DinGeo — i hele Danmark

Dronning Olgas Vej 37, 2000 Frederiksberg

DinGeo har samlet informationer på Dronning Olgas Vej 37 i én detaljeret boligrapport.

Ejendommen ligger i Frederiksberg Kommune og tilhører skoledistriktet Skolen på Nyelandsvej. De nærmeste naboer er typisk højtlønnede enlige og par, der tilhører de øverste socialklasser. Den årlige risiko for indbrud er relativ lav, 0.69 procent i området. Generer openAI beskrivelse

Matrikelkort Dronning Olgas Vej 37

Luftfoto af Dronning Olgas Vej 37, 2000 Frederiksberg. Matriklen er markeret med den grønne polygon.

Se flere fotos


Bemærk: Dingeo boligrapporten består udelukkende af offentligt tilgængelig geodata - læs mere om DinGeo og vores datakilder her.

Sundhed — Dronning Olgas Vej 37, 2000 Frederiksberg

Radon

Baseret på den overordnede radonklassificering og lokale geologiske forhold vurderes radonrisiko på Dronning Olgas Vej 37, 2000 Frederiksberg at være lav.

Meget lavRadonrisiko Lav Radonrisiko Mellem Radonrisiko Høj Radonrisiko Meget højRadonrisiko
!Radonklassificering

Dronning Olgas Vej 37, 2000 Frederiksberg ligger i den gamle Frederiksberg kommune, der er klassificeret som Radonklasse 1 den næstlaveste klassificering. Det betyder at 0,3%-1% af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på 200 Bq/m3 eller mere (WHO anbefaler at koncentrationen ikke overstiger den øvre grænseværdi på 100 Bq/m3). Som udgangspunkt er risiko for Radon i boligen derfor lav.

Radonklasse 1 klassificeringen stammer fra den landsdækkende radonundersøgelse fra 2001. Undersøgelsen inkluderede 9 målinger i den gamle Frederiksberg kommune. Af de 9 målinger var den højeste radonkoncentration 90 Bq/m3 og middelkoncentationen var 28 Bq/m3.

!Geologi

Det geologiske underlag på Dronning Olgas Vej 37, 2000 Frederiksberg er Moræneler (Se Geologi og Geoteknik), der frigiver Radon og dermed øger risiko for Radon i boligen.

BBR data om byggeår kunne desværre ikke findes

BBR data om bygningens kælderforhold kunne desværre ikke findes

Radon i danske boliger
Der er relativt lav risiko for Radon på Dronning Olgas Vej 37, 2000 Frederiksberg.

Mere info om Radon:

Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart, der dannes i jord -og bjergarter, som indeholder thorium og uran. Radon trænger ind i boliger fra undergrunden. Gasarten kan hverken ses, lugtes eller smages.

DinGeo angiver risiko for Radon, og inkluderer ikke egentlige målinger indefra boligen...
Læs mere om Radon her »

Se radonkort

Datakilder:
Risø, Statens Institut for Strålehygiejne, GEUS

Jordforurening

Ingen registreret jordforurening på grunden

Der er ikke registreret jordforurening på ejendommen Dronning Olgas Vej 37, 2000 Frederiksberg.

xManglende oplysninger om olietank

Vi mangler BBR oplysninger om olietanke på ejendommens grund.

!Jordforurening i nærområdet

Selvom der ikke er registreret jordforurening på ejendommens grund, så er det stadig værd at bide mærke i, at der indenfor en radius på ca. 500 meter fra adressen er 85 jordforureninger. Det er et meget højt antal. Blandt det totale antal jordforureninger er 59 egentlige jordforureninger (type V2), mens 26 er mulige forureninger der ikke endnu er undersøgt (type V1).

Jordforureningskort på Dronning Olgas Vej 37, 2000 FrederiksbergKortet ovenfor viser jordforurening i området omkring matriklen 12ef-Frederiksberg, der hører til Dronning Olgas Vej 37, 2000 Frederiksberg. De røde omrader er egentlige jordforureninger (V2) og blå områder er mulige forureninger, der ikke endnu er undersøgt (V1). - Åbn stort kort

Jordforureningsattest

Download en officiel jordforureningsattest for Dronning Olgas Vej 37, 2000 Frederiksberg. Tryk på knappen og en PDF-fil vil blive dannet via Danmarks Miljøportal.

Download Jordforureningsattest

Mere info om jordforurening:

Forurenet jord truer grundvandet, naturen og menneskers sundhed. Spredt ud over Danmark er der mere end 15.000 grunde, der er forurenede af industri, affald og tankanlæg. Dertil kommer et tilsvarende antal grunde der muligvis er forurenede. Desuden er der i Danmark omkring 200.000 sløjfede olietanke, der udgør en væsentlig risiko for uregistreret jordforurening af specielt parcelhusgrunde.

Ved boligkøb skal du altid tjekke jordforurening og olietank. Olietank bør være registreret i BBR.

Læs mere om jordforurening her »
Læs mere om olietanke her »

