falkoner Alle 112, 2000 Frederiksberg.

Mere info om Radon:

Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart, der dannes i jord -og bjergarter, som indeholder thorium og uran. Radon trænger ind i boliger fra undergrunden. Gasarten kan hverken ses, lugtes eller smages.

DinGeo angiver risiko for Radon, og inkluderer ikke egentlige målinger indefra boligen...
Læs mere om Radon her »

Se radonkort

Datakilder:
Risø, Statens Institut for Strålehygiejne, GEUS

Jordforurening

!Mistanke om jordforurening på grunden

Der er registreret mistanke om jordforurening på Falkoner Alle 112, 2000 Frederiksberg. Ifølge de senest tilgængelige oplysninger fra Miljøstyrelsen og Regionen er grunden ikke undersøgt. Men myndighederne har kendskab til aktivitet på grunden, der i visse tilfælde kan forårsage jordforurening og derfor er den registreret. Langt de fleste V1-registrerede grunde frikendes for jordforurening, når de undersøges nærmere. Typisk finder regionerne jordforurening på ca. en tredjedel af de V1-registrerede grunde. Vil du vide mere er det en god ide at kontakte Region Hovedstaden og spørge nærmere - Grunden er registreret med lokalitetsnummer: 147-30233.

xManglende oplysninger om olietank

Vi mangler BBR oplysninger om olietanke på ejendommens grund.

!Jordforurening i nærområdet

Udover at selve grunden er forurenet, så er det værd at bemærke, at der indenfor en radius på ca. 500 meter fra adressen er 78 jordforureninger. Det er et meget højt antal. Blandt det totale antal jordforureninger er 53 egentlige jordforureninger (type V2), mens 25 er mulige forureninger der ikke endnu er undersøgt (type V1).

Jordforureningskort på Falkoner Alle 112, 2000 FrederiksbergKortet ovenfor viser jordforurening i området omkring matriklen 14d-Frederiksberg, der hører til Falkoner Alle 112, 2000 Frederiksberg. De røde omrader er egentlige jordforureninger (V2) og blå områder er mulige forureninger, der ikke endnu er undersøgt (V1). - Åbn stort kort

Jordforureningsattest

Download en officiel jordforureningsattest for Falkoner Alle 112, 2000 Frederiksberg. Tryk på knappen og en PDF-fil vil blive dannet via Danmarks Miljøportal.

Download Jordforureningsattest

Mere info om jordforurening:

Forurenet jord truer grundvandet, naturen og menneskers sundhed. Spredt ud over Danmark er der mere end 15.000 grunde, der er forurenede af industri, affald og tankanlæg. Dertil kommer et tilsvarende antal grunde der muligvis er forurenede. Desuden er der i Danmark omkring 200.000 sløjfede olietanke, der udgør en væsentlig risiko for uregistreret jordforurening af specielt parcelhusgrunde.

Ved boligkøb skal du altid tjekke jordforurening og olietank. Olietank bør være registreret i BBR.

Læs mere om jordforurening her »
Læs mere om olietanke her »

Se Jordforureningskort

Datakilder:
Danmarks Miljøportal

Jordforureninger (V2) tæt på Falkoner Alle 112, Frederiksberg
LokalitetAfstand (meter)NuanceringStofferMere info
Falkoner Alle 128, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-30234
28 F0 -
Dronning Olgas Vej 2, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00019
53 F0 -
Mariendalsvej 4A, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00188
66? -
Ågade 110, 2200 København N
lok. nr. 101-02507
87? -
Franckesvej 6, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00300
123 F0 -
Falkoner Alle 65, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00053
144? -
Falkoner Alle 90, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00407
158 F0 -
Holger Danskes Vej 5, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00124
164! F2 -
Falkoner Alle 63, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00295
185? -
Holger Danskes Vej 24, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-30556
190 F0 -
Kong Georgs Vej 16, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00115
218! F1 -
Godthåbsvej 4, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00305
234! F2 -
Holger Danskes Vej 28A, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00353
244 F0 -
Mariendalsvej 21A, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-30000
245? -
Mariendalsvej 21C, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00352
248? -
Borups Allé 2, 2200 København N
lok. nr. 101-30030
251 F0 -
Kong Georgs Vej 19, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-30091
254 F0 -
Godthåbsvej 14, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-20009
258? -
Mariendalsvej 24, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-31081
263? -
Dronning Olgas Vej 23
lok. nr. 147-00406
269? Bromdichlormethan, Chlorerede opl.midl., Olie-benzin, BTEXer og lignende m.fl.
lok. nr. 101-00130276? -
 • Region Hovedstaden
 • Godthåbsvej 16, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-00121
  276! F2 -
  Falkoner Alle 80, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-00235
  280 F0 -
  Sprøjtemaling mm. - Godthåbsvej 12, Frederiksberg
  lok. nr. 147-00354
  284! F2 Fyringsolie
  Dronning Olgas Vej 25, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-20005
  288 F0 -
  Godthåbsvej 18A, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-00100
  294? -
  Godthåbsvej 22, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-30335
  338? -
  Mariendalsvej 32, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-00322
  353 F0 -
  Falkoner Alle 49, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-00416
  357 F0 -
  lok. nr. 101-01286360? -
 • Forureningsattest
 • Region Hovedstaden
 • Rolighedsvej 23A, 1958 Frederiksberg C
  lok. nr. 147-00184
  368? -
  Godthåbsvej 21A, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-30341
  382 F0 -
  N.J. Fjords Alle 1, 1957 Frederiksberg C
  lok. nr. 147-20028
  390! F2 -
  Falkoner Alle 60, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-00056
  392? -
  Godthåbsvej 26, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-30421
  401 F0 -
  Rantzausgade 48, 2200 København N
  lok. nr. 101-01070
  409? -
  Aksel Møllers Have 1, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-00029
  411! F1 -
  Jagtvej 23B, 2200 København N
  lok. nr. 101-04663
  422 F0 -
  Dronning Olgas Vej 28, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-30469
  422! F1 -
  Godthåbsvej 30, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-31104
  429 F0 -
  Falkoner Alle 58A, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-30231
  429 F0 -
  Godthåbsvej 32A, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-00441
  433! F1 -
  Karré 21
  lok. nr. 147-00402
  433 F0 Cadmium, PAH (sum af 9 PAH), Bly, Benz[a]pyren m.fl.
  Brohusgade 19, 2200 København N
  lok. nr. 101-00091
  434? -
  Godthåbsvej 34A, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-00307
  440! F2 -
  Hørsholmsgade 4-8
  lok. nr. 101-03574
  441? Benz[a]pyren, Dieselolie
  Godthåbsvej 31 - Renseri
  lok. nr. 147-00072
  442? Tetrachlorethylen, Chlorerede opl.midl., Benz[a]pyren, Bly m.fl.
  Ingemannsvej 11, 1964 Frederiksberg C
  lok. nr. 147-00128
  471? -
  Godthåbsvej 31, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-00229
  473? -
  Holger Danskes Vej 65, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-00493
  484! F2 -
  Brohusgade 19, 2200 København N
  lok. nr. 101-01723
  496? -
  Åboulevard 53, 1960 Frederiksberg C
  lok. nr. 147-31051
  497 F0 -
  Ingemannsvej 2, 1964 Frederiksberg C
  lok. nr. 147-00125
  498 F0 -

