DinGeo — i hele Danmark

Mariendalsvej 6, 2000 Frederiksberg

DinGeo har samlet informationer på Mariendalsvej 6 i én detaljeret boligrapport.

Ejendommen ligger i Frederiksberg Kommune og tilhører skoledistriktet Skolen på Nyelandsvej. De nærmeste naboer er typisk højtlønnede enlige og par, der tilhører de øverste socialklasser. Den årlige risiko for indbrud er relativ lav, 0.69 procent i området. Generer openAI beskrivelse

Matrikelkort Mariendalsvej 6

Luftfoto af Mariendalsvej 6, 2000 Frederiksberg. Matriklen er markeret med den grønne polygon.

Se flere fotos


Bemærk: Dingeo boligrapporten består udelukkende af offentligt tilgængelig geodata - læs mere om DinGeo og vores datakilder her.

Sundhed — Mariendalsvej 6, 2000 Frederiksberg

Radon

Baseret på den overordnede radonklassificering og lokale geologiske forhold vurderes radonrisiko på Mariendalsvej 6, 2000 Frederiksberg at være Meget lav.

Meget lavRadonrisiko Lav Radonrisiko Mellem Radonrisiko Høj Radonrisiko Meget højRadonrisiko
!Radonklassificering

Mariendalsvej 6, 2000 Frederiksberg ligger i den gamle Frederiksberg kommune, der er klassificeret som Radonklasse 1 den næstlaveste klassificering. Det betyder at 0,3%-1% af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på 200 Bq/m3 eller mere (WHO anbefaler at koncentrationen ikke overstiger den øvre grænseværdi på 100 Bq/m3). Som udgangspunkt er risiko for Radon i boligen derfor lav.

Radonklasse 1 klassificeringen stammer fra den landsdækkende radonundersøgelse fra 2001. Undersøgelsen inkluderede 9 målinger i den gamle Frederiksberg kommune. Af de 9 målinger var den højeste radonkoncentration 90 Bq/m3 og middelkoncentationen var 28 Bq/m3.

Geologi

Det geologiske underlag på Mariendalsvej 6, 2000 Frederiksberg er Ferskvandsdannelser (Se Geologi og Geoteknik), der ikke øger risikoen for Radon.

BBR data om byggeår kunne desværre ikke findes

BBR data om bygningens kælderforhold kunne desværre ikke findes

Radon i danske boliger
Der er lav risiko for Radon på Mariendalsvej 6, 2000 Frederiksberg.

Mere info om Radon:

Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart, der dannes i jord -og bjergarter, som indeholder thorium og uran. Radon trænger ind i boliger fra undergrunden. Gasarten kan hverken ses, lugtes eller smages.

DinGeo angiver risiko for Radon, og inkluderer ikke egentlige målinger indefra boligen...
Læs mere om Radon her »

Se radonkort

Datakilder:
Risø, Statens Institut for Strålehygiejne, GEUS

Jordforurening

Ingen registreret jordforurening på grunden

Der er ikke registreret jordforurening på ejendommen Mariendalsvej 6, 2000 Frederiksberg.

xManglende oplysninger om olietank

Vi mangler BBR oplysninger om olietanke på ejendommens grund.

!Jordforurening i nærområdet

Selvom der ikke er registreret jordforurening på ejendommens grund, så er det stadig værd at bide mærke i, at der indenfor en radius på ca. 500 meter fra adressen er 74 jordforureninger. Det er et meget højt antal. Blandt det totale antal jordforureninger er 50 egentlige jordforureninger (type V2), mens 24 er mulige forureninger der ikke endnu er undersøgt (type V1).

Jordforureningskort på Mariendalsvej 6, 2000 FrederiksbergKortet ovenfor viser jordforurening i området omkring matriklen 12k-Frederiksberg, der hører til Mariendalsvej 6, 2000 Frederiksberg. De røde omrader er egentlige jordforureninger (V2) og blå områder er mulige forureninger, der ikke endnu er undersøgt (V1). - Åbn stort kort

Jordforureningsattest

Download en officiel jordforureningsattest for Mariendalsvej 6, 2000 Frederiksberg. Tryk på knappen og en PDF-fil vil blive dannet via Danmarks Miljøportal.

Download Jordforureningsattest

Mere info om jordforurening:

Forurenet jord truer grundvandet, naturen og menneskers sundhed. Spredt ud over Danmark er der mere end 15.000 grunde, der er forurenede af industri, affald og tankanlæg. Dertil kommer et tilsvarende antal grunde der muligvis er forurenede. Desuden er der i Danmark omkring 200.000 sløjfede olietanke, der udgør en væsentlig risiko for uregistreret jordforurening af specielt parcelhusgrunde.

Ved boligkøb skal du altid tjekke jordforurening og olietank. Olietank bør være registreret i BBR.

Læs mere om jordforurening her »
Læs mere om olietanke her »