Se Jordforureningskort

Datakilder:
Danmarks Miljøportal

Jordforureninger (V2) tæt på Dronning Olgas Vej 37, Frederiksberg
LokalitetAfstand (meter)NuanceringStofferMere info
Dronning Olgas Vej 28, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-30469
40! F1 -
Mariendalsvej 21C, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00352
78? -
Dronning Olgas Vej 25, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-20005
97 F0 -
Dronning Olgas Vej 23, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00406
104? -
Mariendalsvej 21A, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-30000
107? -
Kong Georgs Vej 23, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00314
136? -
Mariendalsvej 32, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00322
136! F1 -
Kong Georgs Vej 19, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-30091
144 F0 -
Kong Georgs Vej 16, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00115
157! F1 -
Holger Danskes Vej 65, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00493
177! F2 -
Mariendalsvej 43, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-30002
179 F0 -
Godthåbsvej 32A, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00441
198! F1 -
Godthåbsvej 34A, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00307
199! F2 -
Holger Danskes Vej 28A, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00353
206 F0 -
Mariendalsvej 24, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-31081
210? -
Mariendalsvej 50F, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00023
229 F0 -
Godthåbsvej 22, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-30335
230? -
Godthåbsvej 30, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-31104
233 F0 -
Holger Danskes Vej 24, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-30556
234 F0 -
Kong Georgs Vej 63, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00316
235? -
Godthåbsvej 18A, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00100
236? -
Godthåbsvej 26, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-30421
237 F0 -
Godthåbsvej 16
lok. nr. 147-00121
249! F2 Petroleum, Benzen, Olie-benzin
Godthåbsvej 14, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-20009
264? -
Holger Danskes Vej 5, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00124
275! F2 -
Godthåbsvej 31, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00072
277? -
Godthåbsvej 31, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00229
277? -
Mariendalsvej 55-57
lok. nr. 147-00287
278 F0 Zink, Tetrachlorethylen, Cadmium, Trichlorethylen m.fl.
Gårdsanering i karre 2
lok. nr. 147-00432
278 F0 Fyringsolie, Benz[a]pyren, C25-C35 kulbrintefraktion, PAH (sum af 9 PAH) m.fl.
Sprøjtemaling mm. - Godthåbsvej 12, Frederiksberg
lok. nr. 147-00354
279 F0 Fyringsolie
Aksel Møllers Have 1, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00029
279! F1 -
Godthåbsvej 52, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00070
299? -
Aksel Møllers Have 2, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-30022
300! F1 -
Godthåbsvej 21A, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-30341
308 F0 -
Ærøvej 888A,
lok. nr. 147-31027
314? -
Mariendalsvej 52A, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00498
318 F0 -
Mariendalsvej 4A, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00188
324? -
Falkoner Alle 63, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00295
340? -
Dronning Olgas Vej 2, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00019
343 F0 -
Langelandsvej 49A, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00317
353? -
Holger Danskes Vej 89A, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00358
355! F2 -
Ærøvej 1, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-30076
357! F2 -
Falkoner Alle 65, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00053
361? -
Godthåbsvej 4, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00305
362! F2 -
Nordre Fasanvej 108A, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00255
375? -
Sindshvilevej 19, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00402
379 F0 -
Falkoner Alle 49, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00416
397 F0 -
Falkoner Alle 90, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00407
403 F0 -
Ågade 110, 2200 København N
lok. nr. 101-02507
409? -
Falkoner Alle 128, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-30234
418 F0 -
Godthåbsvej 61A, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-20032
418? -
Nordre Fasanvej 125A, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-20000
419 F0 -
Bentzonsvej 47, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00018
426? -
Franckesvej 6, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00300
429 F0 -
Mariendalsvej 58, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00066
436 F0 -
Lollandsvej 43, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-30374
444? -
Borups Allé 2, 2200 København N
lok. nr. 101-30030
449 F0 -
Nordre Fasanvej 99, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-30914
450? -
Nordre Fasanvej 91, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00117
459? -

Tabellen viser de 59 kortlagte jordforureninger (af typen V2), der ligger indenfor en ca. 500 meter radius af Dronning Olgas Vej 37, 2000 Frederiksberg.
Afstand angiver afstanden i meter fra Dronning Olgas Vej 37 til den pågældende jordforurening.
Nuancering angiver forureningskategori. F0 er den mindst alvorlige kategori, der angiver, at forureningen ikke umiddelbart udgør en sundhedsrisiko ift. brug af hus og have. Forureningskategori ! F1 betyder, at der er en forurening, der antageligvis ligger et stykke nede i jorden. Hvis du følger simple råd, så kan du uden sundhedsmæssig betydning bruge hus og have. Forureningskategori ! F2 er den højeste kategori. Det kan være en kraftig forurening, der kan have betydning for brugen af hus og have og desuden påvirke boligens indeklima. ? angiver at jordforureningen ikke endnu er kategoriseret.
Stoffer angiver hvilket helbredsskadelige stoffer, der er knyttet til den pågældende jordforurening.
Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

Mulige jordforureninger (V1) tæt på Dronning Olgas Vej 37, Frederiksberg
LokalitetsnummerAfstand (meter)Mere info
Dronning Olgas Vej 37, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-30459
10
Dronning Olgas Vej 41, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-30173
30
Kong Georgs Vej 46, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-30454
50
Kong Georgs Vej 52, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-30423
73
Bryggeri m.v., Kronprinsesse Sofies Vej 25-31 m.fl., Frederiksberg
lok. nr. 147-00191
125
Kong Georgs Vej 21, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-30831
135
Kronprinsesse Sofies Vej 35, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-30903
179
Kong Georgs Vej 55, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-31103
182
Kong Georgs Vej 66, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-30835
209
Mariendalsvej 9, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-31115
278
Adilsvej 2, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-30123
301
Godthåbsvej 21A, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-30341
313
Godthåbsvej 52 - Renseri
lok. nr. 147-00070
320
Langelandsvej 50, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00496
324
Indsivning af benzin, Holger Danskes Vej 3a-b, Frederiksberg
lok. nr. 147-30086
337
Nitivej 11, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-30255
386
Falkoner Alle 112, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-30233
386
Autoværksted mm., Nordre Fasanvej 125A-B og 127
lok. nr. 147-20000
397
Nordre Fasanvej 103, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00116
405
Sindshvilevej 9, 9A
lok. nr. 147-00411
409
Nitivej 2, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-30915
411
Roarsvej 23-25, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-30404
444
Elektronikvirksomhed m.fl. Nordre Fasanvej 143-149
lok. nr. 147-00451
452
Trykkeri, levnedsmiddelindustri m.fl., Nordre Fasanvej 150, Frederiksberg
lok. nr. 147-30916
476
Falkoner Alle 80, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-30876
481
Nordre Fasanvej 94, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-31030
496

Tabellen viser potentielle jordforureninger, der endnu ikke er undersøgt i detaljer (typen V1), som ligger i området omkring Dronning Olgas Vej 37, 2000 Frederiksberg.
Afstand angiver afstanden i meter fra Dronning Olgas Vej 37 til den pågældende jordforurening.
Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

Adressens jordforureningsdata er sidst opdateret 26 juni, 2024. - opdater

Jordforureningsdata indsamles, opdateres og adminstreres af regionerne. Hvis du vil vide mere om jordforurening omkring Dronning Olgas Vej 37, 2000 Frederiksberg bør du kontakte den ansvarlige myndighed hos Region HovedstadenLuftforurening

Der kan være problemer med luftforurening på Dronning Olgas Vej 37, 2000 Frederiksberg.