  Tabellen viser de 53 kortlagte jordforureninger (af typen V2), der ligger indenfor en ca. 500 meter radius af Falkoner Alle 112, 2000 Frederiksberg.
  Afstand angiver afstanden i meter fra Falkoner Alle 112 til den pågældende jordforurening.
  Nuancering angiver forureningskategori. F0 er den mindst alvorlige kategori, der angiver, at forureningen ikke umiddelbart udgør en sundhedsrisiko ift. brug af hus og have. Forureningskategori ! F1 betyder, at der er en forurening, der antageligvis ligger et stykke nede i jorden. Hvis du følger simple råd, så kan du uden sundhedsmæssig betydning bruge hus og have. Forureningskategori ! F2 er den højeste kategori. Det kan være en kraftig forurening, der kan have betydning for brugen af hus og have og desuden påvirke boligens indeklima. ? angiver at jordforureningen ikke endnu er kategoriseret.
  Stoffer angiver hvilket helbredsskadelige stoffer, der er knyttet til den pågældende jordforurening.
  Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

  Mulige jordforureninger (V1) tæt på Falkoner Alle 112, Frederiksberg
  LokalitetsnummerAfstand (meter)Mere info
  Falkoner Alle 112, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-30233
  7
  Mariendalsvej 9, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-31115
  135
  Indsivning af benzin, Holger Danskes Vej 3a-b, Frederiksberg
  lok. nr. 147-30086
  161
  Rolighedsvej 23
  lok. nr. 147-00364
  168
  lok. nr. 101-00795250
 • Forureningsattest
 • Region Hovedstaden
 • Kong Georgs Vej 21, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-30831
  280
  Jagtvej 16
  lok. nr. 101-00631
  286
  Nedgravede tankanlæg, Hostrups Have
  lok. nr. 147-00235
  293
  Kong Georgs Vej 23, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-00314
  294
  Rantzausgade 62-64
  lok. nr. 101-00360
  303
  Falkoner Alle 80, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-30876
  331
  Sindshvilevej 9, 9A
  lok. nr. 147-00411
  367
  Adilsvej 2, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-30123
  369
  Dronning Olgas Vej 37, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-30459
  382
  Godthåbsvej 21A, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-30341
  394
  Dronning Olgas Vej 41, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-30173
  417
  Kbh.Komm.Fritidshjem Humlebien + bortkørsel af forurenet jord
  lok. nr. 101-02576
  432
  Kong Georgs Vej 46, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-30454
  436
  Jordflytning
  lok. nr. 101-30047
  444
  Falkoner Alle 41, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-30453
  447
  Kong Georgs Vej 52, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-30423
  460
  Metro (Forum/Landbohøjskolen)
  lok. nr. 147-90006
  462
  Åboulevard 55, 1960 Frederiksberg C
  lok. nr. 147-30068
  468
  Roarsvej 23-25, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-30404
  487
  Hørsholmsgade 14, 2200 København N
  lok. nr. 101-30649
  495

  Tabellen viser potentielle jordforureninger, der endnu ikke er undersøgt i detaljer (typen V1), som ligger i området omkring Falkoner Alle 112, 2000 Frederiksberg.
  Afstand angiver afstanden i meter fra Falkoner Alle 112 til den pågældende jordforurening.
  Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

  Adressens jordforureningsdata er sidst opdateret 05 juni, 2024. - opdater

  Jordforureningsdata indsamles, opdateres og adminstreres af regionerne. Hvis du vil vide mere om jordforurening omkring Falkoner Alle 112, 2000 Frederiksberg bør du kontakte den ansvarlige myndighed hos Region Hovedstaden  Luftforurening

  Der er høj luftforurening på Falkoner Alle 112, 2000 Frederiksberg.

  !NO2

  Luftkoncentrationen af kvælstofdioxid (NO2) er 32.0 µg/m3, hvilket er langt over gennemsnittet i Danmark men dog under EU's grænseværdi på 40 µg/m3. NO2 dannes i forbrændingsprocesser i biler, lastbiler, kraftværker, o.s.v. og høje koncentrationer af NO2 indikerer derfor dårlig luftkvalitet.

  !PM2.5

  Luftkoncentrationen af PM2.5 partikler er 12.2 µg/m3, hvilket er under EU's grænseværdi på 25 µg/m3, men over WHO's grænseværdi på 10 µg/m3. Hovedparten af de fine PM2.5 partikler er dannet udenfor Danmark og transporteret hertil med vinden. Hele Sjælland, Fyn og Sønderjylland har værdier over WHO's grænseværdi - Se de landsdækkende PM2.5 variationer på kort »

  !PM10

  Luftkoncentrationen af PM10 partikler er 21.1 µg/m3, hvilket er under EU's grænseværdi på 40 µg/m3, men over WHO's grænseværdi på 20 µg/m3. PM10 partikler er oftere fra lokalområdet og koncentrationerne har større geografisk variation end PM2.5 - Se de landsdækkende PM10 variationer på kort »

  !Black carbon

  Luftkoncentrationen af Black carbon (eller sod) partikler er 0.7 µg/m3. Det er desværre en relativ høj koncentration. Black carbon er ultrafine sod-partikler fra forbrændingskilder (f.eks. vejtrafik, brændeovne, kraftværker). Forhøjede koncentrationer forekommer i og omkring de større byer.

  !Partikelantal

  Der er estimeret 9900 partikler per cm3 luft. Det er desværre en relativ høj koncentration. Partikelantal er tilnærmelsesvis det samme som ultrafine partikler.

  !Brændeovne og pejse

  Der er en høj koncentration af brændeovne og pejse i Frederiksberg med i gennemsnit 189.0 enheder per km² - Se de landsdækkende variationer på kort »


  Bemærk: De modellerede luftkvalitetsdata er beregnede årsmiddelkoncentrationer i 2 meters højde for året 2019. De modellerede data har udelukkende vejledende karakter og repræsenterer ikke egentlige målinger. Læs mere her »

  Mere info om Luftforurening:

  Luftforurening menes at være skyld i ca. 6.000 for tidlige dødsfald årligt i Danmark. Det svarer til, at den forventede levetid for befolkningen som helhed er reduceret med 6-9 måneder. Hertil kommer astma og andre følgesygdomme af luftforurening, der nedsætter livskvalitet.