Se Jordforureningskort

Datakilder:
Danmarks Miljøportal

Jordforureninger (V2) tæt på Mariendalsvej 6, Frederiksberg
LokalitetAfstand (meter)NuanceringStofferMere info
Mariendalsvej 4A, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00188
9? -
Dronning Olgas Vej 2, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00019
55 F0 -
Ågade 110, 2200 København N
lok. nr. 101-02507
78? -
Falkoner Alle 128, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-30234
124 F0 -
Mariendalsvej 21C, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00352
162? -
Mariendalsvej 24, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-31081
164? -
Borups Allé 2, 2200 København N
lok. nr. 101-30030
170 F0 -
Mariendalsvej 21A, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-30000
170? -
Kong Georgs Vej 16, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00115
183! F1 -
Holger Danskes Vej 24, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-30556
208 F0 -
Dronning Olgas Vej 23
lok. nr. 147-00406
215? Bromdichlormethan, Chlorerede opl.midl., Olie-benzin, BTEXer og lignende m.fl.
Falkoner Alle 65, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00053
228? -
Franckesvej 6, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00300
230 F0 -
Holger Danskes Vej 5, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00124
230! F2 -
Dronning Olgas Vej 25, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-20005
232 F0 -
Kong Georgs Vej 19, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-30091
241 F0 -
Falkoner Alle 90, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00407
252 F0 -
Holger Danskes Vej 28A, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00353
254 F0 -
Mariendalsvej 32, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00322
255 F0 -
lok. nr. 101-00130259? -
 • Region Hovedstaden
 • Falkoner Alle 63, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-00295
  266? -
  lok. nr. 101-01286282? -
 • Forureningsattest
 • Region Hovedstaden
 • Godthåbsvej 14, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-20009
  296? -
  Godthåbsvej 16, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-00121
  307! F2 -
  Godthåbsvej 4, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-00305
  308! F2 -
  Godthåbsvej 18A, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-00100
  319? -
  Sprøjtemaling mm. - Godthåbsvej 12, Frederiksberg
  lok. nr. 147-00354
  333! F2 Fyringsolie
  Jagtvej 23B, 2200 København N
  lok. nr. 101-04663
  344 F0 -
  Dronning Olgas Vej 28, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-30469
  352! F1 -
  Godthåbsvej 22, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-30335
  355? -
  Hørsholmsgade 4-8
  lok. nr. 101-03574
  358? Benz[a]pyren, Dieselolie
  Falkoner Alle 80, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-00235
  388 F0 -
  Godthåbsvej 26, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-30421
  401 F0 -
  Godthåbsvej 21A, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-30341
  417 F0 -
  Godthåbsvej 32A, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-00441
  427! F1 -
  Aksel Møllers Have 1, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-00029
  433! F1 -
  Godthåbsvej 34A, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-00307
  433! F2 -
  Godthåbsvej 30, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-31104
  434 F0 -
  Rantzausgade 48, 2200 København N
  lok. nr. 101-01070
  438? -
  Falkoner Alle 49, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-00416
  439 F0 -
  Mariendalsvej 50F, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-00023
  450 F0 -
  Mariendalsvej 43, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-30002
  456 F0 -
  Godthåbsvej 31 - Renseri
  lok. nr. 147-00072
  459? Tetrachlorethylen, Chlorerede opl.midl., Benz[a]pyren, Bly m.fl.
  Holger Danskes Vej 65, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-00493
  463! F2 -
  Rolighedsvej 23A, 1958 Frederiksberg C
  lok. nr. 147-00184
  476? -
  Jægersborggade 11, 2200 København N
  lok. nr. 101-01961
  477 F0 -
  Karré 21
  lok. nr. 147-00402
  479 F0 Cadmium, PAH (sum af 9 PAH), Bly, Benz[a]pyren m.fl.
  Godthåbsvej 31, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-00229
  484? -
  Falkoner Alle 60, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-00056
  485? -
  Brohusgade 19, 2200 København N
  lok. nr. 101-00091
  500? -

  Tabellen viser de 50 kortlagte jordforureninger (af typen V2), der ligger indenfor en ca. 500 meter radius af Mariendalsvej 6, 2000 Frederiksberg.
  Afstand angiver afstanden i meter fra Mariendalsvej 6 til den pågældende jordforurening.
  Nuancering angiver forureningskategori. F0 er den mindst alvorlige kategori, der angiver, at forureningen ikke umiddelbart udgør en sundhedsrisiko ift. brug af hus og have. Forureningskategori ! F1 betyder, at der er en forurening, der antageligvis ligger et stykke nede i jorden. Hvis du følger simple råd, så kan du uden sundhedsmæssig betydning bruge hus og have. Forureningskategori ! F2 er den højeste kategori. Det kan være en kraftig forurening, der kan have betydning for brugen af hus og have og desuden påvirke boligens indeklima. ? angiver at jordforureningen ikke endnu er kategoriseret.
  Stoffer angiver hvilket helbredsskadelige stoffer, der er knyttet til den pågældende jordforurening.
  Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

  Mulige jordforureninger (V1) tæt på Mariendalsvej 6, Frederiksberg
  LokalitetsnummerAfstand (meter)Mere info
  Mariendalsvej 9, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-31115
  53
  Falkoner Alle 112, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-30233
  103
  Kong Georgs Vej 5A, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-31095
  155
  Jagtvej 16
  lok. nr. 101-00631
  219
  Indsivning af benzin, Holger Danskes Vej 3a-b, Frederiksberg
  lok. nr. 147-30086
  232
  lok. nr. 101-00795251
 • Forureningsattest
 • Region Hovedstaden
 • Kong Georgs Vej 21, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-30831
  256
  Rolighedsvej 23
  lok. nr. 147-00364
  273
  Kong Georgs Vej 23, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-00314
  277
  Rantzausgade 62-64
  lok. nr. 101-00360
  304
  Dronning Olgas Vej 37, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-30459
  322
  Kbh.Komm.Fritidshjem Humlebien + bortkørsel af forurenet jord
  lok. nr. 101-02576
  359
  Dronning Olgas Vej 41, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-30173
  363
  Kong Georgs Vej 46, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-30454
  383
  Nedgravede tankanlæg, Hostrups Have
  lok. nr. 147-00235
  400
  Adilsvej 2, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-30123
  404
  Hørsholmsgade 14, 2200 København N
  lok. nr. 101-30649
  405
  Kong Georgs Vej 52, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-30423
  407
  Falkoner Alle 80, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-30876
  420
  Godthåbsvej 21A, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-30341
  431
  Sindshvilevej 9, 9A
  lok. nr. 147-00411
  434
  Bryggeri m.v., Kronprinsesse Sofies Vej 25-31 m.fl., Frederiksberg
  lok. nr. 147-00191
  441
  Kronprinsesse Sofies Vej 35, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-30903
  441
  Jordflytning
  lok. nr. 101-30047
  478

  Tabellen viser potentielle jordforureninger, der endnu ikke er undersøgt i detaljer (typen V1), som ligger i området omkring Mariendalsvej 6, 2000 Frederiksberg.
  Afstand angiver afstanden i meter fra Mariendalsvej 6 til den pågældende jordforurening.
  Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

  Adressens jordforureningsdata er sidst opdateret 01 juni, 2024. - opdater

  Jordforureningsdata indsamles, opdateres og adminstreres af regionerne. Hvis du vil vide mere om jordforurening omkring Mariendalsvej 6, 2000 Frederiksberg bør du kontakte den ansvarlige myndighed hos Region Hovedstaden  Luftforurening

  Der er høj luftforurening på Mariendalsvej 6, 2000 Frederiksberg.

