DinGeo — i hele Danmark

Mariendalsvej 9, 2000 Frederiksberg

Lejligheden på Mariendalsvej 9 i Frederiksberg er opført i 1884 og indeholder 3 værelser, et køkken og et badeværelse fordelt på 95 m2. Bygningen er bevaringsværdig (bevaringsværdi 4).

Ejendommen ligger i Frederiksberg Kommune, opvarmes med fjernvarme fra Frederiksberg Fjernvarme A/S og tilhører skoledistriktet Skolen på Nyelandsvej. De nærmeste naboer er typisk yngre byboere med et højt uddannelsesniveau. Den årlige risiko for indbrud er relativ lav, 0.69 procent i området. Generer openAI beskrivelse

Beregn friværdi
kr.
kr.

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside
» Hvad kan jeg købe bolig for? - Beregn her
Matrikelkort Mariendalsvej 9

Luftfoto af Mariendalsvej 9, 2000 Frederiksberg. Matriklen er markeret med den grønne polygon.

Se flere fotos


Bemærk: Dingeo boligrapporten består udelukkende af offentligt tilgængelig geodata - læs mere om DinGeo og vores datakilder her.

Sundhed — Mariendalsvej 9, 2000 Frederiksberg

Radon

Baseret på den overordnede radonklassificering, lokale geologiske forhold og bygningsdata vurderes radonrisiko på Mariendalsvej 9, 2000 Frederiksberg at være Meget lav.

Meget lavRadonrisiko Lav Radonrisiko Mellem Radonrisiko Høj Radonrisiko Meget højRadonrisiko
!Radonklassificering

Mariendalsvej 9, 2000 Frederiksberg ligger i den gamle København kommune, der er klassificeret som Radonklasse 2. Det betyder at 1-3% af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på 200 Bq/m3 eller mere (WHO anbefaler at koncentrationen ikke overstiger den øvre grænseværdi på 100 Bq/m3). Som udgangspunkt er risiko for Radon i boligen derfor middelhøj.

Radonklasse 2 klassificeringen stammer fra den landsdækkende radonundersøgelse fra 2001. Undersøgelsen inkluderede 17 målinger i den gamle København kommune. Af de 17 målinger var den højeste radonkoncentration 290 Bq/m3 og middelkoncentationen var 47 Bq/m3.

Geologi

Det geologiske underlag på Mariendalsvej 9, 2000 Frederiksberg er Ferskvandsdannelser (Se Geologi og Geoteknik), der ikke øger risikoen for Radon.

!Byggeår

Ejendommen Mariendalsvej 9, 2000 Frederiksberg er opført i 1884 (Se Boligoplysninger) og sandsynligvis ikke radonsikret mod undergrunden (først med bygningsreglementet i 1998 blev der stillet krav om, at nybyggeri skal radonsikres).

Bygningen
Mariendalsvej 9, 2000 Frederiksberg er en lejlighed. Lejligheder i etageejendomme har et gennemsnitligt radonniveau, der kun er ca. en fjerdedel af niveauet i områdets enfamiliehuse.
Radon i danske boliger
Der er lav risiko for Radon på Mariendalsvej 9, 2000 Frederiksberg.

Mere info om Radon:

Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart, der dannes i jord -og bjergarter, som indeholder thorium og uran. Radon trænger ind i boliger fra undergrunden. Gasarten kan hverken ses, lugtes eller smages.

DinGeo angiver risiko for Radon, og inkluderer ikke egentlige målinger indefra boligen...
Læs mere om Radon her »

Se radonkort

Datakilder:
Risø, Statens Institut for Strålehygiejne, GEUS

Risiko for asbest, tungmetaller og PCB i indeklimaet

Risiko for sundhedsskadelige stoffer i bygning
Mariendalsvej 9

Asbest PCB TM
Facade
Fuger
Gulve
Isolering
Maling
Tag

Tabelforklaring:
Grøn markerer lille risiko ( ) og rød stor risiko ( ) for sundhedsskadelige stoffer (Asbest, PCB og tungmetaller) i de forskellige bygningsdele. Størrelsen angiver sandsynligheden for at den kunstige intelligens har ret (vurderet ud fra de mange tusinde træningsdata). Risikovurderingen er baseret på en statistisk model og vi understreger, at der er tale om en risikovurdering med streg under risiko.

Asbest

Ifølge Machine Learning- algoritmen har lejligheden på Mariendalsvej 9 ingen risiko for Asbest.

!PCB

PCB er en af verdens farligste miljøgifte. Nu om dage er det totalt forbudt at producere, importere og anvende byggematerialer, der indholder PCB. Forbuddet mod PCB har desværre ikke altid været gældende.

Lejligheden på Mariendalsvej 9 har risiko for PCB i følgende byggematerialer (sandsynlighed angivet i efterfølgende parentes): Fuge (50.4%).

!Tungmetaller

Tungmetaller har været anvendt i byggeriet i århundreder som kemisk tilsætning i bl.a. maling, grunder samt i metallisk form. Tungmetalholdige byggematerialer medfører ikke nødvendigvis indeklimaforurening, så længe stofferne er fast bundet, fx i blyskørter eller i malingsoverflader

Lejligheden på Mariendalsvej 9 har risiko for tungmetaller i følgende byggematerialer (sandsynlighed angivet i efterfølgende parentes): Maling (68.5%), Gulve (60.6%), Isolering (50.1%).

Risikovurderingerne er baseret på BBR data - sidst opdateret den 14 juli, 2024
Se adressens BBR data


Mere info om Sundhedsskadelige stoffer i byggematerialer:

Baseret på data fra flere årtiers bygningskemiske undersøgelser har Niras udviklet en Machine Learning-algoritme, der kan forudsige risiko for miljø- og sundhedsskadelige stoffer i danske bygninger. Den kunstige intelligens forudser risici baseret på byggematerialer, byggeår og andre BBR data. Der er tale om et professionelt værktøj som Niras har brugt internt med stor success og som nu stilles offentlig tilgængeligt via DinGeo.

De Miljø- og sundhedsskadelig stoffer i bygningsdelene kan være afgørende for et godt indeklima og din sundhed. Det er en risikofaktor som alle boligejere og boligkøbere bør tage aldeles alvorligt.

Læs mere her »

Datakilder:
Niras og BBR

Jordforurening

Ingen registreret jordforurening på grunden

Der er ikke registreret jordforurening på ejendommen Mariendalsvej 9, 2000 Frederiksberg.

Ingen olietank på grunden

I følge BBR er der ikke olietank på lejlighedens grund.

!Jordforurening i nærområdet

Selvom der ikke er registreret jordforurening på lejlighedens grund, så er det stadig værd at bide mærke i, at der indenfor en radius på ca. 500 meter fra adressen er 74 jordforureninger. Det er et meget højt antal. Blandt det totale antal jordforureninger er 49 egentlige jordforureninger (type V2), mens 25 er mulige forureninger der ikke endnu er undersøgt (type V1).

Jordforureningskort på Mariendalsvej 9, 2000 FrederiksbergKortet ovenfor viser jordforurening i området omkring matriklen 12p-Frederiksberg, der hører til Mariendalsvej 9, 2000 Frederiksberg. De røde omrader er egentlige jordforureninger (V2) og blå områder er mulige forureninger, der ikke endnu er undersøgt (V1). - Åbn stort kort

Jordforureningsattest

Download en officiel jordforureningsattest for Mariendalsvej 9, 2000 Frederiksberg. Tryk på knappen og en PDF-fil vil blive dannet via Danmarks Miljøportal.

Download Jordforureningsattest

Mere info om jordforurening:

Forurenet jord truer grundvandet, naturen og menneskers sundhed. Spredt ud over Danmark er der mere end 15.000 grunde, der er forurenede af industri, affald og tankanlæg. Dertil kommer et tilsvarende antal grunde der muligvis er forurenede. Desuden er der i Danmark omkring 200.000 sløjfede olietanke, der udgør en væsentlig risiko for uregistreret jordforurening af specielt parcelhusgrunde.

Ved boligkøb skal du altid tjekke jordforurening og olietank. Olietank bør være registreret i BBR.