NO2

Luftkoncentrationen af kvælstofdioxid (NO2) er 14.0 µg/m3, hvilket er relativt lavt ift EU's grænseværdi på 40 µg/m3. NO2 dannes i forbrændingsprocesser i biler, lastbiler, kraftværker, o.s.v. og høje koncentrationer af NO2 indikerer derfor dårlig luftkvalitet.

!PM2.5

Luftkoncentrationen af PM2.5 partikler er 10.4 µg/m3, hvilket er under EU's grænseværdi på 25 µg/m3, men over WHO's grænseværdi på 10 µg/m3. Hovedparten af de fine PM2.5 partikler er dannet udenfor Danmark og transporteret hertil med vinden. Hele Sjælland, Fyn og Sønderjylland har værdier over WHO's grænseværdi - Se de landsdækkende PM2.5 variationer på kort »

PM10

Luftkoncentrationen af PM10 partikler er 16.5 µg/m3, hvilket er under EU's og WHO's grænseværdi på henholdsvis 40 og 20 µg/m3. PM10 partikler er oftere fra lokalområdet og koncentrationerne har større geografisk variation end PM2.5 - Se de landsdækkende PM10 variationer på kort »

!Black carbon

Luftkoncentrationen af Black carbon (eller sod) partikler er 0.4 µg/m3. Det er en svagt forhøjet koncentration. Black carbon er ultrafine sod-partikler fra forbrændingskilder (f.eks. vejtrafik, brændeovne, kraftværker). Forhøjede koncentrationer forekommer i og omkring de større byer.

!Partikelantal

Der er estimeret 9300 partikler per cm3 luft. Det er desværre en relativ høj koncentration. Partikelantal er tilnærmelsesvis det samme som ultrafine partikler.

!Brændeovne og pejse

Der er en høj koncentration af brændeovne og pejse i Frederiksberg med i gennemsnit 189.0 enheder per km² - Se de landsdækkende variationer på kort »


Bemærk: De modellerede luftkvalitetsdata er beregnede årsmiddelkoncentrationer i 2 meters højde for året 2019. De modellerede data har udelukkende vejledende karakter og repræsenterer ikke egentlige målinger. Læs mere her »

Mere info om Luftforurening:

Luftforurening menes at være skyld i ca. 6.000 for tidlige dødsfald årligt i Danmark. Det svarer til, at den forventede levetid for befolkningen som helhed er reduceret med 6-9 måneder. Hertil kommer astma og andre følgesygdomme af luftforurening, der nedsætter livskvalitet.

Læs mere om Luftforurening her »

Se Luftforureningskort

Datakilder:
DCE - Nationalt center for Miljø og Energi - Luften på din vej

Trafikstøj

Der er ikke registreret trafikstøj på adressen Dronning Olgas Vej 37, 2000 Frederiksberg

Støjmålinger (dB)


55-60
55-60 dB
60-65 dB
60-65 dB
65-70 dB
65-70 dB
70-75 dB
70-75 dB
Over 75 dB
Over 75 db

Trafikstøjkort på Dronning Olgas Vej 37, 2000 FrederiksbergKortet viser trafikstøj i området omkring Dronning Olgas Vej 37, 2000 Frederiksberg. - Åbn stort kort


Støjdata stammer fra Miljøstyrelsens kortlægning af støjbelastede boliger i 2017 og er vejledende. Data er indsamlet og behandlet af kommunerne i hovedstadsområdet, Odense, Aalborg og Aarhus kommune samt Vejdirektoratet og Banedanmark. Der er primært indsamlet data for veje og jernbaner. Støjbelastningen er beregnet som et gennemsnit af den samlede mængde støj, der er indsamlet i løbet af et døgn på baggrund af trafiktællinger og vejrforhold.

Nedenstående tabel viser trafikstøj i 1.5 meters højde på Dronning Olgas Vej 37, 2000 Frederiksberg om dagen:

StøjtypeLydstyrke
Større veje ingen registreret støj (*)
Veje i byingen registreret støj (*)
Større jernbaneringen registreret støj (*)
Jernbane i byingen registreret støj (*)
Større lufthavningen registreret støj (*)
(*) "ingen registreret støj" kan skyldes manglende målinger.

Den samlede støjkortlægning vises på Miljøstyrelsens Støj-Danmarkskort og inkluderer også estimater for støj i 4 meters højde og om natten.

Mere info om Trafikstøj:

Det vurderes at flere tusinde danskere hvert år indlægges med forhøjet blodtryk eller hjertesygdom på grund af den ekstra risiko som trafikstøj giver. Vejstøj menes årligt at være årsag til 200-500 for tidlige dødsfald.
Læs mere om Trafikstøj her »

Se Støjkort

Datakilder:
Miljøstyrelsen

Hårdhed af drikkevand

Drikkevand på adressen Dronning Olgas Vej 37, 2000 Frederiksberg har hårdhed: over 30. Det betyder at vandet er klassificeret som særdeles hårdt og det hårdeste (mest kalkholdige) vand man finder i Danmark. Hårdhedsgraden er baseret på et gennemsnit for kommunen. Vi anbefaler derfor, at du undersøger hårdhedsgraden hos dit lokale vandværk.
Vandets Hårdhed, dH
dH <4 dH 4-8 dH 8-12 dH 12-18 dH 18-24 dH 24-30 dH >30

Mere info om hårdhed af drikkevand:

Hårdt drikkevand medfører tilkalkning af elkedler, vaskemaskiner og toiletter og øget forbrug af vaske- og rengøringsmidler. Hårdt vand har ingen kendt skadelig effekt på helbredet. Læs mere om drikkevandets hårdhed her »

Se Hårdhedskort

Datakilder:
GEUSRisiko for oversvømmelse — Dronning Olgas Vej 37, 2000 Frederiksberg

Ekstrem regn

Der kan være risiko for oversvømmelse ved kraftig regn og/eller regulære skybrud på adressen Dronning Olgas Vej 37, 2000 Frederiksberg.