  !NO2

  Luftkoncentrationen af kvælstofdioxid (NO2) er 39.0 µg/m3, hvilket er langt over gennemsnittet i Danmark men dog under EU's grænseværdi på 40 µg/m3. NO2 dannes i forbrændingsprocesser i biler, lastbiler, kraftværker, o.s.v. og høje koncentrationer af NO2 indikerer derfor dårlig luftkvalitet.

  !PM2.5

  Luftkoncentrationen af PM2.5 partikler er 13.8 µg/m3, hvilket er under EU's grænseværdi på 25 µg/m3, men over WHO's grænseværdi på 10 µg/m3. Hovedparten af de fine PM2.5 partikler er dannet udenfor Danmark og transporteret hertil med vinden. Hele Sjælland, Fyn og Sønderjylland har værdier over WHO's grænseværdi - Se de landsdækkende PM2.5 variationer på kort »

  !PM10

  Luftkoncentrationen af PM10 partikler er 25.5 µg/m3, hvilket er under EU's grænseværdi på 40 µg/m3, men over WHO's grænseværdi på 20 µg/m3. PM10 partikler er oftere fra lokalområdet og koncentrationerne har større geografisk variation end PM2.5 - Se de landsdækkende PM10 variationer på kort »

  !Black carbon

  Luftkoncentrationen af Black carbon (eller sod) partikler er 0.9 µg/m3. Det er desværre en relativ høj koncentration. Black carbon er ultrafine sod-partikler fra forbrændingskilder (f.eks. vejtrafik, brændeovne, kraftværker). Forhøjede koncentrationer forekommer i og omkring de større byer.

  !Partikelantal

  Der er estimeret 11100 partikler per cm3 luft. Det er desværre en relativ høj koncentration. Partikelantal er tilnærmelsesvis det samme som ultrafine partikler.

  !Brændeovne og pejse

  Der er en høj koncentration af brændeovne og pejse i Frederiksberg med i gennemsnit 189.0 enheder per km² - Se de landsdækkende variationer på kort »


  Bemærk: De modellerede luftkvalitetsdata er beregnede årsmiddelkoncentrationer i 2 meters højde for året 2019. De modellerede data har udelukkende vejledende karakter og repræsenterer ikke egentlige målinger. Læs mere her »

  Mere info om Luftforurening:

  Luftforurening menes at være skyld i ca. 6.000 for tidlige dødsfald årligt i Danmark. Det svarer til, at den forventede levetid for befolkningen som helhed er reduceret med 6-9 måneder. Hertil kommer astma og andre følgesygdomme af luftforurening, der nedsætter livskvalitet.

  Læs mere om Luftforurening her »

  Se Luftforureningskort

  Datakilder:
  DCE - Nationalt center for Miljø og Energi - Luften på din vej

  Trafikstøj

  Der er trafikstøj på adressen Mariendalsvej 6, 2000 Frederiksberg. Støjen er vurderet at være 65-70 dB. Det er et støjniveau, der svarer til støjen fra en emhætte

  Støjmålinger (dB)


  55-60
  55-60 dB
  60-65 dB
  60-65 dB
  65-70 dB
  65-70 dB
  70-75 dB
  70-75 dB
  Over 75 dB
  Over 75 db

  Trafikstøjkort på Mariendalsvej 6, 2000 FrederiksbergKortet viser trafikstøj i området omkring Mariendalsvej 6, 2000 Frederiksberg. - Åbn stort kort


  Støjdata stammer fra Miljøstyrelsens kortlægning af støjbelastede boliger i 2017 og er vejledende. Data er indsamlet og behandlet af kommunerne i hovedstadsområdet, Odense, Aalborg og Aarhus kommune samt Vejdirektoratet og Banedanmark. Der er primært indsamlet data for veje og jernbaner. Støjbelastningen er beregnet som et gennemsnit af den samlede mængde støj, der er indsamlet i løbet af et døgn på baggrund af trafiktællinger og vejrforhold.

  Nedenstående tabel viser trafikstøj i 1.5 meters højde på Mariendalsvej 6, 2000 Frederiksberg om dagen:

  StøjtypeLydstyrke
  Større veje ingen registreret støj (*)
  ! Veje i by65-70 dB
  Større jernbaneringen registreret støj (*)
  Jernbane i byingen registreret støj (*)
  Større lufthavningen registreret støj (*)
  (*) "ingen registreret støj" kan skyldes manglende målinger.

  Den samlede støjkortlægning vises på Miljøstyrelsens Støj-Danmarkskort og inkluderer også estimater for støj i 4 meters højde og om natten.

  Mere info om Trafikstøj:

  Det vurderes at flere tusinde danskere hvert år indlægges med forhøjet blodtryk eller hjertesygdom på grund af den ekstra risiko som trafikstøj giver. Vejstøj menes årligt at være årsag til 200-500 for tidlige dødsfald.
  Læs mere om Trafikstøj her »

  Se Støjkort

  Datakilder:
  Miljøstyrelsen

  Hårdhed af drikkevand

  Drikkevand på adressen Mariendalsvej 6, 2000 Frederiksberg har hårdhed: over 30. Det betyder at vandet er klassificeret som særdeles hårdt og det hårdeste (mest kalkholdige) vand man finder i Danmark. Hårdhedsgraden er baseret på et gennemsnit for kommunen. Vi anbefaler derfor, at du undersøger hårdhedsgraden hos dit lokale vandværk.
  Vandets Hårdhed, dH
  dH <4 dH 4-8 dH 8-12 dH 12-18 dH 18-24 dH 24-30 dH >30

  Mere info om hårdhed af drikkevand:

  Hårdt drikkevand medfører tilkalkning af elkedler, vaskemaskiner og toiletter og øget forbrug af vaske- og rengøringsmidler. Hårdt vand har ingen kendt skadelig effekt på helbredet. Læs mere om drikkevandets hårdhed her »

  Se Hårdhedskort

  Datakilder:
  GEUS  Risiko for oversvømmelse — Mariendalsvej 6, 2000 Frederiksberg

  Ekstrem regn

  Der er høj risiko for oversvømmelse ved kraftig regn og/eller regulære skybrud på adressen Mariendalsvej 6, 2000 Frederiksberg.

