DinGeo — i hele Danmark

Falkoner Alle 80, 2000 Frederiksberg

Bygningen på Falkoner Alle 80 i Frederiksberg er opført i 1936 og indeholder 0 værelser og fordelt på 146 m2.

Ejendommen ligger i Frederiksberg Kommune og tilhører skoledistriktet Skolen ved Bulowsvej. De nærmeste naboer er typisk formuende og ressourcestærke børnefamilier. Den årlige risiko for indbrud er relativ lav, 1.14 procent i området. Generer openAI beskrivelse

Matrikelkort Falkoner Alle 80

Luftfoto af Falkoner Alle 80, 2000 Frederiksberg. Matriklen er markeret med den grønne polygon.

Se flere fotos


Bemærk: Dingeo boligrapporten består udelukkende af offentligt tilgængelig geodata - læs mere om DinGeo og vores datakilder her.

Sundhed — Falkoner Alle 80, 2000 Frederiksberg

Radon

Baseret på den overordnede radonklassificering, lokale geologiske forhold og bygningsdata vurderes radonrisiko på Falkoner Alle 80, 2000 Frederiksberg at være medium.

Meget lavRadonrisiko Lav Radonrisiko Mellem Radonrisiko Høj Radonrisiko Meget højRadonrisiko
!Radonklassificering

Falkoner Alle 80, 2000 Frederiksberg ligger i den gamle Frederiksberg kommune, der er klassificeret som Radonklasse 1 den næstlaveste klassificering. Det betyder at 0,3%-1% af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på 200 Bq/m3 eller mere (WHO anbefaler at koncentrationen ikke overstiger den øvre grænseværdi på 100 Bq/m3). Som udgangspunkt er risiko for Radon i boligen derfor lav.

Radonklasse 1 klassificeringen stammer fra den landsdækkende radonundersøgelse fra 2001. Undersøgelsen inkluderede 9 målinger i den gamle Frederiksberg kommune. Af de 9 målinger var den højeste radonkoncentration 90 Bq/m3 og middelkoncentationen var 28 Bq/m3.

!Geologi

Det geologiske underlag på Falkoner Alle 80, 2000 Frederiksberg er Moræneler (Se Geologi og Geoteknik), der frigiver Radon og dermed øger risiko for Radon i boligen.

!Byggeår

Ejendommen Falkoner Alle 80, 2000 Frederiksberg er opført i 1936 (Se Boligoplysninger) og sandsynligvis ikke radonsikret mod undergrunden (først med bygningsreglementet i 1998 blev der stillet krav om, at nybyggeri skal radonsikres).

!Bygningen

Falkoner Alle 80, 2000 Frederiksberg er uden registreret kælder. Bygninger uden kælder har øget risiko for radonindsivning direkte i stueplanet.

Radon i danske boliger
Der er middelhøj risiko for Radon på Falkoner Alle 80, 2000 Frederiksberg.

Mere info om Radon:

Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart, der dannes i jord -og bjergarter, som indeholder thorium og uran. Radon trænger ind i boliger fra undergrunden. Gasarten kan hverken ses, lugtes eller smages.

DinGeo angiver risiko for Radon, og inkluderer ikke egentlige målinger indefra boligen...
Læs mere om Radon her »

Se radonkort

Datakilder:
Risø, Statens Institut for Strålehygiejne, GEUS


Risiko for asbest, tungmetaller og PCB i indeklimaet

Risiko for sundhedsskadelige stoffer i bygning
Falkoner Alle 80

Asbest PCB TM
Facade
Fuger
Gulve
Isolering
Maling
Tag

Tabelforklaring:
Grøn markerer lille risiko ( ) og rød stor risiko ( ) for sundhedsskadelige stoffer (Asbest, PCB og tungmetaller) i de forskellige bygningsdele. Størrelsen angiver sandsynligheden for at den kunstige intelligens har ret (vurderet ud fra de mange tusinde træningsdata). Risikovurderingen er baseret på en statistisk model og vi understreger, at der er tale om en risikovurdering med streg under risiko.

!Asbest

Asbest er en fællesbetegnelse for en gruppe mineraler velegnet til isolering og brandsikring. Fibre fra asbestholdige materialer er særdeles sundhedsskadelige på grund af fibrenes beskedne størrelse, men så længe de asbestholdige byggematerialer ikke afgiver fibre til luften, er asbest i bygningen ikke nødvendigvis farlig.

Bygningen på Falkoner Alle 80 har risiko for Asbest i følgende byggematerialer (sandsynlighed angivet i efterfølgende parentes): Tagmateriale (51.8%)

!PCB

PCB er en af verdens farligste miljøgifte. Nu om dage er det totalt forbudt at producere, importere og anvende byggematerialer, der indholder PCB. Forbuddet mod PCB har desværre ikke altid været gældende.

Bygningen på Falkoner Alle 80 har risiko for PCB i følgende byggematerialer (sandsynlighed angivet i efterfølgende parentes): Maling (83.0%), Isolering (79.5%), Gulve (75.5%), Fuge (73.1%), Tagmateriale (70.1%), Facade (59.1%).

!Tungmetaller

Tungmetaller har været anvendt i byggeriet i århundreder som kemisk tilsætning i bl.a. maling, grunder samt i metallisk form. Tungmetalholdige byggematerialer medfører ikke nødvendigvis indeklimaforurening, så længe stofferne er fast bundet, fx i blyskørter eller i malingsoverflader

Bygningen på Falkoner Alle 80 har risiko for tungmetaller i følgende byggematerialer (sandsynlighed angivet i efterfølgende parentes): Maling (91.3%), Gulve (90.8%), Isolering (76.0%), Tagmateriale (74.2%), Fuge (66.4%), Facade (55.9%).

Risikovurderingerne er baseret på BBR data - sidst opdateret den 2 juli, 2024
Se adressens BBR data


Mere info om Sundhedsskadelige stoffer i byggematerialer:

Baseret på data fra flere årtiers bygningskemiske undersøgelser har Niras udviklet en Machine Learning-algoritme, der kan forudsige risiko for miljø- og sundhedsskadelige stoffer i danske bygninger. Den kunstige intelligens forudser risici baseret på byggematerialer, byggeår og andre BBR data. Der er tale om et professionelt værktøj som Niras har brugt internt med stor success og som nu stilles offentlig tilgængeligt via DinGeo.

De Miljø- og sundhedsskadelig stoffer i bygningsdelene kan være afgørende for et godt indeklima og din sundhed. Det er en risikofaktor som alle boligejere og boligkøbere bør tage aldeles alvorligt.

Læs mere her »

Datakilder:
Niras og BBR

Jordforurening

Ingen registreret jordforurening på grunden

Der er ikke registreret jordforurening på ejendommen Falkoner Alle 80, 2000 Frederiksberg.

Ingen olietank på grunden

I følge BBR er der ikke olietank på bygningens grund.

!Jordforurening i nærområdet

Selvom der ikke er registreret jordforurening på bygningens grund, så er det stadig værd at bide mærke i, at der indenfor en radius på ca. 500 meter fra adressen er 79 jordforureninger. Det er et meget højt antal. Blandt det totale antal jordforureninger er 57 egentlige jordforureninger (type V2), mens 22 er mulige forureninger der ikke endnu er undersøgt (type V1).

Jordforureningskort på Falkoner Alle 80, 2000 FrederiksbergKortet ovenfor viser jordforurening i området omkring matriklen 57b-Frederiksberg, der hører til Falkoner Alle 80, 2000 Frederiksberg. De røde omrader er egentlige jordforureninger (V2) og blå områder er mulige forureninger, der ikke endnu er undersøgt (V1). - Åbn stort kort

Jordforureningsattest

Download en officiel jordforureningsattest for Falkoner Alle 80, 2000 Frederiksberg. Tryk på knappen og en PDF-fil vil blive dannet via Danmarks Miljøportal.