Læs mere om jordforurening her »
Læs mere om olietanke her »

Se Jordforureningskort

Datakilder:
Danmarks Miljøportal

Jordforureninger (V2) tæt på Mariendalsvej 9, Frederiksberg
LokalitetAfstand (meter)NuanceringStofferMere info
Mariendalsvej 4A, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00188
53? -
Dronning Olgas Vej 2, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00019
80 F0 -
Mariendalsvej 21C, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00352
110? -
Mariendalsvej 21A, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-30000
112? -
Kong Georgs Vej 16, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00115
121! F1 -
Mariendalsvej 24, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-31081
123? -
Ågade 110, 2200 København N
lok. nr. 101-02507
138? -
Dronning Olgas Vej 23
lok. nr. 147-00406
151? Bromdichlormethan, Chlorerede opl.midl., Olie-benzin, BTEXer og lignende m.fl.
Holger Danskes Vej 24, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-30556
160 F0 -
Falkoner Alle 128, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-30234
161 F0 -
Dronning Olgas Vej 25, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-20005
168 F0 -
Kong Georgs Vej 19, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-30091
181 F0 -
Holger Danskes Vej 28A, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00353
201 F0 -
Holger Danskes Vej 5, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00124
205! F2 -
Falkoner Alle 65, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00053
211? -
Mariendalsvej 32, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00322
212 F0 -
Borups Allé 2, 2200 København N
lok. nr. 101-30030
219 F0 -
Franckesvej 6, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00300
235 F0 -
Falkoner Alle 63, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00295
241? -
Falkoner Alle 90, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00407
243 F0 -
Godthåbsvej 14, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-20009
252? -
Godthåbsvej 16, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00121
259! F2 -
Godthåbsvej 18A, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00100
268? -
Godthåbsvej 4, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00305
281! F2 -
Sprøjtemaling mm. - Godthåbsvej 12, Frederiksberg
lok. nr. 147-00354
292! F2 Fyringsolie
Dronning Olgas Vej 28, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-30469
294! F1 -
Godthåbsvej 22, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-30335
300? -
lok. nr. 101-00130322? -
 • Region Hovedstaden
 • lok. nr. 101-01286330? -
 • Forureningsattest
 • Region Hovedstaden
 • Godthåbsvej 26, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-30421
  341 F0 -
  Godthåbsvej 32A, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-00441
  366! F1 -
  Godthåbsvej 21A, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-30341
  367 F0 -
  Godthåbsvej 34A, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-00307
  372! F2 -
  Godthåbsvej 30, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-31104
  375 F0 -
  Aksel Møllers Have 1, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-00029
  379! F1 -
  Falkoner Alle 80, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-00235
  389 F0 -
  Jagtvej 23B, 2200 København N
  lok. nr. 101-04663
  390 F0 -
  Holger Danskes Vej 65, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-00493
  399! F2 -
  Hørsholmsgade 4-8
  lok. nr. 101-03574
  401? Benz[a]pyren, Dieselolie
  Mariendalsvej 43, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-30002
  401 F0 -
  Godthåbsvej 31 - Renseri
  lok. nr. 147-00072
  402? Tetrachlorethylen, Chlorerede opl.midl., Benz[a]pyren, Bly m.fl.
  Mariendalsvej 50F, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-00023
  403 F0 -
  Falkoner Alle 49, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-00416
  413 F0 -
  Godthåbsvej 31, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-00229
  425? -
  Karré 21
  lok. nr. 147-00402
  433 F0 Cadmium, PAH (sum af 9 PAH), Bly, Benz[a]pyren m.fl.
  Falkoner Alle 60, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-00056
  463? -
  Aksel Møllers Have 2, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-30022
  471! F1 -
  Rolighedsvej 23A, 1958 Frederiksberg C
  lok. nr. 147-00184
  478? -
  Falkoner Alle 58A, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-30231
  498 F0 -

  Tabellen viser de 49 kortlagte jordforureninger (af typen V2), der ligger indenfor en ca. 500 meter radius af Mariendalsvej 9, 2000 Frederiksberg.
  Afstand angiver afstanden i meter fra Mariendalsvej 9 til den pågældende jordforurening.
  Nuancering angiver forureningskategori. F0 er den mindst alvorlige kategori, der angiver, at forureningen ikke umiddelbart udgør en sundhedsrisiko ift. brug af hus og have. Forureningskategori ! F1 betyder, at der er en forurening, der antageligvis ligger et stykke nede i jorden. Hvis du følger simple råd, så kan du uden sundhedsmæssig betydning bruge hus og have. Forureningskategori ! F2 er den højeste kategori. Det kan være en kraftig forurening, der kan have betydning for brugen af hus og have og desuden påvirke boligens indeklima. ? angiver at jordforureningen ikke endnu er kategoriseret.
  Stoffer angiver hvilket helbredsskadelige stoffer, der er knyttet til den pågældende jordforurening.
  Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

  Mulige jordforureninger (V1) tæt på Mariendalsvej 9, Frederiksberg
  LokalitetsnummerAfstand (meter)Mere info
  Mariendalsvej 9, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-31115
  6
  Falkoner Alle 112, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-30233
  134
  Kong Georgs Vej 21, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-30831
  193
  Indsivning af benzin, Holger Danskes Vej 3a-b, Frederiksberg
  lok. nr. 147-30086
  208
  Kong Georgs Vej 23, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-00314
  215
  Dronning Olgas Vej 37, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-30459
  260
  Jagtvej 16
  lok. nr. 101-00631
  273
  Dronning Olgas Vej 41, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-30173
  300
  Rolighedsvej 23
  lok. nr. 147-00364
  309
  lok. nr. 101-00795315
 • Forureningsattest
 • Region Hovedstaden
 • Kong Georgs Vej 46, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-30454
  320
  Kong Georgs Vej 52, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-30423
  344
  Adilsvej 2, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-30123
  354
  Rantzausgade 62-64
  lok. nr. 101-00360
  368
  Godthåbsvej 21A, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-30341
  383
  Bryggeri m.v., Kronprinsesse Sofies Vej 25-31 m.fl., Frederiksberg
  lok. nr. 147-00191
  386
  Kronprinsesse Sofies Vej 35, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-30903
  389
  Nedgravede tankanlæg, Hostrups Have
  lok. nr. 147-00235
  398
  Sindshvilevej 9, 9A
  lok. nr. 147-00411
  400
  Falkoner Alle 80, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-30876
  400
  Kbh.Komm.Fritidshjem Humlebien + bortkørsel af forurenet jord
  lok. nr. 101-02576
  408
  Hørsholmsgade 14, 2200 København N
  lok. nr. 101-30649
  442
  Kong Georgs Vej 55, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-31103
  447
  Kong Georgs Vej 66, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-30835
  480
  Roarsvej 23-25, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-30404
  498

  Tabellen viser potentielle jordforureninger, der endnu ikke er undersøgt i detaljer (typen V1), som ligger i området omkring Mariendalsvej 9, 2000 Frederiksberg.
  Afstand angiver afstanden i meter fra Mariendalsvej 9 til den pågældende jordforurening.
  Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

  Adressens jordforureningsdata er sidst opdateret 05 juni, 2024. - opdater

  Jordforureningsdata indsamles, opdateres og adminstreres af regionerne. Hvis du vil vide mere om jordforurening omkring Mariendalsvej 9, 2000 Frederiksberg bør du kontakte den ansvarlige myndighed hos Region Hovedstaden  Luftforurening

  Der kan være problemer med luftforurening på Mariendalsvej 9, 2000 Frederiksberg.

  NO2

  Luftkoncentrationen af kvælstofdioxid (NO2) er 14.0 µg/m3, hvilket er relativt lavt ift EU's grænseværdi på 40 µg/m3. NO2 dannes i forbrændingsprocesser i biler, lastbiler, kraftværker, o.s.v. og høje koncentrationer af NO2 indikerer derfor dårlig luftkvalitet.