  Ejendommen ligger i en lavning og overfladevand har svært ved at sive ned i jorden da befæstelsesgraden er høj og den hydrauliske ledningsevne er dårlig.

  !Lavninger

  Mariendalsvej 6, 2000 Frederiksberg ligger i en lavning unden naturlige afløb og der er derfor risiko for oversvømmelse ved regn. Der vil på adressen være: 0.55 meter vand, hvis det regner så kraftig at al vand ophober sig på overfladen.

  Kortet nedenfor viser afløbsløse lavninger i landskabet. Nedløbsriste der kan lede overfladevandet i kloak er vist med sorte firkanter.

  Ekstrem regn på Mariendalsvej 6, 2000 FrederiksbergRisiko for oversvømmelse ved ekstrem regn afhænger i høj grad af terrænet. Kortet ovenfor viser lavninger (markeret med blå) omkring Mariendalsvej 6, 2000 Frederiksberg. De blå områder viser den potentielle maksimale udbredelse af skybrudsrelateret oversvømmelse hvis alle lavninger bliver helt fyldt med vand. - Åbn stort kort
  !Høj befæstelsesgrad
  Den gennemsnitlige befæstelsesgrad i området omkring Mariendalsvej 6, 2000 Frederiksberg er 80 procent. Det betyder, at ca. 80 procent af overfladen er bebygget eller belagt med asfalt, fliser, brosten mv., der hindrer regn- og overfladevand at sive ned i jorden.
  !Hydraulisk ledningsevne
  I perioder med kraftig nedbør vil det øverste jordlag have en lav hydraulisk ledningsevne på 50 - 100 mm/dag i området omkring Mariendalsvej 6, 2000 Frederiksberg. Selv i ubebyggede områder vil regnvand derfor blive på overfladen og kun meget langsomt trænge ned i jorden.

  Mere info om risiko for oversvømmelse ved skybrud:

  Skybrud er meget voldsomme regnbyger, der forårsager oversvømmelse af kloakker og tagrender. Risiko for oversvømmelser kan have indflydelse på huspriser, forsikringspræmier og kloakafledningsafgifter. Inden et boligkøb er det derfor en god ide, at overveje risikoen for oversvømmelse ifm skybrud. Læs mere om skybrud her »
  Lavningskort »

  Datakilder:
  Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

  Grundvand

  Mariendalsvej 6 ligger i et område hvor højt og/eller stigende grundvand kan udgøre et problem.
  !Historiske grundvandsdybder 1991-2020

  Den modellerede gennemsnitlige grundvandsdybde er 1.4 meter på adressen. Dybden er baseret på data fra hele perioden 1991-2020 i vinterhalvåret. Medtages usikkerhed/datavariation ligger den gennemsnitlige grundvandsdybde i intervallet 0.6 - 2.2 meter. Det ret store usikkerhedsinterval afspejler bl.a. (1) usikkerhed på den nummeriske model, (2) naturlige nedbørsvariationer og (3) usikkerhed på de målte grundvandssdybder i de geologisk boringer.

  Selvom grundvandsspejlet sandsynligvis ligger 1.4 meter under terræn, så kan det ikke afvises at den sande dybde kun er 0.6 meter. For perioder med meget nedbør kan grundvandsspejlet derfor, muligvis, gøre det svært/umuligt for overfladevand at trænge ned i den allerede vandmættede jord.

  Historiske grundvandsdybder (1991-2020)
  Mariendalsvej 6, 2000 Frederiksberg


  Ekstrem regn på Mariendalsvej 6Kortet viser den modellerede dybde til grundvandet omkring Mariendalsvej 6. Kortudsnittet måler 1.600 x 800 meter og adressen er markeret med markør . Dybderne er baseret på historiske (1991-2020) målinger i vinterhalvåret (i geologisektionen længere nede på siden kan du få mere detaljeret information om de geologiske boringer tæt på adressen, hvorfra grundvandsdata stammer). Modelberegningerne er nedskaleret fra 100 m grid til 10 m grid med brug af maskinlæring. Områder med højt grundvand er markeret med blå farver, mens gule og orange farver svarer til et dybere grundvandsspejl. - Åbn stort kort
  Fremtidige grundvandsstigninger i perioden 2041-2070

  Der sker sandsynligvis ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen over de næste 40-50 år. I følge en modelberegning med et højt CO₂-niveau, så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (1.9 centimeter) i perioden 2041-2070.

  Se 2041-70 ændringer på stort kort ».

  Perioden 2071-2100

  Der sker sandsynligvis heller ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen når vi kigger længere ud i fremtiden. I følge en modelberegning (igen med et højt fremtidigt atmosfærisk CO₂-niveau), så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (3.2 centimeter) i perioden 2071-2100.

  Se 2071-2100 ændringer på stort kort ».  Mere info om stigende grundvand:

  Grundvandsspejlet er udtryk for et niveau i jorden - Under grundvandsspejlet er alle mellemrum i jorden mættet og fyldt med vand, og over grundvandsspejlet er jorden umættet med vand. Flere steder i Danmark ligger grundvandsspejlet tæt på overfladen. Med forventede klimaændringer og øget nedbør, vil grundvandet uværgeligt stige og områder hvor grundvandsspejlet når op til overfladen vil blive omdannet til sump. Eksperter mener, at affekten af grundvandsstigninger kan blive langt større for Danmark end effekten af havniveaustigninger i takt med, at klimaet ændrer sig. Læs mere om stigende grundvand her »

  Grundvandskort »

  Datakilde:
  HIP

  Vandløbsoversvømmelse

  Mariendalsvej 6, 2000 Frederiksberg er ikke i umiddelbar risiko for oversvømmelse ifm forhøjet vandstand i nærmeste vandløb.

  Vandløbsstigning

  Kortet nedenfor viser områder der vil blive oversvømmet ved 1 meter vandstandsstining i nærmeste vandløb.