Download Jordforureningsattest

Mere info om jordforurening:

Forurenet jord truer grundvandet, naturen og menneskers sundhed. Spredt ud over Danmark er der mere end 15.000 grunde, der er forurenede af industri, affald og tankanlæg. Dertil kommer et tilsvarende antal grunde der muligvis er forurenede. Desuden er der i Danmark omkring 200.000 sløjfede olietanke, der udgør en væsentlig risiko for uregistreret jordforurening af specielt parcelhusgrunde.

Ved boligkøb skal du altid tjekke jordforurening og olietank. Olietank bør være registreret i BBR.

Læs mere om jordforurening her »
Læs mere om olietanke her »

Se Jordforureningskort

Datakilder:
Danmarks Miljøportal

Jordforureninger (V2) tæt på Falkoner Alle 80, Frederiksberg
LokalitetAfstand (meter)NuanceringStofferMere info
Falkoner Alle 49, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00416
58 F0 -
Godthåbsvej 4, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00305
83! F2 -
Falkoner Alle 60, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00056
88? -
Falkoner Alle 90, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00407
98 F0 -
Falkoner Alle 63, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00295
112? -
Falkoner Alle 80, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00235
114 F0 -
Holger Danskes Vej 5, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00124
126! F2 -
Falkoner Alle 65, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00053
132? -
Falkoner Alle 58A, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-30231
142 F0 -
Sprøjtemaling mm. - Godthåbsvej 12, Frederiksberg
lok. nr. 147-00354
158 F0 Fyringsolie
Godthåbsvej 14, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-20009
174? -
Franckesvej 6, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00300
189 F0 -
Godthåbsvej 16
lok. nr. 147-00121
193! F2 Petroleum, Benzen, Olie-benzin
Godthåbsvej 18A, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00100
198? -
Sindshvilevej 19, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00402
220 F0 -
Falkoner Alle 44, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-30186
230 F0 -
Holger Danskes Vej 24, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-30556
231 F0 -
Godthåbsvej 21A, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-30341
246 F0 -
Holger Danskes Vej 28A, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00353
248 F0 -
Godthåbsvej 22, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-30335
252? -
Aksel Møllers Have 1, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00029
273! F1 -
Falkonervænget 25-33
lok. nr. 147-00258
274? Olie-benzin, Cadmium, PAH (sum af 9 PAH), Bly m.fl.
Kong Georgs Vej 19, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-30091
308 F0 -
Godthåbsvej 26, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-30421
309 F0 -
Godthåbsvej 31, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00072
310? -
Godthåbsvej 31, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00229
311? -
Falkoner Alle 128, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-30234
313 F0 -
Kong Georgs Vej 23, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00314
318? -
Kong Georgs Vej 16, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00115
326! F1 -
Christian Richardts Vej 4, 1951 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00118
327? -
Godthåbsvej 30, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-31104
328 F0 -
Jordflytning, N. J. Fjords Alle 3
lok. nr. 147-20028
338! F2 Olie, Benz[a]pyren
Dronning Olgas Vej 2, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00019
341 F0 -
Godthåbsvej 32A, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00441
354! F1 -
Mariendalsvej 4A, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00188
356? -
Rolighedsvej 23A, 1958 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00184
365? -
Godthåbsvej 34A, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00307
368! F2 -
Dronning Olgas Vej 23, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00406
370? -
Falkoner Alle 34, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00079
390 F0 -
Mariendalsvej 21A, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-30000
391? -
Ågade 110, 2200 København N
lok. nr. 101-02507
394? -
Dronning Olgas Vej 25, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-20005
396 F0 -
Aksel Møllers Have 2, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-30022
397! F1 -
Falkoner Alle 25, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00112
397? -
Nyelandsvej 3, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-05001
402 F0 -
Hostrups Vænge 5A, 1950 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31049
403! F1 -
Falkoner Alle 23, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00417
407! F2 -
Christian Winthers Vej 17, 1860 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00547
414? -
Mariendalsvej 21C, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00352
416? -
Falkoner Alle 21, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00087
426? -
Holger Danskes Vej 65, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00493
428! F2 -
Acaciavej 8, 1867 Frederiksberg C
lok. nr. 147-90006
436? -
Nyelandsvej 13, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-30981
453! F2 -
Rolfs Plads 1, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-30246
474! F2 -
Mariendalsvej 24, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-31081
480? -
Bülowsvej 888B, 1870 Frederiksberg C
lok. nr. 147-20030
480? -
Olietanke - Falkoner Alle 26A-26B og Christian Winthers Vej 1A-1B,
lok. nr. 147-30237
490 F0 Olie

Tabellen viser de 57 kortlagte jordforureninger (af typen V2), der ligger indenfor en ca. 500 meter radius af Falkoner Alle 80, 2000 Frederiksberg.
Afstand angiver afstanden i meter fra Falkoner Alle 80 til den pågældende jordforurening.
Nuancering angiver forureningskategori. F0 er den mindst alvorlige kategori, der angiver, at forureningen ikke umiddelbart udgør en sundhedsrisiko ift. brug af hus og have. Forureningskategori ! F1 betyder, at der er en forurening, der antageligvis ligger et stykke nede i jorden. Hvis du følger simple råd, så kan du uden sundhedsmæssig betydning bruge hus og have. Forureningskategori ! F2 er den højeste kategori. Det kan være en kraftig forurening, der kan have betydning for brugen af hus og have og desuden påvirke boligens indeklima. ? angiver at jordforureningen ikke endnu er kategoriseret.
Stoffer angiver hvilket helbredsskadelige stoffer, der er knyttet til den pågældende jordforurening.
Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

Mulige jordforureninger (V1) tæt på Falkoner Alle 80, Frederiksberg
LokalitetsnummerAfstand (meter)Mere info
Falkoner Alle 80, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-30876
22
Nedgravede tankanlæg, Hostrups Have
lok. nr. 147-00235
104
Sindshvilevej 9, 9A
lok. nr. 147-00411
113
Falkoner Alle 41, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-30453
140
Indsivning af benzin, Holger Danskes Vej 3a-b, Frederiksberg
lok. nr. 147-30086
154
Adilsvej 2, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-30123
206
Rolighedsvej 23
lok. nr. 147-00364
214
Godthåbsvej 21A, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-30341
222
Roarsvej 23-25, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-30404
238
Falkoner Alle 31, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-30387
291
Falkoner Alle 112, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-30233
303
Kong Georgs Vej 21, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-30831
319
Christian Richardts Vej 8, 1951 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30325
352
Mariendalsvej 9, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-31115
375
Metro (Forum/Landbohøjskolen)
lok. nr. 147-90006
421
Langelandsvej 50, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00496
444
Dronning Olgas Vej 37, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-30459
449
Solbjerg Plads , 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-30382
463
Kong Georgs Vej 46, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-30454
466
Dronning Olgas Vej 41, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-30173
475
Kong Georgs Vej 52, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-30423
486
Ridebanevej/Dyrlægevej, Landbohøjskole
lok. nr. 147-00096
493

Tabellen viser potentielle jordforureninger, der endnu ikke er undersøgt i detaljer (typen V1), som ligger i området omkring Falkoner Alle 80, 2000 Frederiksberg.
Afstand angiver afstanden i meter fra Falkoner Alle 80 til den pågældende jordforurening.
Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

Adressens jordforureningsdata er sidst opdateret 01 juli, 2024. - opdater

Jordforureningsdata indsamles, opdateres og adminstreres af regionerne. Hvis du vil vide mere om jordforurening omkring Falkoner Alle 80, 2000 Frederiksberg bør du kontakte den ansvarlige myndighed hos Region HovedstadenLuftforurening

Der kan være problemer med luftforurening på Falkoner Alle 80, 2000 Frederiksberg.