  Læs mere om Luftforurening her »

  Se Luftforureningskort

  Datakilder:
  DCE - Nationalt center for Miljø og Energi - Luften på din vej

  Trafikstøj

  Der er trafikstøj på adressen Falkoner Alle 112, 2000 Frederiksberg. Støjen er vurderet at være 55-60 dB. Det er et støjniveau, der svarer til støjen fra en vaskemaskine.

  Støjmålinger (dB)


  55-60
  55-60 dB
  60-65 dB
  60-65 dB
  65-70 dB
  65-70 dB
  70-75 dB
  70-75 dB
  Over 75 dB
  Over 75 db

  Trafikstøjkort på Falkoner Alle 112, 2000 FrederiksbergKortet viser trafikstøj i området omkring Falkoner Alle 112, 2000 Frederiksberg. - Åbn stort kort


  Støjdata stammer fra Miljøstyrelsens kortlægning af støjbelastede boliger i 2017 og er vejledende. Data er indsamlet og behandlet af kommunerne i hovedstadsområdet, Odense, Aalborg og Aarhus kommune samt Vejdirektoratet og Banedanmark. Der er primært indsamlet data for veje og jernbaner. Støjbelastningen er beregnet som et gennemsnit af den samlede mængde støj, der er indsamlet i løbet af et døgn på baggrund af trafiktællinger og vejrforhold.

  Nedenstående tabel viser trafikstøj i 1.5 meters højde på Falkoner Alle 112, 2000 Frederiksberg om dagen:

  StøjtypeLydstyrke
  Større veje ingen registreret støj (*)
  ! Veje i by55-60 dB
  Større jernbaneringen registreret støj (*)
  Jernbane i byingen registreret støj (*)
  Større lufthavningen registreret støj (*)
  (*) "ingen registreret støj" kan skyldes manglende målinger.

  Den samlede støjkortlægning vises på Miljøstyrelsens Støj-Danmarkskort og inkluderer også estimater for støj i 4 meters højde og om natten.

  Mere info om Trafikstøj:

  Det vurderes at flere tusinde danskere hvert år indlægges med forhøjet blodtryk eller hjertesygdom på grund af den ekstra risiko som trafikstøj giver. Vejstøj menes årligt at være årsag til 200-500 for tidlige dødsfald.
  Læs mere om Trafikstøj her »

  Se Støjkort

  Datakilder:
  Miljøstyrelsen

  Hårdhed af drikkevand

  Drikkevand på adressen Falkoner Alle 112, 2000 Frederiksberg har hårdhed: over 30. Det betyder at vandet er klassificeret som særdeles hårdt og det hårdeste (mest kalkholdige) vand man finder i Danmark. Hårdhedsgraden er baseret på et gennemsnit for kommunen. Vi anbefaler derfor, at du undersøger hårdhedsgraden hos dit lokale vandværk.
  Vandets Hårdhed, dH
  dH <4 dH 4-8 dH 8-12 dH 12-18 dH 18-24 dH 24-30 dH >30

  Mere info om hårdhed af drikkevand:

  Hårdt drikkevand medfører tilkalkning af elkedler, vaskemaskiner og toiletter og øget forbrug af vaske- og rengøringsmidler. Hårdt vand har ingen kendt skadelig effekt på helbredet. Læs mere om drikkevandets hårdhed her »

  Se Hårdhedskort

  Datakilder:
  GEUS  Risiko for oversvømmelse — Falkoner Alle 112, 2000 Frederiksberg

  Ekstrem regn

  Der kan være risiko for oversvømmelse ved kraftig regn og/eller regulære skybrud på adressen Falkoner Alle 112, 2000 Frederiksberg.

  Ejendommen ligger ikke i en lavning, men overfladevand har svært ved at sive ned i jorden da befæstelsesgraden er høj og den hydrauliske ledningsevne er dårlig.

  Lavninger

  Falkoner Alle 112, 2000 Frederiksberg ligger ikke i en lavning og som udgangspunkt er risikoen for at regnvand samler sig på adressen under skybrud derfor lav.

  Kortet nedenfor viser afløbsløse lavninger i landskabet. Nedløbsriste der kan lede overfladevandet i kloak er vist med sorte firkanter.

  Ekstrem regn på Falkoner Alle 112, 2000 FrederiksbergRisiko for oversvømmelse ved ekstrem regn afhænger i høj grad af terrænet. Kortet ovenfor viser lavninger (markeret med blå) omkring Falkoner Alle 112, 2000 Frederiksberg. De blå områder viser den potentielle maksimale udbredelse af skybrudsrelateret oversvømmelse hvis alle lavninger bliver helt fyldt med vand. - Åbn stort kort
  !Høj befæstelsesgrad
  Den gennemsnitlige befæstelsesgrad i området omkring Falkoner Alle 112, 2000 Frederiksberg er 50 procent. Det betyder, at ca. 50 procent af overfladen er bebygget eller belagt med asfalt, fliser, brosten mv., der hindrer regn- og overfladevand at sive ned i jorden.
  !Hydraulisk ledningsevne
  I perioder med kraftig nedbør vil det øverste jordlag have en lav hydraulisk ledningsevne på 50 - 100 mm/dag i området omkring Falkoner Alle 112, 2000 Frederiksberg. Selv i ubebyggede områder vil regnvand derfor blive på overfladen og kun meget langsomt trænge ned i jorden.

  Mere info om risiko for oversvømmelse ved skybrud:

  Skybrud er meget voldsomme regnbyger, der forårsager oversvømmelse af kloakker og tagrender. Risiko for oversvømmelser kan have indflydelse på huspriser, forsikringspræmier og kloakafledningsafgifter. Inden et boligkøb er det derfor en god ide, at overveje risikoen for oversvømmelse ifm skybrud. Læs mere om skybrud her »
  Lavningskort »

  Datakilder:
  Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

  Grundvand

  Falkoner Alle 112 ligger i et område hvor højt og/eller stigende grundvand kan udgøre et problem.
  !Historiske grundvandsdybder 1991-2020

  Den modellerede gennemsnitlige grundvandsdybde er 1.4 meter på adressen. Dybden er baseret på data fra hele perioden 1991-2020 i vinterhalvåret. Medtages usikkerhed/datavariation ligger den gennemsnitlige grundvandsdybde i intervallet 0.8 - 2 meter. Det ret store usikkerhedsinterval afspejler bl.a. (1) usikkerhed på den nummeriske model, (2) naturlige nedbørsvariationer og (3) usikkerhed på de målte grundvandssdybder i de geologisk boringer.