  Oversvømmelsesrisiko fra vandløb på Mariendalsvej 6, 2000 FrederiksbergKortet ovenfor viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 100 cm over det normale niveau i nærmeste vandløb. Push-pin markøren angiver adressen Mariendalsvej 6, 2000 Frederiksberg. Data er stillet til rådighed af Klimatilpasning.dk. Se nærmere på det interaktive Vandløbsflodskort - Åbn vandløbskort

  Mere info om risiko for oversvømmelse fra vandløb:

  Ved massive vandløbsstigninger kan åer og vandløb gå over deres bredder og give oversvømmelser. Læs mere om oversvømmelse fra vandløb her »

  Vandløbskort »

  Datakilder:
  Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk
  GeoMatic  Havvand

  Mariendalsvej 6, 2000 Frederiksberg ligger i en højde på 6.9 meter over havets overflade.

  Havvand på Land

  På grund af den høje placering er adressen ikke i risiko for oversvømmelse ved stormflod. Kortet nedenfor viser et ekstremt havniveau på 7 meter over normalen.

  Stomflod og havvand på Mariendalsvej 6, 2000 FrederiksbergKortet viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 600 cm over det nuværende gennemsnitlige havniveau. Push-pin markøren angiver adressen Mariendalsvej 6, 2000 Frederiksberg. Med det interaktive stormflodskort kan du vurdere andre områder og vandstandsstigninger - Åbn stormflodskort

  Mere info om risiko for oversvømmelse ved stormflod:

  Stormflod er oversvømmelser, som skyldes ekstrem vandstand i havet. En stormflod kan finde sted når kraftig vind presser store vandmasser fra havet ind over land. Risiko for oversvømmelse ved stormflod er størst i lave marskområder som Vadehavet og i fjorde, hvor vinden kan presse vandet ind, uden at det har mulighed for at komme ud igen. Stormflodsoversvømmelser er næsten årlige tilbagevendende fænomener i udsatte områder Læs mere om oversvømmelse fra stormflod her »

  Stormflodskort »

  Datakilder:
  Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

  Oversvømmelsesdirektivet - Risikoområder

  Plantrin 1

  Mariendalsvej 6, 2000 Frederiksberg befinder sig ikke i et område, der er udpeget som højrisiko for havvands- eller vandløbsoversvømmelse under plantrin 1.

  Se kort »

  Plantrin 2

  Adressen er heller ikke udpeget som højrisiko under plantrin 2.

  Se plantrin 2 kort »

  Mere info om oversvømmelsesdirektivet:

  I forbindelse med EU's oversvømmelsesdirektiv har kystdirektoratet udpeget 14 afgrænsede risikoområder, hvor en større oversvømmelse fra havet, fjorde eller vandløb må anses som sandsynlig.

  Læs mere om oversvømmelsesdirektivet »

  Datakilder:
  Kystdirektoratet  Boligfakta og Økonomi — Mariendalsvej 6, 2000 Frederiksberg

  BBR oplysninger

  Vi kunne ikke finde BBR oplysninger på Mariendalsvej 6, 2000 Frederiksberg.

  BBR meddelelse

  Hent den officielle BBR meddelelse for Mariendalsvej 6, 2000 Frederiksberg. Tryk på knappen for at hente PDF-filen via bbr.dk.

  Hent BBR-Meddelelse

  Du kan finde mange flere officielle dokumenter blandt ejendommens dokumenter.

  Mere info om BBR:

  Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register, der indeholder grunddata om bygnings- og boligforhold for samtlige bygninger i Danmark.

  BBR-oplysningerne danner grundlag for beregningen af bl.a. ejendomsværdiskat og afgifter til vand, varme og renovation. Som boligejer er du ansvarlig for, at BBR-oplysningerne er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Hvis der er fejl i BBR oplysningerne, er det boligejerens ansvar, at sørge for, at de bliver rettet. Læs mere her » Urigtige oplysninger kan resultere i en bøde på op til 5.000 kr.

  Læs mere om BBR data her »

  Datakilder:
  ois.dk

  Energimærke

  Det tidligere energimærke på Mariendalsvej 6, 2000 Frederiksberg havde en gyldighedsperiode, der udløb 30. august 2021. Energimærket er derfor ikke længere gyldigt.

  Tjek det elektroniske energimærke »

  Energimærkedata stammer fra den elektroniske energimærkerapport. Download rapporten her »
  Sidst opdateret den 24 februar, 2023 - opdater


  Mere info om Energimærket:

  De fleste bygninger, der anvendes til beboelse eller erhverv, skal energimærkes ved salg eller udleje. Energimærkningen giver først og fremmest et overblik over, hvor dyr en bolig vil være i varme og el. Det har betydning for salgsprisen. Besparelsesforslagene viser, hvilke energimæssige forbedringer det kan betale sig at gennemføre. Læs mere om Energimærket her »

  Datakilder:
  SparEnergi.dk

  Boligopvarmning

  Fjernvarme

  Mariendalsvej 6, 2000 Frederiksberg ligger i et område hvor der er mulighed for fjernvarmeforsyning fra Frederiksberg Fjernvarme A/S. BBR-oplysningerne viser dog ikke om boligopvarmningen rent faktisk også er fjernvarme.

  Du kan beregne den faktiske pris på baggrund af det konkrete forbrug samt varmeforsynings takstblad, som typisk er tilgængeligt på forsyningens hjemmeside. Hjemmesiden for Frederiksberg Fjernvarme A/S finder du her: http://www.frb-forsyning.dk/.

  Mere info om Boligopvarmning

  Boligopvarmning er en betydelig post på boligbudgettet, som varierer meget, både over tid, opvarmningsform og så sandelig også geografisk fra den ene varmeforsyning til den næste.

  I disse år har fjernvarmen vokseværk og flere og flere boliger tilsluttes. Det er en god udvikling - Fjernvarme er den miljømæssigt reneste opvarmningsform og i mange tilfælde også den billigste. DinGeo har samlet forsyningsområderne for alle 400+ danske fjernvarmeværker og sammenkoblet disse med flere andre fjernvarmedata-registre, inklusiv fjernvarmepriser.