!NO2

Luftkoncentrationen af kvælstofdioxid (NO2) er 27.0 µg/m3, hvilket er langt over gennemsnittet i Danmark men dog under EU's grænseværdi på 40 µg/m3. NO2 dannes i forbrændingsprocesser i biler, lastbiler, kraftværker, o.s.v. og høje koncentrationer af NO2 indikerer derfor dårlig luftkvalitet.

!PM2.5

Luftkoncentrationen af PM2.5 partikler er 11.6 µg/m3, hvilket er under EU's grænseværdi på 25 µg/m3, men over WHO's grænseværdi på 10 µg/m3. Hovedparten af de fine PM2.5 partikler er dannet udenfor Danmark og transporteret hertil med vinden. Hele Sjælland, Fyn og Sønderjylland har værdier over WHO's grænseværdi - Se de landsdækkende PM2.5 variationer på kort »

PM10

Luftkoncentrationen af PM10 partikler er 19.6 µg/m3, hvilket er under EU's og WHO's grænseværdi på henholdsvis 40 og 20 µg/m3. PM10 partikler er oftere fra lokalområdet og koncentrationerne har større geografisk variation end PM2.5 - Se de landsdækkende PM10 variationer på kort »

!Black carbon

Luftkoncentrationen af Black carbon (eller sod) partikler er 0.6 µg/m3. Det er en svagt forhøjet koncentration. Black carbon er ultrafine sod-partikler fra forbrændingskilder (f.eks. vejtrafik, brændeovne, kraftværker). Forhøjede koncentrationer forekommer i og omkring de større byer.

!Partikelantal

Der er estimeret 9600 partikler per cm3 luft. Det er desværre en relativ høj koncentration. Partikelantal er tilnærmelsesvis det samme som ultrafine partikler.

!Brændeovne og pejse

Der er en høj koncentration af brændeovne og pejse i Frederiksberg med i gennemsnit 189.0 enheder per km² - Se de landsdækkende variationer på kort »


Bemærk: De modellerede luftkvalitetsdata er beregnede årsmiddelkoncentrationer i 2 meters højde for året 2019. De modellerede data har udelukkende vejledende karakter og repræsenterer ikke egentlige målinger. Læs mere her »

Mere info om Luftforurening:

Luftforurening menes at være skyld i ca. 6.000 for tidlige dødsfald årligt i Danmark. Det svarer til, at den forventede levetid for befolkningen som helhed er reduceret med 6-9 måneder. Hertil kommer astma og andre følgesygdomme af luftforurening, der nedsætter livskvalitet.

Læs mere om Luftforurening her »

Se Luftforureningskort

Datakilder:
DCE - Nationalt center for Miljø og Energi - Luften på din vej

Trafikstøj

Der er trafikstøj på adressen Falkoner Alle 80, 2000 Frederiksberg. Støjen er vurderet at være 65-70 dB. Det er et støjniveau, der svarer til støjen fra en emhætte

Støjmålinger (dB)


55-60
55-60 dB
60-65 dB
60-65 dB
65-70 dB
65-70 dB
70-75 dB
70-75 dB
Over 75 dB
Over 75 db

Trafikstøjkort på Falkoner Alle 80, 2000 FrederiksbergKortet viser trafikstøj i området omkring Falkoner Alle 80, 2000 Frederiksberg. - Åbn stort kort


Støjdata stammer fra Miljøstyrelsens kortlægning af støjbelastede boliger i 2017 og er vejledende. Data er indsamlet og behandlet af kommunerne i hovedstadsområdet, Odense, Aalborg og Aarhus kommune samt Vejdirektoratet og Banedanmark. Der er primært indsamlet data for veje og jernbaner. Støjbelastningen er beregnet som et gennemsnit af den samlede mængde støj, der er indsamlet i løbet af et døgn på baggrund af trafiktællinger og vejrforhold.

Nedenstående tabel viser trafikstøj i 1.5 meters højde på Falkoner Alle 80, 2000 Frederiksberg om dagen:

StøjtypeLydstyrke
Større veje ingen registreret støj (*)
! Veje i by65-70 dB
Større jernbaneringen registreret støj (*)
Jernbane i byingen registreret støj (*)
Større lufthavningen registreret støj (*)
(*) "ingen registreret støj" kan skyldes manglende målinger.

Den samlede støjkortlægning vises på Miljøstyrelsens Støj-Danmarkskort og inkluderer også estimater for støj i 4 meters højde og om natten.

Mere info om Trafikstøj:

Det vurderes at flere tusinde danskere hvert år indlægges med forhøjet blodtryk eller hjertesygdom på grund af den ekstra risiko som trafikstøj giver. Vejstøj menes årligt at være årsag til 200-500 for tidlige dødsfald.
Læs mere om Trafikstøj her »

Se Støjkort

Datakilder:
Miljøstyrelsen

Hårdhed af drikkevand

Drikkevand på adressen Falkoner Alle 80, 2000 Frederiksberg har hårdhed: over 30. Det betyder at vandet er klassificeret som særdeles hårdt og det hårdeste (mest kalkholdige) vand man finder i Danmark. Hårdhedsgraden er baseret på et gennemsnit for kommunen. Vi anbefaler derfor, at du undersøger hårdhedsgraden hos dit lokale vandværk.
Vandets Hårdhed, dH
dH <4 dH 4-8 dH 8-12 dH 12-18 dH 18-24 dH 24-30 dH >30

Mere info om hårdhed af drikkevand:

Hårdt drikkevand medfører tilkalkning af elkedler, vaskemaskiner og toiletter og øget forbrug af vaske- og rengøringsmidler. Hårdt vand har ingen kendt skadelig effekt på helbredet. Læs mere om drikkevandets hårdhed her »

Se Hårdhedskort

Datakilder:
GEUSRisiko for oversvømmelse — Falkoner Alle 80, 2000 Frederiksberg

Ekstrem regn

Der kan være risiko for oversvømmelse ved kraftig regn og/eller regulære skybrud på adressen Falkoner Alle 80, 2000 Frederiksberg.

Ejendommen ligger ikke i en lavning, men overfladevand har svært ved at sive ned i jorden da befæstelsesgraden er høj og den hydrauliske ledningsevne er dårlig.

Lavninger

Falkoner Alle 80, 2000 Frederiksberg ligger ikke i en lavning og som udgangspunkt er risikoen for at regnvand samler sig på adressen under skybrud derfor lav.

Kortet nedenfor viser afløbsløse lavninger i landskabet. Nedløbsriste der kan lede overfladevandet i kloak er vist med sorte firkanter.

Ekstrem regn på Falkoner Alle 80, 2000 FrederiksbergRisiko for oversvømmelse ved ekstrem regn afhænger i høj grad af terrænet. Kortet ovenfor viser lavninger (markeret med blå) omkring Falkoner Alle 80, 2000 Frederiksberg. De blå områder viser den potentielle maksimale udbredelse af skybrudsrelateret oversvømmelse hvis alle lavninger bliver helt fyldt med vand. - Åbn stort kort
!Høj befæstelsesgrad
Den gennemsnitlige befæstelsesgrad i området omkring Falkoner Alle 80, 2000 Frederiksberg er 80 procent. Det betyder, at ca. 80 procent af overfladen er bebygget eller belagt med asfalt, fliser, brosten mv., der hindrer regn- og overfladevand at sive ned i jorden.
!Hydraulisk ledningsevne
I perioder med kraftig nedbør vil det øverste jordlag have en lav hydraulisk ledningsevne på 50 - 100 mm/dag i området omkring Falkoner Alle 80, 2000 Frederiksberg. Selv i ubebyggede områder vil regnvand derfor blive på overfladen og kun meget langsomt trænge ned i jorden.