  Selvom grundvandsspejlet sandsynligvis ligger 1.4 meter under terræn, så kan det ikke afvises at den sande dybde kun er 0.8 meter. For perioder med meget nedbør kan grundvandsspejlet derfor, muligvis, gøre det svært/umuligt for overfladevand at trænge ned i den allerede vandmættede jord.

  Historiske grundvandsdybder (1991-2020)
  Falkoner Alle 112, 2000 Frederiksberg


  Ekstrem regn på Falkoner Alle 112Kortet viser den modellerede dybde til grundvandet omkring Falkoner Alle 112. Kortudsnittet måler 1.600 x 800 meter og adressen er markeret med markør . Dybderne er baseret på historiske (1991-2020) målinger i vinterhalvåret (i geologisektionen længere nede på siden kan du få mere detaljeret information om de geologiske boringer tæt på adressen, hvorfra grundvandsdata stammer). Modelberegningerne er nedskaleret fra 100 m grid til 10 m grid med brug af maskinlæring. Områder med højt grundvand er markeret med blå farver, mens gule og orange farver svarer til et dybere grundvandsspejl. - Åbn stort kort
  Fremtidige grundvandsstigninger i perioden 2041-2070

  Der sker sandsynligvis ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen over de næste 40-50 år. I følge en modelberegning med et højt CO₂-niveau, så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (1.9 centimeter) i perioden 2041-2070.

  Se 2041-70 ændringer på stort kort ».

  Perioden 2071-2100

  Der sker sandsynligvis heller ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen når vi kigger længere ud i fremtiden. I følge en modelberegning (igen med et højt fremtidigt atmosfærisk CO₂-niveau), så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (3.2 centimeter) i perioden 2071-2100.

  Se 2071-2100 ændringer på stort kort ».  Mere info om stigende grundvand:

  Grundvandsspejlet er udtryk for et niveau i jorden - Under grundvandsspejlet er alle mellemrum i jorden mættet og fyldt med vand, og over grundvandsspejlet er jorden umættet med vand. Flere steder i Danmark ligger grundvandsspejlet tæt på overfladen. Med forventede klimaændringer og øget nedbør, vil grundvandet uværgeligt stige og områder hvor grundvandsspejlet når op til overfladen vil blive omdannet til sump. Eksperter mener, at affekten af grundvandsstigninger kan blive langt større for Danmark end effekten af havniveaustigninger i takt med, at klimaet ændrer sig. Læs mere om stigende grundvand her »

  Grundvandskort »

  Datakilde:
  HIP

  Vandløbsoversvømmelse

  Falkoner Alle 112, 2000 Frederiksberg er ikke i umiddelbar risiko for oversvømmelse ifm forhøjet vandstand i nærmeste vandløb.

  Vandløbsstigning

  Kortet nedenfor viser områder der vil blive oversvømmet ved 1 meter vandstandsstining i nærmeste vandløb.

  Oversvømmelsesrisiko fra vandløb på Falkoner Alle 112, 2000 FrederiksbergKortet ovenfor viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 100 cm over det normale niveau i nærmeste vandløb. Push-pin markøren angiver adressen Falkoner Alle 112, 2000 Frederiksberg. Data er stillet til rådighed af Klimatilpasning.dk. Se nærmere på det interaktive Vandløbsflodskort - Åbn vandløbskort

  Mere info om risiko for oversvømmelse fra vandløb:

  Ved massive vandløbsstigninger kan åer og vandløb gå over deres bredder og give oversvømmelser. Læs mere om oversvømmelse fra vandløb her »

  Vandløbskort »

  Datakilder:
  Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk
  GeoMatic  Havvand

  Falkoner Alle 112, 2000 Frederiksberg ligger i en højde på 7.7 meter over havets overflade.

  Havvand på Land

  På grund af den høje placering er adressen ikke i risiko for oversvømmelse ved stormflod. Kortet nedenfor viser et ekstremt havniveau på 7 meter over normalen.

  Stomflod og havvand på Falkoner Alle 112, 2000 FrederiksbergKortet viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 600 cm over det nuværende gennemsnitlige havniveau. Push-pin markøren angiver adressen Falkoner Alle 112, 2000 Frederiksberg. Med det interaktive stormflodskort kan du vurdere andre områder og vandstandsstigninger - Åbn stormflodskort

  Mere info om risiko for oversvømmelse ved stormflod:

  Stormflod er oversvømmelser, som skyldes ekstrem vandstand i havet. En stormflod kan finde sted når kraftig vind presser store vandmasser fra havet ind over land. Risiko for oversvømmelse ved stormflod er størst i lave marskområder som Vadehavet og i fjorde, hvor vinden kan presse vandet ind, uden at det har mulighed for at komme ud igen. Stormflodsoversvømmelser er næsten årlige tilbagevendende fænomener i udsatte områder Læs mere om oversvømmelse fra stormflod her »

  Stormflodskort »

  Datakilder:
  Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

  Oversvømmelsesdirektivet - Risikoområder

  Plantrin 1

  Falkoner Alle 112, 2000 Frederiksberg befinder sig ikke i et område, der er udpeget som højrisiko for havvands- eller vandløbsoversvømmelse under plantrin 1.

  Se kort »

  Plantrin 2

  Adressen er heller ikke udpeget som højrisiko under plantrin 2.

  Se plantrin 2 kort »

  Mere info om oversvømmelsesdirektivet:

  I forbindelse med EU's oversvømmelsesdirektiv har kystdirektoratet udpeget 14 afgrænsede risikoområder, hvor en større oversvømmelse fra havet, fjorde eller vandløb må anses som sandsynlig.

  Læs mere om oversvømmelsesdirektivet »

  Datakilder:
  Kystdirektoratet  Boligfakta og Økonomi — Falkoner Alle 112, 2000 Frederiksberg

  BBR oplysninger

  Vi kunne ikke finde BBR oplysninger på Falkoner Alle 112, 2000 Frederiksberg.

  BBR meddelelse

  Hent den officielle BBR meddelelse for Falkoner Alle 112, 2000 Frederiksberg. Tryk på knappen for at hente PDF-filen via bbr.dk.

  Hent BBR-Meddelelse

  Du kan finde mange flere officielle dokumenter blandt ejendommens dokumenter.

  Mere info om BBR:

  Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register, der indeholder grunddata om bygnings- og boligforhold for samtlige bygninger i Danmark.

  BBR-oplysningerne danner grundlag for beregningen af bl.a. ejendomsværdiskat og afgifter til vand, varme og renovation. Som boligejer er du ansvarlig for, at BBR-oplysningerne er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Hvis der er fejl i BBR oplysningerne, er det boligejerens ansvar, at sørge for, at de bliver rettet. Læs mere her » Urigtige oplysninger kan resultere i en bøde på op til 5.000 kr.

  Læs mere om BBR data her »

  Datakilder:
  ois.dk

  Energimærke

  Ejendommen på Falkoner Alle 112 har energimærke D.