  !PM2.5

  Luftkoncentrationen af PM2.5 partikler er 10.4 µg/m3, hvilket er under EU's grænseværdi på 25 µg/m3, men over WHO's grænseværdi på 10 µg/m3. Hovedparten af de fine PM2.5 partikler er dannet udenfor Danmark og transporteret hertil med vinden. Hele Sjælland, Fyn og Sønderjylland har værdier over WHO's grænseværdi - Se de landsdækkende PM2.5 variationer på kort »

  PM10

  Luftkoncentrationen af PM10 partikler er 16.5 µg/m3, hvilket er under EU's og WHO's grænseværdi på henholdsvis 40 og 20 µg/m3. PM10 partikler er oftere fra lokalområdet og koncentrationerne har større geografisk variation end PM2.5 - Se de landsdækkende PM10 variationer på kort »

  !Black carbon

  Luftkoncentrationen af Black carbon (eller sod) partikler er 0.4 µg/m3. Det er en svagt forhøjet koncentration. Black carbon er ultrafine sod-partikler fra forbrændingskilder (f.eks. vejtrafik, brændeovne, kraftværker). Forhøjede koncentrationer forekommer i og omkring de større byer.

  !Partikelantal

  Der er estimeret 9300 partikler per cm3 luft. Det er desværre en relativ høj koncentration. Partikelantal er tilnærmelsesvis det samme som ultrafine partikler.

  !Brændeovne og pejse

  Der er en høj koncentration af brændeovne og pejse i Frederiksberg med i gennemsnit 189.0 enheder per km² - Se de landsdækkende variationer på kort »


  Bemærk: De modellerede luftkvalitetsdata er beregnede årsmiddelkoncentrationer i 2 meters højde for året 2019. De modellerede data har udelukkende vejledende karakter og repræsenterer ikke egentlige målinger. Læs mere her »

  Mere info om Luftforurening:

  Luftforurening menes at være skyld i ca. 6.000 for tidlige dødsfald årligt i Danmark. Det svarer til, at den forventede levetid for befolkningen som helhed er reduceret med 6-9 måneder. Hertil kommer astma og andre følgesygdomme af luftforurening, der nedsætter livskvalitet.

  Læs mere om Luftforurening her »

  Se Luftforureningskort

  Datakilder:
  DCE - Nationalt center for Miljø og Energi - Luften på din vej

  Trafikstøj

  Der er trafikstøj på adressen Mariendalsvej 9, 2000 Frederiksberg. Støjen er vurderet at være 55-60 dB. Det er et støjniveau, der svarer til støjen fra en vaskemaskine.

  Støjmålinger (dB)


  55-60
  55-60 dB
  60-65 dB
  60-65 dB
  65-70 dB
  65-70 dB
  70-75 dB
  70-75 dB
  Over 75 dB
  Over 75 db

  Trafikstøjkort på Mariendalsvej 9, 2000 FrederiksbergKortet viser trafikstøj i området omkring Mariendalsvej 9, 2000 Frederiksberg. - Åbn stort kort


  Støjdata stammer fra Miljøstyrelsens kortlægning af støjbelastede boliger i 2017 og er vejledende. Data er indsamlet og behandlet af kommunerne i hovedstadsområdet, Odense, Aalborg og Aarhus kommune samt Vejdirektoratet og Banedanmark. Der er primært indsamlet data for veje og jernbaner. Støjbelastningen er beregnet som et gennemsnit af den samlede mængde støj, der er indsamlet i løbet af et døgn på baggrund af trafiktællinger og vejrforhold.

  Nedenstående tabel viser trafikstøj i 1.5 meters højde på Mariendalsvej 9, 2000 Frederiksberg om dagen:

  StøjtypeLydstyrke
  Større veje ingen registreret støj (*)
  ! Veje i by55-60 dB
  Større jernbaneringen registreret støj (*)
  Jernbane i byingen registreret støj (*)
  Større lufthavningen registreret støj (*)
  (*) "ingen registreret støj" kan skyldes manglende målinger.

  Den samlede støjkortlægning vises på Miljøstyrelsens Støj-Danmarkskort og inkluderer også estimater for støj i 4 meters højde og om natten.

  Mere info om Trafikstøj:

  Det vurderes at flere tusinde danskere hvert år indlægges med forhøjet blodtryk eller hjertesygdom på grund af den ekstra risiko som trafikstøj giver. Vejstøj menes årligt at være årsag til 200-500 for tidlige dødsfald.
  Læs mere om Trafikstøj her »

  Se Støjkort

  Datakilder:
  Miljøstyrelsen

  Hårdhed af drikkevand

  Drikkevand på adressen Mariendalsvej 9, 2000 Frederiksberg har hårdhed: over 30. Det betyder at vandet er klassificeret som særdeles hårdt og det hårdeste (mest kalkholdige) vand man finder i Danmark. Hårdhedsgraden er baseret på et gennemsnit for kommunen. Vi anbefaler derfor, at du undersøger hårdhedsgraden hos dit lokale vandværk.
  Vandets Hårdhed, dH
  dH <4 dH 4-8 dH 8-12 dH 12-18 dH 18-24 dH 24-30 dH >30

  Mere info om hårdhed af drikkevand:

  Hårdt drikkevand medfører tilkalkning af elkedler, vaskemaskiner og toiletter og øget forbrug af vaske- og rengøringsmidler. Hårdt vand har ingen kendt skadelig effekt på helbredet. Læs mere om drikkevandets hårdhed her »

  Se Hårdhedskort

  Datakilder:
  GEUS  Risiko for oversvømmelse — Mariendalsvej 9, 2000 Frederiksberg

  Ekstrem regn

  Der er høj risiko for oversvømmelse ved kraftig regn og/eller regulære skybrud på adressen Mariendalsvej 9, 2000 Frederiksberg.

  Ejendommen ligger i en lavning og overfladevand har svært ved at sive ned i jorden da befæstelsesgraden er høj og den hydrauliske ledningsevne er dårlig.

  !Lavninger

  Mariendalsvej 9, 2000 Frederiksberg ligger i en lavning unden naturlige afløb og der er derfor risiko for oversvømmelse ved regn. Der vil på adressen være: 0.48 meter vand, hvis det regner så kraftig at al vand ophober sig på overfladen.

  Kortet nedenfor viser afløbsløse lavninger i landskabet. Nedløbsriste der kan lede overfladevandet i kloak er vist med sorte firkanter.

  Ekstrem regn på Mariendalsvej 9, 2000 FrederiksbergRisiko for oversvømmelse ved ekstrem regn afhænger i høj grad af terrænet. Kortet ovenfor viser lavninger (markeret med blå) omkring Mariendalsvej 9, 2000 Frederiksberg. De blå områder viser den potentielle maksimale udbredelse af skybrudsrelateret oversvømmelse hvis alle lavninger bliver helt fyldt med vand. - Åbn stort kort
  !Høj befæstelsesgrad
  Den gennemsnitlige befæstelsesgrad i området omkring Mariendalsvej 9, 2000 Frederiksberg er 50 procent. Det betyder, at ca. 50 procent af overfladen er bebygget eller belagt med asfalt, fliser, brosten mv., der hindrer regn- og overfladevand at sive ned i jorden.
  !Hydraulisk ledningsevne
  I perioder med kraftig nedbør vil det øverste jordlag have en lav hydraulisk ledningsevne på 50 - 100 mm/dag i området omkring Mariendalsvej 9, 2000 Frederiksberg. Selv i ubebyggede områder vil regnvand derfor blive på overfladen og kun meget langsomt trænge ned i jorden.

  Mere info om risiko for oversvømmelse ved skybrud:

  Skybrud er meget voldsomme regnbyger, der forårsager oversvømmelse af kloakker og tagrender. Risiko for oversvømmelser kan have indflydelse på huspriser, forsikringspræmier og kloakafledningsafgifter. Inden et boligkøb er det derfor en god ide, at overveje risikoen for oversvømmelse ifm skybrud. Læs mere om skybrud her »
  Lavningskort »

  Datakilder:
  Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

  Grundvand

  Mariendalsvej 9 ligger i et område hvor grundvand ikke ser ud til at udgøre en risiko ifm oversvømmelse.
  Historiske grundvandsdybder 1991-2020

  Den modellerede gennemsnitlige grundvandsdybde er 1.5 meter på adressen. Dybden er baseret på data fra hele perioden 1991-2020 i vinterhalvåret. Medtages usikkerhed/datavariation ligger den gennemsnitlige grundvandsdybde i intervallet 0.7 - 2.2 meter. Det ret store usikkerhedsinterval afspejler bl.a. (1) usikkerhed på den nummeriske model, (2) naturlige nedbørsvariationer og (3) usikkerhed på de målte grundvandssdybder i de geologisk boringer.