Mere info om risiko for oversvømmelse ved skybrud:

Skybrud er meget voldsomme regnbyger, der forårsager oversvømmelse af kloakker og tagrender. Risiko for oversvømmelser kan have indflydelse på huspriser, forsikringspræmier og kloakafledningsafgifter. Inden et boligkøb er det derfor en god ide, at overveje risikoen for oversvømmelse ifm skybrud. Læs mere om skybrud her »
Lavningskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Grundvand

Falkoner Alle 80 ligger i et område hvor grundvand ikke ser ud til at udgøre en risiko ifm oversvømmelse.
Historiske grundvandsdybder 1991-2020

Den modellerede gennemsnitlige grundvandsdybde er 1.6 meter på adressen. Dybden er baseret på data fra hele perioden 1991-2020 i vinterhalvåret. Medtages usikkerhed/datavariation ligger den gennemsnitlige grundvandsdybde i intervallet 0.7 - 2.1 meter. Det ret store usikkerhedsinterval afspejler bl.a. (1) usikkerhed på den nummeriske model, (2) naturlige nedbørsvariationer og (3) usikkerhed på de målte grundvandssdybder i de geologisk boringer.

Baseret på de historiske observationer og den nummeriske grundvandsmodel er der ikke tegn på at Falkoner Alle 80 har problemer med højtliggende grundvand, for nuværende.

Historiske grundvandsdybder (1991-2020)
Falkoner Alle 80, 2000 Frederiksberg


Ekstrem regn på Falkoner Alle 80Kortet viser den modellerede dybde til grundvandet omkring Falkoner Alle 80. Kortudsnittet måler 1.600 x 800 meter og adressen er markeret med markør . Dybderne er baseret på historiske (1991-2020) målinger i vinterhalvåret (i geologisektionen længere nede på siden kan du få mere detaljeret information om de geologiske boringer tæt på adressen, hvorfra grundvandsdata stammer). Modelberegningerne er nedskaleret fra 100 m grid til 10 m grid med brug af maskinlæring. Områder med højt grundvand er markeret med blå farver, mens gule og orange farver svarer til et dybere grundvandsspejl. - Åbn stort kort
Fremtidige grundvandsstigninger i perioden 2041-2070

Der sker sandsynligvis ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen over de næste 40-50 år. I følge en modelberegning med et højt CO₂-niveau, så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (3.5 centimeter) i perioden 2041-2070.

Se 2041-70 ændringer på stort kort ».

Perioden 2071-2100

Der sker sandsynligvis heller ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen når vi kigger længere ud i fremtiden. I følge en modelberegning (igen med et højt fremtidigt atmosfærisk CO₂-niveau), så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (5.4 centimeter) i perioden 2071-2100.

Se 2071-2100 ændringer på stort kort ».Mere info om stigende grundvand:

Grundvandsspejlet er udtryk for et niveau i jorden - Under grundvandsspejlet er alle mellemrum i jorden mættet og fyldt med vand, og over grundvandsspejlet er jorden umættet med vand. Flere steder i Danmark ligger grundvandsspejlet tæt på overfladen. Med forventede klimaændringer og øget nedbør, vil grundvandet uværgeligt stige og områder hvor grundvandsspejlet når op til overfladen vil blive omdannet til sump. Eksperter mener, at affekten af grundvandsstigninger kan blive langt større for Danmark end effekten af havniveaustigninger i takt med, at klimaet ændrer sig. Læs mere om stigende grundvand her »

Grundvandskort »

Datakilde:
HIP

Vandløbsoversvømmelse

Falkoner Alle 80, 2000 Frederiksberg er ikke i umiddelbar risiko for oversvømmelse ifm forhøjet vandstand i nærmeste vandløb.

Vandløbsstigning

Kortet nedenfor viser områder der vil blive oversvømmet ved 1 meter vandstandsstining i nærmeste vandløb.

Oversvømmelsesrisiko fra vandløb på Falkoner Alle 80, 2000 FrederiksbergKortet ovenfor viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 100 cm over det normale niveau i nærmeste vandløb. Push-pin markøren angiver adressen Falkoner Alle 80, 2000 Frederiksberg. Data er stillet til rådighed af Klimatilpasning.dk. Se nærmere på det interaktive Vandløbsflodskort - Åbn vandløbskort

Mere info om risiko for oversvømmelse fra vandløb:

Ved massive vandløbsstigninger kan åer og vandløb gå over deres bredder og give oversvømmelser. Læs mere om oversvømmelse fra vandløb her »

Vandløbskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk
GeoMaticHavvand

Falkoner Alle 80, 2000 Frederiksberg ligger i en højde på 9.2 meter over havets overflade.

Havvand på Land

På grund af den høje placering er adressen ikke i risiko for oversvømmelse ved stormflod. Kortet nedenfor viser et ekstremt havniveau på 7 meter over normalen.

Stomflod og havvand på Falkoner Alle 80, 2000 FrederiksbergKortet viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 600 cm over det nuværende gennemsnitlige havniveau. Push-pin markøren angiver adressen Falkoner Alle 80, 2000 Frederiksberg. Med det interaktive stormflodskort kan du vurdere andre områder og vandstandsstigninger - Åbn stormflodskort

Mere info om risiko for oversvømmelse ved stormflod:

Stormflod er oversvømmelser, som skyldes ekstrem vandstand i havet. En stormflod kan finde sted når kraftig vind presser store vandmasser fra havet ind over land. Risiko for oversvømmelse ved stormflod er størst i lave marskområder som Vadehavet og i fjorde, hvor vinden kan presse vandet ind, uden at det har mulighed for at komme ud igen. Stormflodsoversvømmelser er næsten årlige tilbagevendende fænomener i udsatte områder Læs mere om oversvømmelse fra stormflod her »

Stormflodskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Oversvømmelsesdirektivet - Risikoområder

Plantrin 1

Falkoner Alle 80, 2000 Frederiksberg befinder sig ikke i et område, der er udpeget som højrisiko for havvands- eller vandløbsoversvømmelse under plantrin 1.

Se kort »

Plantrin 2

Adressen er heller ikke udpeget som højrisiko under plantrin 2.

Se plantrin 2 kort »

Mere info om oversvømmelsesdirektivet:

I forbindelse med EU's oversvømmelsesdirektiv har kystdirektoratet udpeget 14 afgrænsede risikoområder, hvor en større oversvømmelse fra havet, fjorde eller vandløb må anses som sandsynlig.

Læs mere om oversvømmelsesdirektivet »

Datakilder:
KystdirektoratetBoligfakta og Økonomi — Falkoner Alle 80, 2000 Frederiksberg

BBR oplysninger

Bygningen på Falkoner Alle 80 i Frederiksberg er opført i 1936 og indeholder 0 værelser og fordelt på 146 m2. Disse og mange andre ejendomsoplysninger er samlet i Bygnings- og Boligregistret (BBR). På DinGeo bruger vi BBR bredt og i kombination med andre geodata, f.eks. når vi vurderer risiko for oversvømmelse, radonforurening osv., samt ved computerberegnede ejendomsvurderinger. Vi har samlet nogle af de vigtigste BBR data nedenfor.

Generelle BBR informationer
Anvendelse Enhed til parkering af flere end to køretøjer i tilknytning til boliger
Boligtype Andet (bl.a. institutioner og erhverv)
Opførselsesår 1936
Ombygningsår -
Fredning -
Ejerforhold Aktie-, anpart- eller andet selskab (undtagen interessent­skab)
Køkkenforhold -
Antal Etager 1
Antal toiletter 0
Antal badeværelser 0
Antal værelser 0

BBR materialer og installationer
Ydervægsmateriale Mursten
Tagmateriale Tagpap med stor hældning
Varmeinstallation Ingen varmeinstallation
Opvarmningsmiddel -
Supplerende varme -
Vandforsyning Blandet vandforsyning
Afløbsforhold -

BBR arealer (Bygning nr. 5)
Bygning, Samlet areal 146 m2
Boligstørrelse 146 m2
Areal til erhverv 146 m2
Vægtet Areal 292 m2

!Andre udvalgte BBR data

BBR databasen indeholder desuden følgende informationer om ejendommen.

