DinGeo — i hele Danmark

Sølvgades Skole

Sølvgades Skole er en folkeskole med 475 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin. Skolen skriver om sig selv:

Sølvgades Skole ligger i hjertet af København og er grundlagt i 1847. Vi er Danmarks ældst fungerende folkeskole med ca 470 elever fra 0. til 9. klasse. Vores skole emmer af nærvær og ånd. Vi er stolte af den, fordi den værner om værdier som ligeværd, demokrati, tillid og respekt. Vi elsker den for dens rummelighed, ærlighed, humor, og omsorg – på alle niveauer.

Læs mere på Sølvgades Skoles egen hjemmeside

Nøgletal for Sølvgades Skole

Sølvgades Skole ligger i Københavns Kommune, der årligt investerer 68,904 kr. per folkeskoleelev - (Den 34. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner). Københavns Kommune ligger lidt under det danske kommunegennemsnit når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »

Skoledistriktets forældre har en gennemsnitlig disponibel indkomst 402.254 kr., der er under det danske gennemsnit

Karaktergennemsnit   8.1

Sølvgades Skole havde i 2017/18 et utrolig flot karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen. Skolen klarer sig specielt godt i Engelsk hvor den ligger hele 1.4 karakterpoint over landsgennemsnittet. De flotte karakterer peger på en god skole med dygtige elever.

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Sølvgades Skole8.3 8.5 9.4 7.7 8.1
Københavns Kommune 6.5 7.6 8.16.5 6.8
Landsgennemsnit 7.0 7.4 8.06.47.3

Datakilde: Børne- og Undervisningsministeriet
Note: Du kan se og sammenligne nøgletal for grundskolerne i Københavns Kommune her .

! Undervisningseffekt

Sølvgades Skole har en negativ undervisningseffekt på -0.4. Den negative undervisningseffekt indikerer at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er under det forventelige. Sølvgades Skoles undervisningseffekt rangerer som nummer 78 blandt grundskolerne i Københavns Kommune.

Datakilde: CEPOS
Note: Undervisningseffekt er et bedre tal til at sammenligne skoler. Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt.

Trivsel   3.7

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Sølvgades Skole er meget tæt på landsgennemsnittet.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Sølvgades Skole:

Der er god social trivsel på Sølvgades Skole. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.2, hvilket er den 349 højeste blandt de 1138 folkeskoler, der deltog i 2017-undersøgelsen. Den gode social trivsel viser at eleverne gennemsnitlig set har et godt tilhørsforhold til Sølvgades Skole, klassen og fællesskabet, med tryghed og uden mobning.

Social trivsel - 236 elever på Sølvgades Skole besvarede spørgsmål om social trivsel og deres opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Sølvgades Skole har en faglig trivsel 3.8, der er over gennemsnittet. Det er faktisk den 390. bedste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. 236 elever på Sølvgades Skole deltog i undersøgelse om faglig trivsel. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Sølvgades Skole har en score på 3.6, hvilket er under gennemsnittet. Det er den 965. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. 237 elever på Sølvgades Skole deltog i undersøgelse om Ro og Orden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Sølvgades Skole har en gennemsnitlig score: 3.2, hvilket er lidt under gennemsnittet. Det er den 824. højeste score i Danmark.";

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. 237 elever på Sølvgades Skole deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

! Fravær

Der er ikke angivet tal for skolens gennemsnitlige elevfravær i skoleåret 2017-2018. I de foregående år har fraværet været højere end landsgennemsnittet.

Grafen nedenfor viser udviklingen i elevfravær over de sidste 8 år for Sølvgades Skole og folkeskolernes landsgennemsnit.

Elevtal og Herkomst

I skoleåret 2017-2018 var der 475 elever på Sølvgades Skole. Elevtallet oplever en stærk vækst, hvilket tyder på en sund skole som er populær blandt skoledistriktets forældre.

I skoleåret 2017-2018 var 93,7 procent af eleverne af dansk oprindelse. En ny Kraka-Deloitte-analyse har vist at så længe der er mindre end 15 pct. ikke-vestlige elever i en klasse, så er der ikke en yderligere negativ effekt af at gå i klasse med ikke-vestlige elever ud over effekten fra deres familiemæssige baggrund.

Sølvgades Skole

Sølvgades Skole
Sølvgades Skole i Københavns Kommune.

Adresse:
Sølvgades Skole
Sølvgade 16,
1307 København K

Skoleleder:
Kim Stenholm Paulsen

Telefon:
3366 1287

Email:
mail@soel.kk.dk

Webside:
www.soel.kk.dk


Info om skoledata:

DinGeo har samlet skoledistrikter og detaljerede skoleinformationer fra en række forskellige offentlige datakilder.

