DinGeo — i hele Danmark

Holger Danskes Vej 3A, 2000 Frederiksberg

DinGeo har samlet informationer på Holger Danskes Vej 3A i én detaljeret boligrapport.

Ejendommen ligger i Frederiksberg Kommune og tilhører skoledistriktet Skolen på Nyelandsvej. De nærmeste naboer er typisk veluddannede byfamilier. Den årlige risiko for indbrud er relativ lav, 1.14 procent i området. Generer openAI beskrivelse

Matrikelkort Holger Danskes Vej 3A

Luftfoto af Holger Danskes Vej 3A, 2000 Frederiksberg. Matriklen er markeret med den grønne polygon.

Se flere fotos


Bemærk: Dingeo boligrapporten består udelukkende af offentligt tilgængelig geodata - læs mere om DinGeo og vores datakilder her.

Sundhed — Holger Danskes Vej 3A, 2000 Frederiksberg

Radon

Baseret på den overordnede radonklassificering og lokale geologiske forhold vurderes radonrisiko på Holger Danskes Vej 3A, 2000 Frederiksberg at være medium.

Meget lavRadonrisiko Lav Radonrisiko Mellem Radonrisiko Høj Radonrisiko Meget højRadonrisiko
!Radonklassificering

Holger Danskes Vej 3A, 2000 Frederiksberg ligger i den gamle København kommune, der er klassificeret som Radonklasse 2. Det betyder at 1-3% af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på 200 Bq/m3 eller mere (WHO anbefaler at koncentrationen ikke overstiger den øvre grænseværdi på 100 Bq/m3). Som udgangspunkt er risiko for Radon i boligen derfor middelhøj.

Radonklasse 2 klassificeringen stammer fra den landsdækkende radonundersøgelse fra 2001. Undersøgelsen inkluderede 17 målinger i den gamle København kommune. Af de 17 målinger var den højeste radonkoncentration 290 Bq/m3 og middelkoncentationen var 47 Bq/m3.

!Geologi

Det geologiske underlag på Holger Danskes Vej 3A, 2000 Frederiksberg er Moræneler (Se Geologi og Geoteknik), der frigiver Radon og dermed øger risiko for Radon i boligen.

BBR data om byggeår kunne desværre ikke findes

BBR data om bygningens kælderforhold kunne desværre ikke findes

Radon i danske boliger
Der er middelhøj risiko for Radon på Holger Danskes Vej 3A, 2000 Frederiksberg.

Mere info om Radon:

Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart, der dannes i jord -og bjergarter, som indeholder thorium og uran. Radon trænger ind i boliger fra undergrunden. Gasarten kan hverken ses, lugtes eller smages.

DinGeo angiver risiko for Radon, og inkluderer ikke egentlige målinger indefra boligen...
Læs mere om Radon her »

Se radonkort

Datakilder:
Risø, Statens Institut for Strålehygiejne, GEUS


Jordforurening

Ingen registreret jordforurening på grunden

Der er ikke registreret jordforurening på ejendommen Holger Danskes Vej 3A, 2000 Frederiksberg.

xManglende oplysninger om olietank

Vi mangler BBR oplysninger om olietanke på ejendommens grund.

!Jordforurening i nærområdet

Selvom der ikke er registreret jordforurening på ejendommens grund, så er det stadig værd at bide mærke i, at der indenfor en radius på ca. 500 meter fra adressen er 74 jordforureninger. Det er et meget højt antal. Blandt det totale antal jordforureninger er 50 egentlige jordforureninger (type V2), mens 24 er mulige forureninger der ikke endnu er undersøgt (type V1).

Jordforureningskort på Holger Danskes Vej 3A, 2000 FrederiksbergKortet ovenfor viser jordforurening i området omkring matriklen 14db-Frederiksberg, der hører til Holger Danskes Vej 3A, 2000 Frederiksberg. De røde omrader er egentlige jordforureninger (V2) og blå områder er mulige forureninger, der ikke endnu er undersøgt (V1). - Åbn stort kort

Jordforureningsattest

Download en officiel jordforureningsattest for Holger Danskes Vej 3A, 2000 Frederiksberg. Tryk på knappen og en PDF-fil vil blive dannet via Danmarks Miljøportal.

Download Jordforureningsattest

Mere info om jordforurening:

Forurenet jord truer grundvandet, naturen og menneskers sundhed. Spredt ud over Danmark er der mere end 15.000 grunde, der er forurenede af industri, affald og tankanlæg. Dertil kommer et tilsvarende antal grunde der muligvis er forurenede. Desuden er der i Danmark omkring 200.000 sløjfede olietanke, der udgør en væsentlig risiko for uregistreret jordforurening af specielt parcelhusgrunde.

Ved boligkøb skal du altid tjekke jordforurening og olietank. Olietank bør være registreret i BBR.

Læs mere om jordforurening her »
Læs mere om olietanke her »

Se Jordforureningskort

Datakilder:
Danmarks Miljøportal

Jordforureninger (V2) tæt på Holger Danskes Vej 3A, Frederiksberg
LokalitetAfstand (meter)NuanceringStofferMere info
Falkoner Alle 65, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00053
9? -
Holger Danskes Vej 5, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00124
24! F2 -
Falkoner Alle 63, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00295
32? -
Falkoner Alle 90, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00407
45 F0 -
Godthåbsvej 4, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00305
78! F2 -
Franckesvej 6, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00300
85 F0 -
Sprøjtemaling mm. - Godthåbsvej 12, Frederiksberg
lok. nr. 147-00354
104 F0 Fyringsolie
Holger Danskes Vej 24, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-30556
108 F0 -
Godthåbsvej 14, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-20009
125? -
Godthåbsvej 16
lok. nr. 147-00121
147! F2 Petroleum, Benzen, Olie-benzin
Holger Danskes Vej 28A, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00353
149 F0 -
Godthåbsvej 18A, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00100
169? -
Falkoner Alle 128, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-30234
171 F0 -
Dronning Olgas Vej 2, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00019
179 F0 -
Kong Georgs Vej 16, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00115
187! F1 -
Falkoner Alle 80, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00235
188 F0 -
Kong Georgs Vej 19, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-30091
190 F0 -
Mariendalsvej 4A, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00188
194? -
Kong Georgs Vej 21, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-30831
201? -
Falkoner Alle 49, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00416
206 F0 -
Godthåbsvej 22, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-30335
217? -
Kong Georgs Vej 23, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00314
220? -
Dronning Olgas Vej 23, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00406
240? -
Ågade 110, 2200 København N
lok. nr. 101-02507
241? -
Mariendalsvej 21A, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-30000
246? -
Falkoner Alle 60, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00056
252? -
Godthåbsvej 21A, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-30341
264 F0 -
Dronning Olgas Vej 25, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-20005
265 F0 -
Mariendalsvej 21C, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00352
275? -
Aksel Møllers Have 1, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00029
277! F1 -
Sindshvilevej 19, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00402
281 F0 -
Falkoner Alle 58A, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-30231
288 F0 -
Godthåbsvej 26, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-30421
290 F0 -
Godthåbsvej 30, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-31104
311 F0 -
Godthåbsvej 31, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00072
312? -
Mariendalsvej 24, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-31081
322? -
Godthåbsvej 32A, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00441
326! F1 -
Godthåbsvej 34A, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00307
334! F2 -
Godthåbsvej 31, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00229
342? -
Mariendalsvej 32, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00322
375! F1 -
Jordflytning, N. J. Fjords Alle 3
lok. nr. 147-20028
378! F2 Olie, Benz[a]pyren
Rolighedsvej 23A, 1958 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00184
380? -
Holger Danskes Vej 65, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00493
393! F2 -
Falkoner Alle 44, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-30186
394 F0 -
Dronning Olgas Vej 28, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-30469
397! F1 -
Borups Allé 2, 2200 København N
lok. nr. 101-30030
399 F0 -
Aksel Møllers Have 2, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-30022
401! F1 -
lok. nr. 101-00130430? -
 • Forureningsattest
 • Region Hovedstaden
 • Falkonervænget 25-33
  lok. nr. 147-00258
  438? Olie-benzin, Cadmium, PAH (sum af 9 PAH), Bly m.fl.
  Christian Richardts Vej 4, 1951 Frederiksberg C
  lok. nr. 147-00118
  492? -