Mere end én bygning

Der er registreret tre andre bygninger på adressen:

 • Bygning nr. 11: Bygning til energidistribution opført i 1936 | areal: 29 m²
 • Bygning nr. 1: Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus opført i 1936 | areal: 2221 m²
 • Bygning nr. 8: Udhus opført i 2011 | areal: 84 m²
Det kan være svært at tage højde for de tilhørende bygninger f.eks. ifm. bygningens computerberegnede ejendomsvurdering.

Mere end en matrikel

Der er registreret 4 matrikler på adressen:

 • FREDERIKSBERG - matrikel 57b
 • FREDERIKSBERG - matrikel 57bo
 • FREDERIKSBERG - matrikel 57bp
 • FREDERIKSBERG - matrikel 57bq

BBR Noter

Udover de numeriske data er der følgende noter registreret i BBR:

 • BRANDSIKRINGBBR-oplysningerne er sidst opdateret den 2 juli, 2024 - opdater

Du kan rette BBR oplysningerne online hvis du ejer ejendommen (kræver NemId):
Ret BBR-oplysninger


BBR meddelelse

Hent den officielle BBR meddelelse for Falkoner Alle 80, 2000 Frederiksberg. Tryk på knappen for at hente PDF-filen via bbr.dk.

Hent BBR-Meddelelse

Du kan finde mange flere officielle dokumenter blandt ejendommens dokumenter.

Mere info om BBR:

Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register, der indeholder grunddata om bygnings- og boligforhold for samtlige bygninger i Danmark.

BBR-oplysningerne danner grundlag for beregningen af bl.a. ejendomsværdiskat og afgifter til vand, varme og renovation. Som boligejer er du ansvarlig for, at BBR-oplysningerne er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Hvis der er fejl i BBR oplysningerne, er det boligejerens ansvar, at sørge for, at de bliver rettet. Læs mere her » Urigtige oplysninger kan resultere i en bøde på op til 5.000 kr.

Læs mere om BBR data her »

Datakilder:
ois.dk

Energimærke

Ejendommen på Falkoner Alle 80 har energimærke D.
Bemærk: Energimærket omfatter flere boligenheder.

Det nuværende energimærke

A 2020A2015A2010BCDEF fill-opacity="0.7"G

Energimærket er gyldigt fra 13. marts 2017 til 13. marts 2027.

Ifølge BBR er bygningen opført i 1936. Når der tages højde for bygningens alder så er et D-energimærke faktisk OK og i den bedre ende af landsgennemsnittet for bygninger med tilsvarende alder (bygninger fra 1931-1950 har typisk energimærke D, E, F eller G; Se figur nedenfor). Energimærket er derfor en indikation på en fin bygningskvalitet og vedligehold.

Typiske energimærker opdelt efter byggeperioder


Sammenligning af energimærket D for ejendommen på Falkoner Alle 80 (byggeår: 1936) med bygninger fra samme byggeperiode ().


!Energiforbedringer

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2015, så et energimærke D efterlader plads til forbedring. Med hele 14 forslag til energiforbedringer er der faktisk gode muligheder for at forbedre bygningens energieffektivitet. Energiforbedringerne fokuserer på etageadskillelse, loft, ovenlys, solceller, vinduer, vægge mod uopvarmet rum, yderdøre og ydervægge.

Forbedringsforslag - Oversigt

ForslagÅrlig besparelseInvesteringRentabel
Ydervægge: Indvendig efterisolering af brystninge. 298.900 kr7.845.900 kr
Etageadskillelse: Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder.180.300 kr3.291.400 kr
Solceller: Bygning 4: Etablering af solcelleanlæg.58.700 kr560.000 kr
Loft: Udvendig efterisolering af kvistflunke og kvisttag.58.300 kr1.015.700 kr
Vægge mod uopvarmet rum: Efterisolering af skillevægge mod uopvarmet tagrum.35.000 kr587.100 kr
Solceller: Bygning 3: Etablering af solcelleanlæg.17.600 kr168.000 kr
Solceller: Bygning 1: Etablering af solcelleanlæg.9.400 kr98.000 kr
Solceller: Bygning 2: Etablering af solcelleanlæg.9.400 kr98.000 kr
Vinduer: Udskiftning af vinduer.621.600 kr39.087.200 kr
Loft: Udvendig efterisolering af skråvægge.48.500 kr4.419.400 kr
Yderdøre: Montage af ny massiv, isoleret yderdør21.500 kr776.000 kr
Yderdøre: Terrassedør: Udskiftning til ny terrassedør.10.900 kr720.100 kr
Loft: Efterisolering af hanebåndsloft.7.900 kr891.300 kr
Ovenlys: Udskiftning af ovenlysvinduer til trelags energvinduer., 2.800 kr234.600 kr

Forklaring til kolonnerne:
Årlig besparelse angiver hvor stor en økonomisk besparelse i varmeudgifter, der vurderes at kunne realiseres med den givne forbedring. Investering er den estimerede engangsudgift forbundet med forbedringen. Rentabelt er er markeret hvis de årlige besparelser kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen.
Bemærk: De listede forbedringer omfatter hele ejendommen (ikke kun denne bolig).

Energimærkerapporten indeholder desuden seks andre forslag, der bør overvejes; I det mindste i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse. Hvis alle energibesparelser gennemføres kan bygningen opnå energimærke C.

Energimærke efter forbedringer

A 2020A2015A2010BCDEF fill-opacity="0.7"G

Det nuværende energimærke () kan forbedres1 trin via rentable forbedringer () og 1 trin med alle forbedringerne ().

Grønne investeringer i bygningen på Falkoner Alle

De 14 forbedringsforslag listet i oversigten repræsenterer grønne investeringer, der reducerer energiforbruget, hjælper miljøet, mindsker CO₂ udledningen og giver årlige besparelser på boligopvarmning:

 • CO₂ udledning: Energiforbedringer kan reducere bygningens CO₂ udledning med 37 procent. Med sit nuværende energimærke udledes 1.098,15 ton CO₂ årligt. De foreslåede energiforbedringer kan hjælpe med at reducere denne udledning - Hvis alle 14 energiforbedringer implementeres, så kan udledningen reduceres med 408,69 ton.
  Læs mere om CO₂ reduktion
 • Indeklima: Energiforbedringer har oftest den positive bivirkning, at du får en sundere bolig med et bedre indeklima. F.eks. er forslaget Indvendig efterisolering af brystninge (pris: 7.845.900 kr), en god mulighed for at mindske eventuelle problemer med træk, fodkulde og kuldenedfald.
  Læs mere om indeklima her
 • Varmeregning: Med de rentable energiforbedringer kan der årligt spares 655.500 kr. på varmeregningen. Hvis alle 14 energiforbedringer implementeres kan der spares hele 1.369.900 kr
  Læs mere om boligopvarmning
 • Værdiforøgelse: Med alle de foreslåede energiforbedringer og et nyt C-energimærke, vurderer vi, at bygningen vil opleve en værdiforøgelse på 67.160 kr. Hvis kun de rentable energiforbedringer udføres vil det nye energimærke C give en værdiforøgelse på 67.160 kr.
  Læs mere om udregningerne
 • Offentlige tilskud: Sparenergi.dk har samlet information Muligheder for offentlige tilskud til energirenovering af Falkoner Alle 80.
 • Lånemuligheder: Hvis du skal låne penge til energirenoveringer, så er pengeinstitutter stort set altid positivt indstillede fordi det simpelthen er gode investeringer, der giver vedvarende besparelser på varmeregningen. Falkoner Alle 80 er endda i den specielle situation at 8 renoveringer er markeret som rentable.
 • Teknologisk fremskridt: Den foreslåede investering i solceller har i energirapporten en anslået pris på 560.000 kr. Prisen på solceller falder løbende samtidig med at deres effektivitet stiger. Det betyder samlet set at prisen på solcelleenergi i dag er nede på ca. en tredjedel af hvad den kostede for 10 år siden.
Boliginvestering, der (1) med offentlige tilskud giver (2) et bedre indeklima, (3) højere boligværdi, (4) økonomiske besparelser på varmeregningen og (5) en klimamæssig gevinst er i vores optik win-win-win-win-win.