Læs mere om grundskoler her »

Skolekort for Københavns Kommune

Grundskolerne i Københavns Kommune

Du kan se og sammenligne alle kommunens 124 grundskoler i tabellen nedenfor. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Elevantal Kort
Al Quds Skole - 0.0 | - 324 Se på kort
Al-Hilal Skolen - 0.1 | - 189 Se på kort
Al-Huda Skolen - 0.6 | - 202 Se på kort
Amager Fælled Skole 3.800 | 0.3 | 342,086 kr. 698 Se på kort
Amager Lille Skole - -0.3 | - 219 Se på kort
Amager's International School - 0.7 | - 214 Se på kort
Bavnehøj Skole 3.775 | -0.4 | 291,629 kr. 324 Se på kort
Bellahøj Skole 3.675 | -0.1 | 395,529 kr. 839 Se på kort
Bjørns Internationale Skole - 0.1 | - 165 Se på kort
Blågård Skole 3.625 | -0.3 | 310,531 kr. 541 Se på kort
Bordings Friskole - -0.2 | - 414 Se på kort
Brønshøj Skole 3.650 | -0.2 | 514,232 kr. 806 Se på kort
Byens Skole - -0.6 | - 465 Se på kort
Børneuniversitetet på Vesterbro - -0.5 | - 272 Se på kort
Carolineskolen - 0.0 | - 145 Se på kort
Christianshavns Døttreskole - 0.4 | - 268 Se på kort
Christianshavns Skole 3.625 | -0.2 | 381,453 kr. 761 Se på kort
Copenhagen City School - 0.8 | - 223 Se på kort
Den Classenske Legatskole 3.875 | 0.0 | 396,884 kr. 501 Se på kort
Det Frie Gymnasiums Grundskole - -0.9 | - 145 Se på kort
Det Kgl Vaisenhus Skole - -0.3 | - 285 Se på kort
DIA Privatskole - 0.8 | - 382 Se på kort
Ellebjerg Skole 3.800 | 0.5 | 271,762 kr. 429 Se på kort
Freinet-Skolen - -0.5 | - 202 Se på kort
Gasværksvejens Skole 3.600 | -0.4 | 385,387 kr. 568 Se på kort
Grøndalsvængets Skole 3.650 | 0.0 | 269,451 kr. 424 Se på kort
Guldberg Skole 3.750 | -0.3 | 335,855 kr. 973 Se på kort
Hanssted Skole 3.675 | -0.5 | 604,688 kr. 542 Se på kort
Hay Skolen - 0.6 | - 348 Se på kort
Heibergskolen 3.850 | 0.3 | 480,647 kr. 536 Se på kort
Holbergskolen 3.675 | -0.2 | 383,990 kr. 582 Se på kort
Hovedstadens Privatskole, Filipskolen - 0.3 | - 199 Se på kort
Husum Skole 3.750 | -0.2 | 424,557 kr. 652 Se på kort
Hyltebjerg Skole 3.775 | 0.2 | 551,956 kr. 817 Se på kort
Højdevangens Skole 3.600 | -0.3 | 409,826 kr. 602 Se på kort
Ingrid Jespersens Gymnasieskole - 0.3 | - 660 Se på kort
Institut Sankt Joseph - 0.1 | - 710 Se på kort
Iqra Privatskole - 0.9 | - 503 Se på kort
Jinnah International School - 0.1 | - 163 Se på kort
Katrinedals Skole 3.725 | -0.3 | 564,859 kr. 898 Se på kort
Kildeskolen 3.350 | 0.4 | 489,213 kr. 189 Se på kort
Kildevældsskolen 3.725 | 0.3 | 305,610 kr. 625 Se på kort
Kirkebjerg Skole 3.775 | 0.2 | 542,243 kr. 819 Se på kort
Kirsebærhavens Skole 3.500 | 0.0 | 296,665 kr. 527 Se på kort
Korsager Skole 3.725 | 0.0 | 357,555 kr. 689 Se på kort
Krebs' Skole - 1.1 | - 400 Se på kort
Københavns Skole & Idrætsakademi - 0.2 | - 124 Se på kort
Landsbyskolen - 0.8 | - 129 Se på kort
Langelinieskolen 3.850 | -0.3 | 475,764 kr. 818 Se på kort
Lergravsparkens Skole 3.750 | -0.4 | 380,522 kr. 783 Se på kort
Lundehusskolen 3.675 | -0.1 | 294,005 kr. 573 Se på kort
Lygten Skole - -0.4 | - 133 Se på kort
Lykkebo Skole 3.700 | 0.5 | 334,062 kr. 431 Se på kort
Mariendal Friskole - -0.1 | - 130 Se på kort
N. Zahles Gymnasieskole - 0.4 | - 771 Se på kort
N. Zahles Seminarieskole - 0.1 | - 432 Se på kort
Niels Steensens Gymnasium - 0.2 | - 513 Se på kort
Nyboder Skole 3.775 | 0.2 | 384,220 kr. 535 Se på kort
Nørre Fælled Skole 3.800 | -0.4 | 312,869 kr. 347 Se på kort
Nørrebro Lilleskole - -0.2 | - 200 Se på kort