  Baseret på de historiske observationer og den nummeriske grundvandsmodel er der ikke tegn på at Mariendalsvej 9 har problemer med højtliggende grundvand, for nuværende.

  Historiske grundvandsdybder (1991-2020)
  Mariendalsvej 9, 2000 Frederiksberg


  Ekstrem regn på Mariendalsvej 9Kortet viser den modellerede dybde til grundvandet omkring Mariendalsvej 9. Kortudsnittet måler 1.600 x 800 meter og adressen er markeret med markør . Dybderne er baseret på historiske (1991-2020) målinger i vinterhalvåret (i geologisektionen længere nede på siden kan du få mere detaljeret information om de geologiske boringer tæt på adressen, hvorfra grundvandsdata stammer). Modelberegningerne er nedskaleret fra 100 m grid til 10 m grid med brug af maskinlæring. Områder med højt grundvand er markeret med blå farver, mens gule og orange farver svarer til et dybere grundvandsspejl. - Åbn stort kort
  Fremtidige grundvandsstigninger i perioden 2041-2070

  Der sker sandsynligvis ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen over de næste 40-50 år. I følge en modelberegning med et højt CO₂-niveau, så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (2.8 centimeter) i perioden 2041-2070.

  Se 2041-70 ændringer på stort kort ».

  Perioden 2071-2100

  Der sker sandsynligvis heller ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen når vi kigger længere ud i fremtiden. I følge en modelberegning (igen med et højt fremtidigt atmosfærisk CO₂-niveau), så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (4.6 centimeter) i perioden 2071-2100.

  Se 2071-2100 ændringer på stort kort ».  Mere info om stigende grundvand:

  Grundvandsspejlet er udtryk for et niveau i jorden - Under grundvandsspejlet er alle mellemrum i jorden mættet og fyldt med vand, og over grundvandsspejlet er jorden umættet med vand. Flere steder i Danmark ligger grundvandsspejlet tæt på overfladen. Med forventede klimaændringer og øget nedbør, vil grundvandet uværgeligt stige og områder hvor grundvandsspejlet når op til overfladen vil blive omdannet til sump. Eksperter mener, at affekten af grundvandsstigninger kan blive langt større for Danmark end effekten af havniveaustigninger i takt med, at klimaet ændrer sig. Læs mere om stigende grundvand her »

  Grundvandskort »

  Datakilde:
  HIP

  Vandløbsoversvømmelse

  Mariendalsvej 9, 2000 Frederiksberg er ikke i umiddelbar risiko for oversvømmelse ifm forhøjet vandstand i nærmeste vandløb.

  Vandløbsstigning

  Kortet nedenfor viser områder der vil blive oversvømmet ved 1 meter vandstandsstining i nærmeste vandløb.

  Oversvømmelsesrisiko fra vandløb på Mariendalsvej 9, 2000 FrederiksbergKortet ovenfor viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 100 cm over det normale niveau i nærmeste vandløb. Push-pin markøren angiver adressen Mariendalsvej 9, 2000 Frederiksberg. Data er stillet til rådighed af Klimatilpasning.dk. Se nærmere på det interaktive Vandløbsflodskort - Åbn vandløbskort

  Mere info om risiko for oversvømmelse fra vandløb:

  Ved massive vandløbsstigninger kan åer og vandløb gå over deres bredder og give oversvømmelser. Læs mere om oversvømmelse fra vandløb her »

  Vandløbskort »

  Datakilder:
  Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk
  GeoMatic  Havvand

  Mariendalsvej 9, 2000 Frederiksberg ligger i en højde på 7.0 meter over havets overflade.

  Havvand på Land

  På grund af den høje placering er adressen ikke i risiko for oversvømmelse ved stormflod. Kortet nedenfor viser et ekstremt havniveau på 7 meter over normalen.

  Stomflod og havvand på Mariendalsvej 9, 2000 FrederiksbergKortet viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 600 cm over det nuværende gennemsnitlige havniveau. Push-pin markøren angiver adressen Mariendalsvej 9, 2000 Frederiksberg. Med det interaktive stormflodskort kan du vurdere andre områder og vandstandsstigninger - Åbn stormflodskort

  Mere info om risiko for oversvømmelse ved stormflod:

  Stormflod er oversvømmelser, som skyldes ekstrem vandstand i havet. En stormflod kan finde sted når kraftig vind presser store vandmasser fra havet ind over land. Risiko for oversvømmelse ved stormflod er størst i lave marskområder som Vadehavet og i fjorde, hvor vinden kan presse vandet ind, uden at det har mulighed for at komme ud igen. Stormflodsoversvømmelser er næsten årlige tilbagevendende fænomener i udsatte områder Læs mere om oversvømmelse fra stormflod her »

  Stormflodskort »

  Datakilder:
  Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

  Oversvømmelsesdirektivet - Risikoområder

  Plantrin 1

  Mariendalsvej 9, 2000 Frederiksberg befinder sig ikke i et område, der er udpeget som højrisiko for havvands- eller vandløbsoversvømmelse under plantrin 1.

  Se kort »

  Plantrin 2

  Adressen er heller ikke udpeget som højrisiko under plantrin 2.

  Se plantrin 2 kort »

  Mere info om oversvømmelsesdirektivet:

  I forbindelse med EU's oversvømmelsesdirektiv har kystdirektoratet udpeget 14 afgrænsede risikoområder, hvor en større oversvømmelse fra havet, fjorde eller vandløb må anses som sandsynlig.

  Læs mere om oversvømmelsesdirektivet »

  Datakilder:
  Kystdirektoratet  Boligfakta og Økonomi — Mariendalsvej 9, 2000 Frederiksberg

  BBR oplysninger

  Lejligheden på Mariendalsvej 9 i Frederiksberg er opført i 1884 og indeholder 3 værelser, et køkken og et badeværelse fordelt på 95 m2. Disse og mange andre ejendomsoplysninger er samlet i Bygnings- og Boligregistret (BBR). På DinGeo bruger vi BBR bredt og i kombination med andre geodata, f.eks. når vi vurderer risiko for oversvømmelse, radonforurening osv., samt ved computerberegnede ejendomsvurderinger. Vi har samlet nogle af de vigtigste BBR data nedenfor.

  Generelle BBR informationer
  Anvendelse Bolig i etageejendom, flerfamiliehus eller to-familiehus
  Boligtype Egentlig beboelseslejlighed
  Opførselsesår 1884
  Ombygningsår 2004
  Fredning -
  Ejerforhold Aktie-, anpart- eller andet selskab (undtagen interessent­skab)
  Køkkenforhold Eget køkken med afløb
  Antal Etager 3
  Antal toiletter 1
  Antal badeværelser 1
  Antal værelser 3

  BBR materialer og installationer
  Ydervægsmateriale Mursten
  Tagmateriale Tagpap med stor hældning
  Varmeinstallation Fjernvarme/blokvarme
  Opvarmningsmiddel -
  Supplerende varme -

  BBR arealer
  Bygning, Samlet areal 507 m2
  Boligstørrelse 95 m2
  Vægtet Areal 95 m2


  BBR-oplysningerne er sidst opdateret den 14 juli, 2024 - opdater

  Du kan rette BBR oplysningerne online hvis du ejer ejendommen (kræver NemId):
  Ret BBR-oplysninger


  BBR meddelelse

  Hent den officielle BBR meddelelse for Mariendalsvej 9, 2000 Frederiksberg. Tryk på knappen for at hente PDF-filen via bbr.dk.

  Hent BBR-Meddelelse

  Du kan finde mange flere officielle dokumenter blandt ejendommens dokumenter.