Energimærkedata stammer fra den elektroniske energimærkerapport. Download rapporten her »
Sidst opdateret den 15 april, 2020 - opdater


Falkoner Alle 80, 2000 Frederiksberg
Ejendomsfoto fra 2017 - Billedet stammer fra det elektroniske energimærke »

Mere info om Energimærket

Energimærket er en form for varedeklaration, der synliggør en bygnings energiforbrug. Energimærket udarbejdes normalt som en hjælp til boligkøber eller -lejer når en bygning eller lejlighed skal sælges eller udlejes.

Boligkøber kan bruge energimærket til at
 1. Sammenligne energimærket med andre bygninger fra samme byggeperiode. Energimærket er en god proxy for bygningskvalitet og -vedligehold.
 2. Få en realistisk ide om varmeomkostningerne i den nye bolig.
 3. Kigge på de rentable forbedringer, der ofte er lavthængende frugter til en øjeblikkelig forbedring af boligen. Udskudte og manglende energiforbedringer kan evt. også bruges ift afslag i pris.

Boligejer bør specielt fokusere på forbedringsforslag, der kan nedsætte varmeregning og CO₂ udledning samt give bedre indeklima og højere boligværdi. DinGeo hjælper med, at holde dig ajour med mulighederne for tilskudsordninger og tilbud på energivenlige boliginvesteringer.

Læs mere om data og datakilder her »

Datakilder:
SparEnergi.dk

Boligopvarmning

Der er ikke registreret nogen primær opvarmningsinstallation på Falkoner Alle 80, 2000 Frederiksberg. Der er ikke registreret supplerende varmeinstallationer.

!Varmeforbrug iflg energimærkerapport

Bygningen på Falkoner Alle 80, 2000 Frederiksberg er med det nuværende energimærke D relaltiv dyr at opvarme (se energimærkedata).

Energimærkerapporten angiver et opvarmningsareal på 14016 m2 for hele bygningen og et estimeret samlet årligt energiforbrug på 7.788,3 MWh/år. I energimærkerapporten er energiforbruget omregnet til en samlet estimeret varmeudgift på 5.127.200 kr/år, baseret på en energipris på 471,46 kr. per MWh.

Bygningen har et areal på 146 m2. Hvis vi antager at bygningens samlede varmeregning, fordeles ift de enkelte enheders areal så vil den årlige varmeomkostning være 81,128 kr/år.

Beregnet årlig varmeomkostning
81,128 kr/år

Note: Der er tale om et estimat. Den faktiske varmeregning afhænger af beboernes energivaner. Estimatet stammer fra 2017 og tager ikke højde for eventuelle ændrede energipriser siden da.

Fjernvarme

Falkoner Alle 80, 2000 Frederiksberg ligger i et område hvor der er mulighed for fjernvarmeforsyning fra Frederiksberg Fjernvarme A/S. BBR-oplysningerne viser dog ikke om boligopvarmningen rent faktisk også er fjernvarme.

Du kan beregne den faktiske pris på baggrund af det konkrete forbrug samt varmeforsynings takstblad, som typisk er tilgængeligt på forsyningens hjemmeside. Hjemmesiden for Frederiksberg Fjernvarme A/S finder du her: http://www.frb-forsyning.dk/.

Mere info om Boligopvarmning

Boligopvarmning er en betydelig post på boligbudgettet, som varierer meget, både over tid, opvarmningsform og så sandelig også geografisk fra den ene varmeforsyning til den næste.

I disse år har fjernvarmen vokseværk og flere og flere boliger tilsluttes. Det er en god udvikling - Fjernvarme er den miljømæssigt reneste opvarmningsform og i mange tilfælde også den billigste. DinGeo har samlet forsyningsområderne for alle 400+ danske fjernvarmeværker og sammenkoblet disse med flere andre fjernvarmedata-registre, inklusiv fjernvarmepriser.

Læs mere om data og datakilder her »
Læs mere om Frederiksberg Fjernvarme A/S her »


Hæftelser

Der er er ingen egentlige hæftelser på ejendommen Falkoner Alle 80, 2000 Frederiksberg.Adressens tinglysningsdata er sidst opdateret 12 marts, 2024  -  opdater

Du kan finde mere info, inklusiv ejeroplysninger, med et opslag direkte på tinglysning.dk »


Mere info om Hæftelser:

En hæftelse er en økonomisk forpligtelse eller et krav i ejendom. Nogle hæftelser er helt eller delvist afdragede og repræsenterer derfor ikke nødvendigvis boligejernes låneforpligtelser. Hæftelser er typisk tinglyste pantebreve, ejerpantebreve og realkreditpantebrev. Læs mere om Hæftelser her »

Datakilder:
Tinglysning.dk

Fejl ved opslag af Frededede og Bevaringsværdige Bygninger

Vi kunne desværre ikke finde data på ejendommen.

Mere info om fredede og bevaringsværdige bygninger:

Registeret over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB) indeholder ca. 355.000 bevaringsværdige bygninger og ca. 9.000 fredede bygninger.
Hvis en bygning er fredet og/eller bevaringsværdig kan der være restriktioner omkring renovering og ombygning. På den anden side kan der også være økonomiske fordele ved at eje et fredet eller bevaringsværdigt hus. Læs mere her »

Datakilder:
Kulturministeriet, Fredede og bevaringsværdige bygningerLokalområdet — Falkoner Alle 80, 2000 Frederiksberg

Naboerne
formuende og ressourcestærke børnefamilier

Den mest almindelige husstandstype i og omkring Falkoner Alle 80, 2000 Frederiksberg er formuende og ressourcestærke børnefamilier , d.v.s. conzoom®-typen Solsiden.

Solsiden

Solsiden
formuende og ressourcestærke børnefamilier

 • Børnerige familier i store huse
 • Bor i attraktive områder i større byer
 • Høj købekraft
 • Betaler gerne ekstra for kvalitet
 • Velorienterede og interesserede
 • Miljøinteresserede

Geodemografi

De, der bor på Solsiden er typisk par over 40 år med mange børn. Uddannelsesniveauet er højt. En fjerdedel har en lang videregående uddannelse, en tredjedel har en mellemlang videregående uddannelse eller en bachelorgrad. Som resultat heraf er flere topledere eller besidder høje stillinger, hvis de da ikke er selvstændige eller forskere. Selv de ældste i denne type arbejder i stor udstrækning stadigvæk. Derfor er husstandsindkomster i millionklassen ikke ualmindelige og deres formue er typisk det dobbelte af deres årsindkomst. De fleste på Solsiden er ikke overraskende til at finde i den øvre middelog overklassen

De store liebhaverboliger ligger naturligvis på Solsiden. Husene er ofte på op til 180 m² eller mere og har den bedste beliggenhed i de mest eftertragtede kvarterer i storbyerne. Fælles for dem er beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed og de fleste har udsigt til sø, hav eller åbne landskaber. Ejendomsvurderingerne følger sjældent med de reelle handelspriser, men omvendt er priserne meget påvirkelige i krisetider. Det har mange mærket. En del har også et stort sommerhus eller feriebolig i udlandet, hvoraf mange er til en værdi på over to millioner kroner. De fleste har bil