  Tabellen viser de 50 kortlagte jordforureninger (af typen V2), der ligger indenfor en ca. 500 meter radius af Holger Danskes Vej 3A, 2000 Frederiksberg.
  Afstand angiver afstanden i meter fra Holger Danskes Vej 3A til den pågældende jordforurening.
  Nuancering angiver forureningskategori. F0 er den mindst alvorlige kategori, der angiver, at forureningen ikke umiddelbart udgør en sundhedsrisiko ift. brug af hus og have. Forureningskategori ! F1 betyder, at der er en forurening, der antageligvis ligger et stykke nede i jorden. Hvis du følger simple råd, så kan du uden sundhedsmæssig betydning bruge hus og have. Forureningskategori ! F2 er den højeste kategori. Det kan være en kraftig forurening, der kan have betydning for brugen af hus og have og desuden påvirke boligens indeklima. ? angiver at jordforureningen ikke endnu er kategoriseret.
  Stoffer angiver hvilket helbredsskadelige stoffer, der er knyttet til den pågældende jordforurening.
  Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

  Mulige jordforureninger (V1) tæt på Holger Danskes Vej 3A, Frederiksberg
  LokalitetsnummerAfstand (meter)Mere info
  Indsivning af benzin, Holger Danskes Vej 3a-b, Frederiksberg
  lok. nr. 147-30086
  14
  Falkoner Alle 112, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-30233
  150
  Falkoner Alle 80, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-30876
  187
  Nedgravede tankanlæg, Hostrups Have
  lok. nr. 147-00235
  194
  Rolighedsvej 23
  lok. nr. 147-00364
  209
  Mariendalsvej 9, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-31115
  209
  Sindshvilevej 9, 9A
  lok. nr. 147-00411
  210
  Adilsvej 2, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-30123
  227
  Godthåbsvej 21A, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-30341
  248
  Falkoner Alle 41, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-30453
  297
  Ågade 98, 2200 København N
  lok. nr. 101-10043
  312
  Roarsvej 23-25, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-30404
  332
  Dronning Olgas Vej 37, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-30459
  341
  Dronning Olgas Vej 41, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-30173
  373
  Kong Georgs Vej 46, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-30454
  378
  lok. nr. 101-00795398
 • Forureningsattest
 • Region Hovedstaden
 • Kong Georgs Vej 52, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-30423
  402
  Jagtvej 16
  lok. nr. 101-00631
  438
  Falkoner Alle 31, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-30387
  448
  Langelandsvej 50, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-00496
  449
  Rantzausgade 62-64
  lok. nr. 101-00360
  454
  Metro (Forum/Landbohøjskolen)
  lok. nr. 147-90006
  461
  Kong Georgs Vej 55, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-31103
  480
  Bryggeri m.v., Kronprinsesse Sofies Vej 25-31 m.fl., Frederiksberg
  lok. nr. 147-00191
  482

  Tabellen viser potentielle jordforureninger, der endnu ikke er undersøgt i detaljer (typen V1), som ligger i området omkring Holger Danskes Vej 3A, 2000 Frederiksberg.
  Afstand angiver afstanden i meter fra Holger Danskes Vej 3A til den pågældende jordforurening.
  Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

  Adressens jordforureningsdata er sidst opdateret 22 juli, 2024. - opdater

  Jordforureningsdata indsamles, opdateres og adminstreres af regionerne. Hvis du vil vide mere om jordforurening omkring Holger Danskes Vej 3A, 2000 Frederiksberg bør du kontakte den ansvarlige myndighed hos Region Hovedstaden  Luftforurening

  Der kan være problemer med luftforurening på Holger Danskes Vej 3A, 2000 Frederiksberg.

  NO2

  Luftkoncentrationen af kvælstofdioxid (NO2) er 14.0 µg/m3, hvilket er relativt lavt ift EU's grænseværdi på 40 µg/m3. NO2 dannes i forbrændingsprocesser i biler, lastbiler, kraftværker, o.s.v. og høje koncentrationer af NO2 indikerer derfor dårlig luftkvalitet.

  !PM2.5

  Luftkoncentrationen af PM2.5 partikler er 10.3 µg/m3, hvilket er under EU's grænseværdi på 25 µg/m3, men over WHO's grænseværdi på 10 µg/m3. Hovedparten af de fine PM2.5 partikler er dannet udenfor Danmark og transporteret hertil med vinden. Hele Sjælland, Fyn og Sønderjylland har værdier over WHO's grænseværdi - Se de landsdækkende PM2.5 variationer på kort »

  PM10

  Luftkoncentrationen af PM10 partikler er 16.3 µg/m3, hvilket er under EU's og WHO's grænseværdi på henholdsvis 40 og 20 µg/m3. PM10 partikler er oftere fra lokalområdet og koncentrationerne har større geografisk variation end PM2.5 - Se de landsdækkende PM10 variationer på kort »

  !Black carbon

  Luftkoncentrationen af Black carbon (eller sod) partikler er 0.4 µg/m3. Det er en svagt forhøjet koncentration. Black carbon er ultrafine sod-partikler fra forbrændingskilder (f.eks. vejtrafik, brændeovne, kraftværker). Forhøjede koncentrationer forekommer i og omkring de større byer.

  !Partikelantal

  Der er estimeret 9000 partikler per cm3 luft. Det er desværre en relativ høj koncentration. Partikelantal er tilnærmelsesvis det samme som ultrafine partikler.