Ejendommen ligger ikke i en lavning, men overfladevand har svært ved at sive ned i jorden da befæstelsesgraden er høj og den hydrauliske ledningsevne er dårlig.

Lavninger

Dronning Olgas Vej 37, 2000 Frederiksberg ligger ikke i en lavning og som udgangspunkt er risikoen for at regnvand samler sig på adressen under skybrud derfor lav.

Kortet nedenfor viser afløbsløse lavninger i landskabet. Nedløbsriste der kan lede overfladevandet i kloak er vist med sorte firkanter.

Ekstrem regn på Dronning Olgas Vej 37, 2000 FrederiksbergRisiko for oversvømmelse ved ekstrem regn afhænger i høj grad af terrænet. Kortet ovenfor viser lavninger (markeret med blå) omkring Dronning Olgas Vej 37, 2000 Frederiksberg. De blå områder viser den potentielle maksimale udbredelse af skybrudsrelateret oversvømmelse hvis alle lavninger bliver helt fyldt med vand. - Åbn stort kort
!Høj befæstelsesgrad
Den gennemsnitlige befæstelsesgrad i området omkring Dronning Olgas Vej 37, 2000 Frederiksberg er 50 procent. Det betyder, at ca. 50 procent af overfladen er bebygget eller belagt med asfalt, fliser, brosten mv., der hindrer regn- og overfladevand at sive ned i jorden.
!Hydraulisk ledningsevne
I perioder med kraftig nedbør vil det øverste jordlag have en lav hydraulisk ledningsevne på 50 - 100 mm/dag i området omkring Dronning Olgas Vej 37, 2000 Frederiksberg. Selv i ubebyggede områder vil regnvand derfor blive på overfladen og kun meget langsomt trænge ned i jorden.

Mere info om risiko for oversvømmelse ved skybrud:

Skybrud er meget voldsomme regnbyger, der forårsager oversvømmelse af kloakker og tagrender. Risiko for oversvømmelser kan have indflydelse på huspriser, forsikringspræmier og kloakafledningsafgifter. Inden et boligkøb er det derfor en god ide, at overveje risikoen for oversvømmelse ifm skybrud. Læs mere om skybrud her »
Lavningskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Grundvand

Dronning Olgas Vej 37 ligger i et område hvor grundvand ikke ser ud til at udgøre en risiko ifm oversvømmelse.
Historiske grundvandsdybder 1991-2020

Den modellerede gennemsnitlige grundvandsdybde er 1.4 meter på adressen. Dybden er baseret på data fra hele perioden 1991-2020 i vinterhalvåret. Medtages usikkerhed/datavariation ligger den gennemsnitlige grundvandsdybde i intervallet 0.7 - 2.1 meter. Det ret store usikkerhedsinterval afspejler bl.a. (1) usikkerhed på den nummeriske model, (2) naturlige nedbørsvariationer og (3) usikkerhed på de målte grundvandssdybder i de geologisk boringer.

Baseret på de historiske observationer og den nummeriske grundvandsmodel er der ikke tegn på at Dronning Olgas Vej 37 har problemer med højtliggende grundvand, for nuværende.

Historiske grundvandsdybder (1991-2020)
Dronning Olgas Vej 37, 2000 Frederiksberg


Ekstrem regn på Dronning Olgas Vej 37Kortet viser den modellerede dybde til grundvandet omkring Dronning Olgas Vej 37. Kortudsnittet måler 1.600 x 800 meter og adressen er markeret med markør . Dybderne er baseret på historiske (1991-2020) målinger i vinterhalvåret (i geologisektionen længere nede på siden kan du få mere detaljeret information om de geologiske boringer tæt på adressen, hvorfra grundvandsdata stammer). Modelberegningerne er nedskaleret fra 100 m grid til 10 m grid med brug af maskinlæring. Områder med højt grundvand er markeret med blå farver, mens gule og orange farver svarer til et dybere grundvandsspejl. - Åbn stort kort
Fremtidige grundvandsstigninger i perioden 2041-2070

Der sker sandsynligvis ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen over de næste 40-50 år. I følge en modelberegning med et højt CO₂-niveau, så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (3.8 centimeter) i perioden 2041-2070.

Se 2041-70 ændringer på stort kort ».

Perioden 2071-2100

Der sker sandsynligvis heller ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen når vi kigger længere ud i fremtiden. I følge en modelberegning (igen med et højt fremtidigt atmosfærisk CO₂-niveau), så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (5.6 centimeter) i perioden 2071-2100.

Se 2071-2100 ændringer på stort kort ».Mere info om stigende grundvand:

Grundvandsspejlet er udtryk for et niveau i jorden - Under grundvandsspejlet er alle mellemrum i jorden mættet og fyldt med vand, og over grundvandsspejlet er jorden umættet med vand. Flere steder i Danmark ligger grundvandsspejlet tæt på overfladen. Med forventede klimaændringer og øget nedbør, vil grundvandet uværgeligt stige og områder hvor grundvandsspejlet når op til overfladen vil blive omdannet til sump. Eksperter mener, at affekten af grundvandsstigninger kan blive langt større for Danmark end effekten af havniveaustigninger i takt med, at klimaet ændrer sig. Læs mere om stigende grundvand her »

Grundvandskort »

Datakilde:
HIP

Vandløbsoversvømmelse

Dronning Olgas Vej 37, 2000 Frederiksberg er ikke i umiddelbar risiko for oversvømmelse ifm forhøjet vandstand i nærmeste vandløb.

Vandløbsstigning

Kortet nedenfor viser områder der vil blive oversvømmet ved 1 meter vandstandsstining i nærmeste vandløb.