  Det nuværende energimærke

  A 2020A2015A2010BCDEF fill-opacity="0.7"G

  Energimærket er gyldigt fra 17. december 2014 til 17. december 2024.


  !Energiforbedringer

  Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2015, så et energimærke D efterlader plads til forbedring. Med hele otte forslag til energiforbedringer er der faktisk gode muligheder for at forbedre bygningens energieffektivitet. Energiforbedringerne fokuserer på loft, varmerør, varmtvandsrør, vinduer og ydervægge.

  Forbedringsforslag - Oversigt

  ForslagÅrlig besparelseInvesteringRentabel
  Ydervægge: Udvendig efterisolering af gavlen med 200 mm.8.300 kr190.000 kr
  Loft: Efterisolering af hanebåndsloftet med 300 mm.4.700 kr50.000 kr
  Loft: Efterisolering af skunke op til 300 mm.3.100 kr45.000 kr
  Loft: Udvendig efterisolering af skråvægge med 300 mm isolering3.700 kr170.000 kr
  Vinduer: Udskiftning af vindue med 1+1 lag og termoruder til trelags energirude3.400 kr170.000 kr
  Varmerør: Isolering af varmefordelingsrør op til 50 mm500 kr13.500 kr
  Varmtvandsrør: Isolering af tilslutningsrør samt brugsvandsrør op til 50 mm500 kr20.800 kr
  Varmerør: Isolering af varmefordelingsrør op til 50 mm400 kr13.500 kr

  Forklaring til kolonnerne:
  Årlig besparelse angiver hvor stor en økonomisk besparelse i varmeudgifter, der vurderes at kunne realiseres med den givne forbedring. Investering er den estimerede engangsudgift forbundet med forbedringen. Rentabelt er er markeret hvis de årlige besparelser kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen.

  Energimærkerapporten indeholder desuden fem andre forslag, der bør overvejes; I det mindste i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse. Hvis alle energibesparelser gennemføres kan bygningen opnå energimærke B.

  Energimærke efter forbedringer

  A 2020A2015A2010BCDEF fill-opacity="0.7"G

  Det nuværende energimærke () kan forbedres1 trin via rentable forbedringer () og 2 trin med alle forbedringerne ().

  Grønne investeringer i ejendommen på Falkoner Alle

  De otte forbedringsforslag listet i oversigten repræsenterer grønne investeringer, der reducerer energiforbruget, hjælper miljøet, mindsker CO₂ udledningen og giver årlige besparelser på boligopvarmning:

  • CO₂ udledning: Energiforbedringer kan reducere bygningens CO₂ udledning med 17 procent. Med sit nuværende energimærke udledes 27,68 ton CO₂ årligt. De foreslåede energiforbedringer kan hjælpe med at reducere denne udledning - Hvis alle otte energiforbedringer implementeres, så kan udledningen reduceres med 4,65 ton.
   Læs mere om CO₂ reduktion
  • Indeklima: Energiforbedringer har oftest den positive bivirkning, at du får en sundere bolig med et bedre indeklima. F.eks. er forslaget Udskiftning af vindue med 1+1 lag og termoruder til trelags energirude (pris: 170.000 kr), en god mulighed for at mindske eventuelle problemer med træk, fodkulde og kuldenedfald.
   Læs mere om indeklima her
  • Varmeregning: Med de rentable energiforbedringer kan der årligt spares 16.000 kr. på varmeregningen. Hvis alle 8 energiforbedringer implementeres kan der spares hele 24.300 kr
   Læs mere om boligopvarmning
  • Værdiforøgelse: Energiforbedringer er ensbetydende med værdiforøgelse. En analyse viste, at for hvert trin en gennemsnitsbolig på 100 kvm rykker op ad energimærkeskalaen (A-G), stiger ejendomsprisen 40.000–50.000 kr.
   Læs mere om udregningerne
  • Offentlige tilskud: Sparenergi.dk har samlet information Muligheder for offentlige tilskud til energirenovering af Falkoner Alle 112.
  • Lånemuligheder: Hvis du skal låne penge til energirenoveringer, så er pengeinstitutter stort set altid positivt indstillede fordi det simpelthen er gode investeringer, der giver vedvarende besparelser på varmeregningen. Falkoner Alle 112 er endda i den specielle situation at 3 renoveringer er markeret som rentable.
  • Teknologisk fremskridt: Den foreslåede investering i vinduer (anslået pris: 170.000 kr) er med al sandsynlighed bedre end angivet i energimærkerapporten. Nye vinduer kan både mindske varmetab og styre lysindfald, bedre end vinduer der var på markedet i 2014, da energirapporten blev udarbejdet.
  Boliginvestering, der (1) med offentlige tilskud giver (2) et bedre indeklima, (3) højere boligværdi, (4) økonomiske besparelser på varmeregningen og (5) en klimamæssig gevinst er i vores optik win-win-win-win-win.

  Energimærkedata stammer fra den elektroniske energimærkerapport. Download rapporten her »
  Sidst opdateret den 17 juni, 2024 - opdater


  Falkoner Alle 112, 2000 Frederiksberg
  Ejendomsfoto fra 2014 - Billedet stammer fra det elektroniske energimærke »

  Mere info om Energimærket

  Energimærket er en form for varedeklaration, der synliggør en bygnings energiforbrug. Energimærket udarbejdes normalt som en hjælp til boligkøber eller -lejer når en bygning eller lejlighed skal sælges eller udlejes.

  Boligkøber kan bruge energimærket til at
  1. Sammenligne energimærket med andre bygninger fra samme byggeperiode. Energimærket er en god proxy for bygningskvalitet og -vedligehold.
  2. Få en realistisk ide om varmeomkostningerne i den nye bolig.
  3. Kigge på de rentable forbedringer, der ofte er lavthængende frugter til en øjeblikkelig forbedring af boligen. Udskudte og manglende energiforbedringer kan evt. også bruges ift afslag i pris.

  Boligejer bør specielt fokusere på forbedringsforslag, der kan nedsætte varmeregning og CO₂ udledning samt give bedre indeklima og højere boligværdi. DinGeo hjælper med, at holde dig ajour med mulighederne for tilskudsordninger og tilbud på energivenlige boliginvesteringer.

  Læs mere om data og datakilder her »

  Datakilder:
  SparEnergi.dk

  Boligopvarmning

  !Varmeforbrug iflg energimærkerapport

  Ejendommen på Falkoner Alle 112, 2000 Frederiksberg er med det nuværende energimærke D relaltiv dyr at opvarme (se energimærkedata).

  Baseret på opvarmningsareal (307 m2), energimærke (D), opvarmningskilde (fjernvarme) og et gennemsnitlig energiforbrug er der i energimærkerapporten beregnet et årligt energiforbrug på 99,8 MWh/år svarende til en varmeudgift på 117.000 kr/år.