  !Brændeovne og pejse

  Der er en høj koncentration af brændeovne og pejse i Frederiksberg med i gennemsnit 189.0 enheder per km² - Se de landsdækkende variationer på kort »


  Bemærk: De modellerede luftkvalitetsdata er beregnede årsmiddelkoncentrationer i 2 meters højde for året 2019. De modellerede data har udelukkende vejledende karakter og repræsenterer ikke egentlige målinger. Læs mere her »

  Mere info om Luftforurening:

  Luftforurening menes at være skyld i ca. 6.000 for tidlige dødsfald årligt i Danmark. Det svarer til, at den forventede levetid for befolkningen som helhed er reduceret med 6-9 måneder. Hertil kommer astma og andre følgesygdomme af luftforurening, der nedsætter livskvalitet.

  Læs mere om Luftforurening her »

  Se Luftforureningskort

  Datakilder:
  DCE - Nationalt center for Miljø og Energi - Luften på din vej

  Trafikstøj

  Der er trafikstøj på adressen Holger Danskes Vej 3A, 2000 Frederiksberg. Støjen er vurderet at være 60-65 dB. Det er et støjniveau, der svarer til støjen fra en opvaskemaskine

  Støjmålinger (dB)


  55-60
  55-60 dB
  60-65 dB
  60-65 dB
  65-70 dB
  65-70 dB
  70-75 dB
  70-75 dB
  Over 75 dB
  Over 75 db

  Trafikstøjkort på Holger Danskes Vej 3A, 2000 FrederiksbergKortet viser trafikstøj i området omkring Holger Danskes Vej 3A, 2000 Frederiksberg. - Åbn stort kort


  Støjdata stammer fra Miljøstyrelsens kortlægning af støjbelastede boliger i 2017 og er vejledende. Data er indsamlet og behandlet af kommunerne i hovedstadsområdet, Odense, Aalborg og Aarhus kommune samt Vejdirektoratet og Banedanmark. Der er primært indsamlet data for veje og jernbaner. Støjbelastningen er beregnet som et gennemsnit af den samlede mængde støj, der er indsamlet i løbet af et døgn på baggrund af trafiktællinger og vejrforhold.

  Nedenstående tabel viser trafikstøj i 1.5 meters højde på Holger Danskes Vej 3A, 2000 Frederiksberg om dagen:

  StøjtypeLydstyrke
  Større veje ingen registreret støj (*)
  ! Veje i by60-65 dB
  Større jernbaneringen registreret støj (*)
  Jernbane i byingen registreret støj (*)
  Større lufthavningen registreret støj (*)
  (*) "ingen registreret støj" kan skyldes manglende målinger.

  Den samlede støjkortlægning vises på Miljøstyrelsens Støj-Danmarkskort og inkluderer også estimater for støj i 4 meters højde og om natten.

  Mere info om Trafikstøj:

  Det vurderes at flere tusinde danskere hvert år indlægges med forhøjet blodtryk eller hjertesygdom på grund af den ekstra risiko som trafikstøj giver. Vejstøj menes årligt at være årsag til 200-500 for tidlige dødsfald.
  Læs mere om Trafikstøj her »

  Se Støjkort

  Datakilder:
  Miljøstyrelsen

  Hårdhed af drikkevand

  Drikkevand på adressen Holger Danskes Vej 3A, 2000 Frederiksberg har hårdhed: over 30. Det betyder at vandet er klassificeret som særdeles hårdt og det hårdeste (mest kalkholdige) vand man finder i Danmark. Hårdhedsgraden er baseret på et gennemsnit for kommunen. Vi anbefaler derfor, at du undersøger hårdhedsgraden hos dit lokale vandværk.
  Vandets Hårdhed, dH
  dH <4 dH 4-8 dH 8-12 dH 12-18 dH 18-24 dH 24-30 dH >30

  Mere info om hårdhed af drikkevand:

  Hårdt drikkevand medfører tilkalkning af elkedler, vaskemaskiner og toiletter og øget forbrug af vaske- og rengøringsmidler. Hårdt vand har ingen kendt skadelig effekt på helbredet. Læs mere om drikkevandets hårdhed her »

  Se Hårdhedskort

  Datakilder:
  GEUS  Risiko for oversvømmelse — Holger Danskes Vej 3A, 2000 Frederiksberg

  Ekstrem regn

  Der er høj risiko for oversvømmelse ved kraftig regn og/eller regulære skybrud på adressen Holger Danskes Vej 3A, 2000 Frederiksberg.

  Ejendommen ligger i en lavning og overfladevand har svært ved at sive ned i jorden da befæstelsesgraden er høj og den hydrauliske ledningsevne er dårlig.

  !Lavninger

  Holger Danskes Vej 3A, 2000 Frederiksberg ligger i en lavning unden naturlige afløb og der er derfor risiko for oversvømmelse ved regn. Der vil på adressen være: 0.18 meter vand, hvis det regner så kraftig at al vand ophober sig på overfladen.

  Kortet nedenfor viser afløbsløse lavninger i landskabet. Nedløbsriste der kan lede overfladevandet i kloak er vist med sorte firkanter.

  Ekstrem regn på Holger Danskes Vej 3A, 2000 FrederiksbergRisiko for oversvømmelse ved ekstrem regn afhænger i høj grad af terrænet. Kortet ovenfor viser lavninger (markeret med blå) omkring Holger Danskes Vej 3A, 2000 Frederiksberg. De blå områder viser den potentielle maksimale udbredelse af skybrudsrelateret oversvømmelse hvis alle lavninger bliver helt fyldt med vand. - Åbn stort kort
  !Høj befæstelsesgrad
  Den gennemsnitlige befæstelsesgrad i området omkring Holger Danskes Vej 3A, 2000 Frederiksberg er 80 procent. Det betyder, at ca. 80 procent af overfladen er bebygget eller belagt med asfalt, fliser, brosten mv., der hindrer regn- og overfladevand at sive ned i jorden.
  !Hydraulisk ledningsevne
  I perioder med kraftig nedbør vil det øverste jordlag have en lav hydraulisk ledningsevne på 50 - 100 mm/dag i området omkring Holger Danskes Vej 3A, 2000 Frederiksberg. Selv i ubebyggede områder vil regnvand derfor blive på overfladen og kun meget langsomt trænge ned i jorden.

  Mere info om risiko for oversvømmelse ved skybrud:

  Skybrud er meget voldsomme regnbyger, der forårsager oversvømmelse af kloakker og tagrender. Risiko for oversvømmelser kan have indflydelse på huspriser, forsikringspræmier og kloakafledningsafgifter. Inden et boligkøb er det derfor en god ide, at overveje risikoen for oversvømmelse ifm skybrud. Læs mere om skybrud her »
  Lavningskort »

  Datakilder:
  Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

  Grundvand

  Holger Danskes Vej 3A ligger i et område hvor højt og/eller stigende grundvand kan udgøre et problem.
  !Historiske grundvandsdybder 1991-2020

  Den modellerede gennemsnitlige grundvandsdybde er 1.4 meter på adressen. Dybden er baseret på data fra hele perioden 1991-2020 i vinterhalvåret. Medtages usikkerhed/datavariation ligger den gennemsnitlige grundvandsdybde i intervallet 0.7 - 1.9 meter. Det ret store usikkerhedsinterval afspejler bl.a. (1) usikkerhed på den nummeriske model, (2) naturlige nedbørsvariationer og (3) usikkerhed på de målte grundvandssdybder i de geologisk boringer.