Oversvømmelsesrisiko fra vandløb på Dronning Olgas Vej 37, 2000 FrederiksbergKortet ovenfor viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 100 cm over det normale niveau i nærmeste vandløb. Push-pin markøren angiver adressen Dronning Olgas Vej 37, 2000 Frederiksberg. Data er stillet til rådighed af Klimatilpasning.dk. Se nærmere på det interaktive Vandløbsflodskort - Åbn vandløbskort

Mere info om risiko for oversvømmelse fra vandløb:

Ved massive vandløbsstigninger kan åer og vandløb gå over deres bredder og give oversvømmelser. Læs mere om oversvømmelse fra vandløb her »

Vandløbskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk
GeoMaticHavvand

Dronning Olgas Vej 37, 2000 Frederiksberg ligger i en højde på 8.9 meter over havets overflade.

Havvand på Land

På grund af den høje placering er adressen ikke i risiko for oversvømmelse ved stormflod. Kortet nedenfor viser et ekstremt havniveau på 7 meter over normalen.

Stomflod og havvand på Dronning Olgas Vej 37, 2000 FrederiksbergKortet viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 600 cm over det nuværende gennemsnitlige havniveau. Push-pin markøren angiver adressen Dronning Olgas Vej 37, 2000 Frederiksberg. Med det interaktive stormflodskort kan du vurdere andre områder og vandstandsstigninger - Åbn stormflodskort

Mere info om risiko for oversvømmelse ved stormflod:

Stormflod er oversvømmelser, som skyldes ekstrem vandstand i havet. En stormflod kan finde sted når kraftig vind presser store vandmasser fra havet ind over land. Risiko for oversvømmelse ved stormflod er størst i lave marskområder som Vadehavet og i fjorde, hvor vinden kan presse vandet ind, uden at det har mulighed for at komme ud igen. Stormflodsoversvømmelser er næsten årlige tilbagevendende fænomener i udsatte områder Læs mere om oversvømmelse fra stormflod her »

Stormflodskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Oversvømmelsesdirektivet - Risikoområder

Plantrin 1

Dronning Olgas Vej 37, 2000 Frederiksberg befinder sig ikke i et område, der er udpeget som højrisiko for havvands- eller vandløbsoversvømmelse under plantrin 1.

Se kort »

Plantrin 2

Adressen er heller ikke udpeget som højrisiko under plantrin 2.

Se plantrin 2 kort »

Mere info om oversvømmelsesdirektivet:

I forbindelse med EU's oversvømmelsesdirektiv har kystdirektoratet udpeget 14 afgrænsede risikoområder, hvor en større oversvømmelse fra havet, fjorde eller vandløb må anses som sandsynlig.

Læs mere om oversvømmelsesdirektivet »

Datakilder:
KystdirektoratetBoligfakta og Økonomi — Dronning Olgas Vej 37, 2000 Frederiksberg

BBR oplysninger

Vi kunne ikke finde BBR oplysninger på Dronning Olgas Vej 37, 2000 Frederiksberg.

BBR meddelelse

Hent den officielle BBR meddelelse for Dronning Olgas Vej 37, 2000 Frederiksberg. Tryk på knappen for at hente PDF-filen via bbr.dk.

Hent BBR-Meddelelse

Du kan finde mange flere officielle dokumenter blandt ejendommens dokumenter.

Mere info om BBR:

Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register, der indeholder grunddata om bygnings- og boligforhold for samtlige bygninger i Danmark.

BBR-oplysningerne danner grundlag for beregningen af bl.a. ejendomsværdiskat og afgifter til vand, varme og renovation. Som boligejer er du ansvarlig for, at BBR-oplysningerne er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Hvis der er fejl i BBR oplysningerne, er det boligejerens ansvar, at sørge for, at de bliver rettet. Læs mere her » Urigtige oplysninger kan resultere i en bøde på op til 5.000 kr.

Læs mere om BBR data her »

Datakilder:
ois.dk

Energimærke

Det tidligere energimærke på Dronning Olgas Vej 37, 2000 Frederiksberg havde en gyldighedsperiode, der udløb 21. december 2021. Energimærket er derfor ikke længere gyldigt.

Tjek det elektroniske energimærke »

Energimærkedata stammer fra den elektroniske energimærkerapport. Download rapporten her »
Sidst opdateret den 15 april, 2020 - opdater


Mere info om Energimærket:

De fleste bygninger, der anvendes til beboelse eller erhverv, skal energimærkes ved salg eller udleje. Energimærkningen giver først og fremmest et overblik over, hvor dyr en bolig vil være i varme og el. Det har betydning for salgsprisen. Besparelsesforslagene viser, hvilke energimæssige forbedringer det kan betale sig at gennemføre. Læs mere om Energimærket her »

Datakilder:
SparEnergi.dk

Boligopvarmning

!Varmeforbrug iflg energimærkerapport

Ejendommen på Dronning Olgas Vej 37, 2000 Frederiksberg havde et energimærke E , der ikke længere er gyldigt (det udløb 21-12-2021).

Energimærkerapporten indeholder ikke oplysninger om beregnet energiforbrug og -varmeomkostninger

Fjernvarme

Dronning Olgas Vej 37, 2000 Frederiksberg ligger i et område hvor der er mulighed for fjernvarmeforsyning fra Frederiksberg Fjernvarme A/S. BBR-oplysningerne viser dog ikke om boligopvarmningen rent faktisk også er fjernvarme.

Du kan beregne den faktiske pris på baggrund af det konkrete forbrug samt varmeforsynings takstblad, som typisk er tilgængeligt på forsyningens hjemmeside. Hjemmesiden for Frederiksberg Fjernvarme A/S finder du her: http://www.frb-forsyning.dk/.

Mere info om Boligopvarmning

Boligopvarmning er en betydelig post på boligbudgettet, som varierer meget, både over tid, opvarmningsform og så sandelig også geografisk fra den ene varmeforsyning til den næste.

I disse år har fjernvarmen vokseværk og flere og flere boliger tilsluttes. Det er en god udvikling - Fjernvarme er den miljømæssigt reneste opvarmningsform og i mange tilfælde også den billigste. DinGeo har samlet forsyningsområderne for alle 400+ danske fjernvarmeværker og sammenkoblet disse med flere andre fjernvarmedata-registre, inklusiv fjernvarmepriser.