  Læs mere om data og datakilder her »
  Læs mere om Frederiksberg Fjernvarme A/S her »


  Fejl ved opslag af Frededede og Bevaringsværdige Bygninger

  Vi kunne desværre ikke finde data på ejendommen.

  Mere info om fredede og bevaringsværdige bygninger:

  Registeret over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB) indeholder ca. 355.000 bevaringsværdige bygninger og ca. 9.000 fredede bygninger.
  Hvis en bygning er fredet og/eller bevaringsværdig kan der være restriktioner omkring renovering og ombygning. På den anden side kan der også være økonomiske fordele ved at eje et fredet eller bevaringsværdigt hus. Læs mere her »

  Datakilder:
  Kulturministeriet, Fredede og bevaringsværdige bygninger  Lokalområdet — Mariendalsvej 6, 2000 Frederiksberg

  Naboerne
  højtlønnede enlige og par, der tilhører de øverste socialklasser

  Den mest almindelige husstandstype i og omkring Mariendalsvej 6, 2000 Frederiksberg er højtlønnede enlige og par, der tilhører de øverste socialklasser , d.v.s. conzoom®-typen Første Parket.

  Første Parket

  Første Parket
  højtlønnede enlige og par, der tilhører de øverste socialklasser

  • Familier med og uden børn
  • Bor i ældre dobbelt- og flerfamiliehuse i storbyen
  • Veluddannede i høje stillinger
  • Høj købekraft
  • Går ofte ud
  • Økologi
  • Læser Politiken

  Geodemografi

  Typisk for Første parket er et højt uddannelsesniveau og en sund økonomi. Deres alder er meget spredt, men her er flere over 40 år end blandt de øvrige typer i F-gruppen. Typen består af flest par, og mange har et til to børn. En del har en anden oprindelse end dansk og er som oftest blevet efterspurgt af det danske arbejdsmarked på grund af deres længere videregående uddannelse

  Beskæftigelsesniveauet og –graden er derfor høj og du møder mange topledere, forskere og en del selvstændige. Indkomstniveauet er det højeste i F-gruppen. Formueniveauet er i snit dobbelt så højt som blandt befolkningen generelt og højest hos de, der bor i ejerboliger. Formuen er bygget op af boligen på den gode adresse, samt i nogen grad de aktier og obligationer, som mange har investeret i og sat deres lid til

  Bor man på Første parket, tilhører man med stor sandsynlighed overklassen eller i det mindste den øvre middelklasse

  Langt de fleste bor i ældre klassiske flerfamiliehuse fra før 1965. Boligerne har tidligere været opført som bolig til en enkelt familie, men med tiden er mange af disse boliger blevet omdannet så de i dag omfatter to til tre familier på typisk hver deres etage. Første parket finder du ofte med udsigt over havet, havnen, fjorden eller byen. Langt de fleste ejer boligen, som er med stukloft, glaseret tegl og højpolerede parketgulve. Dertil ofte en parklignende have

  Halvdelen har bil og en del har to eller flere, for der er plads både i den store garage og indkørsel. Ofte drager familien til deres sommerhuse i weekenderne; sommerhuse som for nogle står til en handelsværdi på millioner. De bor i og omkring landets største byer på meget eftertragtede adresser

  Nogle har erhverv hjemme. Som altid vejer konsulentvirksomheder tungt, men en del er også behandlere eller kunstnere

   

  Adfærd, livsstil og holdninger

  Karrieren er på Første parket i både hjerter og kalendere, og der arbejdes koncentreret mange timer om ugen. Fritiden er derfor skattet og prioriteres til selvforkælelse, wellness og motion. Typisk løb eller fitness

  Sundhed er ikke kun bevægelse. Det er også kosten, som kan være indkøbt i Irma, hvor de ofte vælger økologiske varer. Næsten alle vil gerne betale lidt ekstra for ordentlig kvalitet, så de handler ligeså gerne i specialforretninger. Når tiden er knap, hjælper det at handle online

  Typen er også meget velorienteret omkring det samfund, der omgiver dem: Hver tredje læser Politiken, hver fjerde et af de andre store dagblade og det tal er stigende. Desuden står faglitteratur og håndbøger ofte klar til læsning. Hver tiende læser tidskriftet Psykologi og næsten hver fjerde køber fast Hus Forbi, når de møder en hjemløs

  P1 lyder måske i baggrunden fra det ældre, men fine B&O-anlæg og faktisk er radioen et medie, de oftere benytter sig af. Første parket omgiver sig gerne med godt design, luksus og den nyeste teknologi inden for særligt lyd og billede. Selvom hver tredje fortæller, at de helt kan undvære tv i dagligdagen, ser mange fortsat tv jævnligt. Hos Første parket ser de ofte DR2 og DRK

  Det digitale samfund har gjort mange ting lettere for at følge med fra Første parket og internettet bruges vant og hyppigt fra både computer, tablet og smartphone til arbejdet, uddannelsen og underholdning. Det er her, de læser nyheder, følger deres investeringer, klikker forbi de sociale medier og finder information om kulturtilbud, som museumsbesøg, teaterture og kunstudstillinger

  Transport klares med alle forhåndenværende muligheder, så de kommer både rundt med tog, bus, fly, bil og cykel. Første parket rejser meget og er langt hyppigere oppe at flyve end resten af befolkningen

  Værdimæssigt er de tydeligt Moderne-fællesskabsorienterede og en stor del er også Moderne. De skatter velfærdsstaten og den støtte, den yder til alle i samfundet. Det synes de ikke, at der skal ændres på. Som de øvrige F-typer mener de, at det er helt rigtigt, at Danmark engagerer sig internationalt, og at vi kunne gøre mere for flygtninge og indvandrere. Rigtig mange støtter også selv miljø og humanitære formål

  Ved det seneste valg stemtes bredt på venstrefløjen, Radikale Venstre og det Konservative Folkeparti
  Mere info

  Conzoom® er et databaseret segmenteringsværktøj, der opdeler de danske husstande i 36 forskellige typer. Med et DinGeo-adresseopslag får du gratis adgang til Conzoom® og et indblik i den gennemsnitlige husstand i området: Forbrugeradfærd, livsstil, holdninger, alder, antal af børn, indkomst, formue, osv.. Læs mere om Conzoom® »

  Conzoom®-typen på en given adresse ændres løbende. Det skyldes dels den generelle almindelige udvikling i Danmark, men også lokalområdets til- og fraflytning. DinGeo opdaterer løbende Conzoom® - På Mariendalsvej 6 er data sidst opdateret 30 juni, 2024.