  Selvom grundvandsspejlet sandsynligvis ligger 1.4 meter under terræn, så kan det ikke afvises at den sande dybde kun er 0.7 meter. For perioder med meget nedbør kan grundvandsspejlet derfor, muligvis, gøre det svært/umuligt for overfladevand at trænge ned i den allerede vandmættede jord.

  Historiske grundvandsdybder (1991-2020)
  Holger Danskes Vej 3A, 2000 Frederiksberg


  Ekstrem regn på Holger Danskes Vej 3AKortet viser den modellerede dybde til grundvandet omkring Holger Danskes Vej 3A. Kortudsnittet måler 1.600 x 800 meter og adressen er markeret med markør . Dybderne er baseret på historiske (1991-2020) målinger i vinterhalvåret (i geologisektionen længere nede på siden kan du få mere detaljeret information om de geologiske boringer tæt på adressen, hvorfra grundvandsdata stammer). Modelberegningerne er nedskaleret fra 100 m grid til 10 m grid med brug af maskinlæring. Områder med højt grundvand er markeret med blå farver, mens gule og orange farver svarer til et dybere grundvandsspejl. - Åbn stort kort
  Fremtidige grundvandsstigninger i perioden 2041-2070

  Der sker sandsynligvis ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen over de næste 40-50 år. I følge en modelberegning med et højt CO₂-niveau, så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (3.5 centimeter) i perioden 2041-2070.

  Se 2041-70 ændringer på stort kort ».

  Perioden 2071-2100

  Der sker sandsynligvis heller ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen når vi kigger længere ud i fremtiden. I følge en modelberegning (igen med et højt fremtidigt atmosfærisk CO₂-niveau), så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (4.8 centimeter) i perioden 2071-2100.

  Se 2071-2100 ændringer på stort kort ».  Mere info om stigende grundvand:

  Grundvandsspejlet er udtryk for et niveau i jorden - Under grundvandsspejlet er alle mellemrum i jorden mættet og fyldt med vand, og over grundvandsspejlet er jorden umættet med vand. Flere steder i Danmark ligger grundvandsspejlet tæt på overfladen. Med forventede klimaændringer og øget nedbør, vil grundvandet uværgeligt stige og områder hvor grundvandsspejlet når op til overfladen vil blive omdannet til sump. Eksperter mener, at affekten af grundvandsstigninger kan blive langt større for Danmark end effekten af havniveaustigninger i takt med, at klimaet ændrer sig. Læs mere om stigende grundvand her »

  Grundvandskort »

  Datakilde:
  HIP

  Vandløbsoversvømmelse

  Holger Danskes Vej 3A, 2000 Frederiksberg er ikke i umiddelbar risiko for oversvømmelse ifm forhøjet vandstand i nærmeste vandløb.

  Vandløbsstigning

  Kortet nedenfor viser områder der vil blive oversvømmet ved 1 meter vandstandsstining i nærmeste vandløb.

  Oversvømmelsesrisiko fra vandløb på Holger Danskes Vej 3A, 2000 FrederiksbergKortet ovenfor viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 100 cm over det normale niveau i nærmeste vandløb. Push-pin markøren angiver adressen Holger Danskes Vej 3A, 2000 Frederiksberg. Data er stillet til rådighed af Klimatilpasning.dk. Se nærmere på det interaktive Vandløbsflodskort - Åbn vandløbskort

  Mere info om risiko for oversvømmelse fra vandløb:

  Ved massive vandløbsstigninger kan åer og vandløb gå over deres bredder og give oversvømmelser. Læs mere om oversvømmelse fra vandløb her »

  Vandløbskort »

  Datakilder:
  Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk
  GeoMatic  Havvand

  Holger Danskes Vej 3A, 2000 Frederiksberg ligger i en højde på 7.9 meter over havets overflade.

  Havvand på Land

  På grund af den høje placering er adressen ikke i risiko for oversvømmelse ved stormflod. Kortet nedenfor viser et ekstremt havniveau på 7 meter over normalen.

  Stomflod og havvand på Holger Danskes Vej 3A, 2000 FrederiksbergKortet viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 600 cm over det nuværende gennemsnitlige havniveau. Push-pin markøren angiver adressen Holger Danskes Vej 3A, 2000 Frederiksberg. Med det interaktive stormflodskort kan du vurdere andre områder og vandstandsstigninger - Åbn stormflodskort

  Mere info om risiko for oversvømmelse ved stormflod:

  Stormflod er oversvømmelser, som skyldes ekstrem vandstand i havet. En stormflod kan finde sted når kraftig vind presser store vandmasser fra havet ind over land. Risiko for oversvømmelse ved stormflod er størst i lave marskområder som Vadehavet og i fjorde, hvor vinden kan presse vandet ind, uden at det har mulighed for at komme ud igen. Stormflodsoversvømmelser er næsten årlige tilbagevendende fænomener i udsatte områder Læs mere om oversvømmelse fra stormflod her »

  Stormflodskort »

  Datakilder:
  Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

  Oversvømmelsesdirektivet - Risikoområder

  Plantrin 1

  Holger Danskes Vej 3A, 2000 Frederiksberg befinder sig ikke i et område, der er udpeget som højrisiko for havvands- eller vandløbsoversvømmelse under plantrin 1.

  Se kort »

  Plantrin 2

  Adressen er heller ikke udpeget som højrisiko under plantrin 2.

  Se plantrin 2 kort »

  Mere info om oversvømmelsesdirektivet:

  I forbindelse med EU's oversvømmelsesdirektiv har kystdirektoratet udpeget 14 afgrænsede risikoområder, hvor en større oversvømmelse fra havet, fjorde eller vandløb må anses som sandsynlig.

  Læs mere om oversvømmelsesdirektivet »

  Datakilder:
  Kystdirektoratet  Boligfakta og Økonomi — Holger Danskes Vej 3A, 2000 Frederiksberg

  BBR oplysninger

  Vi kunne ikke finde BBR oplysninger på Holger Danskes Vej 3A, 2000 Frederiksberg.

  BBR meddelelse

  Hent den officielle BBR meddelelse for Holger Danskes Vej 3A, 2000 Frederiksberg. Tryk på knappen for at hente PDF-filen via bbr.dk.

  Hent BBR-Meddelelse

  Du kan finde mange flere officielle dokumenter blandt ejendommens dokumenter.

  Mere info om BBR:

  Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register, der indeholder grunddata om bygnings- og boligforhold for samtlige bygninger i Danmark.

  BBR-oplysningerne danner grundlag for beregningen af bl.a. ejendomsværdiskat og afgifter til vand, varme og renovation. Som boligejer er du ansvarlig for, at BBR-oplysningerne er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Hvis der er fejl i BBR oplysningerne, er det boligejerens ansvar, at sørge for, at de bliver rettet. Læs mere her » Urigtige oplysninger kan resultere i en bøde på op til 5.000 kr.