Læs mere om data og datakilder her »
Læs mere om Frederiksberg Fjernvarme A/S her »


Fejl ved opslag af Frededede og Bevaringsværdige Bygninger

Vi kunne desværre ikke finde data på ejendommen.

Mere info om fredede og bevaringsværdige bygninger:

Registeret over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB) indeholder ca. 355.000 bevaringsværdige bygninger og ca. 9.000 fredede bygninger.
Hvis en bygning er fredet og/eller bevaringsværdig kan der være restriktioner omkring renovering og ombygning. På den anden side kan der også være økonomiske fordele ved at eje et fredet eller bevaringsværdigt hus. Læs mere her »

Datakilder:
Kulturministeriet, Fredede og bevaringsværdige bygningerLokalområdet — Dronning Olgas Vej 37, 2000 Frederiksberg

Naboerne
højtlønnede enlige og par, der tilhører de øverste socialklasser

Den mest almindelige husstandstype i og omkring Dronning Olgas Vej 37, 2000 Frederiksberg er højtlønnede enlige og par, der tilhører de øverste socialklasser , d.v.s. conzoom®-typen Første Parket.

Første Parket

Første Parket
højtlønnede enlige og par, der tilhører de øverste socialklasser

 • Familier med og uden børn
 • Bor i ældre dobbelt- og flerfamiliehuse i storbyen
 • Veluddannede i høje stillinger
 • Høj købekraft
 • Går ofte ud
 • Økologi
 • Læser Politiken

Geodemografi

Typisk for Første parket er et højt uddannelsesniveau og en sund økonomi. Deres alder er meget spredt, men her er flere over 40 år end blandt de øvrige typer i F-gruppen. Typen består af flest par, og mange har et til to børn. En del har en anden oprindelse end dansk og er som oftest blevet efterspurgt af det danske arbejdsmarked på grund af deres længere videregående uddannelse

Beskæftigelsesniveauet og –graden er derfor høj og du møder mange topledere, forskere og en del selvstændige. Indkomstniveauet er det højeste i F-gruppen. Formueniveauet er i snit dobbelt så højt som blandt befolkningen generelt og højest hos de, der bor i ejerboliger. Formuen er bygget op af boligen på den gode adresse, samt i nogen grad de aktier og obligationer, som mange har investeret i og sat deres lid til

Bor man på Første parket, tilhører man med stor sandsynlighed overklassen eller i det mindste den øvre middelklasse

Langt de fleste bor i ældre klassiske flerfamiliehuse fra før 1965. Boligerne har tidligere været opført som bolig til en enkelt familie, men med tiden er mange af disse boliger blevet omdannet så de i dag omfatter to til tre familier på typisk hver deres etage. Første parket finder du ofte med udsigt over havet, havnen, fjorden eller byen. Langt de fleste ejer boligen, som er med stukloft, glaseret tegl og højpolerede parketgulve. Dertil ofte en parklignende have

Halvdelen har bil og en del har to eller flere, for der er plads både i den store garage og indkørsel. Ofte drager familien til deres sommerhuse i weekenderne; sommerhuse som for nogle står til en handelsværdi på millioner. De bor i og omkring landets største byer på meget eftertragtede adresser

Nogle har erhverv hjemme. Som altid vejer konsulentvirksomheder tungt, men en del er også behandlere eller kunstnere

 

Adfærd, livsstil og holdninger

Karrieren er på Første parket i både hjerter og kalendere, og der arbejdes koncentreret mange timer om ugen. Fritiden er derfor skattet og prioriteres til selvforkælelse, wellness og motion. Typisk løb eller fitness

Sundhed er ikke kun bevægelse. Det er også kosten, som kan være indkøbt i Irma, hvor de ofte vælger økologiske varer. Næsten alle vil gerne betale lidt ekstra for ordentlig kvalitet, så de handler ligeså gerne i specialforretninger. Når tiden er knap, hjælper det at handle online

Typen er også meget velorienteret omkring det samfund, der omgiver dem: Hver tredje læser Politiken, hver fjerde et af de andre store dagblade og det tal er stigende. Desuden står faglitteratur og håndbøger ofte klar til læsning. Hver tiende læser tidskriftet Psykologi og næsten hver fjerde køber fast Hus Forbi, når de møder en hjemløs

P1 lyder måske i baggrunden fra det ældre, men fine B&O-anlæg og faktisk er radioen et medie, de oftere benytter sig af. Første parket omgiver sig gerne med godt design, luksus og den nyeste teknologi inden for særligt lyd og billede. Selvom hver tredje fortæller, at de helt kan undvære tv i dagligdagen, ser mange fortsat tv jævnligt. Hos Første parket ser de ofte DR2 og DRK

Det digitale samfund har gjort mange ting lettere for at følge med fra Første parket og internettet bruges vant og hyppigt fra både computer, tablet og smartphone til arbejdet, uddannelsen og underholdning. Det er her, de læser nyheder, følger deres investeringer, klikker forbi de sociale medier og finder information om kulturtilbud, som museumsbesøg, teaterture og kunstudstillinger

Transport klares med alle forhåndenværende muligheder, så de kommer både rundt med tog, bus, fly, bil og cykel. Første parket rejser meget og er langt hyppigere oppe at flyve end resten af befolkningen

Værdimæssigt er de tydeligt Moderne-fællesskabsorienterede og en stor del er også Moderne. De skatter velfærdsstaten og den støtte, den yder til alle i samfundet. Det synes de ikke, at der skal ændres på. Som de øvrige F-typer mener de, at det er helt rigtigt, at Danmark engagerer sig internationalt, og at vi kunne gøre mere for flygtninge og indvandrere. Rigtig mange støtter også selv miljø og humanitære formål

Ved det seneste valg stemtes bredt på venstrefløjen, Radikale Venstre og det Konservative Folkeparti
Mere info

Conzoom® er et databaseret segmenteringsværktøj, der opdeler de danske husstande i 36 forskellige typer. Med et DinGeo-adresseopslag får du gratis adgang til Conzoom® og et indblik i den gennemsnitlige husstand i området: Forbrugeradfærd, livsstil, holdninger, alder, antal af børn, indkomst, formue, osv.. Læs mere om Conzoom® »

Conzoom®-typen på en given adresse ændres løbende. Det skyldes dels den generelle almindelige udvikling i Danmark, men også lokalområdets til- og fraflytning. DinGeo opdaterer løbende Conzoom® - På Dronning Olgas Vej 37 er data sidst opdateret 12 juni, 2024.