  Datakilde: Geomatic

  Sådan stemmer naboerne

  Mariendalsvej 6 hører til afstemningsområdet 10. Kreds, Bülowsvej hvor der er 10.700 stemmeberettigede borgere.

  Valgdeltagelse

  Der var 9.550 i 10. Kreds, Bülowsvej, der afgav deres stemme. Det svarer til en flot valgdeltagelse på hele 89.3 procent, hvilket er over landsgennemsnittet på 84.5 procent.

  Folketingsvalget 2019
  Ved folketingsvalget i 2019 var De Radikale det største parti i afstemningsområdet 10. Kreds, Bülowsvej med 1.838 stemmer. Det svarer til 19.2 procent af de afgivne stemmer.

  Grafen nedenfor viser valgresultatet for 10. Kreds, Bülowsvej (venstre søjle) i forhold til landsresultatet (højre søjle).

  Højdespringer

  De Radikale fik relativt set mange stemmer i afstemningsområdet 10. Kreds, Bülowsvej, med et indeks på 224 i forhold til landsgennemsnittet.

  Underperformer

  Kristendemokraterne klarede sig relativt set dårligst i afstemningsområdet 10. Kreds, Bülowsvej, med et indeks på 32 i forhold til landsgennemsnittet.

  Mere info om Valgdata:

  Afstemningsområder er den mindste administrative inddeling i Danmark. Valgdata fra det lokale afstemningsområder giver et godt indblik i lokalområdet.

  Læs mere om data her »

  Datakilder:
  Den danske valgdatabase

  Risiko for indbrud

  Baseret på Rigspolitiets statistiske opgørelser vurderes indbrudsrisiko på Mariendalsvej 6, 2000 Frederiksberg at være lav.

  Meget lav0.0-0.5 percent Lav 0.5-1.5 percent Mellem 1.5-3.0 percent Høj 3.0-6.0 percent Meget høj >6.0 percent

  I perioden fra første kvartal 2016 og frem til og med andet kvartal 2018 er der anmeldt 223 indbrud i et område på en kvadratkilometer omkring Mariendalsvej 6. Indenfor 1km2-kvadratcellen er der 12895 adresser. Omregnet betyder det at der i perioden årligt har været hvad der svarer til 6.92 indbrud per 1000 adresser. Det giver en estimeret indbrudsrisiko på 0.69 pct.


  Grafen nedenfor viser den tidslige fordeling af indbrud.

  !Lav opklaringsprocent i 2000 Frederiksberg

  Opklaringsprocenten i 2000 Frederiksberg er lav. I perioden 2011-2018 blev kun 5-6% af alle indbrud opklaret. Det svarer meget godt til landsgennemsnittet på fem procent.


  Mere info om Indbrudsrisiko:

  Danmark har en trist rekord - Vi er det land i EU, der har flest indbrud pr. indbygger. Der er god grund til at 56 procent af danskerne er bekymret eller meget bekymret for at få indbrud i deres bolig. DinGeo viser landets mest detaljerede indbrudsrisiko, baseret på et detaljeret geodatasæt med en historisk oversigt over antallet af indbrud indenfor kvadratkilometerceller.

  Kun fem procent af alle indbrud i Danmark bliver opklaret. Men der er store geografiske forskelle på, hvor mange indbrud der bliver opklaret. DinGeo viser chancen for at politiet opklarer indbrud i din by. Læs mere om Indbrudsrisiko her »

  Indbrudsrisiko på kort

  Datakilder:
  Rigspolitiet: Statistik
  Danmarks Radio: Se, hvor få indbrud politiet opklarer i din by

  Skoledistrikt Skolen på Nyelandsvej

  Mariendalsvej 6 hører under skoledistriktet Skolen på Nyelandsvej. I skoledistriktet er der én folkeskole, nemlig Skolen på Nyelandsvej.

  Skolen på Nyelandsvej

  Skolen på NyelandsvejSkolen på Nyelandsvej, Nyelandsvej 23 i Frederiksberg Kommune.
  Ældste klasse:
  9. klasse
  Gns trivsel:
  3.60
  Undervisningseffekt:
  -1.0
  Forældre indkomst:
  402.607 kr.
  Afstand:
  867 meter
  Info om Skolen på Nyelandsvej

  Mere info om Skoler:

  Skolevalget er af de vigtigste valg forældre tager på vegne af deres børn. Skoledata kan være et godt værktøj til at få indsigt og viden inden man vælger skole. DinGeo har samlet og kombineret en lang række skoledata (og skoledistriktsdata) således, at du på alle adresser kan få basal information om den lokale folkeskole. De enkelte tal er markeret med en pil op når de er højere/bedre end landsgennemsnittet, en rund gul skive når de rammer tæt på gennemsnittet og en rød pil ned når tallet er under gennemsnittet. Læs mere her »

  Se skoledistrikt Skolen på Nyelandsvej på kort

  Bredbåndsmuligheder

  ! Begrænsede bredbåndsmuligheder

  Der er begrænsede bredbåndsmuligheder på Mariendalsvej 6, 2000 Frederiksberg, via kobbernet.
  • Fibernet: ikke endnu tilgængeligt
  • COAX bredbånd (kabel-TV): ikke endnu tilgængeligt
  • xDSL bredbånd (telefonstik): 10 forskellige udbydere med hastighed op til 35 / 5 Mbit/s *

  Se fibernet dækningsgrad omkring Mariendalsvej 6  God mobildækning

  Der er god 4G mobildækning på Mariendalsvej 6 med vejledende downloadhastighed op til 100 - 200 Mbit/s. I Danmark findes der tre store mobilnetværk, der håndterer mobiltelefoni og mobilt bredbånd. På Mariendalsvej 6 er dækningen for de tre netværk:

  • TDC: 50 - 100 Mbit/s
  • Tre: 30 - 50 Mbit/s
  • Telia-Telenor: 100 - 200 Mbit/s

  Se 4G-dækningskort på Mariendalsvej 6


  Data sidst opdateret 27 december, 2021

  Du kan finde meget mere information og de bedste adresserelevante tilbud på siden
  Internet og Mobildækning Mariendalsvej 6, Frederiksberg
  Se data direkte på tjekditnet.dk  Mere info om Bredbånd:

  For moderne familier er digital infrastruktur efterhånden en nødvendighed på linje med drikkevand, elektricitet, offentlig transport o.s.v. De fleste boligkøbere inddrager bredbåndsmuligheder i deres boligsøgning og udenlandske undersøgelser har vist en målbar indflydelse på salgspriserne. Læs mere her »

  Se fibernetdækning på kort

  Se 4G-dækning på kort

  Geologi

  Jordarten under Mariendalsvej 6, 2000 Frederiksberg er Ferskvandsdannelser.

  Ferskvandsdannelserne er aflejret efter sidste istid (Weichsel-istiden der sluttede for ca. 11.500 år) i det der hedder den Holocæne periode.

  Ferskvandsdannelser er både organiske (tørv og gytje) samt mineralske (ler og sand). Forekomsten af ferskvandsaflejringer er knyttet til nuværende og tidligere vandløbssystemer og søområder, og fordelingen af ferskvandsaflejringerne afspejler det overordnede dræneringsmønster eller beliggenheden af større forsumpningsområder enten knyttet til tidligere havbundsområder eller vandskelsmoser.

  Ferskvandstørv
  Eksempel på postglacialt ferskvandstørv rig på organisk materiale (Foto P.R. Jakobsen).

  Ferskvandsdannelserne indeholder ofte blødt organisk materiale der kan få jorden til at sætte sig og bygninger kan få sætningsskader. Ferskvandsdannelserne har ofte meget ringe nedsivningsegenskaber og ved kraftig regn vil nedbøren derfor ofte have svært ved synke ned i jorden. Vandet kan derfor strømme på overfladen og samle sig i lavninger, hvilket øger risiko for oversvømmelser.

  Ferskvandsdannelserne frigiver ikke Radon og er dermed ikke en jordart, der øger risiko for Radon i indeluften.

  Mere info om Geologi:

  Danmarks Jordartskort viser hvilke jordarter der ligger under pløje- og kulturlaget, typisk i ca. 1 meters dybde. De forskellige jordarter har forskellige egenskaber, der er vigtige i forhold til f.eks. risiko for sætningsskader, hydraulisk konduktivitet og risiko for oversvømmelse ved kraftig nedbør, og radonforurening af boligens indeluft.

  Husk at du kan finde yderligere geologisk information fra de omkringliggende boringer (se nedenfor).

  Se på kort

  Læs mere om jordarter her »

  Datakilder:
  GEUS

  Mere info om Boringer:

  Der er udført mere end 300.000 undergrundsboringer i Danmark. DinGeo viser de boringer, der ligger tættest på opslagsadressen, med basale boringsoplysninger samt link til detaljerede borerapporter. Borerapporterne indeholder ofte nyttig og relevant informationer om geologi og grundvandsdybder. Læs mere om boringer her »

  Datakilder:
  GEUS

  Geologiske boringer i nærheden af Mariendalsvej 6

  Den nærmeste overfladenære boring ligger 38 meter væk. Boringens lokalitet er navngivet Mariendalsvej. Boringen blev afsluttet 24 februar, 1964. Brøndborer var Geoteknisk Institut. Formålet med boringen var Geoteknisk boring/midlertidig grundvandssænkning og anvendelse er ikke angivet. Boringens dybde er ikke angivet. Du kan finde mere information i borerapporten 201. 2324 ».

  Tabellen nedenfor lister de 10 nærmeste boringer sorteret efter afstand fra Mariendalsvej 6.

  Afstand, m Formål Dybde, m Borerapport
  38 Geoteknisk boring 201. 2324 »
  45 18.5 201. 8452 »
  76 Geoteknisk boring 42.0 201. 6869 »
  80 Geoteknisk boring 29.0 201. 6962 »
  80 Geoteknisk boring 201. 2323 »
  84 Vandinjektion 28.0 201. 8460 »
  103 Geoteknisk boring 201. 7999 »
  111 Geoteknisk boring 28.0 201. 8455 »
  111 20.0 201. 8447 »
  116 28.0 201. 8445 »

  Hvor langt er der fra Mariendalsvej 6
  til nærmeste

  Risikovirksomhed

  Kødbyens Maskincentral
  Kolonne 2


  Afstand: 2,74 km


  Kort Læs mere

  Vindmølle

  Højde: 50 m
  Kapacitet: 600 kW


  Afstand: 5,00 km


  Kort Læs mere

  Mobilmast

  Jagtvej 1
  2200 København N


  Afstand: 71 meter


  Kort Læs mere

  Apotek

  Frederiksberg Løve Apotek


  Afstand: 315 meter


  Læs mere

  Dagligvare

  Kvickly Dagligvarer


  Afstand: 281 m


  Læs mere

  Renseanlæg

  Lynetten renseanlæg


  Afstand: 4,75 km


  Læs mere

  Daginstitution

  Mariendal


  Afstand: 88 m


  Læs mere  DinGeo oversigter

  Info om Postnummer: 2000 Frederiksberg
  Info om vej: Mariendalsvej
  Stamoplysninger for Mariendalsvej 6, 2000 Frederiksberg
  Geografiske koordinater 55.68814004°N, 12.54054982°Ø
  Højde over havets overflade 6,9 m.o.h.
  Sogn Mariendals Sogn »
  Politikreds Københavns Politi
  Adressens Id 8ae9e0b3-d5f2-4e3a-9c6b-9865b04d76cd
  Adgangsadresse Id 0a3f507b-5302-32b8-e044-0003ba298018
  BFE nummer 100027995

  Stamoplysninger:

  Vi har samlet diverse stamoplysninger på Mariendalsvej 6, 2000 Frederiksberg.