  Læs mere om BBR data her »

  Datakilder:
  ois.dk

  Energimærke

  Ejendommen på Holger Danskes Vej 3A har energimærke D.
  Bemærk: Energimærket omfatter flere boligenheder.

  Det nuværende energimærke

  A 2020A2015A2010BCDEF fill-opacity="0.7"G

  Energimærket er gyldigt fra 8. november 2016 til 8. november 2026.


  !Energiforbedringer

  Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2015, så et energimærke D efterlader plads til forbedring. Med hele 14 forslag til energiforbedringer er der faktisk gode muligheder for at forbedre bygningens energieffektivitet. Energiforbedringerne fokuserer på belysning, etageadskillelse, loft, varmerør, varmtvandspumper, varmtvandsrør, vinduer, vægge mod uopvarmet rum og ydervægge.

  Forbedringsforslag - Oversigt

  ForslagÅrlig besparelseInvesteringRentabel
  Ydervægge: Indvendig efterisolering af brystninger med 50 mm4.300 kr149.200 kr
  Etageadskillelse: Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder med indblæsning af granulat i ca. 75 mm hulrum. 3.300 kr55.400 kr
  Loft: Efterisolering af loftrum med 200 mm isolering.3.200 kr63.400 kr
  Vægge mod uopvarmet rum: Indvendig efterisolering af vægge mod uopvarmet loftrum med 100 mm1.200 kr26.200 kr
  Varmtvandspumper: Ny cirkulationspumpe til det varme brugsvand1.100 kr4.500 kr
  Varmtvandsrør: Isolering af brugsvandsrør op til 50 mm800 kr2.000 kr
  Varmtvandsrør: Isolering af tilslutningsrør500 kr1.600 kr
  Varmerør: Isolering af varmefordelingsrør op til 50 mm300 kr3.300 kr
  Vinduer: Udskiftning af ruder i vinduer med termoruder14.700 kr470.400 kr
  Belysning: Monter (loftrum) LED og bevægelses styring1.000 kr21.400 kr
  Belysning: Monter (trapper) LED og bevægelses styring800 kr15.800 kr
  Loft: Efterisolering af hanebåndsloft med 150 mm isolering.400 kr18.600 kr
  Loft: Efterisolering af lodret skunk med 150 mm isolering.300 kr10.300 kr
  Loft: Efterisolering af vandret skunk med 150 mm isolering.200 kr5.800 kr

  Forklaring til kolonnerne:
  Årlig besparelse angiver hvor stor en økonomisk besparelse i varmeudgifter, der vurderes at kunne realiseres med den givne forbedring. Investering er den estimerede engangsudgift forbundet med forbedringen. Rentabelt er er markeret hvis de årlige besparelser kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen.
  Bemærk: De listede forbedringer omfatter hele ejendommen (ikke kun denne bolig).

  Energimærkerapporten indeholder desuden seks andre forslag, der bør overvejes; I det mindste i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse. Hvis alle energibesparelser gennemføres kan bygningen opnå energimærke C.

  Energimærke efter forbedringer

  A 2020A2015A2010BCDEF fill-opacity="0.7"G

  Det nuværende energimærke () kan forbedres1 trin via rentable forbedringer () og 1 trin med alle forbedringerne ().

  Grønne investeringer i ejendommen på Holger Danskes Vej

  De 14 forbedringsforslag listet i oversigten repræsenterer grønne investeringer, der reducerer energiforbruget, hjælper miljøet, mindsker CO₂ udledningen og giver årlige besparelser på boligopvarmning:

  • CO₂ udledning: Energiforbedringer kan reducere bygningens CO₂ udledning med 35 procent. Med sit nuværende energimærke udledes 26,41 ton CO₂ årligt. De foreslåede energiforbedringer kan hjælpe med at reducere denne udledning - Hvis alle 14 energiforbedringer implementeres, så kan udledningen reduceres med 9,35 ton.
   Læs mere om CO₂ reduktion
  • Indeklima: Energiforbedringer har oftest den positive bivirkning, at du får en sundere bolig med et bedre indeklima. F.eks. er forslaget Udskiftning af ruder i vinduer med termoruder (pris: 470.400 kr), en god mulighed for at mindske eventuelle problemer med træk, fodkulde og kuldenedfald.
   Læs mere om indeklima her
  • Varmeregning: Med de rentable energiforbedringer kan der årligt spares 14.100 kr. på varmeregningen. Hvis alle 14 energiforbedringer implementeres kan der spares hele 31.200 kr
   Læs mere om boligopvarmning
  • Værdiforøgelse: Energiforbedringer er ensbetydende med værdiforøgelse. En analyse viste, at for hvert trin en gennemsnitsbolig på 100 kvm rykker op ad energimærkeskalaen (A-G), stiger ejendomsprisen 40.000–50.000 kr.
   Læs mere om udregningerne
  • Offentlige tilskud: Sparenergi.dk har samlet information Muligheder for offentlige tilskud til energirenovering af Holger Danskes Vej 3A.
  • Lånemuligheder: Hvis du skal låne penge til energirenoveringer, så er pengeinstitutter stort set altid positivt indstillede fordi det simpelthen er gode investeringer, der giver vedvarende besparelser på varmeregningen. Holger Danskes Vej 3A er endda i den specielle situation at 8 renoveringer er markeret som rentable.
  • Teknologisk fremskridt: Den foreslåede investering i vinduer (anslået pris: 470.400 kr) er med al sandsynlighed bedre end angivet i energimærkerapporten. Nye vinduer kan både mindske varmetab og styre lysindfald, bedre end vinduer der var på markedet i 2016, da energirapporten blev udarbejdet.
  Boliginvestering, der (1) med offentlige tilskud giver (2) et bedre indeklima, (3) højere boligværdi, (4) økonomiske besparelser på varmeregningen og (5) en klimamæssig gevinst er i vores optik win-win-win-win-win.

  Energimærkedata stammer fra den elektroniske energimærkerapport. Download rapporten her »
  Sidst opdateret den 15 april, 2020 - opdater


  Holger Danskes Vej 3A, 2000 Frederiksberg
  Ejendomsfoto fra 2016 - Billedet stammer fra det elektroniske energimærke »

  Mere info om Energimærket

  Energimærket er en form for varedeklaration, der synliggør en bygnings energiforbrug. Energimærket udarbejdes normalt som en hjælp til boligkøber eller -lejer når en bygning eller lejlighed skal sælges eller udlejes.

  Boligkøber kan bruge energimærket til at
  1. Sammenligne energimærket med andre bygninger fra samme byggeperiode. Energimærket er en god proxy for bygningskvalitet og -vedligehold.
  2. Få en realistisk ide om varmeomkostningerne i den nye bolig.
  3. Kigge på de rentable forbedringer, der ofte er lavthængende frugter til en øjeblikkelig forbedring af boligen. Udskudte og manglende energiforbedringer kan evt. også bruges ift afslag i pris.