  Mere info om BBR:

  Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register, der indeholder grunddata om bygnings- og boligforhold for samtlige bygninger i Danmark.

  BBR-oplysningerne danner grundlag for beregningen af bl.a. ejendomsværdiskat og afgifter til vand, varme og renovation. Som boligejer er du ansvarlig for, at BBR-oplysningerne er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Hvis der er fejl i BBR oplysningerne, er det boligejerens ansvar, at sørge for, at de bliver rettet. Læs mere her » Urigtige oplysninger kan resultere i en bøde på op til 5.000 kr.

  Læs mere om BBR data her »

  Datakilder:
  ois.dk

  Energimærke

  Lejligheden på Mariendalsvej 9 har energimærke E.
  Bemærk: Energimærket omfatter flere boligenheder.

  Det nuværende energimærke

  A 2020A2015A2010BCDEF fill-opacity="0.7"G

  Energimærket er gyldigt fra 13. maj 2015 til 13. maj 2025.

  Ifølge BBR er bygningen opført i 1884 og med den foreløbig seneste større ombygning i 2004. Når der tages højde for bygningens alder så er et E-energimærke faktisk OK og i den bedre ende af landsgennemsnittet for bygninger med tilsvarende alder (bygninger fra før 1930 har typisk energimærke D, E, F eller G; Se figur nedenfor). Energimærket er derfor en indikation på en fin bygningskvalitet og vedligehold.

  Typiske energimærker opdelt efter byggeperioder


  Sammenligning af energimærket E for lejligheden på Mariendalsvej 9 (byggeår: 1884) med bygninger fra samme byggeperiode () og periode for sidste ombygning (2004, ).


  !Energiforbedringer

  Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2015, så et energimærke E efterlader plads til forbedring.

  Energimærkerapporten indeholder tre forslag til energiforbedringer med fokus på solceller, varmerør og vinduer.

  Forbedringsforslag - Oversigt

  ForslagÅrlig besparelseInvesteringRentabel
  Solceller: Montage af nye solceller, Monokrystaliske silicium, 6 kW5.200 kr124.800 kr
  Vinduer: Udskiftning af vinduer med forsatsruder mod gde til vinduer med tolags energirude med varm kant700 kr137.100 kr
  Varmerør: Isolering af varmefordelingsrør op til 60 mm100 kr4.200 kr

  Forklaring til kolonnerne:
  Årlig besparelse angiver hvor stor en økonomisk besparelse i varmeudgifter, der vurderes at kunne realiseres med den givne forbedring. Investering er den estimerede engangsudgift forbundet med forbedringen. Rentabelt er er markeret hvis de årlige besparelser kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen.
  Bemærk: De listede forbedringer omfatter hele ejendommen (ikke kun denne bolig).

  Ingen af de 3 energiforbedringer er vurderet rentable.

  Energimærkerapporten indeholder tre forslag, der bør overvejes; I det mindste i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse. Der er ikke udregnet et muligt energimærke hvis alle forbedringsforslag implementeres.

  Energimærke efter forbedringer

  A 2020A2015A2010BCDEF fill-opacity="0.7"G

  Det nuværende energimærke () kan ikke forbedres via rentable forbedringer og heller ikke hvis man udfører alle forbedringsforlag.

  Grønne investeringer i lejligheden på Mariendalsvej

  De tre forbedringsforslag listet i oversigten repræsenterer grønne investeringer, der reducerer energiforbruget, hjælper miljøet, mindsker CO₂ udledningen og giver årlige besparelser på boligopvarmning:

  • CO₂ udledning: Energiforbedringer kan reducere bygningens CO₂ udledning med 22 procent. Med sit nuværende energimærke udledes 16,09 ton CO₂ årligt. De foreslåede energiforbedringer kan hjælpe med at reducere denne udledning - Hvis alle tre energiforbedringer implementeres, så kan udledningen reduceres med 3,55 ton.
   Læs mere om CO₂ reduktion
  • Indeklima: Energiforbedringer har oftest den positive bivirkning, at du får en sundere bolig med et bedre indeklima. F.eks. er forslaget Isolering af varmefordelingsrør op til 60 mm(pris: 4.200 kr), en god mulighed for at mindske eventuelle problemer med træk, fodkulde og kuldenedfald.
   Læs mere om indeklima her
  • Varmeregning: Med de rentable energiforbedringer kan der årligt spares 0 kr. på varmeregningen. Hvis alle 3 energiforbedringer implementeres kan der spares hele 6.000 kr
   Læs mere om boligopvarmning
  • Værdiforøgelse: Med de rentable energiforbedringer og et nyt E-energimærke, vurderer vi, at lejligheden vil opleve en værdiforøgelse på 0 kr.
   Læs mere om udregningerne
  • Offentlige tilskud: Sparenergi.dk har samlet information Muligheder for offentlige tilskud til energirenovering af Mariendalsvej 9.
  • Lånemuligheder: Hvis du skal låne penge til energirenoveringer, så er pengeinstitutter stort set altid positivt indstillede fordi det simpelthen er gode investeringer, der giver vedvarende besparelser på varmeregningen.
  • Teknologisk fremskridt: Den foreslåede investering i solceller har i energirapporten en anslået pris på 124.800 kr. Prisen på solceller falder løbende samtidig med at deres effektivitet stiger. Det betyder samlet set at prisen på solcelleenergi i dag er nede på ca. en tredjedel af hvad den kostede for 10 år siden.
  Boliginvestering, der (1) med offentlige tilskud giver (2) et bedre indeklima, (3) højere boligværdi, (4) økonomiske besparelser på varmeregningen og (5) en klimamæssig gevinst er i vores optik win-win-win-win-win.

  Energimærkedata stammer fra den elektroniske energimærkerapport. Download rapporten her »
  Sidst opdateret den 8 juni, 2024 - opdater


  Mere info om Energimærket:

  De fleste bygninger, der anvendes til beboelse eller erhverv, skal energimærkes ved salg eller udleje. Energimærkningen giver først og fremmest et overblik over, hvor dyr en bolig vil være i varme og el. Det har betydning for salgsprisen. Besparelsesforslagene viser, hvilke energimæssige forbedringer det kan betale sig at gennemføre. Læs mere om Energimærket her »

  Datakilder:
  SparEnergi.dk

  Boligopvarmning

  Den primære opvarmningskilde på Mariendalsvej 9, 2000 Frederiksberg er fjernvarme. Der er ikke registreret supplerende varmeinstallationer.

  !Varmeforbrug iflg energimærkerapport

  Lejligheden på Mariendalsvej 9, 2000 Frederiksberg havde et energimærke E , der ikke længere er gyldigt (det udløb 13-05-2025).

  Energimærkerapporten angiver et opvarmningsareal på 0 m2 for hele bygningen og et estimeret samlet årligt energiforbrug på 114,2 MWh/år. I energimærkerapporten er energiforbruget omregnet til en samlet estimeret varmeudgift på 120.100 kr/år, baseret på en energipris på 546,71 kr. per MWh.

  Beregnet årlig varmeomkostning
  120.100 kr/år

  Note: Der er tale om et estimat. Den faktiske varmeregning afhænger af beboernes energivaner. Estimatet stammer fra 2015 og tager ikke højde for eventuelle ændrede energipriser siden da.

  Fjernvarme

  Lejligheden på Mariendalsvej 9 modtager fjernvarme fra Frederiksberg Fjernvarme A/S. Fjernvarme er stort set altid en fordel. Frederiksberg Fjernvarme A/S hører endda til blandt danmarks billigste - Deres pris for at opvarme en standardlejlighed på 75 m2 og et varmeforbrug 15 MWh er 6.388 kr. Find mere info om Frederiksberg Fjernvarme A/S her ».

  Mariendalsvej 9 har et vægtet areal på 95 m2, der er større end standardboligen. Et estimat, der tager højde for det større areal lyder:

  Beregnet årlig varmeomkostning
  6.388 kr/år

  Note: Der er tale om et estimat baseret på en forsimplet udregning. Den faktiske varmeregning vil naturligvis også afhænge af beboernes energivaner. Boligens energimærke E er relativ dårligt og estimatet er derfor muligvis lav sat.