Næsten hver fjerde har CVR-nummer på den private adresse i form af enten en konsulentvirksomhed og et eller flere finansielle holdingselskaber

 

Adfærd, livsstil og holdninger

Karrieren fylder en del for Solsiden, både i kalenderen og i hjertet. Jobbet bringer dem ofte på tværs af landet eller længere. I så fald vælger de at transportere sig i bil eller fly frem for kollektiv transport på landjorden

Det betyder dog ikke, at de ikke får rørt sig, for Solsiden prioriterer faktisk deres træning højt. Når de skal motionere, er det heldigt, at de bor tæt på naturskønne områder, da træningen ofte foregår udenfor. Måske er de i gang med at træne op til et triatlon, for der er mange, som dyrker både løb, svømning og cykelløb

Digitalt er Solsiden rigtig godt med, idet de både anvender og føler sig trygge ved den moderne teknologi. De handler en del på nettet - også dagligvarer. Desuden får de en strøm af nyheder og informationer online, heriblandt den daglige opdatering på kurs- og renteudviklingen på deres aktier og obligationer. Internettet bruges også til at holde sig opdateret om nyheder, politik, investeringer, rejser og de sociale medier. To tredjedele er på Facebook, mens en tredjedel er på LinkedIn og der er også kommet gang i Twitter. Solsiden opfatter ikke sig selv som særligt spirituelle, måske snarere fornuftige. Alligevel er de begyndt at gå i kirke oftere. Liden sættes ikke til skæbnen: Mange er syge- og sundhedsforsikrede, har opsparinger, tyverialarm, vejhjælp og de køber ikke ting, før de har råd til dem

Selvom man bor på Solsiden, kan man godt trænge til, at solen også skinner fra en ny vinkel. Derfor har mange været på solferie, storby- og kulturferie eller en forlænget weekend flere gange i det forløbne år. Ferierne er højt prioriterede og familien rejser gerne sammen. De undgår dog i videst muligt omfang at køre i bil til destinationen og aldrig i bus. I stedet lejer de hellere en lækker bil, når de kommer frem til lufthavnen på deres destination

Du kan ofte spotte typen i teatret og på museer. De vil til gengæld ikke bruge meget tid på tv eller radio, men foretrækker at vælge deres underholdning selv, når det passer dem bedst

Solsiden læser færre og færre aviser, til gengæld læser de Computerworld, Tænk, Bo Bedre, Gastro, Spis Bedre, Mad & Bolig og Rum samt forskellige modemagasiner for mænd og kvinder. Dertil kommer sikkert en række udenlandske tidsskrifter. I de mange livstilsmagasiner finder de inspiration til familien og nye opskrifter, som de gerne kaster sig ud i. Ingredienserne til disse finder de ofte i specialbutikker og de betaler gerne ekstra for god kvalitet

De er i højere grad Moderne-individorienterede og Moderne, men en del er også Fællesskabsorienterede

Solsiden er således ikke bekymrede over den hastighed, som samfundet og globaliseringen udvikler sig i. Derudover mener de ikke, at der er stor forskel mellem rig og fattig i Danmark eller at penge skulle være en målestok for, hvordan man klarer sig. De mener, at miljøet er vigtigere end industriens vækstvilkår, og at det ville være i orden at indføre flere rygeforbud. Udenrigspolitisk støtter de Danmark som en aktiv spiller

Ved det seneste folketingsvalg var højrefløjen Solsidens favorit og de er gode til at bruge deres stemmeret
Mere info

Conzoom® er et databaseret segmenteringsværktøj, der opdeler de danske husstande i 36 forskellige typer. Med et DinGeo-adresseopslag får du gratis adgang til Conzoom® og et indblik i den gennemsnitlige husstand i området: Forbrugeradfærd, livsstil, holdninger, alder, antal af børn, indkomst, formue, osv.. Læs mere om Conzoom® »

Conzoom®-typen på en given adresse ændres løbende. Det skyldes dels den generelle almindelige udvikling i Danmark, men også lokalområdets til- og fraflytning. DinGeo opdaterer løbende Conzoom® - På Falkoner Alle 80 er data sidst opdateret 4 juni, 2024.

Datakilde: Geomatic

Sådan stemmer naboerne

Falkoner Alle 80 hører til afstemningsområdet 10. Kreds, Bülowsvej hvor der er 10.700 stemmeberettigede borgere.

Valgdeltagelse

Der var 9.550 i 10. Kreds, Bülowsvej, der afgav deres stemme. Det svarer til en flot valgdeltagelse på hele 89.3 procent, hvilket er over landsgennemsnittet på 84.5 procent.

Folketingsvalget 2019
Ved folketingsvalget i 2019 var De Radikale det største parti i afstemningsområdet 10. Kreds, Bülowsvej med 1.838 stemmer. Det svarer til 19.2 procent af de afgivne stemmer.

Grafen nedenfor viser valgresultatet for 10. Kreds, Bülowsvej (venstre søjle) i forhold til landsresultatet (højre søjle).

Højdespringer

De Radikale fik relativt set mange stemmer i afstemningsområdet 10. Kreds, Bülowsvej, med et indeks på 224 i forhold til landsgennemsnittet.

Underperformer

Kristendemokraterne klarede sig relativt set dårligst i afstemningsområdet 10. Kreds, Bülowsvej, med et indeks på 32 i forhold til landsgennemsnittet.

Mere info om Valgdata:

Afstemningsområder er den mindste administrative inddeling i Danmark. Valgdata fra det lokale afstemningsområder giver et godt indblik i lokalområdet.

Læs mere om data her »

Datakilder:
Den danske valgdatabase

Risiko for indbrud

Baseret på Rigspolitiets statistiske opgørelser vurderes indbrudsrisiko på Falkoner Alle 80, 2000 Frederiksberg at være lav.

Meget lav0.0-0.5 percent Lav 0.5-1.5 percent Mellem 1.5-3.0 percent Høj 3.0-6.0 percent Meget høj >6.0 percent

I perioden fra første kvartal 2016 og frem til og med andet kvartal 2018 er der anmeldt 311 indbrud i et område på en kvadratkilometer omkring Falkoner Alle 80. Indenfor 1km2-kvadratcellen er der 10914 adresser. Omregnet betyder det at der i perioden årligt har været hvad der svarer til 11.40 indbrud per 1000 adresser. Det giver en estimeret indbrudsrisiko på 1.14 pct.


Grafen nedenfor viser den tidslige fordeling af indbrud.

!Lav opklaringsprocent i 2000 Frederiksberg

Opklaringsprocenten i 2000 Frederiksberg er lav. I perioden 2011-2018 blev kun 5-6% af alle indbrud opklaret. Det svarer meget godt til landsgennemsnittet på fem procent.


Mere info om Indbrudsrisiko:

Danmark har en trist rekord - Vi er det land i EU, der har flest indbrud pr. indbygger. Der er god grund til at 56 procent af danskerne er bekymret eller meget bekymret for at få indbrud i deres bolig. DinGeo viser landets mest detaljerede indbrudsrisiko, baseret på et detaljeret geodatasæt med en historisk oversigt over antallet af indbrud indenfor kvadratkilometerceller.

Kun fem procent af alle indbrud i Danmark bliver opklaret. Men der er store geografiske forskelle på, hvor mange indbrud der bliver opklaret. DinGeo viser chancen for at politiet opklarer indbrud i din by. Læs mere om Indbrudsrisiko her »

Indbrudsrisiko på kort

Datakilder:
Rigspolitiet: Statistik
Danmarks Radio: Se, hvor få indbrud politiet opklarer i din by

Skoledistrikt Skolen ved Bulowsvej

Falkoner Alle 80 hører under skoledistriktet Skolen ved Bulowsvej. I skoledistriktet er der én folkeskole, nemlig Skolen ved Bulowsvej.