  Boligejer bør specielt fokusere på forbedringsforslag, der kan nedsætte varmeregning og CO₂ udledning samt give bedre indeklima og højere boligværdi. DinGeo hjælper med, at holde dig ajour med mulighederne for tilskudsordninger og tilbud på energivenlige boliginvesteringer.

  Læs mere om data og datakilder her »

  Datakilder:
  SparEnergi.dk

  Boligopvarmning

  !Varmeforbrug iflg energimærkerapport

  Ejendommen på Holger Danskes Vej 3A, 2000 Frederiksberg er med det nuværende energimærke D relaltiv dyr at opvarme (se energimærkedata).

  Energimærkerapporten angiver et opvarmningsareal på 1557 m2 for hele bygningen og et estimeret samlet årligt energiforbrug på 187,4 MWh/år. I energimærkerapporten er energiforbruget omregnet til en samlet estimeret varmeudgift på 134.900 kr/år, baseret på en energipris på 471,46 kr. per MWh.

  Beregnet årlig varmeomkostning
  134.900 kr/år

  Note: Der er tale om et estimat. Den faktiske varmeregning afhænger af beboernes energivaner. Estimatet stammer fra 2016 og tager ikke højde for eventuelle ændrede energipriser siden da.

  Fjernvarme

  Holger Danskes Vej 3A, 2000 Frederiksberg ligger i et område hvor der er mulighed for fjernvarmeforsyning fra Frederiksberg Fjernvarme A/S. BBR-oplysningerne viser dog ikke om boligopvarmningen rent faktisk også er fjernvarme.

  Du kan beregne den faktiske pris på baggrund af det konkrete forbrug samt varmeforsynings takstblad, som typisk er tilgængeligt på forsyningens hjemmeside. Hjemmesiden for Frederiksberg Fjernvarme A/S finder du her: http://www.frb-forsyning.dk/.

  Mere info om Boligopvarmning

  Boligopvarmning er en betydelig post på boligbudgettet, som varierer meget, både over tid, opvarmningsform og så sandelig også geografisk fra den ene varmeforsyning til den næste.

  I disse år har fjernvarmen vokseværk og flere og flere boliger tilsluttes. Det er en god udvikling - Fjernvarme er den miljømæssigt reneste opvarmningsform og i mange tilfælde også den billigste. DinGeo har samlet forsyningsområderne for alle 400+ danske fjernvarmeværker og sammenkoblet disse med flere andre fjernvarmedata-registre, inklusiv fjernvarmepriser.

  Læs mere om data og datakilder her »
  Læs mere om Frederiksberg Fjernvarme A/S her »


  Fejl ved opslag af Frededede og Bevaringsværdige Bygninger

  Vi kunne desværre ikke finde data på ejendommen.

  Mere info om fredede og bevaringsværdige bygninger:

  Registeret over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB) indeholder ca. 355.000 bevaringsværdige bygninger og ca. 9.000 fredede bygninger.
  Hvis en bygning er fredet og/eller bevaringsværdig kan der være restriktioner omkring renovering og ombygning. På den anden side kan der også være økonomiske fordele ved at eje et fredet eller bevaringsværdigt hus. Læs mere her »

  Datakilder:
  Kulturministeriet, Fredede og bevaringsværdige bygninger  Lokalområdet — Holger Danskes Vej 3A, 2000 Frederiksberg

  Naboerne
  veluddannede byfamilier

  Den mest almindelige husstandstype i og omkring Holger Danskes Vej 3A, 2000 Frederiksberg er veluddannede byfamilier , d.v.s. conzoom®-typen Kulturnauter.

  Kulturnauter

  Kulturnauter
  veluddannede byfamilier

  • Yngre familier uden børn
  • Bor i ældre lejligheder i storbyen
  • Veluddannede i høje stillinger
  • Høj købekraft
  • Store kulturforbrugere
  • Velorienterede og interesserede
  • Handler gerne i Irma
  • Læser Berlingske og Politiken

  Geodemografi

  Der findes Kulturnauter i alle aldre, omend der er en overrepræsentation af folk mellem 20’erne og 30’erne. Flest er singler, og det er faktisk helt normalt for familier i storbyen. De fleste har heller ikke børn

  De har investeret i deres uddannelse og dannelse. Kulturnauterne er den type, hvor næstflest har taget en lang videregående uddannelse. Desuden har en stor andel en mellemlang videregående uddannelse eller bachelorgrad

  Beskæftigelsesniveauet er højt, da der er mange ledere, en del selvstændige og kun få arbejdsledige. Der er også flere forskere blandt denne type. Indkomsten er derfor høj, og formuen ligeså. De er typisk placeret i den øvre del af middel- eller overklassen

  Så godt som alle bor i lejligheder under 115 m² i ældre etageejendomme. Godt over halvdelen ejer deres bolig, mens en del er andelshavere. Halvdelen har bil

  Langt de fleste af landets Kulturnauter er bosiddende i Hovedstaden, men du finder dem også i større byer i resten af landet. Lidt mere end hver tiende har registreret erhverv i hjemmet

   

  Adfærd, livsstil og holdninger

  Omgås du Kulturnauter, vil du ikke alene blive inviteret på middagsselskaber af og til, du vil også blive mundskænk, når lækre gourmetretter bliver afprøvet. Samtidig er de politiske forbrugere, som vælger økologi og miljøvenlighed til

  Kulturnauterne navigerer sikkert rundt i byens mange kulturtilbud. De er storbyens absolut største kulturforbrugere, i hvert fald af den klassiske af slagsen: Mere end hver tredje er i teatret mindst hvert halve år. En stor andel kommer desuden hver måned på museum, til en fernisering eller måske til en forestilling. Dertil kommer koncertoplevelser af forskellig art og endda hyppige besøg i nattelivet. Kulturnauten er også en af de mest hyppige gæster i biograferne, film skal jo ses på lærredet og de ser gerne de nyeste før andre. Hver femte er i øvrigt medlem af en filmklub. Med hertil følger naturligvis også hyppige besøg på restauranter og caféer

  Karrieren fylder også meget i Kulturnauternes hverdag, og de er passionerede omkring deres arbejde. Derfor bliver den motion, som de fleste dyrker hver uge, også nødt til at være noget, der kan dyrkes fleksibelt. Flertallet vælger således at løbe eller at træne i et fitnesscenter. Det suppleres for mange af, at cyklen er deres primære transportmiddel i det daglige. Sekundært er den kollektive transport, og det gælder også for mange af de, der har bil. Flere har dog investeret i en el-bil - de er jo også mere miljøvenlige

  De nye tendenser spotter de ved at være velorienterede gennem aviser, tidsskrifter, fag- og skønlitteratur, håndbøger og internettet. Læsestof, som er enten indkøbt eller lånt på biblioteket. De foretrukne trykte aviser er enten Berlingske, Politiken eller Information. På sofabordet ligger seneste nummer af Where2go eller GAFFA. Og de vil vide mere om design og indretning, kultur, mad og vin end nogen anden dansker

  Som de travle mennesker, de nu engang er, er det rart med tv on-demand, så man kan tilpasse programmerne til sit tidskema og binge-watche en serie om søndagen