  Beregnet årlig varmeomkostning
  117.000 kr/år

  Note: Der er tale om et estimat. Den faktiske varmeregning afhænger af beboernes energivaner. Estimatet stammer fra 2014 og tager ikke højde for eventuelle ændrede energipriser siden da.

  Fjernvarme

  Falkoner Alle 112, 2000 Frederiksberg ligger i et område hvor der er mulighed for fjernvarmeforsyning fra Frederiksberg Fjernvarme A/S. BBR-oplysningerne viser dog ikke om boligopvarmningen rent faktisk også er fjernvarme.

  Du kan beregne den faktiske pris på baggrund af det konkrete forbrug samt varmeforsynings takstblad, som typisk er tilgængeligt på forsyningens hjemmeside. Hjemmesiden for Frederiksberg Fjernvarme A/S finder du her: http://www.frb-forsyning.dk/.

  Mere info om Boligopvarmning

  Boligopvarmning er en betydelig post på boligbudgettet, som varierer meget, både over tid, opvarmningsform og så sandelig også geografisk fra den ene varmeforsyning til den næste.

  I disse år har fjernvarmen vokseværk og flere og flere boliger tilsluttes. Det er en god udvikling - Fjernvarme er den miljømæssigt reneste opvarmningsform og i mange tilfælde også den billigste. DinGeo har samlet forsyningsområderne for alle 400+ danske fjernvarmeværker og sammenkoblet disse med flere andre fjernvarmedata-registre, inklusiv fjernvarmepriser.

  Læs mere om data og datakilder her »
  Læs mere om Frederiksberg Fjernvarme A/S her »


  Fejl ved opslag af Frededede og Bevaringsværdige Bygninger

  Vi kunne desværre ikke finde data på ejendommen.

  Mere info om fredede og bevaringsværdige bygninger:

  Registeret over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB) indeholder ca. 355.000 bevaringsværdige bygninger og ca. 9.000 fredede bygninger.
  Hvis en bygning er fredet og/eller bevaringsværdig kan der være restriktioner omkring renovering og ombygning. På den anden side kan der også være økonomiske fordele ved at eje et fredet eller bevaringsværdigt hus. Læs mere her »

  Datakilder:
  Kulturministeriet, Fredede og bevaringsværdige bygninger  Lokalområdet — Falkoner Alle 112, 2000 Frederiksberg

  Naboerne
  seniorfamilier med fraflyttede børn

  Den mest almindelige husstandstype i og omkring Falkoner Alle 112, 2000 Frederiksberg er seniorfamilier med fraflyttede børn , d.v.s. conzoom®-typen Plads i Reden.

  Plads i Reden

  Plads i Reden
  seniorfamilier med fraflyttede børn

  • Ældre familier med fraflyttede børn
  • Bor i mindre huse i provinsen
  • Middel købekraft
  • Sjældent online og utrygge ved online betaling
  • Læser formiddagsaviser
  • Handler dagligvarer i discountbutikker

  Geodemografi

  Aldersmæssigt ligger Plads i reden fra 50 år til over 75 år. Hvis de ikke allerede er på efterløn eller pension, kan de i hvert fald begynde at skimte den tredje alder. Der er sjældent børn i hjemmet, for de er allerede fløjet fra reden

  Langt de fleste har klaret sig med grundskolen eller en erhvervsfaglig uddannelse. Dét, og at de fleste er enlige, giver en beskeden husstandsindtægt, men med en vis variation mellem de, der endnu arbejder og de, der ikke længere gør. Formuen er tillige ofte under landsgennemsnittet, alligevel har man dog aldrig manglet noget

  Halvdelen har haft råd til at købe et kæde- eller rækkehus eller et mindre enfamiliehus på 80 til 100 m². Handelsprisen ligger noget under landsgennemsnittet. Dels er områderne ikke de allermest efterspurgte, dels kan flere boliger trænge til en større renovering. I storbyerne har enkelte også et kolonihavehus, hvor der nusses og dyrkes grønt. Plads i reden finder vi i middelog arbejderklassen

  Du finder især Plads i reden i provinsbyer og landsbyer overalt i landet

   

  Adfærd, livsstil og holdninger

  Plads i reden holder af det hjemlige. De går ikke så ofte ud til kulturelle arrangementer og de rejser heller ikke så ofte: Hver fjerde holder ferie i Danmark. Hver tiende har aldrig holdt ferien uden for Danmark og over halvdelen har aldrig været på en sol-/badeferie

  Hjemme passer de haven og huset, inklusiv de større vedligeholdelsesprojekter, med stor nydelse. Der bliver også tid til håndarbejde, hvor resultatet måske bliver givet til den nærmeste familie. Mens de sysler, kører radioen på P4 og tv’et står tunet ind på TV2 Charlie

  De køber gerne Hus Forbi, når de møder en hjemløs ved supermarkedet. Nyhederne henter de i øvrigt opmærksomt i de gratis lokalaviser. De få, der køber en avis, vælger lokale dagblade, såsom Fyens eller Nordjyske Stiftstidende og Jyske Vestkysten, afhængig af hvor de bor. Desuden læser mange Ekstra Bladet. De samler også det litterære med det sociale ved at bytte nogle af de store ugeblade såsom Søndag, Familie Journalen, Ude og Hjemme, Se og Hør, Billed Bladet samt Her & Nu. Faktisk dem alle!

  På indkøbsturen henter de Samvirke, Lime, Kulør og Helse. I det hele taget læser de meget, hvilket også inkluderer læsestof om deres helbred i Hjertenyt, LedSager og Ældre Sagen NU. De, der bor til leje, læser desuden Beboerbladet

  Alt i alt får de input fra mange steder og deres interesser spreder sig fra lokalstof til alternativ medicin. Deres interesse for sundhed betyder dog ikke, at der er tale om en specielt sporty type

  Faktisk får under halvdelen dyrket motion hver uge. Skal de noget, er det den mere klassiske gymnastik, de opsøger, og ellers holder de sig i gang ved ofte at komme i svømmehallen

  Digitalisering er ikke noget Plads i reden er hverken vilde med, trygge ved eller har indrettet sig efter. De fleste ser ikke moderne teknologi som en fordel i hverdagen, måske snarere som et nødvendigt onde. Derfor bruger de computeren mindre end befolkningen generelt og en tiendedel angiver, at de ikke har internetadgang i hjemmet. Alligevel har hver anden en profil på Facebook og en tredjedel har en tablet i hjemmet. De sociale medier er dog ikke en aktivitet, der fylder meget i deres hverdag. Det er snarere noget, de klikker forbi månedligt