Skolen ved Bulowsvej

Skolen ved BulowsvejSkolen ved Bulowsvej, Fuglevangsvej 8 i Frederiksberg Kommune.
Ældste klasse:
9. klasse
Gns trivsel:
3.65
Undervisningseffekt:
0.0
Forældre indkomst:
474.234 kr.
Afstand:
589 meter
Info om Skolen ved Bulowsvej

Mere info om Skoler:

Skolevalget er af de vigtigste valg forældre tager på vegne af deres børn. Skoledata kan være et godt værktøj til at få indsigt og viden inden man vælger skole. DinGeo har samlet og kombineret en lang række skoledata (og skoledistriktsdata) således, at du på alle adresser kan få basal information om den lokale folkeskole. De enkelte tal er markeret med en pil op når de er højere/bedre end landsgennemsnittet, en rund gul skive når de rammer tæt på gennemsnittet og en rød pil ned når tallet er under gennemsnittet. Læs mere her »

Se skoledistrikt Skolen ved Bulowsvej på kort

Bredbåndsmuligheder

Gode bredbåndsmuligheder med COAX

Der er gode bredbåndsmuligheder på Falkoner Alle 80, 2000 Frederiksberg.

 • Fibernet: ikke endnu tilgængeligt
 • COAX bredbånd (kabel-TV): 7 forskellige udbydere med hastighed op til 1000 / 100 Mbit/s
 • xDSL bredbånd (telefonstik): 10 forskellige udbydere med hastighed op til 33 / 2 Mbit/s *

Se fibernet dækningsgrad omkring Falkoner Alle 80God mobildækning

Der er god 4G mobildækning på Falkoner Alle 80 med vejledende downloadhastighed op til 50 - 100 Mbit/s. I Danmark findes der tre store mobilnetværk, der håndterer mobiltelefoni og mobilt bredbånd. På Falkoner Alle 80 er dækningen for de tre netværk:

 • TDC: 50 - 100 Mbit/s
 • Tre: 20 - 30 Mbit/s
 • Telia-Telenor: 50 - 100 Mbit/s

Se 4G-dækningskort på Falkoner Alle 80


Data sidst opdateret 11 februar, 2022

Du kan finde meget mere information og de bedste adresserelevante tilbud på siden
Internet og Mobildækning Falkoner Alle 80, Frederiksberg
Se data direkte på tjekditnet.dkMere info om Bredbånd:

For moderne familier er digital infrastruktur efterhånden en nødvendighed på linje med drikkevand, elektricitet, offentlig transport o.s.v. De fleste boligkøbere inddrager bredbåndsmuligheder i deres boligsøgning og udenlandske undersøgelser har vist en målbar indflydelse på salgspriserne. Læs mere her »

Se fibernetdækning på kort

Se 4G-dækning på kort

Geologi

Jordarten under Falkoner Alle 80, 2000 Frederiksberg er Moræneler.

Moræneler er den mest almindelig jordart i Danmark og dækker 39 procent af Danmarks kortlagte arealer. Moræneleret er specielt dominerende på Fyn, Sjælland og øerne. Det er aflejret under en af de mange Pleistocæne istider, der har dækket Danmark over de sidste par millioner af år. Moræneler er sandet og siltet ler og med spredte sten og blokke fra det sydlige Norge og Sverige samt i østersøområdet.

Moræneler
Typisk moræneler med spredte store sten og blokke (Foto P.R. Jakobsen, GEUS).

Moræneler kan være følsomt overfor udtørring, hvorved jorden kan sætte sig og bygninger kan få sætningsskader. Det er specielt et problem under tørre og varme somre (f.eks. 2018).

Moræneler er ofte næsten uigennemtrængelig for vand og ved kraftig regn vil nedbøren derfor kun i meget lille omfang synke ned i jorden, men derimod strømme på overfladen, hvilket øger risiko for oversvømmelser.

Moræneler indeholder ofte små koncentrationer af uran og thorium, som under henfald frigiver Radon. Moræneler under boligen øger derfor risiko for Radon i indeluften.

Mere info om Geologi:

Danmarks Jordartskort viser hvilke jordarter der ligger under pløje- og kulturlaget, typisk i ca. 1 meters dybde. De forskellige jordarter har forskellige egenskaber, der er vigtige i forhold til f.eks. risiko for sætningsskader, hydraulisk konduktivitet og risiko for oversvømmelse ved kraftig nedbør, og radonforurening af boligens indeluft.

Husk at du kan finde yderligere geologisk information fra de omkringliggende boringer (se nedenfor).

Se på kort

Læs mere om jordarter her »

Datakilder:
GEUS

Mere info om Boringer:

Der er udført mere end 300.000 undergrundsboringer i Danmark. DinGeo viser de boringer, der ligger tættest på opslagsadressen, med basale boringsoplysninger samt link til detaljerede borerapporter. Borerapporterne indeholder ofte nyttig og relevant informationer om geologi og grundvandsdybder. Læs mere om boringer her »

Datakilder:
GEUS

Geologiske boringer i nærheden af Falkoner Alle 80

Den nærmeste overfladenære boring ligger 36 meter væk. Boringens lokalitet er navngivet Falkoner Alle/Godthåbsvej/Sindshvilevej. Boringen blev afsluttet 13 november, 1967. Brøndborer var Geoteknisk Institut. Formålet med boringen var Geoteknisk boring/midlertidig grundvandssænkning og anvendelse er ikke angivet. Boringen nåede en dybde på 5.3 meter. Du kan finde mere information i borerapporten 201. 4163 ».

Tabellen nedenfor lister de 10 nærmeste boringer sorteret efter afstand fra Falkoner Alle 80.

Afstand, m Formål Dybde, m Borerapport
36 Geoteknisk boring 5.3 201. 4163 »
87 106.7 201. 118 »
110 Geoteknisk boring 7.0 201. 4165 »
124 Moniteringsboring 14.2 201. 6705 »
124 2.0 201. 6539 »
130 5.0 201. 6540 »
133 201. 6538 »
139 4.0 201. 6537 »
199 Forureningsbor. 201. 7477 »
205 21.5 201. 8750 »

Hvor langt er der fra Falkoner Alle 80
til nærmeste

Risikovirksomhed

Kødbyens Maskincentral
Kolonne 2


Afstand: 2,50 km


Kort Læs mere

Vindmølle

Højde: 50 m
Kapacitet: 600 kW


Afstand: 5,00 km


Kort Læs mere

Mobilmast

Hostrups Have 29
1954 Frederiksberg C


Afstand: 64 meter


Kort Læs mere

Apotek

Apoteket Godthåb


Afstand: 82 meter


Læs mere

Dagligvare

Fakta butik 367


Afstand: 99 m


Læs mere

Renseanlæg

Lynetten renseanlæg


Afstand: 4,96 km


Læs mere

Daginstitution

Børnehuset Adilsvej


Afstand: 188 m


Læs mereDinGeo oversigter

Info om Postnummer: 2000 Frederiksberg
Info om vej: Falkoner Alle
Stamoplysninger for Falkoner Alle 80, 2000 Frederiksberg
Geografiske koordinater 55.68480017°N, 12.53828194°Ø
Højde over havets overflade 9,2 m.o.h.
Sogn Sankt Thomas Sogn »
Politikreds Københavns Politi
Adressens Id cf7f1692-6831-4de0-b11b-8d5b5f79fa6b
Adgangsadresse Id 0a3f507b-45d4-32b8-e044-0003ba298018
BFE nummer 100026478

Stamoplysninger:

Vi har samlet diverse stamoplysninger på Falkoner Alle 80, 2000 Frederiksberg.