  Du kan beregne den faktiske pris på baggrund af det konkrete forbrug samt varmeforsynings takstblad, som typisk er tilgængeligt på forsyningens hjemmeside. Hjemmesiden for Frederiksberg Fjernvarme A/S finder du her: http://www.frb-forsyning.dk/.

  Mere info om Boligopvarmning

  Boligopvarmning er en betydelig post på boligbudgettet, som varierer meget, både over tid, opvarmningsform og så sandelig også geografisk fra den ene varmeforsyning til den næste.

  I disse år har fjernvarmen vokseværk og flere og flere boliger tilsluttes. Det er en god udvikling - Fjernvarme er den miljømæssigt reneste opvarmningsform og i mange tilfælde også den billigste. DinGeo har samlet forsyningsområderne for alle 400+ danske fjernvarmeværker og sammenkoblet disse med flere andre fjernvarmedata-registre, inklusiv fjernvarmepriser.

  Læs mere om data og datakilder her »
  Læs mere om Frederiksberg Fjernvarme A/S her »


  Hæftelser

  Ejendommen Mariendalsvej 9, 2000 Frederiksberg har 2 hæftelser, der samlet beløber sig til 23.516.000 kr .

  Udover de egentlige pantebreve, er der desuden 2 afgiftspantebreve.

  Realkreditpantebrev
  Dato23. Aug, 2019
  Prioritet6
  Typerealkreditpantebrev
  Hovedstol17.736.000 kr.
  Rentesats1.0 %
  Rentetypefast
  KreditorerTOTALKREDIT A/S
  noteDen tinglyste rente er fornuftig.
  Realkreditpantebrev
  Dato23. Aug, 2019
  Prioritet7
  Typerealkreditpantebrev
  Hovedstol5.780.000 kr.
  Rentesats-0.4087 %
  Rentetypevariabel
  KreditorerTOTALKREDIT A/S
  noteDen tinglyste rente er fornuftig.
  Afgiftpantebrev
  Dato16. Aug, 2002
  Prioritet8
  TypeTillægstekst
  Hovedstol7.843.563 kr.
  Rentesatsikke opgivet
  KreditorerELF EJENDOMME A/S
  Afgiftpantebrev
  Dato06. Jul, 2007
  Prioritet9
  TypeTillægstekst
  Hovedstol803.800 euro.
  Rentesatsikke opgivet
  KreditorerNykredit Realkredit A/S


  Adressens tinglysningsdata er sidst opdateret 22 januar, 2024  -  opdater

  Du kan finde mere info, inklusiv ejeroplysninger, med et opslag direkte på tinglysning.dk »


  Mere info om Hæftelser:

  En hæftelse er en økonomisk forpligtelse eller et krav i ejendom. Nogle hæftelser er helt eller delvist afdragede og repræsenterer derfor ikke nødvendigvis boligejernes låneforpligtelser. Hæftelser er typisk tinglyste pantebreve, ejerpantebreve og realkreditpantebrev. Læs mere om Hæftelser her »

  Datakilder:
  Tinglysning.dk

  Bygningen har bevaringsværdi

  Frederiksberg Kommune har tildelt lejligheden på Mariendalsvej 9, 2000 Frederiksberg en samlet bevaringsmæssig værdi på 4. Bevaringsværdi 4 er generelt set en høj vurdering og der er oftest tale om en pæn bygninger med en tidstypisk arkitektur, der ikke er skæmmet af utilpassede udskiftninger og ombygninger.

  Bevaringsværdi af Mariendalsvej 9

  Ikke-vurderet bygningSAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdiBevaringsværdi 9Bevaringsværdi 8Bevaringsværdi 7Bevaringsværdi 6Bevaringsværdi 5Bevaringsværdi 4Bevaringsværdi 3Bevaringsværdi 2Bevaringsværdi 1Bevaringsværdig bygningFredet bygning
  < lav...              Bevaringsværdi               ...høj >

  Lejligheden blev tildelt den samlede bevaringsværdi 4 i forbindelse med kortlægning af arkitektoniske værdier i Frederiksberg Kommune i maj 1994.
  Vurderingsdetaljer

  FBB rapporten beskriver bebyggelsesmiljøet omkring lejligheden på Mariendalsvej 9 som: "Købstad - Villakvarter,parcelhusområde".

  Rapporten lister følgende observationer som understøtter bygningens bevaringsværdi:

  • Miljømæssig værdi (score 4).
  • Originalitetsværdi (score 3). Kommentar: "Muligvis nye vindueshuller".
  • Tilstandsværdi (score 4).
  Der er også nogle ting der trækker lidt ned:
  • Arkitektonisk værdi (score 5). Kommentar: "Kedelig anonym bygning".
  Stilart: Anden stilart
  Lejligheden på Mariendalsvej 9 er klassificeret som anden stilart. Det betyder at arkitekterne, der undersøgte bygningen ikke kun henføre den til en bestemt dansk arkitektonisk stilart - læs mere FBB »
  Lokalplaner og kulturarv

  En bevaringsværdi på 4 indikerer en middel bevaringsværdighed. Der er normalt ikke restriktioner på bygninger med middel bevaringsværdi. Hvis du har brug for definitive svar omkring bygningens frednings- eller bevaringsstatus (f.eks. i forbindelse med sagsbehandling), kan du tjekke eventuelle restriktioner i Lokalplanerne der gælder for Mariendalsvej 9, 2000 Frederiksberg eller kontakte Frederiksberg Kommune direkte.


  Du kan finde mere information om bygningen direkte i FBB databasen her »  Mere info om fredede og bevaringsværdige bygninger:

  Registeret over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB) indeholder ca. 355.000 bevaringsværdige bygninger og ca. 9.000 fredede bygninger.
  Hvis en bygning er fredet og/eller bevaringsværdig kan der være restriktioner omkring renovering og ombygning. På den anden side kan der også være økonomiske fordele ved at eje et fredet eller bevaringsværdigt hus. Læs mere her »

  Datakilder:
  Kulturministeriet, Fredede og bevaringsværdige bygninger  Lokalområdet — Mariendalsvej 9, 2000 Frederiksberg

  Naboerne
  yngre byboere med et højt uddannelsesniveau

  Den mest almindelige husstandstype i og omkring Mariendalsvej 9, 2000 Frederiksberg er yngre byboere med et højt uddannelsesniveau , d.v.s. conzoom®-typen Byens Puls.

  Byens Puls

  Byens Puls
  yngre byboere med et højt uddannelsesniveau

  • Yngre familier under etablering
  • Bor i nyere lejligheder i storbyen
  • Veluddannede i høje stillinger
  • Høj købekraft
  • Store kulturforbrugere
  • Velorienterede og interesserede
  • Meget sporty
  • Økologi

  Geodemografi

  Byens puls banker især hos dem under 40 år. Lidt over halvdelen er singler og langt størstedelen har ingen børn. De, der har, er oftest par med et til to børn. Nogle har en anden oprindelse end dansk

  Uddannelsesniveauet er ganske højt og langt højere end blandt befolkningen generelt. Mere end halvdelen har således enten en mellemlang videregående uddannelse, en bachelorgrad eller en lang videregående uddannelse

  Beskæftigelsesniveauet er ofte højt, og det samme er beskæftigelsesgraden: Mere end hver tredje sidder i en højere stilling eller er endda blevet topleder. Derfor er indkomsten typisk høj, men (endnu) ikke helt i top. En fjerdedel har gæld, omvendt er der også en del, der har samlet sig en ganske pæn formue via deres ejerbolig. Mange har desuden aktier eller obligationer liggende i skrivebordsskuffen. Du finder typisk Byens puls i den øvre middel- og overklassen

  De bor i lejligheder på omkring 100 m² beliggende enten i helt nyopførte og moderne etageejendomme eller i ældre gennemrestaurerede ejendomme. Over halvdelen har bil og hver femte har også et sommerhus, som kan være mere end to millioner kroner værd