  For at få plads i budgettet, foretrækker de at handle i stort set alle discountbutikkerne. Transport klares i bil for dem, der har, eller med cyklen, som jo også holder kroppen lidt i gang. I bilen og på cyklen bestemmer man selv rygereglerne og det vil den femtedel af Plads i reden, der ryger mere end ti cigaretter om dagen, nok foretrække

  De er grundlæggende i det Traditionelle segment med repræsentanter i både de Traditionelle-individorienterede og de Traditionelle-fællesskabsorienterede. Holdningsmæssigt kommer det til udtryk ved, at Plads i reden synes, at alting ændrer sig for hurtigt. De er utrygge ved globaliseringen, de føler, at de traditionelle familieværdier er under pres og de synes, at Danmark i højere grad burde passe sig selv. De synes også, at industriens vækst må være vigtigere end miljøet og at der er en stor forskel mellem rig og fattig i vores samfund

  Ved det seneste valg stemte mange på de store partier og Dansk Folkeparti nyder en forholdsvis stor opbakning blandt denne type
  Mere info

  Conzoom® er et databaseret segmenteringsværktøj, der opdeler de danske husstande i 36 forskellige typer. Med et DinGeo-adresseopslag får du gratis adgang til Conzoom® og et indblik i den gennemsnitlige husstand i området: Forbrugeradfærd, livsstil, holdninger, alder, antal af børn, indkomst, formue, osv.. Læs mere om Conzoom® »

  Conzoom®-typen på en given adresse ændres løbende. Det skyldes dels den generelle almindelige udvikling i Danmark, men også lokalområdets til- og fraflytning. DinGeo opdaterer løbende Conzoom® - På Falkoner Alle 112 er data sidst opdateret 20 maj, 2024.

  Datakilde: Geomatic

  Sådan stemmer naboerne

  Falkoner Alle 112 hører til afstemningsområdet 10. Kreds, Bülowsvej hvor der er 10.700 stemmeberettigede borgere.

  Valgdeltagelse

  Der var 9.550 i 10. Kreds, Bülowsvej, der afgav deres stemme. Det svarer til en flot valgdeltagelse på hele 89.3 procent, hvilket er over landsgennemsnittet på 84.5 procent.

  Folketingsvalget 2019
  Ved folketingsvalget i 2019 var De Radikale det største parti i afstemningsområdet 10. Kreds, Bülowsvej med 1.838 stemmer. Det svarer til 19.2 procent af de afgivne stemmer.

  Grafen nedenfor viser valgresultatet for 10. Kreds, Bülowsvej (venstre søjle) i forhold til landsresultatet (højre søjle).

  Højdespringer

  De Radikale fik relativt set mange stemmer i afstemningsområdet 10. Kreds, Bülowsvej, med et indeks på 224 i forhold til landsgennemsnittet.

  Underperformer

  Kristendemokraterne klarede sig relativt set dårligst i afstemningsområdet 10. Kreds, Bülowsvej, med et indeks på 32 i forhold til landsgennemsnittet.

  Mere info om Valgdata:

  Afstemningsområder er den mindste administrative inddeling i Danmark. Valgdata fra det lokale afstemningsområder giver et godt indblik i lokalområdet.

  Læs mere om data her »

  Datakilder:
  Den danske valgdatabase

  Risiko for indbrud

  Baseret på Rigspolitiets statistiske opgørelser vurderes indbrudsrisiko på Falkoner Alle 112, 2000 Frederiksberg at være lav.

  Meget lav0.0-0.5 percent Lav 0.5-1.5 percent Mellem 1.5-3.0 percent Høj 3.0-6.0 percent Meget høj >6.0 percent

  I perioden fra første kvartal 2016 og frem til og med andet kvartal 2018 er der anmeldt 311 indbrud i et område på en kvadratkilometer omkring Falkoner Alle 112. Indenfor 1km2-kvadratcellen er der 10914 adresser. Omregnet betyder det at der i perioden årligt har været hvad der svarer til 11.40 indbrud per 1000 adresser. Det giver en estimeret indbrudsrisiko på 1.14 pct.


  Grafen nedenfor viser den tidslige fordeling af indbrud.

  !Lav opklaringsprocent i 2000 Frederiksberg

  Opklaringsprocenten i 2000 Frederiksberg er lav. I perioden 2011-2018 blev kun 5-6% af alle indbrud opklaret. Det svarer meget godt til landsgennemsnittet på fem procent.


  Mere info om Indbrudsrisiko:

  Danmark har en trist rekord - Vi er det land i EU, der har flest indbrud pr. indbygger. Der er god grund til at 56 procent af danskerne er bekymret eller meget bekymret for at få indbrud i deres bolig. DinGeo viser landets mest detaljerede indbrudsrisiko, baseret på et detaljeret geodatasæt med en historisk oversigt over antallet af indbrud indenfor kvadratkilometerceller.

  Kun fem procent af alle indbrud i Danmark bliver opklaret. Men der er store geografiske forskelle på, hvor mange indbrud der bliver opklaret. DinGeo viser chancen for at politiet opklarer indbrud i din by. Læs mere om Indbrudsrisiko her »

  Indbrudsrisiko på kort

  Datakilder:
  Rigspolitiet: Statistik
  Danmarks Radio: Se, hvor få indbrud politiet opklarer i din by

  Skoledistrikt Skolen ved Bulowsvej

  Falkoner Alle 112 hører under skoledistriktet Skolen ved Bulowsvej. I skoledistriktet er der én folkeskole, nemlig Skolen ved Bulowsvej.

  Skolen ved Bulowsvej

  Skolen ved BulowsvejSkolen ved Bulowsvej, Fuglevangsvej 8 i Frederiksberg Kommune.
  Ældste klasse:
  9. klasse
  Gns trivsel:
  3.65
  Undervisningseffekt:
  0.0
  Forældre indkomst:
  474.234 kr.
  Afstand:
  618 meter
  Info om Skolen ved Bulowsvej

  Mere info om Skoler:

  Skolevalget er af de vigtigste valg forældre tager på vegne af deres børn. Skoledata kan være et godt værktøj til at få indsigt og viden inden man vælger skole. DinGeo har samlet og kombineret en lang række skoledata (og skoledistriktsdata) således, at du på alle adresser kan få basal information om den lokale folkeskole. De enkelte tal er markeret med en pil op når de er højere/bedre end landsgennemsnittet, en rund gul skive når de rammer tæt på gennemsnittet og en rød pil ned når tallet er under gennemsnittet. Læs mere her »

  Se skoledistrikt Skolen ved Bulowsvej på kort

  Bredbåndsmuligheder

  ! Begrænsede bredbåndsmuligheder

  Der er begrænsede bredbåndsmuligheder på Falkoner Alle 112, 2000 Frederiksberg, via kobbernet.
  • Fibernet: ikke endnu tilgængeligt
  • COAX bredbånd (kabel-TV): ikke endnu tilgængeligt
  • xDSL bredbånd (telefonstik): 10 forskellige udbydere med hastighed op til 20 / 2 Mbit/s *