Nørrebro Park Skole 3.675 | 0.3 | 317,206 kr. 729 Se på kort
Oehlenschlægersgades Skole 3.500 | -0.3 | 370,677 kr. 489 Se på kort
Peder Lykke Skolen 3.700 | -0.2 | 294,020 kr. 702 Se på kort
Randersgades Skole 3.775 | 0.1 | 447,174 kr. 434 Se på kort
Rådmandsgades Skole 3.700 | 0.1 | 288,540 kr. 580 Se på kort
Rødkilde Skole 3.725 | -0.2 | 394,308 kr. 725 Se på kort
Salix Skole - 0.5 | - 186 Se på kort
Sankt Annæ Gymnasiums Grundskole 3.800 | 0.1 | 513,151 kr. 580 Se på kort
Sankt Annæ Skole - 0.7 | - 572 Se på kort
Sankt Ansgars Skole - 0.6 | - 295 Se på kort
Sankt Petri Skole - 0.2 | - 523 Se på kort
Sjællands Privatskole - 0.5 | - 201 Se på kort
Skolen på Amagerbro - -1.1 | - 398 Se på kort
Skolen på Islands Brygge 3.675 | -0.1 | 427,582 kr. 1134 Se på kort
Skolen ved Sundet 3.775 | 0.2 | 604,276 kr. 831 Se på kort
Sortedamskolen 3.725 | -0.1 | 392,493 kr. 710 Se på kort
Strandvejsskolen 3.675 | -0.1 | 417,539 kr. 592 Se på kort
Svanevej Privatskole - -0.2 | - 62 Se på kort
  Sølvgades Skole 3.700 | -0.4 | 402,254 kr. 469 Se på kort
Tagensbo Skole 3.800 | -0.2 | 262,207 kr. 536 Se på kort
Tingbjerg Skole - -0.6 | - 424 Se på kort
Tove Ditlevsens Skole 3.600 | -0.8 | 398,906 kr. 849 Se på kort
Trekronergade Freinetskole - 0.5 | - 203 Se på kort
Utterslev Skole 3.700 | 0.0 | 418,348 kr. 732 Se på kort
Valby Skole 3.775 | -0.5 | 362,144 kr. 633 Se på kort
Vanløse Privatskole - 0.5 | - 200 Se på kort
Vanløse Skole 3.700 | -0.5 | 357,064 kr. 452 Se på kort
Vesterbro Ny Skole 3.650 | -0.4 | 340,879 kr. 695 Se på kort
Vibenshus Skole 3.750 | 0.3 | 335,454 kr. 526 Se på kort
Vigerslev Allés Skole 3.775 | 0.1 | 354,825 kr. 620 Se på kort
Ålholm Skole 3.700 | 0.0 | 390,400 kr. 484 Se på kort
Øbro Fri Skole - 0.1 | - 183 Se på kort
Ørestad Friskole - 0.3 | - 226 Se på kort
Øster Farimagsgades Skole 3.750 | -0.2 | 481,915 kr. 707 Se på kort
Dyvekeskolen 3.900 | - 372,548 kr. 384 Se på kort
Gerbrandskolen 3.875 | - 500,673 kr. 715 Se på kort
Sundbyøster Skole 3.675 | - 375,360 kr. 437 Se på kort
Den Lille Skole i København - - - 139 Se på kort
Østerbro Lilleskole - - - 158 Se på kort
Ryparken Lille Skole - - - 174 Se på kort
Iqbal International School
ikke aktiv
- - - 0 Se på kort
Ahi International School - - - 205 Se på kort
Al Hikma Skolen - - - 234 Se på kort
Calamus Privatskole
ikke aktiv
- - - 0 Se på kort
Rudolf Steiner Skolen i København - - - 146 Se på kort
Livets Skole - - - 79 Se på kort
Øresunds Internationale Skole - - - 54 Se på kort
Nord-Vest Privatskole - - - 261 Se på kort
Østerbro International School - - - 332 Se på kort
Copenhagen International School - - - 626 Se på kort
Ørestad Skole 3.750 | - 483,635 kr. 662 Se på kort
Den dansk-franske skole af 2010
ikke aktiv
- - - 0 Se på kort
Skolen i Sydhavnen 3.750 | - 482,038 kr. 303 Se på kort
Skolen på Strandboulevarden - - - 135 Se på kort
SOPU, 10. klasse - København - - - 13 Se på kort
Hotel- og Restaurantskolen, 10. klassecenter
ikke aktiv
- - - 0 Se på kort
Kalvebod Fælled Skole - - - 61 Se på kort
Den dansk-franske Skole af 2014 - - - 24 Se på kort
Østerbro Privatskole - - - 98 Se på kort
Den Grønne Friskole - - - 69 Se på kort
Københavns Kommunes Ungdomsskole Ø 10 - - - 116 Se på kort
Københavns Kommunes Ungdomsskole V 10 - - - 84 Se på kort
Københavns Kommunes Ungdomsskole 10. vest - - - 116 Se på kort
Københavns Kommunes Ungdomsskole Amager 10 - - - 102 Se på kort