  Ni ud af ti betaler gerne ekstra for den rigtige kvalitet, det er derfor ganske vanligt at se dem i en specialbutik eller Irma, som finder en ganske stor andel af deres kunder blandt Kulturnauter. Butikkernes stigende udvalg af kvalitetsfærdigretter hjælper Kulturnauterne med at få deres tætpakkede ugeprogram til at gå op

  De er ganske berejste og ferierne inkluderer kortere eller længere ferier i Danmark, ture til Europa, storby- og kulturferier, sol- og charterferier samt den årlige skiferie som hver tiende tager på

  Kulturnauter er først og fremmest Modernefællesskabsorienterede, dernæst enten Fællesskabsorienterede eller Moderne. Så de er selvfølgelig meget globalt orienteret; verden er deres østers. De synes derfor, at det er naturligt, at Danmark er en spiller på den internationale scene og de mener også, at vi skal løfte i flok. Deres eget bidrag går blandt andet gennem medlemsskabet af både natur- eller miljøorganisationer og humanitære organisationer, og de så også gerne, at Danmark var mere åben for omverden. Til trods for deres karrierefokus, accepterer de naturligvis ikke miljøforringelser bare for at sikre industriens vækstvilkår. Til gengæld ser de gerne, at de offentlige udgifter til kunst/kultur øges

  Ved det seneste valg var venstrefløjen, Radikale Venstre, Liberal Alliance og det Konservative Folkeparti Kulturnauternes partier.
  Mere info

  Conzoom® er et databaseret segmenteringsværktøj, der opdeler de danske husstande i 36 forskellige typer. Med et DinGeo-adresseopslag får du gratis adgang til Conzoom® og et indblik i den gennemsnitlige husstand i området: Forbrugeradfærd, livsstil, holdninger, alder, antal af børn, indkomst, formue, osv.. Læs mere om Conzoom® »

  Conzoom®-typen på en given adresse ændres løbende. Det skyldes dels den generelle almindelige udvikling i Danmark, men også lokalområdets til- og fraflytning. DinGeo opdaterer løbende Conzoom® - På Holger Danskes Vej 3A er data sidst opdateret 3 juli, 2024.

  Datakilde: Geomatic

  Sådan stemmer naboerne

  Holger Danskes Vej 3A hører til afstemningsområdet 10. Kreds, Bülowsvej hvor der er 10.700 stemmeberettigede borgere.

  Valgdeltagelse

  Der var 9.550 i 10. Kreds, Bülowsvej, der afgav deres stemme. Det svarer til en flot valgdeltagelse på hele 89.3 procent, hvilket er over landsgennemsnittet på 84.5 procent.

  Folketingsvalget 2019
  Ved folketingsvalget i 2019 var De Radikale det største parti i afstemningsområdet 10. Kreds, Bülowsvej med 1.838 stemmer. Det svarer til 19.2 procent af de afgivne stemmer.

  Grafen nedenfor viser valgresultatet for 10. Kreds, Bülowsvej (venstre søjle) i forhold til landsresultatet (højre søjle).

  Højdespringer

  De Radikale fik relativt set mange stemmer i afstemningsområdet 10. Kreds, Bülowsvej, med et indeks på 224 i forhold til landsgennemsnittet.

  Underperformer

  Kristendemokraterne klarede sig relativt set dårligst i afstemningsområdet 10. Kreds, Bülowsvej, med et indeks på 32 i forhold til landsgennemsnittet.

  Mere info om Valgdata:

  Afstemningsområder er den mindste administrative inddeling i Danmark. Valgdata fra det lokale afstemningsområder giver et godt indblik i lokalområdet.

  Læs mere om data her »

  Datakilder:
  Den danske valgdatabase

  Risiko for indbrud

  Baseret på Rigspolitiets statistiske opgørelser vurderes indbrudsrisiko på Holger Danskes Vej 3A, 2000 Frederiksberg at være lav.

  Meget lav0.0-0.5 percent Lav 0.5-1.5 percent Mellem 1.5-3.0 percent Høj 3.0-6.0 percent Meget høj >6.0 percent

  I perioden fra første kvartal 2016 og frem til og med andet kvartal 2018 er der anmeldt 311 indbrud i et område på en kvadratkilometer omkring Holger Danskes Vej 3A. Indenfor 1km2-kvadratcellen er der 10914 adresser. Omregnet betyder det at der i perioden årligt har været hvad der svarer til 11.40 indbrud per 1000 adresser. Det giver en estimeret indbrudsrisiko på 1.14 pct.


  Grafen nedenfor viser den tidslige fordeling af indbrud.

  !Lav opklaringsprocent i 2000 Frederiksberg

  Opklaringsprocenten i 2000 Frederiksberg er lav. I perioden 2011-2018 blev kun 5-6% af alle indbrud opklaret. Det svarer meget godt til landsgennemsnittet på fem procent.


  Mere info om Indbrudsrisiko:

  Danmark har en trist rekord - Vi er det land i EU, der har flest indbrud pr. indbygger. Der er god grund til at 56 procent af danskerne er bekymret eller meget bekymret for at få indbrud i deres bolig. DinGeo viser landets mest detaljerede indbrudsrisiko, baseret på et detaljeret geodatasæt med en historisk oversigt over antallet af indbrud indenfor kvadratkilometerceller.

  Kun fem procent af alle indbrud i Danmark bliver opklaret. Men der er store geografiske forskelle på, hvor mange indbrud der bliver opklaret. DinGeo viser chancen for at politiet opklarer indbrud i din by. Læs mere om Indbrudsrisiko her »

  Indbrudsrisiko på kort

  Datakilder:
  Rigspolitiet: Statistik
  Danmarks Radio: Se, hvor få indbrud politiet opklarer i din by

  Skoledistrikt Skolen på Nyelandsvej

  Holger Danskes Vej 3A hører under skoledistriktet Skolen på Nyelandsvej. I skoledistriktet er der én folkeskole, nemlig Skolen på Nyelandsvej.

  Skolen på Nyelandsvej

  Skolen på NyelandsvejSkolen på Nyelandsvej, Nyelandsvej 23 i Frederiksberg Kommune.
  Ældste klasse:
  9. klasse
  Gns trivsel:
  3.60
  Undervisningseffekt:
  -1.0
  Forældre indkomst:
  402.607 kr.
  Afstand:
  658 meter
  Info om Skolen på Nyelandsvej

  Mere info om Skoler:

  Skolevalget er af de vigtigste valg forældre tager på vegne af deres børn. Skoledata kan være et godt værktøj til at få indsigt og viden inden man vælger skole. DinGeo har samlet og kombineret en lang række skoledata (og skoledistriktsdata) således, at du på alle adresser kan få basal information om den lokale folkeskole. De enkelte tal er markeret med en pil op når de er højere/bedre end landsgennemsnittet, en rund gul skive når de rammer tæt på gennemsnittet og en rød pil ned når tallet er under gennemsnittet. Læs mere her »

  Se skoledistrikt Skolen på Nyelandsvej på kort

  Bredbåndsmuligheder

  Lynhurtigt Fastforbundet Internet

  Der er gode bredbåndsmuligheder på Holger Danskes Vej 3A, 2000 Frederiksberg.