  Mere end hver tiende driver virksomhed fra hjemmeadressen. Du finder dem i storbyerne, forstæderne eller i de større provinsbyer

   

  Adfærd, livsstil og holdninger

  Byens puls arbejder en del og mange synes, at de konstant mangler tid. De knokler for at nå det hele på en arbejdsuge og interessetid er ikke et ubekendt begreb for denne type

  Byens puls udgør selve pulsen i storbyen, eller er i hvert fald en stor del af den. Derfor er det ikke hver aften, der byder på hjemmelavet mad, for de ynder også at gå ud og anvende de mange kulturtilbud. Særligt ved ballet- og operaforestillinger er de overrepræsenteret, men efterhånden møder man dem også oftere på aftenskolen. Det er måske her de lærer at kokkerere den gourmetmad, de gerne kaster sig ud i at tilberede derhjemme

  De er de mest hyppige læsere af magasiner som Where2go, Costume, Euroman og Woman. Næsten hver tiende læser også magasinet Gravid – Vores Børn, hvilket nok vidner om, at der er en stor andel af såvel karrierekvinder som speltmødre med friskbagt øko-brød i ovnen

  Sundhed er en prioritet i deres hverdag. På middagsbordet skal maden helst være både sund og miljøvenlig. Derfor er den ofte økologisk og ingredienserne kan snildt være indkøbt i specialeller helsekostforretninger

  For at kunne betale for deres luksusprodukter, vælger de at spare andre steder. Ingen anden dagligvarebutik når skottehunden til trædepuderne, hvis man spørger Byens puls, når der skal handles basisvarer. Det skulle da lige være Irma med deres store udbud af økologi og mange produkter uden buræg

  Når pulsen skal yderligere op, står den på en tur i fitnesscentret. Byens puls er overrepræsenteret af personer, der både følger og dyrker ishockey og fodbold, når det passer ind i skemaet

  Der kommer også gang i Byens puls ved den daglige transport, for mange vælger nemlig cyklen, når de skal rundt til deres daglige gøremål eller ud og opleve Byens puls

  De er velorienterede og interesserede i det meste. Kilderne er både tidsskrifter, skøn- og faglitteratur og måske også en avis. Det kunne være Børsen. Måske foranlediget af aktuelle begivenheder; der er i hvert fald kommet et stigende fokus på og interesse for økonomi og skatteforhold blandt Byens puls

  Internettet anvendes flittigt til både det seriøse, såsom at følge med i aktiekurserne, nyhederne, søge information i forbindelse med deres arbejde og netbank, og det sjove, såsom at bestille rejser og læse om kultur. Nettet er med andre ord en integreret del af dagligdagen og få kunne leve mange dage uden. De besøger hyppigere end andre sider som ibyen.dk og politiken.dk. Selvom de er mere online end de fleste, tyder det på, at de så småt er begyndt at blive mere selektive i deres brug af sociale medier

  Byens puls er Moderne-fællesskabsorienterede og samfundets udvikling bekymrer dem ikke. De mener godt, at de traditionelle familieværdier kan bevares i en globaliseret verden og de er positive over for Danmarks internationale engagement. De så gerne, at vi gjorde mere for flygtninge og indvandrere, og selv forsøger de at gøre en forskel som medlemmer af en humanitær organisation. Kulturen kunne der også gerne bruges flere penge på, men ellers er de glade for velfærdsstaten. Det ville dog også være rart, hvis det blev forbudt med rygning på flere steder, synes en del

  Ved seneste folketingsvalg var stemmeafgivningen spredt, dog stemte flest på et parti i centrumvenstre-koalitionen. Det er dog værd at nævne, at blandt de, der stemte blåt, fandt Liberal Alliance og det Konservative Folkeparti opbakning fra Byens Puls
  Mere info

  Conzoom® er et databaseret segmenteringsværktøj, der opdeler de danske husstande i 36 forskellige typer. Med et DinGeo-adresseopslag får du gratis adgang til Conzoom® og et indblik i den gennemsnitlige husstand i området: Forbrugeradfærd, livsstil, holdninger, alder, antal af børn, indkomst, formue, osv.. Læs mere om Conzoom® »

  Conzoom®-typen på en given adresse ændres løbende. Det skyldes dels den generelle almindelige udvikling i Danmark, men også lokalområdets til- og fraflytning. DinGeo opdaterer løbende Conzoom® - På Mariendalsvej 9 er data sidst opdateret 19 maj, 2024.

  Datakilde: Geomatic

  Sådan stemmer naboerne

  Mariendalsvej 9 hører til afstemningsområdet 10. Kreds, Bülowsvej hvor der er 10.700 stemmeberettigede borgere.

  Valgdeltagelse

  Der var 9.550 i 10. Kreds, Bülowsvej, der afgav deres stemme. Det svarer til en flot valgdeltagelse på hele 89.3 procent, hvilket er over landsgennemsnittet på 84.5 procent.

  Folketingsvalget 2019
  Ved folketingsvalget i 2019 var De Radikale det største parti i afstemningsområdet 10. Kreds, Bülowsvej med 1.838 stemmer. Det svarer til 19.2 procent af de afgivne stemmer.

  Grafen nedenfor viser valgresultatet for 10. Kreds, Bülowsvej (venstre søjle) i forhold til landsresultatet (højre søjle).

  Højdespringer

  De Radikale fik relativt set mange stemmer i afstemningsområdet 10. Kreds, Bülowsvej, med et indeks på 224 i forhold til landsgennemsnittet.

  Underperformer

  Kristendemokraterne klarede sig relativt set dårligst i afstemningsområdet 10. Kreds, Bülowsvej, med et indeks på 32 i forhold til landsgennemsnittet.

  Mere info om Valgdata:

  Afstemningsområder er den mindste administrative inddeling i Danmark. Valgdata fra det lokale afstemningsområder giver et godt indblik i lokalområdet.

  Læs mere om data her »

  Datakilder:
  Den danske valgdatabase

  Risiko for indbrud

  Baseret på Rigspolitiets statistiske opgørelser vurderes indbrudsrisiko på Mariendalsvej 9, 2000 Frederiksberg at være lav.

  Meget lav0.0-0.5 percent Lav 0.5-1.5 percent Mellem 1.5-3.0 percent Høj 3.0-6.0 percent Meget høj >6.0 percent

  I perioden fra første kvartal 2016 og frem til og med andet kvartal 2018 er der anmeldt 223 indbrud i et område på en kvadratkilometer omkring Mariendalsvej 9. Indenfor 1km2-kvadratcellen er der 12895 adresser. Omregnet betyder det at der i perioden årligt har været hvad der svarer til 6.92 indbrud per 1000 adresser. Det giver en estimeret indbrudsrisiko på 0.69 pct.


  Grafen nedenfor viser den tidslige fordeling af indbrud.

  !Lav opklaringsprocent i 2000 Frederiksberg

  Opklaringsprocenten i 2000 Frederiksberg er lav. I perioden 2011-2018 blev kun 5-6% af alle indbrud opklaret. Det svarer meget godt til landsgennemsnittet på fem procent.


  Mere info om Indbrudsrisiko:

  Danmark har en trist rekord - Vi er det land i EU, der har flest indbrud pr. indbygger. Der er god grund til at 56 procent af danskerne er bekymret eller meget bekymret for at få indbrud i deres bolig. DinGeo viser landets mest detaljerede indbrudsrisiko, baseret på et detaljeret geodatasæt med en historisk oversigt over antallet af indbrud indenfor kvadratkilometerceller.

  Kun fem procent af alle indbrud i Danmark bliver opklaret. Men der er store geografiske forskelle på, hvor mange indbrud der bliver opklaret. DinGeo viser chancen for at politiet opklarer indbrud i din by. Læs mere om Indbrudsrisiko her »

  Indbrudsrisiko på kort

  Datakilder:
  Rigspolitiet: Statistik
  Danmarks Radio: Se, hvor få indbrud politiet opklarer i din by

  Skoledistrikt Skolen på Nyelandsvej

  Mariendalsvej 9 hører under skoledistriktet Skolen på Nyelandsvej. I skoledistriktet er der én folkeskole, nemlig Skolen på Nyelandsvej.