  Se fibernet dækningsgrad omkring Falkoner Alle 112  God mobildækning

  Der er god 4G mobildækning på Falkoner Alle 112 med vejledende downloadhastighed op til 100 - 200 Mbit/s. I Danmark findes der tre store mobilnetværk, der håndterer mobiltelefoni og mobilt bredbånd. På Falkoner Alle 112 er dækningen for de tre netværk:

  • TDC: 100 - 200 Mbit/s
  • Tre: 20 - 30 Mbit/s
  • Telia-Telenor: 100 - 200 Mbit/s

  Se 4G-dækningskort på Falkoner Alle 112


  Data sidst opdateret 30 december, 2021

  Du kan finde meget mere information og de bedste adresserelevante tilbud på siden
  Internet og Mobildækning Falkoner Alle 112, Frederiksberg
  Se data direkte på tjekditnet.dk  Mere info om Bredbånd:

  For moderne familier er digital infrastruktur efterhånden en nødvendighed på linje med drikkevand, elektricitet, offentlig transport o.s.v. De fleste boligkøbere inddrager bredbåndsmuligheder i deres boligsøgning og udenlandske undersøgelser har vist en målbar indflydelse på salgspriserne. Læs mere her »

  Se fibernetdækning på kort

  Se 4G-dækning på kort

  Geologi

  Jordarten under Falkoner Alle 112, 2000 Frederiksberg er Ferskvandsdannelser.

  Ferskvandsdannelserne er aflejret efter sidste istid (Weichsel-istiden der sluttede for ca. 11.500 år) i det der hedder den Holocæne periode.

  Ferskvandsdannelser er både organiske (tørv og gytje) samt mineralske (ler og sand). Forekomsten af ferskvandsaflejringer er knyttet til nuværende og tidligere vandløbssystemer og søområder, og fordelingen af ferskvandsaflejringerne afspejler det overordnede dræneringsmønster eller beliggenheden af større forsumpningsområder enten knyttet til tidligere havbundsområder eller vandskelsmoser.

  Ferskvandstørv
  Eksempel på postglacialt ferskvandstørv rig på organisk materiale (Foto P.R. Jakobsen).

  Ferskvandsdannelserne indeholder ofte blødt organisk materiale der kan få jorden til at sætte sig og bygninger kan få sætningsskader. Ferskvandsdannelserne har ofte meget ringe nedsivningsegenskaber og ved kraftig regn vil nedbøren derfor ofte have svært ved synke ned i jorden. Vandet kan derfor strømme på overfladen og samle sig i lavninger, hvilket øger risiko for oversvømmelser.

  Ferskvandsdannelserne frigiver ikke Radon og er dermed ikke en jordart, der øger risiko for Radon i indeluften.

  Mere info om Geologi:

  Danmarks Jordartskort viser hvilke jordarter der ligger under pløje- og kulturlaget, typisk i ca. 1 meters dybde. De forskellige jordarter har forskellige egenskaber, der er vigtige i forhold til f.eks. risiko for sætningsskader, hydraulisk konduktivitet og risiko for oversvømmelse ved kraftig nedbør, og radonforurening af boligens indeluft.

  Husk at du kan finde yderligere geologisk information fra de omkringliggende boringer (se nedenfor).

  Se på kort

  Læs mere om jordarter her »

  Datakilder:
  GEUS

  Mere info om Boringer:

  Der er udført mere end 300.000 undergrundsboringer i Danmark. DinGeo viser de boringer, der ligger tættest på opslagsadressen, med basale boringsoplysninger samt link til detaljerede borerapporter. Borerapporterne indeholder ofte nyttig og relevant informationer om geologi og grundvandsdybder. Læs mere om boringer her »

  Datakilder:
  GEUS

  Geologiske boringer i nærheden af Falkoner Alle 112

  Den nærmeste overfladenære boring ligger 46 meter væk. Boringens lokalitet er navngivet Dronning Olgas Vej 2. Boringen blev afsluttet 7 maj, 2008. Brøndborer var GEO Aarsleff JV. Formålet med boringen var Geoteknisk boring/midlertidig grundvandssænkning og anvendelse er angivet som Sløjfet/opgivet/opfyldt boring. Boringen nåede en dybde på 29.0 meter. Du kan finde mere information i borerapporten 201. 6962 ».

  Tabellen nedenfor lister de 10 nærmeste boringer sorteret efter afstand fra Falkoner Alle 112.

  Afstand, m Formål Dybde, m Borerapport
  46 Geoteknisk boring 29.0 201. 6962 »
  66 Geoteknisk boring 25.5 201. 8471 »
  83 Moniteringsboring 21.0 201. 3921 »
  88 Geoteknisk boring 201. 2324 »
  105 18.5 201. 8452 »
  141 Vandinjektion 28.0 201. 8460 »
  147 Geoteknisk boring 201. 7999 »
  148 42.2 201. 6871 »
  150 Geoteknisk boring 35.0 201. 7136 »
  152 Geoteknisk boring 48.0 201. 6963 »

  Hvor langt er der fra Falkoner Alle 112
  til nærmeste

  Risikovirksomhed

  Kødbyens Maskincentral
  Kolonne 2


  Afstand: 2,63 km


  Kort Læs mere

  Vindmølle

  Højde: 50 m
  Kapacitet: 600 kW


  Afstand: 5,00 km


  Kort Læs mere

  Mobilmast

  Jagtvej 1
  2200 København N


  Afstand: 129 meter


  Kort Læs mere

  Apotek

  Frederiksberg Løve Apotek


  Afstand: 223 meter


  Læs mere

  Dagligvare

  Kvickly Dagligvarer


  Afstand: 188 m


  Læs mere

  Renseanlæg

  Lynetten renseanlæg


  Afstand: 4,74 km


  Læs mere

  Daginstitution

  Børnehuset Falkonergården


  Afstand: 82 m


  Læs mere  DinGeo oversigter

  Info om Postnummer: 2000 Frederiksberg
  Info om vej: Falkoner Alle
  Stamoplysninger for Falkoner Alle 112, 2000 Frederiksberg
  Geografiske koordinater 55.68713911°N, 12.54091019°Ø
  Højde over havets overflade 7,7 m.o.h.
  Sogn Sankt Thomas Sogn »
  Politikreds Københavns Politi
  Adressens Id 583f049c-e166-469c-affe-ded32b3ddf17
  Adgangsadresse Id 0a3f507b-45e4-32b8-e044-0003ba298018
  BFE nummer 100028161

  Stamoplysninger:

  Vi har samlet diverse stamoplysninger på Falkoner Alle 112, 2000 Frederiksberg.