  • Fibernet: Én udbyder, der tilbyder hastigheder op til 1000 / 1000 Mbit/s
  • COAX bredbånd (kabel-TV): 7 forskellige udbydere med hastighed op til 1000 / 100 Mbit/s
  • xDSL bredbånd (telefonstik): 10 forskellige udbydere med hastighed op til 33 / 2 Mbit/s *

  Se fibernet dækningsgrad omkring Holger Danskes Vej 3A  God mobildækning

  Der er god 4G mobildækning på Holger Danskes Vej 3A med vejledende downloadhastighed op til 100 - 200 Mbit/s. I Danmark findes der tre store mobilnetværk, der håndterer mobiltelefoni og mobilt bredbånd. På Holger Danskes Vej 3A er dækningen for de tre netværk:

  • TDC: 100 - 200 Mbit/s
  • Tre: 10 - 20 Mbit/s
  • Telia-Telenor: 100 - 200 Mbit/s

  Se 4G-dækningskort på Holger Danskes Vej 3A


  Data sidst opdateret 05 februar, 2022

  Du kan finde meget mere information og de bedste adresserelevante tilbud på siden
  Internet og Mobildækning Holger Danskes Vej 3A, Frederiksberg
  Se data direkte på tjekditnet.dk  Mere info om Bredbånd:

  For moderne familier er digital infrastruktur efterhånden en nødvendighed på linje med drikkevand, elektricitet, offentlig transport o.s.v. De fleste boligkøbere inddrager bredbåndsmuligheder i deres boligsøgning og udenlandske undersøgelser har vist en målbar indflydelse på salgspriserne. Læs mere her »

  Se fibernetdækning på kort

  Se 4G-dækning på kort

  Geologi

  Jordarten under Holger Danskes Vej 3A, 2000 Frederiksberg er Moræneler.

  Moræneler er den mest almindelig jordart i Danmark og dækker 39 procent af Danmarks kortlagte arealer. Moræneleret er specielt dominerende på Fyn, Sjælland og øerne. Det er aflejret under en af de mange Pleistocæne istider, der har dækket Danmark over de sidste par millioner af år. Moræneler er sandet og siltet ler og med spredte sten og blokke fra det sydlige Norge og Sverige samt i østersøområdet.

  Moræneler
  Typisk moræneler med spredte store sten og blokke (Foto P.R. Jakobsen, GEUS).

  Moræneler kan være følsomt overfor udtørring, hvorved jorden kan sætte sig og bygninger kan få sætningsskader. Det er specielt et problem under tørre og varme somre (f.eks. 2018).

  Moræneler er ofte næsten uigennemtrængelig for vand og ved kraftig regn vil nedbøren derfor kun i meget lille omfang synke ned i jorden, men derimod strømme på overfladen, hvilket øger risiko for oversvømmelser.

  Moræneler indeholder ofte små koncentrationer af uran og thorium, som under henfald frigiver Radon. Moræneler under boligen øger derfor risiko for Radon i indeluften.

  Mere info om Geologi:

  Danmarks Jordartskort viser hvilke jordarter der ligger under pløje- og kulturlaget, typisk i ca. 1 meters dybde. De forskellige jordarter har forskellige egenskaber, der er vigtige i forhold til f.eks. risiko for sætningsskader, hydraulisk konduktivitet og risiko for oversvømmelse ved kraftig nedbør, og radonforurening af boligens indeluft.

  Husk at du kan finde yderligere geologisk information fra de omkringliggende boringer (se nedenfor).

  Se på kort

  Læs mere om jordarter her »

  Datakilder:
  GEUS

  Mere info om Boringer:

  Der er udført mere end 300.000 undergrundsboringer i Danmark. DinGeo viser de boringer, der ligger tættest på opslagsadressen, med basale boringsoplysninger samt link til detaljerede borerapporter. Borerapporterne indeholder ofte nyttig og relevant informationer om geologi og grundvandsdybder. Læs mere om boringer her »

  Datakilder:
  GEUS

  Geologiske boringer i nærheden af Holger Danskes Vej 3A

  Den nærmeste overfladenære boring ligger 50 meter væk. Boringens lokalitet er navngivet Falkoner Allé 90-94. Boringen blev afsluttet 15 november, 2006. Brøndborer var Geo- og Miljøboringer, Kristian Schmidt. Boringens formålet er ikke angivet og anvendelse er ikke angivet. Boringen nåede en dybde på 4.0 meter. Du kan finde mere information i borerapporten 201. 6537 ».

  Tabellen nedenfor lister de 10 nærmeste boringer sorteret efter afstand fra Holger Danskes Vej 3A.

  Afstand, m Formål Dybde, m Borerapport
  50 4.0 201. 6537 »
  53 201. 6538 »
  56 5.0 201. 6540 »
  56 2.0 201. 6539 »
  116 Geoteknisk boring 7.0 201. 4165 »
  124 Geoteknisk boring 48.0 201. 6963 »
  149 Moniteringsboring 14.2 201. 6705 »
  156 Forureningsbor. 201. 7477 »
  158 Geoteknisk boring 29.0 201. 6962 »
  164 Geoteknisk boring 5.3 201. 4163 »

  Hvor langt er der fra Holger Danskes Vej 3A
  til nærmeste

  Risikovirksomhed

  Kødbyens Maskincentral
  Kolonne 2


  Afstand: 2,60 km


  Kort Læs mere

  Vindmølle

  Højde: 50 m
  Kapacitet: 600 kW


  Afstand: 5,00 km


  Kort Læs mere

  Mobilmast

  Falkoner Alle 90
  2000 Frederiksberg


  Afstand: 58 meter


  Kort Læs mere

  Apotek

  Frederiksberg Løve Apotek


  Afstand: 87 meter


  Læs mere

  Dagligvare

  Kvickly Dagligvarer


  Afstand: 62 m


  Læs mere

  Renseanlæg

  Lynetten renseanlæg


  Afstand: 4,88 km


  Læs mere

  Daginstitution

  Mariendal


  Afstand: 184 m


  Læs mere  DinGeo oversigter

  Info om Postnummer: 2000 Frederiksberg
  Info om vej: Holger Danskes Vej
  Stamoplysninger for Holger Danskes Vej 3A, 2000 Frederiksberg
  Geografiske koordinater 55.68623096°N, 12.53901595°Ø
  Højde over havets overflade 7,9 m.o.h.
  Sogn Sankt Thomas Sogn »
  Politikreds Københavns Politi
  Adressens Id e5a0aa5b-6696-4a48-a0a9-c70bb824758a
  Adgangsadresse Id 0a3f507b-4d32-32b8-e044-0003ba298018
  BFE nummer 100028222

  Stamoplysninger:

  Vi har samlet diverse stamoplysninger på Holger Danskes Vej 3A, 2000 Frederiksberg.