  Skolen på Nyelandsvej

  Skolen på NyelandsvejSkolen på Nyelandsvej, Nyelandsvej 23 i Frederiksberg Kommune.
  Ældste klasse:
  9. klasse
  Gns trivsel:
  3.60
  Undervisningseffekt:
  -1.0
  Forældre indkomst:
  402.607 kr.
  Afstand:
  821 meter
  Info om Skolen på Nyelandsvej

  Mere info om Skoler:

  Skolevalget er af de vigtigste valg forældre tager på vegne af deres børn. Skoledata kan være et godt værktøj til at få indsigt og viden inden man vælger skole. DinGeo har samlet og kombineret en lang række skoledata (og skoledistriktsdata) således, at du på alle adresser kan få basal information om den lokale folkeskole. De enkelte tal er markeret med en pil op når de er højere/bedre end landsgennemsnittet, en rund gul skive når de rammer tæt på gennemsnittet og en rød pil ned når tallet er under gennemsnittet. Læs mere her »

  Se skoledistrikt Skolen på Nyelandsvej på kort

  Bredbåndsmuligheder

  Gode bredbåndsmuligheder med COAX

  Der er gode bredbåndsmuligheder på Mariendalsvej 9, 2000 Frederiksberg.

  • Fibernet: ikke endnu tilgængeligt
  • COAX bredbånd (kabel-TV): 7 forskellige udbydere med hastighed op til 1000 / 100 Mbit/s
  • xDSL bredbånd (telefonstik): 10 forskellige udbydere med hastighed op til 28 / 2 Mbit/s *

  Se fibernet dækningsgrad omkring Mariendalsvej 9  God mobildækning

  Der er god 4G mobildækning på Mariendalsvej 9 med vejledende downloadhastighed op til 100 - 200 Mbit/s. I Danmark findes der tre store mobilnetværk, der håndterer mobiltelefoni og mobilt bredbånd. På Mariendalsvej 9 er dækningen for de tre netværk:

  • TDC: 30 - 50 Mbit/s
  • Tre: 30 - 50 Mbit/s
  • Telia-Telenor: 100 - 200 Mbit/s

  Se 4G-dækningskort på Mariendalsvej 9


  Data sidst opdateret 31 januar, 2022

  Du kan finde meget mere information og de bedste adresserelevante tilbud på siden
  Internet og Mobildækning Mariendalsvej 9, Frederiksberg
  Se data direkte på tjekditnet.dk  Mere info om Bredbånd:

  For moderne familier er digital infrastruktur efterhånden en nødvendighed på linje med drikkevand, elektricitet, offentlig transport o.s.v. De fleste boligkøbere inddrager bredbåndsmuligheder i deres boligsøgning og udenlandske undersøgelser har vist en målbar indflydelse på salgspriserne. Læs mere her »

  Se fibernetdækning på kort

  Se 4G-dækning på kort

  Geologi

  Jordarten under Mariendalsvej 9, 2000 Frederiksberg er Ferskvandsdannelser.

  Ferskvandsdannelserne er aflejret efter sidste istid (Weichsel-istiden der sluttede for ca. 11.500 år) i det der hedder den Holocæne periode.

  Ferskvandsdannelser er både organiske (tørv og gytje) samt mineralske (ler og sand). Forekomsten af ferskvandsaflejringer er knyttet til nuværende og tidligere vandløbssystemer og søområder, og fordelingen af ferskvandsaflejringerne afspejler det overordnede dræneringsmønster eller beliggenheden af større forsumpningsområder enten knyttet til tidligere havbundsområder eller vandskelsmoser.

  Ferskvandstørv
  Eksempel på postglacialt ferskvandstørv rig på organisk materiale (Foto P.R. Jakobsen).

  Ferskvandsdannelserne indeholder ofte blødt organisk materiale der kan få jorden til at sætte sig og bygninger kan få sætningsskader. Ferskvandsdannelserne har ofte meget ringe nedsivningsegenskaber og ved kraftig regn vil nedbøren derfor ofte have svært ved synke ned i jorden. Vandet kan derfor strømme på overfladen og samle sig i lavninger, hvilket øger risiko for oversvømmelser.

  Ferskvandsdannelserne frigiver ikke Radon og er dermed ikke en jordart, der øger risiko for Radon i indeluften.

  Mere info om Geologi:

  Danmarks Jordartskort viser hvilke jordarter der ligger under pløje- og kulturlaget, typisk i ca. 1 meters dybde. De forskellige jordarter har forskellige egenskaber, der er vigtige i forhold til f.eks. risiko for sætningsskader, hydraulisk konduktivitet og risiko for oversvømmelse ved kraftig nedbør, og radonforurening af boligens indeluft.

  Husk at du kan finde yderligere geologisk information fra de omkringliggende boringer (se nedenfor).

  Se på kort

  Læs mere om jordarter her »

  Datakilder:
  GEUS

  Mere info om Boringer:

  Der er udført mere end 300.000 undergrundsboringer i Danmark. DinGeo viser de boringer, der ligger tættest på opslagsadressen, med basale boringsoplysninger samt link til detaljerede borerapporter. Borerapporterne indeholder ofte nyttig og relevant informationer om geologi og grundvandsdybder. Læs mere om boringer her »

  Datakilder:
  GEUS

  Geologiske boringer i nærheden af Mariendalsvej 9

  Den nærmeste overfladenære boring ligger 27 meter væk. Boringens lokalitet er navngivet Mariendalsvej. Boringen blev afsluttet 24 april, 1964. Brøndborer var Geoteknisk Institut. Formålet med boringen var Geoteknisk boring/midlertidig grundvandssænkning og anvendelse er ikke angivet. Boringens dybde er ikke angivet. Du kan finde mere information i borerapporten 201. 2323 ».

  Tabellen nedenfor lister de 10 nærmeste boringer sorteret efter afstand fra Mariendalsvej 9.

  Afstand, m Formål Dybde, m Borerapport
  27 Geoteknisk boring 201. 2323 »
  57 Geoteknisk boring 201. 2324 »
  96 Geoteknisk boring 29.0 201. 6962 »
  110 18.5 201. 8452 »
  111 Geoteknisk boring 48.0 201. 6963 »
  120 Geoteknisk boring 6.5 201. 1147 »
  122 Geoteknisk boring 201. 2322 »
  123 Geoteknisk boring 42.0 201. 6869 »
  132 Forureningsbor. 13.0 201. 9201 »
  134 Forureningsbor. 4.0 201. 9207 »

  Hvor langt er der fra Mariendalsvej 9
  til nærmeste

  Risikovirksomhed

  Kødbyens Maskincentral
  Kolonne 2


  Afstand: 2,77 km


  Kort Læs mere

  Vindmølle

  Højde: 50 m
  Kapacitet: 600 kW


  Afstand: 5,00 km


  Kort Læs mere

  Mobilmast

  Jagtvej 1
  2200 København N


  Afstand: 135 meter


  Kort Læs mere

  Apotek

  Frederiksberg Løve Apotek


  Afstand: 300 meter


  Læs mere

  Dagligvare

  Kvickly Dagligvarer


  Afstand: 270 m


  Læs mere

  Renseanlæg

  Lynetten renseanlæg


  Afstand: 4,81 km


  Læs mere

  Daginstitution

  Mariendal


  Afstand: 33 m


  Læs mere  DinGeo oversigter

  Info om Postnummer: 2000 Frederiksberg
  Info om vej: Mariendalsvej
  Stamoplysninger for Mariendalsvej 9, 2000 Frederiksberg
  Geografiske koordinater 55.68813473°N, 12.53952825°Ø
  Højde over havets overflade 7,0 m.o.h.
  Sogn Mariendals Sogn »
  Politikreds Københavns Politi
  Adressens Id 0a3f50a2-8839-32b8-e044-0003ba298018
  Adgangsadresse Id 0a3f507b-5305-32b8-e044-0003ba298018
  BFE nummer 183738

  Stamoplysninger:

  Vi har samlet diverse stamoplysninger på Mariendalsvej 9, 2000 Frederiksberg.