Datakilde: Geomatic

Sådan stemmer naboerne

Dronning Olgas Vej 37 hører til afstemningsområdet 10. Kreds, Bülowsvej hvor der er 10.700 stemmeberettigede borgere.

Valgdeltagelse

Der var 9.550 i 10. Kreds, Bülowsvej, der afgav deres stemme. Det svarer til en flot valgdeltagelse på hele 89.3 procent, hvilket er over landsgennemsnittet på 84.5 procent.

Folketingsvalget 2019
Ved folketingsvalget i 2019 var De Radikale det største parti i afstemningsområdet 10. Kreds, Bülowsvej med 1.838 stemmer. Det svarer til 19.2 procent af de afgivne stemmer.

Grafen nedenfor viser valgresultatet for 10. Kreds, Bülowsvej (venstre søjle) i forhold til landsresultatet (højre søjle).

Højdespringer

De Radikale fik relativt set mange stemmer i afstemningsområdet 10. Kreds, Bülowsvej, med et indeks på 224 i forhold til landsgennemsnittet.

Underperformer

Kristendemokraterne klarede sig relativt set dårligst i afstemningsområdet 10. Kreds, Bülowsvej, med et indeks på 32 i forhold til landsgennemsnittet.

Mere info om Valgdata:

Afstemningsområder er den mindste administrative inddeling i Danmark. Valgdata fra det lokale afstemningsområder giver et godt indblik i lokalområdet.

Læs mere om data her »

Datakilder:
Den danske valgdatabase

Risiko for indbrud

Baseret på Rigspolitiets statistiske opgørelser vurderes indbrudsrisiko på Dronning Olgas Vej 37, 2000 Frederiksberg at være lav.

Meget lav0.0-0.5 percent Lav 0.5-1.5 percent Mellem 1.5-3.0 percent Høj 3.0-6.0 percent Meget høj >6.0 percent

I perioden fra første kvartal 2016 og frem til og med andet kvartal 2018 er der anmeldt 223 indbrud i et område på en kvadratkilometer omkring Dronning Olgas Vej 37. Indenfor 1km2-kvadratcellen er der 12895 adresser. Omregnet betyder det at der i perioden årligt har været hvad der svarer til 6.92 indbrud per 1000 adresser. Det giver en estimeret indbrudsrisiko på 0.69 pct.


Grafen nedenfor viser den tidslige fordeling af indbrud.

!Lav opklaringsprocent i 2000 Frederiksberg

Opklaringsprocenten i 2000 Frederiksberg er lav. I perioden 2011-2018 blev kun 5-6% af alle indbrud opklaret. Det svarer meget godt til landsgennemsnittet på fem procent.


Mere info om Indbrudsrisiko:

Danmark har en trist rekord - Vi er det land i EU, der har flest indbrud pr. indbygger. Der er god grund til at 56 procent af danskerne er bekymret eller meget bekymret for at få indbrud i deres bolig. DinGeo viser landets mest detaljerede indbrudsrisiko, baseret på et detaljeret geodatasæt med en historisk oversigt over antallet af indbrud indenfor kvadratkilometerceller.

Kun fem procent af alle indbrud i Danmark bliver opklaret. Men der er store geografiske forskelle på, hvor mange indbrud der bliver opklaret. DinGeo viser chancen for at politiet opklarer indbrud i din by. Læs mere om Indbrudsrisiko her »

Indbrudsrisiko på kort

Datakilder:
Rigspolitiet: Statistik
Danmarks Radio: Se, hvor få indbrud politiet opklarer i din by

Skoledistrikt Skolen på Nyelandsvej

Dronning Olgas Vej 37 hører under skoledistriktet Skolen på Nyelandsvej. I skoledistriktet er der én folkeskole, nemlig Skolen på Nyelandsvej.

Skolen på Nyelandsvej

Skolen på NyelandsvejSkolen på Nyelandsvej, Nyelandsvej 23 i Frederiksberg Kommune.
Ældste klasse:
9. klasse
Gns trivsel:
3.60
Undervisningseffekt:
-1.0
Forældre indkomst:
402.607 kr.
Afstand:
717 meter
Info om Skolen på Nyelandsvej

Mere info om Skoler:

Skolevalget er af de vigtigste valg forældre tager på vegne af deres børn. Skoledata kan være et godt værktøj til at få indsigt og viden inden man vælger skole. DinGeo har samlet og kombineret en lang række skoledata (og skoledistriktsdata) således, at du på alle adresser kan få basal information om den lokale folkeskole. De enkelte tal er markeret med en pil op når de er højere/bedre end landsgennemsnittet, en rund gul skive når de rammer tæt på gennemsnittet og en rød pil ned når tallet er under gennemsnittet. Læs mere her »

Se skoledistrikt Skolen på Nyelandsvej på kort

Bredbåndsmuligheder

! Begrænsede bredbåndsmuligheder

Der er begrænsede bredbåndsmuligheder på Dronning Olgas Vej 37, 2000 Frederiksberg, via kobbernet.
 • Fibernet: ikke endnu tilgængeligt
 • COAX bredbånd (kabel-TV): ikke endnu tilgængeligt
 • xDSL bredbånd (telefonstik): 10 forskellige udbydere med hastighed op til 80 / 12 Mbit/s *

Se fibernet dækningsgrad omkring Dronning Olgas Vej 37God mobildækning

Der er god 4G mobildækning på Dronning Olgas Vej 37 med vejledende downloadhastighed op til 50 - 100 Mbit/s. I Danmark findes der tre store mobilnetværk, der håndterer mobiltelefoni og mobilt bredbånd. På Dronning Olgas Vej 37 er dækningen for de tre netværk:

 • TDC: 50 - 100 Mbit/s
 • Tre: 30 - 50 Mbit/s
 • Telia-Telenor: 50 - 100 Mbit/s

Se 4G-dækningskort på Dronning Olgas Vej 37


Data sidst opdateret 12 februar, 2022

Du kan finde meget mere information og de bedste adresserelevante tilbud på siden
Internet og Mobildækning Dronning Olgas Vej 37, Frederiksberg
Se data direkte på tjekditnet.dkMere info om Bredbånd:

For moderne familier er digital infrastruktur efterhånden en nødvendighed på linje med drikkevand, elektricitet, offentlig transport o.s.v. De fleste boligkøbere inddrager bredbåndsmuligheder i deres boligsøgning og udenlandske undersøgelser har vist en målbar indflydelse på salgspriserne. Læs mere her »

Se fibernetdækning på kort

Se 4G-dækning på kort

Geologi

Jordarten under Dronning Olgas Vej 37, 2000 Frederiksberg er Moræneler.

Moræneler er den mest almindelig jordart i Danmark og dækker 39 procent af Danmarks kortlagte arealer. Moræneleret er specielt dominerende på Fyn, Sjælland og øerne. Det er aflejret under en af de mange Pleistocæne istider, der har dækket Danmark over de sidste par millioner af år. Moræneler er sandet og siltet ler og med spredte sten og blokke fra det sydlige Norge og Sverige samt i østersøområdet.

Moræneler
Typisk moræneler med spredte store sten og blokke (Foto P.R. Jakobsen, GEUS).

Moræneler kan være følsomt overfor udtørring, hvorved jorden kan sætte sig og bygninger kan få sætningsskader. Det er specielt et problem under tørre og varme somre (f.eks. 2018).

Moræneler er ofte næsten uigennemtrængelig for vand og ved kraftig regn vil nedbøren derfor kun i meget lille omfang synke ned i jorden, men derimod strømme på overfladen, hvilket øger risiko for oversvømmelser.

Moræneler indeholder ofte små koncentrationer af uran og thorium, som under henfald frigiver Radon. Moræneler under boligen øger derfor risiko for Radon i indeluften.

Mere info om Geologi:

Danmarks Jordartskort viser hvilke jordarter der ligger under pløje- og kulturlaget, typisk i ca. 1 meters dybde. De forskellige jordarter har forskellige egenskaber, der er vigtige i forhold til f.eks. risiko for sætningsskader, hydraulisk konduktivitet og risiko for oversvømmelse ved kraftig nedbør, og radonforurening af boligens indeluft.

Husk at du kan finde yderligere geologisk information fra de omkringliggende boringer (se nedenfor).

Se på kort

Læs mere om jordarter her »

Datakilder:
GEUS

Mere info om Boringer:

Der er udført mere end 300.000 undergrundsboringer i Danmark. DinGeo viser de boringer, der ligger tættest på opslagsadressen, med basale boringsoplysninger samt link til detaljerede borerapporter. Borerapporterne indeholder ofte nyttig og relevant informationer om geologi og grundvandsdybder. Læs mere om boringer her »

Datakilder:
GEUS

Geologiske boringer i nærheden af Dronning Olgas Vej 37

Den nærmeste overfladenære boring ligger 90 meter væk. Boringens lokalitet er navngivet Kong Georgs Vej 24. Boringen blev afsluttet 4 marts, 2011. Brøndborer var Geo- og Miljøboringer, Kristian Schmidt. Formålet med boringen var Forureningsbor./miljøundersøg./lossepl./affaldsdep./lov 214 og anvendelse er angivet som Sløjfet/opgivet/opfyldt boring. Boringen nåede en dybde på 8.0 meter. Du kan finde mere information i borerapporten 201. 8045 ».

Tabellen nedenfor lister de 10 nærmeste boringer sorteret efter afstand fra Dronning Olgas Vej 37.

Afstand, m Formål Dybde, m Borerapport
90 Forureningsbor. 8.0 201. 8045 »
100 Forureningsbor. 5.0 201. 8024 »
101 Forureningsbor. 6.0 201. 8023 »
103 Forureningsbor. 7.0 201. 8020 »
103 Forureningsbor. 7.0 201. 8044 »
103 Forureningsbor. 5.0 201. 8021 »
104 Forureningsbor. 5.0 201. 8022 »
104 Forureningsbor. 6.0 201. 8047 »
105 Forureningsbor. 7.0 201. 8046 »
110 Forureningsbor. 6.0 201. 8030 »

Hvor langt er der fra Dronning Olgas Vej 37
til nærmeste

Risikovirksomhed

Kødbyens Maskincentral
Kolonne 2


Afstand: 2,96 km


Kort Læs mere

Vindmølle

Højde: 50 m
Kapacitet: 600 kW


Afstand: 5,00 km


Kort Læs mere

Mobilmast

Kong Georgs Vej 52
2000 Frederiksberg


Afstand: 108 meter


Kort Læs mere

Apotek

Apoteket Godthåb


Afstand: 391 meter


Læs mere

Dagligvare

Netto 7750


Afstand: 322 m


Læs mere

Renseanlæg

Lynetten renseanlæg


Afstand: 5,07 km


Læs mere

Daginstitution

Mariehønen


Afstand: 46 m


Læs mereDinGeo oversigter

Info om Postnummer: 2000 Frederiksberg
Info om vej: Dronning Olgas Vej
Stamoplysninger for Dronning Olgas Vej 37, 2000 Frederiksberg
Geografiske koordinater 55.68867832°N, 12.53532128°Ø
Højde over havets overflade 8,9 m.o.h.
Sogn Mariendals Sogn »
Politikreds Københavns Politi
Adressens Id d57b9499-b682-4a20-bb84-c8307b534acf
Adgangsadresse Id 0a3f507b-43ce-32b8-e044-0003ba298018
BFE nummer 100028077

Stamoplysninger:

Vi har samlet diverse stamoplysninger på Dronning Olgas Vej 37, 2000 Frederiksberg.